Номер патенту: 120448

Опубліковано: 25.10.2017

Автор: Кнечунас Сергій Володимирович

Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Фунгіцидна композиція, що містить як активний інгредієнт міклобутаніл та допоміжні агенти, яка відрізняється тим, що додатково містить цимоксаніл при наступному співвідношенні компонентів, у мас. %:

цимоксаніл

10-50

міклобутаніл

10-30

допоміжні агенти

решта.

2. Фунгіцидна композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що містить цимоксаніл, міклобутаніл та допоміжні агенти при наступному співвідношенні компонентів, у мас. %:

цимоксаніл

30

міклобутаніл

20

допоміжні агенти

решта.

Текст

Реферат: Фунгіцидна композиція містить як активний інгредієнт міклобутаніл та допоміжні агенти. Додатково містить цимоксаніл. UA 120448 U (54) ФУНГІЦИДНА КОМПОЗИЦІЯ UA 120448 U UA 120448 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі захисту рослин, а саме до фунгіцидної композиції для контролю комплексу грибкових захворювань, таких як борошниста роса, оїдіум, біла гниль, чорна гниль, іржа, альтернаріоз, септоріоз, макроспоріоз, сіра гниль, пероноспороз та фітофтороз. Грибкові захворювання рослин є причиною значних втрат врожаю сільськогосподарських культур та продуктів їх переробки. Небезпека сильного ураження рослин підвищується у посівах, які вирощують згідно з інтенсивними технологіями, у багаторічних та монокультурах. У зв'язку зі змінами технології вирощування та із підвищенням їх врожайності стали відчутними збитки, які при низьких врожаях були не такими високими. Фунгіциди контактної дії, що вже давно використовуються, перестали забезпечувати стабільну та достатню ефективність, тому зараз проводиться інтенсивний пошук нових сполук з фунгіцидною активністю, а також композицій відомих фунгіцидних речовин, які забезпечують певні переваги при такому поєднанні. Поява таких композицій дає змогу забезпечити широкий спектр захисту від грибкових патогенів, а також дозволяє проводити ефективну боротьбу зі збудниками грибкових захворювань, які набули стійкості до певних фунгіцидних засобів. На сьогоднішній день на ринку України пропонують доволі широкий спектр різноманітних вітчизняних та зарубіжних препаратів для фунгіцидної обробки рослин з метою контролю збудників інфекційних хвороб. Проте серед широкого переліку препаратів лише деякі можна віднести до високоефективних. Широко відомий фунгіцидний засіб цимоксаніл (1-(2-ціано-2-метоксііміноацетил)-3етилсечовина). Цимоксаніл є фунгіцидом контактної, захисної і лікуючої дії і рекомендований для захисту картоплі, томатів, цукрового буряку і деяких інших культур. Цимоксаніл вперше було описано в 1976 році в патенті US3957847. Цимоксаніл здатний захищати рослини в період інкубації збудників. Тривалість захисної дії всього 4-6 днів і тому його застосування рекомендується в суміші з іншими фунгіцидами захисної, контактної і системної дії, наприклад, відомі комбінації цимоксанілу з цинебом, манебом, манкозебом (Курзат™) та фамоксадоном (Танос™). Цимоксаніл має високу активність проти фітофторозу. Він займає проміжне положення між системними і несистемними фунгіцидами. На відміну від переважної більшості несистемних фунгіцидів, що діють тільки на поверхні, цимоксаніл має здатність проникати всередину рослини, хоча і не може по ній переміщатися; звідси його стійкість до змивання дощем. Також відомим є фунгіцидний засіб міклобутаніл (2-(4-хлорфеніл)-2(1Н-1,2,4-триазол-1-ілметил)гексанітрил). На українському ринку пропонується фірмою АльфаХімГруп під торговою маркою "Камелот". Міклобутаніл вперше було описано в 1990 році в патенті US4920139. Міклобутаніл є контактно-системним фунгіцидом захисної та терапевтичної дії. Діюча речовина швидко сорбується тканинами рослин і поширюється акропетально. Міклобутаніл добре переноситься рослинами. Механізм його дії полягає в приглушенні міклобутанілом синтезу ергостерину грибків. При дотриманні регламентів застосування не проявляє фітотоксичного впливу. Препарат можна використовувати в суміші з іншими фунгіцидами та інсектицидами проти комплексу хвороб і шкідників. Але досить тривале використання даного препарату викликає зниження його ефективності через набуття грибками стійкості до нього. На сьогоднішній день існує потреба в розширенні спектра комбінованих фунгіцидних засобів, що проявляють кращу активність ніж монопрепарати за рахунок синергічної дії. Задача даної корисної моделі полягала у підвищенні ефективності фунгіцидної композиції, що містить міклобутаніл, щодо контролю збудників інфекційних захворювань сільськогосподарських культур в т.ч. борошнистої роси, оїдіуму, білої гнилі, чорної гнилі, іржі, альтернаріозу, септоріозу, макроспоріозу, сірої гнилі, пероноспорозу та фітофторозу, завдяки розробці нового комплексного фунгіцидного засобу, що проявляє кращу ефективність порівняно з монопрепаратом та забезпечує боротьбу із збудниками грибкових захворювань, що набули стійкості до відомих фунгіцидних засобів. Зокрема, винахідником не було виявлено в літературі інформації про застосування фунгіцидної композиції, що містила б комбінацію міклобутанілу та цимоксанілу і тому така комбінація могла б знайти застосування як комбінований фунгіцидний засіб. Відповідно, поставлена задача вирішується за рахунок створення фунгіцидної композиції, що містить як активний інгредієнт міклобутаніл та допоміжні агенти, і яка додатково містить цимоксаніл при наступному співвідношенні компонентів, у мас. %: цимоксаніл 10-50 міклобутаніл 10-30 допоміжні агенти решта. В переважному втіленні корисної моделі, фунгіцидна композиція містить цимоксаніл, міклобутаніл та допоміжні агенти при наступному співвідношенні компонентів, у мас. %: 1 UA 120448 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 цимоксаніл 30 міклобутаніл 20 допоміжні агенти решта. Заявлена фунгіцидна композиція проявляє надзвичайну профілактичну та лікувальну дію. Знищення інфекції відбувається навіть через 1-3 дні після зараження, а висока розчинність діючих речовин забезпечує швидке поширення фунгіциду по рослині й швидкий "стоп-ефект". Препарат контролює таких збудників грибкових захворювань, як борошниста роса, оїдіум, біла гниль, чорна гниль, іржа, альтернаріоз, септоріоз, макроспоріоз, сіра гниль, пероноспороз та фітофтороз. Придатними допоміжними агентами для даної фунгіцидної композиції є розчинники, поверхнево-активні речовини, диспергатори, емульгатори, змочувальні агенти, солюбілізатори, речовини, що сприяють проникненню, зв'язувальні агенти, загусники, наповнювачі, зволожувачі, антифризи, піногасники, барвники, агенти, що підвищують клейкість, і зв'язувальні агенти. Придатними розчинниками є вода і органічні розчинники, такі як нафтові фракції з температурою кипіння від середньої до високої, наприклад керосин, дизельне паливо; олії рослинного або тваринного походження; аліфатичні, циклічні і ароматичні вуглеводні, наприклад толуол, парафін, тетрагідронафталін, алкіловані нафталіни; спирти, наприклад етанол, пропанол, бутанол, бензиловий спирт, циклогексанол; гліколі; ДМСО; кетони, наприклад циклогексанон; естери, наприклад лактати, карбонати, естери жирних кислот, гаммабутиролактон; жирні кислоти; фосфонати; аміни; аміди, наприклад, N-метилпіролідон, диметиламіди жирних кислот; та їх суміші. Придатними поверхнево-активними речовинами є поверхнево-активні сполуки, такі як аніонні, катіонні, неіонні і амфотерні поверхнево-активні речовини, блокполімери, поліелектроліти та їх суміші. Такі поверхнево-активні речовини можуть бути використані як емульгатор, диспергатор, сулюбілізатор, змочувальний агент, речовина, що сприяє проникненню. Придатними аніонними поверхнево-активними речовинами є лужні, лужноземельні або амонійні солі сульфонатів, сульфатів, фосфатів, карбоксилатів та їх суміші. Прикладами сульфонатів є алкіларилсульфонати, дифенілсульфонати, альфа-олефінсульфонати, лігнінсульфонати, сульфонати жирних кислот і олій, сульфонати етоксильованих алкілфенолів, сульфонати алкоксильованих арилфенолів, сульфонати конденсованих нафталінів, сульфонати додецил- та тридецилбензолів, сульфонати нафталінів та алкілнафталінів, сульфосукцинат або сульфосукцинамати. Прикладами сульфатів є сульфати жирних кислот і олій, етоксильованих алкілфенолів, спиртів, етоксильованих спиртів або естерів жирних кислот. Прикладами фосфатів є естери фосфатів. Прикладами карбоксилатів є алкілкарбоксилати і карбоксильовані спирти або алкілфенолетоксилати. Особливо придатними аніонними поверхнево-активними речовинами є алкілбензолсульфонати, такі як, наприклад, натрієві, кальцієві або триетиламонієві солі алкілбензолсульфонової кислоти. Найбільш переважними алкілбензолсульфонатами є натрієві, кальцієві або триетиламонієві солі додецилбензолсульфонової кислоти, зокрема Rhodacal® 70/B (70 % додецил бензол сульфонат кальцію в н-бутанолі), Rhodacal® 60/BE (60 % додецилбензолсульфонат кальцію в 2-етилгексанолі) та Rhodacal® 2283 (70 % додецилбензолсульфонат амонію), фірми Rhodia GmbH, фенілсульфонат СА 100 (40 % додецилбензолсульфонат кальцію в Genopol X-060 та Solvesso 200) фірми Clariant GmbH або Nansa® EVM 70/2E (57 % лінійного додецилбензолсульфонату в 2-етилгексанолі) фірми Albright & Wilson. Придатними неіонними поверхнево-активними речовинами є алкоксилати, N-заміщені аміди жирних кислот, амінооксиди, естери, поверхнево-активні речовини на основі цукру, полімерні поверхнево-активні речовини та їх суміші. Прикладами алкоксилатів є сполуки, такі як спирти, алкілфеноли, аміни, аміди, арилфеноли, жирні кислоти або естери жирних кислот. Етиленоксид та/або пропіленоксид можуть бути використані для алкоксилювання, переважно етиленоксид. Прикладами N-заміщених амідів жирних кислот є глюкаміди жирних кислот або алканоламіди жирних кислот. Прикладами естерів є естери, гліцеринові естери або моногліцериди жирних кислот. Прикладами поверхнево-активних речовин на основі цукру є сорбітан, етоксильовані сорбітани, естери сахарози і глюкози або алкілполіглікозиди. Прикладами полімерних поверхнево-активних речовин є гомо- або співполімери вінілпіролідону, вінілового спирту або вінілацетату. Придатними катіонними поверхнево-активними речовинами є четвертинні поверхневоактивні речовини, наприклад четвертинні сполуки амонію з однією або двома гідрофобними групами або солі первинних амінів з довгим ланцюгом. Придатними амфотерними поверхнево 2 UA 120448 U 5 10 15 20 25 30 35 40 активними речовинами є алкілбетаїни і імідазоліни. Придатними поліелектролітами є полікислоти або поліоснови. Прикладами полікислот є лужні солі поліакрилової кислоти або полікислотних комбінованих полімерів. Прикладами поліоснов є полівініламіни або поліетиленаміни. Переважними алкоксилатами спиртів є етоксилати монорозгалуженого спирту, такі як Atplus® MBA 11-7 (етоксилат розгалуженого спирту з 7 етоксиланками) фірми Uniqema або Genapol® X-60 (етоксилат спирту з 6 етоксиланками) фірми Clariant. Придатними загусниками є полісахариди (наприклад, ксантанова камідь, карбоксиметилцелюлоза), неорганічні глини (органічномодифіковані або немодифіковані), полікарбоксилати і силікати. Придатними наповнювачами є мінеральні та синтетичні мінеральні сполуки, такі як кварци, силікагелі, силікати, тальк, каолін, вапняк, сажа, вапно, крейда, вапняна глина, глина, доломіт, діатоміт, сульфат кальцію, сульфат магнію, оксид магнію, а також продукти рослинного походження, такі як зернове борошно, борошно з деревної кори, деревне борошно та борошно з горіхової шкаралупи, порошки целюлози, або інші тверді наповнювачі. Придатними антифризами є етиленгліколь, пропіленгліколь, сечовина і гліцерин. Придатними піногасниками є силікони, силоксани, довголанцюгові спирти і солі жирних кислот. Придатними барвниками (наприклад, червоний, синій або зелений) є пігменти з низькою розчинністю у воді і водорозчинні барвники. Прикладами є неорганічні барвники (наприклад, оксид заліза, оксид титану, гексаціаноферат заліза) і органічні барвники (наприклад, алізарин-, азо- і фталоціанінові барвники). Придатними агентами, що додають клейкість, або зв'язувальними агентами є полівінілпіролідони, полівінілацетати, полівінілові спирти, поліакрилати, біологічні або синтетичні воски та етери целюлози. Вибір будь-якого допоміжного агента не може бути обмеженням даної корисної моделі. Запропонована фунгіцидна композиція може бути одержана в будь-якій придатній формі, такій як розчин, порошок, суспензія, дисперсія, емульсій, паста, дуст або ґранулят. Форми нанесення повністю залежать від цілей і об'єктів використання. Форма продукту призначена для забезпечення найкращого можливого поширення активних речовин. Водні форми можуть бути виготовлені з концентратів емульсій, дисперсій, паст або порошку, що змочується, шляхом додавання води. Переважно, що запропонована фунгіцидна композиція використовується у формі порошку, що змочується. Запропонована фунгіцидна композиція використовується для обприскування посівів культур в період вегетації. Вказану композицію у формі порошку, що змочується, використовують з нормою витрати 0,2-1,0 кг/га. У переважному втіленні корисної моделі розроблена фунгіцидна композиція містить 300 г/кг цимоксанілу та 200 г/кг міклобутанілу, а також звичайні допоміжні тм" агенти. Розроблена фунгіцидна композиція отримала комерційне найменування "ДОК Про і містить наступні складові: Компонент цимоксаніл міклобутаніл метилнафталінсульфонатформальдегідний концентрат натрію додецилсульфат біла сажа каолін 45 50 Вміст, г/кг 300,0 200,0 40,0 20,0 20,0 до 1000. Композицію готують звичайними відомими способами змішування при використанні обладнання, що широко застосовується для змішування компонентів та одержання твердих композицій. Наприклад, для одержання розробленої фунгіцидної композиції в кульковому млині змішували 30 мас. частин цимаксанілу, 20 мас. частин міклобутанілу, 4 мас. частини метилнафталінсульфонатформальдегідного концентрату, 2 мас. частини натрію додецилсульфату, 2 мас. частини білої сажі та 42 мас. частини каоліну. Одержану суміш гарно перемішували до одержання однорідної суміші і пакували в придатну тару. Розроблену композицію використовують у формі водної дисперсії, що одержують шляхом розчинення композиції в придатній кількості води. Приведені нижче приклади біологічних досліджень розробленої фунгіцидної композиції призначені лише для ілюстрації та пояснення запропонованої корисної моделі та не є такими, 3 UA 120448 U 5 10 15 20 що обмежують її будь-яким чином. Для підтвердження ефективності запропонованої фунгіцидної композиції для контролю збудників захворювань зернобобових культур та картоплі було проведено ряд досліджень, що підтвердили захист посівів вказаних культур від ураження фітопатогенними грибками. Приклад 1 Досліди проводили у польових умовах на дослідному полі відділу агроекології і біобезпеки Інституту агроекології і природокористування НААН (Вінницька область, Хмільницький р-н, с 2 Білий Рукав). У дослідах використовували сою сорту Моравія, площа ділянки 25 м , кількість повторів - 3. Дата посіву - 20.04.2016 року, дата появи сходів - 03.05.2016 року. Обробку посівів проводили шляхом обприскування посівів в період вегетації при використанні штангового обприскувача Plimet 2518 за витрати робочої рідини 200 л/га (дати обробок 18.06.2016, 31.05.2016 та 13.06.2016 року). Заявлену композицію у формі порошку, що змочується, використовували за норми витрати 0,4 та 0,6 кг/га. Запропоновану фунгіцидну композицію для контролю збудників захворювань сої також порівнювали з препаратами "Камелот, КЕ®" (концентрат емульсії, Міклобутаніл 250 г/л) за норми витрати 0,5 л/га та "Захист, ЗП" (порошок, що змочується, Цимоксаніл, 250 г/кг + Металаксил, 100 г/кг) за норми витрати 1,0 кг/га. Цільові об'єкти являли собою Іржа сої (Uromyces sojae), Альтернаріоз (Alternaria tenuis Nees), Фомоз (Phoma oleracea var. helianthi Sacc), Пероноспороз (Peronospora manshuhca Sydow.j, Біла гниль (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Вагу). Обліки хвороб, відбір зразків та їх аналізи проводили згідно з "Методикою випробування і застосування пестицидів" під ред. С.О. Трибеля. - К.: Світ.2 2001.-448 с. Чисельність шкідників визначали з розрахунку на м . Дані представлені у Таблицях 1 та 2. Таблиця 1 Біологічна ефективність фунгіциду ДОК Про, ЗП проти збудників хвороб сої сорту Моравія в 2016 р. (с. Білий Рукав, Хмільницького району, Вінницької області Варіант Збудники хвороб Phoma oleracea Peronospon Sclerotinia sclerotirum Alterna tenuis Nees var. helianthi Sacc. manshurica Sydow (Lib.) de Вагу Розв Біологі Розв Біолог Біологі Біологі Розвит Розви Поши иток чна Поши иток ічна Пошир чна Поши чна ок ток реніст хвор ефекти реніст хвор ефект еність, ефекти реніст ефекти хвороб хворо ь, % оби, вність, ь, % оби, ивніст % вність, ь, % вність, и, % би, % % % % ь, % % % Контроль (без 12,0 обробки) Камелот, КЕ 2,3 (0,5 л/га) Захист, ЗП 11,4 (1,0кг/га) ДОК про, ЗП 2,8 (0,4 кг/га) ДОК про, ЗП 1,9 (0,6 кг/га) 5,1 10,0 4,6 29,1 13,5 43,0 29,1 0,7 86,3 2,7 0,9 80,4 28,3 12,8 5,2 6,6 4,5 84,5 4,9 3,9 8,6 4,0 13,0 2,3 1,5 88,9 41,9 25,7 11,7 0,8 84,3 2,7 1,0 78,3 7,4 2,7 80,0 11,4 7,5 74,2 0,5 90,2 2,5 0,6 87,0 3,3 1,0 92,6 6,1 3,7 87,3 Р0,05 25 30 При використанні фунгіциду ДОК Про, ЗП отримали позитивну дію препарату, проти збудників альтернаріозу (Alternaria tenuis Nees), фомозу (Phoma oleracea var. helianthi Sacc), пероноспорозу (Peronospora manshuhca Sydow.j та білої гнилі (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Вагу) (Табл. 1). У варіантах, де проводили обприскування посівів препаратом в нормі 0,4 кг/га, рослини значно менше уражалися альтернаріозом сої (поширення хвороби 2,8 %, розвиток хвороби 0,8 %), ніж в контрольному варіанті (поширення хвороби 12,0 %, розвиток хвороби 5,1 %), також за цієї норми витрат зменшилась ураженість пероноспорозом (поширення хвороби 7,4 %, розвиток хвороби 2,7 %), проти контрольного варіанта (поширення хвороби 29,1 %, розвиток хвороби 13,5 %). 4 UA 120448 U 5 Збільшення норми препарату до 0,6 кг/га сприяло зменшенню поширення тих самих хвороб (альтернаріоз та пероноспороз), так поширення хвороб складало 1,9-3,3 %, розвиток хвороби 0,5 %, 1,0 % відповідно. Біологічна ефективність застосування препарату ДОК Про, ЗП на сої від збудників хвороб становила: Alternaria tenuis Nees.-84,3-90,2 %, Phoma oleracea var. helianthi Sacc-78,3-87,0 %, Peronospora manshurica Sydow.-80,0-92,6 % та Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Вагу - 74,287,3 %. Також знижувалась захворюваність сої і іншими досліджуваними хворобами. Таблиця 2 Урожайність сої сорту Моравія за дії фунгіциду ДОК Про, ЗП проти збудників хвороб в 2016 р. (с. Білий Рукав, Хмільницького району, Вінницької області) Варіант досліду Контроль (без обробки) Камелот, КЕ (0,5 л/га) Захист, ЗП (1,0 кг/га) ДОК Про, ЗП (0,4 кг/га) ДОК Про, ЗП (0,6 кг/га) Р0,05 Урожайність, т/га 2,6 3,1 2,7 3,1 3,3 10 15 20 25 30 Застосування фунгіциду значно вплинуло на формування урожаю сої (Табл. 2). У варіанті з використанням препарату ДОК Про, ЗП одержали урожайність сої вищу, ніж в контролі на 19,226,9 %. Фітотоксичної дії фунгіциду ДОК Про, ЗП у випробуваних нормах відносно до сої не виявлено. Приклад 2 Досліди для перевірки ефективності запропонованої інсектицидної композиції для захисту технічних культур (картопля) у 2016 році проводили на дослідному полі відділу агроекології і біобезпеки ІАП НААН, с Білий рукав, Хмільницького р-ну, Вінницької області (лабораторія екології мікроорганізмів). Цільові об'єкти: Фітофтороз (Phytophthora infestans Mont.), Альтернаріоз (Alternaria solani Sor.) та Макроспоріоз (Macrosporium solani Ell. et Mart.). У 2 дослідах використовували картоплю сорту Слов'янка, площа ділянки 25 м , кількість повторів 3. Дата посадки - 06.04.2016 року, дата появи сходів - 01.05.2016 року. Обробку посівів проводили шляхом обприскування посівів в період вегетації при використанні штангового обприскувача Plimet 2518 за витрати робочої рідини 200 л/га (дати обробок 05.05.2016, 18.05.2016 та 31.06.2016 року). Заявлену композицію у формі порошку, що змочується, використовували за норми витрати 0,4 та 0,6 кг/га. Запропоновану фунгіцидну композицію для контролю збудників захворювань сої також порівнювали з препаратами "Камелот, КЕ®» (концентрат емульсії, Міклобутаніл 250 г/л) за норми витрати 0,5 л/га та "Захист, ЗП" (порошок, що змочується, Цимоксаніл, 250 г/кг + Металаксил, 100 г/кг) за норми витрати 1,0 кг/га. Обліки хвороб, відбір зразків та їх аналізи проводили згідно з "Методикою випробування і застосування пестицидів" під ред. С.О. Трибеля. - К.: Світ.-2001.-448 с. Чисельність шкідників визначали з 2 розрахунку на м . Дані представлені у Таблицях 3 та 4. 5 UA 120448 U Таблиця 3 Біологічна ефективність фунгіциду ДОК Про, ЗП проти збудників хвороб картоплі сорту Слов'янка в 2016 р. (с. Білий Рукав, Хмільницького району, Вінницької області) Збудники хвороб Phytophthora infestans Mont. Варіант Контроль (без оброки) Камелот, КЕ (0,5 л/га) Захист, ЗП (1,0 кг/га) ДОК про, ЗП (0,4 кг/га) ДОК про, ЗП (0,6 кг/га) Р0,05 5 10 Alternaria solani Sor. Macrosporium solani Ell. Et Mart. Біолог Розвито Біологіч Розви Біологічн Поши ічна Розвиток Пошире к на ток Поширені а реніст ефект хвороби, ність, % хвороби, ефектив хворо сть, % ефектив ь, % ивніст % % ність, % би, % ність, % ь, % 59,1 41,2 34,0 25,1 22,0 15,1 55,9 39,0 5,3 2,9 1,0 96,0 1,8 1,1 92,7 6,8 4,5 89,1 31,9 23,5 6,4 21,1 14,5 4,0 5,4 3,7 91,0 4,6 2,8 88,8 3,7 2,1 86,1 1,7 1,0 97,6 2,2 0,9 96,4 1,7 1,0 93,4 У варіантах, де проводили обприскування посівів препаратом в нормі 0,4 кг/га, рослини значно менше уражалися фітофторозом (поширення хвороби 5,4 %, розвиток хвороби 3,7 %), ніж в контрольному варіанті (поширення хвороби 59,1 %, розвиток хвороби 41,2 %), також за цієї норми витрат зменшилась ураженість альтернаріозом та макроспоріозом (поширення хвороби 4,6-3,7 %, розвиток хвороби 2,8-2,1 %, відповідно), проти контрольного варіанта (поширення хвороби 34,0-25,1 %, розвиток хвороби 22,0-15,1 %). Збільшення норми препарату до 0,6 кг/га сприяло зменшенню поширення тих самих хвороб (фітофтороз, альтернаріоз та макроспоріоз), так поширення хвороб складало 1,7 %, 2,2 % та 1,7 %, розвиток хвороби - 1,0 %, 0,9 %, 1,0 % відповідно. Біологічна ефективність застосування препарату ДОК Про, ЗП на картоплі від збудників хвороб становила: Phytophthora infestans Mont. 91,0-97,6 %, Alternaria solani Sor.-88,8-96,4 %, Macrosporium solani Ell. et Mart.-86,1-93,4 %. 15 Таблиця 4 Урожайність картоплі сорту Слов'янка за дії фунгіциду ДОК Про, ЗП проти збудників хвороб в 2016 р. (с. Білий Рукав, Хмільницького району, Вінницької області) Варіант досліду Контроль (без обробки) Камелот, КЕ (0,5 л/га) Захист, ЗП (1,0 кг/га) ДОК про, ЗП (0,4 кг/га) ДОК про, ЗП (0,6 кг/га) Р0,05 20 Урожайність, т/га 4,5 4,8 5,3 5,6 5,8 Застосування фунгіциду значно вплинуло на формування урожаю картоплі (табл. 4). У варіанті з використанням препарату ДОК Про, ЗП одержали урожайність картоплі вищу, ніж в контролі на 24,4-28,9 %. Таким чином, застосування фунгіциду ДОК Про, ЗП на сої та картоплі сприяє зменшенню ураження рослин хворобами та збільшенню урожайності культур. При обприскуванні посівів в період вегетації встановлено, що розроблений фунгіцидний засіб ефективно підвищує врожайність при нормах витрати 0,4-0,6 кг/га. 6 UA 120448 U Використання розробленого фунгіцидного засобу, що містить як активні інгредієнти цимоксаніл та міклобутаніл, забезпечує підвищення ефективності фунгіцидного засобу порівняно з монопрепаратами та відомими комбінованими фунгіцидними засобами. 5 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Фунгіцидна композиція, що містить як активний інгредієнт міклобутаніл та допоміжні агенти, яка відрізняється тим, що додатково містить цимоксаніл, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: цимоксаніл 10-50 міклобутаніл 10-30 допоміжні агенти решта. 2. Фунгіцидна композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що містить цимоксаніл, міклобутаніл та допоміжні агенти, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: цимоксаніл 30 міклобутаніл 20 допоміжні агенти решта. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 7

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01N 25/00

Мітки: композиція, фунгіцидна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-120448-fungicidna-kompoziciya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Фунгіцидна композиція</a>

Подібні патенти