Система розподілу стрічки з поглинаючим матеріалом, змотаної у відповідний рулон

Номер патенту: 107025

Опубліковано: 10.11.2014

Автори: Каттасен Жиль, Поммьє Ніколя

Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Система подачі стрічки (2) з поглинаючого матеріалу в рулоні (12), що містить:

- рулон (12), який утворений намотаною стрічкою (2) з поглинаючого матеріалу, яка може подаватися у вигляді листів, які йдуть один за одним шляхом поступального розмотування стрічки в її подовжньому напрямку; причому стрічка містить щонайменше один відмітний знак (8) рулону (12);

- розподільник (18) для подачі поглинаючого матеріалу шляхом обертання рулону (12) навколо осі (14), який містить нерухомий корпус (16) і засоби для утримання і спрямування в процесі обертання рулону (12) відносно корпусу (16), а також засоби ідентифікації згаданого знака (8) для визначення, чи є новий рулон, встановлений в розподільникові, відповідним рулоном, яка відрізняється тим, що згаданий знак (8) присутній на ділянці вільного кінця нового рулону, а за маркованою ділянкою вільного кінця йде щонайменше одна ділянка, що не містить відмітного знака (8) рулону.

2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що:

для блокування нового рулону згадана ділянка вільного кінця (4) стрічки (2) з'єднана з ділянкою проти стрічки (12), намотаної за допомогою засобів з'єднання, утворюючи щонайменше одну зону з'єднання;

а згаданий знак (8) утворений щонайменше однією зоною з'єднання.

3. Система за попереднім пунктом, яка відрізняється тим, що згадані засоби з'єднання містять рідку клейку речовину:

- яка розміщена між оборотною стороною згаданої ділянки вільного кінця (4) і лицьовою стороною ділянки навпроти намотаної стрічки (12);

- і характеристика, фізична і/або хімічна, якої може бути проаналізована за допомогою згаданих засобів ідентифікації.

4. Система за п. 3, яка відрізняється тим, що згадана характеристика рідкої клейкої речовини може бути виявлена із зовнішньої сторони рулону (12) через згадану ділянку вільного кінця (4).

5. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що згаданий знак (8) витягнутий в поперечному напрямку відносно подовжнього напрямку стрічки.

6. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що згаданий знак (8) витягнутий у подовжньому напрямку стрічки.

7. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що згаданий відмітний знак (8) рулону присутній щонайменше на іншій ділянці рулону, яка розташована після згаданої ділянки, що не містить відмітного знака рулону.

8. Система за п. 2, яка відрізняється тим, що згаданий знак (8) утворений декількома зонами з'єднання.

9. Система за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що згадані засоби ідентифікації містять:

засоби збудження, які подають в напрямку поверхні стрічки падаючі промені;

пристрої прийому променя, відбитого поверхнею стрічки;

і засоби аналізу відбитих променів для визначення наявності відмітного знака і ідентифікації згаданого знака для визначення, чи є новий рулон, встановлений в розподільникові, відповідним рулоном.

Текст

Дивитися

Реферат: Пропонується система, що містить рулон (12), утворений стрічкою (2), яка містить щонайменше один відмітний знак (8) рулону, розподільник, який містить засоби ідентифікації цього знака (8) для визначення, чи є новий рулон, встановлений в розподільникові, відповідним рулоном, а згаданий знак (8) передбачений на вільній кінцевій ділянці нового рулону, при цьому за даною маркованою ділянкою вільного кінця йде щонайменше одна ділянка, що не містить відмітного знака (8) рулону. UA 107025 C2 (12) UA 107025 C2 UA 107025 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід стосується системи розподілу змотаної в рулон стрічки, виконаної з поглинаючого матеріалу. Винахід стосується рулонного паперу одноразового застосування, що використовується, зокрема, в місцях загального користування або в організаціях як туалетний папір, рулони для обтирання, рулони для витирання будь-яких предметів або рулонів для витирання рук. Відомий рівень техніки Для застосування в організації виріб частіше всього розміщується в розподільному апараті, який забезпечує збереження рулону і подачу паперу. Серед декількох основних функцій розподільника можна виділити зберігання паперу, забезпечення гігієни, контроль над витрачанням і, безумовно, подачу у вигляді листів. Відомі численні приклади систем розподілу даного типу. Для забезпечення якості товару, що продається, деякі виробники розробили так звані «перехоплюючі» системи, в яких можуть розміщуватися тільки один тип товару або група товарів, визначених для даної системи розподілу. Для створення "перехоплюючої" системи існують різні системи. З рівня техніка відомі, зокрема, пластикові насадки або пробки спеціальної форми, які розташовуються, наприклад, всередині патрона, на який намотується виріб і який взаємодіє з опорами, розташованими в розподільникові. Без цих насадок рулон не може бути встановлений або не може правильно застосовуватися. Основний недолік пристрою даного типу пристрою носить економічний характер: потрібне виготовлення додаткових конструктивних елементів, які не представляють великого інтересу для користувача системи і стають непридатними для застосування після того, як рулон закінчиться. Ці пластмасові конструктивні елементи мають, таким чином, додаткову вартість і додаткові відходи після того, як рулон закінчиться. Відомі також рулони, що містять бічні сторони з виточкою, причому кожна з бічних сторін взаємодіє зі спеціальною опорою. Згідно з таким технічним рішенням, рулон без виточки не може утримуватися в розподільникові, або дверці розподільника не можуть закриватися в зв'язку з різними габаритними розмірами рулону без виточки в порівнянні з відповідним рулоном з виточкою. Система даного типу системи є ефективною, однак виготовлення цих виточок вимагає складних установок видозміни рулону. Також відоме використання (серед автоматичних або напівавтоматичних механізованих, електричних або електронних розподільників) рулонів, що містять центральний патрон, який забезпечений маркуванням, таким як штриховий код або «штрих-код», який може зчитуватися «зчитувальним пристроєм», або пристроєм зчитування штрих-коду, розташованим в розподільникові на спеціальній опорі. Існують, зокрема, два простих засоби для зчитування штрих-кодів. Найбільш класичним є оптичне зчитування, яке полягає в подачі на штрих-код пучка світлових променів, а потім в аналізі відбитого світлового потоку. Використані штрих-коди можуть бути також надруковані за допомогою магнітної друкарської фарби, і в цьому випадку зчитування, таким чином, буде магнітним. Рулон без «відповідного» штрих-коду не може дозволити приведення в дію механізованого розподільника. У зв'язку з цим папір не може бути розмотаний або, як варіант, він не може бути розмотаний в нормальних умовах функціонування. Коли маркірування, що являє собою штрих-код, розміщене на патроні, а частіше всього на внутрішній увігнутій поверхні патрона, це вимагає особливої і складної установки зчитувального пристрою. Як відомо з документа EP-B1-0566384, існує рулон, що містить знак або маркування, яке може бути визначене, ідентифіковане і поставлене безпосередньо на зовнішню поверхню або на лицьову сторону намотаної стрічки, на всю довжину рулону. Таке технічне рішення може дозволити полегшити розташування засобу зчитування маркування. Однак таке рішення важко прийнятне, оскільки, з одного боку, воно приводить до появи на зовнішній видимій поверхні всіх листів малюнка без естетичного відбитка, такого як штрих-код, а, з іншого боку, воно потребує засобів для маркування всієї стрічки перед її намотуванням для утворення нового рулону. Крім того, маркування також може впливати на загальні властивості виробу і, таким чином, на всю сукупність рулону. Задачею винаходу є створення економічної системи, що дозволяє виконати захоплювальним розподільник, наприклад, автоматичний або напівавтоматичний, електричний 1 UA 107025 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 або електронний, для паперу в рулоні, використовуючи при цьому звичайні засоби видозміни паперу. Для рішення задачі пропонується система подачі стрічки з поглинаючого матеріалу в рулоні, що містить: рулон, утворений намотаною стрічкою з поглинаючого матеріалу, яка може подаватися у вигляді листів, які йдуть один за одним, шляхом поступального розмотування стрічки в її подовжньому напрямку; причому стрічка містить щонайменше один відмітний знак рулону; розподільник для подачі поглинаючого матеріалу шляхом обертання рулону навколо осі типу, який містить нерухомий корпус і засоби для його утримання і напрямку в процесі обертання рулону відносно корпусу, і типу, який містить засоби ідентифікації згаданого знаку для визначення, чи є новий рулон, встановлений в розподільникові, шуканим рулоном, яка відрізняється тим, що згаданий знак передбачений на ділянці вільного кінця нового рулону, причому за даною маркованою ділянкою вільного кінця йде щонайменше одна ділянка, що не містить відмітного знаку (8) рулону. Згідно з іншими відмітними ознаками винаходу: для закривання нового рулону згадана ділянка вільного кінця стрічки з'єднується з ділянкою навпроти намотаної стрічки за допомогою засобів з'єднання, утворюючи щонайменше одну зону з'єднання, а згаданий знак утворений щонайменше однією зоною з'єднання; згадаю засоби з'єднання містять рідку клейку речовину, яка розміщується між оборотною стороною згаданої ділянки вільного кінця і лицьовою стороною ділянки навпроти намотаної стрічки, одна з характеристик якої, фізична і(або) хімічна, може бути проаналізована згаданими засобами ідентифікації; згадана характеристика рідкої клейкої речовини може бути виявлена із зовнішньої сторони рулону через згадану ділянку вільного кінця; згаданий знак витягнутий упоперек відносно подовжнього напрямку стрічки; згаданий знак витягнутий в подовжньому напрямку стрічки; згаданий відмітний знак рулону присутній щонайменше на іншій ділянці рулону, яка розташована після згаданої ділянки, що не містить відмітного знаку рулону; згаданий знак утворений численними зонами з'єднання; згадані засоби ідентифікації містять засоби збудження, які посилають в напрямку поверхні стрічки падаючі промені, засобу прийому відбитого променя поверхнею стрічки і засобу аналізу відбитих променів для визначення наявності відмітного знаку і ідентифікації згаданого знаку для визначення, чи є новий рулон, розміщений в розподільникові, відповідним рулоном. Короткий опис фігур креслення Надалі винахід пояснюється описом варіантів його здійснення, що приводяться з посиланнями на супроводжуючі креслення, на яких: фіг. 1 являє собою схематичний вигляд рулону з маркуванням на основі відомого рівня техніки; фіг. 2 являє собою вигляд розподільника з рулоном у відкритому положенні; фіг. 3 являє собою вигляд розподільника, поданого на фіг. 2, в закритому положенні; фіг. 4А і 4В являють собою вигляди двох прикладів рулону з маркуванням згідно з винаходом. Докладний опис фігур креслення В описі, що наводиться нижче, ідентичні, аналогічні або схожі складові елементи будуть позначені одними і тими ж цифровими позиціями. Фіг. 1 (на основі відомого рівня техніки) являє собою вигляд в ізометрії намотаного виробу 2, який має форму намотаної стрічки, для утворення рулону 12, що має, як правило, круглу циліндричну форму, зовнішня сторона 6 якого (або лицьова сторона) містить надрукований штрих-код 8, що складається з певної кількості паралельних штрихів, розташованих в напрямку, поперечному ходу, і витягнутих в подовжньому напрямку на всю довжину намотаного виробу, тобто від ділянки вільного кінця 4, яка в цьому випадку частково розмотана, до внутрішнього вільного кінця (не видний), який, наприклад, намотаний навколо патрона або центрального осердя. Такий виріб може бути, наприклад, рулоном 12 стрічки 2 з поглинаючого паперового виробу, такого як так звані кухонні паперові рушники. Згідно з досягнутим рівнем техніки, якщо виріб подається у вигляді послідовних листів по мірі його використання, вручну або в механізованому розподільникові, то кожний лист покритий друкованим штрих-кодом 8. На фіг. 2 в схематичному вигляді і у відкритому положенні зображений розподільник 18 для подачі виробу 2, змотаного в рулон 12, який встановлено обертовим, в цьому випадку навколо 2 UA 107025 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 горизонтальної осі 14, в настінній нерухомо встановленій коробці 16, яка утворює корпус. Розподільник містить також кришку, що повертається навколо осі 20, встановлену обертовою в нижній частині навколо горизонтальної осі, яка в цьому випадку знаходиться у відкритому нижньому положенні. Кришка 20 містить вихідну щілину 22, через яку ділянка вільного кінця 4 намотаної стрічки 2 виступає назовні за межі корпусу для того, щоб забезпечити подачу і захоплення кожного відрізаного листа за вільний кінець стрічки рулону, коли розподільник 18 знаходиться в своєму штатному положенні використання зі своєю кришкою 20, що знаходиться у верхньому закритому положенні. Наприклад, в цьому випадку рулон приводиться в обертання, зокрема, в напрямку розмотування стрічки 2, за допомогою керованих механізованих засобів (детально не показані). Розподільник, таким чином, називається електричним або електронним залежно від засобів, що використовуються для запуску роботи розподільника для розмотування ділянки, відповідної листу, який може бути відрізаний автоматично або вручну шляхом витягування листа, що подається, який виступає за межі корпусу 16. Коли новий рулон 12 встановлений в розподільникові 16, він, таким чином, утримується і спрямовується обертовим для коректного функціонування, причому, як можна побачити на фіг. З, вільний кінець наступного листа, що подається, виступає уперед і вниз в нижній частині розподільника. При розміщенні нового рулону 12 особа, що встановлює даний рулон, може, наприклад, ініціювати початок переміщення ділянки вільного кінця 4 стрічки 12 в напрямку розмотування шляхом впливу на кнопку подачі згідно з так званим варіантом утримання, що дозволяє забезпечувати подачу «першого листа» в розподільник. Згідно з винаходом, рулон 12 містить знак або маркування 8, яке присутнє виключно на ділянці вільного кінця рулону 9. На фіг. 4А і 4В схематично зображені два приклади такого знаку 8, в цьому випадку у вигляді спрощеного штрих-коду. Як це показано на фіг. 4В, паралельні лінії штрих-коду 8 орієнтовані в подовжньому напрямку розмотування стрічки 2, в той час як на фіг. 4А паралельні лінії штрих-коду 8 витягнуті в поперечному напрямку, тобто паралельно осі рулону 12. Як це можна побачити на фіг. 4А і 4В, знак або штрих-код 8 витягнутий тільки на ділянці вільного кінця рулону 12, тобто після установки і початку застосування містити знак 8 будуть тільки перший лист, який буде поданий, або декілька перших листів, що подаються. Далі інші листи більше не будуть містити знак 8. Згідно з першою можливістю, знак 8, представлений в цьому випадку у вигляді штрих-коду, видрукуваний на ділянці вільного кінця 4 стрічки 2. Таке друкування може бути виконане будь-якими відомими в даній галузі засобами, наприклад, шляхом нанесення або розпилення добре видимої фарби, термічного таврування і т. д. Згідно з іншою можливістю і відповідно до іншої відмітної особливості винаходу, часткове маркування на вільному кінці нового рулону здійснюється спільно з засобами з'єднання ділянки вільного кінця 4 стрічки 2 з частиною стрічки, що залишилася, яка утворює рулон 12, для «блокування» нового рулону. Дійсно, відомо, що для блокування нового рулону, тобто для того, щоб уникнути, щоб стрічка випадково не розмоталася під час різних маніпуляцій з рулоном в процесі його виробництва, упаковки, а потім розпаковування для використання, зокрема, для установки в розподільникові, фахівцям відомо «блокування рулону», тобто закріплення, щонайменше частково, ділянки вільного кінця 4 стрічки 2 (який буде являти собою початок рулону під час його застосування) на частині рулону, що залишилася. Згідно з першим відомим прийомом, засоби з'єднання ділянки вільного кінця з частиною рулону, що залишилася, містять одну або множину зон з'єднання, які здійснені шляхом клейового з'єднання, тобто засоби клейового з'єднане., містять рідку клейку речовину. Для забезпечення своєї функції склеювання рідка клейка речовина розміщується між оборотною стороною ділянки вільного кінця 4 і лицьовою стороною ділянки навпроти стрічки 2, змотаної в рулон 12. Згідно з винаходом, рідка клейка речовина, використана для утворення однієї або множини зон з'єднання, так, що вона має одну фізичну і(або) хімічну характеристику, яку можна аналізувати за допомогою засобів ідентифікації. Наприклад, рідка клейка речовина може бути забарвлена друкарською фарбою, а зони з'єднання можуть бути виконані в формі клейових ліній таким чином, що після накладення рідкої 3 UA 107025 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 клейкої речовини і блокування рулону, забарвлені лінії рідкої клейкої речовини утворюють паралельні лінії штрих-коду 8, які є, таким чином, помітними і «видимими» на ділянці вільного кінця 4, приклеєного для блокування рулону 12. Залежно від умов практичної реалізації приклеювання і використаної рідкої речовини забарвлені лінії можуть бути видні «зовні» на лицьовій стороні 6 ділянки вільного кінця 4 і(або) «зсередини» на оборотній стороні ділянки вільного кінця 4. Якщо забарвлені лінії, які утворюють штрих-код 8, можуть бути виявлені із зовнішньої сторони рулону, «через» лист, що є складовою частиною кінцевої ділянки, засоби ідентифікації розташовані навпроти зовнішньої сторони рулону. І навпаки, якщо забарвлені лінії видні тільки з оборотної сторони листа, що є складовою частиною ділянки вільного кінця, засоби ідентифікації розташовані в розподільникові навпроти оборотної сторони ділянки вільного кінця 4 таким чином, що коли він відривається від рулону 12 в рамках місцеположення нового рулону, засоби визначення розташовані навпроти маркованої оборотної сторони. Згідно з іншою, відомою фахівцям технологією для блокування рулону, з'єднання ділянки вільного кінця з ділянкою навпроти намотаної стрічки може бути здійснене за допомогою «механічних» засобів, таких, які, наприклад, проілюстровані в документі US-A-3134980. Коли застосовується така технологія, зони «механічного» з'єднання утворюють також «видимі» зони, здатні утворювати ідентифікаційні знаки відповідного рулону, які потім можуть бути виявлені відповідними засобами виявлення, передбаченими для цих цілей. Дійсно, зміни стану поверхні і(або) рельєфу, відповідного цим зонам механічного з'єднання, дозволяють відрізняти ці зони з'єднання від інших частин стрічки, які не були схильні до механічного з'єднання. Відповідні засоби ідентифікації виявлення знаку відповідного рулону, згідно з винаходом, можуть бути здійснені згідно з будь-якими відомими фахівцям технологіями, зокрема, для визначення відповідного рулону. Засоби ідентифікації (детально не показані) містять засоби збудження, які випромінюють в напрямку поверхні стрічки (лицьова сторона і(або) оборотна сторона) падаючі промені, які є, наприклад, випромінюванням у видимому діапазоні спектра; приймальні пристрої променів, відбитих збудженою поверхнею стрічки; і засоби аналізу відбитих променів для визначення наявності відмітного знаку та ідентифікації згаданого знаку для визначення відомим фахівцям чином, чи є новий рулон, встановлений в розподільникові, відповідним рулоном. Виявлення та ідентифікація знаку, наприклад, може бути здійснена з моменту установки нового рулону в розподільникові, наприклад, за допомогою передбаченої для цих цілей кнопки ручного переміщення, яка використовується для ініціювання початку подачі стрічки в розподільникові. Коли знак ідентифікований і визнаний як відповідний відповідному рулону, розподільник може бути приведений в дію в «звичайному» режимі руху із закритим корпусом. Якщо знак не виявлений або якщо виявлений знак не ідентифікований як відповідний відповідному рулону, розподільник 18 переводиться в стан «зниженої ефективності», в якому він може бути зупинений або в якому, наприклад, довжина листа, що подається, зменшена або збільшена в порівнянні з «нормальною» довжиною листа. Безумовно, винахід не обмежений маркуванням типу штрих-код, форми і спрямованості знаків можуть змінюватися. Також фізико-хімічна природа знаків не обмежена видимими знаками або знаками, які можуть бути виявлені та ідентифіковані в зоні видимої ділянки спектра. У прикладах, опис яких був щойно наведений, відмітний знак рулону тільки на ділянці вільного кінця нового рулону. Згідно з варіантом, який не зображений на фігурах і не виходить за рамки винаходу, відмітний знак рулону передбачений щонайменше на іншій ділянці рулону, яка розташована після ділянки, що не містить відмітного знаку рулону, розміщений в подовжньому напрямку між маркованою ділянкою вільного кінця і цією іншою маркованою ділянкою. Відстань, що розділяє ці дві марковані ділянки, може становити декілька метрів. Наявність такої маркованої другої ділянки, не допускаючи при цьому недоліків, властивих суцільному маркуванню на всю довжину стрічки, що утворює рулон, дозволяє здійснити у випадку необхідності ще одну перевірку відповідності рулону. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 60 1. Система подачі стрічки (2) з поглинаючого матеріалу в рулоні (12), що містить: 4 UA 107025 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 - рулон (12), який утворений намотаною стрічкою (2) з поглинаючого матеріалу, яка може подаватися у вигляді листів, які йдуть один за одним шляхом поступального розмотування стрічки в її подовжньому напрямку; причому стрічка містить щонайменше один відмітний знак (8) рулону (12); - розподільник (18) для подачі поглинаючого матеріалу шляхом обертання рулону (12) навколо осі (14), який містить нерухомий корпус (16) і засоби для утримання і спрямування в процесі обертання рулону (12) відносно корпусу (16), а також засоби ідентифікації згаданого знака (8) для визначення, чи є новий рулон, встановлений в розподільникові, відповідним рулоном, яка відрізняється тим, що згаданий знак (8) присутній на ділянці вільного кінця нового рулону, а за маркованою ділянкою вільного кінця йде щонайменше одна ділянка, що не містить відмітного знака (8) рулону. 2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що: для блокування нового рулону згадана ділянка вільного кінця (4) стрічки (2) з'єднана з ділянкою проти стрічки (12), намотаної за допомогою засобів з'єднання, утворюючи щонайменше одну зону з'єднання; а згаданий знак (8) утворений щонайменше однією зоною з'єднання. 3. Система за попереднім пунктом, яка відрізняється тим, що згадані засоби з'єднання містять рідку клейку речовину: - яка розміщена між оборотною стороною згаданої ділянки вільного кінця (4) і лицьовою стороною ділянки навпроти намотаної стрічки (12); - і характеристика, фізична і/або хімічна, якої може бути проаналізована за допомогою згаданих засобів ідентифікації. 4. Система за п. 3, яка відрізняється тим, що згадана характеристика рідкої клейкої речовини може бути виявлена із зовнішньої сторони рулону (12) через згадану ділянку вільного кінця (4). 5. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що згаданий знак (8) витягнутий в поперечному напрямку відносно подовжнього напрямку стрічки. 6. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що згаданий знак (8) витягнутий у подовжньому напрямку стрічки. 7. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що згаданий відмітний знак (8) рулону присутній щонайменше на іншій ділянці рулону, яка розташована після згаданої ділянки, що не містить відмітного знака рулону. 8. Система за п. 2, яка відрізняється тим, що згаданий знак (8) утворений декількома зонами з'єднання. 9. Система за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що згадані засоби ідентифікації містять: засоби збудження, які подають в напрямку поверхні стрічки падаючі промені; пристрої прийому променя, відбитого поверхнею стрічки; і засоби аналізу відбитих променів для визначення наявності відмітного знака і ідентифікації згаданого знака для визначення, чи є новий рулон, встановлений в розподільникові, відповідним рулоном. 5 UA 107025 C2 6 UA 107025 C2 Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 7

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

System for dispensing a strip of absorbent product wound into a roll that complies therewith

Автори англійською

Cattacin, Gilles, Pommier, Nicolas

Автори російською

Каттасен Жиль, Поммье Николя

МПК / Мітки

МПК: A47K 10/00

Мітки: стрічки, матеріалом, змотаної, система, відповідний, розподілу, поглинаючим, рулон

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-107025-sistema-rozpodilu-strichki-z-poglinayuchim-materialom-zmotano-u-vidpovidnijj-rulon.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система розподілу стрічки з поглинаючим матеріалом, змотаної у відповідний рулон</a>

Подібні патенти