Технологічна лінія для виробництва сухих комбінованих енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів переробки рибної і тваринної сировини

Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Технологічна лінія для виробництва сухих комбінованих енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів переробки рибної і тваринної сировини, що включає декілька малогабаритних пристроїв роторного типу періодичної дії, об'єднаних між собою в єдиний технологічний процес зі спільним енерготехнічним, каналізаційним, вентиляційним і сировинним забезпеченням та контролем якості виробництва кінцевої продукції згідно з технічними вимогами і екологічною безпекою довкілля, причому кожен з малогабаритних пристроїв має автономний блок керування і, залежно від вмісту вологи в рибній і тваринній сировині, тривалість робочих циклів малогабаритних пристроїв регулюється блоком керування і зі збільшенням вмісту вологи в сировині тривалість робочих циклів зростає з 8 до 12 хвилин.

Текст

Реферат: Технологічна лінія для виробництва сухих комбінованих енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів переробки рибної і тваринної сировини включає декілька малогабаритних пристроїв роторного типу періодичної дії, об'єднаних між собою в єдиний технологічний процес зі спільним енерготехнічним, каналізаційним, вентиляційним і сировинним забезпеченням та контролем якості виробництва кінцевої продукції. Кожен з малогабаритних пристроїв має автономний блок керування і, залежно від вмісту вологи в рибній і тваринній сировині, тривалість робочих циклів малогабаритних пристроїв регулюється блоком керування і зі збільшенням вмісту вологи в сировині тривалість робочих циклів зростає з 8 до 12 хвилин. UA 116458 U (12) UA 116458 U UA 116458 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до комбікормової промисловості і сільського господарства, зокрема до виробництва обладнання для приготування сухих комбінованих енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів переробки рибної і тваринної сировини, їх використання для балансування раціонів сільськогосподарських тварин і забезпечення охорони довкілля. В останні роки в Україні виробництво кормів рибного і тваринного походження різко знизилось. В той же час значна частина нехарчових відходів рибо-, м'ясо- і птахопереробних підприємств не використовується на кормові цілі, що призводить не тільки до великих втрат цінної високобілкової сировини, але і є причиною забруднення довкілля. В умовах дефіциту кормів тваринного походження використання нехарчових відходів рибо-, м'ясо- і птахопереробних підприємств має не тільки велике ресурсозберігаюче значення, але й вирішує екологічні проблеми щодо забруднення навколишнього середовища. Тому проблема утилізації відходів переробки продукції рибництва, тваринництва і птахівництва є актуальною, а розроблення ефективних способів і технологій їх переробки на кормові цілі вимагає термінового вирішення [1]. Утилізацією відходів тваринного походження у нашій країні раніше займалося більше 20 ветеринарно-санітарних підприємств, об'єднаних в Українську господарську асоціацію "Укрветсанзавод". У 2007 році обсяги виробництва м'ясо-кісткового борошна досягли 17,4 тис. тон, що є найбільшим показником за останній час. Це дало змогу утилізувати близько 100,2 тис. тон відходів тваринного походження. Проте обладнання й технології переробки відходів тваринного походження для виробництва м'ясо-кісткового борошна в більшості підприємств застаріли, що заважає нарощуванню їх потужностей та переробці всіх тваринних відходів, що є причиною не тільки великих втрат цінної сировини для виробництва кормів тваринного походження, але й призводить до суттєвого забруднення довкілля. Слід пам'ятати, що тваринні відходи можуть бути джерелом збудників небезпечних інфекційних захворювань. Саме тому сучасні утилізаційні підприємства повинні бути укомплектовані спеціальним обладнанням, яке забезпечує температуру обробки тваринної сировини не нижче 133 °С, тиск в котлах понад 3 атмосфери та тривалість стерилізації - більше 20 хвилин [2]. На сьогодні в Україні набір машин і комплект обладнання для переробки відходів рибо-, м'ясо- і птахопереробних підприємств на кормові цілі характеризуються в більшості випадків великогабаритністю, дороговизною, низькою продуктивністю, великими втратами поживних речовин в процесі переробки, незадовільними екологічними умовами виробництва. При цьому для дрібнотоварного ринкового виробництва існує велика потреба у малогабаритній техніці для виробництва кормів і кормових добавок у невеликих приватних і фермерських господарствах [3]. У зв'язку з цим, задача нашої корисної моделі - розробити технологічну лінію з виробництва сухих комбінованих енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів переробки рибної і тваринної сировини з використанням малогабаритної техніки. Нами проведено детальний патентний пошук і огляд літератури з переробки нехарчових відходів рибо-, м'ясо- і птахопереробних підприємств на кормові цілі та набір обладнання для його здійснення. Встановлено спеціальний комплект технічного обладнання, що використовується для виробництва високопротеїнових кормових добавок з відходів рибної, тваринної і птахопереробної сировини. В результаті проведених досліджень в галузі переробки відходів риби відомий комплект обладнання ПАТ "Ніжинський механічний завод", яке випускає агрегатоване обладнання для виробництва кормового борошна і технічного риб'ячого жиру з рибних відходів і малоцінних порід риб. ПАТ "Ніжинський механічний завод" виробляє таке обладнання різної продуктивності, т/день: РМУ-5-2-5; И7-ИВБ - 8-10; А1-ИЖР - 30-35; РМУ-45-45; РМУ-60-60; РМУ-80-80; РМУ-100100; РМУ-120-120; РМУ-150-150 [4]. Зокрема, РМУ-5 (ПАТ "Ніжинський механічний завод") - це агрегатована установка, яка призначається для виробництва кормового рибного борошна і технічного риб'ячого жиру із рибних відходів і малоцінних порід риб на середньотоннажних кораблях промислового флоту та малих берегових підприємствах. Принцип роботи цієї установки наступний. Рибна сировина надходить в прийомний бункер, звідки шнеком подається на риборізку. Із риборізки подрібнена сировина надходить в бункер-накопичувач, звідки транспортером подачі подрібненої сировини подається у варильник. Розварена маса із варильника подається у гвинтовий прес. В пресі із розвареної маси віджимається бульйон з жиром, які насосною установкою перекачуються у відстійну цистерну. Віджатий риб'ячий жом попадає у сушарку. Жом сушиться, повільно перемішуючись по сушарці у вигляді борошна грубого помелу ("сушонки"). Із сушарки борошно грубого помелу, змішане з антиокислювачем іонолом, через магнітну загороджувальну 1 UA 116458 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 установку всмоктується в перемелювальну установку, де додатково перемелюється і по повітропроводах пневмотранспортера надходить в циклон, звідки через шлюзовий затвор і вузол розвантаження надходить на пакування. Бульйон у відстійній установці, яка має два відсіки, розділяється за густиною: шлам - у нижній частині, освітлений бульйон - в середній, а жир - у верхній частині. За допомогою насоса шлам подається в сушарку. Жир самовитоком направляється у ємність на зберігання. Освітлений бульйон направляється у збірник або в каналізацію. Для розміщення установки рибоборошняної марки РМУ-5 на берегових підприємствах необхідні: джерела водозабезпечення, очисні споруди або каналізація, джерела 2 електроенергії 380В 50 Гц, приміщення площею 24 м [5]. Установка рибоборошняна И7-ИВБ ПАТ "Ніжинський механічний завод" призначається для виробництва кормового рибного борошна з рибних відходів і малоцінних порід риб на кораблях і берегових підприємствах. Ця установка представляє комплекс технологічного устаткування з виробництва кормового борошна, яка складається з риборізки, бункера зі шнековим дозатором, агрегата (варильник, прес, сушарка), мікродозатора, установки молольної, пневмотранспортера, маслосистеми, устаткування комплексного управління і захисту та щитів. Риборізка призначається для подрібнення рибної сировини і встановлюється на бункері зі шнековим дозатором. У варильнику сировина розварюється і одночасно переміщується у відсік розвантаження. Варка проводиться паром. Із варильника розварена маса надходить у прессушарку, де відбувається віджимання бульйону і жиру. Віджатий бульйон з жиром відкачується за борт судна чи в каналізацію на берегових підприємствах, а віджата рибна сировина (жом) надходить в сушарку. При подачі жому в сушарку в нього з мікродозатора надходить антиокислювач іонол. Жом сушиться, повільно рухаючись по сушарці і у вигляді "сушонки" надходить на магнітні уловлювачі для очистки, що випаровується із жому, виділяється повітрям, що проходить через сушарку, яке із повітропроводу викидається в атмосферу. Дрібні частинки "сушонки", що захоплюються повітрям, попадають у відцентровий розвантажувач. Із магнітного загороджувача "сушонка" засмоктується в перемелювальну установку, де розмелюється, і за допомогою пневтотранспортера охолоджується і подається до місця затарювання кормового борошна в мішки. Для монтажу рибоборошняної установки И7-ИВБ на берегових підприємствах необхідно мати: джерело водозабезпечення та очисні спороди або каналізацію, джерело електроенергії 380 В 50 Гц, пускозахисна апаратура. Технічна характеристика установки: продуктивність технічна, по сировині - 8-10 т/день; розмір сировини - куски масою не більше 10 2 кг; робочий тиск пари Мпа (кг с/см ) - 0,5±0,2 (5±0,2); затрати пари, кг/год., - 170; потужність електромоторів, КВт - 23; кількість персоналу, люд./зміна - 1; розміри, мм - 5100×4645×3295; маса, кг - 8000 [6]. Недоліком цієї установки є великі втрати поживних речовин з бульйоном, велика габаритність установки та висока енергозатратність. Рибоборошняну установку И7-ИВБ можна успішно замінювати новими установками РМУ-8 і РМУ-15. Ці установки порівняно з установкою И7-ИВБ мають значно вищу продуктивність, дешевші, зручні в обслуговуванні, мають невисоку вартість пусконалагоджувальних робіт [7]. Автори Бородай В.Д. та інші приводять детальний опис комплекта обладнання (технологічну лінію) з теплової обробки тваринної сировини для різних способів виробництва кормового тваринного борошна. Обладнання включає відцентрову машину АВЖ-245, де відбувається подрібнення і часткова розварка м'ясної сировини при температурі 80-90 °C, центрифугу ОГШ321 (НОГШ-325), в якій відбувається розділення провареної маси на жиро-водну частину, яку подають на подальшу обробку, і тверду частину (шквару), яку подають у вакуум-горизонтальний котел. У вакуум-котлі проводять стерилізацію і сушіння шквари впродовж 2,5-3,5 год. Висушену шквару направляють в подріблювально-сушильний агрегат типу Я5-ФДБ з двома зонами роторного подрібнення і сушіння. Вказані автори на цьому обладнанні розробили удосконалений спосіб виробництва кормового тваринного борошна з додаванням в тваринну сировину кукурудзяних стрижнів. Тваринною сировиною за цим способом є тільки м'які тканини з відходів забою худоби, внутрішні органи, обрізи шкір і т. д. Ця установка дає можливість знизити втрати сировини і енерговитрат при виробництві кормів та покращувати екологічну безпеку на підприємстві та довкіллі [8]. Відомий вакуум-горизонтальний котел для виробництва кормового жирокісткового борошна з відходів тваринної сировини на ветсанутильзаводах, який представляє собою розташований на стояках циліндричний корпус, що має завантажувальну горловину і розвантажувальні патрубки, а на зовнішньому боці циліндричного корпусу оболонку для обігріву корпусу з патрубками для подання і відведення теплоносія та змонтованого по довжині корпусу вала з мішалкою, закріпленою на кінцях на підшипниках. Теплоносієм для температурної обробки сировини є гаряча пара, що подається безпосередньо з котельної в оболонку корпусу [9]. 2 UA 116458 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Недоліком цього пристрою є потреба в водяній парі, яка повинна вироблятися у котельній з тиском 0,4-0,5 МПа, що відповідає температурі в оболонці пристрою 146-160 °C і температурі технологічного процесу корпусу 130-144 °C, який виробляється у котельній, а також трубопроводи для подачі пари та повернення конденсату, паливо для котельні, обслуговуючий персонал, що негативно впливає на собівартість продукції. Недоліком переробки тваринної сировини і виробництва кормів тваринного походження у вакуум-горизонтальних котлах є довготривалість термічної обробки і, як наслідок, висока енергоємність, необхідність попереднього накопичення сировини, що призводить до погіршення якості жиру внаслідок гідротермічного розпаду і окислення жирних кислот, періодичність процесу, великі затрати праці, втрати сировини, антисанітарні умови виробництва, екологічні проблеми. Бородай В.Д. і Валєєв Е.X. приводять комплект обладнання (технологічну лінію) для теплової обробки сировини при виробництві кормового пташиного борошна, який включає застосування відцентрової тонкоздрібнюючої машини з обігрівом типу РЗ АВЖ-245, прогріву сировини і відділення з неї жиру, горизонтальну шнекову центрифугу ОГШ-321 (НОГШ-325) для розподілу тонкозруйнованої сировини на рідку фазу (жир і вода) та напіввологий твердий залишок (напівфабрикат), що надходить на шнековий прес-екструдер, де відбувається гідроліз кератинової сировини при температурі 130-150 °C. Авторами розроблено різні способи виробництва кормового пташиного м'ясо-кісткового та пір'яного кормового борошна [10]. З метою удосконалення вакуум-горизонтального котла для виробництва кормового борошна з відходів тваринної сировини і зниження його собівартості розроблено пристрій для його обігріву з використанням електричної енергії, який відрізняється тим, що на зовнішньому боці оболонки для його обігріву розташовано шар з вогнетривкого матеріалу з трьома електронагрівачами, ззовні покритих шаром ізоляції [11]. Розроблено також варіант установки для переробки м'ясо-кісткових відходів харчових виробництв у кормове білкове борошно, що містить внутрішню циліндричну ємність для завантаження м'ясо-кісткових відходів з люками завантаження та вивантаження, розташовану в середині цієї циліндричної ємкості двосторонню мішалку з приводом, зовнішню циліндричну ємність, що утворює із внутрішньою циліндричною ємністю порожнину для теплоносія, штуцери для заливання та зливання, елементи електронагрівання теплоносія та зовнішню теплоізоляційну оболонку, який відрізняється тим, що елементи електронагрівання теплоносія встановлені з можливістю безпосереднього контакту з ним, а внутрішня циліндрична ємність додатково забезпечена пристроєм видалення водяної пари, крім того, привід двосторонньої мішалки виконаний із забезпеченням робочої швидкості її обертання в межах 2-3 об./хв. Розроблені за цим принципом інші варіанти установки, які відрізняються тим, що в якості теплоносія використовується мастило мінеральне або кремнієорганічне та ін. [12]. Відомий пристрій для виготовлення кормової білкової добавки з відходів сировини тваринного походження, зокрема пташиного пір'я, що містить екструдер, який відрізняється тим, що зона завантаження виконана необігріваною з поступовим нарощуванням тиску та видаленням з сировини вологи і повітря та ущільненням об'ємної маси сировини на кінцевій ділянці не обігрівної зони екструдера у 8-16 разів. Звільнена від повітря ущільнена сировина потрапляє в обігрівну зону екструдера і під дією високих температур і подальшого нарощування тиску забезпечується проходження гідролізу білкових структур пір'яної сировини до складових амінокислот. В момент виходу з екструдера тиск миттєво спадає до атмосферного, вода вибухоподібно перетворюється на пару, руйнуючи залишки білкових зв'язків, забезпечуючи повний гідроліз пір'яної сировини [13]. Розроблена технологічна лінія для переробки відходів забою птиці на корми. М'ясо-кісткові відходи (голови, лапки, субпродукти та ін.) подрібнюються до розміру 13×13 мм і надходять в бункер з шнековим дозатором, далі - у варильник, звідки розварена маса надходить у прес, після чого віджата тверда фаза попадає в сушарку, звідки висушений кормовий продукт, пройшовши магнітні уловлювачі, надходить до перемелювальної установки, далі, у вигляді борошна, трубами подається у пневмотранспортер, де борошно відділяється від повітря, після чого через шлюзовий затвор борошно надходить на розфасовку у мішки. Віджата рідка фаза насосом подається в центрифугу для відділення шламу, який шнеком направляється в сушарку, а освітлений бульйон, після центрифугування насосом подається у відсіки двохсекційної цистерни, де підігрівається до 90 °C і самопливом надходить у сепаратор жиру, звідки жир насосом відкачується в цистерну для зберігання [14]. Недоліком цієї лінії є її багатокомплектність, складність в обслуговуванні, велика енергозатратність, втрати поживних речовин в процесі переробки, незадовільна екологія виробництва, велика вартість. 3 UA 116458 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 На міжнародному рівні цінним є досвід роботи підприємства групи Saria з переробки побічних продуктів тваринництва і птахівництва на високоцінний білковий корм. Весь технологічний процес відбувається в закритому циклі. Технологія переробки сировини проводиться за такою схемою. Вантажівками спеціального призначення з закритими контейнерами відходи переробки продукції тваринництва і птахівництва доставляються на переробний завод. Машини з контейнерами перед в'їздом в пункт прийому сировини і після розвантаження в бункер-накопичувач зважують, а перед виїздом з пункту прийому сировини миють і дезінфікують. З бункера-накопичувача сировина за допомогою шнекових конвеєрів подається в дробарку для подрібнення. На всіх етапах переробки проводиться дозоване внесення антиоксидантів для стабілізації сировини і кормової продукції. В дробарці сировину подрібнюють розміром не більше 50 мм. Звідси подрібнена сировина по транспортній стрічці проходить через магніт та металодетектор і потім подається в подрібнювач, де вона додатково подрібнюється до розмірів 30 мм. Далі напівфабрикат надходить за допомогою транспортних шнеків через накопичувач в дискову сушарку на попередню сушку і стерилізацію. В дисковій сушарці відбувається попереднє сушіння сировини. Вода, що знаходиться в сировині, випаровується. Надходження сировини до стерилізатора проводиться за допомогою насоса по трубопроводу діаметром 250 мм. За допомогою мішалки, яка розташована впродовж осі стерилізатора, відбувається безперервне перемішування сировини. Стерилізація і досушування сировини проводиться за температури не менше 30 °C, тиску 3,5 бар протягом 20 хвилин у стерилізаторі. Контроль за параметрами температури, тиску і часу стерилізації проводиться в автоматичному режимі. Лінія переробки пера включає пункт прийому. Після чого пір'яна сировина по шнеках через живильник надходить в гідролізер безперервної дії, де під впливом високої температури та надлишкового тиску відбувається гідроліз (розчеплення) пір'яної кератинової сировини до перетравлюваних в організмі тварин форм (пептидів, амінокислот та інших сполук) [15]. Після гідролізера сировина подається в дискову сушарку для остаточного видалення вологи. Після сушарки, пройшовши через вібросито, матеріал надходить на млин помелу, потім пір'яне борошно подається через шнеки на фасовку в мішки. Приведені вище комплект машин і обладнання для виробництва кормових добавок з нехарчових відходів рибо-, м'ясо- і птахопереробних підприємств і технологічні лінії взято в якості аналогів нашої корисної моделі. Загальним їх недоліком є велика енергозатратність, довготривалість термічної обробки сировини, складність в обслуговуванні, велика вартість, втрати поживних речовин в процесі переробки, велика габаритність, багатокомплектність, незадовільна екологія виробництва. Крім того, наведені комплекти машин і обладнання використовуються для виробництва різних кормових добавок лише з одного виду відходів (рибної, тваринної або птахопереробної сировини), в той час як задача нашої корисної моделі розробити технологічну лінію для виробництва сухих комбінованих енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів рибо-, м'ясо- і птахопереробних підприємств. Відомий агломератор для переробки полімерних матеріалів. Пряме призначення агломератора полягає в переробці полімерних матеріалів і одержання агломерату, оскільки продукт, що одержується, називається агломератом, який являє собою гранули (агломерати) різної величини розміром 0,1-1,0 мм. Агломератори - це пристрої періодичної дії. Вони складаються з корпуса, ротора (одного або двох), станини, на якій змонтовані всі вузли апарата, та електромотора. Всередині корпуса на валу ротора закріплені направляючі пластини з ножами різної форми (як правило, 2-3 направляючі пластини і, відповідно, 4 або 6 ножів, залежно від моделі апарата і виробника). Додатково на корпус кріпляться установки охолодження, вентиляції та подачі води (залежно від моделі і виробника). Шкаф управління розміщується на корпусі або збирається окремим блоком. Станина закріплюється стаціонарно на анкерні болти. Всі агломератори працюють від електромережі потужністю 380 V, 50 Гц. Принцип дії агломераторів ґрунтується на одночасному об'єднанні в одному технологічному процесі подрібнення сировини, її змішування та висушування в гранули [16]. Даний агломератор призначається лише для переробки полімерних матеріалів і без капітального переобладнання використовувати його для виробництва енергопротеїнових кормових добавок з відходів рибо-, м'ясо- і птахопереробних підприємств не можливо. На основі агломератора нами раніше розроблено малогабаритний пристрій роторного типу періодичної дії для виробництва сухих комбінованих кормових добавок з нехарчових відходів переробки рибної і тваринної сировини в НВП "Біокор-Агро" (с. Григорівка Обухівського району Київської області) [17]. Малогабаритний пристрій складається з ротора, станини, розмелювальної камери, механізму подрібнення і агломерації з електроприводом. Розмелювальна камера являє собою циліндричний, термоізольований корпус (термос) з розміщеним всередині механізмом 4 UA 116458 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 подрібнення. Механізм подрібнення являє собою вал з закріпленими на ньому направляючими ножами. Вал встановлюється за допомогою підшипникового вузла, розміщеного внизу розмелювальної камери. Малогабаритний пристрій для виробництва сухих комбінованих енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів рибо-, м'ясо- і птахопереробних підприємств підвищеної вологості та з інших місцевих сировинних ресурсів складається з укріпленого на станині циліндричного металевого теплоізольованого корпуса-термоса з витяжним обладнанням та вертикально розміщеним в ньому і закріпленим внизу за допомогою підшипникового механізму ротором, який приводиться в рух від електроприводу, з навареними на ньому і на внутрішній поверхні корпуса ножами для подрібнення, змішування і сушіння сировини підвищеної вологості, який відрізняється тим, що ножі на роторі і ножі (відбійники) на внутрішній поверхні корпуса-термоса закріплюють під певним кутом до осі ротора та з певним зазором між ротором і внутрішньою поверхнею корпуса, круговий рух блоку ножів виконується зі швидкістю 1500-2000 об./хв., а сушіння сировини підвищеної вологості здійснюється у камері при 105-135 °C. Малогабаритний пристрій ми взяли як прототип нашої корисної моделі. Як корисну модель ми пропонуємо технологічну лінію для виробництва сухих комбінованих енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів переробки рибної і тваринної сировини. Розроблена нами технологічна лінія для виробництва кормових добавок з нехарчових відходів рибо-, м'ясо- і птахопереробних підприємств являє собою комплект обладнання з декількох малогабаритних пристроїв, об'єднаних між собою в єдиний технологічний процес зі спільним енерготехнічним забезпеченням: електроенергією, каналізацією, вентиляцією, сировиною, робочою силою. Малогабаритні пристрої мають періодичний тип дії, що складається з робочих циклів тривалістю 8-12 хвилин і періодів на їх завантаження сировиною і розвантаження готового продукту тривалістю 4-6 хвилин. При цьому тривалість робочих циклів малогабаритних пристроїв залежить від вмісту вологи в сировині і зі збільшенням вмісту вологи в сировині тривалість робочих циклів зростає з 8 до 12 хвилин. У зв'язку з цим малогабаритні пристрої забезпечені автономними блоками керування, дякуючи цьому періодичність їх роботи не залежить один від одного. На сьогодні в НВП "Біокор-Агро" освоєно монтаж технологічних ліній для виробництва енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів рибної, тваринної і птахопереробної сировини. Залежно від кількості вихідної сировини на підприємстві, розміру виробничих площ монтаж технологічних ліній для виробництва комбінованих кормових добавок рибного і тваринного походження може включати один або декілька малогабаритних пристроїв (апаратів). Окупність технологічної лінії з трьох пристроїв - близько 1 року. Технологія виробництва енергопротеїнових кормових добавок з використанням запропонованої технологічної лінії відповідає всім нормативним вимогам екології і безпеки продукції. Запропонована як корисна модель технологічна лінія не має аналогів в Україні, характеризується малогабаритністю, високою продуктивністю і екологічністю виробництва, що значно підвищує ефективність виробництва сухих комбінованих енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів рибо-, м'ясо- і птахопереробних підприємств. Для виробництва кормових добавок з відходів переробки рибної і тваринної сировини в НВП "Біокор-Агро" Обухівського району Київської області змонтовано технологічну лінію з 9 таких пристроїв. Щорічне виробництво кормових добавок на підприємстві становить близько 2000 т. Особливістю кормового продукту, що виробляється на цій технологічній лінії за наведеною технологією, є високий вміст в ньому рибного і тваринного жиру (близько 15-28 %) та протеїну (до 60 %), що характеризує його як високоцінну енергопротеїнову кормову добавку для балансування раціонів сільськогосподарських тварин. В науково-господарських дослідах встановлено, що включення в раціони ремонтного молодняку свиней кормових добавок НВП "Біокор-Агро" вірогідно (р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A23N 17/00

Мітки: відходів, сухих, рибної, кормових, нехарчових, технологічна, сировини, енергопротеїнових, лінія, тваринної, виробництва, переробки, комбінованих, добавок

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-116458-tekhnologichna-liniya-dlya-virobnictva-sukhikh-kombinovanikh-energoprotenovikh-kormovikh-dobavok-z-nekharchovikh-vidkhodiv-pererobki-ribno-i-tvarinno-sirovini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Технологічна лінія для виробництва сухих комбінованих енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів переробки рибної і тваринної сировини</a>

Подібні патенти