Консервна банка з частково лакованою внутрішньою поверхнею та спосіб її виготовлення

Номер патенту: 102089

Опубліковано: 10.06.2013

Автори: Шім Фабе, Дезіль Брюно, Даті Франк Філіпп, ле Талюдек Ален Марсель

Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Консервна банка для харчових продуктів, яка містить корпус, що складається з донної частини (2), що переходить в бічну стінку (3), верхня межа (4) якої обмежує верхній отвір (5), призначений для установки закупорювальних засобів, при цьому внутрішня поверхня (9) згаданого корпусу щонайменше частково виготовлена з білої жерсті, на ділянках поверхні якої нанесений захисний лак (10), що запобігає взаємодії згаданої поверхні (9) із згаданими харчовими продуктами, так, що не покриті лаком ділянки поверхні з білої жерсті призначені для взаємодії з харчовими продуктами, яка відрізняється тим, що згадані не покриті лаком ділянки поверхні з білої жерсті складаються з безлічі відкритих ділянок (11) з білої жерсті, відокремлених одна від одної лакованими ділянками (12), так, що згадані відкриті ділянки (11) з білої жерсті розподілені по висоті згаданої бічної стінки (3), зокрема для обмеження неестетичного вигляду згаданих відкритих ділянок (11) з білої жерсті в результаті їх хімічної реакції із згаданими харчовими продуктами.

2. Консервна банка за п. 1, яка відрізняється тим, що згадані відкриті ділянки (11) з білої жерсті розподілені рівномірно або майже рівномірно по згаданій поверхні (9) з білої жерсті.

3. Консервна банка за пунктом 1 або 2, яка відрізняється тим, що поверхня (9) з білої жерсті складається з чергувань лакованих ділянок (12) і відкритих ділянок (11) з білої жерсті, при цьому кожна із згаданих ділянок (11, 12), в цілому, має форму смуги, а згадані ділянки (11, 12) розподілені щонайменше по частині висоти бічної стінки (3) і розташовані в площинах, перпендикулярних подовжній осі (1') корпусу консервної банки.

4. Консервна банка за п. 3, яка відрізняється тим, що на бічній стінці (3) її є щонайменше один вигин (6, 7), внутрішня поверхня (9) якого щонайменше частково виготовлена з білої жерсті, при цьому щонайменше на частині поверхні згаданого вигину (6, 7) є одна відкрита ділянка (11) з білої жерсті.

5. Консервна банка за п. 4, яка відрізняється тим, що щонайменше на декількох вигинах (6, 7) її є приховані області (6', 7'), орієнтовані у бік донної частини (2) згаданої консервної банки, при цьому відкриті ділянки (11) з білої жерсті згаданих вигинів (6, 7) розташовані переважно в їх прихованих областях (6', 7'), а решта поверхні згаданих вигинів (6, 7) є лакованими ділянками (12).

6. Консервна банка за пунктом 4 або 5, яка відрізняється тим, що щонайменше деякі вигини (6) мають зігнуту форму, поперемінно перехідну з вигнутої в увігнуту, при цьому прихована область (6b') згаданих увігнутих вигинів (6b) орієнтована у напрямку донної частини (2) згаданої консервної банки (1) і містить відкриту ділянку (11) з білої жерсті.

7. Консервна банка за будь-яким з пунктів 4-6, яка відрізняється тим, що вигини (6, 7) розташовані кільцеподібно по колу бічної стінки (3), а відповідні відкриті ділянки (11) мають форму кільцевих смуг.

8. Консервна банка за будь-яким з пунктів 4-7, яка відрізняється тим, що відкриті ділянки (11) з білої жерсті, розташовані на вигинах (6, 7), складають від 5 до 50 % загальної поверхні згаданих вигинів.

9. Спосіб виготовлення консервної банки для харчових продуктів за будь-яким з пунктів 1-8, який відрізняється тим, що включає щонайменше етап нанесення на внутрішню поверхню (9) бічної стінки (3) захисного лаку (10) з використанням засобів (14) нанесення покриття, при цьому згаданий етап нанесення покриття полягає в нанесенні на внутрішню поверхню (9) згаданої бічної стінки (3) покриття із захисного лаку (10) так, щоб утворилася множина відкритих ділянок (11) з білої жерсті, відокремлених одна від одної лакованими ділянками (12), при цьому згадані відкриті ділянки (11) з білої жерсті розподілені по висоті згаданої бічної стінки (3).

10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що на етапі нанесення покриття консервна банка (1) і/або засоби нанесення покриття обертаються щодо одне одного навколо подовжньої осі (1') згаданої консервної банки (1).

11. Спосіб за пунктом 9 або 10, при якому в згаданій консервній банці (1) є бічна стінка (3) щонайменше з одним вигином (6, 7), і при якому згадані засоби нанесення покриття містять щонайменше одну розпилювальну форсунку, який відрізняється тим, що на етапі нанесення покриття розпилювальна форсунка (14) розташовується перед верхнім отвором (5) консервної банки (1), ззовні внутрішнього об'єму, що визначається бічною стінкою (3), і розпилює захисний лак (10) у напрямку згаданої бічної стінки (3) консервної банки (1).

12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що консервна банка (1) і/або розпилювальна форсунка (14) переміщаються подовжньо щодо одна одної, а струмінь захисного лаку (15) розташований таким чином, що між верхньою межею (16) струменя і бічною стінкою (3) утворюється кут В, менший 90°.

13. Спосіб за будь-яким з пунктів 9-12, який відрізняється тим, що засоби нанесення покриття містять щонайменше одну розпилювальну форсунку, при цьому відкриті ділянки (11) з білої жерсті формуються за рахунок використання заданих тимчасових циклів включення і виключення розпилювальної форсунки залежно від положення консервної банки (1) відносно форсунки (14).

Текст

Реферат: Даний винахід стосується консервної банки (1), зокрема, для консервації харчових продуктів, яка містить корпус, що складається з донної частини (2), що переходить в бічну стінку (3), внутрішня поверхня (9) згаданого корпусу щонайменше частково виготовлена з білої жерсті, на згадану поверхню з білої жерсті частково нанесено захисне лакове покриття (10), що запобігає взаємодії згаданої поверхні (9) з білої жерсті із згаданими харчовими продуктами; поверхня з білої жерсті без лаку, т. з. "відкрита" поверхня, призначена для взаємодії з харчовими продуктами. Згідно з даним винаходом згадана відкрита поверхня з білої жерсті складається з безлічі відкритих ділянок (11) з білої жерсті, відокремлених одна від одної лакованими ділянками (12), згадані відкриті ділянки (11) з білої жерсті розподілені по висоті згаданої бічної стінки (3), зокрема для обмеження неестетичного вигляду згаданих відкритих ділянок (11) з білої жерсті в результаті їх хімічної реакції із згаданими харчовими продуктами. UA 102089 C2 (12) UA 102089 C2 UA 102089 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід відноситься до банки, зокрема для консервації харчових продуктів, внутрішня поверхня якої, щонайменше, частково виготовлена з білої жерсті і частково покрита захисним лаком. Даний винахід також відноситься до способу виготовлення подібної консервної банки, а також до пристрою для реалізації згаданого способу. Окремі види харчових продуктів, наприклад фрукти або продукти, що містять томати, зазвичай упаковуються в консервні банки, внутрішня поверхня яких, щонайменше, частково виготовлена з білої жерсті. При термічній обробці, а також при подальшому зберіганні упаковані продукти вбирають деяку кількість покриття з білої жерсті, що дозволяє зберігати органолептичні і візуальні властивості продукції, зводячи до мінімуму процес їх окислення. В цілях контролю кількості білої жерсті, що взаємодіє з упакованою продукцією, внутрішню поверхню консервних банок покривають відповідним захисним лаком (також іменованим захисним покриттям). Подібні частково лаковані консервні банки, наприклад, розкриваються в документах ЕР 0492870 або ЕР 0688615. У цих документах описується консервна банка, корпус якої виготовляється з білої жерсті методом волочіння. Отримувана консервна банка містить донну частину і бічну стінку, що йде країв згаданої донної частини; верхня межа згаданої бічної стінки обмежує верхній отвір корпусу, призначений для установки закупорювальних засобів. Корпус консервної банки містить спеціальну лаковану поверхню, що йде безперервно вгору уздовж частини внутрішньої поверхні бічної стінки; а саме, згадана захисна лакована ділянка йде безперервно, від верхньої межі бічної стінки і займає частину менше її довжини. Решта частини бічної стінки (тобто нижня частина) утворює відкриту ділянку. Проте, банки подібного типу з частковим лакуванням мають недолік, що полягає в тому, що внутрішня поверхня їх бічних стінок, в цілому, зачорнена, що виглядає украй непривабливо для споживача. Зачорнена частина відповідає відкритій поверхні з білої жерсті, що контрастує з лакованою ділянкою бічної стінки (який, в цілому, має світлий або прозорий колір); подібне чорніння відбувається в результаті хімічної реакції з консервованими харчовими продуктами. Для вирішення даної проблеми заявник розробив нову консервну банку, призначену, зокрема, для консервації продуктів харчування, внутрішня поверхня якої має спеціальне лакове покриття, що зменшує, і що навіть виключає негативний вплив, який надають жерстяні поверхні, не покриті лаком, на загальний естетичний вид внутрішньої поверхні консервної банки, і що при цьому дозволяє оптимізувати використання білої жерсті для збереження якісних параметрів упакованих харчових продуктів. Консервна банка по даному винаходу містить корпус, що складається з донної частини, перехідної в бічну стінку, верхня межа якої визначає верхній отвір, призначений для установки закупорювальних засобів, внутрішня поверхня згаданого корпусу, щонайменше, частково виготовлена з білої жерсті, на згадану поверхню з білої жерсті частково нанесено захисне лакове покриття, що запобігає взаємодії між згаданою поверхнею з білої жерсті і згаданими харчовими продуктами, поверхня з білої жерсті без лаку, так звана відкрита поверхня призначена для взаємодії з харчовими продуктами. Згідно винаходу згадана відкрита поверхня з білої жерсті складаєтеся з безлічі відкритих ділянок з білої жерсті, відокремлених одна від одної лакованими ділянками, а згадані відкриті ділянки з білої жерсті розподілені по висоті згаданої бічної стінки. Така консервна банка зменшує, і навіть виключає негативний вплив, який надають жерстяні поверхні, не покриті лаком, на естетичний вид внутрішньої поверхні консервної банки (за рахунок розділення відкритої поверхні з білої жерсті на безліч ділянок з білої жерсті), при цьому, дозволяючи оптимізувати використання білої жерсті для збереження якісних параметрів упакованих харчових продуктів. Згідно переважному варіанту здійснення відкриті ділянки з білої жерсті розподілені рівномірно або майже рівномірно по згаданій поверхні з білої жерсті. Подібний розподіл дозволяє, зокрема, оптимізувати використання білої жерсті по всій висоті харчових продуктів. Згідно іншої відмітної особливості, поверхня з білої жерсті складається з чергування лакованих ділянок і відкритих ділянок з білої жерсті, кожна із згаданих ділянок, в цілому, має форму смуги, а згадані ділянки розподілені, щонайменше, по частині висоти бічної стінки і розташовані в площинах перпендикулярних подовжній осі корпусу консервної банки. Згідно іншої відмітної особливості і у випадку, якщо на бічній поверхні є, щонайменше, один вигин, внутрішня поверхня якого, щонайменше, частково виготовлена з білої жерсті, то, щонайменше, на частини поверхні згаданого вигину є одна відкрита ділянка з білої жерсті. Згідно переважному варіанту здійснення, при якому, щонайменше, декілька вигинів мають так звану приховану область, орієнтовану у бік донної частини згаданої консервної банки, відкриті ділянки з білої жерсті згаданих вигинів встановлені переважно в їх прихованій області, а 1 UA 102089 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 решта поверхні згаданих вигинів є лакованою ділянкою. Подібне розташування відкритих ділянок з білої жерсті дозволяє оптимально приховувати їх від споживача, що оптимізує естетичний вид внутрішньої поверхні консервної банки. Також, в даному випадку, вигини переважно мають зігнуту форму, поперемінно переходячи з вигнутої в увігнуту (у напрямі внутрішньої і зовнішньої сторони, відповідно), а прихована область згаданих увігнутих вигинів, орієнтована у напрямі донної частини згаданої консервної банки, містить відкриту ділянку з білої жерсті. В даному випадку вигини завжди проходять, переважно, по колу бічної стінки, а суміжні відкриті ділянки з білої жерсті, переважно, мають форму кругових смужок. Також, в даному випадку, відкриті ділянки з білої жерсті, розташовані на вигинах, складають, переважно, від 5 до 50 % від загальної поверхні згаданих вигинів. Даний винахід також відноситься до способу виготовлення консервної банки для консервації харчових продуктів, згаданий спосіб складається, щонайменше, з етапу покриття внутрішньої поверхні бічної стінки захисним лаком з використанням засобів нанесення покриття. Згаданий етап нанесення покриття полягає в нанесенні на внутрішню поверхню згаданої бічної стінки покриття із захисного лаку так, щоб утворилася безліч "відкритих" областей з білої жерсті, відокремлених одна від одної лакованими областями, згадані відкриті області з білої жерсті розподілені по висоті згаданої бічної стінки. Згідно одному з конкретних варіантів здійснення під час етапу нанесення покриття консервна банка і/або розпилювальна форсунка розташовуються подовжньо або обертаються щодо одна одної, навколо подовжньої осі згаданої консервної банки. Згідно іншому конкретному варіанту здійснення, при якому в згаданій консервній банці є бічна стінка, що складається, щонайменше, з одного вигину і при якому згадані засоби нанесення покриття містять, щонайменше, одну розпилювальну форсунку, згадана розпилювальна форсунка розташовується, під час етапу нанесення покриття, перед верхнім отвором консервної банки, зовні внутрішнього об'єму, що визначається бічною стінкою, і розпилює захисний лак у напрямку згаданої бічної стінки консервної банки. Згідно даному останньому конкретному варіанту здійснення консервна банка і/або розпилювальна форсунка переважно переміщається подовжньо одна щодо одної, а розпилювання захисного лаку відбувається таким чином, що між верхньою межею струменя і бічною стінкою утворюється кут В, менше 90°. Згідно іншому конкретному варіанту здійснення, при якому згадані засоби нанесення покриття містять, щонайменше, одну розпилювальну форсунку, відкриті ділянки з білої жерсті переважно формуються за рахунок використання заданих тимчасових циклів включення і виключення розпилювача, залежно від положення консервної банки щодо форсунки. Даний винахід також відноситься до пристрою для виготовлення консервної банки, зокрема, для консервації харчових продуктів і/або здійснення вищезазначеного способу, при цьому згаданий пристрій складається, щонайменше, з пристрою нанесення покриття, оснащеного засобами нанесення покриття, для покриття внутрішньої поверхні бічної стінки згаданої консервної банки захисним лаком. Згадані засоби нанесення покриття пристосовані для нанесення на внутрішню поверхню згаданої бічної стінки покриття із захисного лаку так, щоб утворилася безліч "відкритих" ділянок з білої жерсті, відокремлених одна від одної лакованими ділянками, згадані відкриті ділянки з білої жерсті розподілені по висоті згаданої бічної стінки. Згідно переважному варіанту здійснення, засоби нанесення покриття містять, щонайменше, одну розпилювальну форсунку, яка в положенні розпилювання переважно розташована перед отвором згаданої консервної банки, зовні внутрішнього об'єму, що визначається згаданою бічною стінкою, згадана розпилювальна форсунка розташована з можливістю розпилювання захисного лаку у напрямі внутрішньої поверхні згаданої бічної стінки корпусу консервної банки для формування відкритих областей з білої жерсті. Згідно одному з конкретних варіантів здійснення розпилювальна форсунка розташовується так, щоб розпилювання захисного лаку здійснювалося так, щоб верхня межа струменя утворювала кут з бічною стінкою менше 90°. Винахід також розкритий, але не обмежено, наступним описом з урахуванням креслень, що додаються, на яких: - на Фіг. 1 представлений схематичний вигляд в розрізі консервної банки з вигинами згідно даному винаходу, також cхематично показано лакове покриття; - на Фіг. 2 представлений збільшений вид частини бічної стінки консервної банки по Фіг. 1 з метою схематичного зображення конкретного покриття на вигинах; - на Фіг. 3 показана консервна банка за Фіг. 1 з розпилювальною форсункою, розташованою відповідним чином для часткового нанесення лакового покриття на її внутрішню поверхню. 2 UA 102089 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Консервна банка 1 за даним винаходом, показана на Фіг. 1, містить днище 2, наприклад, круглої форми, від країв якого відходить бічна стінка 3, наприклад, циліндрової форми. Верхня межа 4 згаданої бічної стінки 3 обмежує верхній отвір 5, через яке харчові продукти (не показані) зазвичай поміщаються в консервну банку. Дана верхня межа А також призначена для установки закупорювальних засобів (не показані). Днище 2 і бічна стінка 3 можуть бути виготовлені як єдина деталь. Подібні два компоненти 2, 3 також можуть бути сполучені будь-яким відповідним способом. Як показано на Фігурах 1 і 2, на бічній стінці 3 є безліч вигинів 6, 7, які в даному випадку розташовані по висоті основної частини. Подібні вигини 6, 7 в даному випадку мають кільцеву форму (проходячи по всьому колу бічної стінки 3); у альтернативному варіанті здійснення вони також можуть бути переривистими або пунктирними. Подібні вигини 6, 7 можуть бути утворені відомим шляхом. Більшість згаданих вигинів 6 має однакову, в цілому, напівкруглу форму. Вигини вигнутої та увігнутої форми розташовані поперемінно, тобто відповідно у напрямі внутрішньої частини (6а) і зовнішньої частини (6b) загальної поверхні бічної стінки 3. Подібні вигини 6 зазвичай використовуються для посилення поперечної міцності консервної банки. Бічна стінка 3 містить також нижній торцевий вигин 7, наприклад, V-подібної увігнутої форми, розташований в подовжньому напрямі. Кожен з подібних вигинів 6, 7 складаєтеся з першої частини 6', 7', орієнтованої у напрямі днища 2 згаданих консервних банки 1, а також другої частини 6', 7', орієнтованої у напрямі верхнього отвору 5 згаданої консервної банки 1. Точніше, перша частина 6b', 7' і друга частина 6b', 7' кожного увігнутого вигину 6b і 7 відповідно є верхньою і нижньою частиною згаданого вигину. У вигнутих вигинів 6а, навпаки, перша частина 6а' і друга частина 6а' відповідно є їх нижніми і верхніми частинами. Консервна банка 1 переважно виготовлена із сталевої основи, на внутрішній поверхні 9 якої, а також, щонайменше, на внутрішній поверхні її бічної стінки 3 є покриття з білої жерсті і/або сплаву олова. Ця внутрішня поверхня 9 з білої жерсті бічної стінки 3 з вигинами лише частково покрита захисним лаком 10. Днище 2 покрито лаком, але може бути також і без лаку або покрито лаком частково. Завдання даної поверхні, частково покритої лаком, як вже згадувалося раніше, полягає в тому, щоб, щонайменше, частково взаємодіяти з консервованими харчовими продуктами, так, щоб деяка кількість білої жерсті контактувала із згаданими харчовими продуктами. Тип використовуваного лаку і його товщина можуть визначатися фахівцями в даній області техніки, залежно від виду упакованих харчових продуктів. Згідно винаходу частково лакована по висоті бічна стінка 3, і відповідно відкрита поверхня 9 з білої жерсті, розташовані таким чином, що відкриті ділянки 11 з білої жерсті (також іменовані нелаковані ділянки/ділянки без лаку) чергуються з лакованими ділянками 12 з білої жерсті. Кожна з подібних відкритих ділянок 11 і лакованих ділянок 12 має форму смуги (в даному випадку кільце), що проходить, в цілому, в площині паралельної подовжньої осі 1' консервної банки 1. В результаті, подібний розподіл відкрити, ділянок 11 з білої жерсті робить менш помітним їх неестетичний вигляд (зачорнений в результаті окислення харчовими продуктами), при цьому також забезпечуючи контакт білої жерсті по всій висоті упакованих харчових продуктів (для практично рівномірного розподілу білої жерсті). Окрім цього, відкриті ділянки 11 з білої жерсті в даному випадку розташовані так, щоб додатково приховувати їх неестетичний вигляд за рахунок використання вигинів 6, 7, описаних вище. Для цього, як показано на фігурах 1 і 2, відкриті ділянки 11 з білої жерсті розташовані, щонайменше, частково у верхній частині 6b' увігнутих вигинів (орієнтованих у напрямі днища 2 консервних банки; подібні відкриті ділянки 11 з білої жерсті також можуть проходити частково в нижній частині 6b' згаданих увігнутих вигинів 6b (орієнтованих у напрямі верхнього отвору 5 консервної банки). Іншими словами, щонайменше, частина згаданих ділянок 11 з білої жерсті проходить практично "в тіні" вигнутих вигинів 6а, що накладаються (при вигляді з боку верхнього отвору 5). Подібні відкриті ділянки 11 з білої жерсті максимально розташовані на тій стороні вигинів, яка візуально не видно, або візуально ледве помітна при вигляді з боку верхнього отвору 5. 3 UA 102089 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Згадані вигнуті вигини 6а в даному випадку частково нелаковані з їх нижнього боку 6а'. У альтернативному варіанті здійснення подібні вигнуті вигини 6а можуть бути повністю лакованими. Окрім цього, що стосується торцевого вигину 7, відкрита ділянка 11 з білої жерсті розташована в його верхній частині 7'; його нижня частина 7' є лакованою ділянкою 12. Зокрема, площа відкритих ділянок з білої жерсті переважно складає від 5 до 50 % кожного увігнутого вигину 6b, 7. В даному випадку, частина бічної стінки 3 без вигинів повністю вкрита лаком. У альтернативному варіанті здійснення в подібній частині без вигинів бічної стінки 3 можуть також бути відкриті ділянки з білої жерсті. Подібний конкретний пристрій лакованого покриття досягається, наприклад, за рахунок використання пристрою описаного нижче по Фіг. 3. Подібний конкретний пристрій, лише частково показаний на Фіг. 3, містить вузол нанесення покриття з опорним елементом 13, на який встановлюється описана вище консервна банка 1, а також розпилювальну форсунку 14 для нанесення захисного лаку 10 на внутрішню поверхню залозою банки. Як показано на Фіг. 3, розпилювач переважно розташовується перед верхнім отвором 5 консервної банки, ззовні об'єму, що визначається бічною стінкою 3 (над верхньою межею 4). Подібна форсунка розташована так, щоб створювався розпилювальний струмінь 15, що досягає, щонайменше, бічної стінки 3, і, в даному випадку, також частини днища 2. Розпилювальний, струмінь 15 в даному випадку має форму тонкої плівки, що проходить, в цілому, у вертикальній площині. У альтернативних варіантах, подібний розпилювальний струмінь 15 може також, в цілому, мати форму конуса або вінця. Подібний розпилювальний струмінь 15 обмежений, зокрема, двома зовнішніми краями 16, які визначають вертикальний кут розпилювання згаданої форсунки 14. Положення форсунки 14 щодо подовжньої осі 1' консервної банки і кут В, утворюваний між зовнішнім краєм 16 розпилювального струменя 15 і бічною стінкою 3, використовуються для управління кількістю відкритих ділянок з білої жерсті, що створюються на вигинах 6, 7. Як показано на Фіг. 3, форсунка 14 розташована на подовжній осі 1' консервної банки 1, або майже на подовжній осі. Окрім цього, зовнішні краї 16 розпилюваного струменя 15 утворюють кут В, менше 90°, із згаданою бічною стінкою 3. На практиці, на етапі нанесення покриття, розпилювальна форсунка 14 наносить лак 10 у напрямку внутрішньої поверхні 9 бічної стінки 3. У той же час, консервна банка 1 обертається навколо подовжньої осі 1', а розпилювальна форсунка 1-1 залишається нерухомою. Подібне обертання консервної банки 1 дозволяє покривати лаком все коло бічної стінки 3. У альтернативному варіанті здійснення обертається форсунка 14. Також на етапі нанесення покриття розпилювальна форсунка 14 може переміщатися у внутрішній об'єм, визначуваний бічною стінкою 3. Згідно іншого варіанту здійснення, відкриті ділянки з білої жерсті формуються за рахунок використання заданих тимчасових циклів включення і виключення розпилювача, залежно від положення консервної банки щодо форсунки. Як наголошувалося вище, конкретна орієнтація розпилювача дозволяє лакувати тільки поверхню бічної стінки, розташовану напроти форсунки, тобто переважно ту поверхню, на яку потрапляє розпилювальний струмінь. Дана поверхня відповідає лакованим ділянкам 12 консервної банки, описаним раніше по Фігурах 1 і 2. Ділянки бічної стінки, на які не потрапляє розпилювальний струмінь, відповідають відкритим ділянкам 11 з білої жерсті. Отримана в результаті консервна банка відповідає описаній вище по Фігурах 1 і 2. У альтернативному варіанті здійснення засоби нанесення покриття можуть також складатись, наприклад, з відповідного пензлика, губки і/або валу. Подібні засоби нанесення покриття використовуються відповідним чином для отримання конкретного пристрою, описаного вище. В цілому, консервна банка за даним винаходом складається з внутрішньої поверхні, частково покритої лаком. Відкриті ділянки з білої жерсті розташовані в прихованій області вигинів, що додатково обмежує їх видимість. Окрім цього, відкриті ділянки з білої жерсті розподілені по висоті бічної стінки, що забезпечує кращий розподіл білої жерсті серед харчових продуктів. 4 UA 102089 C2 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 1. Консервна банка для харчових продуктів, яка містить корпус, що складається з донної частини (2), що переходить в бічну стінку (3), верхня межа (4) якої обмежує верхній отвір (5), призначений для установки закупорювальних засобів, при цьому внутрішня поверхня (9) згаданого корпусу щонайменше частково виготовлена з білої жерсті, на ділянках поверхні якої нанесений захисний лак (10), що запобігає взаємодії згаданої поверхні (9) із згаданими харчовими продуктами, так, що не покриті лаком ділянки поверхні з білої жерсті призначені для взаємодії з харчовими продуктами, яка відрізняється тим, що згадані не покриті лаком ділянки поверхні з білої жерсті складаються з безлічі відкритих ділянок (11) з білої жерсті, відокремлених одна від одної лакованими ділянками (12), так, що згадані відкриті ділянки (11) з білої жерсті розподілені по висоті згаданої бічної стінки (3), зокрема для обмеження неестетичного вигляду згаданих відкритих ділянок (11) з білої жерсті в результаті їх хімічної реакції із згаданими харчовими продуктами. 2. Консервна банка за п. 1, яка відрізняється тим, що згадані відкриті ділянки (11) з білої жерсті розподілені рівномірно або майже рівномірно по згаданій поверхні (9) з білої жерсті. 3. Консервна банка за пунктом 1 або 2, яка відрізняється тим, що поверхня (9) з білої жерсті складається з чергувань лакованих ділянок (12) і відкритих ділянок (11) з білої жерсті, при цьому кожна із згаданих ділянок (11, 12), в цілому, має форму смуги, а згадані ділянки (11, 12) розподілені щонайменше по частині висоти бічної стінки (3) і розташовані в площинах, перпендикулярних подовжній осі (1') корпусу консервної банки. 4. Консервна банка за п. 3, яка відрізняється тим, що на бічній стінці (3) її є щонайменше один вигин (6, 7), внутрішня поверхня (9) якого щонайменше частково виготовлена з білої жерсті, при цьому щонайменше на частині поверхні згаданого вигину (6, 7) є одна відкрита ділянка (11) з білої жерсті. 5. Консервна банка за п. 4, яка відрізняється тим, що щонайменше на декількох вигинах (6, 7) її є приховані області (6', 7'), орієнтовані у бік донної частини (2) згаданої консервної банки, при цьому відкриті ділянки (11) з білої жерсті згаданих вигинів (6, 7) розташовані переважно в їх прихованих областях (6', 7'), а решта поверхні згаданих вигинів (6, 7) є лакованими ділянками (12). 6. Консервна банка за пунктом 4 або 5, яка відрізняється тим, що щонайменше деякі вигини (6) мають зігнуту форму, поперемінно перехідну з вигнутої в увігнуту, при цьому прихована область (6b') згаданих увігнутих вигинів (6b) орієнтована у напрямку донної частини (2) згаданої консервної банки (1) і містить відкриту ділянку (11) з білої жерсті. 7. Консервна банка за будь-яким з пунктів 4-6, яка відрізняється тим, що вигини (6, 7) розташовані кільцеподібно по колу бічної стінки (3), а відповідні відкриті ділянки (11) мають форму кільцевих смуг. 8. Консервна банка за будь-яким з пунктів 4-7, яка відрізняється тим, що відкриті ділянки (11) з білої жерсті, розташовані на вигинах (6, 7), складають від 5 до 50 % загальної поверхні згаданих вигинів. 9. Спосіб виготовлення консервної банки для харчових продуктів за будь-яким з пунктів 1-8, який відрізняється тим, що включає щонайменше етап нанесення на внутрішню поверхню (9) бічної стінки (3) захисного лаку (10) з використанням засобів (14) нанесення покриття, при цьому згаданий етап нанесення покриття полягає в нанесенні на внутрішню поверхню (9) згаданої бічної стінки (3) покриття із захисного лаку (10) так, щоб утворилася множина відкритих ділянок (11) з білої жерсті, відокремлених одна від одної лакованими ділянками (12), при цьому згадані відкриті ділянки (11) з білої жерсті розподілені по висоті згаданої бічної стінки (3). 10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що на етапі нанесення покриття консервна банка (1) і/або засоби нанесення покриття обертаються одне щодо одного навколо подовжньої осі (1') згаданої консервної банки (1). 11. Спосіб за пунктом 9 або 10, при якому в згаданій консервній банці (1) є бічна стінка (3) щонайменше з одним вигином (6, 7), і при якому згадані засоби нанесення покриття містять щонайменше одну розпилювальну форсунку, який відрізняється тим, що на етапі нанесення покриття розпилювальна форсунка (14) розташовується перед верхнім отвором (5) консервної банки (1), ззовні внутрішнього об'єму, що визначається бічною стінкою (3), і розпилює захисний лак (10) у напрямку згаданої бічної стінки (3) консервної банки (1). 12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що консервна банка (1) і/або розпилювальна форсунка (14) переміщаються подовжньо щодо одна одної, а струмінь захисного лаку (15) 5 UA 102089 C2 5 розташований таким чином, що між верхньою межею (16) струменя і бічною стінкою (3) утворюється кут В, менший 90°. 13. Спосіб за будь-яким з пунктів 9-12, який відрізняється тим, що засоби нанесення покриття містять щонайменше одну розпилювальну форсунку, при цьому відкриті ділянки (11) з білої жерсті формуються за рахунок використання заданих тимчасових циклів включення і виключення розпилювальної форсунки залежно від положення консервної банки (1) відносно форсунки (14). 6 UA 102089 C2 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 7

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Can with partially lacquered inner surface and method of its manufacture

Автори англійською

Desiles, Bruno, Dathy, Franck, Philippe, le Talludec, Alain, Marcel, Shim, Phabet

Назва патенту російською

Консервная банка с частично лакированной внутренней поверхностью и способ ее изготовления

Автори російською

Дезиль Брюно, Дати Франк Филипп, ле Талюдек Ален Марсель, Шим Фабе

МПК / Мітки

МПК: B05B 13/00, B65D 25/14, B65D 1/16

Мітки: виготовлення, поверхнею, консервна, внутрішньою, частково, спосіб, лакованою, банка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-102089-konservna-banka-z-chastkovo-lakovanoyu-vnutrishnoyu-poverkhneyu-ta-sposib-vigotovlennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Консервна банка з частково лакованою внутрішньою поверхнею та спосіб її виготовлення</a>

Подібні патенти