Пристрій і спосіб спорожнювання й промивання наповнених текучим середовищем ємностей

Номер патенту: 110832

Опубліковано: 25.02.2016

Автори: Вегкамп Хайнц-Герд, Губер Роберт

Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для спорожнювання й промивання наповнених текучим середовищем ємностей (1), який має:

- приймальний вузол (4) для приймання ємностей (1), при цьому приймальний вузол (4) містить поворотний пристрій, за допомогою якого ємність (1) після установки в приймальний вузол (4) можна повертати на заданий кут,

- розвантажувальний вузол, що містить розвантажувальну лінію (9), з'єднану з розвантажувальною лінією (9) муфту (8) для з'єднання з розвантажувальним отвором (2) ємності (1), і транспортуючий пристрій (11), за допомогою якого текуче середовище, що знаходиться в ємності, є виведеним з ємності,

- промивний вузол, що містить промивний пробійник (14), з'єднаний із промивним пробійником промивною лінією (17) і керуючим пристроєм (13), причому за допомогою керуючого пристрою (13) промивний пробійник (14) є переміщуваним таким чином, що після спорожнювання ємності він автоматично проколює стінку (7) ємності (1) і промиває ємність (1),

який відрізняється тим, що ємність (1) за допомогою поворотного пристрою можна повертати навколо осі (X), спрямованої під кутом в межах +/-20° до горизонталі.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ємність (1) за допомогою поворотного пристрою можна повертати навколо горизонтальної осі (X).

3. Пристрій за одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що промивний вузол містить піднімальний пристрій (16), що зв'язаний із промивним пробійником і керуючим пристроєм (13), так що за сигналом керуючого пристрою (13) промивний пробійник є переміщуваним за допомогою піднімального пристрою (16) таким чином, що він проколює стінку (7) ємності (1).

4. Пристрій за одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим. що пристрій містить перший пристрій, що реєструє для реєстрації кількості текучого середовища, що знаходиться в ємності, і другий пристрій, що реєструє (12) для реєстрації кількості забраного з ємності (1) текучого середовища.

5. Пристрій за п. 4, який відрізняється тим, що перший пристрій, що реєструє містить електронний приймальний пристрій (20), за допомогою якого радіосигнали, надіслані прийнятою ємністю (1) є прийнятими.

6. Пристрій за п. 4 або п. 5, який відрізняється тим, що керуючий пристрій (13) з'єднано лінією передачі даних з першим і другим пристроєм (12), що реєструє і промивним вузлом, так що за допомогою керуючого пристрою (13) спорожнювання ємності (1) є автоматично реєстрованим і наступне промивання ємності (1) ініціалізовано.

7. Застосування пристрою за одним з пп. 1-6 для спорожнювання й промивання ємностей (1), які заповнені отрутохімікатом.

8. Спосіб спорожнювання й промивання заповнених текучим середовищем ємностей, відповідно до якого:

- ємність приймають приймальним вузлом (4), при цьому ємність (1) після установки в приймальний вузол (4) повертають на заданий кут,

- розвантажувальний отвір (2) ємності (1) з'єднують із муфтою (8) розвантажувальною лінією (9),

- текуче середовище, що знаходиться в ємності (1), виводять із ємності (1),

- після спорожнювання ємності (1) стінку (7) ємності (1) автоматично проколюють промивним пробійником, і

- ємність (1) промивають промивною рідиною за допомогою з'єднаної із промивним пробійником промивної лінії (17),

який відрізняється тим, що ємність (1) за допомогою поворотного пристрою повертають навколо осі (X), спрямованої під кутом в межах +/-20° до горизонталі.

9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що ємність (1) після установки в приймальний вузол (4) автоматично повертають на заданий кут.

10. Спосіб за п. 8 або п. 9, який відрізняється тим, що ємність (1) повертають навколо горизонтальної осі (X).

11. Спосіб за одним з пп. 8-10, який відрізняється тим, що ємність (1) повертають таким чином, що розвантажувальний отвір (2) після повороту спрямовано вниз.

12. Спосіб за одним з пп. 8-11, який відрізняється тим, що реєструють кількість текучого середовища, що знаходиться в ємності (1), й кількість забраного з ємності (1) текучого середовища, і після реєстрації того, що ємність (1) була спорожнена, стінку (7) ємності (1) автоматично проколюють промивним пробійником, і ємність (1) автоматично промивають промивною рідиною.

Текст

Реферат: Даний винахід належить до пристрою для спорожнювання й промивання наповнених текучим середовищем ємностей (1), який має: приймальний вузлом (4) для приймання ємностей (1), розвантажувальний вузлом, що містить розвантажувальну лінію (9), з'єднану з розвантажувальною лінією (9) муфту (8) для з'єднання з розвантажувальним отвором (2) ємності (1) і транспортуючий пристрій (11), за допомогою якого текуче середовище, що знаходиться в ємності, є виведеним з ємності, і промивний вузлом, що містить промивний пробійник (14), з'єднану із промивним пробійником промивну лінію (17) і керуючий пристрій (13), причому за допомогою керуючого пристрою (13) промивний пробійник (14) є переміщуваним таким чином, що після спорожнювання ємності він автоматично проколює стінку (7) ємності (1) і промиває ємність (1). Ємність (1) за допомогою поворотного пристрою можна повертати навколо осі (X), спрямованої під кутом в межах +/-20° до горизонталі. Крім цього, винахід належить до способу спорожнювання й промивання заповнених текучим середовищем ємностей, відповідно до якого ємність приймають приймальним вузлом (4), розвантажувальний отвір (2) ємності (1) з'єднують із муфтою (8) розвантажувальною лінією (9), текуче середовище, що знаходиться в ємності (1) виводять із ємності (1), після спорожнювання ємності (1) стінку (7) ємності (1) автоматично проколюють промивним пробійником (14), і ємність (1) промивають промивною рідиною за допомогою з'єднаної із промивним пробійником (14) промивної лінії (17). UA 110832 C2 (12) UA 110832 C2 UA 110832 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Даний винахід відноситься до пристрою й способу спорожнювання й промивання наповнених текучим середовищем ємностей. Крім того, винахід відноситься до застосування пристрою відповідно до винаходу для спорожнювання й промивання заповнених ядохімікатами ємностей. Для того, щоб спорожнити ємності, які заповнені, наприклад, ядохімікатом, з розвантажувальним отвором ємності з'єднується пристрій, що розприскує. За допомогою пристрою, що розприскує, ядохімікат, який знаходиться в ємності виводиться з ємності й розприскується бажаним способом. Після спорожнювання ємності її, залежно від виду ядохімікату, яким вона була заповнена, необхідно промити перед утилізацією або повторним використанням. Для промивання ємності в неї через розвантажувальний отвір може бути подана й знову злита промивна рідина, наприклад вода. Крім того, є пістолети-розпилювачі з гострим пробійником, яким можна вручну проколоти стінку ємності, після чого ємність може бути промита за допомогою пістолета-розпилювача. Однак недоліком застосування таких пістолетів-розпилювачів є трудомісткість ручного промивання для користувача. Крім того, при ручному проколюванні стінки ємності є небезпека травмування користувача. Окремо можна згадати документи рівня техніки US 5626042 А (Д1) та DE 4119659 (Д2). Д1 описує пристрій і спосіб для переробки ємностей, які містять рідини або гази. При цьому спочатку ємність спустошують за допомогою пристрою, тим самим видаляючи отруйні залишки, що знаходяться в ємності. Після спустошення ємність промивають й спресовують за допомогою гідравлічного преса. Пристрій згідно з Д1 має кільцеподібну частину, за допомогою якої ємність може обертатися. При цьому ємність обертається навколо вертикальної осі до тих пір, поки розвантажувальний отвір не виявиться в положенні, в якому може бути введена розвантажувальна штанга (див. Д1, стовпчик 4, рядки 33-41). Розвантажувальна штанга може бути введена лише в одному певному положенні в пристрої. Після цього рідина або газ, що знаходяться в ємності, можуть бути відкачані. Документ Д2 розкриває спосіб утилізації ємностей, зокрема, ємностей з білої жерсті і пластику. У способі згідно з Д2 ємність розрізають щонайменше з одного боку і потім вичищають за допомогою пристрою для чищення. У випадку Д2 ємність також розташовують на кільці, здатному обертатися, що може повертати ємність навколо вертикальної осі. Тому в основі даного винаходу лежить завдання розробки пристрою й способу, за допомогою яких заповнена текучим середовищем ємність може бути спорожнена й промита з низькими трудовитратами. Це завдання відповідно до винаходу вирішене за рахунок пристрою з ознаками за п. 1 формули винаходу й способу з ознаками за п. 10 формули винаходу. Кращі варіанти здійснення й удосконалення випливають із залежних пунктів формули винаходу. Пристрій для спорожнювання й промивання заповнених текучим середовищем ємностей відповідно до винаходу містить прийомний вузол для прийому ємності й розвантажувальний вузол, що містить розвантажувальну лінію, з'єднану з розвантажувальною лінією муфту для з'єднання з розвантажувальним отвором ємності й транспортуючий пристрій, за допомогою якого може бути виведене текуче середовище, що знаходиться в ємності. Також, пристрій відповідно до винаходу містить промивний вузол, що містить промивний пробійник, з'єднану із промивним пробійником промивну лінію й керуючий пристрій. За допомогою керуючого пристрою промивний пробійник є переміщуваним так, що після автоматичного спорожнювання ємності він автоматично проколює стінку ємності й промиває ємність. Перевагою пристрою відповідно до винаходу є відсутність необхідності проведення ручного процесу промивання. Ємність після спорожнювання промивається автоматично, наприклад, промивною рідиною, що попадає усередину ємності щонайменше через один вихідний отвір промивного пробійника. Тим самим полегшується використання ємності користувачем. Крім того, при проколюванні стінки ємності відсутня небезпека травмування користувача. Також, через наявність розвантажувального вузла пристрою відповідно до винаходу, відсутній ризик контакту користувача з текучим середовищем, що знаходиться в ємності. Подібного контакту треба, наприклад, уникати, якщо в ємності перебувають ядохімікати. Крім того, за рахунок пристрою відповідно до винаходу зменшується небезпека проливання текучого середовища, що знаходиться в ємності, насамперед ядохімікатів. Відповідно до вдосконаленого варіанта здійснення пристрою відповідно до винаходу прийомний вузол містить поворотний пристрій, за допомогою якого ємність після установки в прийомний вузол можна повертати на заданий кут. Ємність, наприклад, можна повертати навколо осі, непаралельної вертикалі, тобто спрямованої під нахилом до вертикалі. Ємність, 1 UA 110832 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 наприклад, можна повертати навколо осі, спрямованої під кутом в межах +/- 20° до горизонталі. Переважно, вісь спрямована по горизонталі для того, щоб ємність могла бути повернена навколо горизонтальної осі. Ємність, наприклад, може бути повернена на 180° навколо горизонтальної осі. За рахунок повертання ємності може бути полегшений обіг з ємністю й вилучення текучого середовища, насамперед, якщо після повертання розвантажувальний отвір спрямований униз. У такий спосіб ємність може бути спорожнена настільки повно, наскільки це можливо. Відповідно до іншого варіанта здійснення пристрою відповідно до винаходу промивний вузол містить піднімальний пристрій, пов'язаний із промивним пробійником і керуючим пристроєм. У цьому випадку за сигналом керуючого пристрою промивний пробійник переміщається за допомогою піднімального пристрою таким чином, що він проколює стінку ємності. Відповідно до одного варіанта здійснення пристрою відповідно до винаходу воно може мати перший реєструючий пристрій для реєстрації кількості текучого середовища, що знаходиться в ємності, і другий реєструючий пристрій для реєстрації кількості забраного з ємності текучого середовища. Перший реєструючий пристрій може містити, наприклад, електронний прийомний пристрій, за допомогою якого є прийнятими радіосигнали, надіслані прийнятою ємністю. У цьому випадку на ємності може бути закріплений, наприклад, передавач або транспондер, що передає дані на пристрій, що реєструє. Ці дані можуть, насамперед, містити інформацію про вид і кількість текучого середовища, що знаходиться в ємності. У якості транспондера може використатися, наприклад, RFID (radio-frequency-identification). Цей транспондер, насамперед, розташований у тому місці ємності, що проколюється промивним пробійником, у результаті чого транспондер знищується після процесу промивання. За рахунок автоматичного визначення виду ядохімікату, що міститься в ємності, користувачеві може бути надана допомога при змішуванні й використанні розчину для обприскування. Наприклад, через пристрій виводу можуть виводитися вказівки по належному обігу з ядохімікатом, наприклад вказівки по змішуваності й обмеженням застосування в різних поясах зони санітарної охорони. Другий пристрій, що реєструє, може містити, наприклад, витратомір, за допомогою якого виміряється витрата текучого середовища через розвантажувальну лінію. Однак величина забору може бути автоматично визначена й іншим способом. У цих варіантах здійснення керуючий пристрій з'єднаний із прийомним пристроєм і розвантажувальним вузлом лінією передачі даних, щоб забезпечувалася можливість використання одержаних керуючим пристроєм від прийомного пристрою даних для реєстрації інформації про кількість текучого середовища, що знаходиться в ємності. Крім того, керуючий пристрій може бути з'єднано лінією передачі даних з першим і другим пристроєм, що реєструє, і промивним вузлом, так що за допомогою керуючого пристрою є автоматично реєстрованим спорожнювання ємності й ініціалізовано наступне промивання ємності. Даний винахід також відноситься до застосування описаного вище пристрою відповідно до винаходу для спорожнювання й промивання заповнених ядохімікатом ємностей. Під ємністю, насамперед, мається на увазі ємність із синтетичних матеріалів, тобто така, більшу частину якої, насамперед стінку ємності, становить синтетичний матеріал. Ємність є, насамперед, недеформованою, тобто при заповненні або механічному навантаженні ємність лише в незначному ступені змінює свою форму, а в спорожненому або ненавантаженому стані значною мірою або повністю відновлює первісну форму. Типовими недеформованими ємностями є бідони, бутилі, бочки, барила, тощо. Вищезгадані ємності, як правило, оснащені, щонайменше, одним або двома отворами для заповнення ємності текучим середовищем і/або спорожнювання ємності від текучого середовища. Як правило, ці отвори оснащені звичайними замикаючими пристосуваннями, такими, як різьбові кришки, пробки, ковпачки, крани, сухі муфти тощо. Розвантажувальний отвір виконаний таким чином, що муфта розвантажувальної лінії може бути герметично з'єднана з ним. Розмір ємності може варіюватися в широких межах, а її внутрішній об'єм, залежно від типу ємності, найчастіше становить від 0,1 до 1000 л. Товщина стінок ємності, природно, визначається розміром або внутрішнім об'ємом ємностей і, як правило, становить від 0,1 до 10 мм, насамперед від 0,5 до 5 мм (у середньому, за винятком тих ділянок, на яких знаходяться отвори або засоби для транспортування, наприклад, ручки). На проколюваній промивним пробійником для промивання ділянці товщина стінки ємності, залежно від матеріалу ємності, така, що промивний пробійник може проколоти стінку ємності. Ємність, насамперед, може бути заповнена рідиною, наприклад водними складами діючої речовини, такими, як водні концентрати суспензій (ВКС), водними емульсіями (ВЕ), 2 UA 110832 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 водорозчинними концентратами (ВРК), водними суспоемульсіями (СЕ), а також складами діючої речовини, що відрізняються від них, диспергованими або емульсіфікованими у воді, наприклад неводними концентратами суспензій (КС), емульгованими концентратами (ЕК), диспергованими концентратами (ДК), що містять розчинник, масляними концентратами емульсії (МКС), водорозчинними концентратами (ВК), вододиспергованими гранулятами (ВДГ) і водорозчинними гранулятами (ВРГ), вододиспергованими порошками (ВДП) і водорозчинними порошками (ВРП). Вона може бути спеціально виконана для заповнення рідкими складами й спеціальними рідкими водними складами. Обмеження щодо видів діючих речовин відсутні. Відносно складів діючих речовин мова може йти про гербіциди, фунгіциди, акарициди, нематициди, регулятори росту, бактерициди і інші склади, звичайно застосовувані для захисту рослин, включаючи обробку насінного матеріалу, і захисту матеріалів, наприклад захисту деревини, а також для профілактичної боротьби з паразитичними організмами, що уражають теплокровних тварин. Відповідно до пропонованого способу спорожнювання й промивання заповнених текучим середовищем ємностей, ємність приймається прийомним вузлом, розвантажувальний отвір ємності з'єднується муфтою з розвантажувальною лінією таким чином, що текуче середовище, що знаходиться в ємності, виводиться з ємності, після спорожнювання ємності стінка ємності автоматично проколюються промивним пробійником і ємність промивається промивною рідиною за допомогою з'єднаної із промивним пробійником промивної лінії. Крім того, відповідно до даного способу ємність після установки в прийомний вузол і з'єднання розвантажувального отвору ємності з муфтою розвантажувальної лінії може бути автоматично повернена на заданий кут. Ємність, насамперед, може бути повернена таким чином, що розвантажувальний отвір після повороту був спрямований униз. Ємність, наприклад, можна повертати навколо осі, спрямованої не паралельно, тобто похило, до вертикалі. Ємність, наприклад, можна повертати навколо осі, спрямованої під кутом в межах +/- 20° до горизонталі. Переважно, вісь спрямована по горизонталі. Ємність, наприклад, може бути повернена на 180° навколо горизонтальної осі. Також, у кращому варіанті, можлива реєстрація кількості текучого середовища, що знаходиться в ємності й вилученого з ємності. Після того, як зареєстровано, що ємність була спорожнена, стінка ємності автоматично проколюється промивним пробійником, і ємність автоматично промивається промивною рідиною. Винахід пояснюється за допомогою приклада здійснення з посиланням на креслення. На фіг. 1 показаний приклад здійснення пристрою відповідно до винаходу до повертання ємності, а на фіг. 2 показаний приклад здійснення пристрою відповідно до винаходу після повертання ємності. У випадку приклада здійснення пристрою відповідно до винаходу мова йде про пристрій для спорожнювання й промивання бідона 1, заповненого рідким ядохімікатом. Бідон 1 містить розвантажувальний отвір 2 і RFID-транспондер 3, у якому записана інформація про кількість і вид ядохіміката, що міститься в бідоні 1. Пристрій містить прийомний вузол 4 для прийому бідона 1. Як показано на фіг. 1, бідон 1 може бути вручну встановлений у прийомний вузол 4 таким чином, що він фіксується й потім міцно втримується прийомним вузлом 4. Після установки бідона 1 у прийомний вузол 4, муфта 8, передбачена на кінці розвантажувальної лінії 9, герметично з'єднується з розвантажувальним отвором 2 бідону 1. З'єднання здійснюється так, що при заборі ядохімікату він не попадає назовні. Прийомний вузол 4 також оснащений поворотним пристроєм, що містить вал 5 і двигун 6. За допомогою поворотного пристрою прийомний вузол 4 з бідоном 1 може бути повернутий у напрямку стрілки А навколо осі Х. Вісь Х спрямована горизонтально. Однак можливо, що напрямок осі Х відхиляється від вертикалі, тобто знаходиться під нахилом до вертикалі й одночасно відхиляється від горизонталі. Насамперед, вісь Х може бути спрямована убік розвантажувального отвору 2 для забезпечення спорожнювання бідона 1. Після того, як бідон 1 установлений у прийомний вузол 4 і з'єднаний з муфтою 8, прийомний вузол 4 повертають так, щоб розвантажувальний отвір 2 було спрямовано вниз, як це показано на фіг. 2. Цей поворот може бути виконаний користувачем вручну. Однак також можливо виконати поворот автоматично за допомогою двигуна 6. Для цього двигун 6 з'єднаний з керуючим пристроєм 13. Крім того, може бути передбачений (непоказаний) датчик, що автоматично реєструє прийом бідона 1 прийомним вузлом 4 і з'єднання з муфтою 8 і передавальний після реєстрації відповідний сигнал на керуючий пристрій 13. Після цього керуючий пристрій 13 може автоматично зробити поворот прийомного вузла 4. 3 UA 110832 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Потім RFID-транспондер 3 бідону 1 передає інформацію про вид і кількість ядохімікату, який міститься в бідоні 1 на прийомний пристрій 20, що з'єднано з керуючим пристроєм 13. У такий спосіб керуючий пристрій 13 реєструє, скільки ядохімікату міститься в бідоні 1. Потім ядохімікат може бути виведений з бідона 1 через розвантажувальний вузол. Розвантажувальний вузол містить з'єднану з муфтою 8 розвантажувальну лінію 9. Розвантажувальна лінія 9 може переходити в розвантажувальну трубу 10, у якій інтегровані транспортуючий пристрій 11 і витратомір 12. Як пристрій подачі може бути використаний насос або, якщо тиску, створеного власною вагою ядохімікату, досить для розвантаження ядохімікату, простий вентиль. Одночасно через цей вентиль виробляється контрольована вентиляція бідона 1. Транспортуючий пристрій 11 регулюється керуючим пристроєм 13 таким чином, що з бідона 1 забирається бажана кількість ядохіміката. При цьому забрана кількість передається витратоміром 12 на керуючий пристрій 13. Однак забрана кількість може бути визначена й передана на керуючий пристрій і іншим способом. Шляхом порівняння первісної кількості ядохімікату, що містилася у бідоні 1 і забраної кількості, керуючий пристрій 13 реєструє кількість поточного залишку, що знаходиться в бідоні. У такий спосіб керуючий пристрій 13 також може зареєструвати, коли бідон 1 повністю спорожнений. Після спорожнювання бідона 1 керуючий пристрій 13 автоматично ініціює промивання бідона 1. Для промивання бідона 1 передбачений промивний вузол, що містить промивний пробійник 14, з'єднану із промивним пробійником 14 промивну лінію 17 і піднімальний пристрій 16. Промивний пробійник 14 через штангу 15 механічно з'єднаний з піднімальним пристроєм 16. Піднімальний пристрій 16 може поступально пересувати штангу 15 у напрямку стрілки В. Після того, як керуючий пристрій 13 зареєстрував, що бідон 1 повністю спорожнений і повинен бути промитий, керуючий пристрій 13 передає відповідний сигнал піднімальному пристрою 16. Після цього він пересуває промивний пробійник 14 у напрямку стрілки С (див. фіг. 2), у результаті чого промивний пробійник 14 проколює стінку днища 7 бідона 1. Слідом за цим керуючий пристрій 13 відкриває передбачений на промивній лінії 17 клапан 19, у результаті чого промивна рідина, яка знаходиться під тиском у трубі 18 через промивну лінію 17 і, щонайменше, один наявний в промивному пробійнику 14 отвір, надходить у бідон 1 і промиває його. Промивна рідина може бути випущена через отвір 2 або інший (не показано) отвір бідона 1. Таким способом бідон 1 може бути автоматично промитий після його спорожнювання. Крім того, RFID-транспондер 3 бідона 1 може бути зруйнований. Для цього він може бути розташований саме в тому місці бідона 1, що проколює промивний пробійник 14. У результаті цього бідон 1 стає непридатним для подальшого використання після процесу промивання. Після промивання можуть бути вжиті відповідні заходи по наступному сушінню бідона. Після завершення процесу промивання промивний пробійник 14 може бути знову автоматично вийнятий зі стінки днища 7 бідона 1 за допомогою піднімального пристрою 16. Після цього керуючий пристрій 13 знову повертає прийомний вузол 4 на 180°, у результаті чого отвір 2 знову направляється нагору, як це показано на фіг. 1. Потім користувач може зняти муфту 8, вийняти бідон і утилізувати його. Для збору промивної рідини, що може капати через отвір у промивному пробійнику 14, поруч із прийомним вузлом 4 може бути передбачений піддон для збору рідини. Якщо в розвантажувальному отворі 2 бідона 1 передбачений клапан, що автоматично закривається при знятті муфти 8, користувач може діставати бідон 1 для утилізації також у положенні, показаному на фіг. 2. Ця можливість забезпечує перевагу, що полягає в тому, що через отвір у стінці днища 7, зроблений промивним пробійником 14, при вийманні бідона 1 не буде капати промивна рідина. Таким чином, за допомогою пристрою відповідно до винаходу можуть бути автоматично розпізнані бідони з ядохімікатами або їхній вміст, бідон 1 автоматично спорожнений і потім промитий. СПИСОК ПОСИЛАЛЬНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 1 ємність, бідон 2 розвантажувальний отвір 3 транспондер 4 прийомний вузол 5 вал 6 двигун 7 стінка днища бідона 1 8 муфта 9 розвантажувальна лінія 10 розвантажувальна труба 4 UA 110832 C2 5 10 11 транспортуючий пристрій 12 витратомір 13 керуючий пристрій 14 розвантажувальний пробійник 15 штанга 16 піднімальний пристрій 17 промивна лінія 18 труба 19 клапан 20 пристрій, що реєструє ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 15 20 25 30 35 40 45 50 55 1. Пристрій для спорожнювання й промивання наповнених текучим середовищем ємностей (1), який має: - приймальний вузол (4) для приймання ємностей (1), при цьому приймальний вузол (4) містить поворотний пристрій, за допомогою якого ємність (1) після установки в приймальний вузол (4) можна повертати на заданий кут, - розвантажувальний вузол, що містить розвантажувальну лінію (9), з'єднану з розвантажувальною лінією (9) муфту (8) для з'єднання з розвантажувальним отвором (2) ємності (1), і транспортуючий пристрій (11), за допомогою якого текуче середовище, що знаходиться в ємності, є виведеним з ємності, - промивний вузол, що містить промивний пробійник (14), з'єднаний із промивним пробійником промивною лінією (17) і керуючим пристроєм (13), причому за допомогою керуючого пристрою (13) промивний пробійник (14) є переміщуваним таким чином, що після спорожнювання ємності він автоматично проколює стінку (7) ємності (1) і промиває ємність (1), який відрізняється тим, що ємність (1) за допомогою поворотного пристрою можна повертати навколо осі (X), спрямованої під кутом в межах +/-20° до горизонталі. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ємність (1) за допомогою поворотного пристрою можна повертати навколо горизонтальної осі (X). 3. Пристрій за одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що промивний вузол містить піднімальний пристрій (16), що зв'язаний із промивним пробійником і керуючим пристроєм (13), так що за сигналом керуючого пристрою (13) промивний пробійник є переміщуваним за допомогою піднімального пристрою (16) таким чином, що він проколює стінку (7) ємності (1). 4. Пристрій за одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що пристрій містить перший пристрій, що реєструє, для реєстрації кількості текучого середовища, що знаходиться в ємності, і другий пристрій, що реєструє (12), для реєстрації кількості забраного з ємності (1) текучого середовища. 5. Пристрій за п. 4, який відрізняється тим, що перший пристрій, що реєструє, містить електронний приймальний пристрій (20), за допомогою якого радіосигнали, надіслані прийнятою ємністю (1), є прийнятими. 6. Пристрій за п. 4 або п. 5, який відрізняється тим, що керуючий пристрій (13) з'єднано лінією передачі даних з першим і другим пристроєм (12), що реєструє, і промивним вузлом, так що за допомогою керуючого пристрою (13) спорожнювання ємності (1) є автоматично реєстрованим і наступне промивання ємності (1) ініціалізовано. 7. Застосування пристрою за одним з пп. 1-6 для спорожнювання й промивання ємностей (1), які заповнені отрутохімікатом. 8. Спосіб спорожнювання й промивання заповнених текучим середовищем ємностей, відповідно до якого: - ємність приймають приймальним вузлом (4), при цьому ємність (1) після установки в приймальний вузол (4) повертають на заданий кут, - розвантажувальний отвір (2) ємності (1) з'єднують із муфтою (8) розвантажувальною лінією (9), - текуче середовище, що знаходиться в ємності (1), виводять із ємності (1), - після спорожнювання ємності (1) стінку (7) ємності (1) автоматично проколюють промивним пробійником, і - ємність (1) промивають промивною рідиною за допомогою з'єднаної із промивним пробійником промивної лінії (17), який відрізняється тим, що ємність (1) за допомогою поворотного пристрою повертають навколо осі (X), спрямованої під кутом в межах +/-20° до горизонталі. 5 UA 110832 C2 5 10 9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що ємність (1) після установки в приймальний вузол (4) автоматично повертають на заданий кут. 10. Спосіб за п. 8 або п. 9, який відрізняється тим, що ємність (1) повертають навколо горизонтальної осі (X). 11. Спосіб за одним з пп. 8-10, який відрізняється тим, що ємність (1) повертають таким чином, що розвантажувальний отвір (2) після повороту спрямовано вниз. 12. Спосіб за одним з пп. 8-11, який відрізняється тим, що реєструють кількість текучого середовища, що знаходиться в ємності (1), й кількість забраного з ємності (1) текучого середовища, і після реєстрації того, що ємність (1) була спорожнена, стінку (7) ємності (1) автоматично проколюють промивним пробійником, і ємність (1) автоматично промивають промивною рідиною. 6 UA 110832 C2 Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 7

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device and method for draining and rinsing containers filled with fluid

Автори англійською

Huber, Robert, Wegkamp, Heinz-Gerd

Автори російською

Губер Роберт, Вегкамп Хайнц-Герд

МПК / Мітки

МПК: B08B 9/08, B09B 3/00

Мітки: текучим, наповнених, спосіб, ємностей, пристрій, промивання, спорожнювання, середовищем

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-110832-pristrijj-i-sposib-sporozhnyuvannya-jj-promivannya-napovnenikh-tekuchim-seredovishhem-ehmnostejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій і спосіб спорожнювання й промивання наповнених текучим середовищем ємностей</a>

Подібні патенти