Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Аплікаційний вуглецевий композит з іммобілізованим полігексаметиленгуанідином, який включає адсорбційну основу та полігексаметиленгунідин гідрохлорид (ПГМГхл) у кількості 3-27 мас.%, який відрізняється тим, що як адсорбційну основу містить активовані волокнисті вуглецеві матеріали АУВМ-МН з сорбційною поверхнею не менш ніж 1500 м2/г.

2. Спосіб одержання аплікаційного вуглецевого композита з іммобілізованим полігексаметиленгуанідином, який передбачає експозицію адсорбційної основи у водному розчині ПГМГхл, який відрізняється тим, що як адсорбційну основу використовують активовані волокнисті вуглецеві матеріали АУВМ-МН з сорбційною поверхнею не менш ніж 1500 м2/г, що витримують у 0,1-1,0 % водному розчині ПГМГхл об'ємом 8 мл на 10 см2 матеріалу при кімнатній температурі протягом 4 годин, потім у 10 % розчині хлориду натрію протягом 4 годин та після відмивання від незв'язаного ПГМГхл дистильованою водою висушують при кімнатній температурі.

Текст

Реферат: З ІММОБІЛІЗОВАНИМ UA 112574 C2 (12) UA 112574 C2 Винахід належить до медицини, а саме до одержання перев'язувальних засобів, що використовуються для профілактики та лікування ранової інфекції. Аплікаційний вуглецевий композит з іммобілізованим полігексаметиленгуанідином включає адсорбційну основу та антимікробний агент. Як адсорбційну основу використовують активовані волокнисті вуглецеві 2 матеріали АУВМ-МН з сорбційною поверхнею не менш ніж 1500 м /г, як антимікробний агент полігексаметиленгунідин гідрохлорид (ПГМГхл) у кількості 3-27 мас. %. Композит одержують шляхом експозиції адсорбційної основи у 0,1-1,0 % водному розчині ПГМГхл об'ємом 8 мл на 2 10 см основи при кімнатній температурі протягом 4 годин, потім у 10 % розчині хлориду натрію протягом 4 годин та після відмивання від незв'язаного ПГМГхл дистильованою водою висушують при кімнатній температурі. Одержують аплікаційні композити з потужною антимікробною дією відносно до грампозитивних і грамнегативних збудників ранової інфекції та високим сорбційним потенціалом відносно до речовин різної молекулярної маси, гідрофільної та гідрофобної природи для профілактики та лікування ранової інфекції. UA 112574 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до медицини, і саме до аплікаційних композитів з антимікробними та адсорбційними властивостями, що можуть використовуватись у вигляді перев'язувальних засобів (аплікації, пов'язки, серветки, турунди, пластири, тампони) для профілактики та лікування ранової інфекції. Проблема лікування та профілактики ранової інфекції до сьогоднішнього дня залишається однією з найбільш злободенних у хірургії. Не зважаючи на постійне удосконалення методик оперативних втручань, кількість інфекційних ускладнень залишається високою і становить від 3 до 15 % [1]. При цьому у структурі післяопераційної летальності ранова інфекція складає до 75 % від усіх випадків [2]. Критичне збільшення кількості бактеріальних штамів, резистентних до широкого кола антибіотиків, які сьогодні використовуються для боротьби з рановою інфекцією [3, 4], є однією з вагомих причин пошуку альтернативних підходів вирішення цієї проблеми. Для лікування ранових та опікових уражень використовуються перев'язувальні засоби на основі активованих волокнистих вуглецевих сорбентів, що завдяки їх розвинутій сорбційній поверхні та унікальним сорбційно-кінетичним характеристикам забезпечують швидке поглинання з ранового вмісту великої кількості різноманітних біологічно активних компонентів, включаючи продукти протеолізу і термічної денатурації білків, біогенні аміни і медіатори запалення, бактеріальні токсини та, як результат, сприяють покращенню місцевого гемостазу, купуванню травматичного набряку, знижень інтенсивності місцевої та загальної запальної реакції, попереджень розвитку ускладнень, прискорень регенеративних процесів та скороченню терміну загоєння рани [5, 6]. Зокрема, вуглецеві сорбенти мають власні антибактеріальні властивості [7], які можуть бути посилені за рахунок сучасних антисептичних агентів, локальна антибактеріальна дія яких є більш ефективною за дію антибіотиків, завдяки швидкій нейтралізації останніх рановим ексудатом, що саме і перешкоджає досягненню у вогнищі інфекції необхідного антибактеріального потенціалу та є однією з причин формування антибіотикорезистентності мікроорганізмів [8]. Серед сучасних антисептичних засобів заслуженою увагою користуються похідні гуанідину, одним з найбільш розповсюджених і відомих серед яких є хлоргексидин біглюконат (ХГ). Сьогодні на його основі створена велика кількість аплікаційних композитів та відповідних способів їх одержання. Описана первинна ранова пов'язка для відкритих ран та порожнин, що являє собою нетканинну основу з віскозних волокон, просочену силоксановим каучуком та ХГ як антимікробний агент [9]. Недоліком пов'язки є активне виділення ХГ у рану, що створює певний ризик перевищування його допустимої концентрації у підлеглих тканинах. Пов'язкам для надання первинної допомоги при поверхневих ранах і опіках, що виконані на основі бавовновіскозних волокон, просочених ХГ ("Медитекс", компанія "Владекc", РФ), притаманні ті самі недоліки [10]. Проблема отримання більш стабільних композитів, що містять біологічно активні агенти, вирішується шляхом імпрегнування відповідним розчином хімічно активної або попередньо активованої матриці, наприклад ранова пов'язка, в якій антисептик зв'язаний з гідроксильними групами хімічно модифікованої целюлози [11]. Однак, під час контакту пов'язки з рановим ексудатом відбувається дисоціація іонних зв'язків, у результаті чого має місце поступовий реліз ХГ у рану. У цьому зв'язку слід зазначити, що в останні роки з'явились спостереження, які свідчать про ризик виникнення під час використання ХГ-вмісних пов'язок ерозивних контактних дерматитів та локальних некрозів, і, перш за все, у дітей та людей похилого віку [12]. Крім того, ХГ, що проявляє виразну бактерицидну дію щодо грампозитивних та грамнегативних бактерій та є ефективним проти анаеробної інфекції, виявляється менш активним відносно до аеробних та більшості факультативно-аеробних бактерій [13]. Відомо, що при переході від низько- до високомолекулярних гуанідин-вмісних препаратів зростає їх стабільність, знижується токсичність для людини і тварин та підвищується антимікробна активність на тлі пролонгації дії. Полігексаметиленбігуанідин (ПГМБ), що належить до олігомерних бігуанідинів зі ступенем полімерізації 4-6, використовується (переважно за кордоном) у пов'язках на марлевій та біоцелюлозній основі для забезпечення широкого спектра антимікробної активності, у тому числі проти агресивних бактерій, що утворюють бляшки та плівки [14, 15]. Медична пов'язка, що містить як біоцідний інгредієнт ПГМБ, отримана на основі гідрофільного та гідрофобного шарів виконаних з целюлозних та поліефірних волокон, методом імпрегнування водним розчином та/або шляхом покриття з наступним висушуванням [16]. Ранова пов'язка для захисту від мікробної контамінації відкритих ранових поверхонь виготовляється на основі целюлозного матеріалу, що накручується на перфорований барабан, який витримується певний час у ємності з розчином ПГМБ [17]. Недоліками вищезазначених пов'язок є, по перше, вихід у рану під час їх використання певної кількості ПГМБ, що може викликати еритеми та подразнення шкіри, особливо у випадку 1 UA 112574 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 відкритих ран, та потребує ретельного контролю під час їх виготовлення і використання; по друге, низька адсорбційна ємність матеріалів, які виконують роль носія. Крім того, слід зауважити певні технічні складнощі та високу собівартість 4-стадійної схеми отримання ПГМБ, а також небезпечність цього процесу в зв'язку з використанням як одного з вихідних компонентів високотоксичного хлорціану [18], що стимулює пошук більш слушних варіантів. Високомолекулярні полігуанідини зі ступенем полімеризації, вищою за 30, отримують за допомогою простого і безпечного методу поліконденсації з використанням гідрохлорид гуанідину та діамінів [19]. Основним представником класу полігуанідинів та вихідною сполукою для синтезу багатьох похідних є полігексаметиленгуанідин (ПГМГ), що належить до групи антимікробних макромолекул, структура та спосіб дії яких подібні до природних антимікробних пептидів, які, однак, піддаються в організмі протеолітичній деградації та, крім того, отримуються за високовартісною технологією [20]. Матеріал для лікування опіків та гнійно-некротичних ран одержано на основі медичної марлі, якій шляхом фіксації ПГМГ фосфату делеговані антимікробні властивості [21]. Для виготовлення матеріалу потрібна попередня активація марлі, що здійснюється обробкою розчином етилендіамінтетраоцтової кислоти, та імпрегнування гіалуроновою кислотою для комплексоутворення з ПГМГ. Крім того, марлева основа не має власних адсорбційних властивостей. Гідрохлорид ПГМГ, що введений до складу місцевого гемостатичного засобу на основі солі хітозану у кількості 4-20 мас. %, забезпечує його високу антимікробну активність [22]. Однак, одержання засобу потребує ковалентного зшивання компонентів, для чого використовують поліфункціональні сполуки з ряду гліцидилових ефірів. Вибраний як показник рівня техніки і водночас як прототип антимікробний нетканий матеріал для перев'язувальних засобів є найбільш близьким до запропонованого аплікаційного композита за технічною суттю і результатом [23]. Цей матеріал (надалі - відомий матеріал) включає два шари, з'єднаних між собою шляхом гідроструминної обробки: перший шар, що виконаний зі штапельних віскозних модифікованих льняних або оббілених бавовняних та поліефірних волокон, та другий шар, що виконаний з термопластичного матеріалу, за який використовуються легкоплавкі термопластичні поліпропіленові волокна, які частково проходять у перший шар та закріплені у ньому. Поверхня другого слою є гладкою під впливом температури й тиску. Обидва шари мають перфорацію у вигляді отворів діаметром 0,1-2 мм та містять 0,5-3 мас. % антимікробного препарату, за який використовують ХГ та ПГМГ фосфат, та 0,25-0,75 мас. % поверхнево-активної речовини на основі сорбітану, що використовується для додавання матеріалам та волокнам міцності та м'якості. Основним недоліком відомого матеріалу є відсутність адсорбційної активності, а також певні складнощі його формування. В основу винаходу, що заявляється, поставлено задачу створення аплікаційного композита, що поєднує дві функціональні активності - адсорбційну та антимікробну. Поставлена задача розв'язується завдяки запропонованим складовим аплікаційного композита, а саме: 1) адсорбційній основі, виконаної з активованих волокнистих вуглецевих матеріалів марки АУВММН з високим ступенем активації, що є необхідним для іммобілізації додаткових функціональних компонентів без залучення зшиваючих агентів та збереження після цього значної частини поглинальної ємності; 2) потужного антисептичного агента - ПГМГ гідрохлориду (ПГМГхл), що здатний міцно зв'язуватись з адсорбційною основою та забезпечувати посилення її власної антимікробної дії. Тонка перфорована тканина, яка повернена до рани та забезпечує більш низьку адгезію композита до ранової поверхні, є третьою, але необов'язковою його складовою. Відмінною технічною ознакою аплікаційного вуглецевого композита, що заявляється, є наявність активованих волокнистих вуглецевих матеріалів з сорбційною поверхнею не менш ніж 2 1500 м /г, які виконують дві функції, а саме: основи для міцної іммобілізації ПГМГхл та адсорбційного компонента, який забезпечує ефективне поглинання з ранового вмісту токсичних речовин різної молекулярної маси. Отримання аплікаційного сорбційного композита, що заявляється, здійснюється у технологічному процесі, що включає наступні операції: 1) промивання активованих волокнистих вуглецевих сорбентів дистильованою водою для видалення механічних забруднень; 2) експозиція підготовленого за п. 1 активованого волокнистого вуглецевого матеріалу у 0,12 1,0 % водному розчині ПГМГхл об'ємом 0,8 мл на 1 см матеріалу при кімнатній температурі протягом 4 годин; 3) віджимання активованого волокнистого вуглецевого матеріалу після стікання розчину ПГМГхл шляхом пропускання між гумовими валиками; 2 UA 112574 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 4) експозиція віджатого активованого волокнистого вуглецевого матеріалу у 10 % розчині хлориду натрію протягом 4 годин; 5) віджимання активованого волокнистого вуглецевого матеріалу після стікання розчину у 10 % розчині хлориду натрію шляхом пропускання між гумовими валиками; 6) відмивання активованого волокнистого вуглецевого матеріалу від незв'язаного ПГМГхл дистильованою водою; 7) висушування активованого волокнистого вуглецевого матеріалу з іммобілізованим ПГМГхл при кімнатній температурі; 8) визначення кількості ПГМГхл, іммобілізованого на активованому волокнистому вуглецевому матеріалі. Кількість ПГМГхл, іммобілізованого на активованому волокнистому вуглецевому матеріалі, розраховують за різницею концентрації ПГМГхл у вихідному робочому розчині та у розчині після експозиції з урахуванням кількості незв'язаного ПГМГхл, що її визначали після експозиції у 10 % розчині хлориду натрію та дистильованій воді. Для визначення концентрації ПГМГ у водних розчинах застосовують спектрофотометричний метод, оснований на утворенні кольорових комплексів ПГМГ з еозином Н [24]. Відмінною ознакою способу, що заявляється, є використання як адсорбційної основи активованих волокнистих вуглецевих матеріалів АУВМ-МН, що характеризуються високим 2 ступенем активації (сорбційна поверхня не менш ніж 1500 м /г), завдяки чому 1) зникає необхідність її попередньої активації з метою міцної іммобілізації ПГМГхл та 2) зберігається більша частина адсорбційної ємності активованих волокнистих вуглецевих матеріалів щодо речовин різної молекулярної маси. Приклади практичного виконання Приклад № 1 Зразок промитого водою активованого волокнистого вуглецевого матеріалу АУВМ-МН розміром (20×30)см розміщували у 480 мл 0,11 % розчину ПГМГхл в дистильованій воді та витримували в ньому протягом 4 годин при кімнатній температурі. Зразок після стікання розчину ПГМГхл віджимали між гумовими валиками, піддавали експозиції у 480 мл 10 % розчину хлориду натрію протягом 4 годин при кімнатній температурі, віджимали між гумовими валиками та відмивали дистильованою водою, після чого висушували при кімнатній температурі. Після всіх етапів обробки був визначений вміст ПГМГхл, іммобілізованого на активованому волокнистому вуглецевому матеріалі АУВМ-МН, що складав 3,2 мас. %. Приклад № 2: Процес проводили як у прикладі № 1, але з концентрацією ПГМГхл у робочому розчину 0,22 %. Вміст ПГМГхл, іммобілізованого на активованому волокнистому вуглецевому матеріалі АУВМ-МН, складав 10,9 мас. %. Приклад № 3: Процес проводили як у прикладі № 1, але з концентрацією ПГМГхл у робочому розчину 0,45 %. Вміст ПГМГхл, іммобілізованого на активованому волокнистому вуглецевому матеріалі АУВМ-МН, складав 16,0 мас. %. Приклад № 4: Процес проводили як у прикладі № 1, але з концентрацією ПГМГхл у робочому розчину 1,03 %. Вміст ПГМГхл, іммобілізованого на активованому волокнистому вуглецевому матеріалі АУВМ-МН, складав 27,0 мас. %. Застосування аплікаційного вуглецевого композита, що заявляється, забезпечує потужний антимікробний ефект завдяки антибактеріальним властивостям ПГМГхл та адсорбційній матриці. Для оцінки протимікробної дії зразків аплікаційних вуглецевих композитів з різним вмістом ПГМГхл використовували культури епідермального стафілококу (Staphylococcus epidermidis 14990), синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa 27/99) та вульгарного протею (Proteus vulgaris HX 19 No 222). 18-добову культуру бактерій у концентрації 100±20 тис. мікробних клітин у 1 мл в кількості 0,2 мл висівали на чашки Петрі з твердим поживним середовищем (м'ясопептонний бульйон, Himedia). Через 20±5 хвилин одну половину поверхні середовища покривали зразком стерильного сорбенту або ПГМГ-вмісного композита, іншу - стерильною марлевою серветкою. Сорбенти та марлю попередньо змочували 1 мл фізіологічного розчину. Чашки інкубували у термостаті при 37 °C протягом 120±15 хвилин, потім зразки сорбентів та марлі видаляли з поверхні середовища. Чашки інкубували за температурою 37 °C протягом 1824 годин, після чого підраховували кількість колоній у обох секторах. У табл. 1 представлені результати тестування протимікробної дії зразків аплікаційних вуглецевих композитів з різним вмістом ПГМГхл щодо культури синьогнійної палички. 3 UA 112574 C2 Таблиця 1 Антимікробна активність аплікаційних вуглецевих композитів з іммобілізованим ПГМГхл щодо культури синьогнійної палички Кількість іммобілізованого ПГМГхл Зразки мг/г мг/см 32,0±8,0 108,6±10,6 159,8±6,0 270±13,9 0,35 0,93 1,90 3,25 2 мас. % АУВМ-МН АУВММН+ ПГМГхл 5 10 15 20 25 30 35 3,2 10,9 16,0 27,0 Гальмування мікробного росту, % Збільшення у порівнянні з непокритим АУВМ-МН 40,6±18,4 63,9±20,4 23,5±15,7 70,1±14,1 30,8±3,4 77,4±10,3 37,6±11,4 57,4±6,5 22,2±11,8 Двогодинний контакт культури синьогнійної палички з матеріалом АУВМ до іммобілізації (покриття) ПГМГхл приводив до зниження мікробної кількості на 40,6±18,4 %. Гальмування мікробного росту зростало зі збільшенням кількості іммобілізованого ПГМГхл. Максимальний інгібуючий ефект (77,4±10,3 %) досягався після контакту культури синьогнійної палички з АУВММН, що містить 16,0 % ПГМГхл, та був на 37,6±11,4 % вищим, ніж після контакту з непокритим АУВМ-МН. Двогодинний контакт культури епідермального стафілококу з непокритим активованим волокнистим вуглецевим матеріалом АУВМ-МН приводив до зниження мікробної кількості на 58,9 %. Контакт зі зразками аплікаційних вуглецевих композитів, що містять 10,9 та 16,0 мас. % ПГМГхл, приводив до зниження кількості живих мікробних клітин на 81,7±10,5 та 84,8±10,6 % відповідно. Двох годин контакту зразків аплікаційних вуглецевих композитів з вмістом ПГМГхл від 3,2 до 27,0 мас. % з культурою вульгарного протея було цілком достатньо для повного знищення мікробних клітин на поверхні поживного середовища. Представлені дані підтверджують, що іммобілізація ПГМГхл на активованих волокнистих вуглецевих матеріалах приводить до підвищення їх антимікробної активності, яка певною мірою залежить від кількості іммобілізованого ПГМГхл. Найбільше зростання протимікробної активності має місце після іммобілізації 160 мг ПГМГ на 1 г АУВМ-МН. Подальше збільшення вмісту ПГМГхл у складі аплікаційних вуглецевих композитів призводить до зниження їх антимікробної дії, тобто не має сенсу. Застосування способу, що заявляється, забезпечує: збереження більшої частини адсорбційної ємності активованих волокнистих вуглецевих матеріалів після іммобілізації ПГМГхл, що, у свою чергу, забезпечує високу поглинальну активність аплікаційного вуглецевого композита, що заявляється. У табл. 2 представлені результати тестування адсорбційної ємності зразків активованого волокнистого вуглецевого матеріалу АУВМ-МН та аплікаційних вуглецевих композитів на його основі, що містять 16,0 мас. % ПГМГхл. Вплив вищезазначеної кількості ПГМГхл на поглинальну активність АУВМ-МН оцінювали за сумарним об'ємом пор за бензолом та адсорбцією низькомолекулярних (барвники), середньомолекулярного (вітамін В12) і високомолекулярного (альбумін) маркерних речовин, а також гідрофобного маркерного метаболіту - некон'югованого білірубіну. Величину адсорбції визначали за зниженням вмісту маркерної речовини у розчині після контакту із зразками АУВМ-МН та аплікаційних вуглецевих композитів на його основі та 2 розраховували на 1 см площі. 4 UA 112574 C2 Таблиця 2 Адсорбційна ємність активованого волокнистого вуглецевого матеріалу АУВМ-МН та аплікаційних вуглецевих композитів на його основі АУВМ-МН Маркерна речовина мг/г метиловий 138,0±9,8 оранжевий конго Барвник 98,1±5,4 червоний феноловий 158,6±10,0 червоний Вітамін В12 98,9±4,9 Альбумін 965±18 Некон'югований білірубін 4,1±0,5 Бактеріальний ендотоксин 15,6±0,9 Е.соlі мг/см 2 Залишкова АУВМ-МН, покритий ПГМГ адсорбційна у кількості 160 мг/ г ємність 2 мг/г мг/см % 1,85 115,0±8,4 1,78 96,2 1,18 55,7±3,9 0,67 56,8 1,92 154,1±10,1 1,86 96,9 1,13 6,42 0,03 48,9±4,2 496±15 5,5±0,5 0,79 3,30 0,04 69,9 51,4 133,0 0,11 12,76 0,09 84,2 2 5 10 15 Матеріал АУВМ-МН після іммобілізації 160 мг/г або 1,9 мг/см ПГМГхл зберігав більше 60 % сорбційної ємності за бензолом та від 57 до 97 % адсорбційної активності щодо маркерних барвників. Адсорбція вітаміну В12 у порівнянні з непокритим АУВМ-МН відрізнялась на 30 %, поглинання альбуміну зменшувалось на 49 % та бактеріального ендотоксину Е.соlі - на 15,8 %. Проте, іммобілізація ПГМГхл викликала збільшення адсорбції некон'югованого білірубіну на 33 %. Представлені дані підтверджують те, що іммобілізація ПГМГхл на активований волокнистий вуглецевий матеріал АУВМ-МН за допомогою способу, що заявляється, забезпечує збереження значної частини його сорбційного потенціалу, що було показано відносно до речовин різної молекулярної маси, гідрофільної та гідрофобної природи. Застосування способу, що заявляється, забезпечує низьку десорбцію ПГМГхл з аплікаційних вуглецевих композитів, що заявляються, в умовах лужного і кислого рН. Міцність утримання ПГМГхл на зразках аплікаційних вуглецевих композитів на його основі, що містять 10,9 та 16,0 мас. % ПГМГхл, оцінювали за показником його десорбції в умовах інкубування у 1/15 М фосфатному буферному розчині з лужним рН=7,98 та кислим рН=5,10 протягом 24 годин при температурі 37 °C (табл. 3). Таблиця 3 Десорбція ПГМГхл з аплікаційних вуглецевих композитів на основі АУВМ-МН Буферний розчин рН 7,98 рН 5,10 Кількість ПГМГхл, що десорбується у буферний розчин, % АУВМ-МН з 10,9 % вмістом ПГМГхл АУВМ-МН з 16,0 % вмістом ПГМГхл ≤ 0,17 ≤ 0,20 ≤ 0,15 ≤ 0,19 20 25 30 Дані, що наведені у табл. 3, свідчать, що десорбція ПГМГхл з аплікаційних вуглецевих композитів, отриманих за допомогою способу, що заявляється, не перевищує 0,2 %. Таким чином, спосіб, що заявляється, забезпечує одержання аплікаційних вуглецевих композитів, що заявляються, з потужною антимікробною дією, яка доведена відносно до грампозитивних і грамнегативних збудників ранової інфекції - Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa та Proteus vulgaris, та високим сорбційним потенціалом, що показано відносно до речовин різної молекулярної маси, гідрофільної та гідрофобної природи. Джерела інформації: 1. Шалимов А.А., Грубник В.В., Ткаченко А.И. и др. Инфекционный контроль в хирургии. Киев, 2001. - 121 с. 5 UA 112574 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2. Деллинджер Э.П. Профилактическое применение антибиотиков в хирургии // Клин. Микроб. aнтимикроб. химиотерапия. - 2001. - № 3 - С. 260-265. 3. Solomkin S. Antibiotic resistance in postoperative infection // Crit. Care med. - 2001. - 4 (S1). P. 97-99. 4. Magiorakos A.P., Srinivasan A., Carey R.B. Multidrug-resistant, extensively drug-resistant and pandrug-resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance// Clin. Microbiol. Infect. - 2012. - 18. - P. 268-281. 5. Eretskaya E.V., Sakhno L.A., Nikolaev V.G. Application sorption: experience in clinical use and prospects of development // Biomater. Artif. Cells Immobilization Biotechnol. - 1991. - 19(1). - P. 129145. 6. Sakhno L.A., Nikolaev V.G., Lozinskaya I.A., Yudin V.M., Vovyanko S.I., Basic studies of local adsorption in burn treatment // Biomater. Artif. Cells Immobilization Biotechnol. - 1991. - 19(1). - P. 111-128. 7. Ерецкая Е.В., Ульченко В.Ю., Костенко Ю.В. и соавт. Исследование антимикробных свойств аппликационно-сорбционных материалов на основе активированных волокнистых углей // Клин, хирур. - 1985. - 3. - С. 53-56. 8. Vowden P, Vowden К. Antimicrobials Made Easy // Wounds International. - 2011. - 2 (1). http://www.woundsinternational.com 9. Патент RU 2308294. Первичная повязка / Перминов Д.В., Губарева Н.Н. - 2006; опубл. 20.10.2007. 10. Полотно нетканное сорбционное антимикробное, нестерильное, для изготовления перевязочных средств первой помощи при травматических повреждениях и лечении инфицированных ран ПлАС-"Медитекс", ТУ9393-005-17777359-2004. - ФСР 2010/08167. 11. Patent US 5098,17. Cellulosic wound dressing with an active agent ionically absorbed thereon / Hiroshi Yamazaki, Masao Miyazaki, Kouchi Matsumoto. - 1990; опубл. 24.03.1992. 12. Wall J.B., Divito S.J, Talbot S.G. Chlorhexidine gluconate-impregnated central-line dressings and necrosis in complicated skin disorder patients // J. Crit. Care. - 2014, Jun 6. - [Epuh ahead of print]. 13. Пат. RU 2143905. Применение солей полигексаметиленгуанидиния в качестве препаратов, обладающих антимикробной активностью по отношению к анаэробной и смешанной инфекции / Лопырев В.А., Антоник Л.М., Воронков М.Г. и соавт. - 1997. - опубл. 10.01.2000. 14. Consensus document: PHMB and its potential contribution to wound management, 2010, Wounds UK: Aberdeen. (Level IV evidence) 15. Elzinga G., van Doorn J., Wiersema A.M. et al. Clinical evaluation of a PHMB-impregnated biocellulose dressing on paediatric lacerations // J. Wound Care. - 2011. - 20(6). - P. 280-284. 16. Патент ЕР 2371335. Medical dressing containing antimicrobial agent / Patel Harish A. - 2003: опубл. 05.10.2011. 17. Патент US 6369289. Method and manufacture of a wound dressing for covering an open wound / Robert H. - 2000: опубл. 09.04.2002. 18. Гембицкий П.А. Производство полигуанидиновых антисептиков // Экологически безопасные полимерные биоциды: Сб статей. Вып. 1. - М., 2000. - С. 5-7. 19. Патент RU 2487118. Способ получения полигуанидинов / Нижник Ю.В., Баранова А.П., Мариевский В.Ф. и соавт. - 2007; опубл. 10.07.2013. 20. Bradshaw J. Cationic antimicrobial peptides: issues for potential clinical use // BioDrugs. 2003. - 17(4). - P. 233-240. 21. Патент RU 2048817. Способ получения материала для лечения ожогов и гнойнонекротических ран / Стекольников Л.И., Корнилова Е.Г. - опубл. 27.11.1995. 22. Патент RU 2519220. Местное гемостатическое средство / Шафалинов В.А., Бояринцев В.В., Фрончек Э.В. и соавт. - 2013; опубл. 10.06.2014. 23. Патент RU 54774. Антимикробный нетканный материал для перевязочных средств / Заметта Б.В., Пузанова Н.В., Кучкова Е.И и соавт. - 2004; опубл. 27.07.2006. 24. Патент RU 2252413. Способ количественного определения концентрации ПГМГхл в воде / Ефимов К.М., Данилина Н.И., Овчаренко Е.О. и соавт. - 2004; опубл. 20.05.2005. 55 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 1. Аплікаційний вуглецевий композит з іммобілізованим полігексаметиленгуанідином, який включає адсорбційну основу та полігексаметиленгунідин гідрохлорид (ПГМГхл) у кількості 3 6 UA 112574 C2 5 10 27 мас.%, який відрізняється тим, що як адсорбційну основу містить активовані волокнисті 2 вуглецеві матеріали АУВМ-МН з сорбційною поверхнею не менш ніж 1500 м /г. 2. Спосіб одержання аплікаційного вуглецевого композита з іммобілізованим полігексаметиленгуанідином, який передбачає експозицію адсорбційної основи у водному розчині ПГМГхл, який відрізняється тим, що як адсорбційну основу використовують активовані 2 волокнисті вуглецеві матеріали АУВМ-МН з сорбційною поверхнею не менш ніж 1500 м /г, що 2 витримують у 0,1-1,0 % водному розчині ПГМГхл об'ємом 8 мл на 10 см матеріалу при кімнатній температурі протягом 4 годин, потім у 10 % розчині хлориду натрію протягом 4 годин та після відмивання від незв'язаного ПГМГхл дистильованою водою висушують при кімнатній температурі. Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 7

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Nikolaiev Volodymyr Hryhorovych, Sarnatska Veronika Viacheslavivna, Sydorenko Oleksii Serhiiovych, Snezhkova Yelyzaveta Oleksandrivna

Автори російською

Николаев Владимир Григорьевич, Сарнацкая Вероника Вячеславовна, Сидоренко Алексей Сергеевич, Снежкова Елизавета Александровна

МПК / Мітки

МПК: A61L 15/44, A61L 15/20, A61K 31/785, A61P 17/02, A61L 15/22, A61F 13/15

Мітки: аплікаційний, спосіб, вуглецевий, одержання, полігексаметиленгуанідином, іммобілізованим, композит

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-112574-aplikacijjnijj-vuglecevijj-kompozit-z-immobilizovanim-poligeksametilenguanidinom-ta-sposib-jjogo-oderzhannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Аплікаційний вуглецевий композит з іммобілізованим полігексаметиленгуанідином та спосіб його одержання</a>

Подібні патенти