Малогабаритний пристрій для виробництва сухих комбінованих енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів переробки рибної і тваринної сировини

Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Малогабаритний пристрій для виробництва сухих комбінованих енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів рибо-, м'ясо- і птахопереробних підприємств підвищеної вологості та з інших місцевих сировинних ресурсів, що складається з укріпленого на станині циліндричного металевого теплоізольованого корпуса-термоса з витяжним обладнанням та вертикально розміщеним в ньому і закріпленим внизу за допомогою підшипникового механізму ротором, який приводиться в рух від електроприводу, з навареними на ньому і на внутрішній поверхні корпуса ножами для подрібнення, змішування і сушіння сировини підвищеної вологості, який відрізняється тим, що ножі на роторі і ножі (відбійники) на внутрішній поверхні корпуса-термоса закріплюють під певним кутом до осі ротора та з певним зазором між ротором і внутрішньою поверхнею корпуса, круговий рух блока ножів виконується зі швидкістю 1500-2000 об./хв., а сушіння сировини підвищеної вологості здійснюється у камері при 105-135 °С.

Текст

Реферат: Малогабаритний пристрій для виробництва сухих комбінованих енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів рибо-, м'ясо- і птахопереробних підприємств підвищеної вологості та з інших місцевих сировинних ресурсів, що складається з укріпленого на станині циліндричного металевого теплоізольованого корпуса-термоса з витяжним обладнанням та вертикально розміщеним в ньому і закріпленим внизу за допомогою підшипникового механізму ротором, який приводиться в рух від електроприводу, з навареними на ньому і на внутрішній поверхні корпуса ножами для подрібнення, змішування і сушіння сировини підвищеної вологості, причому ножі на роторі і ножі (відбійники) на внутрішній поверхні корпуса-термоса закріплюють під певним кутом до осі ротора та з певним зазором між ротором і внутрішньою поверхнею корпуса, круговий рух блока ножів виконується зі швидкістю 1500-2000 об./хв., а сушіння сировини підвищеної вологості здійснюється у камері при 105-135 °С. UA 112116 U (12) UA 112116 U UA 112116 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до комбікормової промисловості і сільського господарства, зокрема до виробництва обладнання для приготування сухих комбінованих енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів переробки рибної і тваринної сировини, їх використання для балансування раціонів сільськогосподарських тварин і забезпечення охорони довкілля. Реалізація високого генетично обумовленого продуктивного потенціалу новостворених порід і типів різних видів сільськогосподарських тварин залежить від повноцінної їх годівлі за енергією, протеїном, мінеральними речовинами і вітамінами. Важливим резервом збагачення раціонів за цими показниками належить нехарчовим відходам переробки рибної і тваринної сировини. В останні роки в Україні виробництво кормів рибного і тваринного походження різко знизилось. В той же час значна частина нехарчових відходів рибо-, м'ясо- і птахопереробних підприємств не використовується на кормові цілі, що призводить не тільки до великих втрат цінної високобілкової сировини, але і є причиною забруднення довкілля. В останні роки в Україні інтенсивного розвитку набула галузь птахівництва, зокрема вирощування і переробка курчатбройлерів на м'ясо на великих птахофабриках промислового типу. При цьому значна кількість відходів переробки продукції птахівництва (шлунково-кишковий тракт та його вміст, грудний кістковий каркас при поглибленій переробці тушок, загибла птиця та ін.) на багатьох птахофабриках часто не використовується на кормові цілі. В Україні також є великі запаси пір'яної сировини, з якої можна отримувати високобілкову кормову добавку. В умовах дефіциту кормів тваринного походження використання нехарчових відходів рибо-, м'ясо- і птахопереробних підприємств має не тільки велике ресурсозберігаюче значення, але й вирішує екологічні проблеми щодо забруднення навколишнього середовища. Тому проблема утилізації відходів переробки продукції рибництва, тваринництва і птахівництва є актуальною, а розроблення ефективних способів і технологій їх переробки на кормові цілі вимагає термінового вирішення [1]. На сьогодні в Україні набір машин і комплект обладнання для переробки відходів рибо-, м'ясо- і птахопереробних підприємств на кормові цілі характеризуються в більшості випадків великогабаритністю, дороговизною, низькою продуктивністю, великими втратами поживних речовин в процесі переробки, незадовільними екологічними умовами виробництва. При цьому в умовах дрібнотоварного ринкового виробництва існує велика потреба у малогабаритній техніці для виробництва кормів і кормових добавок у невеликих приватних і фермерських господарствах [2]. У зв'язку з цим, задача корисної моделі - розробити малогабаритний пристрій з виробництва сухих комбінованих енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів переробки рибної і тваринної сировини. Нами проведено детальний патентний пошук і огляд літератури з переробки нехарчових відходів рибо-, м'ясо- і птахопереробних підприємств на кормові цілі та набір обладнання для його здійснення. Встановлено спеціальний комплект технічного обладнання, що використовується для виробництва високопротеїнових кормових добавок з відходів рибної, тваринної і птахопереробної сировини. В результаті проведених досліджень в галузі переробки відходів риби відомий комплект обладнання ПАТ "Ніжинський механічний завод", яке випускає агрегатоване обладнання для виробництва кормового борошна і технічного риб'ячого жиру з рибних відходів і малоцінних порід риб. ПАТ "Ніжинський механічний завод" виробляє таке обладнання різної продуктивності, т/день: РМУ-5-2-5; И7-ИВБ - 8-10; А1-ИЖР - 30-35; РМУ-45-45; РМУ-60-60; РМУ-80-80; РМУ-100100; РМУ-120-120; РМУ-150-150 [3]. РМУ-5 (ПАТ "Ніжинський механічний завод") - це агрегатована установка, яка призначається для виробництва кормового рибного борошна і технічного риб'ячого жиру із рибних відходів і малоцінних порід риб на середньотоннажних кораблях промислового флоту та малих берегових підприємствах. Принцип роботи цієї установки наступний. Рибна сировина надходить в прийомний бункер, звідки шнеком подається на риборізку. Із риборізки подрібнена сировина надходить в бункер-накопичувач, звідки транспортером подачі подрібненої сировини подається у варильник. Розварена маса із варильника подається у гвинтовий прес. В пресі із розвареної маси віджимається бульйон з жиром, які насосною установкою перекачуються у відстойну цистерну. Віджатий риб'ячий жом попадає у сушарку. Жом сушиться, повільно перемішуючись по сушарці у вигляді борошна грубого помелу. Із сушарки борошно грубого помелу, змішане з антиокислювачем іонолом, через магнітну загороджувальну установку всмоктується в перемелювальну установку, де додатково перемелюється і по повітропроводах 1 UA 112116 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 пневмотранспортера надходить в циклон, звідки через шлюзовий затвор і вузол розвантаження надходить на пакування. Бульйон у відстійній установці, яка має два відсіки, розділяється за густиною: шлам - у нижній частині, освітлений бульйон - в середній, а жир -у верхній частині. За допомогою насоса шлам подається в сушарку. Жир самовитоком направляється у ємність на зберігання. Освітлений бульйон направляється у збірник або в каналізацію. Для розміщення установки рибоборошняної марки РМУ-5 на берегових підприємствах необхідні: джерела водозабезпечення, очисні споруди або каналізація, джерела електроенергії 380В 50 Гц, приміщення площею 24 м [4]. Установка рибоборошняна И7-ИВБ ПАТ "Ніжинський механічний завод" признається для виробництва кормового рибного борошна з рибних відходів і малоцінних порід риб на кораблях і берегових підприємствах. Ця установка представляє комплекс технологічного устаткування з виробництва кормового борошна, яка складається з риборізки, бункера зі шнековим дозатором, агрегата (варильник, прес, сушарка), мікродозатора, установки помольної, пневмотранспортера, маслосистеми, устаткування комплексного управління і захисту та щитів. Риборізка призначається для подрібнення рибної сировини і встановлюється на бункері зі шнековим дозатором. У варильнику сировина розварюється і одночасно переміщується у відсік розвантаження. Варка проводиться паром. Із варильника розварена маса надходить у прессушарку, де відбувається віджимання бульйону і жиру. Віджатий бульйон з жиром відкачується за борт судна чи в каналізацію на берегових підприємствах, а віджата рибна сировина (жом) надходить в сушарку. При подачі жому в сушарку в нього з мікродозатора надходить антиокислювач іонол. Жом сушиться, повільно рухаючись по сушарці і у вигляді сушонки надходить на магнітні уловлювачі для очистки, що випаровується із жому, виділяється повітрям, що проходить через сушарку, яке із повітропроводу викидається в атмосферу. Дрібні частинки сушонки, що захвачуються повітрям, попадають й центробіжний розвантажувач. Із магнітного загороджувача сушонка засмоктується в перемелювальну установку, де розмелюється, і за допомогою пневтотранспортера охолоджується і подається до місця затарювання кормового борошна в мішки. Для монтажу рибоборошняної установки И7-ИВБ на берегових підприємствах необхідно мати: джерело водозабезпечення та очисні спороди або каналізацію, джерело електроенергії 380В 50Гц, пускозахисну апаратуру. Технічна характеристика установки: продуктивність технічна, по сировині -8-10 т/день; 2 розмір сировини - куски масою не більше 10 кг; робочий тиск пари Мпа (кг с/см ) - 0,5±0,2 (5±0,2); затрати пари, кг/год.-170; потужність електромоторів, КВт - 23; кількість персоналу, люд./зміна - 1; розміри, мм -5100 × 4645 χ 3295; маса, кг - 8000 [5]. Недоліком цієї установки є великі втрати поживних речовин з бульйоном, велика габаритність установки та висока енергозатратність. Рибоборошняну установку И7-ИВБ можна успішно замінювати новими установками РМУ-8 і РМУ-15. Ці установки порівняно з установкою И7-ИВБ мають значно вищу продуктивність, дешевші, зручні в обслуговуванні, мають невисоку вартість пусконалагоджувальних робіт [6]. Утилізацією відходів тваринного походження у нашій країні 10 років тому займалося 25-28 ветеринарно-санітарних підприємств, об'єднаних в Українську господарську асоціацію "Укрветсанзавод". Так, у 2007 році обсяги виробництва м'ясо-кісткового борошна досягли 17,4 тис. тонн, що є найбільшим показником за останній час. Це дало змогу утилізувати близько 100,2 тис. тонн відходів тваринного походження. Проте обладнання й технології переробки відходів тваринного походження для виробництва м'ясо-кісткового борошна в більшості підприємств застаріли, що заважає нарощуванню їх потужностей та переробці всіх тваринних відходів, що є причиною не тільки великих втрат цінної сировини для виробництва кормів тваринного походження, але й призводить до суттєвого забруднення довкілля. Слід пам'ятати, що тваринні відходи можуть бути джерелом збудників небезпечних інфекційних захворювань. Саме тому сучасні утилізаційні підприємства повинні бути укомплектовані спеціальним обладнанням, яке забезпечує температуру обробки тваринної сировини не нижче 133 °C, тиск в котлах понад 3 атмосфери та тривалість стерилізації - більше 20 хвилин [7]. Автори Бородай В.Д. та інші приводять детальний опис комплекта обладнання з теплової обробки тваринної сировини для різних способів виробництва кормового тваринного борошна. Обладнання включає відцентрову машину АВЖ-245, де відбувається подрібнення і часткова розварка м'ясної сировини при температурі 80-90° С, центрифугу ОГШ-321 (НОГШ-325), в якій відбувається розділення провареної маси на жиро-водну частину, яку подають на подальшу обробку, і тверду частину (шквару), яку подають у вакуум-горизонтальний котел. У вакуум-котлі проводять стерилізацію і сушіння шквари впродовж 2,5-3,5 год. Висушену шквару направляють 2 UA 112116 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 в подріблювально-сушильний агрегат типу Я5-ФДБ з двома зонами роторного подрібнення і сушіння. Вказані автори на цьому обладнанні розробили удосконалений спосіб виробництва кормового тваринного борошна з додаванням в тваринну сировину кукурудзяних стрижнів. Тваринною сировиною за цим способом є тільки м'які тканини з відходів забою худоби, внутрішні органи, обрізи шкір і т. д. Ця установка дає можливість знизити втрати сировини і енерговитрат при виробництві кормів та покращувати екологічну безпеку на підприємстві та довкіллі [8]. Відомий вакуум-горизонтальний котел для виробництва кормового жирокісткового борошна з відходів тваринної сировини на ветсанутильзаводах, який являє собою розташований на стояках циліндричний корпус, що має завантажувальну горловину і розвантажувальні патрубки, а на зовнішньому боці циліндричного корпусу оболонку для обігріву корпусу з патрубками для подання і відведення теплоносія та змонтованого по довжині корпусу вала з мішалкою, закріпленою на кінцях на підшипниках. Теплоносієм для температурної обробки сировини є гаряча пара, що подається безпосередньо з котельної в оболонку корпусу [9]. Недоліком цього пристрою є потреба в водяній парі, яка повинна вироблятися у котельній з тиском 0,4-0,5 МПа, що відповідає температурі в оболонці пристрою 146-160 °C і температурі технологічного процесу корпусу 130-144 °C, який виробляється у котельній, а також трубопроводи для подачі пари та повернення конденсату, паливо для котельні, обслуговуючий персонал, що негативно впливає на собівартість продукції. Відомий пристрій для спалювання технічного жиру і твердих відходів м'ясо- і птахопереробних підприємств з метою покращення екологічної безпеки довкілля [10]. Оскільки це призводить до великих втрат цінної сировини для виробництва кормів тваринного походження, на таких пристроях доцільно проводити лише утилізацію трупів, які загинули від небезпечних інфекційних хвороб. Недоліком переробки тваринної сировини і виробництва кормів тваринного походження у вакуум-горизонтальних котлах є довготривалість термічної обробки і, як наслідок, висока енергоємність, необхідність попереднього накопичення сировини, що призводить до погіршення якості жиру внаслідок гідротермічного розпаду і окислення жирних кислот, періодичність процесу, великі затрати праці, втрати сировини, антисанітарні умови виробництва, екологічні проблеми. Бородай В.Д. і Валєєв Е.X. приводять комплект обладнання для теплової обробки сировини при виробництві кормового пташиного борошна, який включає застосування відцентрової тонкоздрібнюючої машини з обігрівом типу РЗ АВЖ-245, прогріву сировини і відділення з неї жиру, горизонтальну шнекову центрифугу ОГШ-321 (НОГШ-325) для розподілу тонкозруйнованої сировини на рідку фазу (жир і вода) та напіввологий твердий залишок (напівфабрикат), що надходить на шнековий прес-екструдер, де відбувається гідроліз кератинової сировини при температурі 130-150 °C. Авторами розроблено різні способи виробництва кормового пташиного м'ясо-кісткового та пір'яного кормового борошна [11]. З метою удосконалення вакуум-горизонтального котла для виробництва кормового борошна з відходів тваринної сировини і зниження його собівартості розроблено пристрій для його обігріву з використанням електричної енергії, причому на зовнішньому боці оболонки для його обігріву розташовано шар з вогнетривкого матеріалу з трьома електронагрівачами, ззовні покритих шаром ізоляції [12]. Розроблено також варіант установки для переробки м'ясо-кісткових відходів харчових виробництв у кормове білкове борошно, що містить внутрішню циліндричну ємність для завантаження м'ясо-кісткових відходів з люками завантаження та вивантаження, розташовану всередині цієї циліндричної ємкості двосторонню мішалку з приводом, зовнішню циліндричну ємність, що утворює із внутрішньою циліндричною ємністю порожнину для теплоносія, штуцери для заливання та зливання, елементи електронагрівання теплоносія та зовнішню теплоізоляційну оболонку, причому елементи електронагрівання теплоносія встановлені з можливістю безпосереднього контакту з ним, а внутрішня циліндрична ємність додатково забезпечена пристроєм видалення водяної пари, крім того, привід двосторонньої мішалки виконаний із забезпеченням робочої швидкості її обертання в межах 2-3 об./хв. Розроблені за цим принципом інші варіанти установки, у якому в якості теплоносія використовується мастило мінеральне або кремній-органічне та ін. [13]. Відомий пристрій для виготовлення кормової білкової добавки з відходів сировини тваринного походження, зокрема пташиного пір'я, що містить екструдер, причому зона завантаження виконана необігріваною з поступовим нарощуванням тиску та видаленням з сировини вологи і повітря та ущільненням об'ємної маси сировини на кінцевій ділянці необігрівної зони екструдера у 8-16 разів. Звільнена від повітря ущільнена сировина потрапляє 3 UA 112116 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 в обігрівну зону екструдера і під дією високих температур і подальшого нарощування тиску забезпечується проходження гідролізу білкових структур пір'яної сировини до складових амінокислот. В момент виходу з екструдера тиск миттєво спадає до атмосферного, вода вибухоподібно перетворюється на пару, руйнуючи залишки білкових зв'язків, забезпечуючи повний гідроліз пір'яної сировини [14]. Приведений вище комплект машин і обладнання для виробництва кормових добавок з нехарчових відходів рибо-, м'ясо- і птахопереробних підприємств взято як аналоги корисної моделі. Загальним їх недоліком є велика енергозатратність, довготривалість термічної обробки сировини, складність в обслуговуванні, велика вартість, втрати поживних речовин в процесі переробки, велика габаритність, багатокомплектність деяких з них, незадовільна екологія виробництва. Крім того, приведені комплекти машин і обладнання використовуються для виробництва різних кормових добавок лише з одного виду відходів (рибної, тваринної або птахопереробної сировини), в той час як задача корисної моделі - розробити малогабаритний пристрій з виробництва комбінованих енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів рибо-, м'ясо- і птахопереробних підприємств. Агломератори - це пристрої періодичної дії. Вони складаються з корпуса, ротора (одного або двох), станини, на якій змонтовані всі вузли апарата, та електромотора. Всередині корпуса на валу ротора закріплені направляючі пластини з ножами різної форми (як правило, 2-3 направляючі пластини і, відповідно, 4 або 6 ножів, в залежності від моделі апарата і виробника). Додатково на корпус кріпляться установки охолодження, вентиляції та подачі води (в залежності від моделі і виробника). Шафа управління розміщується на корпусі або збирається окремим блоком. Станина закріплюється стаціонарно на анкерні болти. Всі агломератори працюють від електромережі потужністю 380 V, 50 Гц. Принцип дії агломераторів ґрунтується на одночасному об'єднанні в одному технологічному процесі подрібнення сировини, її змішування та висушування в гранули. Для розроблення нашого пристрою ми взяли за основу агломератор для переробки відходів пластмас, який має ємність з завантажувальним і розвантажувальними отворами, в нижній частині якого розміщені два приводних ротори з жорстко закріпленими на них ножами, причому ножі на кожному з роторів встановлені з нахилом відносно поверхні обертання, яку описують ріжучі кромки для переміщення потоку перероблюваного матеріалу вздовж осі кожного ротора, причому ножі з нижнім розміщенням ріжучих кромок виконані з нахилом для сковзання подрібнюваного матеріалу по нахиленій передній їх поверхні і переміщування вверх, а ножі з верхнім розміщенням ріжучих кромок виконані з нахилом для переміщування подрібнюваного матеріалу вниз, при цьому кути нахилу ножів одного ротора виконані протилежно направленими до кутів нахилу ножів другого ротора для перемішування подрібнюваного матеріалу при переміщенні його від ножів одного ротора до ножів іншого ротора і навпаки [15-19]. Конструкцію нашого пристрою, його випробування з виробництва сухих комбінованих кормових добавок з нехарчових відходів переробки-рибної і тваринної сировини проводили в НВП "Біокор-Агро" (с. Григорівка Обухівського району Київської області). Пристрій (роторний апарат) нашої конструкції складається з ротора, станини, розмелювальної камери, механізму подрібнення і агломерації з електроприводом. Ротор - (лат. - rotare - крутить) рухома частина установки всередині нерухомої - статера (лат. - stator нерухомий). Розмелювальна камера являє собою циліндричний, термоізольований корпус (термос) з розміщеним всередині механізмом подрібнення. Механізм подрібнення (ротор) являє собою вал з закріпленими на ньому направляючими ножами. Вал встановлюється за допомогою підшипникового вузла, розміщеного внизу розмелювальної камери. Подрібнення сировини проводиться ножами ротора. Нагрівання і висушування сировини відбувається за рахунок механічної енергії тертя, що створюється внаслідок взаємодії частинок сировини з поверхнею обертаючих ножів і внутрішньою поверхнею камери. Спеціальне розташування ножів і оригінальна конструкція внутрішньої поверхні розмелювальної камери надає під час робочого циклу пилоповітряній суміші з частинок сировини складний обертальноциркулярний рух, в процесі чого відбувається розігрівання сировини до температури 105-135 °C. При цьому відбувається інтенсивне випаровування вологи з одночасним подрібненням сировини до розмірів 0,1-1,0 мм. При об'ємі розмелювальної камери 0,18 м3 і 12-14 кг завантажувальної сировини вологістю 60-70 % за 5-7 хв. технологічного циклу утворюється борошноподібний кормовий продукт вологістю 8-10 %. Наш пристрій не має аналогів в Україні, характеризується малогабаритністю, високою продуктивністю і екологічністю виробництва. В порівнянні з прототипом, який має два ротори, у нашому пристрої лише один ротор з навареними на ньому під певним кутом ножами, що значно спрощує його конструкцію та підвищує ефективність виробництва сухих комбінованих 4 UA 112116 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів рибо-, м'ясо- і птахопереробних підприємств. На сьогодні в НВП "Біокор-Агро" освоєно виробництво малогабаритних пристроїв (роторних апаратів) з виробництва енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів рибної, тваринної і птахопереробної сировини. Технологія виробництва енергопротеїнових кормових добавок з використанням запропонованого малогабаритного пристрою відповідає всім нормативним вимогам екології і безпеки продукції. Малогабаритний пристрій для виробництва сухих комбінованих енергопротеїнових кормових добавок показаний на кресл. Малогабаритний пристрій для виробництва сухих комбінованих енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів рибо-, м'ясо- і птахопереробних підприємств підвищеної вологості та інших місцевих сировинних ресурсів, що складається з укріпленого на станині циліндричного металевого теплоізольованого корпуса-термоса з витяжним обладнанням та вертикально розміщеним в ньому і закріпленим внизу за допомогою підшипникового механізму ротором, який приводиться в рух від електроприводу, з навареними на ньому і на внутрішній поверхні корпуса ножами для подрібнення, змішування і сушіння матеріалів підвищеної вологості, причому ножі на роторі і ножі (відбійники) на внутрішній поверхні корпуса-термоса закріплюють під певним кутом до осі ротора та з певним зазором між ротором і внутрішньою поверхнею корпуса, круговий руху блока ножів виконується зі швидкістю 1500-2000 об./хв., а сушіння матеріалів підвищеної вологості здійснюється у камері при 105-135° С. Джерела інформації: 1. Підгорний В. Утилізація тваринних відходів - справа нагальна/ В. Підгорний// Тваринництво України. - 2008. - № 12. - С. 2-6. 2. Фіялка М. Малогабаритний агрегат для приготування комбікормів/ М. Фіялка// Пропозиція. - 2011. - № 10. – С. 108-109. 3. Оборудование для переработки рыбных отходов в кормовую рыбную муку [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nmzprom.com.ua/index.php/category/13. - Загл. с экрана. 4. Установка агрегатированная РМУ-5 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://drtc.su/d/387515/d/rmu-5-5-tonn.pdf. - Загл. с экрана. 5. Установка рыбомучная И7-ИВБ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://drtc.Su/d/387515/d/i7-ivb-10-tonn.pdf. - Загл. с экрана. 6. Голофастов Ю.В. Установки для переработки рыбных отходов на рыбную протеиновую смесь РМУ [Электронный ресурс]/ Ю.В. Голофастов. - Режим доступа: http://prom.wall-andfloor.ru/prom/id_22907.html. - Загл. с экрана. 7. Вербицький П. Утилізація відходів тваринного походження в Україні/ П. Вербицький// Тваринництво України. - 2008. - № 5. - С. 2-4. 8. Деклараційний патент на винахід № 59515 А. Україна, МПК А 23 К 1/10, А 23 К 1/16, А 22 С 18/00. Спосіб виробництва кормового тваринного борошна (із додаванням кукурудзяних стрижнів, м'ясо-кісткового борошна) та комплект обладнання для теплової обробки сировини/ В.Д. Бородай, Н.А. Розенфельд, О.О. Матвієнко. - № 2002032390; заявл. 26.03.02; опубл. 15.09.03, Бюл. № 9. - 16 с. 9. Деклараційний патент на винахід № 48571 А. Україна, МПК А 23 К 1/10. Установка для одержання додаткових кормів з відходів виробництва м'ясокісткового борошна/ І.М. Ощипок, Л.В. Занічковська; заявник та патентовласник Львівська державна академія ветеринарної медицини iм. С.З. Гжицького. - № 2001106972; заявл. 12.10.01; опубл. 15.08.02, Бюл. № 8. - 6 с. 10. Патент на винахід № 22188 А. Україна, МПК А 23 К 1/00. Пристрій для спалювання технічного жиру і твердих відходів м'ясо- і птахопереробних підприємств/ І.М. Капля, А.В. Возовик, А.М. Божко; заявник та патентовласник Кам'янець-Подільський м'ясоконсервний комбінат. № 96114197; заявл. 12.11.96; опубл. 30.06.98, Бюл. № 3. - 9 с. 11. Деклараційний патент на винахід № 63053 А. Україна, МПК А 23 К 1/10. Спосіб виробництва кормового пташиного м'ясо-кісткового борошна, спосіб виробництва перового кормового борошна та обладнання для теплової обробки сировини при виробництві кормового пташиного борошна/ В.Д. Бородай, Е.X. Валєєв. - № 2002042751; заявл. 05.04.02; опубл. 15.01.04, Бюл. № 1. - 14 с. 12. Деклараційний патент на винахід № 37111 А. Україна, МПК А 23 К 1/10. Пристрій обігріву вакуум-горизонтального котла для виробництва кормового жирокісткового борошна/ М.О. Івахнюк, С.П. Богатирьова, А.Н. Шац, В.Μ. Недашковський; заявник та патентовласник Івахнюк М.О. - № 2000031623; заявл. 22.03.00; опубл. 16.04.01, Бюл. № 3. - 4 с. 13. Патент на корисну модель № 32503 U. Україна, МПК А 23 К 1/00. Установка для переробки м'ясо-кісткових відходів харчових виробництв у кормове білкове борошно/ М.П. 5 UA 112116 U 5 10 15 20 25 30 35 Юр'єв, В.Г. Мельник, В.М. Рогов, В.Ю. Мохнюк, А.С. Зайцев, С.В. Павловський; заявник та патентовласник Бердичівський машинобудівний завод "Прогрес". - № u200714954; заявл. 28.12.07; опубл. 12.05.08, Бюл. № 9. - 2 с. 14. Деклараційний патент на винахід № 61868 С2. Україна, МПК А 23 К 1/10, А 23 J 1/10, А 23 N 17/00, В 29 С 47/38. Спосіб виготовлення кормової білкової добавки з відходів сировини тваринного походження та пристрій для здійснення способу/ Є.П. Бармашин, В.В. Лук'янчук, Л.В. Ромушкевич, В.О. Сенатос; заявник та патентовласник Товариство з обмеженою відповідальністю "Техноцентр "Техагроресурс". № 2003065404; заявл. 10.06.03; опубл. 15.11.05, Бюл. № 11. - 8 с. 15. Линия для переработки боенских отходов птицепереработки [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nmzprom.com.ua/index.php/category/25. - Загл. с экрана. 16. Панасенко І.Г. Рекомендації з переробки перо-пухової сировини в білковий корм/ I.Г. Панасенко, П.І. Локес, С.В. Аранчій. - Полтава, 2008. - 26 с. 17. А.С. 1250239 СССР, МКИ А23К1/10. Способ переработки кератинсодержащего сырья на корм с/х животным/ И.Г. Панасенко, М.И. Яворский (СССР). - № 3732982; заявл. 15.С2 84, опубл. 15.04.86, Бюл. № 30. 18. А.С. 1757580 СССР, МКИ А23К1/10. Способ переработки кератинсодержащего сырья на корм животным/ М.И. Яворский, Л.Е. Литвиненко, Л.В. Погорелая, И.Г. Панасенко, Л.С. Прокопенко, X.Ф. Юрченко (СССР). - № 1397018; заявл. 18.04.89; опубл. 1.05.92, Бюл. № 32. 19. Патент на изобретение № 2254991, Россия. Агломератор для переработки отходов пластмасс/ А.И. Чернорубашкин, С.Г. Кудян, С.Я. Либерман, А.В. Сиканевич; Республиканское унитарное предприятие Специальное конструкторско-технологическое бюро "Металлополимер" 07.08.03, Бюл. № 8, 2003 г. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Малогабаритний пристрій для виробництва сухих комбінованих енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів рибо-, м'ясо- і птахопереробних підприємств підвищеної вологості та з інших місцевих сировинних ресурсів, що складається з укріпленого на станині циліндричного металевого теплоізольованого корпуса-термоса з витяжним обладнанням та вертикально розміщеним в ньому і закріпленим внизу за допомогою підшипникового механізму ротором, який приводиться в рух від електроприводу, з навареними на ньому і на внутрішній поверхні корпуса ножами для подрібнення, змішування і сушіння сировини підвищеної вологості, який відрізняється тим, що ножі на роторі і ножі (відбійники) на внутрішній поверхні корпуса-термоса закріплюють під певним кутом до осі ротора та з певним зазором між ротором і внутрішньою поверхнею корпуса, круговий рух блока ножів виконується зі швидкістю 1500-2000 об./хв., а сушіння сировини підвищеної вологості здійснюється у камері при 105-135 °С. 6 UA 112116 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 7

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A23N 17/00

Мітки: рибної, тваринної, сировини, переробки, нехарчових, добавок, комбінованих, відходів, сухих, виробництва, малогабаритний, пристрій, кормових, енергопротеїнових

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-112116-malogabaritnijj-pristrijj-dlya-virobnictva-sukhikh-kombinovanikh-energoprotenovikh-kormovikh-dobavok-z-nekharchovikh-vidkhodiv-pererobki-ribno-i-tvarinno-sirovini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Малогабаритний пристрій для виробництва сухих комбінованих енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових відходів переробки рибної і тваринної сировини</a>

Подібні патенти