Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Глушник звуку пострілу стрілецької зброї з наствольною розширювальною камерою, що містить пристрій кріплення до ствола зброї, зв'язаний з ним циліндричний порожнистий корпус, кінцевий фланець з вихідним отвором, а також розташований в порожнині корпусу співвісно йому осесиметричний розсікач-завихрювач порохових газів та першу від зрізу ствола розширювальну камеру, газодинамічно зв'язану з наствольною розширювальною камерою, виконаною у вигляді кільцевої порожнини, що охоплює передню частину ствола, який відрізняється тим, що в площинах вхідного перерізу кільцевої камери, а також на 0,55-0,6 її довжини від зрізу ствола та в торцевій її частині виконано регулярно розміщені по колах поперечних перерізів зовнішньої оболонки кільцевої порожнини групи радіальних отворів, загальна площа кожної з яких складає 0,35-0,5 площі поперечного перерізу кільцевої порожнини, а їх вихідні частини розміщено з зазором під кільцевими захисними, відкритими в напрямку пострілу, екранами, причому зазор між вихідною частиною отворів і внутрішніх кільцевих екранів складає 0,3-0,8 діаметра, довжина внутрішньої циліндричної частини екранів, відкритої в напрямку пострілу, - 1,5-2,0 діаметра радіального отвору, на половині довжини наствольної розширювальної камери, перпендикулярно її повздовжній осі, встановлено кільцеву мембрану з отворами, осі яких паралельні повздовжній осі глушника, а загальна площа цих отворів становить 0,5-0,6 площі поперечного перерізу кільцевої порожнини.

Текст

Реферат: Глушник належить до пристроїв вогнепальної зброї - дульних газових насадків. Глушник звуку пострілу стрілецької зброї з наствольною розширювальною камерою містить пристрій кріплення до ствола зброї, зв'язаний з ним циліндричний порожнистий корпус, кінцевий фланець з вихідним отвором, а також розташований в порожнині корпусу співвісно йому осесиметричний розсікач-завихрювач порохових газів та першу від зрізу ствола розширювальну камеру, газодинамічно зв'язану з наствольною розширювальною камерою, виконаною у вигляді кільцевої порожнини, що охоплює передню частину ствола. На вході в наствольну розширювальну камеру, по її середині та в торці розміщено групи дренажних отворів, вихідні частини яких містяться в кільцевих порожнинах, відкритих в напрямку пострілу кільцевих екранів. На середині довжини кільцевої наствольної розширювальної камери, перпендикулярно її повздовжній осі, розміщено кільцеву проникливу мембрану. За рахунок конструктивних особливостей глушника зменшується температура і тиск газів в кільцевій порожнині та суттєво збільшується ефективність роботи глушника. UA 111772 C2 (12) UA 111772 C2 UA 111772 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Глушник звуку пострілу стрілецької зброї з наствольною розширювальною камерою належить до пристроїв вогнепальної зброї - дульних газових насадків - і призначений для глушіння (зниження рівня) звуку пострілу при проведенні військових і спеціальних операцій, які потребують застосування стрілецької зброї з глушником, а також дослідницьких, тренувальних, навчальних та інших видів стрільб. Відомі глушники звуку пострілу стрілецької зброї з наствольною розширювальною камерою, які містять пристрій для кріплення до ствола зброї, зв'язаний з ним циліндричний порожнистий корпус, кінцевий фланець з вихідним отвором для прольоту кулі, а також розташований в порожнині корпусу співвісно йому осесиметричний розсікач-завихрювач порохових газів та утворену за зрізом ствола надульну розширювальну камеру, газодинамічно зв'язану з наствольною розширювальною камерою, виконаною у вигляді кільцевої порожнини, що охоплює передню частину ствола. Перший відомий авторам технічного рішення, що заявляється, глушник, який включає основні конструктивні елементи глушника звуку пострілу стрілецької зброї з наствольною розширювальною камерою, описано в патенті США № 1,004,665, виданому з пріоритетом 01.03.1910 року винахіднику Ісааку Н. Льюісу (Isaac N. Lewis). В п. 6 патентної формули так описано претензію автора на цей пристрій як глушник звуку пострілу: Глушник для зброї: поєднання зі стволом зброї трубки, яка охоплює ствол, подовженої далі зрізу ствола, а також роздільно розміщених поздовжніх секцій всередині цієї трубки, між котрими формуються окремі, не зв'язані один з другим жолобки, передні кінці яких починаються від зрізу ствола. Передбачалось, що "вказана трубка виступає за зріз ствола і створює всмоктувальну камеру, при проходженні через котру куль та порохових газів повітря буде всмоктуватися через вказані жолобки та канал ствола, що приведе до охолодження газів та ствола". Вже в цьому технічному рішенні реалізовано основні переваги такої конструктивної схеми двоточкове кріплення глушника до ствола зброї, що збільшує надійність та точність його установки, та збільшення об'єму глушника за рахунок використання наствольної частини зброї, що повинно приводити до збільшення ефективності зниженням рівня звуку пострілу, та зменшення габаритів частини глушника, яка виступає за зріз ствола по напряму пострілу. Однак, в описі до цього патенту недостатньо висвітлено першу фазу пострілу - дульний вихлоп після виходу кулі зі зрізу ствола, розширення газів пострілу з надзвуковою швидкістю і поворот частки з них на 180° від напряму пострілу вздовж осі ствола в наствольну камеру. Витікання цього газу та ежекція повітря будуть спостерігатись в другій фазі періоду післядії. Ця конструктивна схема дала початок розвитку конструкцій глушників звуку пострілу стрілецької зброї з ежекцією навколишнього повітря (наприклад, по патенту України № 93931 від 19.06.2009 p.), а також використанню непротічної наствольної розширювальної камери (наприклад патент Великобританії №498.777 від 09.02.1938 р., або ж патент Франції № 864 735 від 10.04.1990 p.). Останній патент має всі суттєві відмітні ознаки наступних конструкцій такого типу - надульну та наствольну розширювальні камери, розділені проникливою перегородкою та осесиметричний розсікач-завихрювач порохових газів. Всі основні конструктивні ознаки такого глушника мають також глушники по патентах США №3.776.09 від 13.11.1969 р., №4.907.488 від 29.03.1988 р., Фінляндії №909774 з пріоритетом від 16.02.1990 р., Російської Федерації №3104457 від 31.10.1995 р. та №65635 від 09.04.2007 р., патент, виданий по процедурі РСТ WO 00/57.122 від 17.05.2011р. патент ЕР 2325594 від 19.11.2010 р., патентах США № 0180379 від 27.03.2010 р., а також патентах Фінляндії № 805.307 від 25.05.1990 p. і № 86581 від 27.02.1991 р. Ці два патенти Фінляндії (винахідник Юха Хартікка (Juha Hartikka) лягли в основу широко розповсюдженої конструкції глушників звуку пострілу стрілецької зброї з наствольною розширювальною камерою під назвою Reflex Suppressors ("Рефлекс - від латинського Reflexus звертання назад, згин, вигин - "Словник іншомовних слів" за ред. чл.-кор. АН УРСР О.С. Мельначука, Головна редакція УРЕ, Київ, 1977, 775 с). Скоріш всього, при виборі назви глушників мався на увазі реалізований в їх конструкції ефект повороту назад (проти напряму пострілу) частини газів, що заповнювали наствольну розширювальну камеру. В [http://www.canadiantactical.ca/Paulson Articled.html] стверджується, що "глушники такої конструкції є однією з самих інноваційних та практично використовуваних конструкцій глушників. Вони використовуються для штурмових гвинтівок AR-15, М4, М16 та С7, снайперської гвинтівки FN Fal L1A1 (Британія) та ін." [http://www.guns.connect.fi/rs/11supp.html]. Інноваційний підхід Juha Hartikka полягає в принципі відбиття газів пострілу в розширювальну камеру, розміщену навкруг ствола та перегородкові елементи на виході з глушника [http://www.canadiantactical.ca/Paulson Articled.html]. 1 UA 111772 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 З 1991 по 1995 рік Hartikka розробив більш 300 різних глушників по конструктивній схемі Reflex. В розробці та виготовленні глушників такого типу взаємодіють компанії Фінляндії (BR-Toute Ky, Ase Utra і JuHa). Виробник - Ase Utra. У виробництві знаходиться біля 60 типів різних Reflexглушників. Річний обсяг виробництва десятки тисяч одиниць [http://www.guns.connect.fi/rs/contact.html; Juha Hartikka, Совсем не тихий глушитель. Мастерружье, № 159, июнь 2010, - С. 52-57]. Ефективність зниження рівня звуку пострілу цими глушниками - 25 дБ зліва від зрізу ствола і 20 дБ біля ближнього вуха стрільця. Таким чином, глушники типу Reflex Suppressors мають достатньо широке розповсюдження, незважаючи на порівняно низьку ефективність зниження рівня звуку пострілу. Крім того, в : [http:translate.google.com.ua/translate?hl=ru&se=en&ru =http://www…] приведено їх недоліки, властиві всім конструкціям глушників з наствольною розширювальною камерою, в тому числі типу Reflex: - при автоматичному вогні або ж рості скорострільності, значно підвищується температура наствольної розширювальної камери, оскільки вони супроводжуються явищами, які приводять до "застою" газу в цій камері, в зв'язку з чим пропонується при стрільбі чергами обмежуватись 23 пострілами; - об'єм наствольної камери використовується неефективно тому, що він фактично виключений з процесу періодичного отримання нових порцій газів пострілу через газодинамічні явища на вході в наствольну розширювальну камеру і в її порожнині. Всі описані конструкції глушників становлять собою аналоги винаходу, що заявляється. Прототипом технічного рішення, яке заявляють автори, може бути декілька з розглянутих конструкцій. Нами як прототип конструкції, яка найбільш близька до заявленої по технічній суті та ефекту, що досягається, вибрано глушник звуку пострілу стрілецької зброї по патенту США № 0180379 від 27.03.2010. Цей глушник достатньо ефективний, особливо при використанні високоенергетичних боєприпасів (наприклад, для снайперських гвинтівок калібру 9,0 і 12,7 мм), має просту та технологічну конструкцію, збалансований по масі. При створенні цього глушника ставились, зокрема, такі цілі: - створення глушника, який не збільшує суттєво довжину вогнепальної зброї; - він не повинен мати значну масу, розміри, забезпечувати низький перегрів при потрібній точності стрільби; - створення глушника, який би мав саму високу здатність зменшувати тиск газів, що витікають; - створення глушника, який може використовуватись при стрільбі чергами в автоматичному режимі. Однак, згідно опису і патентній формулі, деякі з цих цілей не були досягненні, а саме створення ефективного глушника, який може використовуватися при стрільбі чергами в автоматичному режимі. Також не вдалось ефективно збільшити об'єм внутрішньої порожнини глушника через неефективне використання при автоматичній стрільбі об'єму на-ствольної розширювальної камери. Це пояснюється тим, що в його конструкції не повністю враховані особливості газодинамічних процесів течії надзвукового високотемпературного газу на вході в кільцеву розширювальну наствольну камеру і газодинамічні явища, які відбуваються в кільцевій порожнині. Сучасний погляд на ці явища можна установити, якщо розглянути, зокрема, такі публікації: 1. Абрамович Т.Н. Прикладная газовая динамика, М.: "Наука", 1969. - 824 с. 2. Brocher E., Maresca C. and Bonrang M.N. Fluid dynamics of the resonance tube, Journal of Fluid Mechanics, vol. 43, part 2, 1970, p.p. 369-384. 3. Елисеев Ю.Б., Черкез А.Я. Об эффекте повышения температуры торможения при обтекании газом глубоких полостей, Изв. АН СССР, ИЖГ, 1971, № 3, С. 8-18. 4. Brocher E., Maresca С. Study of Thermal phenomena in a Hartmann-Sprenger Tube, NASA, TT-F-14796, Washington, D.C.20546, December 1974, 33 p. 5. Кузнецов В.М., Остроухова С.И., Филиппов К.И. Пульсация давления и нагрев газа при втекании сверхзвуковой струи в цилиндрическую полость, Изв. АН СССР, ИЖГ, 1977, № 5, С. 104-111. 6. Елисеев Ю.Б., Черкез А.Я. Экспериментальное исследование аномального аэродинамического нагрева тел с глубокой полостью, Изв. АН СССР, ИЖГ, , № 1, 1978, С. 113119. 2 UA 111772 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 7. Кулагин В.И., Черезов В.И. Газодинамика автоматического оружия, под ред. Д-ра техн. наук, проф. А.А. Коновалова, М. - 1985, -256 с. 8. Котов А.И., Угрюмов Е.А. Пульсации при взаимодействии сверхзвуковой струи с полостью, Вестник ЛГУ, 1984, № 1, С. - 64-68. 9. Нечаев Ю.Н., Федоров Р.Н., Котовский В.Н., Почев А.С. Теория авиационных двигателей. Для вузов ВВС, М., Изд. ВВИА им. Проф. Н.Е. Жуковского, 2005. - 366 с. 10. Кратова Ю.В., Федоров А.В., Хмель Т.А. Распространение детонационных волн в газовых каналах с внезапным расширением, Физика горения и взрыва, Изд-во Сибирского отделения РАН, Новосибирск, № 1, январь-февраль, 2011, С. 80-92. 11. Коновалов Н.А., Пилипенко О.В., Поляков Г.А., Скорик А.Д., Чаплиц А.Д. Газодинамические процессы в приборах снижения уровня звука выстрела стрелкового оружия, Техническая механика, 2012, № 4, С. - 13 26. Для забезпечення раціональної конструкції глушника звуку пострілу, який пропонують автори, важливе значення мають режими та картина течії на вході в кільцеву порожнину в розширювальній камері, що приєднана до зрізу ствола, особливості яких приведені в публікаціях [1-11], зводяться до наступного. Основні характеристики течії обумовлені утворенням ударних хвиль при виході надзвукового високотемпературного потоку газів пострілу при раптовому розширенню каналу. Така конфігурація типова для з'єднання ствола зброї з надульним газовим пристроєм, наприклад, глушником. Після виходу з вузької частини каналу фронт початково плоскої ударної хвилі викривляється в результаті взаємодії з віялом хвиль розрідження. Після досягнення фронтом ударної хвилі стінки широкої частини каналу і його відбиття формується сильна поперечна ударна хвиля. Процес установлення течії в надульній розширювальній камері глушника приводить до виникнення нестаціонарних ударних хвиль, тиск на фронті яких вище тиску в потоці, а також зон розрідження, тиск в яких нижче атмосферного. Ці ударні хвилі обумовлюють пульсуючий характер зміни тиску в камері. Газодинамічні явища, які виникають на вході в кільцеву наствольну розширювальну камеру, в основному ідентичні тим, які мають місце у вхідних пристроях авіаційних двигунів осесиметричних надзвукових, зовнішнього стиску [9]. Для раціонального забезпечення проходження надзвукового потоку повітря в авіаційний двигун використовують спеціальну профільовану поверхню (поверхню гальмування). її твірна являє собою ламану лінію з тим чи Іншим числом кутів (профільований ступінчатий конус). При обтіканні цієї поверхні надзвуковим потоком від кутів її переломів відходять косі стрибки ущільнення, в яких надзвуковий потік стискається перед остаточним прямим стрибком. В області втікання газу в кільцеву порожнину утворюється "зона гальмування" з суттєвими градієнтами параметрів по напрямках вздовж та перпендикулярно осі глушника. Використати досвід профілювання вхідної частини порожнини для зменшення опору газу, що в неї втікає, в конструкції глушників складно, маючи на увазі компактні розміри та вимоги простоти конструкції глушника. Можна скористатись тим, що для вирішення цієї задачі в якості регулюючого елемента часто використовуються розміщені за площиною входу "отвори перепуску" [9]. "Відкриття отворів перепуску дозволяє знизити додатковий опір та підвищити запас усталеності процесів втікання газів в кільцеву порожнину" [9]. В нашому випадку роль отворів перепуску можуть виконувати радіальні наскрізні отвори, рівномірно розміщені по колу поперечного перерізу вхідної частини наствольної камери. Крім викладеного, традиційна схема глушника звуку пострілу з наствольною розширювальною камерою не враховує явища відбиття ударної хвилі від дна кільцевої порожнини та тиску в ній, коливань тиску в ній, що обумовлює значне підвищення температури в її торцевій частині. При відривному обтіканні вхідної частини порожнини виникає автоколивальний процес з частотою, близькою до власної частоти коливань стовпа газу в кільцевій порожнині. Від поверхні відриву в різних фазах її руху всередину порожнини розповсюджуються хвилі розрідження і стиску, причому останні на деякій відстані від входу, накладаються одна на іншу і утворюють ударну хвилю значної амплітуди. Проходження по стовпу газу прямої і відбитої від дна порожнини ударних хвиль проявляється в інтенсивних коливаннях тиску в порожнині та необоротним виділенням тепла, яке приводить до росту температури газу. Термічний ефект всередині порожнини можна значно зменшити, якщо вона буде негерметичною. Експерименти показали, що витік газу із порожнини через отвір діаметром 10 3 UA 111772 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 мм в боковій поверхні труби діаметром 76 мм (що складає ~1 % ефективної площі) приводить до зниження температури газу майже в три рази [3]. Крім того, було експериментально перевірено можливість зниження термічного ефекту шляхом порушення коливального процесу в газі. Для цього всередину моделі на відстані ~2,5 калібру від входу встановлювали діафрагму з отвором, по площі рівним приблизно 30 % площі перерізу труби. Експерименти показали, що при цьому частота коливань тиску значно збільшилась, амплітуда зменшилась, а підігрів газу біля дна порожнини зменшився приблизно в чотири рази [3]. Викладені дані експериментальних та теоретичних досліджень, які приведені в [1-11], в тому числі отримані авторами цієї заявки стосовно термогазодинамічних процесів в порожнинах глушників звуку пострілу стрілецької зброї, з метою підвищення ефективності зниження рівня звуку пострілу, ефективного використання об'єму наствольної розширювальної камери та зменшення її температури спонукали авторів прийняти наступні конструктивні рішення: - в площинах вхідного перерізу кільцевої камери, в районі половини її довжини та в торцевій частині виконати регулярно розміщені по колах поперечних перерізів зовнішньої оболонки камери групи радіальних наскрізних отворів; - вихідні частини радіальних наскрізних отворів розмістити з зазором під кільцевими, відкритими в напряму пострілу, екранами; - на половині довжини наствольної розширювальної камери, перпендикулярно її повздовжній осі встановити кільцеву мембрану з отворами. Задача запропонованого винаходу - підвищення в порівнянні з прототипом ефективності зниження рівня звуку пострілу при стрільбі високоенергетичними боєприпасами, в тому числі чергами, без обмежень на режими стрільби, підвищення його надійності, розширення функціональних можливостей та поліпшення експлуатаційних характеристик. Вирішення поставленої задачі досягається тим, що в глушнику звуку пострілу стрілецької зброї з наствольною розширювальною камерою, який містить пристрій кріплення до ствола зброї, зв'язаний з ним циліндричний порожнистий корпус, кінцевий фланець з вихідним отвором, а також розташований в порожнині корпусу співвісно йому осесиметричний розсікачзавихрювач порохових газів та першу від зрізу ствола розширювальну камеру, газодинамічно зв'язану з наствольною розширювальною камерою, виконаною у вигляді кільцевої порожнини, що охоплює передню частину ствола, в площинах вхідного перерізу кільцевої камери, а також на 0,55-0,6 її довжини від зрізу ствола та в торцевій її частині виконано регулярно розміщені по колах поперечних перерізів зовнішньої оболонки кільцевої порожнини частин радіальних отворів, загальна площа кожної з яких складає 0,35-0,5 площі поперечного перерізу кільцевої порожнини, а їх вихідні частини розміщено з зазором під кільцевими захисними, відкритими в напрямку пострілу, екранами, причому зазор між вихідною частиною отворів і внутрішніх кільцевих екранів складає 0,3-0,8 діаметра, довжина внутрішньої циліндричної частини екранів, відкритої в напрямку пострілу - 1,5-2,0 діаметра радіального отвору, на половині довжини наствольної розширювальної камери, перпендикулярно її повздовжній осі, встановлено кільцеву мембрану з отворами, осі яких паралельні повздовжній осі глушника, а загальна площа отворів становить 0,4-0,45 площі поперечного перерізу кільцевої порожнини. Оптимальні співвідношення геометричних розмірів конструктивних елементів глушника, що приведені в формулі винаходу, отримані авторами в процесі натурних експериментів для боєприпасів різної потужності, а також різних типів ручної вогнепальної зброї. Будова запропонованого винаходу пояснюється кресленнями, де на Фіг. 1 зображено повздовжній розріз глушника, на Фіг. 2 - поперечний переріз (А-А) глушника по вхідній частині наствольної розширювальної камери, на Фіг. 3 - поперечний переріз (Б-Б) по середній частині, а на Фіг. 4 - в збільшеному масштабі виносний елемент (Вигляд В) торця глушника, на якому зображено отвори 7 в зовнішній оболонці кільцевої камери, кільцевий захисний, відкритий в напрямку пострілу, екран 8 та приведено співвідношення геометричних розмірів отворів і екранів. Глушник містить в собі пристрій кріплення до ствола зброї 1, порожнистий корпус 2, кінцевий фланець 3, осесиметричний розсікач-завихрювач порохових газів 4, передню від зрізу ствола надульну розширювальну камеру 5, наствольну розширювальну камеру 6. В площині вхідного перерізу (А-А) кільцевої камери виконано регулярно розміщені по колах поперечного перерізу зовнішньої оболонки камери отвори 7, такі ж групи отворів 7 виконано посередині довжини наствольної розширювальної камери (переріз Б-Б) та в її торці (виносний елемент В). Вихідні частини цих отворів розміщено з зазором під кільцевими захисними, відкритими в напрямку пострілу, кільцевими екранами 8, на 0,4-0,45 довжини наствольної розширювальної камери встановлено кільцеву мембрану 9 з виконаними в ній отворами 10. 4 UA 111772 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 Глушник працює в такий спосіб. При проходженні кулі по стволу зброї з надзвуковою швидкістю попереду неї утворюється ударна хвиля, що відійшла, яка через пристрій кріплення до ствола зброї 1 досягає першої розширювальної камери 5 глушника. За кулею з надзвуковою швидкістю рухаються порохові гази, що мають високу температуру і тиск. Частина газів проривається між кулею і стінкою ствола і обганяє її. Коли куля входить в глушник, гази заповнюють першу розширювальну камеру 5 і розділяються на дві частини - одна з яких через розсікач-завихрювач порохових газів 4 та отвір кінцевого фланця 3 рухається в напрямку пострілу, а друга в розширювальній камері 5 приймає протилежний напрямок руху і через отвори 11 в пристрої кріплення до ствола зброї 1 надходить в наствольну розширювальну камеру 6. На вході в цю камеру утворюється віяло конічних ударних хвиль, які в конструкціях звичайного типу замикаються прямим стрибком ущільнення, що різко підвищує опір для втікання газу в порожнину. В конструкції, яку пропонують автори, за вхідною частиною утворено отвори 7, через які здійснюється дренаж газу назовні в порожнину кільцевого захисного відкритого в напряму пострілу екрану 8, з якої газ у вигляді кільцевого струменя витікає паралельно повздовжній осі глушника в напрямку пострілу. Такі ж газодинамічні явища, але вже меншої інтенсивності, спостерігаються при проходженні ударної хвилі газу через отвори 9 та 7 всередині та торцевих частинах наствольної розширювальної камери. Газодинамічні явища, що забезпечуються конструкцією наствольної розширювальної камери, яку заявляють автори: - зменшують газодинамічний опір потоку газу, який входить наствольну розширювальну камеру; - зменшують тиск газу в наствольній розширювальній камері; - зменшують температуру газу і конструкційних елементів наствольної розширювальної камери; - значно зменшують час втікання-витікання газу через наствольну розширювальну камеру. Все це приводить до підвищення ефективності зниження рівня звуку пострілу глушником конструкції, що пропонується, та забезпечує використання глушника при стрільбі чергами, без обмежень на умови використання. Автори розробили, забезпечили виготовлення та провели натурні випробування глушників конструкції що пропонується, для карабіну MR223, ОП СВД, Blaser R93, Savage Arms Rem.223, Вулкан 7,62, Mauser 98, Heckler &Koch MR.338, CZ 525, снайперських гвинтівок C.T.S.M.338 та C.T.S.M.308 та ін. Розроблені авторами глушники, що заявляються, мають ефективність зниження рівня звуку пострілу 32-36 дБ. Порівняльні натурні випробування розроблених авторами глушників з глушником серії Reflex Suppressors показали переваги конструкції, яку автори пропонують до патентування, по ефективності зниження рівня звуку пострілу, надійності та ресурсу використання. На Фіг. 5 приведено рентгенівський знімок одного з розроблених авторами глушників звуку пострілу стрілецької зброї після натурних випробувань. Глушник показав ефективність 34 дБ і ресурс при стрільбі чергами не менше 500 пострілів безперервно. Таким чином, конструкція глушника, яку заявляють автори, по технічних характеристиках вище рівня кращих зарубіжних зразків, а по деяких з них, що виробляються ведучими закордонними фірмами, значно їх перевищує при незначному ускладненні конструкції та паритетній ціні. 45 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 50 55 60 Глушник звуку пострілу стрілецької зброї з наствольною розширювальною камерою, що містить пристрій кріплення до ствола зброї, зв'язаний з ним циліндричний порожнистий корпус, кінцевий фланець з вихідним отвором, а також розташований в порожнині корпусу співвісно йому осесиметричний розсікач-завихрювач порохових газів та першу від зрізу ствола розширювальну камеру, газодинамічно зв'язану з наствольною розширювальною камерою, виконаною у вигляді кільцевої порожнини, що охоплює передню частину ствола, який відрізняється тим, що в площинах вхідного перерізу кільцевої камери, а також на 0,55-0,6 її довжини від зрізу ствола та в торцевій її частині виконано регулярно розміщені по колах поперечних перерізів зовнішньої оболонки кільцевої порожнини групи радіальних отворів, загальна площа кожної з яких складає 0,35-0,5 площі поперечного перерізу кільцевої порожнини, а їх вихідні частини розміщено з зазором під кільцевими захисними, відкритими в напрямку пострілу, екранами, причому зазор між вихідною частиною отворів і внутрішніх кільцевих екранів складає 0,3-0,8 діаметра, довжина внутрішньої циліндричної частини екранів, відкритої в напрямку пострілу, - 1,5-2,0 діаметра 5 UA 111772 C2 радіального отвору, на половині довжини наствольної розширювальної камери, перпендикулярно її повздовжній осі, встановлено кільцеву мембрану з отворами, осі яких паралельні повздовжній осі глушника, а загальна площа цих отворів становить 0,5-0,6 площі поперечного перерізу кільцевої порожнини. 6 UA 111772 C2 Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 7

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Konovalov Mykola Anatoliiovych, Pylypenko Oleh Viktorovych, Skorik Oleksandr Dmytrovych, Semenchuk Dmytro Vasyliovych, Kovalenko Volodymyr Ivanovych

Автори російською

Коновалов Николай Анатольевич, Пилипенко Олег Викторович, Скорик Александр Дмитриевич, Семенчук Дмитрий Васильевич, Коваленко Владимир Иванович

МПК / Мітки

МПК: F41A 21/30

Мітки: звуку, пострілу, розширювальною, глушник, камерою, наствольною, зброї, стрілецької

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-111772-glushnik-zvuku-postrilu-strilecko-zbro-z-nastvolnoyu-rozshiryuvalnoyu-kameroyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Глушник звуку пострілу стрілецької зброї з наствольною розширювальною камерою</a>

Подібні патенти