Когенераційний вітропарк підвищеної ефективності з індукційними перетворювачами і спільним вітроелектрогенератором

Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Когенераційний вітропарк підвищеної продуктивності з індукційними перетворювачами і спільним вітроелектрогенератором, в якому кожен індукційний перетворювач містить нерухомий індуктор у вигляді дискових магнітопроводів із феромагнітного матеріалу з зубчастою будовою прилеглих поверхонь, з кільцевими обмотками збудження в кільцевих канавках, і рухомий сталевий диск, вкритий з обох боків шаром металу з підвищеною електропровідністю, розташований з подвійним зазором між ними, жорстко зв'язаний з валом вітродвигуна, співвісно розташовані в резервуарі з рідинним теплоносієм, наприклад з водою, а їхні кільцеві обмотки збуджені постійним струмом в одному напрямі, синхронний вітроелектрогенератор на неодимових магнітах з аксіальним магнітним потоком, датчики температури навколишнього середовища і швидкості вітру, ротор вітроелектрогенератора виконаний дводисковим, багатополюсним з рівномірно закріпленими по колу периферії дисків неодимовими магнітами, а статор з якірними котушками без осердя розташований з подвійним зазором між дисками багатополюсного ротора, до виходу статорної обмотки через випрямляч змінного струму і електронний ключ блока регулювання паралельно приєднані обмотки збудження кожного індукційного перетворювача, який відрізняється тим, що дискові магнітопроводи нерухомого індуктора з зубчастою структурою торцевих поверхонь мають кільцеву форму, розташовані на периферії центральних дисків збільшеного діаметра, виконаних із міцного немагнітного матеріалу, наприклад із текстоліту, і відповідно збільшений діаметр рухомого сталевого диска, причому кільцеві канавки ділять радіальні зубці дискових магнітопроводів кільцевої форми на рівновеликі за площею прилеглої поверхні, статор вітроелектрогенератора виготовлений у вигляді симетрично розташованих по внутрішньому периметру статорного диска парної кількості плоских якірних котушок трапецеїдальної форми, залитих компаундом, комутаційні контакти для зміни кількості полюсів із паралельних гілок з послідовно з'єднаних якірних котушок при суттєвій зміні швидкості вітру.

2. Когенераційний вітропарк підвищеної продуктивності з індукційними перетворювачами і спільним вітроелектрогенератором за п. 1, який відрізняється тим, що статорна обмотка містить 16 котушок і групи комутаційних контактів для зміни кількості полюсів статорної обмотки у співвідношенні 16:8:4:2 шляхом подвоєння кількості паралельних гілок з послідовно з'єднаних якірних котушок при кожному подвоєнні швидкості вітру у співвідношенні 1:2:4:8, і навпаки.

Текст

Реферат: Когенераційний вітропарк підвищеної ефективності з індукційними перетворювачами і спільним вітроелектрогенератором, в якому кожен індукційний перетворювач містить нерухомий індуктор у вигляді дискових магнітопроводів із феромагнітного матеріалу з зубчастою будовою прилеглих поверхонь, з кільцевими обмотками збудження в кільцевих канавках, і рухомий сталевий диск, вкритий з обох боків шаром металу з підвищеною електропровідністю, розташований з подвійним зазором між ними, жорстко зв'язаний з валом вітродвигуна, співвісно розташовані в резервуарі з рідинним теплоносієм, наприклад з водою, а їхні кільцеві обмотки збуджені постійним струмом в одному напрямі, синхронний вітроелектрогенератор на неодимових магнітах з аксіальним магнітним потоком, датчики температури навколишнього середовища і швидкості вітру, ротор вітроелектрогенератора виконаний дводисковим, багатополюсним з рівномірно закріпленими по колу периферії дисків неодимовими магнітами, а статор з якірними котушками без осердя, розташований з подвійним зазором між дисками багатополюсного ротора, до виходу статорної обмотки через випрямляч змінного струму і електронний ключ блока регулювання паралельно приєднані обмотки збудження кожного індукційного перетворювача. Дискові магнітопроводи нерухомого індуктора з зубчастою структурою торцевих поверхонь мають кільцеву форму, розташовані на периферії центральних дисків збільшеного діаметра, виконаних із міцного немагнітного матеріалу, наприклад із текстоліту, і відповідно збільшений діаметр рухомого сталевого диска, причому кільцеві канавки ділять радіальні зубці дискових магнітопроводів кільцевої форми на рівновеликі за площею прилеглої поверхні, статор вітроелектрогенератора виготовлений у вигляді симетрично UA 123117 U (12) UA 123117 U розташованих по внутрішньому периметру статорного диска парної кількості плоских якірних котушок трапецеїдальної форми, залитих компаундом, комутаційні контакти для зміни кількості полюсів із паралельних гілок з послідовно з'єднаних якірних котушок при суттєвій зміні швидкості вітру. UA 123117 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Пропонована корисна модель належить до вітроенергетики, зокрема до когенераційних вітропарків приватних домогосподарств. Ефективність роботи будь-якої ВЕУ визначається коефіцієнтом використання енергії вітру Ср, максимальне значення якого не може перевищувати величини Ср mах=16/27=0,593 [1. Jon Twidell and Tony Weir. Renewable Energy Resources. -London and New York: Taylor & Francis, 2006.- P. 273-277, Fig. 9.7]. Далі іде перетворення механічної енергії від обертового вала ВЕУ в іншу корисну форму: електричну, теплову чи механічну. Сучасного фермера цікавить 40 % енергозабезпечення у вигляді низькопотенційної теплоти. Отже для автономного енергозабезпечення приватних домогосподарств найбільш прийнятні когенераційні технології [2. Жарков А.В., Жарков В.Я. Когенераційні технології використання ВДЕ в АПК// Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь, 2017.- Вип.7, т.1.- С.109-117]. Відомо, що в невеликих ВЕУ найбільш розповсюджені багатополюсні генератори з постійними магнітами [1. С. 312-314]. Перевагою машин з постійними магнітами є простота конструкції, відсутність контакту ковзання, високий ККД і менше нагрівання із-за відсутності втрат в обмотці збудження і в контакті ковзання [З.Токарев Б.Ф. Электрические машины. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - С. 442-443]. Недоліком масових ВЕУ з одним генератором, розрахованим на свій діапазон робочого вітру, є недовикористання енергії вітру, при іншій швидкості. Це призведе до відхилення його швидкохідності z від оптимальної величини Zопт. і до зменшення коефіцієнта використання енергії вітру Ср [1. рис. 9.12]. Відома вітротеплова установка (ВТУ) [4. Пат. 4421967 USA. МКИ Н05В6/06, F03D9/00, опубл. 20.12.83], до складу якої входить електронагрівач, дія якого основана на збудженні вихрових струмів. Вертикально розташований ротор електронагрівача приводиться в обертання від горизонтального вала крильчастого вітродвигуна через конічний редуктор, розміщеними на даху житлового будинку. Недоліком відомої ВТУ є низька надійність і негативний вплив на самопочуття мешканців із-за її розташування на даху їхнього будинку. Відомий також малоінерційний індукційний перетворювач механічної енергії вітру в теплоту (ІПЕВТ) [5. Пат. 22765 UA. МПК F03D7/00, опубл. 25.04.2007, Бюл. № 5], що містить нерухомий індуктор у вигляді двох сталевих дисків з зубчастою будовою прилеглих торців, і дисковий ротор, зв'язаний з валом вітродвигуна, розташовані в резервуарі з рідиною. Недоліком пристрою є відсутність надійного джерела живлення індукційних обмоток ІПЕВТ. Найбільш близьким аналогом заявленого пристрою, взятим за прототип, є когенераційний вітропарк з автономним джерелом збудження [6. Пат. 116602 UA. МПК F03D3/06, F03D9/00, F03D7/06, F03D1/06, Н02К16/00, Н02К21/26.-Опубл. 25.07.2017, Бюл. № 10], кожен ІПЕВТ містить нерухомий індуктор у вигляді дискових магнітопроводів із феромагнітного матеріалу з зубчастою будовою прилеглих поверхонь, з кільцевими обмотками збудження в кільцевих канавках, і рухомий сталевий диск, вкритий з обох боків шаром металу з підвищеною електропровідністю, розташований з подвійним зазором між ними, жорстко зв'язаний з валом вітродвигуна, співвісно розташовані в резервуарі з рідким теплоносієм, наприклад з водою, а їхні кільцеві обмотки збуджені постійним струмом, синхронний вітроелектрогенератор на постійних магнітах з аксіальним магнітним полем, датчики температури навколишнього середовища, ротор вітроелектрогенератора дводисковий, багатополюсний з рівномірно закріпленими по колу периферії дисків магнітами, а статор з якірними котушками без осердя розташований з подвійним зазором між дисками багатополюсного ротора, до виходу статорної обмотки через випрямляч змінного струму і електронний ключ блока регулювання паралельно приєднані обмотки збудження кожного ІПЕВТ. Недоліком пристрою, взятого за прототип, є низька продуктивність ІПЕВТ за малої ЕРС в сталевому диску, обумовлена його малою окружною швидкістю за малого діаметра, і малий діапазон робочої швидкості, обумовлений незмінною кількістю полюсів статорної обмотки, відхилення швидкохідності Z від оптимальної величини Zопт і, відповідно, до зменшення коефіцієнта використання енергії вітру Ср. В основу корисної моделі поставлена технічна задача створення когенераційного вітропарку підвищеної ефективності шляхом збільшення індукованої ЕРС [3. С. 159, 447-451] в сталевому диску за рахунок збільшення діаметрів активної зубчастої зони дискових магнітопроводів кільцевої форми і діаметра сталевого диска, а також розширення діапазону ефективного використання вітрової енергії і коефіцієнта Ср [1, С. 285-286.] за рахунок зміни кількості полюсів статорної обмотки, залежно від швидкості вітру. Поставлена задача вирішується тим, що когенераційний вітропарк підвищеної продуктивності з індукційними перетворювачами і спільним вітроелектрогенератором, кожен 1 UA 123117 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 індукційний перетворювач містить нерухомий індуктор у вигляді дискових магнітопроводів із феромагнітного матеріалу з зубчастою будовою прилеглих поверхонь, з кільцевими обмотками збудження в кільцевих канавках, і рухомий сталевий диск, вкритий з обох боків шаром металу з підвищеною електропровідністю, розташований з подвійним зазором між ними, жорстко зв'язаний з валом вітродвигуна, співвісно розташовані в резервуарі з рідким теплоносієм, наприклад з водою, а їхні кільцеві обмотки збуджені постійним струмом в одному напрямі, вітроелектрогенератор синхронний на неодимових магнітах з аксіальним магнітним потоком, датчики температури навколишнього середовища і швидкості вітру, ротор виконаний дводисковим, багатополюсним з рівномірно закріпленими по колу периферії дисків неодимовими магнітами, статор з якірними котушками без осердя, розташований з подвійним зазором між дисками багатополюсного ротора, до виходу статорної обмотки через випрямляч змінного струму і електронний ключ блока регулювання паралельно приєднані обмотки збудження кожного ІПЕВТ, згідно з корисною моделлю, дискові магнітопроводи нерухомого індуктора з зубчастою структурою торцевих поверхонь мають кільцеву форму, розташовані на периферії центральних дисків збільшеного діаметра, виконаних із міцного немагнітного матеріалу, наприклад із текстоліту, і відповідно збільшений діаметр рухомого сталевого диска, причому кільцеві канавки ділять радіальні зубці дискових магнітопроводів кільцевої форми на рівновеликі за площею прилеглої поверхні, статор вітроелектрогенератора виготовлений у вигляді симетрично розташованих по внутрішньому периметру статорного диска парної кількості плоских якірних котушок трапецеїдальної форми, залитих компаундом, комутаційні контакти для зміни кількості полюсів із паралельних гілок з послідовно з'єднаних якірних котушок при суттєвій зміні швидкості вітру. Також поставлена задача вирішується за рахунок того, що статорна обмотка містить 16 котушок і групи комутаційних контактів для зміни кількості полюсів статорної обмотки у співвідношенні 16:8:4:2 шляхом подвоєння кількості паралельних гілок з послідовно з'єднаних якірних котушок при кожному подвоєнні швидкості вітру у співвідношенні 1:2:4:8, і навпаки. Протікання випрямленого струму по якірних котушках статора створює аксіальний магнітний потік. Обертання сталевого диска в змінному магнітному полі індукує в ньому вихрову ЕРС і вихрові струми, які за законом Джоуля-Ленца призводять до його нагріву. Кільцева форма магнітопроводів при наявності центрального диска із немагнітного матеріалу збільшує зовнішні діаметри сталевих дисків, окружну швидкість рухомого диска, величину індукованої ЕРС і вихрових струмів в ньому, а отже і інтенсивність його нагріву. Покриття сталевого рухомого диска з обох боків шаром металу з високою електропровідністю (міддю чи алюмінієм) усуває його залипання, сприяє збільшенню вихрових струмів в поверхневій частині диска і більш інтенсивній тепловіддачі. Сталева серцевина ротора зменшує магнітний опір між зубчастими магнітопроводами. Розташування лопатей на ободі сталевого диска забезпечує додаткове переміщення рідини в циліндричному резервуарі і її тепловіддачу, що сприяє скорішому обігріву об'єкта. Виконання ротора дводисковим, багатополюсним, з рівномірно закріпленими по колу периферії дисків неодимовими магнітами збудження з аксіальним магнітним полем, забезпечує його надійність і компактність. Виготовлення якірних котушок плоскими, трапецеїдальної форми, без осердя зменшує зазор між роторними дисками, а отже забезпечує запуск при слабкому вітрі. Згідно з послідовним з'єднанням якірних котушок в статорну обмотку забезпечує збільшення ЕРС на виході. Зміна кількості полюсів статорної обмотки шляхом зміни кількості якірних котушок в паралельних гілках 16:8:4:2 забезпечує зміну номінальної частоти обертання ротора, а отже і розширення діапазону робочої швидкості вітру в діапазоні 1:2:4:8, наближення швидкохідності Z до оптимальної величини Zопт і збільшення коефіцієнта використання енергії вітру Ср. Випрямляч змінного струму забезпечує живлення обмоток збудження кожного ІПЕВТ, блок керування забезпечує замкнення електронним ключем силового кола збудження при появі сигналу від датчиків температури і швидкості вітру. Таким чином, корисна модель забезпечує підвищення продуктивності вітропарку за рахунок збільшення ЕРС в стальних дисках збільшеного діаметра і збільшення ефективності використання вітрової енергії за рахунок зміни кількості полюсів статорної обмотки при суттєвій зміні швидкості вітру. Технічна суть і принцип роботи удосконаленого когенераційного вітропарку підвищеної продуктивності з декільками ІПЕВТ і спільним вітроелектрогенератором пояснюється кресленнями: Фіг. 1 - будова ІПЕВТ з дисковими магнітопроводами кільцевої форми; Фіг. 2 - сталевий диск збільшеного діаметра з лопатями на ободі; Фіг. 3 - схема приєднання кільцевих обмоток збудження кожного ІПЕВТ до статорної обмотки спільного вітроелектрогенератора; 2 UA 123117 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Фіг. 4 - будова вітроелектрогенератора 2 на неодимових магнітах збудження з аксіальним магнітним полем; Фіг. 5 - статорний диск вітроелектрогенератора з якірними котушками; Фіг. 6 - багатополюсний роторний диск з неодимовими магнітами; Фіг. 7-16 - полюсна статорна обмотка з 16 якірних котушок; Фіг. 8-8 - полюсна статорна обмотка з 2-х паралельних гілок. Когенераційний вітропарк підвищеної продуктивності містить декілька ІПЕВТ 1 (фіг.1) і спільний синхронний вітроелектрогенератор 2 (фіг.4) з аксіальним магнітним полем для їхнього живлення. Кожен ІПЕВТ 1 містить нерухомий індуктор у вигляді дискових магнітопроводів 3 кільцевої форми, із феромагнітного матеріалу з зубчастою будовою прилеглих поверхонь, з кільцевими канавками 4 і обмотками збудження 5 в них, і рухомий сталевий диск 6, розташований з подвійним зазором між ними, жорстко зв'язаний з валом 7 свого вітродвигуна, співвісно розташовані в резервуарі 8 з рідинним теплоносієм, наприклад з водою, а їхні кільцеві обмотки 5 збуджені постійним струмом в одному напрямі. Синхронний вітроелектрогенератор 2 (Фіг.4) з аксіальним магнітним потоком, містить статор 9 з якірними котушками 10 трапецеїдальної форми без осердя і дводисковий багатополюсний ротор з рівномірно закріпленими по колу периферії дисків 11,12 неодимовими магнітами 13, 14 переміжної (S-N) полярності, розміщеними в циліндричному корпусі 15 з підшипниковими щитами 16,17. Роторні диски 11,12 жорстко закріплені на валу 18, зв'язаному з вихіднимвалом свого вітродвигуна (не показаного). Статор 9 - з якірними котушками 10 розташований з подвійним зазором між дисками 11,12 багатополюсного ротора, до виходу статорної обмотки 10 через випрямляч змінного струму 19 і електронний ключ 20 блока регулювання (не показаного) приєднані обмотки збудження 5 кожного ІПЕВТ. Сталевий диск 6 кожного ІПЕВТ жорстко зв'язаний з валом 7 вітродвигуна, вкритий з обох боків шаром металу з підвищеною електропровідністю (міддю чи алюмінієм), обладнаний радіальними лопатями 21, розташованими симетрично на його ободі під кутом до спільної вертикальної осі з робочим зусиллям в напрямку до вихідного патрубка 22. Дискові магнітопроводи 3 нерухомого індуктора мають кільцеву форму з зубчастою структурою торцевих поверхонь і розташовані на периферії центральних дисків 23 збільшеного діаметра, виконаних із міцного немагнітного матеріалу, наприклад із текстоліту, причому кільцеві канавки 4 ділять радіальні зубці дискових магнітопроводів 3 кільцевої форми на внутрішні 24 і зовнішні 25, рівновеликі за площею прилеглих поверхонь. В запропонованому варіанті статорна обмотка складається з 16 котушок 10, розташованих по внутрішньому периметру статорного диска 9, і групи комутаційних контактів 26 для зміни кількості полюсів статорної обмотки шляхом зміни схеми з'єднання котушок 10 при суттєвій зміні швидкості вітру, наприклад, з 16 полюсів (фіг. 7) на 8 (фіг. 8). Датчики температури середовища 27 і швидкості вітру 28. Пристрій працює таким чином. Від вітрового потоку вітродвигуни 7 приводять в дію свої ІПЕВТ 1 та вітроелектрогенератор 2 (фіг.4), до статорної обмотки 10 якого через випрямляч 19 приєднані обмотки збудження 5 декількох ІПЕВТ 1. При обертанні сталевого диска 6 збільшеного діаметра D в неоднорідному магнітному полі магнітопроводів 3 кільцевої форми з зубчастою торцевою поверхнею відбувається його інтенсивний нагрів вихровими струмами, оскільки окружна швидкість збільшена V=3,14Dn, де n - частота обертання вала 7. При температурі середовища за датчиком 27 нижче від уставленого значення (холодно) блок регулювання (не показаний) відкриває електронний ключ 20 і регулює ним струм в обмотках збудження 5 ІПЕВТ 1, в залежності від відхилення температури середовища від уставленого значення. Сталеві магнітопроводи 3 кільцевої форми намагнічуються магнітним полем збудження в одному напрямі одночасно. Із-за зубчастої будови торців магнітна індукція в зазорі Bδ буде неоднорідною і матиме пилкоподібний вигляд: від мінімального значення Bδmin між пазами до максимального значення Вδmах між протилежними зубцями 24,25. Таким чином, при обертанні в неоднорідному магнітному полі індукція В в сталевому диску 6 пульсує, не змінюючи знак від Вδmах до Bδmin її можна представити у вигляді двох складових [3.С.419]: змінної, з амплітудою В~=0,5 (Вδmах-Bδmin) і постійної, рівною В==0,5 (Вδmах+Bδmin). Змінна складова магнітного поля індукує в сталевому диску 6, а переважно у зовнішньому шарі з високою електропровідністю, ЕРС і вихрові струми частотою: f=Zn, де Z - кількість зубців -1 на кожному магнітопроводі 3; n - частота обертання сталевого диска 6, с . Вихрові струми за законом Джоуля-Ленца нагрівають сталевий диск 6, переважно його поверхню, а від нього нагрівається рідинний теплоносій в резервуарі 8, який може використовуватися для обігріву споруд, парників та теплиць. Постійна складова магнітного потоку ніяких ЕРС не індукує, тому ця частина магнітного потоку не приймає участі в 3 UA 123117 U 5 10 15 20 25 перетворенні енергії вітру в теплоту. Покриття сталевого диска 6 металом підвищеної електропровідності і наявність лопатей 21 на його ободі сприяє тепловіддачі. Одночасно, при появі вітру вал 18, з'єднаний з вихідним валом свого вітродвигуна (не показаного), установлений в підшипникових щитах 16, 17 циліндричного корпусу 15, починає обертатися разом з дводисковим багатополюсним ротором 11, 12. Обертове магнітне поле неодимових магнітів 13, 14, закріплених відповідно на нижньому 11 і верхньому 12 стальних дисках, по черзі пересікають якірні котушки 10, установлені на бакелітовому статорному диску 9, закріпленому в циліндричному корпусі 15, генеруючи в них ЕРС. Узгоджене послідовне з'єднання шістнадцяти якірних котушок забезпечує збільшення ЕРС в статорній обмотці 10 (Фіг. 7). Частота цієї ЕРС залежить від кількості пар полюсів і частоти обертання ротора [3. С. 343.] f=P n / 60. Для отримання стандартної частоти 50 Гц при кількості пар полюсів 8 (як на Фіг. 7) необхідно -1 мати частоту обертання ротора n=60f/ Р = 3000/8=375 хв . Чим більша кількість пар магнітних полюсів, тим менша потрібна частота обертання ротора. При незначній швидкості вітру вал 18, а з ним і дводисковий ротор 11,12 починає обертатися, магнітне поле кожної пари магнітів 13,14 по черзі пересікають витки 16-полюсної статорної обмотки 10, індукуючи ЕРС в кожній з шістнадцяти якірних котушок (Фіг. 7). Бакелітовий статорний диск 9, на якому закріплені епоксидною смолою якірні котушки 10, забезпечує міцність конструкції. При збільшенні швидкості вітру вдвоє надходить сигнал від датчика швидкості вітру 28 на електромагнітне реле комутаційного апарата (не показано), замикається група комутаційних контактів 27, утворюючи дві паралельні гілки по 8 якірних котушках (Фіг. 8). -1 Частота обертання зростає до 750 хв [3]. При подальшому подвоєнні швидкості вітру група комутаційних контактів утворить 4 паралельних гілки, а потім - 8 (два полюси), і частота -1 обертання ротора досягне максимальної величини 3000 хв . При зменшенні швидкості вітру, навпаки - кількість якірних котушок в кожній гільці збільшується: 2:4:8:16, а частота обертання -1 ротора відповідно зменшується до мінімальної величини 350 хв . Таким чином, корисна модель забезпечує підвищення ефективності ІПЕВТ, розширення діапазону робочої швидкості вітру, збільшення коефіцієнта використання енергії вітру, спрощення і здешевлення конструкції. 30 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 50 55 1. Когенераційний вітропарк підвищеної ефективності з індукційними перетворювачами і спільним вітроелектрогенератором, в якому кожен індукційний перетворювач містить нерухомий індуктор у вигляді дискових магнітопроводів із феромагнітного матеріалу з зубчастою будовою прилеглих поверхонь, з кільцевими обмотками збудження в кільцевих канавках, і рухомий сталевий диск, вкритий з обох боків шаром металу з підвищеною електропровідністю, розташований з подвійним зазором між ними, жорстко зв'язаний з валом вітродвигуна, співвісно розташовані в резервуарі з рідинним теплоносієм, наприклад з водою, а їхні кільцеві обмотки збуджені постійним струмом в одному напрямі, синхронний вітроелектрогенератор на неодимових магнітах з аксіальним магнітним потоком, датчики температури навколишнього середовища і швидкості вітру, ротор вітроелектрогенератора виконаний дводисковим, багатополюсним з рівномірно закріпленими по колу периферії дисків неодимовими магнітами, а статор з якірними котушками без осердя розташований з подвійним зазором між дисками багатополюсного ротора, до виходу статорної обмотки через випрямляч змінного струму і електронний ключ блока регулювання паралельно приєднані обмотки збудження кожного індукційного перетворювача, який відрізняється тим, що дискові магнітопроводи нерухомого індуктора з зубчастою структурою торцевих поверхонь мають кільцеву форму, розташовані на периферії центральних дисків збільшеного діаметра, виконаних із міцного немагнітного матеріалу, наприклад із текстоліту, і відповідно збільшений діаметр рухомого сталевого диска, причому кільцеві канавки ділять радіальні зубці дискових магнітопроводів кільцевої форми на рівновеликі за площею прилеглої поверхні, статор вітроелектрогенератора виготовлений у вигляді симетрично розташованих по внутрішньому периметру статорного диска парної кількості плоских якірних котушок трапецеїдальної форми, залитих компаундом, комутаційні контакти для зміни кількості полюсів із паралельних гілок з послідовно з'єднаних якірних котушок при суттєвій зміні швидкості вітру. 2. Когенераційний вітропарк підвищеної ефективності з індукційними перетворювачами і спільним вітроелектрогенератором за п. 1, який відрізняється тим, що статорна обмотка містить 16 котушок і групи комутаційних контактів для зміни кількості полюсів статорної обмотки 4 UA 123117 U у співвідношенні 16:8:4:2 шляхом подвоєння кількості паралельних гілок з послідовно з'єднаних якірних котушок при кожному подвоєнні швидкості вітру у співвідношенні 1:2:4:8, і навпаки. 5 UA 123117 U 6 UA 123117 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 7

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Zharkov Viktor Yakovych

Автори російською

Жарков Виктор Яковлевич

МПК / Мітки

МПК: H02K 21/26, F03D 1/06, H02K 16/00, F03D 3/06, F03D 9/00, F03D 7/06

Мітки: підвищеної, спільним, перетворювачами, вітроелектрогенератором, індукційними, когенераційний, вітропарк, ефективності

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-123117-kogeneracijjnijj-vitropark-pidvishheno-efektivnosti-z-indukcijjnimi-peretvoryuvachami-i-spilnim-vitroelektrogeneratorom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Когенераційний вітропарк підвищеної ефективності з індукційними перетворювачами і спільним вітроелектрогенератором</a>

Подібні патенти