Пристрій контролю кутів установки коліс транспортних засобів

Номер патенту: 118103

Опубліковано: 25.07.2017

Автор: ЧУЛКОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій контролю кутів установки коліс транспортних засобів, який відрізняється тим, що містить щонайменше два поворотно-зсувних майданчики; щонайменше два опорних кронштейни (зачіп) для кріплення вимірювальних приладів на обід колеса; щонайменше дві вимірювальні шкали сходження; щонайменше два лазерних проектори, оснащених щонайменше двома інклінометрами; щонайменше один фіксатор педалі гальма.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що може бути оснащено додатковим комплектом поворотно-зсувних майданчиків, призначених для вирівнювання коліс незалежної задньої підвіски.

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що поворотно-зсувні майданчики призначені для вимірювання кута повороту колеса, максимального кута повороту і співвідношення кутів повороту коліс.

Текст

Реферат: UA 118103 U UA 118103 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до вимірювальної техніки, зокрема до оптичних засобів визначення кутів установки коліс транспортного засобу. Даний пристрій призначений для використання в закритих приміщеннях з регульованим кліматом і може застосовуватися на станціях технічного обслуговування автомобілів, в автомайстернях, гаражних кооперативах та індивідуальних гаражах. Відомий прилад для контролю кутів установки коліс автомобіля, що містить скобу з вимірювальними елементами, призначеними для взаємодії з контрольними точками діагностованих поверхонь, а саме з контрольними точками передніх коліс автомобіля. Вимірювальні елементи виконані у вигляді контактних наконечників з ланцюжками. Скоба виконана телескопічною з чотирьох труб: рухомої з вимірювальною шкалою, зовнішньої, проміжної і нерухомої, причому вимірювальні елементи закріплені на рухомій та нерухомій трубах. Між рухомою і нерухомою трубами розташований пружний елемент, розпираючий труби і утримує скобу між шинами автомобіля. Для перевірки сходження коліс автомобіль встановлюється на оглядову канаву або естакаду в положення для руху по прямій, контактні наконечники впираються в середні частини шин на висоті, що дорівнює довжині ланцюжків, і нульове ділення шкали підводиться до стрілки зовнішньої труби. Автомобіль перекочується так, щоб труби скоби опинилися за віссю передніх коліс на висоті, що дорівнює довжині ланцюжків, і за показниками вимірювальної шкали визначається сходження коліс (див. Книгу Крамаренко Г.В. Технічна експлуатація автомобілів: Підручник для вузів. - М.: Транспорт, 1989, с. 488). Основний недолік зазначеного приладу - обмежений його функціонал, що пов'язано з тим, що з його допомогою здійснюється лише перевірка сходження, ще один недолік даного приладу - низька достовірність контролю внаслідок того, що вимір сходження проводиться в площині, яка не збігається з горизонтальною площиною симетрії колеса, що, в свою чергу, призводить до показань неточних результатів. Відомі механічні електричні, оптичні та оптико-електронні стенди для вимірювання кутів установки коліс автомобіля. Оптичні стенди мають більш високу точність вимірювання кутів, оскільки дозволяють виключити похибки, пов'язані з дефектами самого колеса і неточності механічного приєднання до колеса деталей стенду. Відомий електрооптичний стенд фірми Хантер з двома проекційними ліхтарями зі спеціальними лінзами на передніх і бічних екранах. Відомі стенди, призначені для перевірки і регулювання кутів установки коліс автомобіля, що здійснюються шляхом проектування променів проекторів, встановлених на колесі, на шкали встановлених перед автомобілем екранів. Недоліком цих стендів є вплив взаємного положення проекторів та екранів на точність вимірювання кутів. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення процедури визначення кутів установки коліс транспортного засобу, а саме: з більшою легкістю визначати відхилення від перпендикулярності колісних осей транспортного засобу; здійснювати високоточне визначення кутів установки коліс транспортних засобів, а саме: кута "розвалу" ("Camber"), кута поздовжнього нахилу осі повороту ("Caster"), кута поперечного нахилу осі повороту ("КРІ" або "SAI") (вимірюються за допомогою електронного транспортира (інклінометра) високої точності); істотно знизити витрати часу і коштів на вимірювання кутів установки коліс транспортних засобів; вимірювати сумарне сходження (Total Toe-In) коліс і кути розвалу (Camber) одночасно для обох коліс; проводити вимірювання кута поздовжнього нахилу осі повороту (Caster) і кут поперечного нахилу осі повороту (КРІ) за одну операцію. Поставлена задача вирішується завдяки застосуванню комплексного пристрою, який містить, як мінімум, два поворотно-зсувних майданчики; як мінімум, два опорних кронштейни (зачіп) для кріплення вимірювальних приладів на обід колеса; як мінімум, дві вимірювальні шкали сходження; як мінімум, два лазерних проектори, оснащених, як мінімум, двома інклінометрами; як мінімум, один фіксатор педалі гальма. При цьому вимірювання розвалу передніх та задніх коліс, центрування ведучих коліс, вимірювання величини зсуву задньої осі відносно рами, вимірювання кута розвороту задньої осі відносно поздовжньої осі і вимірювання кута розвороту задньої осі відносно передньої осі проводиться за допомогою двох проекторів, випромінюючих лазерні промені, а кути установки коліс - кут "розвалу" ("Camber"), кут поздовжнього нахилу осі повороту ("Caster"), кут поперечного нахилу осі повороту ("КРІ" або "SAI") вимірюються за допомогою електронного транспортира (інклінометра) високої точності. Суть даної корисної моделі пояснюється графічно, де на: Фіг. 1 - Поворотно-зсувний майданчик. Фіг. 2 - Опорний кронштейн (зачіп) для кріплення вимірювальних приладів на обід колеса. Фіг. 3 - Вимірювальні шкали сходження. Фіг. 4 - Лазерний проектор з інклінометром (лівий, правий). 1 UA 118103 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Фіг. 5 - Фіксатор педалі гальма. Фіг. 6 - Установка лазерних проекторів на передні колеса транспортного засобу. Фіг. 7 - Установка індикаторних шкал на раму автомобіля. Фіг. 8 - Компенсація биття коліс. Фіг. 9 - Вимірювання розвалу передніх коліс. та нижченаведеними описом, де поетапно пояснюється принцип роботи пристрою. Етап 1. Встановлення поворотно-зсувних майданчиків (далі ПЗМ) під передні колеса. На даному етапі необхідно застопорити ПЗМ (2) стопорними шпильками (1) і встановити ПЗМ (2) під передні колеса транспортного засобу. У разі якщо вимірювання проводяться не на пристосованому стенді (оглядовій канаві, підйомнику), на якому не передбачені ніші під ПЗМ, необхідно встановити під задні колеса вирівнюючи підставки висотою, що дорівнює висоті майданчиків, щоб автомобіль прийняв горизонтальне положення. Етап 2. Встановлення лазерних проекторів на передні колеса та індикаторних шкал на раму автомобіля. На даному етапі встановлюються лазерні проектори (3) на передні колеса за допомогою опорних кронштейнів (зачепів) (фіг. 2) як показано на фіг. 6. Для цього необхідно повертати ручкою двосторонній гвинт до тих пір, поки зачіп (фіг. 2) не зафіксується надійно на диску транспортного колеса. Шляхом провертання лазерного проектора (3) на осі встановити його горизонтально, контролюючи його положення за бульбашковим рівнем. Далі необхідно включити живлення лазерів та встановити вимірювальні шкали А, В на раму автомобіля, як показано на Фіг. 7. Етап 3. Виконання компенсації биття для кожного колеса транспортного засобу. Компенсація биття нейтралізує вплив нерівностей (похибок) дисків коліс, нерівностей країв дисків коліс та можливої похибки установки опорних кронштейнів (Фіг. 2). Завдяки даному способу повинні компенсуватися усі диски, включаючи і легкосплавні (титанові, алюмінієві) диски. Після компенсації биття вважається, що усі вимірювання відповідають геометрії осей коліс. Компенсація виконується наступним чином: за допомогою траверси або підкатного домкрата необхідно підняти колесо або всю передню вісь над поворотно-зсувними майданчиками (2). Направити лазерний промінь лівого і правого проекторів (3) на задні шкали В. Під час обертання рукою колеса, необхідно спостерігати за відхиленнями лазерного променя вліво і вправо і записати крайнє ліве цифрове значення на шкалі і крайнє праве. Приклад показано на Фіг. 8, де зображено: крайнє праве (максимальне) значення: 160; крайнє ліве (мінімальне) значення: 120. Отримуємо середнє значення: (160+120)/2=140. Далі необхідно повернути колесо так, щоб промінь відхилився максимально на значення "160". Для цього необхідно знайти найближчий з трьох компенсуючих гвинтів до горизонтальної осі спереду або ззаду і, обертаючи його, необхідно домогтися показання лазерного променя на задній індикаторної шкалою "140". Для цього слід зробити наступне: повернути колесо на 120°, знову знайти найближчий з трьох компенсуючий гвинтів до горизонтальної осі і, обертаючи його, домогтися показання лазерного променя на задній шкалі "140"; повернути колесо на 120°, і, обертаючи останній регулювальний гвинт, домогтися показання лазерного променя на задній індикаторній шкалі "140". Після даної процедури компенсація вважається завершеною. Далі необхідно перевірити, що відображення лазерного променя на задній шкалі не переміщуються при повороті колеса; в іншому випадку необхідно повторити операцію компенсації. Після - необхідно виконати операцію компенсації для іншого переднього колеса. Після цього необхідно опустити колесо (або вісь), видалити фіксують шпильки (1) з отворів ПЗМ (2) (центри коліс при цьому повинні розташовуватися на центрах ПЗМ). Етап 4. Встановлення фіксатора педалі гальма. Протягом решти операцій передні колеса повинні бути пригальмовані, після чого необхідно встановити фіксатор педалі гальма (зображеного на Фіг. 5) між педаллю гальма і переднім краєм сидіння водія. Етап 5. Регулювання положення транспортних коліс для подальших вимірювальних операцій. На даному етапі необхідно кілька разів натиснути на бампер автомобіля (капот тощо) з обох сторін для того, щоб колеса автомобіля прийняли нормальне робоче положення, після чого необхідно повернути передні колеса до тих пір, поки відображення лазерних променів на вимірювальних шкалах А і В, не показуватимуть однакові значення. Етап 6. Вимірювання Розвалу передніх коліс. Для вимірювання Розвалу передніх коліс необхідно врівноважити лазерний проектор (3), використовуючи вбудований бульбашковий рівень, і зафіксувати його затисненням фіксуючих 2 UA 118103 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 баранчиків. Далі необхідно повернути електронний інклінометр (4) так, щоб він був паралельний осі вимірюваного колеса (Фіг.9). Натискаючи на кнопку "ON\OFF", включити електронний транспортир (інклінометр) (4). Після - зняти показання кута розвалу колеса. Позитивне значення розвалу - стрілка спрямована вгору. Виміряне значення дається з точністю 0.1 градуси (6 хв.). Після пройденої вищеописаної процедури необхідно виконати аналогічні дії для другого колеса. Етап 7. Вимірювання Сходження передніх коліс. Необхідно виміряти відстань між шкалами А і В та записати результат. Наприклад D=7 м. Далі - направити лазер з лівого колеса на передню шкалу А1 і записати показання (наприклад 108). Потім направити лазер з лівого колеса на задню шкалу В1 і записати показання (наприклад 101). Отримана різниця 108-101=+7. Далі необхідно поділити "+7" на відстань між шкалами D=7 м. Отримаємо +7:7=+1 (мм/м). Направити лазер з правого колеса на передню шкалу А2 і записати показання (наприклад 120). Потім направити лазер з правого колеса на задню шкалу В2 і записати показання (наприклад 134). Отримана різниця: 120-134=-14. Поділити -14 на відстань між шкалами D=7м. Отримаємо -14:7=-2 (мм/м). Розрахувати загальне сходження: +1 (мм/м) - 2 (мм/м) = -1 (мм/м). В даному випадку сходження негативне. Етап 8. Вимірювання Кастера і КРІ. Для вимірювання Кастера і КРІ необхідно повернути електронні транспортири (4) так, щоб вони знаходилися під прямим кутом (перпендикулярно) до площини коліс. Встановити передні колеса для руху "прямо" і на поворотно-зсувних майданчиках (2) встановити вимірювальну шкалу сходження для вимірювання кута повороту коліс у вихідне (нульове) положення. Повернути ліве переднє колесо на 20° вправо. Для контролю цього кута повороту необхідно використовувати шкалу на лімбі поворотно-зсувний майданчика. Натискаючи на кнопку "ON\OFF" включити електронний транспортир (4). Вирівняти корпус вимірювача так, щоб водяний рівень встановився в нульове положення (бульбашка знаходився між двома ризиками). Записати значення електронного транспортира (4). Повернути ліве переднє колесо на 20° вліво від його середнього положення. Для контролю цього кута повороту необхідно використовувати шкалу на лімбі поворотно-зсувного майданчика (2). Прочитати отримане показання і обчислити різницю між першим і другим значенням. Після множення отриманого значення на коефіцієнт 1,5 отримаємо значення кута Caster (поздовжнього кута нахилу осі повороту). Повернути електронний транспортир (4) на 90°, щоб вісь головки виявилася паралельною осі автомобіля. Прочитати виміряне значення на дисплеї. Після множення отриманого значення на коефіцієнт 1,5 отримаємо величину КРІ (поперечного нахилу шворня). Виконати дану процедуру повторно для переднього правого колеса. Завдяки даному пристрою і вказаному способу його застосування вдається вдосконалити процедуру визначення кутів установки коліс транспортного засобу, а саме: здійснювати високоточне визначення кутів установки коліс транспортних засобів, а саме: кута "розвалу" ("Camber"), кута поздовжнього нахилу осі повороту ("Caster"), кута поперечного нахилу осі повороту ("КРІ" або "SAI"); з більшою легкістю визначати відхилення від перпендикулярності колісних осей транспортного засобу; істотно знизити витрати часу і коштів на вимірювання кутів установки коліс транспортних засобів; вимірювати сумарне сходження (Total Toe-In) коліс і кути розвалу (Camber) одночасно для обох коліс; проводити вимірювання кута поздовжнього нахилу осі повороту (Caster) і кут поперечного нахилу осі повороту (КРІ) за одну операцію. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Пристрій контролю кутів установки коліс транспортних засобів, який відрізняється тим, що містить щонайменше два поворотно-зсувних майданчики; щонайменше два опорних кронштейни (зачіп) для кріплення вимірювальних приладів на обід колеса; щонайменше дві вимірювальні шкали сходження; щонайменше два лазерних проектори, оснащених щонайменше двома інклінометрами; щонайменше один фіксатор педалі гальма. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що може бути оснащено додатковим комплектом поворотно-зсувних майданчиків, призначених для вирівнювання коліс незалежної задньої підвіски. 3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що поворотно-зсувні майданчики призначені для вимірювання кута повороту колеса, максимального кута повороту і співвідношення кутів повороту коліс. 3 UA 118103 U 4 UA 118103 U 5 UA 118103 U 6 UA 118103 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 7

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01B 11/26

Мітки: засобів, установки, пристрій, коліс, транспортних, контролю, кутів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-118103-pristrijj-kontrolyu-kutiv-ustanovki-kolis-transportnikh-zasobiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій контролю кутів установки коліс транспортних засобів</a>

Подібні патенти