Пристрій для монтажу робочих органів

Номер патенту: 122976

Опубліковано: 12.02.2018

Автори: Мелашич Василь Васильович, Мелашич Сергій Васильович

Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для монтажу робочих органів, що містить монтажну рамку, як суцільну балку, прикріплену до рукояті за допомогою шарніра і з'єднану з гідроциліндром керування, яка оснащена співвісно з шарніром з обох боків кільцевими виступами, а в її торці виконаний паз, який відрізняється тим, що монтажна рамка складається із передньої та задньої частин, оснащених знизу захоплювачами і з'єднаних між собою за допомогою додаткового шарніра, співвісно з яким встановлений храповий зупинник.

Текст

Реферат: Пристрій для монтажу робочих органів містить монтажну рамку, як суцільну балку, прикріплену до рукояті за допомогою шарніра і з'єднану з гідроциліндром керування, яка оснащена співвісно з шарніром з обох боків кільцевими виступами, а в її торці виконаний паз. Монтажна рамка складається із передньої та задньої частин, оснащених знизу захоплювачами і з'єднаних між собою за допомогою додаткового шарніра, співвісно з яким встановлений храповий зупинник. UA 122976 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ МОНТАЖУ РОБОЧИХ ОРГАНІВ UA 122976 U UA 122976 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до робочого обладнання будівельних машин, а детальніше пристроїв для монтажно-демонтажних операцій при установці змінних робочих органів. Відомий пристрій для швидкої заміни робочих органів будівельних машин, що містить монтажну рамку шарнірно змонтовану на рукояті і оснащену двома пальцями, які взаємодіють з двома гаками розташованими на робочому органі, який необхідно захопити для подальшого виконання певної технологічної операції. Один з пальців встановлений рухомо і приводиться в дію додатково змонтованим на монтажній рамці гідроциліндром для забезпечення взаємодії пальця з гаком робочого органу [1]. Недоліком такого пристрою для швидкої заміни робочих органів є складність конструкції та кінематики за рахунок додаткових елементів, наявності гідроциліндра та підвищення в цілому металоємності робочого обладнання. Найближчим аналогом є пристрій для монтажу робочих органів, що містить монтажну рамку, як суцільну балку, прикріплену до рукояті за допомогою шарніра і з'єднану з гідроциліндром керування, яка оснащена співвісно з шарніром з обох боків кільцевими виступами, а в її торці виконаний паз для фіксації [2]. Недоліком такого пристрою для монтажу робочих органів є підвищена трудомісткість процесу установки робочого органу, в зв'язку з тим, що необхідно використовувати додатково ручну працю для фіксації робочого органу відносно монтажної рамки. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення пристрою для монтажу робочих органів, в якому за рахунок наявності нових конструктивних елементів та особливостей виконання і розташування вже існуючих досягається зменшення трудомісткості робіт при установці змінних робочих органів. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для монтажу робочих органів, що містить монтажну рамку, як суцільну балку, прикріплену до рукояті за допомогою шарніра і з'єднану з гідроциліндром керування, яка оснащена співвісно з шарніром з обох боків кільцевими виступами, а в її торці виконаний паз, згідно з корисною моделлю, монтажна рамка складається з передньої та задньої частин оснащених знизу захоплювачами і з'єднаних між собою за допомогою додаткового шарніра, співвісно з яким установлений храповий зупинник. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 показано загальний вигляд гідравлічного екскаватора оснащеного пристроєм для монтажу робочих органів; на фіг. 2 загальний вигляд пристрою для монтажу робочих органів; на фіг. 3 - вид І по фіг. 2 в розрізі; на фіг. 4 - монтаж двощелепного ковша; на фіг. 5 - монтаж розпушувача; на фіг. 6 - монтаж вібратора направлених коливань; на фіг. 7 - монтаж двощелепного захоплювача; на фіг. 8 монтаж відвалу; на фіг. 9 - монтаж гладкого циліндричного котка; на фіг. 10 - монтаж кулачкового котка; на фіг. 11 - монтаж поліклинового котка; на фіг. 12 - монтаж полігонального котка; на фіг. 13 - монтаж гакової підвіски. Пристрій для монтажу робочих органів встановлюється на гідравлічному екскаваторі і використовується для швидкої заміни змінних робочих органів при виконанні екскаватором широкого спектру технологічних операцій (фіг. 1). Пристрій для монтажу робочих органів (фіг. 2) містить монтажну рамку, що складається із передньої 1 та задньої 2 части з'єднаних між собою за допомогою шарніра 3, співвісно з яким встановлений храповий зупинник, який містить храпове колесо 4 та защіпку 5 (фіг. 3). Передня частина 1 монтажної рамки за допомогою шарніра 6 прикріплена до рукояті 7, а задня частина 2 шарніром 8 з'єднана з чотирьохланковим шарнірно-важільним механізмом 9. Управління шарнірно-важільним механізмом 9 здійснюється гідроциліндром 10. Передня 1 і задня 2 частини монтажної рамки знизу оснащені захоплювачами 11 та 12. Пристрій для монтажу робочих органів працює наступним чином. Захоплення робочого органу здійснюється шляхом повороту передньої 1 та задньої 2 частин монтажної рамки відносно шарніра 3 назустріч одна одній за допомогою гідроциліндра 10 та чотирьохланкового механізму 9. При цьому захоплювачі 11 та 12 здійснюють захоплення головки 13 робочого органу і забезпечують його надійне утримання. Надійність утримування робочого органу досягається завдяки храпового зупинника, що містить храпове колесо 4 та защіпку 5. Після захоплення робочого органа за допомогою гідроциліндра 10 здійснюється управління монтажною рамкою, а разом з нею - виконавчим робочим органом. При цьому робочий орган разом з монтажною рамкою повертається відносно шарніра 6 кріплення до рукояті 7. Для заміни робочого органу попередньо виключається защіпка 5 і за допомогою гідроциліндра 10 здійснюється поворот передньої 1 та задньої 2 частин монтажної рамки відносно шарніра 3 в вихідне положення. Гідравлічний екскаватор - це універсальна будівельна машина, яка знаходить широке застосування в умовах будівництва. Розширення його технологічних можливостей досягається 1 UA 122976 U 5 10 15 20 25 30 35 за рахунок використання різноманітних змінних робочих органів, установка яких здійснюється з використанням пристрою для монтажу робочих органів. Для виконання екскаваційних операцій копання траншей, підчищення дна траншей, операцій по захопленню і переміщенню штучних вантажів, грейферних операцій, може бути встановлений двощелепний ківш (фіг. 4). В умовах розробки мерзлого та міцного ґрунту, виконання операцій по видаленню бордюрів чи тротуарної плитки здійснюється захоплення робочого органу у вигляді розпушувача (фіг. 5). При виконанні робіт нульового циклу по ущільненню ґрунтів, як робочий орган може бути установлена ущільнююча плита з вібратором направлених коливань (фіг. 6). Для виконання технологічних операцій по захопленню і переміщенню різноманітних штучних вантажів за допомогою пристрою для швидкої зміни робочих органів може бути встановлений двощелепний захоплювач (фіг. 7). Планування ґрунту та зворотна засипка пазух фундаментів може здійснюватися з використанням, який монтується до рукояті робочого обладнання за допомогою пристрою для монтажу робочих органів (фіг. 8). Ущільнення ґрунтів в стислих умовах реконструкції може здійснюватися з використанням як змінних робочих органів гладких циліндричних котків (фіг. 9), кулачкових котків (фіг. 10), поліклинових котків (фіг. 11) чи полігональних котків (фіг. 12). Робоче обладнання може бути оснащене також гаковою підвіскою (фіг. 13). Всі змінні робочі органи оснащаються в верхній частині монтажною головкою 13, з якою взаємодіють захоплювачі 11 та 12 монтажної рамки, що фіксують та утримують жорстко змінний робочий орган. Розроблена конструкція пристрою для монтажу робочих органів забезпечує надійне захоплення та утримування різних змінних робочих органів в умовах значного зниження трудомісткості робіт при монтажно-демонтажних операціях по заміні робочих органів. Джерела інформації: 1. Строительные работы и манипуляторы / В. И. Баловнев и др. - К.: Будівельник, 1991, стр. 44, рис. 15, д. 2. Строительные работы и манипуляторы / В. И. Баловнев и др. - К.: Будівельник, 1991, стр. 44, рис. 15, а. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Пристрій для монтажу робочих органів, що містить монтажну рамку, як суцільну балку, прикріплену до рукояті за допомогою шарніра і з'єднану з гідроциліндром керування, яка оснащена співвісно з шарніром з обох боків кільцевими виступами, а в її торці виконаний паз, який відрізняється тим, що монтажна рамка складається із передньої та задньої частин, оснащених знизу захоплювачами і з'єднаних між собою за допомогою додаткового шарніра, співвісно з яким встановлений храповий зупинник. 2 UA 122976 U 3 UA 122976 U 4 UA 122976 U 5 UA 122976 U 6 UA 122976 U Комп'ютерна верстка Л. Ціхановська Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 7

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: E02F 3/28, E02F 3/36

Мітки: робочих, пристрій, монтажу, органів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-122976-pristrijj-dlya-montazhu-robochikh-organiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для монтажу робочих органів</a>

Подібні патенти