Спосіб термічної утилізації органічних відходів з сезонним алгоритмом використання одержаних альтернативних видів палива при теплопостачанні мікрорайону

Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб термічної утилізації органічних відходів з сезонним алгоритмом використання одержаних альтернативних видів палива при теплопостачанні мікрорайону, в якому на першій стадії проводять піроліз у герметичному реакторі без доступу повітря при температурі до 980 °C з багатоконтурною циркуляційною системою, сухих відходів, в складі яких знаходяться полімерні компоненти, з отриманням вуглецевого залишку і рідкого палива, а на другій стадії відділений на першій стадії твердий гарячий вуглецевий залишок змішують з додатковими вологими харчовими відходами і суміш газифікують при недостатності кисню в газогенераторі, утворений гарячий генераторний газ охолоджують до температури 20-35 °C, сконденсовану важку смолоподібну речовину відділяють від води і подають її на першу стадію - піроліз, а утворений охолоджений піролізний газ змішують з охолодженим безсмольним генераторним газом, суміш газів направляють споживачеві, який відрізняється тим, що утилізують всі органічні відходи, зібрані в даному житловому мікрорайоні, а за рахунок сезонного перерозподілу одержаних альтернативних видів палива забезпечують автономне теплопостачання і гаряче водопостачання даного мікрорайону протягом року, при цьому процес піролізу проводять при температурі 135-150 °C на вихідному контурі багатоконтурної циркуляційної системи, і одержують рідке паливо з температурою спалаху 55-65 °C, яке в літній період накопичують в резервуарах, а частину подрібненої деревини з фракцією 5-15 мм змішують з опалим листям дерев і накопичують в буртах, а в зимовий період для покриття пікових навантажень при теплопостачанні використовують накопичене рідке паливо, яке спалюють в додаткових пальниках котлів теплопостачання, а накопичену в буртах суміш деревини та опалого листя газифікують в двозонному газогенераторі, для вироблення більшої кількості генераторного газу зі збільшеною теплотворною здатністю до 1250-1400 ккал/м3, який спалюють в газових пальниках збільшеної пропускної здібності, розташованих в котлах теплопостачання.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що перед піролізом, до складу сухих полімерних компонентів додають зношені автомобільні шини, відпрацьовані мастила, медичні шприци та інше.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що перед газифікацією суміш подрібненої деревини з опалим листям додатково змішують з вологими харчовими відходами і з "хвостами" попередньо сортованих твердих побутових відходів.

Текст

Реферат: Спосіб термічної утилізації органічних відходів з сезонним алгоритмом використання одержаних альтернативних видів палива при теплопостачанні мікрорайону, в якому на першій стадії проводять піроліз у герметичному реакторі без доступу повітря при температурі до 980 °C з багатоконтурною циркуляційною системою. На другій стадії відділений на першій стадії твердий гарячий вуглецевий залишок змішують з додатковими вологими харчовими відходами і суміш газифікують при недостатності кисню в газогенераторі. Процес піролізу проводять при температурі 135-150 °C на вихідному контурі багатоконтурної циркуляційної системи, і одержують рідке паливо з температурою спалаху 55-65 °C, яке в літній період накопичують в резервуарах. Частину подрібненої деревини з фракцією 5-15 мм змішують з опалим листям дерев і накопичують в буртах. В зимовий період для покриття пікових навантажень при UA 110670 C2 (12) UA 110670 C2 теплопостачанні використовують накопичене рідке паливо, яке спалюють в додаткових пальниках котлів теплопостачання. Накопичену в буртах суміш деревини та опалого листя газифікують в двозонному газогенераторі. UA 110670 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до системи автономного теплопостачання житлових масивів за рахунок комплексної утилізації твердих побутових відходів з одержанням альтернативного рідкого та газоподібного палива, що спалюється в котлах, які забезпечують гаряче водопостачання і теплопостачання житлових приміщень мікрорайону, а також може бути використаний при проектуванні нових екологічно безпечних і економічних котелень в житлових мікрорайонах, в яких буде впроваджено новий принцип поводження з твердими побутовими відходами при новому алгоритмі сезонного перерозподілу альтернативних видів палива, що забезпечить автономне теплопостачання житлового мікрорайону. Відомо про "Спосіб утилізації органічних відходів з одержанням альтернативних видів палива" [див. деклараційний патент України на винахід № 40442, МПК 7 F23G 5/027, C10G 1/00, опубл. 16.07.01. Бюл. № 6, 2001 р.], який включає первинний піроліз відходів у реакторі без доступу повітря при температурі 400-980 °C з отриманням твердого вуглецевого залишку та багатокомпонентної парогазової суміші, подальше охолодження парогазової суміші в багатоконтурній циркуляційній системі охолодження з відбиранням важкої рідкої фракції на кожному контурі системи та повернення її для піролізу у реактор для отримання на кінцевому контурі газоподібного та рідкої фракції палива з зазначеною молекулярною масою. Відібрану важку рідку фракцію подають у реактор на рівень з температурою відходів, яка відповідає температурі рідкої фракції даного контуру, піроліз проводять у дві стадії, на першій стадії нагріті відходи перемішують з важкими рідкими фракціями, що подаються у реактор, до отримання однорідної маси, а на другій - з однорідної маси відділяють твердий залишок і ведуть процес піролізу до отримання сухого пірокарбону. Ознаки, які збігаються з суттєвими ознаками способу, що заявляється: - спосіб включає дві стадії термічної утилізації; - на першій стадії проводять піроліз відходів у герметичному реакторі без доступу повітря при температурі до 980 °C з отриманням вуглецевого залишку, піролізного газу і рідкого палива; - на другій стадії проводять газифікацію. Причини, що перешкоджають одержанню необхідного технічного результату: Відомий спосіб забезпечує термічне розкладання органічної частини відходів з одержанням альтернативних видів палива, таких як рідка фракція палива, характеристики якого близькі до пічного палива, піролізний газ з характеристиками природного газу та твердий залишок (пірокарбон), який по своїх характеристиках близький до твердого пічного палива, але даний спосіб не розкриває методів використання даних видів палива для забезпечення автономного теплопостачання житлового мікрорайону, потужність якого суттєво залежить від сезону року (весна - літо - осінь - зима), Крім того, відомий спосіб не може забезпечити газифікацію вологої частини відходів, таких як харчові відходи, кількість яких досягає 50 % від загальної кількості твердих побутових відходів, а також других органічних відходів, таких як зношені автомобільні шини, деревина та інше. Таким чином, вказані особливості відомого способу не дозволяють, в заданому мікрорайоні, одержати необхідне альтернативне паливо для вироблення теплової енергії різної потужності залежно від сезону. Найбільш близьким за технічною суттю до заявленого способу є "Спосіб двостадійного процесу газифікації органічної частини твердих побутових відходів" [див. патент України на корисну модель № 55935, МПК-2011.01 F23G 5/027, C10G 1/00, опубл. 27.12.10. Бюл. № 24, 2010 р.], в якому на першій стадії проводять піроліз відходів у герметичному реакторі без доступу повітря при температурі до 980 °C з отриманням вуглецевого залишку і багатокомпонентної парогазової суміші з подальшим охолодженням її в багатоконтурній циркуляційній системі з відбиранням сконденсованої важкої рідкої фракції на кожному контурі, та поверненням її у реактор для повторного піролізу до отримання на кінцевому контурі піролізного газу, а на другій стадії газифікації відділяють твердий вуглецевий залишок. На першій стадії газифікують сухі органічні відходи, в складі яких знаходяться полімерні компоненти, які нагріваються в розширеному діапазоні температур від 200 °C до 980 °C, при цьому виконують багаторівневий нагрів відходів зі ступінчастим збільшенням температури на кожному наступному рівні, а на другій стадії газифікації відділений на першій стадії твердий гарячий вуглецевий залишок змішують з додатковими вологими харчовими відходами з домішками інших органічних відходів, суміш газифікують при недостатності кисню в газогенераторі зворотної дії, утворений гарячий генераторний газ охолоджують до температури 20-35 °C, сконденсовану важку смолоподібну речовину відділяють від води і подають її на початковий рівень першої стадії газифікації у герметичний реактор, а утворений охолоджений піролізний газ змішують з охолодженим безсмольним генераторним газом, суміш газів направляють споживачеві. Ознаки, які збігаються з суттєвими ознаками способу, що заявляється: 1 UA 110670 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 - на першій стадії проводять піроліз з багатоконтурною циркуляційною системою сухих відходів, в складі яких знаходяться полімерні компоненти, у герметичному реакторі без доступу повітря при температурі до 980 °C з отриманням вуглецевого залишку і рідкого палива; - на другій стадії відділений на першій стадії твердий гарячий вуглецевий залишок змішують з додатковими вологими харчовими відходами і суміш газифікують при недостатності кисню в газогенераторі; - утворений гарячий генераторний газ охолоджують до температури 20-35 °C, сконденсовану важку смолоподібну речовину відділяють від води і подають її на першу стадію піроліз; - утворений охолоджений піролізний газ змішують з охолодженим безсмольним генераторним газом, суміш газів направляють споживачеві. Причини, що перешкоджають одержанню необхідного технічного результату: В заданому мікрорайоні можливо одержати за добу обмежену кількість нетрадиційних енергоносіїв, таких як сухі і вологі побутові відходи, зношені автомобільні шини, відходи деревини із лісопаркової зони та інші, відповідно існуючі методи їх утилізації дозволяють одержати із них обмежений об'єм альтернативних видів палива, використання яких не дозволяє забезпечити автономне теплопостачання указаного мікрорайону через нерівномірний об'єм сезонного їх використання, наприклад, теплопостачання в зимовий період потребує в три рази більше палива, ніж постачання гарячою водою влітку, а основна маса органічних відходів утворюється влітку. Таким чином, для раціонального використання в мікрорайоні існуючого обмеженого об'єму альтернативних видів палива, необхідно розробити алгоритм сезонного перерозподілу альтернативних видів палива для автономного теплопостачання житлового мікрорайону. В основу винаходу поставлено задачу удосконалити спосіб термічної утилізації органічних відходів і алгоритм використання одержаних альтернативних видів палива шляхом введення нової послідовності операцій, які відображають новий алгоритм сезонного перерозподілу указаних видів палив, одержаних в об'єднаному технологічному циклі, який складається із процесу багатоконтурного циркуляційного піролізу без доступу кисню і процесу газифікації з обмеженим доступом кисню. А за рахунок нового перерозподілу палив по сезонах, забезпечити автономне теплопостачання даного житлового мікрорайону протягом року. Суть винаходу, який заявляється, полягає в тому, що в способі термічної утилізації органічних відходів з сезонним алгоритмом використання одержаних альтернативних видів палива при теплопостачанні мікрорайону, в якому на першій стадії проводять піроліз у герметичному реакторі без доступу повітря при температурі до 980 °C з багатоконтурною циркуляційною системою, сухих відходів, в складі яких знаходяться полімерні компоненти, з отриманням вуглецевого залишку і рідкого палива, а на другій стадії відділений на першій стадії твердий гарячий вуглецевий залишок змішують з додатковими вологими харчовими відходами і суміш газифікують при недостатності кисню в газогенераторі, утворений гарячий генераторний газ охолоджують до температури 20-35 °C, сконденсовану важку смолоподібну речовину відділяють від води і подають її на першу стадію - піроліз, а утворений охолоджений піролізний газ змішують з охолодженим безсмольним генераторним газом, суміш газів направляють споживачеві, згідно з винаходом, утилізують всі органічні відходи, зібрані в даному житловому мікрорайоні, а за рахунок сезонного перерозподілу одержаних альтернативних видів палива забезпечують автономне теплопостачання і гаряче водопостачання даного мікрорайону протягом року, при цьому процес піролізу проводять при температурі на вихідному контурі багатоконтурної циркуляційної системи 135-150 °C, і одержують рідке паливо з температурою спалаху 55-65 °C, яке в літній період накопичують в резервуарах, а частину подрібненої деревини з фракцією 5-15 мм змішують з опалим листям дерев і накопичують в буртах, а в зимовий період для покриття пікових навантажень при теплопостачанні використовують накопичене рідке паливо, яке спалюють в додаткових пальниках котлів теплопостачання, а накопичену в буртах суміш деревини та опалого листя газифікують в двозонному газогенераторі, для вироблення більшої кількості генераторного газу зі збільшеною 3 теплотворною здатністю до 1250-1400 ккал/м , який спалюють в газових пальниках збільшеної пропускної здібності, розташованих в котлах теплопостачання. Перед піролізом, до складу сухих полімерних компонентів додають зношені автомобільні шини, відпрацьовані мастила, медичні шприці та інше. Перед газифікацією суміш подрібненої деревини з опалим листям додатково змішують з вологими харчовими відходами і з "хвостами" попередньо сортованих твердих побутових відходів. Розкриваючи причинно-наслідковий зв'язок між суттєвими ознаками запропонованого способу та досягнутим технічним результатом, слід зазначити наступне: 2 UA 110670 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 - ознаки: «…утилізують всі органічні відходи зібрані в даному житловому мікрорайоні, а за рахунок сезонного перерозподілу одержаних альтернативних видів палива забезпечують автономне теплопостачання і гаряче водопостачання даного мікрорайону протягом року, при цьому процес піролізу проводять при температурі на вихідному контурі багатоконтурної циркуляційної системи 135-150 °C, і одержують рідке паливо з температурою спалаху 55-65 °C, яке в літній період накопичують в резервуарах, а частину подрібненої деревини з фракцією 5-15 мм змішують з опалим листям дерев і накопичують в буртах, а в зимовий період для покриття пікових навантажень при теплопостачанні використовують накопичене рідке паливо, яке спалюють в додаткових пальниках котлів теплопостачання, а накопичену в буртах суміш деревини та опалого листя газифікують в двозонному газогенераторі, для вироблення більшої 3 кількості генераторного газу зі збільшеною теплотворною здатністю до 1250-1400 ккал/м , який спалюють в газових пальниках збільшеної пропускної здібності розташованих в котлах теплопостачання…» у сукупності є новими, які дозволяють забезпечити автономне теплопостачання і гаряче водопостачання даного мікрорайону на протязі року за рахунок альтернативних палив, одержаних при термічній утилізації всіх видів органічних відходів накопичених в мікрорайоні. Особливість алгоритму сезонного використання альтернативних палив полягає в тому, що оскільки одержане на протязі року рідке паливо легко зберігати в резервуарах, то доцільно використовувати його тільки в зимовий період для покриття пікових навантажень. В той час, як вироблений генераторний газ необхідно використовувати зразу, оскільки для його збереження потребується дороге обладнання і додаткові енергозатрати, що не доцільно. В зв'язку з цим, алгоритм сезонного використання альтернативних палив передбачає накопичення первинних енергоресурсів, таких як подрібнена деревина, листя дерев та інше. - ознаки: «….Перед піролізом, до складу сухих полімерних компонентів додають зношені автомобільні шини, відпрацьовані мастила, медичні шприці та інше. Перед газифікацією суміш подрібненої деревини з опалим листям додатково змішують з вологими харчовими відходами і з "хвостами" попередньо сортованих твердих побутових відходів.» у сукупності є новими, які дозволяють забезпечити максимальний набір всіх органічних відходів, які існують в обмеженій кількості в даному мікрорайоні, що дозволяє виробити максимальну кількість альтернативних палив необхідних для забезпечення автономного теплопостачання і гарячого водопостачання даного мікрорайону протягом року при використанні в екологічно безпечному режимі альтернативних палив, одержаних при термічній утилізації зібраних в даному мікрорайоні органічних відходів. Таким чином, сукупність суттєвих ознак дозволить в екологічно безпечному і енергозберігаючому режимі повністю забезпечити автономне теплопостачання і гаряче водопостачання даного мікрорайону протягом року, що, по-перше, покращить екологічну ситуацію в мікрорайоні в частині оптимізації поводження з твердими побутовими відходами, територія мікрорайону стане чистою, а по-друге, витрати мешканців даного мікрорайону на опалення і гарячу воду зменшаться на 60-80 %. Суть винаходу пояснюється кресленнями, де: - на фіг. 1 представлена блок схема потоків органічних відходів в мікрорайоні, та зв'язки між установками, на яких вони утилізуються з одержанням альтернативних палив, які використовуються в котельні; - на фіг. 2 зображена структурна схема сезонного перерозподілу органічних відходів при взаємодії установок піролізу та газифікації, для забезпечення данного способу; - на фіг. 3 показана статистична діаграма теплового навантаження мікрорайону по опаленню та гарячому водопостачанню протягом року; - на фіг. 4 показана діаграма використання органічних відходів з одержанням альтернативних палив, які використовуються в котельні для покриття теплового навантаження в даному мікрорайоні. Стрілками позначені потоки: ТБО - тверді побутові відходи; СВ - сухі органічні відходи; ВХВ вологі харчові відходи; Д - деревина, гілки дерев; ПД - подрібнена деревина; ОЛ - опале листя дерев; X - "хвости" попередньо сортованих твердих побутових відходів; ЗАШ - зношені автомобільні шини; Μ - відпрацьовані мастила; МШ - медичні шприци та інші медичні відходи; ПГ - піролізний газ; ПК - твердий залишок (пірокарбон); ВСР - важка смолоподібна речовина; ГГ - гарячий генераторний газ; ГГО - охолоджений генераторний газ; ПРП - пічне рідке паливо; ОП - теплопостачання в зимовий період; ГВ - гаряче теплопостачання протягом року. Установка для здійснення даного способу (фіг. 2) містить герметичний реактор піролізу 1, з системою зовнішнього обігріву 2, і бункером 3. Всередині реактора вмонтований шнек 4 з електроприводом 5, а в кінці реактора 1 в нижній його частині розташований бункер 6 для 3 UA 110670 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 видалення твердого залишку (пірокарбону), а верхня його частина з'єднана з вихідним конденсатором 7 з патрубком 8 для видалення рідкого палива. Бункер 6 з'єднаний з газогенератором 9, який оснащений теплообмінником 10 для охолодження гарячого генераторного газу. Спосіб здійснюється з використанням установки наступним чином: Попередньо тверді побутові органічні відходи (ТБО), та інші органічні відходи зібрані в даному мікрорайоні (фіг. 1), де представлена блок схема потоків органічних відходів в мікрорайоні, та зв'язки між установками, на яких вони утилізуються з одержанням альтернативних палив, які використовуються в котельні. Відповідно, всі зібрані органічні відходи, після сортування, розділяють на чотири потоки: потік сухих відходів (СВ), потік вологих (ВХВ), потік деревини (Д) та потік опалого листя (ОЛ). На першій стадії проводять багатоконтурний циркуляційний піроліз сухих відходів (СВ), в складі яких знаходяться полімерні компоненти та інші відходи, такі як: зношені автомобільні шини (ЗАШ), відпрацьовані мастила (М), медичні шприци та інші медичні відходи (МШ). Піроліз проводять у герметичному реакторі 1 (фіг. 2) без доступу повітря при температурі до 980 °C. Реактор 1 обігрівається гарячими димовими газами, які проходять через димохід 2 від пальника (на фігурі 2 не показаний), в якому спалюється генераторний газ ГГО, або рідке паливо легких фракцій ПРП. Сухі та інші органічні відходи (СВ, ЗАШ, М, МШ) завантажують в бункер 3, надалі їх просувають по реактору шнеком 4, який обертається електричним приводом 5. При піролізі утворюється парогазова суміш, яку подають на вихідний конденсатор 7, в якому парогазову суміш охолоджують і частково конденсують з утворенням піролізного газу і рідкої фракції, які розділяються на два потоки - піролізний газ (ПГ) і рідке паливо легких фракцій (ПРП), по своїм характеристикам зрівняне з пічним рідким паливом, яке видаляють через патрубок 8 і надалінакопичують в окремих ємностях (на рисунку не показано). Після піролізу утворюється твердий залишок пірокарбон (ПК), який за своїми енергетичними показниками може зрівнюватися з кам'яним вугіллям, який за рахунок шнека 4 висипається в бункер 6 і далі його подають в газогенератор 9, що підвищує енергетичний баланс загальної маси сировини, яка газифікується. На другій стадії відділений на першій стадії твердий гарячий вуглецевий залишок (ПК) змішують з додатковими вологими харчовими відходами (ВХВ), та з іншими відходами, такими як: подрібнена деревина (ПД), опале листя дерев (ОЛ) та "хвости" попередньо сортованих твердих побутових відходів (X) і суміш газифікують в газогенераторі 9 при недостатності кисню, утворений гарячий генераторний газ (ГГ) охолоджують до температури 20-35 °C в теплообміннику 10, при цьому сконденсовану токсичну важку смолоподібну речовину (ВСР) відділяють від води і подають її на першу стадію - піролізу в реакторі 1, де вона термічно розкладається на менш токсичні компоненти. Утворений піролізний газ (ПГ) змішують з охолодженим безсмольним генераторним газом (ГГО), суміш газів направляють споживачеві в котельню (Фіг. 1). Алгоритм використання одержаних альтернативних видів палива полягає в тому, що рідке паливо ПРП одержане при утилізації СВ (фіг. 4) в літні місяці накопичують в резервуарі. Деревину (Д) з лісопаркової зони подрібнюють і подрібнену деревину (ПД) та опале листя (ОЛ) змішують і накопичують в буртах на складах (фіг. 1). При цьому в зимовий період одержане ПРП використовують як додаткове паливо в системі теплопостачання. Таким чином, ПРП додатково спалюють в пальниках котлів, а суміш ПД та ОЛ із складів газифікують, що забезпечує одержання додаткового об'єму виробленого генераторного газу, який використовують у міру необхідності для покриття пікових навантажень в зимовий період. Котельня забезпечує подачу теплої води для опалення (ОП) квартир і гаряче водопостачання (ГВ) всього мікрорайону (фіг. 1). Наприклад, розглянемо можливість теплопостачання і гарячого водопостачання конкретного мікрорайону що займає загальну площу 20 гектарів, у тому числі житловий масив з 6000 жителів розташований на 4 гектарах і 16 гектарів лісопаркової зони. Виходячи зі встановлених норм, сумарна потужність теплопостачання і гарячого водопостачання мікрорайону в зимовий період складає близько 3460 кВт, а в літній період складає близько 2232 кВт (фіг. 3, 4). Для покриття вказаних потужностей за традиційною схемою необхідно витратити природного газу, в зимовий 3 3 період 9276 м /добу, а в літній - 5553 м /добу. А оскільки теплотворна здатність генераторного газу в 5-7 разів менша в порівнянні з природним газом, то і кількість його для покриття даних потужностей, відповідно, повинна буде збільшена. Для енергетичного балансу використовуємо весь річний об'єм накопичених ТБО в даному мікрорайоні, виходячи з денного накопичення 3,2 кілограма ТБО на одну людину, то за рік загальна кількість ТБО мікрорайону складатиме 7000 т/рік, із них сухих відходів 36,2-37,7 %, вологих "хвостів" 54,3-56,55 %, деревних відходів 6000 т/рік, опалого листя дерев 4000 т/рік, зношених автомобільних шин 7,2 т/рік і ін. 4 UA 110670 C2 5 10 15 20 Із середньостатистичних даних з 1 кілограма вологих відходів "хвостів" можна отримати в 3 середньому 2,0 м генераторного газу. Таким чином, із загальної кількості вологих відходів 3 отримуємо 77332 м /добу генераторного газу, що в зимовий період в 8,34 разу більше, а в літній в 13,9 разу більше в порівнянні з розрахунковим об'ємом природного газу, а з урахуванням того, що його потрібно в 5 разів більше, то надлишок його складатиме відповідно 8,34-7=1,34 разу і 13,9-7=6,9 разу. Виходячи з сезонності теплопостачання мікрорайону і алгоритму використання альтернативних видів палива, по даному способу передбачається вироблення необхідного об'єму генераторного газу отриманого з вологих відходів "хвостів" ТБО для гарячого водопостачання, тоді як рідке паливо і частина деревних відходів і листя, в літній період, накопичується і використовується для покриття пікових теплових навантажень в зимовий період. Таким чином, запропонований спосіб дозволяє в екологічно безпечному і енергозберігаючому режимі повністю утилізувати весь об'єм органічної частини твердих побутових відходів і за рахунок запропонованого способу з алгоритмом сезонного використання одержаних альтернативних видів палива забезпечити автономне теплопостачання і гаряче водопостачання даного мікрорайону протягом року. Використання альтернативних палив, одержаних із власних органічних відходів, покращить екологічну ситуацію в мікрорайоні в частині оптимізації поводження з твердими побутовими відходами, територія мікрорайону стане чистою, а витрати мешканців даного мікрорайону на опалення і гарячу воду зменшаться на 6080 %. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 25 30 35 40 45 50 1. Спосіб термічної утилізації органічних відходів з сезонним алгоритмом використання одержаних альтернативних видів палива при теплопостачанні мікрорайону, в якому на першій стадії проводять піроліз у герметичному реакторі без доступу повітря при температурі до 980 °C з багатоконтурною циркуляційною системою, сухих відходів, в складі яких знаходяться полімерні компоненти, з отриманням вуглецевого залишку і рідкого палива, а на другій стадії відділений на першій стадії твердий гарячий вуглецевий залишок змішують з додатковими вологими харчовими відходами і суміш газифікують при недостатності кисню в газогенераторі, утворений гарячий генераторний газ охолоджують до температури 20-35 °C, сконденсовану важку смолоподібну речовину відділяють від води і подають її на першу стадію - піроліз, а утворений охолоджений піролізний газ змішують з охолодженим безсмольним генераторним газом, суміш газів направляють споживачеві, який відрізняється тим, що утилізують всі органічні відходи, зібрані в даному житловому мікрорайоні, а за рахунок сезонного перерозподілу одержаних альтернативних видів палива забезпечують автономне теплопостачання і гаряче водопостачання даного мікрорайону протягом року, при цьому процес піролізу проводять при температурі 135-150 °C на вихідному контурі багатоконтурної циркуляційної системи, і одержують рідке паливо з температурою спалаху 55-65 °C, яке в літній період накопичують в резервуарах, а частину подрібненої деревини з фракцією 5-15 мм змішують з опалим листям дерев і накопичують в буртах, а в зимовий період для покриття пікових навантажень при теплопостачанні використовують накопичене рідке паливо, яке спалюють в додаткових пальниках котлів теплопостачання, а накопичену в буртах суміш деревини та опалого листя газифікують в двозонному газогенераторі, для вироблення більшої 3 кількості генераторного газу зі збільшеною теплотворною здатністю до 1250-1400 ккал/м , який спалюють в газових пальниках збільшеної пропускної здібності, розташованих в котлах теплопостачання. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що перед піролізом, до складу сухих полімерних компонентів додають зношені автомобільні шини, відпрацьовані мастила, медичні шприци та інше. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що перед газифікацією суміш подрібненої деревини з опалим листям додатково змішують з вологими харчовими відходами і з "хвостами" попередньо сортованих твердих побутових відходів. 5 UA 110670 C2 6 UA 110670 C2 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 7

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Markina Liudmyla Mykolaivna, Ryzhkov Serhii Sehiiovych, Rudiuk Mykola Vasyliovych

Автори російською

Маркина Людмила Николаевна, Рыжков Сергей Сергеевич, Рудюк Николай Васильевич

МПК / Мітки

МПК: C10G 1/00, F23G 5/027, C10B 53/00, B09B 3/00

Мітки: теплопостачанні, використання, утилізації, термічної, одержаних, видів, відходів, спосіб, палива, альтернативних, органічних, алгоритмом, сезонним, мікрорайону

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-110670-sposib-termichno-utilizaci-organichnikh-vidkhodiv-z-sezonnim-algoritmom-vikoristannya-oderzhanikh-alternativnikh-vidiv-paliva-pri-teplopostachanni-mikrorajjonu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб термічної утилізації органічних відходів з сезонним алгоритмом використання одержаних альтернативних видів палива при теплопостачанні мікрорайону</a>

Подібні патенти