Склад добрива, який містить поживні мікроелементи, і спосіб його отримання

Номер патенту: 108876

Опубліковано: 25.06.2015

Автори: МакЛафлін Майкл, Стейсі Самуель, Пікок Лоренс Алан

Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Склад добрива, який містить:

- гранулу базового добрива, причому гранула базового добрива містить щонайменше один первинний поживний елемент,

- бар'єрне покриття, яке покриває щонайменше частину зовнішньої поверхні гранули базового добрива, де бар'єрне покриття містить матеріал, який вибраний з групи, яка складається з сечовини, лангбейніту, сульфату амонію, сульфату калію, сульфату магнію, сульфату кальцію, елементарної сірки, силікатів, відповідних гідратів та їх комбінацій,

- полімерне покриття, яке містить поліетиленімін (ПЕІ), який покриває щонайменше частину бар'єрного покриття так, щоб полімерне покриття прилягало до бар'єрного покриття, і

- один або більше поживних мікроелементів, включених в полімерне покриття, нанесене на бар'єрне покриття, в бар'єрне покриття або в те і інше, причому один або більше поживних мікроелементів фізично і хімічно ізольовані від гранули базового добрива.

2. Склад добрива за п. 1, у якому базовим добривом є фосфат.

3. Склад добрива за п. 2, у якому базове добриво вибране з групи, що складається з моноамонійфосфату, діамонійфосфату, одинарного суперфосфату, потрійного суперфосфату та їх комбінацій.

4. Склад добрива за п. 1, у якому бар'єрне покриття є нереакційноздатним відносно базового добрива і одного або більше поживних мікроелементів.

5. Склад добрива за п. 1, у якому один або більше поживних мікроелементів вибрані з бору, міді, заліза, марганцю, молібдену, цинку, хлору, кобальту, натрію, нікелю, селену та їх комбінацій.

6. Склад добрива за п. 1, де один або більше поживних мікроелементів адгезовані до зовнішньої поверхні полімерного покриття.

7. Склад добрива за п. 1, в якому один або більше поживних мікроелементів дисперговані всередині бар'єрного покриття.

8. Склад добрива за п. 1, де один або більше поживних мікроелементів нанесені на зовнішню поверхню бар'єрного покриття.

9. Спосіб отримання складу добрива за п. 1, що включає:

- забезпечення гранули базового добрива,

- покриття щонайменше частини гранули базового добрива бар'єрним покриттям,

- покриття щонайменше частини бар'єрного покриття гарячим полімерним покриттям, що містить поліетиленімін (ПЕІ), і

- введення одного або більше поживних мікроелементів у бар'єрне покриття, в полімерне покриття або в те і інше.

10. Спосіб за п. 9, у якому введення одного або більше поживних мікроелементів у бар'єрне покриття включає:

- покриття щонайменше частини бар'єрного покриття гарячим полімерним покриттям,

- адгезування одного або більше поживних мікроелементів до гарячого полімерного покриття, і

- охолодження гарячого полімерного покриття.

11. Спосіб за п. 9, у якому введення одного або більше поживних мікроелементів у бар'єрне покриття включає:

- диспергування одного або більше поживних мікроелементів у бар'єрному покритті до покриття гранули базового добрива бар'єрним покриттям.

Текст

Реферат: Заявлено склад добрива, що містить гранулу базового добрива з бар'єрним покриттям і одним або більше поживних мікроелементів, а також полімерним покриттям, яке містить поліетиленімін, що покриває щонайменше частину бар'єрного покриття. Матеріал базового добрива покривається бар'єрним покриттям і потім покриттям одним або більше поживних мікроелементів. Альтернативно, матеріал базового добрива покривається бар'єрним покриттям, що має дискретні частинки поживних мікроелементів, дисперговані в ньому. Бар'єрне покриття діє з фізичним і хімічним ізолюванням частинок поживного мікроелемента від композиції добрива, що лежить нижче, так що більша кількість поживного мікроелемента є доступною для розчину ґрунту й зрештою для кореневої зони рослин. UA 108876 C2 (12) UA 108876 C2 UA 108876 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Споріднені заявки Дана заявка заявляє пріоритет попередньої заявки на патент США № 61/309894 від 3 березня 2010 року і попередньої заявки на патент США № 61/311011 від 5 березня 2010 року, кожна з яких наводиться тут повністю як посилання. Сфера техніки, якої стосується винахід Даний винахід стосується складу добрива й, більш конкретно, складів добрив, що містять поживні мікроелементи, для подальшого введення в розчин ґрунту й зрештою в кореневу зону рослин. Передумови створення винаходу У доповнення до первинних поживних елементів, таких як вуглець, водень, кисень, азот, фосфор і поташ, поживні мікроелементи й вторинні поживні елементи є елементами, які є також істотними для росту рослин, але потрібні в набагато менших кількостях, ніж первинні поживні елементи. Вторинні поживні елементи можуть включати в себе, наприклад, кальцій (Са), сірку (S) і магній (Mg). Поживні мікроелементи можуть включати в себе, наприклад, бор (В), мідь (Сu), залізо (Fe), марганець (Μn), молібден (Мо), цинк (Ζn), хлор (СІ), кобальт (Co), натрій (Na) і їх комбінації. Джерела поживних мікроелементів значно варіюються за їх фізичним станом, хімічною реакційною здатністю, вартістю й доступністю для рослин. Чотири головні класи джерел поживних мікроелементів включають в себе: (1) неорганічні продукти, такі як оксиди, карбонати й металеві солі, такі як сульфати, хлориди й нітрати; (2) синтетичні хелати, утворені при комбінуванні хелатуючого агента з металом за допомогою координаційних зв'язків; (3) натуральні органічні комплекси, включаючи лігносульфонати, поліфлавоноїди й феноли, отримані при взаємодії металевих солей із деякими органічними побічними продуктами галузі деревної целюлози або споріднених галузей; і (4) фрити або фритовані скловидні продукти, що містять концентрацію поживного мікроелементу від приблизно 2 до 25 %. Найбільш відомим способом застосування поживних мікроелементів для культур є внесення 2 в ґрунт. Рекомендовані ступені внесення зазвичай складають менше 10 фунт/акр (1 кг/м ) на елементній основі, так що рівномірне внесення джерел поживних мікроелементів окремо в полі може бути важким. Введення поживних мікроелементів зі змішаними добривами є зручним способом внесення й забезпечує більш рівномірний розподіл традиційним обладнанням внесення. Витрати також знижуються при виключенні окремої стадії внесення. Чотири способи внесення поживних мікроелементів зі змішаними добривами можуть включати в себе введення в процесі виготовлення, об'ємне змішування з гранульованими добривами, нанесення у вигляді покриття на гранульовані добрива й змішування з рідкими добривами. Введення в процесі виготовлення являє собою введення одного або більше поживних мікроелементів безпосередньо в гранули добрива, такого як NPK, або фосфатного добрива, коли вони утворюються. Указана практика дозволяє кожній гранулі фосфатного добрива мати узгоджену концентрацію бажаного поживного мікроелементу (мікроелементів) і рівномірний розподіл для всіх гранульованих добрив. Оскільки фосфатні гранули рівномірно розподіляються по площі вирощування, вміст поживного мікроелементу (мікроелементів) також є гарним. Однак, оскільки джерело поживного мікроелементу знаходиться в контакті з компонентами змішаного добрива в умовах високої температури й вологості в процесі виготовлення, швидкість хімічних реакцій із фосфатами збільшується, що може знизити доступність до рослин деяких поживних мікроелементів, оскільки поживний мікроелемент (мікроелементи) залишається в фосфатній гранулі. Об'ємне змішування з гранульованими добривами є практикою об'ємного змішування окремих гранульованих сумішей поживних мікроелементів з гранульованими фосфатними добривами й гранульованими поташевими добривами. Головна перевага вказаної практики полягає в тому, що можуть бути отримані сорти добрив, які забезпечують рекомендовані ступені внесення поживних мікроелементів для даного поля при звичайних ступенях внесення добрива. Головний недолік полягає в сегрегації поживних мікроелементів, яка може мати місце в процесі змішування й при подальшій обробці. Для того, щоб знизити й запобігти розмірній сегрегації в процесі обробки й транспортування, гранули поживних мікроелементів повинні бути близькі до такого ж розміру, як фосфатні й поташеві гранули. Оскільки поживні мікроелементи потрібні в дуже невеликих кількостях для живлення рослин, вказана практика дає в результаті гранули рівномірно розподілених поживних мікроелементів і зазвичай дуже далеко від більшої частини рослин, щоб мати безпосередній виграш, так як більша частина мігрує в розчині ґрунту тільки на декілька міліметрів протягом всього сезону вирощування. Нанесення покриття на гранульовані добрива знижує можливість сегрегації. Однак, деякі зв'язувальні матеріали є незадовільними, оскільки вони не утримують покриття поживних 1 UA 108876 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 мікроелементів у процесі тарування в мішки, зберігання й поводження, що дає сегрегацію джерел поживних мікроелементів від компонентів гранульованого добрива. Виконуються стадії по зниженню проблеми сегрегації в разі поживних вторинних елементів і поживних мікроелементів, наприклад, як у разі сірки або сірчаних пластинок у частині добрива, як описано в патенті США № 6544313 під заголовком "Сірковмісна композиція добрива й спосіб її отримання", і в разі поживних мікроелементів, як описано в патенті США № 7497891 під заголовком "Спосіб отримання добрива з поживними мікроелементами", обидва з яких наводяться тут повністю як посилання. Подібно до введення поживних мікроелементів в процесі виготовлення, який описаний вище, джерело поживного мікроелементу знаходиться в контакті з компонентами добрива в продукті з покриттям, і компоненти можуть піддаватися хімічним реакціям із фосфатами, тому знижується доступність до рослин деяких поживних мікроелементів, оскільки поживний мікроелемент (мікроелементи) залишається в фосфатній гранулі. Зберігається потреба в продукті добрива, який містить один або більше поживних мікроелементів, який максимізує введення поживного мікроелементу (мікроелементів) у розчин ґрунту й зрештою в кореневу зону рослин. Короткий опис винаходу Варіанти винаходу направлені на введення бажаного поживного мікроелементу (мікроелементів) у гранульовані рецептури добрив для подальшого введення поживних мікроелементів у розчин ґрунту в кінцевому підсумку в кореневу зону рослин. Покриття зверху базового добрива використовується як бар'єрне покриття або роздільник для запобігання або зниження хімічної/фізичної взаємодії між поживним мікроелементом (мікроелементами) і базовим добривом. В одному варіанті винаходу матеріал бар'єрного покриття знаходиться в рідкому або розплавленому стані. Один або більше поживних мікроелементів вводяться тоді в розплав матеріалу бар'єрного покриття. Матеріал бар'єрного покриття наноситься напиленням на відповідну гранулу добрива, такого як амонійфосфатне, кальційфосфатне або калійфосфатне добриво. Частинки поживного мікроелементу утримуються матеріалом бар'єрного покриття відділеними від хімічної або фізичної взаємодії з матеріалом добрива, що лежить нижче. В іншому варіанті винаходу відповідна гранула добрива, такого як амонійфосфатне, кальційфосфатне або калійфосфатне добриво, покривається традиційними способами, такими як напилення, матеріалом бар'єрного покриття. Один або більше поживних мікроелементів вводяться тоді або в суцільне, або в дискретне покриття навколо гранул добрива з бар'єрним покриттям, так що частинки поживного мікроелемента хімічно і фізично відділені або ізольовані від матеріалу добрива, що лежить нижче. Приведений вище короткий опис винаходу не призначений для опису кожного показаного варіанту або кожного здійснення даного винаходу. Докладний опис, який йде далі, більш конкретно описує вказані варіанти. Короткий опис креслень На Фіг. 1 схематично показана гранула добрива, що містить поживні мікроелементи згідно з одним варіантом винаходу; на Фіг. 2 схематично показана гранула добрива, що містить поживні мікроелементи згідно з іншим варіантом винаходу; на Фіг. 3 представлена діаграма, яка порівнює розчинення поживних мікроелементів у часі для різних матеріалів бар'єрного покриття; на Фіг. 4 представлений графік, який показує вплив водорозчинності на споживання цинку рослиною. Докладний опис винаходу Згідно з одним варіантом винаходу, показаним на Фіг. 1, гранула 100 добрива, що містить поживні мікроелементи, може містити сердцевинну частину 102 добрива, матеріал 104 бар'єрного покриття, покритий або іншим чином нанесений щонайменше частково зверху частини 102 добрива, і покриття 106 поживного мікроелемента, що містить один або більше поживних мікроелементів, яке покриває щонайменше частину матеріалу 104 бар'єрного покриття. У даному варіанті матеріал 104 бар'єрного покриття може бути в рідкій, твердій або розплавленій формі і може бути напилений, захищений покриттям або нанесений будь-якою із ряду відповідних технологій нанесення покриття з формуванням суцільного або дискретного покриття зверху частини 102 добрива. В одному окремому варіанті матеріал бар'єрного покриття комбінується з водою з утворенням суспензії, яка напилюється на гранули добрива в грануляторі. Гранули потім сушать. Гранули з бар'єрним покриттям потім покривають 2 UA 108876 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 відповідним поживним мікроелементом, таким як комплекс поживних мікроелементів, наприклад, ZnSO4*H2O, будь-якою із ряду відповідних технологій нанесення покриття, такий як напилення покриття. Необов'язково гаряче покриття полімеру може бути нанесене на гранули з бар'єрним покриттям перед нанесенням поживного мікроелементу зі створенням липкої поверхні для адгезування поживних мікроелементів до гранул і, крім того, для поліпшення водорозчинності поживних мікроелементів. Такі полімери можуть містити, наприклад, поліетиленімін (ΠΕΙ). Згідно з альтернативним варіантом винаходу, показаним на фіг. 2, гранула 200 добрива, що містить поживні мікроелементи, може містити серцевинну частину 202 добрива, матеріал 204 бар'єрного покриття, покритий або іншим чином нанесений щонайменше частково зверху частини 202 добрива, і один або більше поживних мікроелементів 206, диспергованих у матеріалі 204 бар'єрного покриття. Частина 102, 202 добрива може містити будь-яке відповідне добриво, таке як, наприклад, нітрати, сечовини, поташі, фосфатні добрива, такі як моноамонійфосфат ((МАФ)(МАР)), діамонійфосфат ((ДАФ)(ОАР)), одинарний суперфосфат, потрійний суперфосфат, калійфосфати, кальційфосфати та їх комбінації. Матеріал 104, 204 бар'єрного покриття може містити один або більше матеріалів, які ізолюють поживний мікроелемент (мікроелементи) від композиції добрива зі зниженням або виключенням хімічних реакцій і/або інших взаємодій між поживним мікроелементом (мікроелементами) і композицією добрива, що лежить нижче. Наприклад, якщо композицією добрива, що лежить нижче, є фосфат, матеріал 104 бар'єрного покриття може містити сечовину, лангбеініт (інакше відомий як K-Mag або K2Mg2(SO4)3), сульфат амонію ((NH4)2SO4), сульфат калію (K2SO4), сульфат магнію (MgSO4), сульфат кальцію (CaSO4), (S), силікати, їх відповідний гідрат (сіль зі зв'язаною водою гідратації [хН 2О]) і їх комбінації. Поживні мікроелементи 106, 206 можуть містити бор (В), мідь (Си), залізо (Fe), марганець (Μη), молібден (Мо), цинк (Ζη), хлор (СІ), кобальт (Co), натрій (Na), нікель (Ni), селен (Se) і їх комбінації. Поживні мікроелементи 106, 206 можуть бути в формі дискретних частинок або пластинок і можуть бути, необов'язково, введені в ΠΕΙ матрицю. У подальших прикладах розглядаються окремі варіанти винаходу. Обладнанням, використаним для отримання кожного з прикладів, є чашковий гранулятор діаметром чотири фути (1,2 м) (шар шириною 13 дюймів (33 см) з глибиною 5 дюймів (12,7 см), обладнаний приводом змінної частоти (VFD) і встановлений вертикально. Барабан не є ступінчастим; він обладнаний тільки ковзаючими стержнями для підтримки руху шару. Матеріали прикладів отримують періодичним способом спочатку при завантаженні гранульованого без покриття МАФ із подальшим введенням відповідного бар'єрного матеріалу з рівномірним покриттям МАФ-частинок. Потім у вказані покриті гранули вводять відповідний поживний мікроелемент (мікроелементи) разом із полімером, який діє з поліпшенням водорозчинності поживних мікроелементів. Приклад 1 Сечовинне бар'єрне покриття Непокритий МАФ повністю покривають розплавленою сечовиною (приблизно 10 %) і залишають охолоджуватися. На покриті гранули наносять напиленням гарячий ΠΕΙ й потім покривають цинком у формі ZnSO4-H2O або міддю в формі CuSCy5H2O. Потім отримують комплекс напиленням невеликої кількості (приблизно 0,25 %) підкисленої води (рН, доведений до приблизно 2). Тальк (приблизно 1 %) вводять для отримання вільно сипких гранул. Приклад 2 K-Mag (K^Mg^fSCVh) покриття Непокритий МАФ повністю покривають порошкоподібним K-Mag, змішаним із половиною його маси розбавленого розчину лігносульфонату кальцію (CLS) (розбавленого до 70/30 мас/мас. CLS/H2O з CLS, що містить 58 % сухої речовини). Суспензію рівномірно напилюють зверху обертового шару МАФ-гранул й сушать до сухого стану. На покриті гранули наносять напиленням гарячий ΠΕΙ (99 %) і потім покривають цинком у формі ZnSO4-H2O. Потім отримують комплекс напиленням невеликої кількості (приблизно 0,25 %) підкисленої води (рН, доведений до приблизно 2 лимонною кислотою). Покриті гранули потім сушать на повітрі. Тальк (приблизно 1 %) вводять для отримання вільно сипких гранул. Приклад З Покриття сульфату амонію ((NE^bSCM Непокритий МАФ повністю покривають порошкоподібним сульфатом амонію, змішаним із однаковою масою розбавленого розчину лігносульфонату кальцію (CLS) (розбавленого до 70/30 мас/мас. CLS/H2O з CLS, що містить 58 % сухої речовини) з утворенням рідкої суспензії. Суспензію рівномірно напилюють зверху обертового шару МАФ-гранул і сушать до сухого стану. На покриті гранули наносять напиленням гарячий ΠΕΙ (99 %) і потім покривають цинком у формі ZnSO4*H2O. Потім отримують комплекс напиленням невеликої кількості (приблизно 0,25 %) 3 UA 108876 C2 5 10 15 20 підкисленої води (рН, доведений до приблизно 2 лимонною кислотою). Покриті гранули потім сушать на повітрі. Тальк (приблизно 1 %) вводять для отримання вільно сипких гранул. Приклад 4 Покриття сульфату калію (K7SO4) Непокритий МАФ повністю покривають порошкоподібним сульфатом калію, змішаним із половиною його маси розбавленого розчину лігносульфонату кальцію (CLS) (розбавленого до 70/30 мас/мас. CLS/H2O з CLS, що містить 58 % сухої речовини) із утворенням рідкої суспензії. Суспензію рівномірно напилюють зверху обертового шару МАФ-гранул і сушать до сухості. На покриті гранули наносять напиленням гарячий ΠΕΙ (99 %) і потім покривають цинком у формі ZnSO4-H2O. Потім отримують комплекс напиленням невеликої кількості (приблизно 0,25 %) підкисленої води (рН, доведений до приблизно 2 лимонною кислотою). Покриті гранули потім сушать на повітрі. Тальк (приблизно 1 %) вводять для отримання вільно сипучих гранул. Як показано на фіг. З, покрита композиція добрива, що використовує K-Mag як матеріал бар'єрного покриття (приклад 2), дає в результаті найбільш високий % розчинення поживного мікроелемента після восьми годин. Усі запропоновані приклади дають значно більш високий % розчинення, ніж продукт, у якому поживний мікроелемент введений у фосфатне добриво. Як показано на фіг. 4, покрита композиція добрива, що використовує K-Mag як матеріал бар'єрного покриття (приклад 2), також здійснюється краще щодо впливу водорозчинності на споживання цинку рослинами. Даний винахід може бути здійснений в інших спеціальних формах без відступу від його істотних ознак; тому показані варіанти повинні розглядатися в усіх відношеннях як ілюстративні, а не як обмежувальні. Передбачена тут формула винаходу знаходиться в повній відповідності до даної заявки для встановлення іноземного пріоритету, і не для іншої мети. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 25 30 35 40 45 50 55 1. Склад добрива, який містить: - гранулу базового добрива, причому гранула базового добрива містить щонайменше один первинний поживний елемент, - бар'єрне покриття, яке покриває щонайменше частину зовнішньої поверхні гранули базового добрива, де бар'єрне покриття містить матеріал, який вибраний з групи, яка складається з сечовини, лангбейніту, сульфату амонію, сульфату калію, сульфату магнію, сульфату кальцію, елементарної сірки, силікатів, відповідних гідратів та їх комбінацій, - полімерне покриття, яке містить поліетиленімін (ПЕІ), який покриває щонайменше частину бар'єрного покриття так, щоб полімерне покриття прилягало до бар'єрного покриття, і - один або більше поживних мікроелементів, включених в полімерне покриття, нанесене на бар'єрне покриття, в бар'єрне покриття або в те і інше, причому один або більше поживних мікроелементів фізично і хімічно ізольовані від гранули базового добрива. 2. Склад добрива за п. 1, у якому базовим добривом є фосфат. 3. Склад добрива за п. 2, у якому базове добриво вибране з групи, що складається з моноамонійфосфату, діамонійфосфату, одинарного суперфосфату, потрійного суперфосфату та їх комбінацій. 4. Склад добрива за п. 1, у якому бар'єрне покриття є нереакційноздатним відносно базового добрива і одного або більше поживних мікроелементів. 5. Склад добрива за п. 1, у якому один або більше поживних мікроелементів вибрані з бору, міді, заліза, марганцю, молібдену, цинку, хлору, кобальту, натрію, нікелю, селену та їх комбінацій. 6. Склад добрива за п. 1, де один або більше поживних мікроелементів адгезовані до зовнішньої поверхні полімерного покриття. 7. Склад добрива за п. 1, в якому один або більше поживних мікроелементів дисперговані всередині бар'єрного покриття. 8. Склад добрива за п. 1, де один або більше поживних мікроелементів нанесені на зовнішню поверхню бар'єрного покриття. 9. Спосіб отримання складу добрива за п. 1, що включає: - забезпечення гранули базового добрива, - покриття щонайменше частини гранули базового добрива бар'єрним покриттям, - покриття щонайменше частини бар'єрного покриття гарячим полімерним покриттям, що містить поліетиленімін (ПЕІ), і - введення одного або більше поживних мікроелементів у бар'єрне покриття, в полімерне покриття або в те і інше. 4 UA 108876 C2 5 10. Спосіб за п. 9, у якому введення одного або більше поживних мікроелементів у бар'єрне покриття включає: - покриття щонайменше частини бар'єрного покриття гарячим полімерним покриттям, - адгезування одного або більше поживних мікроелементів до гарячого полімерного покриття, і - охолодження гарячого полімерного покриття. 11. Спосіб за п. 9, у якому введення одного або більше поживних мікроелементів у бар'єрне покриття включає: - диспергування одного або більше поживних мікроелементів у бар'єрному покритті до покриття гранули базового добрива бар'єрним покриттям. 5 UA 108876 C2 6 UA 108876 C2 Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 7

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Fertilizer composition containing micronutrients and methods of making same

Автори англійською

Peacock, Lawrence, Alan, Stacey, Samuel, McLaughlin, Michael

Автори російською

Пикок Лоренс Алан, Стейси Самуель, МакЛафлин Майкл

МПК / Мітки

МПК: C05B 15/00, B05D 7/24, C05B 9/00, C05B 3/00, C05B 1/00, C05D 9/02, C05G 5/00, A01N 43/00

Мітки: спосіб, мікроелементи, отримання, склад, поживні, містить, добрива

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-108876-sklad-dobriva-yakijj-mistit-pozhivni-mikroelementi-i-sposib-jjogo-otrimannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Склад добрива, який містить поживні мікроелементи, і спосіб його отримання</a>

Подібні патенти