Лоток для завантаження металокерамічного сплаву

Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб завантаження металокерамічного сплаву з агломераційної стрічки на охолоджувач за допомогою завантажувального лотка, при якому металокерамічний сплав, залишаючи агломераційну стрічку, у разі потреби після процесу дроблення, подають у завантажувальний лоток, а потім металокерамічний сплав за допомогою розподільчих перегородок розділяють принаймні на два часткові потоки металокерамічного сплаву, які рухаються у різних напрямках, причому кожному частковому потоку металокерамічного сплаву попередньо задають його напрямок руху завдяки розподільчій перегородці, на яку він потрапляє, і при якому напрямки часткових потоків металокерамічного сплаву виражені векторами напрямків часткових потоків, причому для кутів між векторами напрямків окремих потоків та горизонтальною площиною діє правило, що при виміряних в одному напрямку кутах у двох безпосередньо сусідніх часткових потоках вектор напрямку одного часткового потоку металокерамічного сплаву утворює тупий кут з горизонтальною площиною, а вектор напрямку іншого часткового потоку металокерамічного сплаву утворює гострий кут з горизонтальною площиною, а потім часткові потоки металокерамічного сплаву зводять у один загальний потік металокерамічного сплаву, що рухається під нахилом вниз, і цей напрямок потоку виражений вектором напрямку загального потоку, причому основні горизонтальні компоненти векторів напрямку часткових потоків знаходяться значною мірою перпендикулярно до основної горизонтальної компоненти вектора напрямку загального потоку, причому часткові потоки металокерамічного сплаву прямують на бічні краї загального потоку, якщо дивитися у напрямку руху загального потоку металокерамічного сплаву, а потім загальний потік металокерамічного сплаву після принаймні однієї зміни напрямку потоку плитою днища подають на охолоджувач.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що основні горизонтальні компоненти векторів напрямку двох безпосередньо сусідніх часткових потоків мають протилежні напрямки.

3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що напрямки руху часткових потоків металокерамічного сплаву мають однаковий нахил вниз.

4. Завантажувальний лоток для переміщення металокерамічного сплаву на охолоджувач, до складу якого належить обмежений бічними стінками (1а, 1b, 1с) ствол з засипним отвором (2) нагорі, обмеженим бічними стінками (1а, 1b, 1с) ствола і/або обмежувальними перегородками (4а, 4b, 4с), що, починаючи від бічних стінок ствола, сягають у порожнину всередині ствола, та випускним отвором (3) внизу, принаймні однією розміщеною всередині ствола нахиленою вниз відбиваючою перегородкою (5), з'єднаною з двома протилежними одна одній бічними стінками ствола та з іншою бічною стінкою, яка з'єднує їх, а також у разі потреби нахиленою вниз плитою днища (6), з'єднаною з двома протилежними одна одній бічними стінками ствола та іншою бічною стінкою, яка з'єднує їх, причому між принаймні однією з бічних стінок ствола та відбиваючою перегородкою (5) існує щілина, а між плитою днища (6) та нижнім кінцем принаймні однієї із бічних стінок знаходиться випускний отвір (3), причому плита днища (6) розташована по вертикалі прямо під щілиною між бічною стінкою та безпосередньо сусідньою з нею, розташованою по вертикалі над нею, відбиваючою перегородкою (5), який відрізняється тим, що між засипним отвором та розміщеною по вертикалі від нього, якщо дивитися від засипного отвору, першою відбиваючою перегородкою (5) всередині ствола встановлено розподільчий пристрій, до якого належать принаймні дві нахилені вниз розподільчі перегородки (7а, 7b), які мають такий нахил, що для виміряних у одному напрямку кутів існує правило, що при наявності пари безпосередньо сусідніх розподільчих перегородок одна з них утворює тупий кут з горизонтальною площиною, а інша утворює гострий кут з горизонтальною площиною, причому кожна з розподільчих перегородок - якщо дивитися від її верхнього кінця в напрямку нижнього кінця - пролягає в напрямку одного з бічних країв відбиваючої перегородки (5), розташованої по вертикалі прямо під нею.

5. Завантажувальний лоток за п. 4, який відрізняється тим, що вертикальні проекції розподільчих пластин (7а, 7b) на горизонтальну площину лежать в межах вертикальної проекції першої відбиваючої перегородки (5), якщо дивитися від засипного отвору.

6. Завантажувальний лоток за п. 4 або 5, який відрізняється тим, що розподільчі перегородки (7а, 7b) мають однаковий нахил вниз.

7. Завантажувальний лоток за одним із пп. 4-6, який відрізняється тим, що при наявності пари безпосередньо сусідніх розподільчих перегородок (7а, 7b) обидві розподільчі перегородки цієї пари нахилені в протилежних напрямках.

8. Завантажувальний лоток за одним із пп. 4-7, який відрізняється тим, що верхні кінці розподільчих перегородок (7а, 7b) перебувають в однаковому положенні відносно вертикальної протяжності ствола.

Текст

Реферат: Винахід стосується лотка для завантаження металокерамічного сплаву на охолоджувач, а також способу переміщення металокерамічного сплаву від агломераційної стрічки на охолоджувач. При цьому металокерамічний сплав, який засипають у завантажувальний лоток за допомогою розподільчих перегородок (7а, 7b) розділяється на часткові потоки, що рухаються у різних напрямках і спрямовуються в крайні ділянки загального потоку металокерамічного сплаву, який виникає в результаті їх об'єднання. UA 101278 C2 (12) UA 101278 C2 UA 101278 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід стосується лотка для завантаження металокерамічного сплаву в охолоджувач, а також способу перевантаження металокерамічного сплаву з агломераційної стрічки на охолоджувач. Для охолодження виготовленого в агломераційній установці гарячого зернистого металокерамічного сплаву його завантажують на рухомий охолоджувач. Там охолодження відбувається за допомогою утвореного механічним способом повітряного потоку, який проходить знизу крізь гарячий зернистий металокерамічний сплав, що лежить на стелажі охолоджувача. При цьому гранулометричний склад металокерамічного сплаву на стелажі охолоджувача впливає на ефективність охолодження, оскільки гранулометричний склад визначає опір повітряному потоку. Опір різної сили, що виявляється у різних ділянках металокерамічного сплаву, призводить до того, що ділянки з вищим опором повітряний потік пронизує меншою мірою, або зовсім не пронизує, і тому металокерамічний сплав охолоджується нерівномірно. Нерівномірна зернистість призводить до того, що різні зерна вивантаженого із охолоджувача металокерамічного сплаву мають різну температуру. Зерно з температурою, яка перевищує звичну температуру на виході, може спричинити пошкодження установок, які здійснюють наступну обробку охолодженого металокерамічного сплаву, наприклад транспортерів та сит. Горизонтальний та вертикальний гранулометричний склад в металокерамічному сплаві на стелажі охолоджувача залежить від завантажувального лотка, за допомогою якого дрібний металокерамічний сплав потрапляє із агломераційної стрічки на охолоджувач. Традиційний завантажувальний лоток має обмежений бічними стінками завантажувальний ствол з розташованим нагорі засипним отвором для зернистого металокерамічного сплаву, який належить охолодити, та з розташованим внизу випускним отвором, крізь який охолоджуваний зернистий металокерамічний сплав потрапляє на стелаж охолоджувача. При цьому випускний отвір знаходиться між бічними стінками ствола та нахиленої вниз плити днища завантажувального лотка. Всередині ствола від засипного отвору простягається нахилена донизу впускна спрямовуюча пластина, за допомогою якої зернистий матеріал, що засипається у ствол, отримує ковзний рух вниз під нахилом. Між впускною спрямовуючою пластиною та бічними стінками завантажувального лотка залишається отвір, крізь який металокерамічний сплав під дією сили тяжіння може рухатися в напрямку випускного отвору. Нижче цього отвору в стволі розташовано нахилену вниз відбиваючу перегородку, яка змінює напрямок руху. Оскільки відбиваюча перегородка має інший кут нахилу, ніж впускна спрямовуюча перегородка, загальний потік металокерамічного сплаву, що проходить по завантажувальному лотку, отримує завдяки відбиваючій перегородці ковзний рух у іншому напрямку. Між відбиваючою перегородкою та протилежною до нижнього кінця відбиваючої перегородки бічною стінкою ствола завантажувального лотка залишається отвір, крізь який металокерамічний сплав під дією сили тяжіння може рухатися до випускного отвору. Під цим отвором здебільшого встановлюють плиту днища, напрямок нахилу якої є іншим, ніж у відбиваючої перегородки. Якщо відбиваюча перегородка та плита днища мають протилежні напрямки нахилу, то відомо, що загальний потік металокерамічного сплаву, який залишає завантажувальний лоток крізь випускний отвір, на підставі виникаючих при проходженні завантажувального лотка явищ сегрегації в завантаженому металокерамічному сплаві виявляє перепад гранулометричного складу по всьому об'єму загального потоку металокерамічного сплаву. Цей перепад може позначитися на тому, що рухомий охолоджувальний стелаж, який знаходиться під випускним отвором, завантажується таким чином, що зернистість металокерамічного сплаву, який лежить пластом на стелажі, якщо розглядати його по всій ширині стелажа, зменшується переважно знизу наверх, тобто що по всій товщині пластумає місце перепад. Зменшення зернистості знизу наверх дозволяє здійснити ефективне охолодження, оскільки таким чином охолоджуючий повітряний потік, що надходить знизу, при входженні у пласт зустрічає менше опору. До того ж, в частках металокерамічного сплаву з більшою зернистістю зберігається більше тепла, ніж у частках металокерамічного сплаву з меншою зернистістю, завдяки чому перший контакт охоложуючого повітряного потоку з частками більшої зернистості призводить до більш ефективного охолодження. Однак недоліком традиційних установок є те, що перепад гранулометричного складу по всій ширині рухомого стелажа протікає дуже нерівномірно, а частково є відсутнім саме тоді, коли агломераційна стрічка рухається значною мірою перпендикулярно до напрямку руху охолоджувача біля випускного отвору. Це обумовлено тим, що більш грубі, а відтак і більш важкі частки металокерамічного сплаву мають більшу кінетичну енергію в напрямку руху агломераційної стрічки, ніж менші частки, і відповідно потрапляють на впускну спрямовуючу пластину далі від агломераційної стрічки. Матеріал більшої зернистості трапляється більш 1 UA 101278 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 концентровано в ділянці відповідного краю загального потоку металокерамічного сплаву в завантажувальному лотку. Такий нерівномірний розподіл має місце ще на стелажі охолоджувача, внаслідок чого не може бути здійснене рівномірне охолодження металокерамічного сплаву охолоджуючим повітряним потоком, тому що опір металокерамічного сплаву повітряному потоку змінюється по ширині стелажа. Задача даного винаходу полягає у створенні способу перевантаження металокерамічного сплаву з агломераційної стрічки на охолоджувач за допомогою завантажувального лотка та у створенні самого завантажувального лотка, який би міг забезпечити покращену порівняно з рівнем техніки рівномірність гранулометричного складу металокерамічного сплаву на стелажі охолоджувача. Цю задачу вирішено за допомогою способу перевантаження металокерамічного сплаву з агломераційної стрічки на охолоджувач з використанням завантажувального лотка, при якому металокерамічний сплав, залишаючи агломераційну стрічку, принагідно після процесу дроблення, надходить у завантажувальний лоток, а потім металокерамічний сплав за допомогою розподільчих перегородок розділяється принаймні на два часткові потоки металокерамічного сплаву, які рухаються у різних напрямках, причому кожному частковому потоку металокерамічного сплаву зарані задається його напрямок руху завдяки розподільчій перегородці, на яку він потрапляє, і при якому напрямки окремих потоків металокерамічного сплаву виражені векторами напрямків часткових потоків, причому для кутів між векторами напрямків часткових потоків та горизонтальною площиною діє правило, що при виміряних в одному напрямку кутах у двох безпосередньо сусідніх часткових потоках вектор напрямку одного часткового потоку металокерамічного сплаву утворює тупий кут з горизонтальною площиною, а вектор напрямку іншого часткового потоку металокерамічного сплаву утворює гострий кут з горизонтальною площиною, а потім часткові потоки металокерамічного сплаву зводяться у один загальний потік металокерамічного сплаву, що рухається вниз, і цей напрямок потоку виражений вектором напрямку загального потоку, причому основні горизонтальні компоненти векторів напрямку часткових потоків знаходяться значною мірою перпендикулярно до основної горизонтальної компоненти вектора напрямку загального потоку, причому часткові потоки металокерамічного сплаву входять у бічні краї загального потоку, якщо дивитися у напрямку руху загального потоку металокерамічного сплаву, а потім загальний потік металокерамічного сплаву після принаймні однієї зміни напрямку потоку плитою днища потрапляє на охолоджувач. Згідно з винаходом металокерамічний сплав, що надходить у завантажувальний лоток, спочатку розділяють на два часткові потоки, що рухаються у різних напрямках. Таке розділення здійснюється шляхом завантаження металокерамічного сплаву на розподільчі перегородки, які мають різний нахил і задають частковим потокам їх напрямок руху. Напрямки руху часткових потоків виражені векторами напрямку потоку. Напрямки руху часткових потоків металокерамічного сплаву відрізняються тим, що для безпосередньо сусідніх часткових потоків металокерамічного сплаву виникають різні кути між векторами напрямку потоку та горизонтальною площиною. Один з кутів є тупим, а інший гострим. При цьому кути виміряні у одному напрямку. Часткові потоки металокерамічного сплаву зводяться у один загальний потік шляхом того, що часткові потоки спрямовуються у напрямку обох бічних країв загального потоку металокерамічного сплаву, причому принаймні один частковий потік спрямовується у напрямку одного бічного краю. Загальний потік металокерамічного сплаву, що виникає шляхом злиття часткових потоків, прямує під нахилом вниз. Його бічні краї, якщо дивитися у напрямку потоку, практично прилягають до бічних стінок ствола завантажувального лотка. Напрямок загального потоку металокерамічного сплаву, утвореного шляхом злиття часткових потоків, виражається вектором напрямку загального потоку. Вектори напрямку часткових потоків та вектор напрямку загального потоку становлять суму векторів, що йдуть по трьом осям координат тривимірної прямокутної системи координат, і два з них розташовані у горизонтальній площині, а один є перпендикулярним до цієї площини. При цьому вектори напрямку часткових потоків та вектор напрямку загального потоку лежать в одній площині, що простягається від однієї горизонтальної осі координат та вертикальної осі координат. Із векторів, що слідують трьом осям координат і лежать у горизонтальній площині, той, який вносить найбільший вклад, називається основною горизонтальною компонентою вектора напрямку часткових потоків та напрямку загального потоку. Згідно з винаходом основні горизонтальні компоненти векторів напрямку часткових потоків є значною мірою перпендикулярними до основної горизонтальної компоненти вектора загального потоку. Під значною мірою перпендикулярними слід розуміти діапазон кутів від 90 +/- 25°, краще 90 +/- 20°, 2 UA 101278 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ще краще 90 +/-15°, особливо краще 90 +/-10° і найкраще 90 +/- 5°. Фактично обраний кут залежить поміж іншим від виміряної по горизонталі відстані від засипного отвору до випускного отвору, а також від конструктивної висоти завантажувального лотка. Завдяки операціям способу згідно з винаходом знижується ефект, створюваний попереднім нерівномірним розподілом часток різної зернистості завантажуваного у лоток металокерамічного сплаву, впливаючи на гранулометричний склад у загальному потоку металокерамічного сплаву. Тому, в залежності від того, з яким частковим потоком металокерамічного сплаву надходить у завантажувальний лоток металокерамічний сплав, він спрямовується до одного чи іншого бічного краю загального потоку. В результаті цього, на відміну від рівня техніки, зернистість, особливо сконцентрована у якійсь частині завантажуваного у лоток потоку металокерамічного сплаву, не збирається на відповідному бічному краю загального потоку в завантажувальному лотку. При цьому під виразом "бічний край" слід розуміти, що загальний потік металокерамічного сплаву, утворений після злиття часткових потоків, розглядається у напрямку руху, причому загальний потік металокерамічного сплаву має два краї, а саме правий та лівий край. Наступне надходження загального потоку металокерамічного сплаву на охолоджувач відбувається після принаймні однієї зміни напрямку його руху за допомогою плити днища завантажувального лотка Основні горизонтальні компоненти векторів напрямку руху двох безпосередньо сусідніх часткових потоків доцільно мають протилежні напрямки, тобто вони знаходяться під кутом 180° один до одного. Однак вони можуть знаходитися і під меншим кутом один до одного, приблизно 175°, 170°, 165°, 160°, 155°, тобто у діапазоні кутів від 155° до 180°. За доцільною формою виконання напрямки руху часткових потоків металокерамічного сплаву мають один і той самий кут нахилу вниз. Однак вони можуть мати різні кути нахилу, причому кут нахилу вниз може відрізнятися до 15°, наприклад на 5° або 10°. Фактично обраний кут залежить поміж іншим від виміряної по горизонталі відстані між засипним та випускним отворами, а також від конструктивної висоти завантажувального лотка. Іншим предметом даної заявки є лоток для переміщення металокерамічного сплаву на охолоджувач, до складу якого належить обмежений бічними стінками ствол з засипним отвором нагорі, обмеженим бічними стінками ствола і/або обмежувальними перегородками, що, починаючись від бічних стінок ствола, сягають у порожнину всередині ствола, та випускним отвором внизу, принаймні однією розміщеною всередині ствола відбивною перегородкою, з'єднаною з двома протилежними одна одній бічними стінками ствола та з іншою бічною стінкою, яка з'єднує їх, а також плитою днища, з'єднаною з двома протилежними одна одній бічними стінками ствола та іншою бічною стінкою, яка з'єднує їх, причому між принаймні однією бічною стінкою ствола та відбивною перегородкою існує щілина, а між плитою днища та нижнім кінцем принаймні однієї із бічних стінок знаходиться випускний отвір, причому плита днища розташована прямо по вертикалі під щілиною між бічною стінкою та розміщеною у безпосередній близькості до неї, по вертикалі над нею, відбивною перегородкою, який відрізняється тим, що між засипним отвором та розміщеною перпендикулярно до нього, якщо дивитися від засипного отвору, відбивною перегородкою всередині ствола встановлено розподільчий пристрій, до якого належать принаймні дві нахилені вниз розподільчі перегородки, які мають такий нахил, що для виміряних у одному напрямку кутів між горизонтальною площиною та розподільчими перегородками існує правило, що при наявності пари безпосередньо сусідніх розподільчих перегородок одна з них утворює тупий кут з горизонтальною площиною, а інша утворює гострий кут з горизонтальною площиною, причому кожна з розподільчих перегородок - якщо дивитися від її верхнього кінця в напрямку нижнього кінця - пролягає в напрямку одного з бічних країв відбивної перегородки, розташованої безпосередньо по вертикалі під нею. За допомогою завантажувального лотка згідно з винаходом можна здійснити спосіб згідно з винаходом. Ствол завантажувального лотка, обмежений бічними стінками, має засипний отвір зверху та випускний отвір внизу. Крізь засипний отвір завантажують металокерамічний сплав, а крізь випускний отвір його вивантажують. Всередині ствола встановлено принаймні одну відбиваючу перегородку. її з'єднано з двома протилежними одна одній бічними стінками ствола, а також з бічною стінкою, яка з'єднує ці бічні стінки. Краї сторін відбиваючої перегородки, що проходять вздовж обох протилежних бічних стінок ствола, з якими з'єднано відбиваючу перегородку, називають бічними краями відбиваючої перегородки. Краще, щоб відбиваюча перегородка була встановлена з нахилом вниз. Тоді бічні 3 UA 101278 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 краї відбиваючої перегородки, якщо дивитися від верхнього кінця в напрямку нижнього кінця, мають нахил вниз. Однак відбиваючу перегородку можна також встановити без нахилу, тобто в горизонтальній площині. Між принаймні однією із бічних стінок ствола та відбиваючою перегородкою має місце щілина, по якій металокерамічний сплав, що міститься у лотку, під дією сили тяжіння може рухатися вниз, в напрямку випускного отвору. Краще, коли ця щілина знаходиться на нижньому кінці відбиваючої перегородки, наприклад між нижнім кінцем відбиваючої перегородки та бічною стінкою, що є протилежною бічній стінці, яка з'єднується з верхнім кінцем відбиваючої перегородки. Якщо відбиваюча перегородка не має нахилу, то щілину краще розмістити між тим кінцем, що не з'єднується з бічною стінкою ствола, та протилежною до цього кінця бічною стінкою. Випускний отвір знаходиться між плитою днища та нижнім кінцем принаймні одної бічної стінки. Плита днища з'єднується з двома протилежними одна одній бічними стінками та з бічною стінкою, яка їх з'єднує. При цьому плита днища розташована по вертикалі прямо під щілиною між бічною стінкою та відбиваючою перегородкою, що є безпосередньо сусідньою з плитою днища і розміщеною по вертикалі над плитою днища. Доцільно, щоб плита днища мала нахил вниз. Коли нахил мають і плита днища, і відбиваюча перегородка, то плита днища нахилена у іншому напрямку, ніж відбиваюча перегородка. Випускний отвір знаходиться по вертикалі, якщо дивитися від засипного отвору, не точно під щілиною між бічною стінкою та відбиваючою перегородкою, що є безпосередньо сусідньою з плитою днища і розміщеною по вертикалі над плитою днища. Таким чином напрямок руху потоку металокерамічного сплаву після проходження крізь щілину змінюється плитою днища принаймні один раз, перш ніж він досягне випускного отвору завантажувального лотка. Незалежно від того, чи має нахил відбиваюча перегородка і/або плита днища, чи не має, спосіб згідно з винаходом протікає однаково, тому що без нахилу на відбиваючій перегородці і/або плиті днища утворюється засип матеріалу, поверхня якого має нахил, визначений кутом насипного конуса металокерамічного сплаву. Загальний потік металокерамічного сплаву прямує вздовж цієї поверхні під нахилом вниз також і у випадку відсутності нахилу відбиваючої перегородки і/або плити днища, так само як він це робить при нахиленій відбиваючій перегородці і/або плиті днища. Згідно з винаходом всередині ствола між засипним отвором та першою, якщо дивитися від засипного отвору по вертикалі, відбиваючою перегородкою розміщено розподільчий пристрій. До його складу входять принаймні дві розподільчі перегородки, нахилені вниз. Вони нахилені таким чином, що для кута між горизонтальною площиною і розподільчою перегородкою існує правило, що при наявності пари безпосередньо сусідніх розподільчих перегородок одна з них утворює тупий кут з горизонтальною площиною, а інша утворює гострий кут з горизонтальною площиною. При цьому кути між горизонтальною площиною та розподільчими перегородками вимірюються у одному напрямку. Краще, коли окремі або всі розподільчі перегородки своїм верхнім кінцем з'єднується з бічною стінкою ствола і пролягають - якщо дивитись від її верхнього кінця в напрямку її нижнього кінця - в напрямку одного з переважно нахилених вниз бічних країв встановленої по вертикалі просто під нею відбиваючої перегородки. Відбиваючі перегородки можуть мати по всій своїй довжині від верхнього до нижнього кінця однакову ширину або можуть звужуватися в напрямку нижнього кінця. Доцільним чином вертикальні проекції розподільчих перегородок на горизонтальну площину лежать всередині вертикальної проекції на цю саму горизонтальну площину першої - якщо дивитися від засипного отвору - відбиваючої перегородки. Отже, розподільчі перегородки встановлені не над щілиною між відбиваючою перегородкою та бічною стінкою. Таким чином гарантовано, що завантажений металокерамічний сплав не може виходити із завантажувального лотка без зміни його напрямку за допомогою розподільчих перегородок. Згідно з однією із форм виконання розподільчі перегородки мають однаковий нахил вниз. Це означає, що величина кута, на який поздовжні вісі розподільчих пластин відхиляються від горизонталі вниз, є однаковою. Однак вони також можуть мати різний нахил вниз, причому кут нахилу може коливатися до 15°, наприклад на 5°, 10°. Обраний фактично кут залежить поміж іншим від виміряної по горизонталі відстані від засипного отвору до випускного отвору, а також від конструктивної висоти завантажувального лотка. Сусідні розподільчі перегородки нахилені у різних напрямках. Згідно з доцільною формою виконання при наявності пари безпосередньо сусідніх розподільчих перегородок обидві перегородки пари мають нахил у протилежних напрямках. Це означає, що відносно умовної точки правий кінець розподільчої перегородки знаходиться вище, ніж лівий кінець, отже, 4 UA 101278 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 розподільча пластина нахилена справа наліво вниз. Безпосередньо сусідня розподільча перегородка має більш вищий лівий кінець, отже нахилена зліва направо вниз. Обидві розподільчі перегородки цієї пари мають нахил у протилежних напрямках. Краще, щоб верхні кінці розподільчих перегородок знаходились в однакових місцях відносно вертикальної протяжності ствола. Однак вони можуть також знаходитись і в різних місцях відносно вертикальної протяжності ствола. Фактично обране місце залежить поміж іншим від виміряної по горизонталі відстані від засипного отвору до випускного отвору, а також від конструктивної висоти завантажувального лотка. Задані у способі згідно з винаходом відношення між основними горизонтальними компонентами векторів напрямку часткових потоків та основною горизонтальною компонентою вектора напрямку загального потоку мають силу щонайменше доти, доки загальний потік знаходиться біля відбиваючої перегородки, що є першою від засипного отвору, якщо дивитися у вертикальному напрямку. Далі даний винахід описано з використанням схематичної фігури однієї з форм виконання. Фіг. 1 показує вид під кутом поздовжнього розрізу завантажувального лотка згідно з винаходом. Ствол завантажувального лотка обмежений бічними стінками 1а, 1b, бічною стінкою 1с, що складається із частин 1с' та 1с", а також іншою бічною стінкою, яка не зображена тут через бічний розріз і проходить паралельно бічній стінці 1b. Для кращого огляду бічну стінку 1b заштриховано. Засипний отвір 2 передбачений вгорі, а випускний отвір 3 - внизу. Засипний отвір оточений обмежувальними перегородками 4а, 4b, 4с, що відходять від бічних стінок, та іншою обмежувальною перегородкою, не зображеною внаслідок поздовжнього розрізу. Відбиваюча перегородка 5 встановлена всередині ствола. Вона нахилена вниз і з'єднана з бічною стінкою 1b, з паралельною до 1b не зображеною бічною стінкою, а також з частинами 1с' та 1с". Бічнікраї відбиваючої перегородки, якщо дивитися від верхнього кінця в напрямку нижнього кінця, пролягають з нахилом вниз. Між бічною стінкою 1а та відбиваючою перегородкою 5 є щілина. По вертикалі просто під щілиною встановлено плиту днища 6. Плита днища 6 нахилена вниз, причому напрямок нахилу плити днища 6 відрізняється від напрямку нахилу відбиваючої перегородки 5; тоді як зображена на фіг. 1 плита днища 6 нахилена вниз справа наліво, відбиваюча перегородка 5 має нахил вниз зліва направо. Плита днища з'єднана з бічною стінкою 1b, з паралельною до 1b не зображеною бічною стінкою, а також з бічною стінкою 1а. Між нижнім кінцем частини 1с" бічної стінки 1с та плитою днища 6 знаходиться випускний отвір 3. Між засипним отвором 2 та відбиваючою перегородкою 5 встановлено розподільчий пристрій, до якого належать обидві безпосередньо сусідні розподільчі перегородки 7а та 7b. Обидві розподільчі перегородки 7а та 7b мають нахил вниз. Вони звужуються в напрямку нижнього кінця, як видно на розподільчій перегородці 7b. Розподільчі перегородки 7а та 7b нахилені вниз в різних напрямках, а саме в протилежних. Обидві розподільчі перегородки 7а та 7b мають нахил вниз однакового розміру. З горизонтальною площиною, прокладеною, приміром, крізь розподільчий отвір, розподільча перегородка 7а при відповідному напрямку вимірювання кута утворює гострий кут, тоді як розподільча перегородка 7b при тому самому напрямку вимірювання кута утворює тупий кут з тією самою горизонтальною площиною. Розподільча перегородка 7b своїм верхнім кінцем з'єднана з бічною стінкою 1b, тоді як розподільча перегородка 7а своїм верхнім кінцем з'єднана з паралельною до неї не зображеною бічною стінкою. Кожна з розподільчих перегородок пролягає у напрямку одного з нахилених вниз бічних країв відбиваючої перегородки 5. Розподільча перегородка 7а пролягає у напрямку бічного краю, сусіднього з бічною стінкою 1b, а розподільча перегородка 7b пролягає у напрямку іншого бічного краю відбиваючої перегородки 5. Розподільчі перегородки 7а та 7b встановлені таким чином, що їх вертикальні проекції на горизонтальну площину лежать в межах вертикальної проекції відбиваючої перегородки 5 на цю саму горизонтальну площину. Розподільчі перегородки 7а та 7b розташовані не безпосередньо по вертикалі над щілиною між відбиваючою перегородкою 5 та бічною стінкою 1а. Завантажуваний у лоток металокерамічний сплав розділяється двома розподільчими перегородками 7а та 7b на два часткові потоки металокерамічного сплаву, які згідно з напрямками потоку, що обумовлені розподільчими перегородками 7а та 7b, рухаються у напрямку бічних країв відбиваючої перегородки. Часткові потоки металокерамічного сплаву, залишаючи розподільчі перегородки 7а та 7b, зливаються у загальний потік металокерамічного сплаву, який прямує вниз по відбиваючій перегородці 5. Основні горизонтальні компоненти вектора напрямку загального потоку та векторів напрямку часткових потоків є перпендикулярними одна до одної. Потім загальний потік металокерамічного сплаву примусово 5 UA 101278 C2 5 10 отримує від плити днища зворотній напрямок руху потоку, перш ніж металокерамічний сплав буде перевантажений крізь випускний отвір 3 на не зображений охолоджувач. Перелік позиційних позначень: 1а, 1b, 1с - бічні стінки 1с', 1с" - частини бічної стінки 1с 2 - засипний отвір 3 - випускний отвір 4а, 4b, 4с - обмежувальні перегородки 5 - відбиваюча перегородка 6 - плита днища 7а, 7b - розподільчі перегородки ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 15 20 25 30 35 40 45 50 55 1. Спосіб завантаження металокерамічного сплаву з агломераційної стрічки на охолоджувач за допомогою завантажувального лотка, при якому металокерамічний сплав, залишаючи агломераційну стрічку, у разі потреби після процесу дроблення, подають у завантажувальний лоток, а потім металокерамічний сплав за допомогою розподільчих перегородок розділяють принаймні на два часткові потоки металокерамічного сплаву, які рухаються у різних напрямках, причому кожному частковому потоку металокерамічного сплаву попередньо задають його напрямок руху завдяки розподільчій перегородці, на яку він потрапляє, і при якому напрямки часткових потоків металокерамічного сплаву виражені векторами напрямків часткових потоків, причому для кутів між векторами напрямків окремих потоків та горизонтальною площиною діє правило, що при виміряних в одному напрямку кутах у двох безпосередньо сусідніх часткових потоках вектор напрямку одного часткового потоку металокерамічного сплаву утворює тупий кут з горизонтальною площиною, а вектор напрямку іншого часткового потоку металокерамічного сплаву утворює гострий кут з горизонтальною площиною, а потім часткові потоки металокерамічного сплаву зводять у один загальний потік металокерамічного сплаву, що рухається під нахилом вниз, і цей напрямок потоку виражений вектором напрямку загального потоку, причому основні горизонтальні компоненти векторів напрямку часткових потоків знаходяться значною мірою перпендикулярно до основної горизонтальної компоненти вектора напрямку загального потоку, причому часткові потоки металокерамічного сплаву прямують на бічні краї загального потоку, якщо дивитися у напрямку руху загального потоку металокерамічного сплаву, а потім загальний потік металокерамічного сплаву після принаймні однієї зміни напрямку потоку плитою днища подають на охолоджувач. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що основні горизонтальні компоненти векторів напрямку двох безпосередньо сусідніх часткових потоків мають протилежні напрямки. 3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що напрямки руху часткових потоків металокерамічного сплаву мають однаковий нахил вниз. 4. Завантажувальний лоток для переміщення металокерамічного сплаву на охолоджувач, до складу якого належить обмежений бічними стінками (1а, 1b, 1с) ствол з засипним отвором (2) нагорі, обмеженим бічними стінками (1а, 1b, 1с) ствола і/або обмежувальними перегородками (4а, 4b, 4с), що, починаючи від бічних стінок ствола, сягають у порожнину всередині ствола, та випускним отвором (3) внизу, принаймні однією розміщеною всередині ствола нахиленою вниз відбиваючою перегородкою (5), з'єднаною з двома протилежними одна одній бічними стінками ствола та з іншою бічною стінкою, яка з'єднує їх, а також у разі потреби нахиленою вниз плитою днища (6), з'єднаною з двома протилежними одна одній бічними стінками ствола та іншою бічною стінкою, яка з'єднує їх, причому між принаймні однією з бічних стінок ствола та відбиваючою перегородкою (5) існує щілина, а між плитою днища (6) та нижнім кінцем принаймні однієї із бічних стінок знаходиться випускний отвір (3), причому плита днища (6) розташована по вертикалі прямо під щілиною між бічною стінкою та безпосередньо сусідньою з нею, розташованою по вертикалі над нею, відбиваючою перегородкою (5), який відрізняється тим, що між засипним отвором та розміщеною по вертикалі від нього, якщо дивитися від засипного отвору, першою відбиваючою перегородкою (5) всередині ствола встановлено розподільчий пристрій, до якого належать принаймні дві нахилені вниз розподільчі перегородки (7а, 7b), які мають такий нахил, що для виміряних у одному напрямку кутів існує правило, що при наявності пари безпосередньо сусідніх розподільчих перегородок одна з них утворює тупий кут з горизонтальною площиною, а інша утворює гострий кут з горизонтальною площиною, причому кожна з розподільчих перегородок - якщо дивитися від її верхнього кінця в напрямку 6 UA 101278 C2 5 10 нижнього кінця - пролягає в напрямку одного з бічних країв відбиваючої перегородки (5), розташованої по вертикалі прямо під нею. 5. Завантажувальний лоток за п. 4, який відрізняється тим, що вертикальні проекції розподільчих пластин (7а, 7b) на горизонтальну площину лежать в межах вертикальної проекції першої відбиваючої перегородки (5), якщо дивитися від засипного отвору. 6. Завантажувальний лоток за п. 4 або 5, який відрізняється тим, що розподільчі перегородки (7а, 7b) мають однаковий нахил вниз. 7. Завантажувальний лоток за одним із пп. 4-6, який відрізняється тим, що при наявності пари безпосередньо сусідніх розподільчих перегородок (7а, 7b) обидві розподільчі перегородки цієї пари нахилені в протилежних напрямках. 8. Завантажувальний лоток за одним із пп. 4-7, який відрізняється тим, що верхні кінці розподільчих перегородок (7а, 7b) перебувають в однаковому положенні відносно вертикальної протяжності ствола. Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 7

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Chute for loading metal-ceramic alloy

Автори англійською

Auberger, Heinrich, Fehringer, Edmund, Fritzl, Gerhard, Hattinger, Stephan

Назва патенту російською

Лоток для загрузки металлокерамического сплава

Автори російською

Аубергер Хайнрих, Ферингер Эдмунд, Фритцль Герхард, Хаттингер Штефан

МПК / Мітки

МПК: F27D 3/10, F27B 21/00, F27D 3/00, F27D 15/00, F27B 15/00, F27D 9/00

Мітки: лоток, металокерамічного, сплаву, завантаження

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-101278-lotok-dlya-zavantazhennya-metalokeramichnogo-splavu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Лоток для завантаження металокерамічного сплаву</a>

Подібні патенти