Обгорткова упаковка, що відкривається безшумно

Номер патенту: 112861

Опубліковано: 10.11.2016

Автори: Шуманн Міхаель, Зіцманн Штефан

Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Обгорткова упаковка, що відкривається безшумно з еквівалентним по енергії постійним рівнем шуму LAeq£60 дБ, для оснащеного з однієї сторони клеєм гігієнічного продукту, який має пласку форму, на основі пакувального матеріалу, виконаного у формі полотна одношарової або багатошарової синтетичної плівки, що містить у собі щонайменше один термозапечатуваний шар а), що складається з суміші щонайменше поліетилену або поліпропілену, або співполімеру етилену та пропілену з переважною часткою пропілену або одного співполімеру етилену та щонайменше одного a-олефіну з 6-10 атомами вуглецю та від 3 до максимально 30 % по масі відносно загальної маси шару а) полібутилену, причому шар а) щонайменше на ділянках, які обернені до оснащених клеєм ділянок гігієнічного продукту та з'єднані з ним з можливістю роз'єднання, має знімне покриття, а на інших, щонайменше на з'єднаних, виконаних у формі смуг закриття країв, часткових ділянках обгорткової упаковки знімне покриття відсутнє.

2. Обгорткова упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що синтетична плівка містить у собі шар б) з поліетилену із щільністю 0,88-0,94 г/см3.

3. Обгорткова упаковка за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що шар а) синтетичної плівки виконаний із суміші поліетилену або поліпропілену або співполімеру етилену і пропілену з переважною часткою пропілену або одного співполімеру етилену та щонайменше одного a-олефіну з 6-10 атомами вуглецю та з 5-20 % по масі відносно загальної маси шару а) полібутилену.

4. Обгорткова упаковка за одним з пп. 1-3, яка відрізняється тим, що синтетична плівка складається з шару б), який як зовнішній шар має відповідно шар а).

5. Обгорткова упаковка за одним з пп. 1-3, яка відрізняється тим, що шар а) або багатошаровий композит із шарів а) та б) з'єднаний з нетканим полотном, прилягаючи до шару б) як несучий шар.

6. Обгорткова упаковка за одним з пп. 1-5, яка відрізняється тим, що компонент поліетилену шару б) складається з суміші поліетилену низької щільності (ПЕНЩ) та лінійного поліетилену низької щільності (ЛПЕНЩ).

7. Обгорткова упаковка за одним з пп. 1-6, яка відрізняється тим, що шар а) як компонент суміші для полібутилену містить поліетилен (ПЕ), поліпропілен, суміш з ПЕНЩ і ЛПЕНЩ, суміш з ПЕНЩ і металоценового поліетилену (металоценового ПЕ), суміш з ПЕНЩ і поліетилену дуже низької щільності (ПЕДНЩ) або суміш із співполімеру етилену-пропілену з переважною часткою одиниць пропілену та ЛПЕНЩ і ПЕНЩ.

8. Обгорткова упаковка за одним з пп. 1-7, яка відрізняється тим, що шар а) містить звичайні допоміжні речовини.

9. Обгорткова упаковка за одним з пп. 1-8, яка відрізняється тим, що оснащені покриттям ділянки на шарі а) з можливістю роз'єднання із клейкими ділянками упакованого, переважним чином складеного, гігієнічного продукту з'єднані на основі отверділого покриття з полісилоксану.

10. Обгорткова упаковка за одним з пп. 1-9, яка відрізняється тим, що оснащені знімним покриттям ділянки шару а) розташовані переважним чином у формі смуг і/або переважним чином  відповідно до розташування клейких ділянок упакованого гігієнічного продукту.

11. Обгорткова упаковка за одним з пп. 1-10, яка відрізняється тим, що кожна з тих, що проходять паралельно, що виконані у формі смуг, або з тих, що проходять паралельно, що виконані у формі однієї або декількох ліній закриття країв обгорткової упаковки, ґрунтуються відповідно на постійному з'єднанні лежачих одна на одній в крайовій області ділянках шару а), що не мають знімного покриття, які були одержані за рахунок відповідного складання двох бічних ділянок пакувального матеріалу одна проти одної й, при необхідності, з накладанням на поверхню гігієнічного продукту при упаковуванні, переважним чином, складаного гігієнічного продукту.

12. Обгорткова упаковка за п. 11, яка відрізняється тим, що постійне з'єднання було одержано за рахунок термозапаювання, склеювання, загину або проколювання.

13. Обгорткова упаковка за одним з пп. 1-12, яка відрізняється тим, що упаковка є одиничною упаковкою гігієнічного продукту.

14. Обгорткова упаковка за одним з пп. 1-13, яка відрізняється тим, що упакований, переважним чином складений, гігієнічний продукт є жіночою гігієнічною прокладкою, щоденною прокладкою або продуктом від нетримання сечі, що має пласку форму.

15. Обгорткова упаковка за одним з пп. 1-14, яка відрізняється тим, яка обгорткова упаковка виконана на основі матованої синтетичної плівки, при необхідності пофарбованої.

16. Обгорткова упаковка за одним з пп. 1-14, яка відрізняється тим, що вона має друкований малюнок.

Текст

Реферат: Даний винахід належить до обгорткової упаковки, що відкривається безшумно, для оснащеного з однієї сторони клеєм гігієнічного продукту, який має пласку форму, на основі пакувального матеріалу, виконаного у формі полотна синтетичної плівки, що містить у собі щонайменше один термозапечатуваний шар а), що складається з суміші щонайменше поліетилену або поліпропілену або співполімеру етилену та пропілену з переважною часткою пропілену або одного співполімеру етилену та щонайменше одного -олефіну з 6-10 атомами вуглецю та від 3 до максимально 30 % по масі відносно загальної маси шару а) полібутилену та, при необхідності, звичайних допоміжних речовин, і, при необхідності, шару б) з поліетилену із 3 щільністю 0,88-0,94 г/см , причому шар а) щонайменше на ділянках, які обернені до оснащених клеєм ділянках гігієнічного продукту й з'єднані з ним з можливістю роз'єднання, має знімне покриття, а на інших, щонайменше на з'єднаних, виконаних у формі смуг закриття країв, часткових ділянках обгорткової упаковки, знімне покриття відсутнє. UA 112861 C2 (12) UA 112861 C2 UA 112861 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Даний винахід відноситься до обгорткової упаковки, що відкривається безшумно, для гігієнічного продукту, що має пласку форму, оснащеного з однієї сторони клеєм, на основі виконаного у формі полотна пакувального матеріалу із синтетичної плівки, що включає в себе: а) щонайменше один термозапечатуваний шар, що складається із суміші щонайменше одного С2- або С3-олефін-гомополімеру або співполімеру й максимально З0 % по масі відносно загальної маси шару а) полібутилену й, при необхідності, звичайних допоміжних речовин, і 3 б) при необхідності, шар з поліетилену із щільністю 0,88-0,94 г/см , причому шар а), щонайменше, на ділянках, які обернені до оснащених клеєм ділянок, кращим чином складеного, гігієнічного продукту й з'єднані з ним з можливістю роз'єднання, має знімне покриття, а в іншому, щонайменше на з'єднані у виконані у формі смуг закриття країв часткових ділянках обгорткової упаковки, знімного покриття не має. Відомо, що гігієнічні продукти, що мають пласку форму, насамперед для жінок, відповідно складені й поштучно упаковані направляються на ринок в упаковках з різною кількістю штук. Для багатьох користувачів таких окремо впакованих гігієнічних продуктів шум, що неможливо не почути, при відкритті такої окремої упаковки для взяття гігієнічного продукту являє собою небажану, незручну подію, насамперед, якщо необхідно зважати на присутність інших людей, наприклад у суспільних туалетах. Навіть підвищене застосування сили, щоб відкриття упаковки відбувалося швидше й, тим самим, незручна подія була б коротшою, не приводить до того, що помітний шум став би менш помітним. З іншого боку, окремі упаковки, такі як обгорткові упаковки гігієнічних продуктів, одержують все більше значення не тільки по гігієнічних причинах, але також і на підставі своєї звичайно прямо представленої в більшості випадків здатності, що клеїть, що дозволяє просте застосування. Такі клейкі з однієї сторони пласкі гігієнічні продукти, наприклад такі як жіночі гігієнічні прокладки, захищалися обгортковими упаковками усе краще приведеними у відповідність клейкому гігієнічному продукту. Для таких упаковок відоме використання пакувальних матеріалів, наприклад, одношарових і багатошарових синтетичних плівок, які вже з однієї сторони оснащені протиадгезійним покриттям, кращим чином навіть відповідно до розташування клею, із клейкої сторони гігієнічного продукту й, крім того, щонайменше, на часткових ділянках синтетичної плівки, які необхідні для закриття країв обгорткової упаковки, не мають протиадгезійного покриття, насамперед покриття полісилоксаном. Це часткове протиадгезійне покриття поверхні плівки, що обернена до оснащеної клеєм сторони гігієнічного продукту, також може мати форму смуги в напрямку полотен плівки, причому, щонайменше, на ділянках плівкового полотна, з яких виконуються закриття країв обгорткової упаковки шляхом запечатування або загину або склеювання, протиадгезійне покриття відсутнє. За рахунок цього вдається без особливих технічних витрат за допомогою звичайних способів термозапаювання або за рахунок більш дорогих способів обгорткових упаковок добре з'єднувати на бічних краях, без необхідності використовувати потребуючий дуже інтенсивного техобслуговування спосіб проколювання, що повинен використатися при з'єднанні пакувальних плівок із силіконовим покриттям в області закриття країв. Незважаючи на покращення пакувального матеріалу, насамперед за рахунок одержаних за допомогою розташування знімного покриття переваг окремої упаковки для оснащених однією клейкою стороною гігієнічних продуктів, не було переваг відносно запобігання шумових подій при відкритті такої упаковки, що для багатьох користувачів, як уже згадувалося, приводить до неприємної й незручної для користувача події. Тому завдання даного винаходу полягала в тому, щоб забезпечити обгорткову упаковку, що відкривається безшумно, для клейкого з однієї сторони гігієнічного продукту. Відповідно до винаходу це завдання вирішене за рахунок надання обгортковій упаковці, що відкривається безшумно, для гігієнічного продукту, що має пласку форму, кращим чином, складеного, оснащеного з однієї сторони клеєм, що ґрунтується на виконаному у формі полотна пакувальному матеріалі з одношарової або багатошарової синтетичної плівки, що містить у собі: а) щонайменше один термозапечатуваний шар, що складається із суміші щонайменше одного С2- або С3-олефін-гомополімеру або співполімеру й максимально З0 % по масі відносно загальної маси шару а) полібутилену й, при необхідності, звичайних допоміжних речовин, і 3 б) при необхідності, шар з поліетилену із щільністю 0,88-0,94 г/см , причому шар а), щонайменше, на ділянках, які обернені до оснащеним клеєм ділянкам гігієнічного продукту й з'єднані з ним з можливістю роз'єднання, має знімне покриття, а в іншому, щонайменше на з'єднаних в закриття країв часткових ділянках обгорткової упаковки, знімного покриття не має. Під терміном "безшумне відкриття" відповідно до винаходу розуміється виникаючий при відкритті упаковки й оцінюваний як еквівалентний енергії постійний рівень шуму L Aeq ≤60 дБ 1 UA 112861 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 шум. Визначення еквівалентного енергії постійного рівня шуму L Aeq ґрунтується на вимірюванні рівня звукового тиску. Рівень звукового тиску вказує, наскільки голосний шум у певний момент часу, і, загалом, має тимчасові коливання. З рівнем звукового тиску також варіюється й енергія, що транспортується зі звуком. Еквівалентний енергії постійний рівень шуму вибирається таким чином, щоб він - при розгляді як постійний рівень звукового тиску - транспортував би той же вміст енергії. Кращим чином, для визначення граничних значень шуму використовується еквівалентний енергії постійний рівень шуму (порівн. публікацію австрійського федерального відомства по охороні навколишнього середовища). Відповідно до винаходу досягається, що визначений у такий спосіб еквівалентний енергії постійний рівень шуму при відкритті пропонованих обгорткових упаковок, оснащених з однієї сторони клеєм гігієнічних продуктів, які мають пласку форму, знижується в порівнянні із уже присутніх на ринку або ж уже відомими обгортковими упаковками з упакованими в них продуктами щонайменше на 10 %, у результаті чого шум при відкритті пропонованої упаковки відповідає тихій аж до нормальної розмові в ≤ 60 дБ, замість голосної розмови в приблизно 70 дБ (порівн. публікацію австрійського федерального відомства по охороні навколишнього середовища по посиланню www.umweltbundesamt.at/vimweltsituation/laerm/schalldrackpegel). Пакувальний матеріал, з якого виготовляється пропонована обгорткова упаковка, що відкривається безшумно, кращим чином, є виконаний у формі полотна пакувальним матеріалом, що виконаний із синтетичної плівки, що може бути одношаровою або багатошаровою плівкою. Якщо плівка є одношаровою плівкою, то вона складається з термозапечатуваного шару, що складається із суміші щонайменше одного С2- або С3-олефін-гомополімеру або співполімеру й максимально 30 % по масі, відносно загальної маси шару а) полібутилену й, при необхідності, звичайних допоміжних речовин. Кращим чином, шар а) виконаний із суміші С 2- або С3-олефінгомополімеру або співполімеру й 3-30 % по масі, кращим чином 5-20 % по масі, відносно загальної маси шару а) полібутилену. Якщо пропонований пакувальний матеріал виготовлений з багатошарової плівки, то шар, який запечатує її а) має відповідний одношаровій плівці склад. Для виготовлення шару, що запечатує, а) пропонованої одношарової або багатошарової плівки, використовуваної відповідно до винаходу як пакувальний матеріал, підходять придатні для термозапаювання термопластичні С2- або С3-олефін-гомополімери й/або співполімери. Такі придатні олефін-гомополімери або співполімери, кращим чином, є термопластичними олефінгомополімерами або співполімерами етилену й/або пропілену, при необхідності, з іншими -, ненасиченими олефінами з 6-10, тобто 6, 7, 8, 9 або 10 атомами вуглецю. Придатні олефінгомополімери є поліетиленами (ПЕ), кращим чином поліетиленом низкою щільності (ПЕНЩ), або гомополімерами пропілену (поліпропілени, ПП). "ПЕНЩ" ("LDPE") означають поліетилени 3 низькою щільності, які мають щільність у діапазоні 0,86-0,93 г/см і відрізняються високим ступенем розгалуження молекули. Придатні олефін-співполімери, кращим чином, є співполімерами етилену й пропілену з переважною часткою пропілену й співполімерами етилену й щонайменше одного -олефіну щонайменше з 6, кращим чином 6-10, особливо кращим чином 6-8 атомами вуглецю, самим кращим чином співполімери етилену або пропілену щонайменше з одним -олефіном, вибраним із групи, що включає в себе гексилен і октилен, частка якого в олефін-співполімерах, кращим чином, становить максимально 25 мол. %, особливо кращим чином максимально 15 мол. %, відповідно щодо загальної маси олефінспівполімерів. Придатні співполімери етилену й щонайменше одного -олефіну - лінійного полімеру низької щільності (ЛПЕНЩ), поліетилену дуже низької щільності (ПЕДНЩ) або металоценового поліетилену (металоценового ПЕ). "ЛПЕНЩ" ("LLDPE") позначає лінійні співполімери етилену низкою щільності, які відрізняються наявністю лінійного основного ланцюга з бічними ланцюгами, що знаходяться у ній, і має щільність у діапазоні від 0,86 до 0,94 3 г/см . "Металоценовий ПЕ" ("mPE") позначає співполімери етилену, які були полімеризовані 3 каталізаторами металоцену й, кращим чином, мають щільність у діапазоні від 0,88 до 0,93 г/см . "ПЕДНЩ" ("VLDPE") позначає співполімери етилену з дуже низькою щільністю, щільність якої 3 знаходиться в діапазоні від 0,880 до 0,915 г/см . Для виготовлення шару а) використовуваної синтетичної плівки особливо підходять у якості компонентів С2- або С3-олефінів-гомо- або співполімерів суміші з ПЕНЩ і ЛПЕНЩ, суміші з ПЕНЩ і металоценового ПЕ, суміші з ПЕНЩ і ПЕДНЩ, або суміші із співполімеру етиленупропілену з переважною часткою одиниць пропілену й ЛПЕНЩ і, при необхідності, ПЕНЩ, причому частка співполімерів етилену-пропілену може становити до 50 % по масі, відносно всього компонента С2- або С3-олефінів-гомо- або співполімерів. Самим кращим чином суміші з 2 UA 112861 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ПЕНЩ і ЛПЕНЩ, які складаються, переважним чином, з ПЕНЩ, використовуються як компонент суміші для полібутилену для виготовлення шару а). У якості звичайних допоміжних речовин (добавок), які можуть бути внесені в шар а), можуть використовуватися барвні пігменти й/або наповнювачі, наприклад, такі як діоксид титану або крейда, які можуть бути придатними для матування й/або фарбування в шарі а), кращим чином, у кількості до 20 % по масі відносно загальної маси шару а), особливо кращим чином у кількості від 3 до 18 % по масі відносно загальної маси шару а). Якщо пакувальний матеріал, що використовується для виготовлення пропонованої обгорткової упаковки, є багатошаровою плівкою, то ця багатошарова синтетична плівка може 3 мати, поряд із шаром а) шар, що примикає б) на поліетилені із щільністю 0,88-0,94 г/см . Кращим чином, для виготовлення шару б) можуть використовуватися суміші ПЕНЩ і ЛПЕНЩ, які також як і шар а), при необхідності, можуть мати звичайні допоміжні речовини, кращим чином з перерахованих вище. Кращим чином, суміші з ПЕНЩ і ЛПЕНЩ мають 40-80 % по масі ПЕНЩ і 60-20 % по масі ЛПЕНЩ, відповідно щодо загальної суміші. У ще одній кращій формі здійснення пропонованого винаходу, пакувальний матеріал, з якого виготовляється пропонована обгорткова упаковка, є багатошаровою плівкою, що має шар б), на поверхнях якого розташований відповідно шар а). При необхідності, поверхня такої багатошарової плівки також може бути з'єднана з полотном нетканого матеріалу. Пропонована обгорткова упаковка також може складатися тільки з одношарової синтетичної плівки, тобто шару а), або двошарової синтетичної плівки із шарів а) і б), які відповідно однією поверхнею з'єднані з нетканим полотном. Таке неткане полотно, кращим чином, являє собою зовнішню сторону пропонованої обгорткової упаковки. Кращим чином, товщина шару а) знаходиться в діапазоні від 3 до 10 мкм, а товщина шару б) у діапазоні від 5 до 20 мкм. Відповідно до винаходу використовувана одношарова або багатошарова синтетична плівка на шарі а), щонайменше, на ділянках, які як пакувальний матеріал обернені до проклеєної сторони впакованого гігієнічного продукту й з'єднані з ним з можливістю роз'єднання, має знімне покриття, а в іншому, щонайменше, на часткових ділянках, які при виробництві обгорткової упаковки з'єднуються в, ті, що мають форму смуг або ліній закриття країв, знімного покриття не мають. Відповідно ділянки шару а), які оснащені знімним покриттям, кращим чином, розташовані у формі смуг у напрямку плівкового полотна й, кращим чином, відповідно до розташування клейких ділянок упакованого гігієнічного продукту. Кращим чином, знімне покриття є на основі на затверділого полісилоксану. Пропоновану обгорткову упаковку виготовляють за рахунок приведення в контакт гігієнічного продукту, що впаковується, щонайменше його клейких ділянок, з оснащеними знімним покриттям ділянками синтетичної плівки як пакувальний матеріал. Наявний на ділянках використовуваної синтетичної плівки пакувальний матеріал, що має відповідно бічну ділянку, не закритий гігієнічним продуктом, що впаковують, при необхідності разом з гігієнічним продуктом, за рахунок складання двох цих бічних ділянок на тій же поверхні гігієнічного продукту, що впаковується, одне проти одного й, при необхідності, з накладенням розташовується так, що крайові смуги ділянки пакувального матеріалу лежать одна на одній. Щоб ці крайові смуги одне з одним міцно, але з можливістю розриву, з'єднати, вони з'єднуються за допомогою термозапаювання, склеювання, загину або проколювання в ті, що проходять паралельно виконані у формі смуг або у формі однієї або декількох ліній, бічні закриття країв. Звичайно ділянка, при необхідності складених бічних ділянок, що накладаються, яка проходить поперек напрямку полотна плівки або бічних закриттів країв, не закривається, щоб відкриття для добування гігієнічного продукту могло виконуватися простіше. Пропонована обгорткова упаковка перед складанням бічних ділянок показані на фіг. 1, у той час як на фіг. 2 схематично показана готова обгорткова упаковка. На фіг. 1 представлена ділянка плівкового полотна пропонованого використовуваного пакувального матеріалу із середньою поздовжньою смугою зі знімним покриттям, що для наочності представлено небагато довше клейкого гігієнічного продукту. На фіг. 2 показана виготовлена з ділянки плівкового полотна пропонованого використовуваного пакувального матеріалу обгорткова упаковка 5. Посилальним позначенням 1 на фіг. 1 позначена ділянка полотна багатошарової синтетичної плівки, що використовується як пакувальний матеріал для виготовлення пропонованої обгорткової упаковки 6. Ця ділянка оснащена знімним покриттям 2, на яке 3 UA 112861 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 покладений гігієнічний продукт, що має пласку форму, 4, що повинен бути упакований в обгорткову упаковку 6. Гігієнічний продукт 4 є жіночою гігієнічною прокладкою, що зі своєї нижньої сторони оснащена контактним клеєм (не показаний), що з'єднаний з можливістю роз'єднання зі знімним покриттям 2 і прилипає без втрати сили склеювання. Дві бічні ділянки 1А і 1В ділянки полотна пакувального матеріалу, позначеного 1, які не мають знімного покриття до ділянки 2, для упаковування жіночої гігієнічної прокладки складаються разом з нею по лініях С або ж D (показані пунктирними лініями) і лежачі одна на одній крайові смуги 3, які намічені на фіг. 2 штрихуванням, міцно, але з можливістю розриву з'єднуються одна з одною. Ці ті, що проходять паралельно, виконані у формі смуг або ліній, бічні закриття країв можуть бути одержані термозапаюванням, склеюванням, загином або проколюванням лежачих одна на одній крайових ділянок шару а). Особливо кращим чином, з'єднання крайових ділянок у закриття країв у формі смуг або однієї або декількох ліній виконується шляхом термозапаювання за допомогою, кращим чином, відомих пристроїв термозапаювання для запаювання пакувальних плівок. На фіг. 2 показана виготовлена в такий спосіб обгорткова упаковка 6, що була одержана за рахунок складання ділянок 1А и 1В упаковки разом з жіночою гігієнічною прокладкою, що впаковується (гігієнічний продукт) 4 і запаювання лежачих одне на одному крайових ділянок шару а) використаної як пакувальний матеріал синтетичної плівки. Крайове закриття обгорткової упаковки на початку відкриття обгорткової упаковки вже частково відкрито в області ЗА, а в області 3 ще представлене як крайове запаювання пропонованого обгорткової упаковки у формі смуги. Пропоновані упаковки, кращим чином у формі обгорткових упаковок, підходять, кращим чином, для поштучного упакування, оснащених з однієї сторони клеєм гігієнічних продуктів, які мають пласку форму, кращим чином, контактним клеєм для, кращим чином, окремого упакування жіночої гігієнічної прокладки, щоденної прокладки або продукту, що має пласку форму, від нетримання сечі, причому гігієнічний продукт, кращим чином, лежить в упаковці складеним. Тому ще одним предметом даного винаходу є пропонована окрема упаковка, кращим чином у формі обгорткової упаковки, у яку упакована жіноча гігієнічна прокладка, щоденна прокладка або продукт, що має пласку форму, від нетримання сечі, кращим чином у складеному вигляді. СПИСОК ПОСИЛАЛЬНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 1 ділянка пропонованого полотна синтетичної плівки як пакувальний матеріал; 1А, 1В відповідно бічна ділянка ділянки полотна синтетичної плівки; 2 знімне покриття; 3 з'єднані крайові смуги/шов запаювання; ЗА не з'єднана ділянка крайових смуг З; 4 гігієнічний продукт; 5 обгорткова упаковка; С, D відповідно лінія фальцювання гігієнічного продукту 4, що упаковується, або ж ділянки пакувального матеріалу. ВИМІРЮВАННЯ ШУМУ I. Умови вимірювання Вимірювальний прилад: 2250-L від Briiel & Kjaer. Програмне забезпечення: BZ713 З версія 2.0.2. Простір: звуконепроникний простір 1 м × 1 м основної поверхні й 2 м висоти, оснащений звуковбирним нетканим матеріалом або ж обклеєними тканиною стінами. Відстань між вимірювальним приладом і процесом відкриття 20 см. Швидкість відкриття: 3 см/с. II. Опис процесу вимірювання Відповідно 10 обгорткових упаковок із ідентичних, перерахованих нижче пакувальних плівок з відповідно ідентичним знімним покриттям і відповідно до ідентичної, упакованої в них, складеною жіночою гігієнічною прокладкою, одна й та сама особа відкриває у звукоізольованому просторі (габарити: Ш/Д/В = 1м/1м/2м) на відстані 20 см до вимірювального приладу з постійною швидкістю відкриття. Вимірюється: LAeq в одиниці [дБ]. Визначається найвище вимірюване значення LAeq в одиниці [дБ] під час відкриття упаковки жіночої гігієнічної прокладки. LAeq [дБ] є еквівалентним постійним рівнем шуму для часу Τ повідомлення. Час Τ повідомлення було визначено як 1/10 секунди. Приклади й порівняльні приклади І. Полімери й допоміжні речовини 4 UA 112861 C2 5 10 ПЕНЩ (поліетилен низкою щільності): Lupolen 2420 F фірми Basell. Порція крейди (72 % по масі крейди в ПЕНЩ): Multibatch ME 50009 фірми Multibase. Полібутилен: Полібутилен 8640 Μ фірми Basell. ЛПЕНЩ: Innovex LL 6910 фірми ВР (лінійний поліетилен низкою щільності). Порція майстер-фарби: Remafin Weiss RCL фірми Clariant (70 % по масі Ті2 у ПЕНЩ). II. Виготовлення обгорткової упаковки З перерахованих у наведеній нижче таблиці плівок як пакувальний матеріал, які відповідно мають знімне покриття з отвердненого полісилоксану на відповідно клейкій ділянці упакованої жіночої гігієнічної прокладки, були виготовлені, як описувалося вище, жіночі гігієнічні прокладки, краї закриття яких шириною 0,5 мм були виконані шляхом запечатування лежачий одна над одною ділянок плівки шару а) за допомогою інструмента, що запечатує, з колодками, які запечатують, що нагріваються, із застосуванням тиску в 4,5 бар при температурі 105 °C і тривалістю запечатування в 0,5 с. Дані в % завжди є % по масі. III. Структура плівки 15 Таблиця Закриття країв упаковки (0,5 мм) Структура плівки пакувального матеріалу Порівняльні приклади: Порівняльний приклад 1 Порівняльний приклад 2 ПЕНЩ (одношарова плівка, товщина 25 мкм) 56 % ПЕНЩ +22,5 % порції крейди +19,5 ЛПЕНЩ +2 % порції майстер-фарби (одношарова плівка, товщина 25 мкм) запечатані запечатані Приклади: Приклад 1 Приклад 2 Приклад 3 85 % ПЕНЩ +15 % полібутилену (одношарова плівка, товщина 25 пм) 39 % ПЕНЩ +19 % порції крейди +25 % ЛПЕНЩ +2 % порції майстер-фарби +5 % полібутилену (одношарова плівка, товщина 25 мкм) Шар а [товщина: 5 мкм]: 39 % ПЕНЩ + 19 % порції крейди + 25 % ЛПЕНЩ +2 % порції майстер-фарби + 15 % полібутилену Шар b [товщина: 15 мкм]: 56 % ПЕНЩ +22,5 % порції крейди +19,5 ЛПЕНЩ +2 % порції майстер-фарби Шар а [товщина: 5 мол]: 39 % ПЕНЩ +19 % порції крейди +25 % ЛПЕНЩ +2 % порції майстер-фарби + 15 % полібутилену (3-шарова плівка) запечатані запечатані запечатані IV. Результати вимірювання шуму при відкритті Таблиця Вимірювання 1 2 3 4 5 6 7 8 LAeq [дБ] Порівняльний приклад 1 >70 >70 >70 >70 >70 >70 >70 >70 LAeq [дБ] Порівняльний приклад 2 >70 >70 >70 >70 >70 >70 >70 >70 5 LAeq [дБ] Приклад 1 LAeq [дБ] Приклад 2 LAeq [дБ] Приклад 3 59,9 60,1 58,3 60,2 59,4 58,7 59,9 58,2 59,8 59,7 57,9 59 60,1 58,2 59,1 57,7 60 59,1 58,5 58,7 59,5 58,1 58,2 58 UA 112861 C2 Продовження таблиці Вимірювання 9 10 Середнє значення: [ДБ] 5 LAeq [дБ] Порівняльний приклад 1 >70 >70 LAeq [дБ] Порівняльний приклад 2 >70 >70 >70 >70 LAeq [дБ] Приклад 1 LAeq [дБ] Приклад 2 LAeq [дБ] Приклад 3 60 58,9 58,2 58,7 57,6 58,4 59,36 58,84 58,61 Вимірювання шуму проводилися відповідно до зазначеного вище методу. Результати: Вимірювання показують, що пропоновані упаковки відкриваються безшумніше упаковок, пакувальний матеріал яких не має пропонованого шару а). Крім того, упаковки відповідно до порівняльних прикладів можуть відкриватися тільки з руйнуванням пакувального матеріалу. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1. Обгорткова упаковка, що відкривається безшумно з еквівалентним по енергії постійним рівнем шуму LAeq60 дБ, для оснащеного з однієї сторони клеєм гігієнічного продукту, який має пласку форму, на основі пакувального матеріалу, виконаного у формі полотна одношарової або багатошарової синтетичної плівки, що містить у собі щонайменше один термозапечатуваний шар а), що складається з суміші щонайменше поліетилену або поліпропілену, або співполімеру етилену та пропілену з переважною часткою пропілену або одного співполімеру етилену та щонайменше одного -олефіну з 6-10 атомами вуглецю та від 3 до максимально 30 % по масі відносно загальної маси шару а) полібутилену, причому шар а) щонайменше на ділянках, які обернені до оснащених клеєм ділянок гігієнічного продукту та з'єднані з ним з можливістю роз'єднання, має знімне покриття, а на інших, щонайменше на з'єднаних, виконаних у формі смуг закриття країв, часткових ділянках обгорткової упаковки знімне покриття відсутнє. 2. Обгорткова упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що синтетична плівка містить у собі шар 3 б) з поліетилену із щільністю 0,88-0,94 г/см . 3. Обгорткова упаковка за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що шар а) синтетичної плівки виконаний із суміші поліетилену або поліпропілену або співполімеру етилену і пропілену з переважною часткою пропілену або одного співполімеру етилену та щонайменше одного олефіну з 6-10 атомами вуглецю та з 5-20 % по масі відносно загальної маси шару а) полібутилену. 4. Обгорткова упаковка за одним з пп. 1-3, яка відрізняється тим, що синтетична плівка складається з шару б), який як зовнішній шар має відповідно шар а). 5. Обгорткова упаковка за одним з пп. 1-3, яка відрізняється тим, що шар а) або багатошаровий композит із шарів а) та б) з'єднаний з нетканим полотном, прилягаючи до шару б) як несучий шар. 6. Обгорткова упаковка за одним з пп. 1-5, яка відрізняється тим, що компонент поліетилену шару б) складається з суміші поліетилену низької щільності (ПЕНЩ) та лінійного поліетилену низької щільності (ЛПЕНЩ). 7. Обгорткова упаковка за одним з пп. 1-6, яка відрізняється тим, що шар а) як компонент суміші для полібутилену містить поліетилен (ПЕ), поліпропілен, суміш з ПЕНЩ і ЛПЕНЩ, суміш з ПЕНЩ і металоценового поліетилену (металоценового ПЕ), суміш з ПЕНЩ і поліетилену дуже низької щільності (ПЕДНЩ) або суміш із співполімеру етилену-пропілену з переважною часткою одиниць пропілену та ЛПЕНЩ і ПЕНЩ. 8. Обгорткова упаковка за одним з пп. 1-7, яка відрізняється тим, що шар а) містить звичайні допоміжні речовини. 9. Обгорткова упаковка за одним з пп. 1-8, яка відрізняється тим, що оснащені покриттям ділянки на шарі а) з можливістю роз'єднання із клейкими ділянками упакованого, переважним чином складеного, гігієнічного продукту з'єднані на основі отверділого покриття з полісилоксану. 10. Обгорткова упаковка за одним з пп. 1-9, яка відрізняється тим, що оснащені знімним покриттям ділянки шару а) розташовані переважним чином у формі смуг і/або переважним чином відповідно до розташування клейких ділянок упакованого гігієнічного продукту. 11. Обгорткова упаковка за одним з пп. 1-10, яка відрізняється тим, що кожна з тих, що проходять паралельно, що виконані у формі смуг, або з тих, що проходять паралельно, що 6 UA 112861 C2 5 10 15 виконані у формі однієї або декількох ліній закриття країв обгорткової упаковки, ґрунтуються відповідно на постійному з'єднанні лежачих одна на одній в крайовій області ділянках шару а), що не мають знімного покриття, які були одержані за рахунок відповідного складання двох бічних ділянок пакувального матеріалу одна проти одної й, при необхідності, з накладанням на поверхню гігієнічного продукту при упаковуванні, переважним чином, складаного гігієнічного продукту. 12. Обгорткова упаковка за п. 11, яка відрізняється тим, що постійне з'єднання було одержано за рахунок термозапаювання, склеювання, загину або проколювання. 13. Обгорткова упаковка за одним з пп. 1-12, яка відрізняється тим, що упаковка є одиничною упаковкою гігієнічного продукту. 14. Обгорткова упаковка за одним з пп. 1-13, яка відрізняється тим, що упакований, переважним чином складений, гігієнічний продукт є жіночою гігієнічною прокладкою, щоденною прокладкою або продуктом від нетримання сечі, що має пласку форму. 15. Обгорткова упаковка за одним з пп. 1-14, яка відрізняється тим, яка обгорткова упаковка виконана на основі матованої синтетичної плівки, при необхідності пофарбованої. 16. Обгорткова упаковка за одним з пп. 1-14, яка відрізняється тим, що вона має друкований малюнок. Комп’ютерна верстка Т. Вахричева Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 7

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Quiet-opening wrapper

Автори англійською

Sitzmann, Stefan, Schuhmann, Michael

Автори російською

Зицманн Штефан, Шуманн Михаель

МПК / Мітки

МПК: C08L 23/20, C08L 23/08, C09J 123/10, B32B 27/32, A61F 13/551, C09J 123/08, C09J 123/20

Мітки: відкривається, безшумної, упаковка, обгорткова

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-112861-obgortkova-upakovka-shho-vidkrivaehtsya-bezshumno.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Обгорткова упаковка, що відкривається безшумно</a>

Подібні патенти