Електродуговий випарник металів або сплавів для нанесення покриття у вакуумі

Номер патенту: 102800

Опубліковано: 12.08.2013

Автор: Медяний Василь Ульянович

Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Електродуговий випарник металів або сплавів для нанесення покриття у вакуумі, містить протяжний витрачуваний катод, виконаний з матеріалу, що випаровується, анод, джерело підпалювання електродуги, з'єднане з анодом джерело постійної напруги електроживлення дуги, струмопідводи, засіб визначення положення катодної точки у вигляді датчиків поточного положення катодної точки, який відрізняється тим, що він містить два комутатори, два регулятори змінного струму, два керуючих трансформатори, електричні вентилі, які попарно об'єднані катодами через вторинні обмотки керуючих трансформаторів, при цьому середні точки вторинних обмоток керуючих трансформаторів об'єднані та підключені до негативного виходу джерела постійної напруги електроживлення дуги, крім того електродуговий випарник виконаний з можливістю переміщення катоду у вертикальному або у горизонтальному напрямках відносно аноду за рахунок наявності механічних вузлів, кожен з яких закріплений на виході катоду.

2. Електродуговий випарник за п. 1, який відрізняється тим, що він містить два струмовідводи, до кожного з яких підключені об'єднані аноди електричних вентилів.

3. Електродуговий випарник за п. 1, який відрізняється тим, що катоди електричних вентилів підключені до вторинної обмотки відповідного керуючого трансформатору.

4. Електродуговий випарник за п. 1, який відрізняється тим, що середні точки вторинних обмоток керуючих трансформаторів об'єднані та підключені до негативного виводу джерела постійної напруги електроживлення дуги, позитивний вихід якого з'єднаний з анодом.

5. Електродуговий випарник за п. 1, який відрізняється тим, що на кінцях протяжного витрачуваного катоду розташовані датчики положення катодної точки, вихід кожного з яких з'єднаний з виходом відповідного комутатору.

6. Електродуговий випарник за п. 1, який відрізняється тим, що вихід кожного комутатора зв'язаний з відповідним регулятором змінного струму.

7. Електродуговий випарник за п. 1, який відрізняється тим, що кожен регулятор змінного струму підключений до первинної обмотки відповідного керуючого трансформатору.

8. Електродуговий випарник за п. 1, який відрізняється тим, що джерело підпалювання виконано у вигляді блока підпалювання, який з'єднаний позитивним виводом через об'єднані середні точки вторинних обмоток керуючих трансформаторів та електричних вентилів зі струмовідводами і через негативний вивід цей блок підпалювання з'єднаний з керамічним резистором.

9. Електродуговий випарник за п. 1, який відрізняється тим, що його кожен механічний вузол виконаний у вигляді металевої плити з пазами та закріпленими на ній гумовими ущільненнями.

Текст

Реферат: Винахід належить до галузі металургії, а саме до конструкції електродугового випарника металів або сплавів для нанесення покриття у вакуумі. Електродуговий випарник металів або сплавів для нанесення покриття у вакуумі на вироби, містить протяжний (порожнистий) витрачуваний катод, виконаний з матеріалу, що випаровується, анод, джерело підпалювання електродуги (підпалюючий електрод), з'єднане з анодом джерело постійної напруги електроживлення дуги, струмопідводи, засіб визначення положення катодної точки у вигляді датчиків поточного положення катодної точки. Електродуговий випарник містить два комутатори, два регулятори змінного струму, два керуючих трансформатори, електричні вентилі, які попарно об'єднані катодами через вторинні обмотки керуючих трансформаторів, при цьому середні точки вторинних обмоток керуючих трансформаторів об'єднані та підключені до негативного виходу джерела постійної напруги електроживлення дуги. Такий електродуговий випарник виконаний з можливістю переміщення катоду у вертикальному або у горизонтальному напрямках відносно аноду за рахунок наявності механічних вузлів, кожен з яких закріплений на виході катоду. Винахід забезпечує підвищення однорідності обробки поверхні виробів шляхом нанесення рівномірного покриття на них металами або сплавами та поліпшення технологічних можливостей нанесення цих різноманітних покриттів. UA 102800 C2 (12) UA 102800 C2 UA 102800 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до галузі металургії, а саме до конструкції електродугового випарника металів або сплавів у вакуумі і може бути використаним для нанесення покрить на вироби машинобудування та інших галузей техніки. Відомий електродуговий випарник металів для нанесення покриття у вакуумі, виконаний з матеріалу, що випаровується, який містить протяжний витрачуваний катод, анод, підпалюючий електрод, джерело живлення дуги, струмовідводи, засіб утримання положення катодної точки (Авторське свідоцтво СРСР № 1802550, М.кл. С23С 14/56, публ. 15.12.1994 [1]), він дозволяє наносити багатошарові покриття, але він не забезпечує значного підвищення рівномірності нанесення покриття на довгомірні вироби. Відомий електродуговий випарник для нанесення покриттів у вакуумі, виконаний з матеріалу, що випаровується, який містить протяжний витрачуваний катод, анод, вакуумну камеру, блок керування з програмним пристроєм та джерелами постійного струму, котушку з двома соленоїдами (Патент Російської Федерації на винахід № 2186874, М.кл. С23С 14/35, публ. 10.08.2002 [2]). Він дозволяє наносити багатошарові покриття, але він не забезпечує значного підвищення рівномірності нанесення покриття на довгомірні вироби. Відомий електродуговий випарник металів для нанесення покриття у вакуумі, виконаний з матеріалу, що випаровується, який містить протяжний витрачуваний катод, анод - камеру, підпалююче джерело, джерело постійного струму (Патент Російської Федерації на винахід № 2077604, М. кл. С23С 14/32, публ. 20.04.1997 [3]). Він забезпечує підвищення коефіцієнту використання матеріалу катода та підвищення швидкості напилювання, але не забезпечує підвищення рівномірності нанесення покриття на довгомірні вироби. Відомий електродуговий випарник металів та сплавів для нанесення покриттів у вакуумі, виконаний з матеріалу, що випаровується, містить протяжний (порожнистий) витрачуваний катод, анод, джерело підпалювання електродуги (підпалювальний електрод), датчики положення дуги (катодної точки), джерело постійного струму (постійної напруги електроживлення дуги), з'єднане з анодом (вакуумна камера), струмовідводи, засіб визначення положення катодної точки у вигляді датчиків поточного положення катодної точки, блок керування роботою джерел постійного струму (Патент України на корисну модель № 1995, М.кл. С23С 14/32, публ. 15.09.2003 бюл. № 9 [4]). Таке технічне рішення має поширені технологічні можливості - дозволяє наносити покриття на внутрішню поверхню глухого отвору, але цей випарник не забезпечує підвищення рівномірності нанесення покриття на довгомірні вироби. Відомий вакуумний електродуговий випарник, який містить катод, анод, додатковий анод виконаний як корпус вакуумної камери, постійні магніти, що виконані з можливістю їх переміщення, програмованого узгодження їх позицій відносно катода, джерела живлення, механізм переміщення, який зв'язаний з першим портом ПЕОМ (Персональної електроннообчислювальної машини) (Патент України на винахід № 86841, М.кл. С23С 14/00, публ. 25.05.2009 бюл. № 10 [5]). В такому винаході збільшена частина поверхні катода, яка випаровується, завдяки чому підвищується продуктивність цього пристрою, але він також не забезпечує підвищення рівномірності нанесення покриття на довгомірні вироби. Найбільш близьким до запропонованого електродугового випарника є електродуговий випарник металів та сплавів для нанесення покриття у вакуумі, виконаний з матеріалу, що випаровується, містить протяжний (порожнистий) витрачуваний катод, анод, джерело підпалювання електродуги (підпалювальний електрод), з'єднане з анодом (вакуумною камерою) джерело постійної напруги електроживлення дуги, струмопідводи, засіб визначення положення катодної точки у вигляді датчиків поточного положення катодної точки - дуги (Патент Російської Федерації на винахід № 2059737, М.кл. С23С 14/32, публ. 10.05.1996 [6]). Такий електродуговий випарник спрямований на забезпечення стабільного керування катодної точки для однорідної обробки поверхні виробу, що обробляють. Але це технічне рішення має резерв для удосконалення за рахунок поліпшення технологічних можливостей, і в результаті - підвищення однорідності обробки поверхні виробів. Задачею запропонованого винаходу є створення електродугового випарника металів або сплавів для нанесення покриття у вакуумі, який би за рахунок сукупності ознак, в тому числі і його нових ознак - нових конструктивних елементів, зв'язків між ними дозволив би одержати технічний результат при його використанні – поліпшення його технологічних можливостей, підвищення однорідності обробки поверхні виробів, а також поширити асортимент сучасних електродугових випарників металів та сплавів. Поставлена задача вирішується тим, що запропонований електродуговий випарник металів або сплавів для нанесення покриття у вакуумі, містить протяжний (порожнистий) витрачуваний катод, виконаний з матеріалу, що випаровується, анод, джерело підпалювання електродуги (підпалювальний електрод), з'єднане з анодом (вакуумною камерою) джерело постійної напруги 1 UA 102800 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 електроживлення дуги, струмопідводи, засіб визначення положення катодної точки у вигляді датчиків поточного положення катодної точки. Новим у запропонованому пристрої є те, що він містить два комутатори, два регулятори змінного струму, два керуючих трансформатори, електричні вентилі, які попарно об'єднані катодами через вторинні обмотки керуючих трансформаторів, при цьому середні точки вторинних обмоток керуючих трансформаторів об'єднані та підключені до негативного виходу джерела постійної напруги електроживлення дуги (дугового розряду), крім того електродуговий випарник виконаний з можливістю переміщення катоду у вертикальному або у горизонтальному напрямках відносно аноду за рахунок наявності механічних вузлів, кожен з яких закріплений на виході катоду. Додатково запропонований пристрій характеризується наступними уточнюючими новими ознаками. Електродуговий випарник містить два струмопідводи, до кожного з яких підключені об'єднані аноди електричних вентилів. Катоди кожного електричних вентилів підключені до вторинної обмотки відповідного керуючого трансформатору. Середні точки вторинних обмоток керуючих трансформаторів об'єднані та підключені до негативного виводу джерела постійної напруги електроживлення дуги, позитивний вихід якого з'єднаний з анодом. На кінцях протяжного витрачуваного катоду розташовані датчики положення катодної точки (датчики для регулювання положення катодної точки), вихід кожного з яких з'єднаний з виходом відповідного комутатору. Вихід кожного комутатора зв'язаний з відповідним регулятором змінного струму. Кожен регулятор змінного струму підключений до первинної обмотки відповідного керуючого трансформатору. Джерело підпалювання виконано у вигляді блока підпалювання, який з'єднаний позитивним виводом через об'єднані середні точки вторинних обмоток керуючих трансформаторів та електричних вентилів з струмовідводами і через негативний вивід цей блок підпалювання з'єднаний з керамічним резистором. Кожен механічний вузол виконаний у вигляді металевої плити з пазами і закріпленими на ній гумовими ущільненнями. Промислова придатність запропонованого електродугового випарника металів або сплавів для нанесення покриттів у вакуумі описана нижче, а також ілюстрована на фіг. 1, 2: Фіг. 1 - загальна схема запропонованого електродугового випарника металів або сплавів для нанесення покриття у вакуумі. Фіг. 2 - механічний вузол для переміщення катоду відносно аноду. Опис статичного стану запропонованого електродугового випарника металів або сплавів для нанесення покриттів у вакуумі наведено нижче. Електродуговий випарник металів або сплавів для нанесення покриття у вакуумі, містить протяжний (порожнистий) витрачуваний катод 1, виконаний з матеріалу, що випаровується, з струмовідводами 2 і 3 на його торцях (Фіг. 1). До струмопідводу 2 підключені об'єднані аноди 4 та 5 електричних вентилів 6 та 7, а до струмопідводу 3 підключені об'єднані аноди 8 та 9 електричних вентилів 10 та 11. Катоди 12 та 13 електричних вентилів 6 та 7 підключені до вторинної обмотки 14 керуючого трансформатору 15; катоди 16 та 17 електричних вентилів 10 та 11, відповідно, підключені до вторинної обмотки 18 керуючого трансформатору 19. Середні точки 20 та 21 вторинних обмоток 14 та 18 керуючих трансформаторів 15 та 19 об'єднані та підключені до негативного виводу 22 джерела 23 постійної напруги електроживлення дуги, позитивний вихід 24 якого з'єднаний з анодом (вакуумною камерою) 25. На кінцях протяжного витрачуваного катоду 1 розташовані датчики положення катодної точки 26 та 27 (датчики для регулювання положення катодної точки), виходи яких з'єднані з виходами комутаторів 28 та 29, відповідно. Вихід комутатора 28 зв'язаний з регулятором змінного струму 30, а вихід комутатору 29 зв'язаний з регулятором змінного струму 31. Регулятори змінного струму 30 та 31 підключені, відповідно, до первинних обмоток 32 та 33 керуючих трансформаторів 15 та 19. Запропонований електродуговий випарник містить блок підпалювання 34, який з'єднаний позитивним виводом 36 через об'єднані середні точки 20 та 21 вторинних обмоток 14 та 18 керуючих трансформаторів 15 і 19 та електричних вентилів 6, 7, 10 та 11 зі струмопідводами 2 і 3 катоду 1, і цей блок підпалювання 34 з'єднаний негативним виводом 35 з керамічним резистором 37. На виводах катоду 1 закріплені механічні вузли 38 та 39 для можливості переміщення катоду 1 відносно аноду 25 у горизонтальному напрямку та у вертикальному напрямку (горизонтальний та вертикальний напрямок руху на Фіг. 1 зазначений двосторонніми стрілками). Механічні вузли 38 та 39 мають однакові складові елементи - зображення на Фіг. 2, 2 UA 102800 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 де: 40 - вивід катоду 1, 41 - клема струмовідводу, 42 - вакуумний ввід (верхня та нижня ізоляційні втулки, гумова прокладка, гайка - цифровими позиціями не зазначені), 43 - плита з пазами, 44 - фланець аноду (вакуумної камери) зі шпильками, 45 - гумове ущільнення, 46 гайка та шайба. 47, 48, 49 - типові вакуумні ущільнення на вводах. Катод 1 може бути виконаним у вигляді труби з матеріалу, що випаровується, наприклад, з титану ВТ-1, яка має довжину 1000-6000 мм, діаметр наріжний 4-120 мм, діаметр внутрішній 1020 мм. Струмопідводи 2 та 3 являють собою нержавіючі труби, що закріплені на торцях катоду 1, які водночас застосовують для підводу та відводу охолоджуючої рідини через катод 1. Електричний ланцюг через вторинні обмотки 14 та 18 керуючих трансформаторів 15 та 19 та електричні вентилі 6, 7, 10, 11 забезпечують симетричне підключення негативного виводу 22 джерела 23 постійної напруги електроживлення дуги до струмопідводів 2 та 3 катоду 1. Електричні вентилі 6, 7, 10, 11 можуть бути виконані на діодах типу Д-161-320-14. Як джерело постійної напруги електроживлення дуги 23 може бути використаним зварювальний випрямовувач ВДУ-506. Як анод 25 може бути застосована камера вакуумної установки або додаткові електроди. Датчики 12 та 13 виконані у вигляді стрижнів з нержавіючої сталі, що закріплені на електричному екрані (цифровою позицією не позначений) та ізольовані від нього. Комутатори 28 та 29 можуть бути виконані на тиристорних модулях типу МТОТО/3-80-12. Керуючі трансформатори 15 та 19 можуть бути типу ОСМ1-2,5 (з перемотаною вторинною обмоткою, яка має середню точку). Регулятори змінного струму (напруги) 30 та 31 можуть бути типу АОМН-40-220-75. Блок підпалювання 34 формує високовольтний імпульс і може бути виконаним за будь-якою існуючою схемою. Вищеописані складові елементи запропонованого електродугового випарника наведені нижче у вигляді специфікаційного переліку. 1 - протяжний (порожнистий) витрачуваний катод 2 - струмопідвід (лівий) катоду 1 3 - струмопідвід (правий) катоду 4 - анод електричного вентиля 6 5 - анод електричного вентиля 7 6 - електричний вентиль 7 - електричний вентиль 8 - анод електричного вентиля 10 9 - анод електричного вентиля 11 10 - електричний вентиль 11 - електричний вентиль 12 - катод вентиля 6 13 - анод вентиля 7 14 - вторинна обмотка керуючого трансформатору 15 15 - керуючий трансформатор 16 - катод вентиля 10 17 - катод вентиля 11 18 - вторинна обмотка керуючого трансформатору 19 19 - керуючий трансформатор 20 - середня точка вторинної обмотки 14 керуючого трансформатору 15 21 - середня точка вторинної обмотки 18 керуючого трансформатору 19 22 - негативний вивід джерела 23 постійної напруги електроживлення дуги 23 - джерело постійної напруги електроживлення дуги 24 - позитивний вихід джерела 23 25 - анод (вакуумна камера) 26 - датчик (для регулювання) положення катодної точки 27 - датчик (для регулювання) положення катодної точки 28 - комутатор 29 - комутатор 30 - регулятор змінного струму 31 - регулятор змінного струму 32 - первинна обмотка керуючого трансформатору 15 33 - первинна обмотка керуючого трансформатору 19. 34 - блок підпалювання (підпалювальний електрод) 35 - негативний вивід блока підпалювання 34 36 - позитивний вивід блока підпалювання 34 3 UA 102800 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 37 - керамічний резистор 38, 39 - механічні вузли, які забезпечують переміщення катоду 1 у вертикальному напрямку або у горизонтальному напрямку відносно аноду 25 40 - вивід катоду 1 41 - клема струмовідводу 42 - вакуумний ввід (верхня та нижня ізоляційні втулки, гумова прокладка, гайка цифровими позиціями не зазначені) 43 - плита з пазами 44 - фланець аноду (вакуумної камери) зі шпильками 45 - гумове ущільнення 46 - гайка та шайба 47, 48, 49 - типові вакуумні ущільнення на вводах 50 - умовне зображення деталі на яку наносять покриття. Запропонований електродуговий випарник металів або сплавів працює наступним чином. У вакуумну камеру (анод) 25 встановлюють деталі або вироби для нанесення на них покриття. Електродуговий випарник підключають до джерела постійної напруги електроживлення дуги 23, подають напругу холостого ходу між катодом 1 та анодом 25. Включають блок підпалювання дугового розряду 34 - при включенні блока 34 формується високовольтний імпульс, який пробиває іскру на поверхні кераміки керамічного резистора 37, при цьому ініціюється виникнення електричної дуги між катодом 1 та анодом 25 (в атмосфері азоту) - в області правого струмопідводу 3. При проходженні утвореної катодної точки в області струмовідводу 3, де ініційовано виникнення електричної дуги, сигнал керування з датчика 26 поступає на комутатор 28, який включає регулятор змінної напруги (змінного струму) 30 керуючого трансформатору 15. Керуючий трансформатор 15 через електричні вентилі 6 та 7 подає негативний потенціал на струмовідвід 2, у результаті чого з'являється (виникає) асиметрія у розподіленні напруги електричного поля по довжині катоду 1 та аноду 25, у наслідок чого катодна точка переміщується у області лівого струмовідводу 2. При досягненні катодної точки струмовідводу 2 на датчику 27 з'являється сигнал керування, який поступає на комутатор 29, який включає регулятор змінної напруги (змінного струму) 31 керуючого трансформатору 19. Керуючий трансформатор 19 через електричні вентилі 10 та 11 подає негативний потенціал на струмовідвід 3, і катодна точка переміщується в область правого струмовідводу 3. Таким чином забезпечується зворотно - поступательне переміщення катодної точки повздовж катоду 1. Крім того, за допомогою регуляторів 16 та 17 можна змінювати швидкість переміщення катодної точки дуги повздовж катоду 1. Механічні вузли 38 та 39 забезпечують рух катоду 1 відносно аноду 25 у вертикальному або у горизонтальному напрямках. Конструкція кожного механічного вузла 38 та 39 дозволяє виконувати переміщення катоду 1 у вертикальному напрямі за допомогою верхньої та нижньої втулок, гумової прокладки та гайки вакуумного вводу 42, а переміщення катоду 1 у горизонтальній площині виконується за допомогою плити 43 з пазами та гайки з шайбою 46. В процесі здійснення нанесення металів, сплавів на деталі, на вироби запропонованим електродуговим випарником досягається одержання абсолютно рівномірного покриття цих деталей, виробів металами або сплавами. Сукупність усіх ознак запропонованого електродугового випарника при його використанні, застосуванні дозволяє одержати технічний результат - поліпшити технологічні можливості, підвищити однорідність обробки поверхні виробів, а також поширити асортимент сучасних електродугових випарників металів або сплавів. При експлуатації запропонованого випарника проявляються нові властивості цього технічного рішення, обумовлені введенням його нових ознак, в результаті яких проявляються його внутрішні властивості, які забезпечують поліпшення технологічних можливостей цього пристрою - абсолютну однорідність обробки поверхні виробів за рахунок нових ознак, а саме за рахунок наявності двох комутаторів, двох регуляторів змінного струму (змінної напруги), двох керуючих трансформаторів, електричних вентилів, які попарно об'єднані катодами через вторинні обмотки трансформаторів, об'єднання середніх точок вторинних обмоток керуючих трансформаторів, що підключені до негативного виходу (клеми) джерела (постійної напруги) електроживлення дуги (дугового розряду), виконання електродугового випарника з можливістю переміщення катоду у вертикальному або у горизонтальному напрямках відносно аноду за рахунок наявності особливих конструктивних елементів. У поєднанні ці ознаки, їх нова сукупність призвели до одержання несподіваного ефекту регулювання, що обумовлює нанесення покриття з великим ступенем рівномірності по всій поверхні виробу. Ймовірно, оптимальний режим здійснення абсолютно рівномірного покриття при застосуванні 4 UA 102800 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 запропонованого випарника обумовлений досягненням рівномірної рекомбінації частинок матеріалу, що випаровується (молекул титану) та молекул азоту в процесі кумулятивного електромагнітного впливу та утворенням іонно-молекулярних зв'язків взаємодіючих середовищ, парів і плазми металу - з оптимальною інтенсивністю енергій і напрямком їх руху, при цьому не утворюються неелектропровідні сполуки. Застосування у запропонованому пристрої симетричного струмовідводу до торців довгомірного катоду через електричні вентилі, які розташовані у вторинних обмотках керуючих трансформаторів, при цьому у залежності від місцезнаходження катодної точки на поверхні катоду, що визначається датчиками положення по сигналу, з яких через комутатори відбувається керування регуляторами змінної напруги первинних обмоток керуючих трансформаторів, які відповідають за переміщення катодної точки, забезпечення переміщення катоду у вертикальному та горизонтальному напрямках у поєднанні дозволяють здійснювати регульоване переміщення катодної точки дугового розряду по катоду і, відповідно - якісне, рівномірне нанесення покриття металів або сплавів на поверхню виробів. При використанні електродугового випарника технічний результат посилюється за рахунок наявності саме двох струмопідводів, до кожного з яких підключені об'єднані аноди електричних вентилів, підключення катодів електричних вентилів до вторинної обмотки керуючого трансформатору, об'єднання середніх точок вторинних обмоток керуючих трансформаторів та підключення їх до негативного виводу джерела постійної напруги електроживлення дуги, певне встановлення датчиків положення катодної точки, комутаторів, регуляторів змінного струму, джерела підпалювання у вигляді блока підпалювання, що з'єднаний позитивним виводом через об'єднані середні точки вторинних обмоток керуючих трансформаторів та електричних вентилів з струмовідводами та через негативний вивід - з керамічним резистором. Запропонований електродуговий випарник металів або сплавів для нанесення покриттів у вакуумі виготовлений у промислових умовах, проведені його широкі експериментальновиробничі випробування, які показали промислову здатність цього випарника, його високу ефективність при використанні: випробувальне покриття деталей, виробів (1000 одиниць на один катод) з застосуванням такого електродугового випарника були здійснені з високою точністю регулювання процесу і з одержанням абсолютної рівномірності покрить. Можливість виробництва створеного пристрою поширює асортимент сучасних електродугових випарників металів або сплавів. Джерела інформації: 1. Авторське свідоцтво СРСР № 1802550, м.кл. С23С 14/56, заявл. 28.05.1987, публ. 15.12.1994. 2. Патент Російської Федерації на винахід № 2186874, м.кл. С23С 14/35, публ. 10.08.2002. 3. Патент Російської Федерації на винахід № 2077604, м.кл. С23С 14/32, публ. 20.04.1997. 4. Патент України на корисну модель № 1995, м.кл. С23С 14/32, публ. 15.09.2003 бюл. № 9. 5. Патент України на винахід № 86841, м.кл. С23С 14/00, публ. 25.05.2009 бюл. № 10. 6. Патент Російської Федерації на винахід № 2059737, м.кл. С23С 14/35, публ. 10.06.1996 – найближчий аналог. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 1. Електродуговий випарник металів або сплавів для нанесення покриття у вакуумі, містить протяжний витрачуваний катод, виконаний з матеріалу, що випаровується, анод, джерело підпалювання електродуги, з'єднане з анодом джерело постійної напруги електроживлення дуги, струмопідводи, засіб визначення положення катодної точки у вигляді датчиків поточного положення катодної точки, який відрізняється тим, що він містить два комутатори, два регулятори змінного струму, два керуючих трансформатори, електричні вентилі, які попарно об'єднані катодами через вторинні обмотки керуючих трансформаторів, при цьому середні точки вторинних обмоток керуючих трансформаторів об'єднані та підключені до негативного виходу джерела постійної напруги електроживлення дуги, крім того електродуговий випарник виконаний з можливістю переміщення катоду у вертикальному або у горизонтальному напрямках відносно аноду за рахунок наявності механічних вузлів, кожен з яких закріплений на виході катоду. 2. Електродуговий випарник за п. 1, який відрізняється тим, що він містить два струмовідводи, до кожного з яких підключені об'єднані аноди електричних вентилів. 5 UA 102800 C2 5 10 15 3. Електродуговий випарник за п. 1, який відрізняється тим, що катоди електричних вентилів підключені до вторинної обмотки відповідного керуючого трансформатору. 4. Електродуговий випарник за п. 1, який відрізняється тим, що середні точки вторинних обмоток керуючих трансформаторів об'єднані та підключені до негативного виводу джерела постійної напруги електроживлення дуги, позитивний вихід якого з'єднаний з анодом. 5. Електродуговий випарник за п. 1, який відрізняється тим, що на кінцях протяжного витрачуваного катоду розташовані датчики положення катодної точки, вихід кожного з яких з'єднаний з виходом відповідного комутатору. 6. Електродуговий випарник за п. 1, який відрізняється тим, що вихід кожного комутатора зв'язаний з відповідним регулятором змінного струму. 7. Електродуговий випарник за п. 1, який відрізняється тим, що кожен регулятор змінного струму підключений до первинної обмотки відповідного керуючого трансформатору. 8. Електродуговий випарник за п. 1, який відрізняється тим, що джерело підпалювання виконано у вигляді блока підпалювання, який з'єднаний позитивним виводом через об'єднані середні точки вторинних обмоток керуючих трансформаторів та електричних вентилів зі струмовідводами і через негативний вивід цей блок підпалювання з'єднаний з керамічним резистором. 9. Електродуговий випарник за п. 1, який відрізняється тим, що його кожен механічний вузол виконаний у вигляді металевої плити з пазами та закріпленими на ній гумовими ущільненнями. Фіг. 1 6 UA 102800 C2 Фіг. 2 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 7

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Electron evaporator of metals or alloys for applicaton of coating in vacuum

Автори англійською

Medianyi Vasyl Ulianovych

Назва патенту російською

Электронный испаритель металлов или сплавов для нанесения покрытия в вакууме

Автори російською

Медяный Василий Ульянович

МПК / Мітки

МПК: C23C 14/24, C23C 14/16, C23C 14/32, C23C 14/54

Мітки: випарник, покриття, електродуговий, сплавів, вакуумі, нанесення, металів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-102800-elektrodugovijj-viparnik-metaliv-abo-splaviv-dlya-nanesennya-pokrittya-u-vakuumi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Електродуговий випарник металів або сплавів для нанесення покриття у вакуумі</a>

Подібні патенти