Номер патенту: 101786

Опубліковано: 25.04.2013

Автори: Санс Хуан Мартін, Бурчакчі Хорхе Рейнальдо

Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Гребінь для виведення головних вошей, який містить ручку з множиною виступаючих з неї зубців, які мають шорсткуваті поверхні для захоплення і витягування наявних у волоссі вошей і гнид, у якому вказані шорсткуваті поверхні утворені множиною послідовних канавок або борозенок, виконаних на поверхні щонайменше одного поздовжнього сегмента кожного із вказаних зубців, який відрізняється тим, що кожна із вказаних канавок або борозенок має щонайменше з одного боку фланець, який виступає над вказаною поверхнею щонайменше одного поздовжнього сегмента кожного із зубців гребеня.

2. Гребінь за п. 1, у якому відстань між вказаними зубцями становить від 0,05 мм до 0,1 мм, а висота вказаного виступаючого фланця над поверхнею зубця становить від 0,005 мм до 0,04 мм.

3. Гребінь за п. 2, у якому вказані канавки проходять по окружності зубця і знаходяться одна від одної на відстані від 0,5 мм до 4 мм.

4. Гребінь за п. 2, у якому вказані канавки розташовані спіралеподібно навколо зубця, і прохід вказаної спіралі становить від 0,5 мм до 4 мм.

5. Гребінь за будь-яким з попередніх пунктів, у якому кожний із вказаних виступаючих фланців має гостру верхню крайку.

6. Гребінь за будь-яким з пунктів 1-4, у якому кожний із вказаних фланців має дещо закруглену верхню крайку.

7. Гребінь за будь-яким з попередніх пунктів, у якому виступаючі фланці сусідніх зубців не збігаються один з одним по фазі.

8. Гребінь за будь-яким з пунктів 1-6, у якому виступаючі фланці сусідніх зубців розташовані один напроти одного.

9. Гребінь за будь-яким з попередніх пунктів, у якому вказані виступаючі фланці виконані по обидва боки кожної канавки.

10. Спосіб формування канавок і виступаючих фланців на зубцях гребеня за будь-яким з попередніх пунктів, у якому кожний зубець гребеня піддають впливу інструмента для вальцювання тиском для формування вказаних канавок, причому тиск застосовують у вигляді вектора сили, нахиленого до вказаної поверхні зубця таким чином, щоб зрушити матеріал поруч із канавкою до щонайменше одного боку канавки, створюючи, таким чином, вказаний виступаючий фланець на щонайменше одному вказаному боці канавки.

11. Спосіб за п. 10, у якому за допомогою вказаного вальцювального інструмента силу прикладають перпендикулярно поверхні вказаного зубця таким чином, щоб зрушити матеріал поруч із канавкою до обох боків канавки, створюючи, таким чином, вказаний виступаючий фланець на обох боках канавки.

Текст

Реферат: Винахід належить до гребеня для лікування педикульозу, який містить ручку і множину зубців, кожний з яких має послідовні виступи або канавки, призначені для захоплення і видалення гнид і вошей з волосся, причому кожен виступ або канавка має бічну виступаючу крайку з щонайменше одного із боків. UA 101786 C2 (12) UA 101786 C2 UA 101786 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Область техніки, до якої відноситься винахід Представлений винахід відноситься до пристроїв, які використовуються для виведення вошей з метою видалення гнид або яєць вошей, які прилипають до волосся. Винахід, зокрема, відноситься до нового гребеня для лікування педикульозу, який дозволяє видаляти гниди і головні воші більш ефективно порівняно із традиційними гребенями і пристроями та без пошкодження волосся. Попередній рівень техніки Педикульоз - це проблема, на яку наражається велика кількість людей всіх груп населення. Він є серйозною проблемою у середовищі учнів, оскільки діти шкільного віку легко захворюють на педикульоз при контакті зі шкільними товаришами в освітньому закладі, який вони відвідують. Головні воші з'являються у волоссі, де вони відкладають гниди, тобто яйця воші людської (Pediculus humanus), воші лобкової (Phtirius pubis) і аналогічних видів, відомих під загальною назвою «воші». Для лікування даного інфекційного захворювання розроблені численні хімічні речовини, а також ряд гребенів, призначених для лікування шляхом видалення вошей і гнид без побічних ефектів, які мають місце у випадку застосування хімічних речовин. Існують різні конструкції гребеня, у тому числі ручки із численними зубцями, які закріплюються на ній, або сталевими дротиками, відстань між якими призначена для пропущення лише однієї волосинки між сусідніми зубцями для того, щоб будь-яка частка, яка прилипла до неї, зокрема, гнида, утримувалася між зубцями гребеня. Таким чином, проходження гребеня через волосся пацієнта дозволяє досягти видалення максимальної кількості гнид. Одним з видів гребенів, який найбільш ефективно забезпечує видалення гнид, є гребінь, описаний у патенті Аргентини AR 03275 В1 і його американському еквіваленті № 5.873.374, обидва з яких належать заявникові, і в яких описаний і розкритий у формулі винаходу чистильний гребінь з голками, які мають шорсткість на периферійній поверхні, який містить ручку і сукупність переважно сталевих зубців, дротів або голок, причому кожна голка прикріплена до ручки гребеня, має робочу крайку і периферійну поверхню, а робоча крайка кожної голки має загострену і закруглену голівку. Відповідно до концепції зазначених патентів, представлений у них гребінь відрізняється від раніше відомих тим, що периферійна поверхня кожної голки має шорсткість, призначену для захоплювання і витягування гнид, які прилипли до волосся. Гребінь також має інші особливості, наприклад, відстань між сусідніми голками, яка становить від 50 мкм до 100 мкм, із загальною довжиною голки від 40 до 80 мм і ефективною довжиною голки, яка виходить із ручки, у межах від 20 до 60 мм. Властивість шорсткості, описана в аргентинському патенті AR 03275 B1, a також в його американському аналозі, переважно заснована на умові наявності гвинтової канавки, яка має, наприклад, прохід менше 4 мм. Дана шорсткість може бути також утворена кільцевими канавками з відстанню одна від одної від 0,5 і З мм, і глибина цих каналів може становити менше 0,2 мм. Крім того, цей відомий гребінь має інші характеристики, як, наприклад, те, що він виготовлений зі сталі, кількість голок становить від 10 до 100, більш конкретно 33 голки, а також те, що робочі крайки голок утворюють криволінійну крайку. Жолобки або канавки гребеня відповідно до аргентинського патенту AR 03275 В1 і його американського еквівалента № 5.873.374, виготовляють методом машинної обробки і, зокрема, за допомогою різальних інструментів. Фактично, як в аргентинському патенті, так і в його американському еквіваленті підкреслюється, що жолобки, канавки або виступи отримуються за рахунок обробки зубців або голок за допомогою різального інструменту, який працює на поверхні зубців із заданою силою. Незважаючи на необхідність визнання того, що дані жолобки або канавки показали достатню ефективність у видаленні гнид, за багато років використання з'ясувалося, що такі жолобки, канавки або виступи мають щонайменше два недоліки, які можуть бути усунуті. Один з недоліків полягає в тому, що в процесі різання і видалення матеріалу при одержанні жолобків або канавок утворюється мікроскопічна поверхня, яка є занадто грубою і абразивною, ефективною для витягування гнид, але деякою мірою згубною для людського волосся. Інший аспект можливого подальшого вдосконалення гребеня відповідно до аргентинського патенту AR 03275 В1 полягає в тому, що наявність жолобків або канавок гарантує поліпшення з точки зору захоплювання і витягування гнид, проте деяким гнидам вдавалося уникати жолобків, прослизаючи між ними без потрапляння між зубцями. Призначення таких канавок полягає в тому, щоб створити гострі краї/кінці для переривання гладкої поверхні зубця з метою різкої 1 UA 101786 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 зміни його геометрії і утворення на ньому пастки для гниди. Однак, із часом було встановлено, що даний принцип може бути вдосконалений. Виходячи з вищевикладеного, винахідники прагнули поліпшити функціональні аспекти зубців гребеня для виведення головних вошей з метою досягнення більше ефективного їхнього видалення в порівнянні з видаленням, яке досягається за допомогою гребенів, відомих з рівня техніки. Виходячи з вищесказаного винахідники поставили за мету поліпшити функціональні аспекти зубців гребеня для виведення головних вошей для забезпечення ще більшої ефективності в порівнянні із гребенями, відомими із рівня техніки. Зміст винаходу Таким чином, однією із цілей цього винаходу є одержання нового гребеня для виведення головних вошей, який містить голки, зубці або дріт, які мають поверхневі засоби, здатні втримувати, захоплювати і витягати гниди, бруд і вошей без ушкодження волосся. Ще однією метою цього винаходу є створення нового гребеня для виведення головних вошей, який забезпечує ефективне видалення гнид і сторонніх предметів, які прилипли до волосся, не тільки за допомогою канавок або жолобків, виконаних на зубцях або голках гребеня, але і за рахунок різких змін або скорочення відстані між зубцями. Інша мета цього винаходу полягає в створенні нового гребеня для виведення головних вошей, який містить ручку і множину зубців, кожен з яких має послідовно розташовані канавки або жолобки, призначені для захоплювання і витягування наявних на волоссі вошей і гнид. Кожна канавка або жолобок має розташований з боків виступаючий фланець на щонайменше одному з боків. Ще одна мета цього винаходу полягає в створенні гребеня для виведення головних вошей, який містить ручку, з якої виходять численні зубці, оснащені шорсткостями для захоплювання і витягування наявних на волоссі вошей і гнид. Дані шорсткості утворюються численними і послідовними канавками або жолобками на поверхні щонайменше однієї поздовжньої ділянки кожного згаданого зубця, а кожна зі згаданих канавок або жолобків має розташований щонайменше з одного краю виступаючий фланець, який піднімається над згаданою поверхнею щонайменше одним поздовжнім сегментом кожного зубця. Інша мета цього винаходу полягає в тому, щоб розробити спосіб формування канавок і виступів на зубцях гребеня для виведення головних вошей, який містить ручку і множину, переважно металевих, зубців, або голок, або дротин. Даний спосіб включає в себе стадію обробки кожного зубця гребеня вальцювальним інструментом, який формує згадані канавки за допомогою тиску, додаючи даний тиск у вигляді вектора сили під нахилом щодо поверхні зубців з метою переміщення матеріалу, який перебуває поруч із канавкою, на щонайменше один бік канавки, створюючи таким чином фланець, який виступає з одного боку канавки. Перелік фігур креслень З метою пояснення і розуміння предмета цього винаходу, він як приклад показаний на декількох фігурах, в одній із кращих форм втілення. На Фіг. 1 зображений вигляд спереду гребеня для видалення головних вошей відповідно до цього винаходу; На Фіг. 2 зображена горизонтальна проекція, частково в розрізі, зубця гребеня, зображеного на Фіг. 1, із гвинтовими канавками; На Фіг. 3 зображена горизонтальна проекція, частково в розрізі, зубця гребеня, зображеного на Фіг. 1, з кільцевими канавками; На Фіг. 4 зображена детальна проекція частини зубця гребеня, зображеного на Фіг. 1 і Фіг. 2; На Фіг. 5 зображений більш детальний вигляд спереду трьох зубців гребеня, зображених на Фіг. 1 і 2; На Фіг. 6 зображений вигляд у розрізі елемента, розташованого в колі на Фіг. 5; На Фіг. 7 зображений вигляд у частковому розрізі вальцювального інструмента, який утворює канавку на зубці гребеня, залишаючи виступ тільки з одного боку канавки, і На Фіг. 8 зображений вигляд у частковому розрізі вальцювального інструмента, який утворює канавку на поверхні зубця гребеня, залишаючи виступ з кожного боку канавки. Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу З зображення фігур, можна побачити, що цей винахід є гребенем для виведення головних вошей, позначений загальною посилальною позицією 1, який містить ручку 2 з множиною зубців 3, які виступають із ручки 2 паралельно один одному і які мають відстань один від одного, наприклад, від 50 до 100 мкм; ефективність такої відставні вже була підтверджена відповідно до аргентинського патенту AR 03275 В1 тими ж самими винахідниками і власниками цього 2 UA 101786 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 винаходу. Аналогічним чином загальна довжина зубців або голок може становити від 40 до 80 мм, а ефективна довжина зубців, яка виступає над ручкою, може становити від 20 до 60 мм. У вищезазначеному патенті зубці або голки були оснащені шорсткостями (нерівностями) для захоплювання і витягування наявних у волоссі гнид і вошей. Дані шорсткості, крім альтернативних варіантів, описані утвореними численними і послідовними канавками або жолобками, виконаними на поверхні щонайменше одного поздовжнього сегмента кожного зі згаданих зубців. Закінченням 4 голок або зубців 3 переважно додали невелику конусну форму для запобігання ушкодження шкіри голови. Як показано на Фіг. 2-6, цей винахід також передбачає вибір рельєфу канавок або жолобків або гвинтової 5, або кільцевої 6 форми уздовж щонайменше одного поздовжнього сегмента кожного із зубців; однак винахід не обмежений цими двома моделями, і концепції винаходу можуть бути застосовні до будь-якої форми або моделі канавок, борозенок або жолобків, за умови, що вони призначені для створення захоплювальної і витягувальної пастки для гнид, вошей і сторонніх предметів, які пристали до волосся пацієнтів або користувачів. Більш точно відповідно до цього винаходу і наочних зображень на Фіг. 6-8 кожна гвинтова 5 або кільцева 6 канавка або жолобок щонайменше з одного боку має фланець (крайку, кромку) 7, який виступає і піднятий над циліндричною і, по суті, рівною поверхнею зубця 3. Зубці знаходяться на відстані 9 один від другого, і величина даної відстані відповідає розрахунковим умовам і знаходиться в межах значень, згаданих вище. Найкраще виконати два фланці 7 і 8 по одному з кожного боку канавки 5 або 6 таким чином, щоб закрити обидва боки канавки; при цьому слід зазначити, що один фланець також здатний забезпечити бажані результати. Крім того, фланці 7 і 8 можуть мати вершину 10, яка може утворювати гострий або трохи закруглений край залежно від бажаної конструкції, застосованого матеріалу і т.п. Зубці можуть знаходитися на відстані, наприклад, від 50 мкм до 100 мкм, а згаданий піднятий фланець виступає переважно на відстань від 0,005 мм до 0,04 мм над зазначеною поверхнею «S» зубця, а ще краще на максимальну відстань 0,01 мм. Зазначені кільцеві канавки можуть знаходитися одна від одної на відстані від 0,5 мм до 4 мм, а згадані гвинтові канавки можуть мати гвинтовий прохід від 0,5 мм до 4 мм. Як у гвинтовому, так і в кільцевому варіанті, відстань між канавками повинна становити переважно не менше 0,2 мм. У випадку гвинтових канавок, крок спіралі повинен бути правобічним, тобто якби гвинт обертався за годинниковою стрілкою, то відбувалося б його вкручення. Крім того, канавки сусідніх зубців можуть бути розташовані таким чином, щоб фланці 7 і 8 сусідніх зубців не співпадали по фазі один з одним, як це показано на фіг. 5 і 6, або знаходилися навпроти один одного. В обох випадках відстань між двома сусідніми зубцями 9 буде мінімальна і, таким чином, буде сприяти обмеженню проходження волосся 11, утримуючи гниду або сторонній предмет 12. Як спосіб забезпечення виступаючих фланців 7, 8, і на відміну від відомих способів, цей винахід показує спосіб утворення канавок 5, 6 і фланців 7, 8 на зубцях 3 гребеня 1. Фактично, тоді як шорсткість і канавки на зубцях гребеня, відомих з рівня техніки, у тому числі з патенту AR 03275 В1, досягається за рахунок застосування різальних інструментів для обробки поверхні зубця, що призводить до утворення канавок, які є дуже грубими і абразивними, у цьому винаході використовується інший спосіб, який успішно вирішує дві проблеми відомих гребенів. Одна із проблем полягає в абразивності канавок, а інша проблема - у відсутності необхідної структури на зубцях для більш ефективного захоплювання гнид. Згідно з винаходом, канавки виконують способом прокатки (розплющування), а не різання і, зокрема, виконується єдина стадія деформації матеріалу зубця, яка полягає в обробці кожного зубця гребеня за допомогою вальцювального інструменту 13, який формує такі канавки 5, 6 під впливом тиску. Зазначений тиск чиниться відповідно до вектора сили F1, який може бути нахилений щодо згаданої поверхні «S» зубця, як це показано на Фіг. 7, для того, щоб зрушити матеріал поруч із канавкою до щонайменше одного з її боків, утворюючи зазначений фланець 7 на щонайменше цьому боці канавки. Як альтернативний варіант, спосіб за винаходом передбачає використання вальцювального інструменту 14, як показано на Фіг. 8, який чинить вплив F2 перпендикулярно поверхні зубця 3 з метою зсуву матеріалу поруч із канавкою до обох боків канавки, утворюючи, таким чином, згадані фланці 7, 8 по обидва боки канавки. Дана технологія виробництва являє собою холодну прокатку, і канавка або паз 5, наприклад, може бути виконана шляхом обертання інструмента навколо дроту в момент її проходження через інструмент. Фактично, інструмент 13 або 14 може бути одноразовим або багаторазовим. Цей винахід є новим у порівнянні з рівнем техніки. Наприклад, гребінь відповідно до патенту AR 03275 В1 успішно застосовується для захоплювання гниди в паз при переміщенні зубця під 3 UA 101786 C2 5 10 15 20 25 кутом 90° і може забезпечувати захоплювання гниди при її входженні в борозенку на зубці. За допомогою цього винаходу при наявності одного або двох фланців 7, 8, можна збільшити активну зону для захоплювання гнид фланцями і канавкою, а також створити виступаючу частину, яка забезпечує додаткове захоплювання. У цьому випадку гниди частіше зіштовхуються із фланцями в порівнянні з варіантом їхнього потрапляння в борозенку, передбачену у відомому гребені. За допомогою фланців за винаходом досягаються два ефекти: збільшення ймовірності захоплювання гнид у результаті збільшення площі шорсткуватої поверхні, а також збільшення шорсткості. У цьому випадку, шорсткувата поверхня проходить по загальній твірній лінії циліндра, полегшуючи захоплювання гнид. Обідок, який виступає, наприклад, під кутом 90° щодо руху гниди, витягує і/або руйнує гниду на своєму шляху. Звертаючи увагу на спосіб переміщення даних гребенів по голові, можна помітити, що рух зубця з наявними на ньому канавками і фланцями, щодо гнид на волоссі, має складову, перпендикулярну зубцю, а інша складова спрямована уздовж вісі зубця. Загальне переміщення гниди щодо канавки, у такому випадку, відбувається під кутом практично 90° щодо свого руху. Таким чином, при проходженні гребеня, гниди, які прилипли до волосся, захоплюються або фланцями, або канавками на зубцях. На Фіг. 6 показаний поздовжній перетин зубця, на якому видно профіль контакту і прилиплу до волосся гниду, яка витягується фланцями і канавкою. Як показано на даній фігурі, висота «Н» кожного фланця 7, 8 не повинна перевищувати 0,04 мм. Інший аспект, який удосконалює цей винахід, полягає в тому, що при відсутності видалення стружки в процесі виготовлення, матеріал зубця приймає пластичний стан під тиском розкочування (вальцювання), переміщується і залишається на краях, створюючи, таким чином, фланці 7, 8. Поверхня канавки, яка отримана в результаті цього, не є абразивною, в той час як її виступи стають дуже дійовими. Спосіб прокатки, який використовується у процесі виробництва, також поліпшує стійкість зубця до вигину, яка є важливим параметром з погляду ефективності гребеня. Дане поліпшення досягається завдяки тому факту, що паз, який отримується, не розрізає волокна матеріалу, як це відбувається у випадку видалення стружки. 30 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 35 40 45 50 55 60 1. Гребінь для виведення головних вошей, який містить ручку з множиною виступаючих з неї зубців, які мають шорсткуваті поверхні для захоплення і витягування наявних у волоссі вошей і гнид, у якому вказані шорсткуваті поверхні утворені множиною послідовних канавок або борозенок, виконаних на поверхні щонайменше одного поздовжнього сегмента кожного із вказаних зубців, який відрізняється тим, що кожна із вказаних канавок або борозенок має щонайменше з одного боку фланець, який виступає над вказаною поверхнею щонайменше одного поздовжнього сегмента кожного із зубців гребеня. 2. Гребінь за п. 1, у якому відстань між вказаними зубцями становить від 0,05 мм до 0,1 мм, а висота вказаного виступаючого фланця над поверхнею зубця становить від 0,005 мм до 0,04 мм. 3. Гребінь за п. 2, у якому вказані канавки проходять по окружності зубця і знаходяться одна від одної на відстані від 0,5 мм до 4 мм. 4. Гребінь за п. 2, у якому вказані канавки розташовані спіралеподібно навколо зубця, і прохід вказаної спіралі становить від 0,5 мм до 4 мм. 5. Гребінь за будь-яким з попередніх пунктів, у якому кожний із вказаних виступаючих фланців має гостру верхню крайку. 6. Гребінь за будь-яким з пунктів 1-4, у якому кожний із вказаних фланців має дещо закруглену верхню крайку. 7. Гребінь за будь-яким з попередніх пунктів, у якому виступаючі фланці сусідніх зубців не збігаються один з одним по фазі. 8. Гребінь за будь-яким з пунктів 1-6, у якому виступаючі фланці сусідніх зубців розташовані один напроти одного. 9. Гребінь за будь-яким з попередніх пунктів, у якому вказані виступаючі фланці виконані по обидва боки кожної канавки. 10. Спосіб формування канавок і виступаючих фланців на зубцях гребеня за будь-яким з попередніх пунктів, у якому кожний зубець гребеня піддають впливу інструмента для вальцювання тиском для формування вказаних канавок, причому тиск застосовують у вигляді вектора сили, нахиленого до вказаної поверхні зубця таким чином, щоб зрушити матеріал поруч 4 UA 101786 C2 5 із канавкою до щонайменше одного боку канавки, створюючи, таким чином, вказаний виступаючий фланець на щонайменше одному вказаному боці канавки. 11. Спосіб за п. 10, у якому за допомогою вказаного вальцювального інструмента силу прикладають перпендикулярно поверхні вказаного зубця таким чином, щоб зрушити матеріал поруч із канавкою до обох боків канавки, створюючи, таким чином, вказаний виступаючий фланець на обох боках канавки. 5 UA 101786 C2 6 UA 101786 C2 Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 7

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Comb for treating pediculosis

Автори англійською

Sanz, Juan Martin, Burchakchi, Jorge Reinaldo

Назва патенту російською

Гребень для лечения педикулёза

Автори російською

Санс Хуан Мартин, Бурчакчи Хорхе Рейнальдо

МПК / Мітки

МПК: A45D 24/00

Мітки: гребінь, лікування, педикульозу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-101786-grebin-dlya-likuvannya-pedikulozu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Гребінь для лікування педикульозу</a>

Подібні патенти