Стільник індустріальних технологій виробництва нативного маточного молочка

Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Стільник індустріальних технологій виробництва нативного маточного молочка, що містить корпус із знімною задньою кришкою, розділову решітку, імітатор стільника з бджолиними чарунками, маточникові мисочки і ізолятори, який відрізняється тим, що містить маточникову панель, на якій виконані маточникові мисочки цілісною конструкцією з маточниковою панеллю, на поверхні якої вони розташовані, при цьому центральні осі бджолиних чарунок імітатора стільника збігаються з центральними осями маточникових мисочок на маточниковій панелі, а граничні зовнішні обриси маточникової панелі обмежуються прямокутником, описаним навколо будь-якого її габариту у всіх трьох просторових вимірах, співвідношення сторін якого відповідає умові:

, де

,

,  - сторони описаного прямокутника,

і ізолятори виконані у вигляді чарунок в комплексному ізоляторі, що являє собою коробчасту конструкцію з перегородками.

Текст

Реферат: Стільник індустріальних технологій виробництва нативного маточного молочка містить корпус із знімною задньою кришкою, розділову решітку, імітатор стільника з бджолиними чарунками, маточникові мисочки і ізолятори. Додатково містить маточникову панель, на якій виконані маточникові мисочки цілісною конструкцією з маточниковою панеллю, на поверхні якої вони розташовані. При цьому центральні осі бджолиних чарунок імітатора стільника збігаються з центральними осями маточникових мисочок на маточниковій панелі, а граничні зовнішні обриси маточникової панелі обмежуються прямокутником, описаним навколо будь-якого її габариту у 1 a   1 , де всіх трьох просторових вимірах, співвідношення сторін якого відповідає умові: 19 b a  b , a, b - сторони описаного прямокутника. При цьому ізолятори виконані у вигляді чарунок в комплексному ізоляторі, що являє собою коробчасту конструкцію з перегородками. UA 120467 U (54) СТІЛЬНИК ІНДУСТРІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА НАТИВНОГО МАТОЧНОГО МОЛОЧКА UA 120467 U UA 120467 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі сільського господарства, зокрема до бджільництва. Стільник індустріальних технологій виробництва нативного маточного молочка призначений для реалізації індустріальних технологій виробництва нативного маточного молочка і бджолиних маток. Одним з досягнень розвитку сучасної цивілізації є індустріальні технології виробничої діяльності, які передбачають: - виключення малопродуктивних ручних виробничих операцій і абсолютна заборона на використання біологічних об'єктів як джерел механічної енергії; - інтенсифікацію виробництва, яка здійснюється: - інтеграцією засобів виробництва в більш складні біотехнічні системи; - інтеграцією виробничих процесів в нерозривну в просторі і часі послідовність виробничих операцій. Найбільш високий рівень інтеграційних процесів виробничої діяльності, досягнутий в, так званій, "фордівській моделі". Основою "фордівської моделі" є конвеєрний спосіб організації виробництва в автомобільній промисловості, що згодом став стандартом всіх високотехнологічних виробництв. Принцип конвеєрного виробництва полягає в безперервному переміщенні початкової базової конструкції в виробничому просторі від одного робочого місця до іншого. Якісна зміна базової конструкції, доповнення її новими елементами в процесі переміщення в виробничому просторі, в кінцевому підсумку, створює продукт або товар, готовий до реалізації споживачеві. Принцип конвеєрного виробництва може бути застосований і до виробництва нативного маточного молочка і бджолиних маток. Маточне молочко природного походження може бути вироблено в двох станах: - нативне маточне молочко; - натуральне маточне молочко. У бджільництві і апітерапії стосовно маточного молочка часто і, в більшості випадків недоречно, вживається термін нативне, як "словесний сертифікат", що свідчить про натуральність продукту. У тлумаченні термінів і визначень завжди слід звертатися до першоджерел. Тлумачення терміну "нативне" пропонує "Популярний біологічний словник" Н.Ф. Реймерса (МОСКВА, НАУКА, 1991, стор. 288) "Нативний" (лат. Nativus - вроджений) - природний, натуральний, неушкоджений. Практично аналогічне визначення пропонує "Біологічний енциклопедичний словник" (Гол. ред. М.С. Гіляров; Редкол.: А.А. Бабаев, Г.Г. Винберг, Г.А. Заварзін і ін. - 2-е видання. - М.: Рад. енциклопедія, 1986). "Нативний" (лат. Nativus - вроджений) - природний, натуральний, неушкоджений при дослідженні. Сукупність цих трьох якостей може мати маточне молочко, яке знаходиться виключно в маточнику і ніде більше. Таким чином, маточник, наповнений маточним молочком, є єдиним товаром, який містить продукт, що має властивість нативного. Маточне молочко в іншій тарі є результатом процесу його отримання, тобто просторового переміщення з маточника в іншу тару без навмисної зміни фізичних і хімічних властивостей продукту. Під навмисною зміною фізичних і хімічних властивостей маються на увазі всілякі фальсифікації вихідного продукту, які, на жаль, мають місце в сучасній дійсності. Але процеси отримання маточного молочка супроводжуються і ненавмисною зміною його властивостей, пов'язаних з недосконалістю технологій і засобів його виробництва. З цієї причини вживати словосполучення "нативне маточне молочко" допустимо тільки по відношенню до маточного молочка, як речовини, що знаходиться всередині маточника, в тому числі маточника, відбудованого бджолами природним способом на основі штучної маточникової мисочки. Маточник, наповнений маточним молочком, є повноцінним товаром, підвищений споживчий попит якого ґрунтується на властивості абсолютної нативності його вмісту. Маточне молочко в маточнику - це нативний продукт, а поза маточника властивість його нативності втрачається. До решти способів зберігання маточного молочка цілком допустимо вживати словосполучення "натуральне маточне молочко", "розливне маточне молочко" та інші. До винаходу Карлом Джентера штучного стільника, який увійшов у світову історію бджільництва під назвою "Джентерський сот", абсолютно всі перераховані вище виробничі операції виконувалися вручну. Традиційні технологічні процеси виробництва нативного маточного молочка в маточниках і бджолиних маток передбачають певну послідовність основних виробничих операцій: - виготовлення штучних маточникових мисочок і натуралізація їх в просторі бджолиного гнізда; 1 UA 120467 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 - заповнення (вручну) маточникових мисочок репродуктивної субстанцією (личинками робочих бджіл); - прийняття личинок на виховання у бджолиній сім'ї; - вирощування бджолами маткових личинок до готовності маточників до запечатування; - на цьому виробництво нативного маточного молочка завершується, маточники вилучаються з бджолиного гнізда для подальших виробничих операцій. Оскільки нативність продукту передбачає властивість його непошкодження, маточникові мисочки повинні служити товарною упаковкою нативного маточного молочка в процесі його реалізації споживачеві. Виробництво бджолиних маток передбачає подальше переміщення кожного маточника в індивідуальний ізолятор для їх подальшого утримання в повноцінних бджолиних сім'ях до остаточного завершення біологічних процесів дозрівання бджолиних маток. Можливий варіант утримання запечатаних маточників в інкубаторах з регульованим мікрокліматом. Одним з аналогів стільника індустріальних технологій виробництва нативного маточного молочка є "Джентерський сот" (http://www. karl-jenter-shop.eu), який являє собою імітатор поверхні стільника з штучними бджолиними чарунками, денця яких можна вилучати разом з відкладеними на них бджолиними яйцями або бджолиними личинками. Денця кріпляться на загальній основі. Імітатор бджолиного стільника розташований всередині коробчастого корпусу, що закриваються розділовою решіткою. Матка поміщається на поверхню сота всередину коробчастого корпусу, який і накривається розділовою решіткою. Таким чином, матка не може покинути внутрішній простір "Джентерського сота". Але отвори в розділовій решітці дозволяють робочим бджолам проникати до матки. Після адаптації у внутрішньому просторі "Джентерського сота" бджолина матка починає кладку яєць в штучні бджолині чарунки стільника, прикріплюючи їх до від'ємних денець чарунок, які можна вилучити і вручну перенести в маточникові мисочки. "Джентерський сот" і всі його наступні модифікації істотно скорочують, але не виключають застосування ручної праці при заповненні маточникових мисочок репродуктивної субстанцією і маніпуляціями з маточниковими мисочками. Істотним прогресом в конструкції "Джентерського сота" стала модель, в якій штучна бджолина чарунка імітатора бджолиного стільника розташовувалася усередині маточникової мисочки. Сполучення поверхонь нижнього зрізу штучної бджолиної чарунки і денця маточникової мисочки дозволяє матці відкладати репродуктивну субстанцію (яйце робочої бджоли) безпосередньо на дно маточникової мисочки, тим самим, позбавляючи бджоляра від необхідності перестановки денця з личинкою зі штучної бджолиної чарунки в маточникову мисочку, як це потрібно в варіанті первинної моделі "Джентерського сота". Європейським виробником такої модифікації "Джентерського сота" є французька компанія NICOTPLAST (http://www.nicotplast.fr/). Модель "Джентерского сота" компанії NICOTPLAST, прийнята як прототип. Модель "Джентерського сота" компанії NICOTPLAST містить корпус зі знімною задньою кришкою, розділову решітку, імітатор стільника з бджолиними чарунками, маточникові мисочки і ізолятори. Існуючі аналоги моделей "Джентерського сота", в тому числі і прототипу, в процесах виробництва маточного молочка і бджолиних маток залишають численні малопродуктивні ручні операції з дрібними і крихкими деталями, а спроби інтеграційних процесів носять примітивний характер. Виробництво ж нативного маточного молочка в них практично неможливе, оскільки маточникові мисочки не є витратним матеріалом і комплектують стільник в чітко обмеженій кількості. В основу конструктивного задуму цієї корисної моделі авторським колективом поставлена задача функціональної трансформації "Джентерского сота", яка дозволяла б здійснити індустріальні виробничі технології отримання нативного маточного молочка і бджолиних маток. Поставлена задача вирішується тим, що стільник індустріальних технологій виробництва нативного маточного молочка, який містить корпус із знімною задньою кришкою, розділові решітки, імітатор стільника з бджолиними чарунками, маточникові мисочки і ізолятори, згідно з корисною моделлю, містить маточникову панель, на якій виконані маточникові мисочки цілісною конструкцією з маточниковою панеллю, на поверхні якої вони розташовані, при цьому центральні осі бджолиних чарунок імітатора стільника збігаються з центральними осями маточникових мисочок на маточниковій панелі, а граничні зовнішні обриси маточникової панелі обмежуються прямокутником, описаним навколо будь-якого її габариту у всіх трьох просторових вимірах, співвідношення сторін якого відповідає умові: 1 a   1, , де аb, 19 b 2 UA 120467 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 a, b - сторони описаного прямокутника, і ізолятори виконані у вигляді чарунок в комплексному ізоляторі, що являє собою коробчасту конструкцію з перегородками. Запропонована конструкція стільника індустріальних технологій виробництва нативного маточного молочка вирішує основну задачу шляхом інтеграції засобів виробництва і виробничих процесів, так як маточникові мисочки просторово інтегровані в загальну цілісну конструкцію, яка переміщається бджолярем по етапах виробництва нативного маточного молочка від заповнення маточників репродуктивної субстанцією до закладки маточникової панелі в товарну упаковку. У запропонованому стільнику маточникові мисочки від самого початку виготовлені цілісною конструкцією з маточниковою панеллю, яка в свою чергу конструктивно може бути елементом товарної упаковки нативного маточного молочка в маточниках. Таким чином, маточникова панель одночасно може бути не тільки засобом виробництва нативного маточного молочка, а й елементом його товарної упаковки. Конструкція стільника індустріальних технологій виробництва нативного маточного молочка мінімізує втручання бджоляра в виробничі процеси. Від початку виробництва і до передачі нативного маточного молочка споживачеві бджоляр оперує маточниковою панеллю, послідовно переміщаючи її в виробничому просторі. Оригінальне нативне маточне молочко знаходиться безпосередньо в маточниках з неушкодженою маткової личинкою, яка в даному випадку є "натуральним сертифікатом" його нативності. Конструктивна інтеграція маточникової панелі стільника індустріальних технологій виробництва нативного маточного молочка з елементами товарної упаковки відповідає найбільш високому рівню інтеграції засобів виробництва і виробничих процесів, що відповідає принципам індустріальних технологій і реалізує "фордівську модель". Стільник індустріальних технологій виробництва нативного маточного молочка може мати найрізноманітнішу просторову форму. Для прикладу, розглянемо стільник, який має прямокутну форму і ескізи його конструкції представлені на кресленнях фіг. 1-5. На фіг. 1 виконаний ескіз імітатора бджолиного стільника, фіг. 2 - розріз А-А імітатора бджолиного стільника, фіг. 3 - ескіз маточникової панелі, фіг. 4 - розріз А-А маточникової панелі, фіг. 5 - ескіз розділової решітки, фіг. 6 - ескіз комплексного ізолятора, фіг. 7 - розріз А-А комплексного ізолятора, фіг. 8 - ескіз взаємного розташування деталей стільника індустріальних технологій виробництва нативного маточного молочка. Стільник індустріальних технологій виробництва нативного маточного молочка (фіг. 8) складається з корпусу 1 зі знімною задньою кришкою 2 і встановленими в ньому імітатором 3 бджолиного стільника з бджолиними чарунками 4, маточникової панелі 5, на якій конструктивно цілісно виконані маточникові мисочки 6. Розташування і кількість маточникових мисочок 6 відповідає розташуванню і кількості бджолиних чарунок 4, виконаних на імітаторі 3 бджолиного стільника. На корпус 1 встановлена розділова решітка 7, в якій виконані щілини 8, а в центрі розділових решіток 7 розташований отвір 9, який закривається пробкою 10. У комплект стільника індустріальних технологій виробництва нативного маточного молочка входить також комплексний ізолятор 11, який використовується при виробництві бджолиних маток (фіг. 6). Комплексний ізолятор 11 являє собою коробчасту конструкцію, яка розділена перегородками 13 на індивідуальні для кожного маточника ізолятори 14. Сітчасте дно 12 комплексного ізолятора 11 виконано з дрібної сітки, непрохідної для бджіл. Стільник індустріальних технологій виробництва нативного маточного молочка працює наступним чином. У корпус 1 поміщають імітатор 3 бджолиного стільника з бджолиним чарунками 4, який накривається розділовою решіткою 7. З протилежного боку в корпус 1 вставляється маточникова панель 5, так, що кожна бджолина чарунка 4 входить у відповідну їй маточникову мисочку 6. Нижня грань бджолиної чарунки 4 стикається з дном маточникової мисочки 6 і закривається знімною задньою кришкою 2. Після цього зібраний корпус 1 стільника поміщається в гніздо бджіл. Після натуралізації стільника в гнізді бджолиної сім'ї робочими бджолами, які проникають в корпус 1 через щілини 8, в отвір 9 розділової решітки 7, на імітатор 3 бджолиного стільника поміщається бджолина матка, і отвір закривається пробкою 10. Після відкладання маткою яєць і виходу з них личинок, маточникова панель 5 витягується з корпусу 1 і замінюється іншою маточниковою панеллю. Маточникова панель 5 з личинками в маточникових мисочках 6 поміщається в бджолину сім'ю, де відбувається прийом личинок на маточне виховання, відбудовування маточників і наповнення їх маточним молочком. Перед запечатуванням маточників, маточникова панель 5 вилучається з корпусу 1 і вкладається в товарну упаковку з подальшим приміщенням упаковки в морозильну камеру. 3 UA 120467 U 5 10 15 20 25 30 Найбільш доступними для бджолярів способами стабілізації маточного молочка є криогенні технології, тобто глибоке заморожування продуктів. Оптимальна температура для тривалого зберігання маточного молочка становить мінус 18-20 градусів за Цельсієм. У замороженому стані маточне молочко реалізується споживачеві. Для виробництва бджолиних маток, після запечатування останнього маточника, на маточникову панель 5 встановлюють комплексний ізолятор 11, так, що кожному маточнику відповідає свій ізолятор 14, який служить для тимчасової локалізації матки, що вийшла з маточника. Маточникову панель 5 з встановленим на ній комплексним ізолятором 11 знову поміщають в гніздо бджолиної сім'ї для забезпечення оптимальних умов для дозрівання маток. Матки, що вийшли з маточників, не мають можливості покинути свій ізолятор 14, але корм вони отримують від робочих бджіл сім'ї через сітчасте дно 12. Після виходу всіх або більшості маток в ізолятори 14 комплексний ізолятор 11 знімається і матки розподіляються у відповідності з подальшими планами бджоляра. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Стільник індустріальних технологій виробництва нативного маточного молочка, що містить корпус із знімною задньою кришкою, розділову решітку, імітатор стільника з бджолиними чарунками, маточникові мисочки і ізолятори, який відрізняється тим, що містить маточникову панель, на якій виконані маточникові мисочки цілісною конструкцією з маточниковою панеллю, на поверхні якої вони розташовані, при цьому центральні осі бджолиних чарунок імітатора стільника збігаються з центральними осями маточникових мисочок на маточниковій панелі, а граничні зовнішні обриси маточникової панелі обмежуються прямокутником, описаним навколо будь-якого її габариту у всіх трьох просторових вимірах, співвідношення сторін якого відповідає умові: 1 a   1 , де 19 b ab, a, b - сторони описаного прямокутника, і ізолятори виконані у вигляді чарунок в комплексному ізоляторі, що являє собою коробчасту конструкцію з перегородками. 4 UA 120467 U 5 UA 120467 U 6 UA 120467 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 7

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01K 49/00, A01K 47/02

Мітки: стільник, маточного, молочка, виробництва, нативного, технологій, індустріальних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-120467-stilnik-industrialnikh-tekhnologijj-virobnictva-nativnogo-matochnogo-molochka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Стільник індустріальних технологій виробництва нативного маточного молочка</a>

Подібні патенти