Механізм переміщення захисної заслінки

Номер патенту: 118687

Опубліковано: 28.08.2017

Автори: Крутько Андрій Вікторович, Савінов Деніс Олександрович

Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Механізм переміщення захисної заслінки, що складається з Г-подібного тонкостінного корпусу, що містить першу та другу частини, в яких розміщено напрямні ковзання або напрямні кочення, призначені для переміщення першого повзуна та другого повзуна, який відрізняється тим, що перший повзун і другий повзун  пов'язані тросом, що створює замкнуту петлю, розміщену на опорних шківах, встановлених в корпусі, причому другий повзун оснащений зачепом, який призначений для  взаємодії з захисною заслінкою, а перший повзун має важіль з роликом на кінці.

2. Механізм за п. 1, який відрізняється тим, що  положення осі крайнього шківа регулюється і фіксується різьбовим механізмом натягу троса.

Текст

Реферат: Механізм переміщення захисної заслінки складається з Г-подібного тонкостінного корпусу, що містить першу та другу частини, в яких розміщено напрямні ковзання або напрямні кочення, призначені для переміщення першого повзуна та другого повзуна. Перший повзун і другий повзун пов'язані тросом, що створює замкнуту петлю, розміщену на опорних шківах, встановлених в корпусі. Другий повзун оснащений зачепом, який призначений для взаємодії з захисною заслінкою, а перший повзун має важіль з роликом на кінці. UA 118687 U (54) МЕХАНІЗМ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЗАХИСНОЇ ЗАСЛІНКИ UA 118687 U UA 118687 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до електротехніки, а саме до комутаційних пристроїв для підведення або розподілення електричної енергії з її відключенням шляхом горизонтального відведення комутаційного апарата, обладнаних заслінками або щитками, що перешкоджають доступу до контактів. У розподільних пристроях з горизонтальним відведенням комутаційних апаратів широко використовується захист проти доступу до контактів за допомогою заслінки. У відведеному положенні комутаційного апарата заслінка закриває доступ до контактів з міркувань безпеки. При введенні комутаційного апарата в робоче положення, заслінка переміщується, відкриваючи доступ до контактів. Зв'язок переміщень комутаційного апарата і захисної заслінки, як правило, забезпечується важільними конструкціями, що перетворюють горизонтальне переміщення комутаційного апарата в переміщення заслінки. Відомим прикладом подібної конструкції є механізм (див. опис винаходу до патенту RU 2600938 C2, МПК H02B11/24, опубл. 27.10.2016), в якому захисна заслінка переміщається вгору і вниз відповідно до нахилу бічних важелів з криволінійними пазами. У пази важелів входять штифтові елементи вузла комутаційного апарата, що переміщується горизонтально. Форма криволінійного паза визначає залежність нахилу важеля від положення вузла комутаційного апарата, таким чином перетворюючи горизонтальне переміщення комутаційного апарата в вертикальне положення заслінки. Недоліком зазначеної конструкції є похилі поверхні взаємодії елементів механізму, які призводять до підвищених непродуктивних зусиль, що у свою чергу підвищує знос взаємодіючих поверхонь і ймовірність заклинювання. Відомий шторний механізм шаф комплектних розподільних пристроїв (А.С. СРСР №426281, МПК H02B 11/24, опубл. 30.04.1974 р.), що складається з верхніх та нижніх двостулкових вертикальних шторок приводної системи, яка взаємодіє з викотним елементом, в якому з метою підвищення надійності роботи та зручності обслуговування, приводна система забезпечена кутниками переднього ходу і важелями заднього ходу, встановленими на передній частини викотного елемента, фігурними важелями, шатунами, валом і поворотним швелером, при цьому кутники переднього ходу і важелі заднього ходу пов'язані з фігурними важелями, закріпленими на осі з шатуном, який через тягу, шатун і вал при русі викотного елемента впливає на поворотний швелер, пов'язаний з двостулковими вертикальними стулками. Недоліком даного шторного механізму є складність конструкції. З рівня техніки відома конструкція (EP 2482400 B1, МПК H02B11/24, опубл.29.07.2016) містить дві заслінки, що переміщаються в горизонтальних напрямних симетрично відносно осі пристрою. Кожна заслінка має нижній опорний елемент у вигляді пари роликів, які переміщуються в напрямних прорізах несучої панелі. Крім того, кожна заслінка з'єднана віссю з кінцем важеля. Інші кінці двох важелів мають спільну вісь на опорному повзунові, який може переміщатися уздовж направляючої, перпендикулярно площині руху заслінок. Рух повзуна, таким чином, трансформується в рух двох заслінок, а важелі утворюють трикутник із змінною основою. Повзун приводиться в рух штовхальною штангою, встановленою на візку комутаційного апарата. Недоліком зазначеної конструкції є підвищені непродуктивні зусилля на початку розведення заслінок, коли кут між важелями невеликий. Це підвищує знос взаємодіючих поверхонь і ймовірність заклинювань. Технічний результат запропонованої корисної моделі полягає в створенні механізму переміщення заслінки з мінімальними непродуктивними зусиллями, який забезпечує запобігання заклинювання взаємодіючих елементів механізму переміщення захисної заслінки. Поставлений технічний результат досягається тим, що запропонований механізм переміщення захисної заслінки, що складається з Г-подібного тонкостінного корпусу, що містить першу та другу частини, в яких розміщено напрямні ковзання або напрямні кочення, призначені для переміщення першого повзуна та другого повзуна, в якому згідно з корисною моделлю перший повзун і другий повзун пов'язані тросом, що створює замкнуту петлю, розміщену на опорних шківах, встановлених в корпусі, причому другий повзун оснащений зачепом, який призначений для взаємодії з захисною заслінкою, а перший повзун має важіль з роликом на кінці. Крім того, положення осі крайнього шківа регулюється і фіксується різьбовим механізмом натягу троса. Новим в запропонованій корисній моделі є те, що застосовуються передавальні механізми, що перетворюють рухи в двох перпендикулярних напрямках з мінімальними втратами. Таким механізмом є передача гнучким тросом. Крім того, тросова передача унеможливлює ймовірність 1 UA 118687 U 5 10 15 20 25 30 35 заклинювань. Запропонована корисна модель пояснюється кресленнями, де на Фіг. 1 та Фіг. 2 показано механізм переміщення захисної заслінки, на Фіг. 3 показано передачу руху від візка до заслінки, на Фіг.4 - збільшене зображення фрагмента А, на Фіг. 5 - збільшене зображення фрагмента Б, на Фіг. 6 - перший повзун (загальний вид), на Фіг. 7 - перший повзун (вид збоку), на Фіг. 8 перший повзун (вид збоку, з встановленою кришкою корпуса). Механізм переміщення захисної заслінки (як показано на Фіг. 1,2) складається з Г-подібного тонкостінного корпусу 1, що містить першу 2 та другу 3 частини. В обох частинах корпусу є напрямні ковзання або напрямні кочення 4, в яких переміщаються перший повзун 5 і другий повзун 6 відповідно. Повзуни пов'язані тросом 7, що створює замкнуту петлю, розміщену на опорних шківах 8, встановлених в корпусі. Положення осі крайнього шківа регулюється і фіксується різьбовим механізмом 9 натягу троса. Вага другого повзуна 6 забезпечує примусовий хід всієї системи до упору другого повзуна 6 в обмежувач ходу на корпусі 1, що визначає його нижнє крайнє положення. Перший повзун 5 наводиться в рух зачепом 11 на візку 12 комутаційного апарата (як показано на Фіг. 3, 4, 5). Другий повзун 6 взаємодіє своїм зачепом із захисною заслінкою 13. Таким чином передається рух від візка 12 комутаційного апарата до захисної заслінки 13. Як правило, довжина переміщення візка 12 перевищує довжину переміщення захисної заслінки 13. Для узгодження довжин переміщень першого повзуна 5 і другого повзуна 6, перший повзун 5 має важіль 14 з роликом 15 на кінці (Фіг. 6, 7, 8). При переміщенні повзуна 5 ролик 15 ковзає в прямолінійному пазу 16 корпусу 1. У кінці ходу паз 16 має вигин, що виводить ролик 15 з взаємодії з зачепом 11. У початковому стані візок 12 знаходиться у викоченому положенні, зачіп 11 не взаємодіє з роликом 15 першого повзуна 5. Механізм переміщення заслінки утримується вагою другого повзуна 6 в крайньому положенні, при якому другий повзун 6 є притиснутим до обмежувача ходу на корпусі 1. При вкочуванні візка 12 всередину розподільного пристрою зачіп 11 переміщує перший повзун 5, доки ролик 15 не досягне вигину направляючого паза 16. З цього моменту візок 12 продовжує рух, а механізм переміщення заслінки зупиняється. Ролик 15 утримується в вигині направляючого паза 16 горизонтальною ділянкою зачепа 11. При зворотному ході візка 12 рух механізму заслінки починається, як тільки зачіп 11 вийде своєю горизонтальною ділянкою з-під ролика 15. З цього моменту, під дією сили тяжіння другого повзуна 6, ролик 15 повертається в прямолінійну ділянку направляючого паза 16 і супроводжує зачіп 11 до досягнення другим повзуном 6 обмежувача ходу на корпусі 1. Пристрій описаної конструкції в даний час знаходиться в стадії впровадження в серійне виробництво. Виконані та проходять випробування надійності декілька дослідних зразків. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 1. Механізм переміщення захисної заслінки, що складається з Г-подібного тонкостінного корпусу, що містить першу та другу частини, в яких розміщено напрямні ковзання або напрямні кочення, призначені для переміщення першого повзуна та другого повзуна, який відрізняється тим, що перший повзун і другий повзун пов'язані тросом, що створює замкнуту петлю, розміщену на опорних шківах, встановлених в корпусі, причому другий повзун оснащений зачепом, який призначений для взаємодії з захисною заслінкою, а перший повзун має важіль з роликом на кінці. 2. Механізм за п. 1, який відрізняється тим, що положення осі крайнього шківа регулюється і фіксується різьбовим механізмом натягу троса. 2 UA 118687 U 3 UA 118687 U 4 UA 118687 U 5 UA 118687 U 6 UA 118687 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 7

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: H02B 11/24, H02B 11/00

Мітки: захисної, переміщення, заслінки, механізм

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-118687-mekhanizm-peremishhennya-zakhisno-zaslinki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм переміщення захисної заслінки</a>

Подібні патенти