З’єднувальне обладнання для підключення до принаймні однієї труби

Номер патенту: 105997

Опубліковано: 10.07.2014

Автор: Лєжандр Крістоф

Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. З'єднувальне обладнання (1, 1') для з'єднання із щонайменше однієї трубою (100) і, зокрема, із трубою, розташованою в несприятливому навколишньому середовищі, що містить щонайменше одну телескопічну з'єднувальну систему (10), установлену на опорному кожусі (2) і виконану з можливістю приведення в дію уздовж осі (А1, А2) поступального переміщення за допомогою виконавчого механізму (3) для висування й з'єднання із зазначеною трубою (100), яке відрізняється тим, що зазначена телескопічна з'єднувальна система (10) з'єднана з першою ділянкою (30) зазначеного виконавчого механізму (3), розташованою усередині зазначеного опорного кожуха (2), причому зазначений виконавчий механізм (3) містить регулюючу штангу (31), що проходить крізь щонайменше одну стінку опорного кожуха (2) і з'єднує зазначену першу ділянку (30 із системою (35) керування, розташованою із зовнішньої сторони зазначеного опорного кожуха (2).

2. З'єднувальне обладнання за п. 1, яке відрізняється тим, що щонайменше одна зазначена телескопічна з'єднувальна система (10) містить внутрішній канал (11Н), виконаний з можливістю проходження по ньому середовища між трубою (100), з якою вона з'єднується, і внутрішнім простором зазначеного опорного кожуха (2).

3. З'єднувальне обладнання за п. 1, яке відрізняється тим, що щонайменше одна зазначена телескопічна з'єднувальна система (10) виконана з можливістю по суті закривання отвору труби (100), з якою вона з'єднується.

4. З'єднувальне обладнання за пп. 1-3, яке відрізняється тим, що зазначений виконавчий механізм (3) містить одну зазначену першу ділянку (30), придатну для спільного приведення в дію декількох зазначених телескопічних з'єднувальних систем (10).

5. З'єднувальне обладнання за пп. 1-4, яке відрізняється тим, що зазначена регулююча штанга (31) герметично проходить крізь щонайменше одну стінку, що обмежує зазначений внутрішній простір опорного кожуха (2).

6. З'єднувальне обладнання за пп. 1-5, яке відрізняється тим, що зазначена регулююча штанга (31) проходить уздовж осі (Z), по суті, перпендикулярно осі (А1, А2) поступального переміщення кожної телескопічної з'єднувальної системи (10) і виконана з можливістю вільно обертатися навколо осі штанги.

7. З'єднувальне обладнання за п. 6 разом з п. 4, яке відрізняється тим, що зазначена перша ділянка (30) виконавчого механізму містить втулку (32, 32'), з'єднану в обертанні із зазначеною регулюючою штангою (31), при цьому зазначена втулка (32) механічно з'єднана з елементами, що поступально переміщаються (11), зазначених телескопічних з'єднувальних систем шарнірними штангами (33, 33').

8. З'єднувальне обладнання за пп. 1-7, яке відрізняється тим, що щонайменше одна телескопічна з'єднувальна система (10) містить рухомий трубчастий елемент (11), який переміщається поступально щодо опорного кожуха (2) і обладнаний щонайменше одним надувним ущільненням (15).

9. З'єднувальне обладнання за п. 8, яке відрізняється тим, що зазначений рухомий трубчастий елемент (11) має зовнішній діаметр, менший внутрішнього діаметра (D) труби (100), з якою він може бути з'єднаний, при цьому зазначене надувне ущільнення (15) установлюється на зовнішній поверхні зазначеного трубчастого елемента.

10. З'єднувальне обладнання за п. 8 або п. 9, яке відрізняється тим, що в зазначене надувне ущільнення (15) подається текуче середовище із трубопроводу (16), що містить гнучку ділянку (161), розташовану у зазначеному опорному кожусі (2) або поруч із ним, при цьому зазначений трубопровід (16) також містить зовнішню ділянку (163), розташовану ззовні зазначеного опорного кожуха й, по суті, що продовжується паралельно зазначеній регулюючій штанзі.

11. З'єднувальне обладнання за пп. 1-10, яке відрізняється тим, що воно також містить систему (20) позиціонування й напрямку, що містить раму (21), придатну для підтримки зазначеного опорного кожуха (2).

12. З'єднувальне обладнання за п. 11, яке відрізняється тим, що зазначена система (35) керування містить вузол з електродвигуном, який підтримується зазначеною рамою (21) і придатний для приведення в обертання зазначеної регулюючої штанги (31).

13. З'єднувальне обладнання за п. 11 або п. 12, яке відрізняється тим, що зазначена система (20) позиціонування й напрямку містить телескопічні стійки (22) позиціонування, що підтримують зазначену раму (21) і обладнані виконавчими механізмами (23) з дистанційним керуванням, які виконані з можливістю переміщення зазначеної рами (21) в, по суті, вертикальному напрямку.

Текст

Реферат: Винахід належить до з'єднувального обладнання (1), що містить щонайменше телескопічну з'єднувальну систему (10), змонтовану на опорному кожусі (2) і придатну для приведення в дію за допомогою виконавчого механізму для висунення й з'єднання із трубою (100). Телескопічна з'єднувальна система (10) з'єднана з першою ділянкою (30) виконавчого механізму, розташованого усередині опорного кожуха (2), і виконавчий механізм містить регулюючу штангу (31), що проходить крізь щонайменше одну стінку опорного кожуха (2) і з'єднує зазначену першу ділянку (30) із системою керування, розташованою із зовнішньої сторони зазначеного опорного кожуха. UA 105997 C2 (12) UA 105997 C2 UA 105997 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до з’єднувального обладнання для з'єднання, щонайменше, з однією трубою, зокрема, із трубою, розташованою в несприятливому навколишньому середовищі; обладнання містить, щонайменше, одну телескопічну з’єднувальну систему, змонтовану на опорному кожусі й може приводитися в дію уздовж осі лінійного переміщення виконавчим механізмом для висування й з'єднання із зазначеною трубою. З’єднувальне обладнання цього типу відомо з патенту FR 1536180, у якому описана система із двох протилежних телескопічних трубних елементів, що приводяться в дію гідравлічним або пневматичним виконавчим механізмом. Виконавчий механізм містить поршні, встановлені в отворах опорного кожуха й призначені для переміщення трубчастих елементів до зовнішньої сторони кожуха. Трубчасті елементи з'єднано один з одним таким чином, що вони забезпечують ущільнення, коли приводиться в дію сильфон. Система може забезпечувати сполучення між віддаленими одна від одної трубами, які встановлюються й контролюються за допомогою робота, який може нагнітати текуче середовище під тиском до виконавчого механізму. Таким чином, з'єднання двох труб може здійснюватися без втручання оператора, що є переважним у несприятливому навколишньому середовищі, наприклад, у радіоактивному навколишньому середовищі в оболонці ядерного реактора. Проте, це відоме з’єднувальне обладнання має деякі недоліки. Зокрема, виконавчий механізм є складним, оскільки в ньому необхідно використовувати чотири пари поршнів, що протилежно рухаються, розподілених по окружності між двома затисками, з'єднаними пружинами розтягання таким чином, що векторна сума сил, що діють на телескопічний елемент, спрямована уздовж осі поступального переміщення елемента. Крім того, підтримка з’єднувального положення залежить від тиску в гідравлічному або пневматичному контурі виконавчого механізму, що представляє проблеми відносно надійності, уже не кажучи про те, що можливий витік середовища, що нагнітається, представляє ризик забруднення навколишнього середовища поруч із обладнанням. Крім того, обладнання такої конструкції вимагає, щоб труби мали отвір з розтрубом для одержання герметичного з'єднання, і не придатне для з'єднання більш ніж двох роз”єднаних одна від одної труб. Завдання винаходу полягає в усуненні зазначених недоліків за рахунок створення з’єднувального обладнання, що має більш простий і більш надійний виконавчий механізм, який може виключити ризик забруднення навколишнього середовища. Поставлене завдання вирішене в з’єднувальному обладнанні, визначеному вище, у якому, згідно з винаходом, зазначена телескопічна з’єднувальна система з'єднується з першою ділянкою зазначеного виконавчого механізму усередині зазначеного опорного кожуха, і що зазначений виконавчий механізм містить регулюючу штангу, яка проходить крізь, щонайменше, одну стінку опорного кожуха й з'єднує зазначену першу ділянку виконавчого механізму із системою керування зовні зазначеного опорного кожуха. За допомогою цих конфігурацій в опорному кожусі одержують з'єднання між телескопічною системою й виконавчим механізмом. Із цієї причини ділянка виконавчого механізму може бути розташована у напрямку осьового подовження телескопічної системи, тим самим, забезпечуючи одержання відносно компактного виконавчого механізму, який може висувати або забирати телескопічний елемент за допомогою прикладання до нього зусиль, які, по суті, спрямовані уздовж осі поступального руху елемента. Крім того, за рахунок використання регулюючої штанги більше не потрібний гідравлічний або пневматичний виконавчий механізм, що зокрема, виключає ризики, пов'язані з витоком середовища для регулювання, і підвищує надійність підтримки з’єднувального положення. У кращих варіантах здійснення з’єднувального обладнання відповідно до винаходу можуть використовуватися будь-які конфігурації з наступних конфігурацій: щонайменше, одна зазначена телескопічна з’єднувальна система містить внутрішній канал, придатний для проходження середовища між трубою, з якої вона з'єднується, і внутрішнім простором зазначеного опорного кожуха, що забезпечує функціональне сполучення між зазначеною трубою й внутрішньою стороною кожуха, і у випадку, коли необхідно з'єднати кілька труб, забезпечується, що труби можуть сполучатися одна з одною за допомогою з’єднувального обладнання; щонайменше, одна зазначена телескопічна з’єднувальна система придатна, по суті, для блокування труби, з якою вона з'єднується, що дозволяє одержати з’єднувальне обладнання, яке може повністю або частково блокувати, щонайменше, одну трубу, з якою з'єднується обладнання; зазначений виконавчий механізм містить одну зазначену першу ділянку, придатну для спільного приведення в дію декількох зазначених телескопічних з’єднувальних систем, що спрощує конструкцію виконавчого механізму й зменшує його розміри; 1 UA 105997 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 зазначена регулююча штанга герметично проходить крізь, щонайменше, одну стінку, що обмежує зазначений внутрішній простір опорного кожуха, що запобігає витіканню середовища, що циркулює усередині опорного кожуха, із труби в навколишню атмосферу; зазначена регулююча штанга продовжується уздовж осі штанги, по суті, перпендикулярно осі поступального переміщення кожної телескопічної з’єднувальної системи й вільно обертається навколо осі штанги, що є перевагою з урахуванням обсягу механізму й можливості герметичного проходження крізь стінку кожуха; зазначена перша ділянка виконавчого механізму містить втулку, яка обертається разом із зазначеною регулюючою штангою, при цьому зазначена втулка механічно з'єднана з елементами зазначеної телескопічної з’єднувальної системи, що поступально переміщаються, шарнірними з’єднувальними штангами, що є перевагою з урахуванням простої конструкції й обсягу механізму; щонайменше, одна зазначена телескопічна з’єднувальна система містить трубчастий елемент, який переміщається поступально й обладнаний надувним ущільненням, яке забезпечує герметичне з'єднання між телескопічним трубчастим елементом і відповідною трубою незалежно від конфігурації вхідного кінця труби; наприклад, необов'язково, щоб труба мала кінець із розтрубом, як у випадку з відомим обладнанням, згаданим у вступі; зазначений трубчастий елемент має зовнішній діаметр менше внутрішнього діаметра труби, з якої він може бути з'єднаний, і зазначене надувне ущільнення встановлюється на зовнішній поверхні зазначеного трубчастого елемента, що є придатним для безлічі конфігурацій вхідного кінця труби; у зазначене надувне ущільнення подається середовище із трубопроводу, що містить гнучку ділянку, розташований у зазначеному опорному кожусі або поруч із ним, при цьому зазначений трубопровід також містить зовнішню ділянку, розташовану ззовні зазначеного опорного кожуха й, по суті, що продовжується паралельно зазначеній регулюючій штанзі, що дозволяє накачувати ущільнення газом або середовищем, що надходять від насоса, який може бути встановлений на відстані від опорного кожуха; з’єднувальне обладнання також містить систему позиціонування й напрямку, що містить раму, придатну для підтримування зазначеного опорного кожуха; зазначена система керування містить вузол з електродвигуном, який підтримується зазначеною рамою й придатний для приведення в обертання зазначеної регулюючої штанги; зазначена система позиціонування й спрямування містить телескопічні стійки, що підтримують зазначену раму й обладнані виконавчими механізмами з дистанційним керуванням, які можуть переміщати зазначену раму, по суті, у вертикальному напрямку. Інші відмітні характеристики й переваги стануть зрозумілими з наступного опису необмежених прикладів варіантів здійснення з посиланням на креслення, на яких: На фіг. 1 схематично показане з’єднувальне обладнання по першому варіанту здійснення винаходу, при цьому обладнання підготовлене для висунення з метою з'єднання двох труб, частковий вид зверху в горизонтальному розрізі; на фіг. 2 схематично показане обладнання, зображене на Фіг. 1 у висунутому положенні, у якому обладнання герметичне з'єднане із двома трубами; на фіг. 3 схематично показаний перший варіант здійснення з’єднувального обладнання, установленого на баку ядерного реактора, вид збоку в розрізі, при цьому обладнання підготовлене для з'єднання із трубами в первинному контурі охолодження реактора; на фіг. 4 схематично показане з’єднувальне обладнання згідно із другим варіантом здійснення винаходу, де обладнання може бути з'єднане із чотирма трубами, частковий вид зверху в горизонтальному розрізі. З’єднувальне обладнання 1, схематично показане на Фіг. 1, установлене між двома розташованими на відстані одна від одної трубами 100, які потрібно з'єднати одну з однею або, по суті, заблокувати. Воно містить дві телескопічні з’єднувальні системи 10, які продовжуються уздовж однієї й тієї ж поздовжньої осі A1 у протилежних напрямках і змонтовані в тому самому опорному кожусі 2. Кожна телескопічна з’єднувальна система 10 містить нерухомий трубчастий опорний елемент 12, об'єднаний з кожухом 2, і рухомим трубчастий елемент 11, який може поступально сковзати усередині трубчастого напрямного елемента 12 уздовж осі A1. Герметичний контакт між трубчастими елементами 11 і 12 телескопічної системи 10 забезпечується за допомогою ущільнень 12G, установлених на внутрішній поверхні трубчастого напрямного елемента 12. Рухомий трубчастий елемент 11 кожної телескопічної системи 10 може переміщатися ковзанням уздовж осі A1 виконавчим механізмом 3, який містить першу ділянку 30, розташовану усередині опорного кожуха 2. Ця перша ділянка 30 містить спільно використовувану втулку 32 і 2 UA 105997 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 два шарнірні з’єднувальні плеча 33, які механічно з'єднують втулку 32 з кожним рухливим трубчастим елементом 11. Виконавчий механізм 3 містить другу ділянку, яка містить систему 35 керування, розташовану із зовнішньої сторони кожуха 2 і керуючу штангу 31, що проходить крізь стінку кожуха 2 для з'єднання першої ділянки 30 із системою 35 керування (Фіг. 3). Керуюча штанга 31 триває уздовж осі Z штанги, по суті, перпендикулярно осі A1 поступального переміщення кожної телескопічної з’єднувальної системи 10 і може вільно обертатися навколо осі штанги (Фіг. 3). Система 35 керування придатна для приведення в обертовий рух регулюючої штанги 31 з метою обертання втулки 32 і переміщення шарнірних з’єднувальних плечей 33 і, отже, рухомих трубчастих елементів 11. У першому показаному варіанті здійснення регулююча штанга 31 кріпиться в центрі втулки 32, при цьому остання жорстко з'єднана в обертанні зі штангою, але також можливо непряме з'єднання штанги й втулки, наприклад, за допомогою шестерні. Кожний рухомий трубчастий елемент 11 переважно має передню ділянкою 11A, зовнішня поверхня якого, загалом, має форму зрізаного конуса, і основна ділянка 11B, загалом, із циліндричною поверхнею. Найбільший діаметр передньої ділянки 11A певною мірою перевищує зовнішній діаметр основної ділянки 11B і певною мірою менше внутрішнього діаметра D труби 100, з якою може бути з'єднаний трубчастий елемент 11. Таким чином, передня ділянка кожного трубчастого елемента 11 може бути введена у відповідну трубу 100. Для одержання герметичного з'єднання кожний трубчастий елемент 11 постачений, щонайменше, одним надувним ущільненням 15, щільно встановленим по окружності на зовнішній поверхні основної ділянки 11B поруч із передньою ділянкою 11A. Переважно, у ненакачаному стані, як показано на Фіг. 1, зовнішній діаметр надувного ущільнення 15 не перевищує найбільший діаметр передньої ділянки 11A і, таким чином, ущільнення не треться або фактично не треться об внутрішню стінку труби 100, коли трубчастий елемент 11 вставляється в трубу. У кожне надувне ущільнення 15 подається текуче середовище за допомогою трубопроводу 16. Середовище може бути рідиною або газом, і газ може бути кращим, ніж рідина, зокрема, щоб уникнути забруднення навколишнього середовища рідиною у випадку витоку в ущільненні. У першому показаному варіанті здійснення кожна телескопічна з’єднувальна система 10 містить внутрішній канал 11H, утворений у трубчастому елементі 11 і придатний для проходження середовища між трубою 100, з якої з'єднується телескопічна система, і внутрішнім простором опорного кожуха 2. Це дозволяє трубам 100, з якими з'єднується з’єднувальне обладнання 1, сполучатися одна з одною. Однак по іншому варіанту здійснення, який не показаний, щонайменше, одна з телескопічних з’єднувальних систем 10 може вважатися придатною для фактичного закупорювання труби 100, з якої з'єднується телескопічна система. Наприклад, передній учаcток 11A трубчастого елемента 11 може мати глуху передню стінку. По суті, під закупорюванням труби розуміється закупорювання, яке може бути повним або частковим. У випадку часткового закупорювання може бути передбачений невеликий прохід для випуску, що дозволяє повітрю з рідини виходити із труби 100, наприклад, поруч із зоною надувного ущільнення 15, що містить випускний отвір. Як схематично показано на Фіг. 2, втулка 32 була повернена на 90° або навіть трохи більше, ніж на 90°, за допомогою повертання регулюючої штанги 31, яка дозволяє кожному з рухомих трубчастих елементів 11 висуватися для введення в отвір відповідної труби 100. По завершенню введення кожне надувне ущільнення 15 накачується за допомогою подачі стисненого повітря по відповідному до трубопроводу 16 від насосної установки 36, розташованої зовні кожуха 2 опори, як показано стрілками циркуляції повітря на Фіг. 2. Кожний трубопровід 16 містить гнучку ділянку 161, яка може слідувати за висуненням трубчастого елемента 11. Продовженням цієї гнучкої ділянки 161 є пряма ділянка 160, прикріплена до трубчастого елемента 11 і герметично з'єднана з надувним ущільненням 15. Кожна ділянка гнучкого трубопроводу 161 може бути розташована в опорному кожусі 2 або навіть ззовні й поруч із опорним кожухом. Два трубопроводи 16 сполучаються один з одним через з’єднувальний трубопровід 162 і містять спільну зовнішню ділянку 163, розташовану ззовні кожуха 2, що продовжується, по суті, паралельно регулюючій штанзі 31 до насосної установки 36. Таким чином, надувні ущільнення 36 накачуються майже одночасно. Кожне надувне ущільнення 15 призначене для герметичного контакту із внутрішньою стінкою труби 100 і забезпечує герметичне з'єднання між з’єднувальним обладнанням 1 і трубами 100. У першому показаному варіанті здійснення труби 100 функціонально зв'язано один з одним за допомогою з’єднувального обладнання 1. Обладнання 1 може бути повністю герметичним щоб уникнути витоку в навколишнє середовище рідини або газу, що транспортується по трубах 100, і в цьому випадку регулююча штанга 31 повинна герметично 3 UA 105997 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 проходити крізь, щонайменше, одну стінку, що обмежує внутрішній простір опорного кожуха 2. Як схематично показано на Фіг. 3, з’єднувальне обладнання 1 по першому варіанту здійснення з Фіг. 1 переважно може використовуватися для установки в бак 4 ядерного реактора для з'єднання із трубами первинного контуру. Первинний контур охолодження реактора, охолоджуваного водою під тиском, звичайно містить кілька петель охолодження, кожна з яких містить парогенератор 5, а також гарячу гілку й холодну гілку, з'єднані з баком. На Фіг. 3 показані труби 100 двох гарячих гілок, вхідні кінці яких, з'єднані з баком 4, розташовані напроти один одного й вирівняні по одній осі A1. З’єднувальне обладнання 1 забезпечує сполучення, щонайменше, двох гарячих гілок, так щоб вони могли наповнюватися водою за допомогою нагнітання води в одну гарячу гілку. З’єднувальне обладнання 1 містить систему 20 позиціонування й напрямку, що містить раму 21, придатну для підтримування кожуха 2. Рама 21 містить телескопічні стійки 22 позиціонування, обладнані виконавчими механізмами 23 з дистанційним управлінням для переміщення рами 21 в, по суті, вертикальному напрямку. Рама 21 містить отвори для її кутового позиціонування відносно бака. Ці отвори позиційно відповідають вертикальним штирям 45, установленим на баку 4 для кріплення кришки бака. Відкидний місток, передбачений на верхній частині оболонки реактора, може використовуватися для позиціонування кришки бака з метою кутового позиціонування з’єднувального обладнання 1, так щоб воно відповідало вертикальному опусканню рами 21 за рахунок контролю її положення по висоті для осьового вирівнювання трубчастих елементів 11 із вхідними кінцями труб 100. Система 35 керування, придатна для приведення в обертання регулюючої штанги 31, містить вузол з електродвигуном, підтримуваний рамою 21. Насосна установка 36 також може підтримуватися рамою 21, але як варіант, вона може бути переміщена на платформу, розташовану поруч із баком, щоб уникнути ризику витоку мастила насоса в бак. З’єднувальне обладнання згідно з винаходом не обмежується однією або двома телескопічними системами 10, розташованими уздовж однієї осі. На різних осях можуть бути передбачені не тільки дві телескопічні системи 10, але й більше двох телескопічних систем, щонайменше, на двох різних осях. Як схематично показано на Фіг. 4, з’єднувальне обладнання 1 згідно із другим варіантом здійснення винаходу придатне для з'єднання із чотирма трубами, розташованими уздовж двох перпендикулярних осей A1 і A2. З’єднувальне обладнання містить виконавчий механізм, перша ділянка якого, розташована усередині опорного кожуха, переважно містить загальну втулку 32’ і чотири шарнірних штанги 33’, які механічно з'єднують втулку з кожною телескопічною системою 10. Телескопічна система з’єднувального обладнання згідно з винаходом необов'язково повинна вставлятися усередину труби, з якою вона з'єднується. Навпаки, може бути передбачена телескопічна система, що містить рухливий трубчастий елемент, придатний для напресовування на трубчастий край труби. Якщо для забезпечення герметичного з'єднання використовується надувне ущільнення, то ущільнення встановлюється на внутрішню поверхню рухомого трубчастого елемента для утворення герметичного контакту із зовнішньою поверхнею трубчастого краю труби. Зрозуміло, винахід не обмежується до використання надувного ущільнення, і може бути передбачене ущільнення будь-якого типу, включаючи сюди ущільнення із твердими висувними елементами. Крім того, регулююча штанга 31 необов'язково повинна бути поворотною, навіть якщо ця конфігурація забезпечує переваги відносно забезпечення ущільнення поруч зі стінкою кожуха 2, через яку проходить штанга. Як варіант, передбачається штанга 31, яка може переміщатися поступально із шарнірними штангами виконавчого механізму, кожна з яких розташована, наприклад, у площині, утвореній віссю Z штанги й віссю поступального переміщення відповідної телескопічної системи 10. Крім того, у випадку з’єднувального обладнання, яке з'єднується з однією трубою й, отже, містить одну телескопічну систему, можна передбачити опорний кожух, що сполучається із гнучким або твердим каналом для транспортування середовища, щоб, наприклад, змінити напрямок середовища, що виходить із труби, до віддаленного обладнання для відновлення середовища. Такий варіант здійснення може використовуватися в підводному середовищі, наприклад, для збору нафти, що витікає зі зруйнованої підводної труби танкера, при цьому з’єднувальне обладнання може бути встановлене на підводній трубі за допомогою дистанційно керованих роботів. 4 UA 105997 C2 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 1. З'єднувальне обладнання (1, 1') для з'єднання із щонайменше однією трубою (100) і, зокрема, із трубою, розташованою в несприятливому навколишньому середовищі, що містить щонайменше одну телескопічну з'єднувальну систему (10), установлену на опорному кожусі (2) і виконану з можливістю приведення в дію уздовж осі (А1, А2) поступального переміщення за допомогою виконавчого механізму (3) для висування й з'єднання із зазначеною трубою (100), яке відрізняється тим, що зазначена телескопічна з'єднувальна система (10) з'єднана з першою ділянкою (30) зазначеного виконавчого механізму (3), розташованою усередині зазначеного опорного кожуха (2), причому зазначений виконавчий механізм (3) містить регулюючу штангу (31), що проходить крізь щонайменше одну стінку опорного кожуха (2) і з'єднує зазначену першу ділянку (30 із системою (35) керування, розташованою із зовнішньої сторони зазначеного опорного кожуха (2). 2. З'єднувальне обладнання за п. 1, яке відрізняється тим, що щонайменше одна зазначена телескопічна з'єднувальна система (10) містить внутрішній канал (11Н), виконаний з можливістю проходження по ньому середовища між трубою (100), з якою вона з'єднується, і внутрішнім простором зазначеного опорного кожуха (2). 3. З'єднувальне обладнання за п. 1, яке відрізняється тим, що щонайменше одна зазначена телескопічна з'єднувальна система (10) виконана з можливістю по суті закривання отвору труби (100), з якою вона з'єднується. 4. З'єднувальне обладнання за пп. 1-3, яке відрізняється тим, що зазначений виконавчий механізм (3) містить одну зазначену першу ділянку (30), придатну для спільного приведення в дію декількох зазначених телескопічних з'єднувальних систем (10). 5. З'єднувальне обладнання за пп. 1-4, яке відрізняється тим, що зазначена регулююча штанга (31) герметично проходить крізь щонайменше одну стінку, що обмежує зазначений внутрішній простір опорного кожуха (2). 6. З'єднувальне обладнання за пп. 1-5, яке відрізняється тим, що зазначена регулююча штанга (31) проходить уздовж осі (Z), по суті, перпендикулярно осі (А1, А2) поступального переміщення кожної телескопічної з'єднувальної системи (10) і виконана з можливістю вільно обертатися навколо осі штанги. 7. З'єднувальне обладнання за п. 6 разом з п. 4, яке відрізняється тим, що зазначена перша ділянка (30) виконавчого механізму містить втулку (32, 32'), з'єднану в обертанні із зазначеною регулюючою штангою (31), при цьому зазначена втулка (32) механічно з'єднана з елементами, що поступально переміщаються (11), зазначених телескопічних з'єднувальних систем шарнірними штангами (33, 33'). 8. З'єднувальне обладнання за пп. 1-7, яке відрізняється тим, що щонайменше одна телескопічна з'єднувальна система (10) містить рухомий трубчастий елемент (11), який переміщається поступально щодо опорного кожуха (2) і обладнаний щонайменше одним надувним ущільненням (15). 9. З'єднувальне обладнання за п. 8, яке відрізняється тим, що зазначений рухомий трубчастий елемент (11) має зовнішній діаметр, менший внутрішнього діаметра (D) труби (100), з якою він може бути з'єднаний, при цьому зазначене надувне ущільнення (15) установлюється на зовнішній поверхні зазначеного трубчастого елемента. 10. З'єднувальне обладнання за п. 8 або п. 9, яке відрізняється тим, що в зазначене надувне ущільнення (15) подається текуче середовище із трубопроводу (16), що містить гнучку ділянку (161), розташовану у зазначеному опорному кожусі (2) або поруч із ним, при цьому зазначений трубопровід (16) також містить зовнішню ділянку (163), розташовану ззовні зазначеного опорного кожуха й, по суті, що продовжується паралельно зазначеній регулюючій штанзі. 11. З'єднувальне обладнання за пп. 1-10, яке відрізняється тим, що воно також містить систему (20) позиціонування й напрямку, що містить раму (21), придатну для підтримки зазначеного опорного кожуха (2). 12. З'єднувальне обладнання за п. 11, яке відрізняється тим, що зазначена система (35) керування містить вузол з електродвигуном, який підтримується зазначеною рамою (21) і придатний для приведення в обертання зазначеної регулюючої штанги (31). 13. З'єднувальне обладнання за п. 11 або п. 12, яке відрізняється тим, що зазначена система (20) позиціонування й напрямку містить телескопічні стійки (22) позиціонування, що підтримують зазначену раму (21) і обладнані виконавчими механізмами (23) з дистанційним керуванням, які виконані з можливістю переміщення зазначеної рами (21) в, по суті, вертикальному напрямку. 60 5 UA 105997 C2 6 UA 105997 C2 Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 7

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Connecting device to be connected to at least one pipe

Автори англійською

Legendre, Christophe

Автори російською

Лежандр Кристоф

МПК / Мітки

МПК: F16L 25/00, F16L 37/00

Мітки: принаймні, з'єднувальне, обладнання, трубі, однієї, підключення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-105997-zehdnuvalne-obladnannya-dlya-pidklyuchennya-do-prinajjmni-odnieh-trubi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">З’єднувальне обладнання для підключення до принаймні однієї труби</a>

Подібні патенти