Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Аплікаційний вуглецевий композит з іммобілізованим полігексаметиленгуанідином, який включає адсорбційну матрицю та антимікробний агент полігексаметиленгунідин гідрохлорид (ПГМГхл), який відрізняється тим, що як адсорбційна основа використовуються активовані волокнисті вуглецеві матеріали АУВМ-МН з сорбційною поверхнею не менш ніж 1500 см2/г, що витримуються у 0,1-1,0 % водному розчині ПГМГхл об'ємом 8 мл на 10 см2 матеріалу при кімнатній температурі протягом 4 годин, 10 % розчині хлориду натрію протягом 4 годин та після відмивки від незв'язаного ПГМГхл дистильованою водою висушуються при кімнатній температурі.

Текст

Реферат: Аплікаційний вуглецевий композит з іммобілізованим полігексаметиленгуанідином, який включає адсорбційну матрицю та антимікробний агент полігексаметиленгунідин гідрохлорид (ПГМГхл), причому як адсорбційна основа використовуються активовані волокнисті вуглецеві 2 матеріали АУВМ-МН з сорбційною поверхнею не менш ніж 1500 см /г, що витримуються у 0,12 1,0 % водному розчині ПГМГхл об'ємом 8 мл на 10 см матеріалу при кімнатній температурі протягом 4 годин, 10 % розчині хлориду натрію протягом 4 годин та після відмивки від незв'язаного ПГМГхл дистильованою водою висушуються при кімнатній температурі. UA 100639 U (12) UA 100639 U UA 100639 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель, що заявляється, належить до медицини, і саме до аплікаційних композитів з антимікробними та адсорбційними властивостями, що можуть використовуватись у вигляді перев'язувальних засобів (аплікації, пов'язки, серветки, турунди, пластири, тампони) для профілактики та лікування ранової інфекції. Проблема лікування та профілактики ранової інфекції до сьогоднішнього дня залишається однією з найбільш злободенних у хірургії. Не зважаючи на постійне удосконалення методик оперативних втручань, кількість інфекційних ускладнень залишається високою і становить від 3 до 15 % [1]. При цьому у структурі післяопераційної летальності ранова інфекція складає до 75 % від усіх випадків [2]. Критичне збільшення кількості бактеріальних штамів, резистентних до широкого кола антибіотиків, які сьогодні використовуються для боротьби з рановою інфекцією [3, 4], є однією з вагомих причин пошуку альтернативних підходів вирішення цієї проблеми. Для лікування ранових та опікових уражень використовуються перев'язувальні засоби на основі активованих волокнистих вуглецевих сорбентів, що завдяки їх розвинутій сорбційній поверхні та унікальним сорбційно-кінетичним характеристикам забезпечують швидке поглинання з ранового вмісту великої кількості різноманітних біологічно активних компонентів, включаючи продукти протеолізу і термічної денатурації білків, біогенні аміни і медіатори запалення, бактеріальні токсини та, як результат, сприяють покращенню місцевого гемостазу, купуванню травматичного набряку, знижень інтенсивності місцевої та загальної запальної реакції, попереджень розвитку ускладнень, прискорень регенеративних процесів та скороченню терміну загоєння рани [5, 6]. Зокрема, вуглецеві сорбенти мають власні антибактеріальні властивості [7], які можуть бути посилені за рахунок сучасних антисептичних агентів, локальна антибактеріальна дія яких є більш ефективною за дію антибіотиків завдяки швидкій нейтралізації останніх рановим ексудатом, що саме і перешкоджає досягненню у вогнищі інфекції необхідного антибактеріального потенціалу та є однією з причин формування антибіотикорезистентності мікроорганізмів [8]. Серед сучасних антисептичних засобів заслуженою увагою користуються похідні гуанідину, одним з найбільш розповсюджених і відомих серед яких є хлоргексидин біглюконат (ХГ). Сьогодні на його основі створена велика кількість аплікаційних композитів та відповідних способів їх одержання. Описана первинна ранова пов'язка для відкритих ран та порожнин, що представляє собою нетканинну основу з віскозних волокон, просочену силоксановим каучуком та ХГ у якості антимікробного агенту [9]. Недоліком пов'язки є активне виділення ХГ у рану, що створює певний ризик перевищування його допустимої концентрації у підлеглих тканинах. Пов'язкам для надання первинної допомоги при поверхневих ранах і опіках, що виконані на основі бавовно-віскозних волокон, просочених ХГ ("Медитекс", компанія "Владеке", РФ), притаманні ті самі недоліки [10]. Проблема отримання більш стабільних композитів, що містять біологічно активні агенти, вирішується шляхом імпрегнування відповідним розчином хімічно-активної або попередньо активованої матриці, наприклад, ранова пов'язка, в якій антисептик зв'язаний з гідроксильними групами хімічно модифікованої целюлози [11]. Однак, під час контакту пов'язки з рановим ексудатом відбувається дисоціація іонних зв'язків, у результаті чого має місце поступовий реліз ХГ у рану. У цьому зв'язку слід зазначити, що в останні роки з'явились спостереження, які свідчать про ризик виникнення під час використання ХГ-вмісних пов'язок ерозивних контактних дерматитів та локальних некрозів, і, перш за все, у дітей та людей похилого віку [12]. Крім того ХГ, що проявляє виразну бактерицидну дію щодо грампозитивних та грамнегативних бактерій та є ефективним проти анаеробної інфекції, виявляється менш активним по відношенню до аеробних та більшості факультативно-аеробних бактерій [13]. Відомо, що при переході від низько- до високомолекулярних гуанідинвмісних препаратів зростає їх стабільність, знижується токсичність для людини і тварин та підвищується антимікробна активність на тлі пролонгації дії. Полігексаметиленбігуанідин (ПГМБ), що відноситься до олігомерних бігуанідинів зі ступенем полімеризації 4-6, використовується (переважно закордоном) у пов'язках на марлевій та біоцелюлозній основі для забезпечення широкого спектру антимікробної активності, у тому числі проти агресивних бактерій, що утворюють бляшки та плівки [14, 15]. Медична пов'язка, що містить у якості біоцидного інградієнту ПГМБ, отримана на основі гідрофільного та гідрофобного шарів виконаних з целюлозних та поліефірних волокон, методом імпрегнування водним розчином та/або шляхом покриття з наступним висушуванням [16]. Ранова пов'язка для захисту від мікробної контамінації відкритих ранових поверхонь виготовляється на основі целюлозного матеріалу, що накручується на перфорований барабан, який витримується певний час у ємності з розчином ПГМБ [17]. Недоліками вищезазначених пов'язок є, по перше, вихід у рану під час їх використання певної кількості ПГМБ, що може викликати еритеми та подразнення шкіри, 1 UA 100639 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 особливо у випадку відкритих ран, та потребує ретельного контролю під час їх виготовлення і використання; по друге, низка адсорбційна ємність матеріалів, які виконують роль носія. Крім того, слід зауважити певні технічні складнощі та високу собівартість 4-стадійної схеми отримання ПГМБ, а також небезпечність цього процесу в зв'язку з використанням у якості одного з вихідних компонентів високотоксичного хлорциану [18], що стимулює пошук більш слушних варіантів. Високомолекулярні полігуанідини зі ступенем полімеризації вищою за 30, отримують за допомогою простого і безпечного методу поліконденсації з використанням гидрохлорид гуанідину та діамінів [19]. Основним представником класу полігуанідинів та вихідною сполукою для синтезу багатьох похідних є полігексаметиленгуанідин (ПГМГ), що відноситься до групи антимікробних макромолекул, структура та спосіб дії яких подібні до природних антимікробних пептидів, які, однак, підвертаються в організмі протеолітичній деградації та високу вартість їх отримання [20]. Матеріал для лікування опіків та гнійно-некротичних ран одержано на основі медичної марлі, якій шляхом фіксації ПГМГ фосфату делеговані антимікробні властивості [21]. Для виготовлення матеріалу потрібна попередня активація марлі, що здійснюється обробкою розчином етилендіамінтетраоцтової кислоти, та імпрегнування гіалуроновою кислотою для комплексоутворення з ПГМГ. Крім того, марлева основа не має власних адсорбційних властивостей. Гідрохлорид ПГМГ, що введений до складу місцевого гемостатичного засобу на основі солі хітозану у кількості 4-20 мас. %, забезпечує його високу антимікробну активність [22]. Однак, одержання засобу потребує ковалентної зшивки компонентів, для чого використовують поліфункціональні сполуки з ряду гліцидилових ефірів. Вибраний як показник рівня техніки і водночас як прототип антимікробний нетканий матеріал для перев'язувальних засобів є найбільш близьким до запропонованого аплікаційного композиту за технічною суттю і результатом [23]. Цей матеріал (надалі відомий матеріал) включає два шари, з'єднаних між собою шляхом гідроструминної обробки: перший шар, що виконаний зі штапельних віскозних модифікованих льняних або оббілених бавовняних та поліефірних волокон та другий шар, що виконаний з термопластичного матеріалу, у якості якого використовуються легкоплавкі термопластичні поліпропіленові волокна, які частково проходять у перший шар та закріплені у ньому. Поверхня другого слою підплавлена, та є гладкою під впливом температури й тиску. Обидва шари мають перфорацію у вигляді отворів діаметром 0,12 мм та містять 0,5-3 мас. % антимікробного препарату, у якості якого використовують ХГ та ПГМГ фосфат, та 0,25-0,75 мас. % поверхнево-активної речовини на основі сорбитану, що використовується для додавання матеріалам ті волокнам міцності та м'якості. Основним недоліком відомого матеріалу є відсутність адсорбційної активності основи, а також певні складнощі її формування. Власне опис корисної моделі, що заявляється. В основу корисної моделі, що заявляється, поставлено задачу створення аплікаційного композиту, що поєднує дві функціональні активності - адсорбційну та антимікробну. Поставлена задача вирішується тим, що аплікаційний вуглецевий композит з іммобілізованим полігексаметиленгуанідином включає адсорбційну матрицю та антимікробний агент полігексаметиленгунідин гідрохлорид (ПГМГхл); як адсорбційну основу використано активовані 2 волокнисті вуглецеві матеріали АУВМ-МН з сорбційною поверхнею не менш ніж 1500 см /г, що 2 витримуються у 0,1-1,0 % водному розчині ПГМГхл об'ємом 8 мл на 10 см матеріалу при кімнатній температурі протягом 4 годин, 10 % розчині хлориду натрію протягом 4 годин та після відмивки від незв'язаного ПГМГхл дистильованою водою висушуються при кімнатній температурі. Поставлена задача розв'язується завдяки запропонованим складовим аплікаційного композиту, а саме: 1) адсорбційній матриці, виконаної з активованих волокнистих вуглецевих матеріалів марки АУВМ-МН з високим ступенем активації, що є необхідним для іммобілізації додаткових функціональних агентів без залучення зшиваючих агентів та збереження після цього значної частини поминальної ємності; при цьому зникає необхідність попередньої активації матриці з метою міцної іммобілізації ПГМГхл та зберігається більша частина адсорбційної ємності активованих волокнистих вуглецевих матеріалів щодо речовин різної молекулярної маси; 2) потужного антисептичного агенту ПГМГхл, що міцно зв'язаний з адсорбційною матрицею та забезпечує посилення її власної антимікробної дії. Тонка перфорована тканина, яка повернена до рани та забезпечує більш низьку адгезію композиту до ранової поверхні, є третьою, але необов'язковою його складовою. Відмінною технічною ознакою аплікаційного вуглецевого композиту, що заявляється, є наявність активованих волокнистих вуглецевих матеріалів з сорбційною поверхнею не менш ніж 2 UA 100639 U 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 1500 см /г, які виконують дві функції, а саме: матриці для міцної іммобілізації ПГМГхл, та адсорбційного компоненту, який забезпечує ефективне поглинання з ранового вмісту токсичних речовин різної молекулярної маси. Отримання аплікаційного сорбційного композиту, що заявляється, здійснюється у технологічному процесі, що включає наступні операції: 1) промивка активованих волокнистих вуглецевих сорбентів дистильованою водою для видалення механічних забруднень; 2) експозиція підготовленого за п. 1 активованого волокнистого вуглецевого матеріалу у 0,12 1,0 % водному розчині ПГМГхл об'ємом 0,8 мл на 1 см матеріалу при кімнатній температурі протягом 4 годин; 3) віджим активованого волокнистого вуглецевого матеріалу після стікання розчину ПГМГхл шляхом пропускання між гумовими валиками; 4) експозиція віджатого активованого волокнистого вуглецевого матеріалу у 10 % розчині хлориду натрію протягом 4 годин; 5) відмивка активованого волокнистого вуглецевого матеріалу від незв'язаного ПГМГхл дистильованою водою; 6) висушування активованого волокнистого вуглецевого матеріалу з іммобілізованим ПГМГхл при кімнатній температурі; 7) визначення кількості ПГМГхл, іммобілізованого на активованому волокнистому вуглецевому матеріалі. Кількість ПГМГхл, іммобілізованого на активованому волокнистому вуглецевому матеріалі, розраховують за різницею концентрації ПГМГхл у вихідному робочому розчині та у розчині після експозиції з урахуванням кількості незв'язаного ПГМГхл, що її визначали після експозиції у 10 % розчині хлориду натрію та дистильованій воді. Для визначення концентрації ПГМГ у водних розчинах застосовують спектрофотометричній метод, заснований на утворенні кольорових комплексів ПГМГ з еозином Н [24]. Приклади практичного виконання Приклад № 1: Зразок промитого водою активованого волокнистого вуглецевого матеріалу АУВМ-МН розміром (20×30) см розміщували у 480 мл 0,11 % розчину ПГМГхл в дистильованій воді та витримували в ньому протягом 4 годин при кімнатній температурі. Зразок після стікання розчину ПГМГхл віджимали між гумовими валиками, піддавали експозиції у 480 мл 10 % розчину хлориду натрію протягом 4 годин при кімнатній температурі, відмивали дистильованою водою та висушували при кімнатній температурі. ПГМГхл у концентрації 0,11 % у кількості 480 мл. Після всіх етапів обробки був визначений вміст ПГМГхл, іммобілізованого на активованому волокнистому вуглецевому матеріалі АУВМ-МН, що складав 3,2 мас. %. Приклад № 2: Процес проводили як у прикладі № 1, але з концентрацією ПГМГхл у робочому розчину 0,22 %. Вміст ПГМГхл, іммобілізованого на активованому волокнистому вуглецевому матеріалі АУВМ-МН, складав 10,9 мас. %. Приклад № 3: Процес проводили як у прикладі №1, але з концентрацією ПГМГхл у робочому розчину 0,45 %. Вміст ПГМГхл, іммобілізованого на активованому волокнистому вуглецевому матеріалі АУВМ-МН, складав 16,0 мас. %. Приклад № 4: Процес проводили як у прикладі № 1, але з концентрацією ПГМГхл у робочому розчину 1,03 %. Вміст ПГМГхл, іммобілізованого на активованому волокнистому вуглецевому матеріалі АУВМ-МН, складав 27,0 мас. %. Застосування аплікаційного вуглецевого композиту, що заявляється, забезпечує потужний антимікробний ефект завдяки антибактеріальним властивостям ПГМГхл та адсорбційної матриці. Для оцінки протимікробної дії зразків аплікаційних вуглецевих композитів з різним вмістом ПГМГхл використовували культури епідермального стафілококу (Staphylococcus epidermidis 14990), синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa 27/99) та вульгарного протею (Proteus vulgaris HX 19 No 222). 18-добову культуру бактерій у концентрації 100±20 тис. мікробних клітин у 1 мл в кількості 0,2 мл висівали на чашки Петрі з твердим поживним середовищем (м'ясопептонний бульйон, Himedia). Через 20±5 хвилин одну половину поверхні середовища покривали зразком стерильного сорбенту або ПГМГ-вмісного композиту, іншу стерильною марлевою серветкою. Сорбенти та марлю попередньо змочували 1 мл фізіологічного розчину. Чашки інкубували у термостаті при 37 °С протягом 120±15 хвилин, потім зразки сорбентів та 3 UA 100639 U марлі видаляли з поверхні середовища. Чашки інкубували за температурою 37 °С протягом 1824 годин, після чого підраховували кількість колоній у обох секторах. У табл. 1 представлені результати тестування протимікробної дії зразків аплікаційних вуглецевих композитів з різним вмістом ПГМГхл щодо культури синьогнійної палички. 5 Таблиця 1 Антимікробна активність аплікаційних вуглецевих композитів з іммобілізованим ПГМГхл щодо культури синьогнійної палички Кількість іммобілізованого ПГМГхл Зразки АУВМ-МН АУВМ-МН + ПГМГхл 10 15 20 25 30 35 мг/г мг/см 32,0±8,0 108,6±10,6 159,8±6,0 270,0±13,9 0,35 0,93 1,90 3,25 : мас. % 32 10,9 16,0 27,0 Гальмування мікробного росту, % Збільшення порівняно з непокритим АУВМ-МН 40,6±18,4 63,9±20,4 23,5±15,7 70.1±14,1 30,8±3,4 77,4±10,3 37,6±11,4 57,4±6,5 22,2±11,8 Двогодинний контакт культури синьогнійної палички з матеріалом АУВМ до іммобілізації (покриття) ПГМГхл призводив до зниження мікробної кількості на 40,6±18,4 %. Гальмування мікробного росту зростало зі збільшенням кількості іммобілізованого ПГМГхл. Максимальний інгібуючий ефект (77,4±10,3 %) досягався після контакту культури синьогнійної палички з АУВММН, що містить 16,0 % ПГМГхл, та був на 37,6±11,4 % вищим, ніж після контакту з непокритим АУВМ-МН. Двогодинний контакт культури епідермального стафілококу з непокритим активованим волокнистим вуглецевим матеріалом АУВМ-МН призводив до зниження мікробної кількості на 58,9 %. Контакт зі зразками аплікаційних вуглецевих композитів, що містять 10,9 та 16,0 мас. % ПГМГхл, призводив до зниження кількості живих мікробних клітин на 81,7±10,5 та 84,8±10,6 % відповідно. Двох годин контакту зразків аплікаційних вуглецевих композитів з вмістом ПГМГхл від 3,2 до 27,0 мас. % з культурою вульгарного протея було цілком достатньо для повного знищення мікробних клітин на поверхні поживного середовища. Представлені дані підтверджують, що іммобілізація ПГМГхл на активованих волокнистих вуглецевих матеріалах призводить до підвищення їх антимікробної активності, яка залежить від кількості іммобілізованого ПГМГхл. Найбільше зростання протимікробної активності має місце після іммобілізації 160 мг ПГМГ на 1 г АУВМ-МН. Подальше збільшення вмісту ПГМГхл у складі аплікаційних вуглецевих композитів призводить до зниження їх антимікробної дії, тобто не має сенсу. Збереження більшої частини адсорбційної ємності активованих волокнистих вуглецевих матеріалів після іммобілізації ПГМГхл забезпечує високу поглинальну активність аплікаційного вуглецевого композиту, що заявляється. У табл. 2 представлені результати тестування адсорбційної ємності зразків активованого волокнистого вуглецевого матеріалу АУВМ-МН та аплікаційних вуглецевих композитів на його основі, що містять 16,0 мас. % ПГМГхл. Вплив вищезазначеної кількості ПГМГхл на поглинальну активність АУВМ-МН оцінювали за сумарним об'ємом пор за бензолом та адсорбцією низькомолекулярних (барвники), середньомолекулярного (вітамін В12) і високомолекулярного (альбумін) маркерних речовин, а також гідрофобного маркерного метаболіту некон'югованого білірубіну. Величину адсорбції визначали за зниженням вмісту маркерної речовини у розчині після контакту із зразками АУВМ-МН та аплікаційних вуглецевих композитів на його основі та 2 розраховували на 1 см площі. 40 4 UA 100639 U Таблиця 2 Адсорбційна ємність активованого волокнистого вуглецевого матеріалу АУВМ-МН та аплікаційних вуглецевих композитів на його основі Маркерна речовина АУВМ-МН, покритий ПГМГ у кількості 160 мг/ г АУВМ-МН мг/г метиловий Ба оранжевий рв Конго червоний н феноловий ик червоний Вітамін В12 Альбумін Некон'югований білірубін Бактеріальний ендотоксин Е.соlі мг/см 138,0±9,8 2 2 Залишкова адсорбційна ємність % мг/г мг/см 1,85 115,0±8,4 1,78 96,2 98,1±5,4 1,18 55,7±3,9 0,67 56,8 158,6±10,0 1,92 154,1±10,1 1,86 96,9 98,9±4,9 965±18 1,13 6,42 48,9±4,2 496±15 0,79 3,30 69,9 51,4 4,1±0,5 0,03 5,5±0,5 0,04 133,0 15,6±0,9 0,11 12,76 0,09 84,2 2 5 10 15 Матеріал АУВМ-МН після іммобілізації 160 мг/г або 1,9 мг/см ПГМГхл зберігав більше 60 % сорбційної ємності за бензолом та від 57 % до 97 % адсорбційної активності щодо маркерних барвників. Адсорбція вітаміну В12 у порівнянні з непокритим АУВМ-МН відрізнялась на 30 %, поглинання альбуміну зменшувалось на 49 % та бактеріального ендотоксину Е.соlі - на 15,8 %. Проте, іммобілізація ПГМГхл викликала збільшення адсорбції некон'югованого білірубіну на 33 %. Представлені дані підтверджують те, що іммобілізація ПГМГхл на активований волокнистий вуглецевий матеріал АУВМ-МН забезпечує збереження значної частини його сорбційного потенціалу, що було показано у відношенні до речовин різної молекулярної маси, гідрофільної та гідрофобної природи. При цьому забезпечується низька десорбція ПГМГхл з аплікаційного вуглецевого композиту, що заявляється, в умовах лужного і кислого рН. Міцність утримання ПГМГхл на зразках аплікаційних вуглецевих композитів на його основі, що містять 10,9 та 16,0 мас. % ПГМГхл, оцінювали за показником його десорбції в умовах інкубування у 1/15 М фосфатному буферному розчині з лужним рН=7,98 та кислим рН=5,10 протягом 24 годин при температурі 37 °C (табл. 3). Таблиця 3 Десорбція ПГМГхл з аплікаційних вуглецевих композитів на основі АУВМ-МН Буферний розчин рН 7,98 рН 5,10 Кількість ПГМГхл, що десорбується у буферний розчин, % АУВМ-МН з 10,9 % вмістом АУВМ-МН з 16,0 % вмістом ПГМГхл ПГМГхл ≤0,17 ≤0,20 ≤0,15 ≤0,19 20 25 30 Дані, що наведені у табл. 3, свідчать, що десорбція ПГМГхл з аплікаційних вуглецевих композитів не перевищує 0,2 %. Таким чином, аплікаційний вуглецевий композит, що заявляється, має потужну антимікробну дію відносно до грампозитивних і грамнегативних збудників ранової інфекції Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa та Proteus vulgaris, та характеризується високим сорбційним потенціалом, що показано у відношенні до речовин різної молекулярної маси, гідрофільної та гідрофобної природи. Джерела інформації: 1. Шалимов А.А., Грубник В.В., Ткаченко А.И. и др. Инфекционный контроль в хирургии. Киев, 2001. – 121 с. 5 UA 100639 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2. Деллинджер Э.П. Профилактическое применение антибиотиков в хирургии //Клин, микроб, антимикроб, химиотерапия. - 2001. - № 3 - С. 260-265. 3. Solomkin S. Antibiotic resistance in postoperative infection //Crit. Care med. - 2001. - 4 (SI). - P. 97-99. 4. Magiorakos A.P., Srinivasan A., Carey R.B. Multidrug-resistant, extensively drug-resistant and pandrug-rcsistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance //Clin. Microbiol. Infect. - 2012. - 18. - P. 268-281. 5. Eretskaya E.V., Sakhno L.A., Nikolaev V.G. Application sorption: experience in clinical use and prospects of development //Biomater. Artif. Cells Immobilization Biotcchnol. - 1991. - 19(1). - P. 129145. 6. Sakhno L.A., Nikolaev V.G., Lozinskaya. IA., Yudin V.M., Vovyanko S.I. Basic studies of local adsorption in burn treatment //Biomater. Artif. Cells Immobilization Biotcchnol. - 1991. - 19(1). - P. 111-128. 7. Ерецкая Е.В., Ульченко В.Ю., Костенко Ю.В. и соавт. Исследование антимикробных свойств аппликационно-сорбционных материалов на основе активированных волокнистых углей //Клин, хирур. - 1985. - 3. - С. 53-56. 8. Vowdcn P, Vowden К. Antimicrobials Made Easy //Wounds International. - 201 1. - 2(1). http://www.woundsinternational.com 9. Патент RU 2308294. Первичная повязка /Перминов Д.В., Губарева Н.Н. - 2006; опубл. 20.10.2007. 10. Полотно нетканное сорбционное антимикробное, нестерильное, для изготовления перевязочных средств первой помощи при травматических повреждениях и лечении инфицированных ран ПлАС- "Медитекс", ТУ9393-005-17777359-2004. - ФСР 2010/08167. 11. Patent US 5098, 17. Ccllulosic wound dressing with an active agentionically absorbed thereon /Hiroshi Yamazaki, Masao Miyazaki, Kouchi Matsumoto. - 1990; опубл. 24.03.1992. 12. Wall J.B., Divito S.J, Talbot S.G. Chlorhcxidine gluconate-impregnated central-line dressings and necrosis in complicated skin disorder patients //J. Crit. Care. - 2014, Jun 6. - [Epub ahead of print]. 13. Пат. RU 2143905. Применение солей полигсксаметиленгуанидиния в качестве препаратов, обладающих антимикробной активностью по отношению к анаэробной и смешанной инфекции /Лопырев В.А., Антоник Л.М., Воронков МП и соавт. - 1997. - опубл. 10.01.2000. 14. Consensus document: PHMB and its potential contribution to wound management, 2010, Wounds UK: Aberdeen. (Level IV evidence) 15. Elzinga G., van Doom J., Wiersema A.M. et al. Clinical evaluation of a PHMB-imprcgnated biocellulosc dressing on pacdiatric lacerations //J. Wound Care. - 2011. - 20 (6). - P. 280-284. 16. Патент ЕР 2371335. Medical dressing containing antimicrobial agent /Patel Harish A. - 2003: опубл. 05.10.2011. 17. Патент US 6369289. Method and manufacture of a wound dressing for covering an open wound /Robert II. - 2000; опубл. 09.04.2002. 18. Гембицкий П.А. Производство полигуанидиновых антисептиков //Экологически безопасные полимерные биоциды: Сб. статей. Вып. 1. - М., 2000. - С. 5-7. 19. Патент RU 2487118. Способ получения полигуанидинов /Нижник Ю.В., Баранова А.П., Мариевский В.Ф. и соавт. - 2007; опубл. 10.07.2013. 20. Bradshaw J. Cationic antimicrobial peptides: issues for potential clinical use //BioDrugs. 2003. - 17(4). - P. 233-240. 21. Патент RU 2048817. Способ получения материала для лечения ожогов и гнойнонекротических ран /Стекольников Л.И., Корнилова Е.Г. - опубл. 27.1 1.1995. 22. Патент RU 2519220. Местное гемостатическое средство /Шафалинов В.А., Бояринцев В.В., Фрончек Э. В. и соавт. - 2013; опубл. 23. Патент RU 54774. Антимикробный нетканный материал для перевязочных средств /Заметта Б.В., Пузанова Н.В., Кучкова Е.И и соавт. - 2004; опубл. 27.07.2006. 24. Патент RU 2252413. Способ количественного определения концентрации ПГМГхл в воде /Ефимов К.М., Данилина Н.И., Овчаренко Е.О. и соавт. - 2004; опубл. 20.05.2005. 55 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 Аплікаційний вуглецевий композит з іммобілізованим полігексаметиленгуанідином, який включає адсорбційну матрицю та антимікробний агент полігексаметиленгунідин гідрохлорид (ПГМГхл), який відрізняється тим, що як адсорбційна основа використовуються активовані 6 UA 100639 U 2 5 волокнисті вуглецеві матеріали АУВМ-МН з сорбційною поверхнею не менш ніж 1500 см /г, що 2 витримуються у 0,1-1,0 % водному розчині ПГМГхл об'ємом 8 мл на 10 см матеріалу при кімнатній температурі протягом 4 годин, 10 % розчині хлориду натрію протягом 4 годин та після відмивки від незв'язаного ПГМГхл дистильованою водою висушуються при кімнатній температурі. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 7

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Nikolaiev Volodymyr Hryhorovych, Sarnatska Veronika Viacheslavivna, Sydorenko Oleksii Serhiiovych, Snezhkova Yelyzaveta Oleksandrivna

Автори російською

Николаев Владимир Григорьевич, Сарнацкая Вероника Вячеславовна, Сидоренко Алексей Сергеевич, Снежкова Елизавета Александровна

МПК / Мітки

МПК: A61F 13/15

Мітки: композит, аплікаційний, вуглецевий, іммобілізованим, полігексаметиленгуанідином

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-100639-aplikacijjnijj-vuglecevijj-kompozit-z-immobilizovanim-poligeksametilenguanidinom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Аплікаційний вуглецевий композит з іммобілізованим полігексаметиленгуанідином</a>

Подібні патенти