Преформа для виробництва пластикових ємностей способом двоетапного формування з роздуванням і витягуванням і пластикова ємність

Номер патенту: 106407

Опубліковано: 26.08.2014

Автор: Зігль Роберт

Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Преформа (1) для виробництва пластикових ємностей способом двоетапного формування з роздуванням і витягуванням, з видовженим корпусом (2) преформи, один подовжній кінець якої ущільнений основою (3) преформи, а до її іншого подовжнього кінця прикріплена горлова ділянка (4) з нарізними сегментами (5) або аналогічними позитивними виступами, яка відрізняється тим, що виготовлена з пластику, що використовується в способі формування з роздуванням і витягуванням і має показник заломлення від 1,3 до 1,6 при температурі від 10 °С до 120 ºС, причому зовнішня стінка (18) і внутрішня стінка (17) основи (3) преформи встановлені з можливістю утворення плоскої розсіювальної лінзи і мають радіуси кривизни (с, b), які щонайменше в 1,4 разу перевищують відповідний радіус кривизни (s) зовнішньої стінки (8) або радіус кривизни (r) внутрішньої стінки (7) преформи (1) в області корпусу (2) преформи.

2. Преформа за п. 1, в якій основа (3) преформи, виконана у вигляді плоскої розсіювальної лінзи, має товщину стінки в області осі (А) преформи, яка менша щонайменше на 0,2 мм товщини її стінки в області переходу в корпус (2) преформи.

3. Преформа за одним із пп. 1 або 2, в якій основа (3) преформи виконана у вигляді плоскої розсіювальної лінзи таким чином, що електромагнітне випромінювання (R) з довжиною хвилі від 0,5 мкм до 2 мкм, орієнтоване перпендикулярно (А) до осі преформи, поглинається значною мірою шляхом повного відображення в основі (3) преформи і/або в корпусі (2) преформи.

4. Преформа за одним із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що виготовлена з пластику або з пластикової суміші з групи, що складається з поліестеру, ПЕТ, поліолефінів. полістиролів і ПЛА.

5. Преформа за одним із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що містить щонайменше один пластиковий шар.

6. Преформа за одним із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що виготовлена способом інжекційного формування, а точка інжекції знаходиться в області основи (3) преформи.

7. Преформа за одним із пп. 1-5, яка відрізняється тим, що виготовлена способом екструзійного пресування.

8. Преформа за одним із пп. 1-5, яка відрізняється тим, що виготовлена способом екструзійно-видувного формування.

9. Преформа за одним із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що містить щонайменше два пластикові шари і щонайменше один кольоровий шар.

10. Преформа за одним з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що в області основи має зовнішню стінку, яка має більшу шорсткість, ніж зовнішня стінка корпусу преформи.

11. Преформа за одним із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що в області нарізних сегментів (5) або аналогічних позитивних виступів горлова ділянка (4) має мінімальну товщину стінки (w), яка менша щонайменше на 20 %, ніж середня товщина стінки в області корпусу (2) преформи.

12. Преформа за одним із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що горлова ділянка (4) в області нарізного сегмента (5) або аналогічних позитивних виступів, зокрема на нарізній основі, має мінімальну товщину стінки, яка менша 1,34 мм.

13. Пластикова ємність, яку виготовляють способом двоетапного формування з роздуванням і витягуванням з преформи (1) згідно з одним з пп. 1-12.

Текст

Реферат: Заявлена преформа для виробництва пластикових ємностей способом двоетапного формування з роздуванням і витягуванням, з видовженим корпусом преформи, один подовжній кінець якої ущільнений основою преформи, а до її іншого подовжнього кінця прикріплена горлова ділянка з нарізними сегментами або аналогічними позитивними виступами. Преформа виготовлена з пластику, що використовується в способі формування з роздуванням і витягуванням і має показник заломлення від 1,3 до 1,6 при температурі від 10 °С до 120 ºС. Зовнішня стінка і внутрішня стінка основи преформи встановлені з можливістю утворення плоскої розсіювальної лінзи і мають радіуси кривизни, які щонайменше в 1,4 разу перевищують відповідний радіус кривизни зовнішньої стінки або радіус кривизни внутрішньої стінки преформи в області корпусу преформи. Заявлена пластикова ємність, яку виготовляють способом двоетапного формування з роздуванням і витягуванням з преформи. UA 106407 C2 (12) UA 106407 C2 UA 106407 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід стосується преформи для виробництва пластикових ємностей способом двоетапного формування з роздуванням і витягуванням відповідно до преамбули до п. 1. Велика кількість пластикових ємностей, які використовуються в цей час, зокрема, наприклад, пластикові колби і т. д., виготовляють способом формування з роздуванням і витягуванням. У цьому способі так звану преформу, яка в більшості випадків має видовжену, трубкоподібну форму і має основу на одному подовжньому кінці і горлову область з формованими нарізними сегментами і т.п. на іншому подовжньому кінці, вставляють в формоутворюючу порожнину видувної форми і видувають через робоче середовище, яке інжектують під надмірним тиском. У цьому випадку преформу додатково подовжують в осьовому напрямку за допомогою видовженої оправки, яку вставляють через отвір горловини. Після процесу видовження/видувного формування готову пластикову ємність витягують з видувної форми. Одношарову або багатошарову преформу, як правило, виготовляють окремим способом інжекційного формування перед застосуванням способу формування з роздуванням і витягуванням. Також вже пропонувалося проводити преформи способом екструзійного пресування пластику. Як сировина для виробництва пластикових ємностей в способі формування з роздуванням і витягуванням використовують в основному поліпропілен або ПЕТ (поліетилентерефталат). Поліпропілен і ПЕТ були перевірені множину разів, і їх властивості достатньо відомі. У так званому одноетапному способі формування з роздуванням і витягуванням преформу роздувають і подовжують безпосередньо після її виготовлення для формування пластикової ємності. Однак в багатьох випадках пластикові ємності виготовляють в іншому місці й в інший час двоетапним способом формування з роздуванням і витягуванням і в проміжному режимі зберігають для подальшого використання. При подальшому застосуванні способу формування з роздуванням і витягуванням преформи знову нагрівають, подають у видувну форму, витягують за допомогою видовженої оправки в подовжньому напрямку і роздувають в формоутворювальній порожнині за допомогою надмірного тиску для формування пластикової ємності. Таким чином, обидва способи - і інжекційного формування і формування з роздуванням і витягуванням - можуть застосовуватися окремо і оптимально. Преформи, які використовують в способі формування з роздуванням і витягуванням, звичайно мають видовжену форму і мають зігнуту назовні опуклу основу. Горлова область преформи вже повністю сформована і забезпечена нарізними сегментами або аналогічними позитивними виступами, які дозволяють прикріпити закупорювальний засіб або кришку, забезпечену відповідно розробленими замковими елементами. У двоступеневому способі, перед формуванням з роздуванням і витягуванням, преформи повинні бути знову нагріті до температурного діапазону їх деформації. Для цього преформи вставляють горловими областями в пальцеподібні фіксуючі пристрої і пропускають через нагрівальну станцію. У багатьох випадках нагрівання преформ здійснюють за допомогою інфрачервоного випромінювання або ближньої області інфрачервоного випромінювання, що генерується кварцовими трубчастими випромінювачами. Для більш ефективного використання енергії, що випромінюється кварцовими трубчастими випромінювачами, передбачене одне або декілька дзеркал, що відображають електромагнітне випромінювання. На нагрівальній станції преформи пропускають між кварцовими трубчастими випромінювачами і повернутими до них дзеркалами. Через бомбоподібну основу преформи інфрачервоне випромінювання, що випускається, розосереджене або напряму надходить рівномірно розподіленим на пальцеподібні фіксуючі пристрої преформ, які в результаті нагріваються. Відповідно, щоб запобігти деформації горлової області преформи, виконаної з високою точністю, пальцеподібні фіксуючі пристрої необхідно охолодити. Оскільки поглинену випромінювану енергію часто не можна відвести в достатній мірі навіть шляхом охолоджування фіксуючих пристроїв, горловина преформи часто повинна бути виконана з більшою товщиною стінки, ніж це необхідно для пластикової ємності, яка повинна бути виготовлена з преформи. При формуванні з роздуванням і витягуванням преформу витягують подовжньо з використанням видовженої оправки. В області опорної поверхні основи преформи з видовженою оправкою основа охолоджується достатньо швидко, і в області основи пластикової ємності, виготовленої способом формування з роздуванням і витягуванням, може статися небажане накопичення аморфного матеріалу. Таким чином, задачею даного винаходу є усунення вищезазначених недоліків преформ попереднього рівня техніки. Необхідно розробити преформу, що дозволяє також спроектувати горлову область із зниженою товщиною стінки. При подальшій обробці преформи з метою одержання пластикової ємності способом двоетапного формування з роздуванням і витягуванням потрібно уникати небажаних накопичень аморфного матеріалу в області основи ємності. 1 UA 106407 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Згідно з винаходом ці й додаткові цілі досягаються преформою з ознаками, вказаними в п. 1. Подальші удосконалення, а також переважні й бажаніші варіанти здійснення винаходу є об'єктами залежних пунктів формули винаходу. Винаходом запропонована преформа для виробництва пластикових ємностей способом двоетапного формування з роздуванням і витягуванням, при цьому згадана преформа має видовжений корпус преформи, один подовжній кінець якої ущільнений основою, а до іншого подовжнього кінця приєднана горлова секція з нарізними сегментами або аналогічними позитивними виступами. Преформу виготовляють з пластику, що призначений для способу формування з роздуванням і витягуванням і мають показник заломлення від 1,3 до 1,6 при температурі від 10 °C до 120 °C. Основа преформи виконана таким чином, що її зовнішня стінка і її внутрішня стінка утворюють плоску розсіювальну лінзу. Зовнішня стінка і внутрішня стінка основи преформи, виконаної як розсіювальна лінза, в цьому випадку мають радіуси кривизни, які щонайменше в 1,4 рази більші, ніж радіуси кривизни відповідної зовнішньої стінки або внутрішньої стінки в області корпусу преформи. У поєднанні з показником заломлення матеріалу преформи виконання основи преформи у вигляді плоскої розсіювальної лінзи приводить до відхилення випущеного електромагнітного теплового випромінювання від пальцеподібного фіксуючого пристрою. З урахуванням конфігурації корпусу преформи згідно з винаходом передбачене поглинання більшої частини випущеного електромагнітного теплового випромінювання основою преформи і стінкою преформи. У результаті менше енергії випромінювання досягає пальцеподібного фіксуючого пристрою преформи під час її транспортування через нагрівальну станцію, а фіксуючий пристрій значно менше нагрівається. Відповідно, горлова ділянка преформи, яка знаходиться в прямому контакті з пальцеподібним фіксуючим пристроєм, також менше нагрівається. У результаті ризик деформації горлової ділянки значно знижується, і з'являється можливість спроектувати горлову ділянку з меншою товщиною стінки. Зменшення товщини стінки преформи на горловій ділянці приводить до зниження витрат на дорогу сировину. Зокрема, у виробах масового виробництва, таких як пластикові ємності, зменшення витрат на матеріал дає економічні, а також екологічні переваги. Загалом, конструкція згідно з винаходом приводить до ущільнення основи преформи. У результаті, в процесі витягування спочатку є лише невелика область для утворення контакту між видовженою оправкою, чий передній кінець має невеликий радіус кривизни, і основою преформи з порівняно великим радіусом кривизни. Ця контактна область збільшується тільки до кінця процесу механічного видовження при дуже високих швидкостях видовження і великому тиску. У результаті, локальне охолоджування основи преформи обмежене дуже невеликою областю і з'являється можливість уникнути небажаних скупчень аморфного матеріалу в області основи пластикової ємності. При цьому доки ще не захололий пластиковий матеріал в основі преформи придатний для іншої частини способу видувного формування. Це також робить можливим зменшення матеріалу в основі преформи. В одному з варіантів здійснення винаходу основа преформи, виконана у вигляді плоскої розсіювальної лінзи в області осі преформи або в центрі розсіювальної лінзи, має товщину стінки, яка щонайменше на 0,2 мм менша, ніж товщина стінки основи преформи при переході в корпус преформи. Основа преформи виконана, зокрема, таким чином, що електромагнітне теплове випромінювання з довжиною хвилі від 0,5 мкм до 2 мкм, спрямована в область основи, по суті перпендикулярна осі преформи, значною мірою поглинається повним відображенням в основі і/або корпусі преформи. Таким чином, дуже невелике електромагнітне випромінювання досягає пальцеподібного фіксуючого пристрою, при цьому горлова ділянка, яка знаходиться в контакті з фіксуючим пристроєм, менше нагрівається. З урахуванням того, що велика частина випущеного теплового випромінювання поглинається основою преформи і/або корпусом преформи, ефективність нагрівання преформи також підвищується. Основа преформи може бути виконана плоскоувігнутою або випуклоувігнутою. У цьому випадку терміни "плоский" або "опуклий" стосуються першої поверхні, на яку впливає електромагнітне випромінювання, наприклад, зовнішньої стінки основи преформи. Термін "увігнутий" стосується протилежної внутрішньої стінки основи преформи. Зовнішня стінка основи преформи повинна мати більший радіус кривизни, ніж внутрішня стінка преформи в області її основи. У випадку плоскої конструкції зовнішньої стінки радіус кривизни нескінченно великий. Преформи, розроблені згідно з винаходом і призначені для подальшої обробки способом двоетапного формування з роздуванням і витягуванням, переважно складаються з пластику або 2 UA 106407 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 пластичних сумішей з групи, що складається з поліестеру, ПЕТ (поліетилентерефталату), поліолефінів, полістиролів і PLA (полімолочної кислоти). Преформа згідно з винаходом може бути утворена одним або декількома шарами, залежно від області застосування. Вона може також містити бар'єрні добавки, зокрема, пастки для кисню, наноглини або УФ-блокатори. В іншому варіанті здійснення винаходу преформа з декількох шарів також може мати бар'єрний шар від проникнення кисню і/або УФвипромінювання, і/або ковзаюче покриття, і/або залишкове одноразове покриття. Преформу згідно з винаходом одержують, наприклад, інжекційним способом лиття. Інжекційні способи лиття або способи лиття під тиском були достатньо перевірені, і з їх допомогою одержують преформи з потрібною точністю. У цьому випадку точка інжекції преформи належним чином розташована в області основи. Таким чином, в пластиковій ємності, яку виготовляють з преформи, вона, як правило, в розгорнутому положенні не видна. Спосіб екструзійного пресування являє собою альтернативний спосіб виробництва преформи, який також приводить до якісних результатів і дуже добре підходить для масового виробництва. Преформу згідно з винаходом можна також одержати способом екструзійно-видувного формування. Цей спосіб виробництва, який останнім часом використовують все ширше, відрізняється високою продуктивністю і низькою собівартістю виробництва, а також підходить, зокрема, для преформ з декількох шарів. Багатошарові преформи також можуть виготовлятися способом так званого "мультикомпонентного" лиття. Преформа згідно з винаходом може бути виконана щонайменше місцями, в кольорі, який відрізняється від звичайного корпусу преформи, або може мати щонайменше один кольоровий шар в багатошаровому варіанті здійснення. Можуть також бути використані різні кольори або кольорові шари, в тому числі для поглинання - саме матеріалом преформи і навіть з кращим результатом - енергії випромінювання, що виділяється при нагріванні преформи. В іншому варіанті здійснення преформи також може бути передбачено, що остання має зовнішню стінку в області основи, яка має більшу шорсткість, ніж зовнішня стінка корпусу преформи. Підвищену шорсткість також можна використовувати для кращого поглинання енергії випромінювання, внесеної в матеріал преформи. Варіант здійснення преформи, що є переважним відносно зниження витрати матеріалу, має горлову ділянку, яка має - в області нарізних сегментів або аналогічних позитивних виступів мінімальну товщину стінки, яка менша щонайменше на 20 %, ніж середня товщина стінки в області корпусу преформи. В іншому варіанті здійснення винаходу горлова ділянка в області нарізних сегментів або аналогічних позитивних виступів, зокрема, на нарізній основі, має мінімальну товщину стінки меншу 1,34 мм. Пластикові ємності, які проводять способом двоетапного формування з роздуванням і витягуванням з преформ згідно з винаходом, в багатьох випадках мають кращий і однорідніший розподіл матеріалу в порівнянні із звичайними пластиковими ємностями попереднього рівня техніки і, таким чином, мають однорідніші міцнісні властивості відносно механічних і термічних навантажень, наприклад, в галузях застосування, в яких вміст розливають в гарячому вигляді. Додаткові переваги і варіанти здійснення винаходу будуть зрозумілі з опису варіанта здійснення, що приводиться з посиланням на креслення, виконані не в масштабі, на яких: фіг. 1 зображує вигляд збоку з осьовим розрізом половини преформи згідно з винаходом на нагрівальній станції, і фіг. 2 - вигляд збоку з осьовим розрізом половини преформи згідно з винаходом. На фіг. 1 схематично показаний вигляд збоку з осьовим розрізом половини преформи, яка позначена загальною посилальною позицією 1, під час свого транспортування через нагрівальну станцію 30. Преформа 1 має видовжений корпус 2 преформи, один подовжній кінець якої ущільнений основою 3 преформи. Горлова ділянка 4, на якій є зовнішні нарізні сегменти 5 або схожі елементи, з'єднана з протилежним кінцевим сегментом корпусу 2 преформи. Нарізні сегменти 5 або схожі елементи забезпечують нагвинчування закупорки або кришки, забезпеченої відповідними замковими елементами. Преформу 1 одержують, наприклад, способом інжекційного формування або способом екструзійного пресування. Вона також може бути зроблена способом екструзійно-видувного формування. Преформа 1 являє собою проміжний продукт способу двоетапного формування з роздуванням і витягуванням, в якому спочатку виготовляють преформу 1, а потім в інший час і в іншому місці преформі надають іншу форму шляхом осьового витягування і радіального роздування з метою утворення пластикової ємності. Спосіб двоетапного формування з роздуванням і витягуванням має ту перевагу, що виробництво преформи і виробництво пластикової ємності може бути 3 UA 106407 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 виконане незалежно одне від одного в кожному конкретному випадку з оптимальною продуктивністю. Щоб преформу 1 можна було витягнути в пристрої формування з роздуванням і витягуванням і роздути надмірним тиском, спочатку її необхідно наново нагріти до температури, необхідної для способу формування з роздуванням і витягуванням. Для цього її транспортують через одну або декілька нагрівальних станцій 30. Нагрівальна станція 30 містить декілька теплових ламп, як правило, кварцових трубчастих випромінювачів 31, які випромінюють електромагнітне випромінювання R в ближньому інфрачервоному й інфрачервоному діапазонах. Довжина хвилі випромінювання, що випускається, знаходиться в діапазоні від 0,5 мкм до 2 мкм. Як правило, декілька кварцових трубчастих випромінювачів 31 розташовані один над одним. Є відбивний пристрій 32, наприклад, металеві відбивачі, повернуті до кварцових трубчастих випромінювачів 31 і відбиваючі електромагнітне випромінювання R, що випускається кварцовими трубчастими випромінювачами 31. Преформу 1 транспортують через канал між кварцовими трубчастими випромінювачами 31 і відбивним пристроєм 32. Для цього її вставляють горловою ділянкою 4 вниз в пальцеподібний фіксуючий пристрій 35, який транспортують безперервно або із заданою частотою через нагрівальну станцію 30. Звичайно в цьому випадку пальцеподібний фіксуючий пристрій 35 ще і обертається навколо своєї осі, так що преформа 1 нагрівається з усіх сторін. Пальцеподібний фіксуючий пристрій 35 рухається під стаціонарною або рухомою розділовою перегородкою 33, яка забезпечена щілиноподібним отвором 34 для преформи 1. Розділова перегородка 33 служить для запобігання переміщенню електромагнітного випромінювання R від кварцових трубчастих випромінювачів 31 або від дзеркального пристрою 32 на пальцеподібний фіксуючий пристрій 35 і горлову ділянку 4 преформи 1. В більшості випадків пальцеподібний фіксуючий пристрій 35 в доповнення має охолоджування, наприклад водяне охолоджування, для запобігання його від надмірного нагрівання. Через це нагрівання горлова ділянка 4 преформи 1, яку виготовляють з високою точністю і яка знаходиться в посередньому контакті з пальцеподібним фіксуючим пристроєм 35, могла б в іншому випадку розм'якшитися і деформуватися. Через розділову перегородку 33 пальцеподібного фіксуючого пристрою 35 досягається відносно невелике електромагнітне випромінювання. Однак висока бомбоподібна основа преформи являє собою проблему в преформах попереднього рівня техніки. Це приводить до того, що електромагнітне теплове випромінювання, що опромінило область основи, передається шляхом дифракції і багаторазового відображення на пальцеподібний фіксуючий пристрій 35 і нагріває останній. Щоб усунути цю проблему, преформу 1 згідно з винаходом виготовляють з пластику, що призначений для способу формування з роздуванням і витягуванням і має показник заломлення від 1,3 до 1,6 при температурі від 10 °C до 120 °C. Основа 3 преформи має внутрішню стінку 17 і зовнішню стінку 18, які утворюють плоску розсіювальну лінзу. Для цього радіуси кривизни r, s внутрішньої стінки 17 або зовнішньої стінки 18 основи (3) преформи мають радіуси кривизни b, с, які більші щонайменше в 1,4 рази, ніж відповідні радіуси кривизни r, s внутрішньої стінки 7 і зовнішньої стінки 8 корпусу 2 преформи. В області осі А преформи 1, яка одночасно утворює центр розсіювальної лінзи, основа 3 преформи має товщину стінки, яка щонайменше на 0,2 мм менша, ніж в області переходу в корпус 2 преформи. Зокрема, основа 3 преформи виконана так, що електромагнітне випромінювання, орієнтоване по суті перпендикулярно осі преформи, з довжиною хвилі від 0,5 мкм до 2 мкм значною мірою поглинається шляхом повного відображення від основи 3 преформи і/або корпусу 2 преформи 1. На фіг. 2 показана преформа згідно з винаходом, яка, знову ж, загалом позначена посилальною позицією 1, представлена виглядом збоку з осьовим розрізом половини преформи. Видовжений, як правило, циліндричний корпус преформи позначений посилальною позицією 2, основа преформи позначена позицією 3. Горлова ділянка, суміжна з корпусом 2 преформи, позначена посилальною позицією 4, а нарізні сегменти позначені позицією 5. Вісь преформи позначена посилальною позицією А. Горлове кільце 6 відділяє горлову ділянку 4 від корпусу 2 преформи. Горлове кільце 6 служить для транспортування і підтримування преформи і виготовленої з неї пластикової ємності в деяких вузлах пристрою формування з роздуванням і витягуванням. В області корпусу 2 преформи преформа 1 має внутрішню стінку 7, а також зовнішню стінку 8. Внутрішня стінка 7 в області корпусу 2 преформи має радіус кривизни r. Зовнішня стінка 8 корпусу 2 преформи має радіус кривизни, позначений посилальною позицією s. B області основи 3 преформи внутрішня стінка позначена посилальною позицією 17, а зовнішня стінка позначена посилальною позицією 18. Внутрішня стінка 17 в області основи 3 преформи має радіус кривизни, позначений b, a зовнішня стінка 18 в області основи 3 преформи має радіус кривизни, позначений с. 4 UA 106407 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Основа 3 преформи виконана по типу плоскоувігнутої або випуклоувігнутої розсіювальної лінзи. Терміни "плоский" і "опуклий" стосуються в цьому випадку першої поверхні, на яку впливає випущене електромагнітне випромінювання, наприклад, зовнішньої стінки 18 основи 3 преформи. Термін "увігнутий" стосується протилежної внутрішньої стінки 17 основи 3 преформи. Зовнішня стінка 18 основи 3 преформи має більший радіус кривизни, ніж внутрішня стінка 17 корпусу преформи. У випадку плоскої конструкції зовнішньої стінки 18 основи 3 преформи радіус кривизни є нескінченно великий. Через конструкцію основи 3 преформи згідно з винаходом основна частина електромагнітного випромінювання, випущеного в області основи 3 преформи, з довжиною хвилі від 0,5 мкм до 2 мкм поглинається шляхом повного відображення в основі 3 преформи і/або корпусі 2 преформи 1, або відбивається назовні, знову ж, від внутрішньої стінки преформи 1. Повне відображення відбувається при переході від оптично більш щільного середовища в оптично тонше середовище. Електромагнітне випромінювання, яке передається з оптично більш щільного середовища (середовища з вищим показником заломлення n1) в оптично тонше середовище (середовище з меншим показником заломлення n2), заломлюється згідно із законом заломлення Снеліуса на межі осі падіння. Кут заломлення більший кута падіння електромагнітного випромінювання (наприклад, інфрачервоного випромінювання). При збільшенні кута падіння заломлений промінь, починаючи з певного кута, проходить паралельно межі розділу середовищ. Цей критичний кут є також кутом повного внутрішнього відображення. Кут повного відображення виступає як арксинус (n2/n1). Завдяки конструкції основи 3 преформи згідно з винаходом, основна частина електромагнітного випромінювання, плоского в області основи, поглинається. Плоска конструкція основи 3 преформи також має свої переваги застосовно до взаємодії основи 3 преформи з видовженою оправкою. При формуванні з роздуванням і витягуванням преформу 1 подовжують в подовжньому напрямку з використанням видовженої оправки. Видовжена оправка має відносно невеликий радіус кривизни на її вільному передньому кінці, в той час як радіус кривизни b внутрішньої стінки 17 основи 3 преформи є відносно великим. Таким чином, в процесі витягування це приводить лише до дуже малої площі контакту між основою 3 преформи і видовженою оправкою. У результаті основа 3 преформи охолоджується в меншій мірі, і пластиковий матеріал, який знаходиться там, і далі можна обробляти способом формування роздуванням і витягуванням. Преформа 1, яка призначена згідно з винаходом для подальшої обробки способом двоетапного формування з роздуванням і витягуванням, складається з пластиків, придатних для способу формування з роздуванням і витягуванням, які при температурі від 10 °C до 120 °C мають показник заломлення від 1,3 до 1,6, наприклад, поліестеру, ПЕТ (поліетилентерефталату), поліолефінів, полістиролів і PLA (полімолочної кислоти) або їх сумішей. Преформа 1 може бути утворена одним або декількома шарами. Це може бути виконано за допомогою добавок, які використовують як бар'єри для кисню, водяної пари або вуглекислого газу, і/або за допомогою наповнювачів. Преформа 1 може мати один або декілька кольорових шарів і/або бар'єрних покриттів, і/або ковзаючих покриттів, і/або залишкових одноразових покриттів. Через слабке нагрівання пальцеподібного фіксуючого пристрою під час транспортування через нагрівальну станцію горлова ділянка 4 преформи 1 також нагрівається в меншій мірі. У результаті, вона може бути виконана як горлова ділянка з меншою товщиною стінки в порівнянні із звичайними преформами з важкими бомбоподібними основами. Таким чином, можуть бути використані преформи, горлові ділянки яких в області нарізних сегментів або аналогічних позитивних виступів мають мінімальну товщину w стінки, яка щонайменше на 20 % менша, ніж середня товщина стінки в області корпусу преформи. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 1. Преформа (1) для виробництва пластикових ємностей способом двоетапного формування з роздуванням і витягуванням, з видовженим корпусом (2) преформи, один подовжній кінець якої ущільнений основою (3) преформи, а до її іншого подовжнього кінця прикріплена горлова ділянка (4) з нарізними сегментами (5) або аналогічними позитивними виступами, яка відрізняється тим, що виготовлена з пластику, що використовується в способі формування з роздуванням і витягуванням і має показник заломлення від 1,3 до 1,6 при температурі від 10 °С до 120 ºС, причому зовнішня стінка (18) і внутрішня стінка (17) основи (3) преформи встановлені з можливістю утворення плоскої розсіювальної лінзи і мають радіуси кривизни (с, b), які 5 UA 106407 C2 5 10 15 20 25 30 щонайменше в 1,4 разу перевищують відповідний радіус кривизни (s) зовнішньої стінки (8) або радіус кривизни (r) внутрішньої стінки (7) преформи (1) в області корпусу (2) преформи. 2. Преформа за п. 1, в якій основа (3) преформи, виконана у вигляді плоскої розсіювальної лінзи, має товщину стінки в області осі (А) преформи, яка менша щонайменше на 0,2 мм товщини її стінки в області переходу в корпус (2) преформи. 3. Преформа за одним із пп. 1 або 2, в якій основа (3) преформи виконана у вигляді плоскої розсіювальної лінзи таким чином, що електромагнітне випромінювання (R) з довжиною хвилі від 0,5 мкм до 2 мкм, орієнтоване перпендикулярно (А) до осі преформи, поглинається значною мірою шляхом повного відображення в основі (3) преформи і/або в корпусі (2) преформи. 4. Преформа за одним із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що виготовлена з пластику або з пластикової суміші з групи, що складається з поліестеру, ПЕТ, поліолефінів. полістиролів і ПЛА. 5. Преформа за одним із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що містить щонайменше один пластиковий шар. 6. Преформа за одним із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що виготовлена способом інжекційного формування, а точка інжекції знаходиться в області основи (3) преформи. 7. Преформа за одним із пп. 1-5, яка відрізняється тим, що виготовлена способом екструзійного пресування. 8. Преформа за одним із пп. 1-5, яка відрізняється тим, що виготовлена способом екструзійновидувного формування. 9. Преформа за одним із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що містить щонайменше два пластикові шари і щонайменше один кольоровий шар. 10. Преформа за одним з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що в області основи має зовнішню стінку, яка має більшу шорсткість, ніж зовнішня стінка корпусу преформи. 11. Преформа за одним із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що в області нарізних сегментів (5) або аналогічних позитивних виступів горлова ділянка (4) має мінімальну товщину стінки (w), яка менша щонайменше на 20 %, ніж середня товщина стінки в області корпусу (2) преформи. 12. Преформа за одним із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що горлова ділянка (4) в області нарізного сегмента (5) або аналогічних позитивних виступів, зокрема на нарізній основі, має мінімальну товщину стінки, яка менша 1,34 мм. 13. Пластикова ємність, яку виготовляють способом двоетапного формування з роздуванням і витягуванням з преформи (1) згідно з одним з пп. 1-12. 6 UA 106407 C2 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 7

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Preform for producing plastic containers in a two-stage stretch blow-moulding process

Автори англійською

Siegl, Robert

Автори російською

Зигль Роберт

МПК / Мітки

МПК: B29B 11/14, B29B 11/12, B29B 11/10, B29B 11/08, B29C 49/64, B29C 49/12, B29C 49/06

Мітки: пластикова, ємність, роздуванням, способом, формування, преформа, виробництва, двоетапного, витягуванням, пластикових, ємностей

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-106407-preforma-dlya-virobnictva-plastikovikh-ehmnostejj-sposobom-dvoetapnogo-formuvannya-z-rozduvannyam-i-vityaguvannyam-i-plastikova-ehmnist.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Преформа для виробництва пластикових ємностей способом двоетапного формування з роздуванням і витягуванням і пластикова ємність</a>

Подібні патенти