Номер патенту: 98669

Опубліковано: 11.06.2012

Автор: Муньоц Антоніо

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Контрольно-касовий стіл, передбачений з кінцевою частиною (4), яка виконана в цілому розширюваною і має форму жолоба, який має розташовану в його верхній частині похилу нижню частину (7) і закінчується двома кінцевими накопичувальними зонами (104, 204), причому зони відокремлені одна від одної щонайменше однією подовжньою центральною напрямною (5), і який має пристрій для альтернативного сортування продуктів, що купуються, в одну із вказаних кінцевих накопичувальних зон (104, 204), який виконаний у вигляді круглої обертової пластини (9), що утворює або накриває частину вказаної похилої нижньої частини, який відрізняється тим, що кругла обертова пластина (9) приєднана до засобу (10) для обертання в обох напрямках, який керується, наприклад, будь-яким селективним впливом касира, залежно від того, в одну або в іншу із вказаних двох кінцевих накопичувальних зон (104, 204) призначені продукти, при цьому вказаний пристрій для альтернативного сортування виконаний з можливістю поміщення продуктів касиром на найближчу до себе частину вказаної обертової пластини (9), а обертова пластина виконана з можливістю, за допомогою обертового переміщування, супроводжування продуктів, що спускаються, які зміщуються з пластини завдяки дії гравітації і/або відцентрової сили і/або взаємодії із вказаною подовжньою центральною напрямною (5) і накопичуються в кінцевій частині зони, в яку вони призначені.

2. Контрольно-касовий стіл за п. 1, який відрізняється тим, що вказана подовжня центральна напрямна (5) закінчується в середній частини контрольно-касового стола обертовою розділювальною напрямною (105), вільний кінець якої альтернативно переміщується касиром так, щоб знаходитися близько до одного або іншого з двох бічних плечей початкової частини вказаного жолоба, так що продані товари можуть бути сортовані і краще передані альтернативно в одну із вказаних двох кінцевих накопичувальних зон (104, 204), причому вказана обертова пластина (9) розташована під цією обертовою розділювальною напрямною (105), яка, залежно від того, в яку із вказаних накопичувальних зон призначені продукти, приймає перехресне положення на обертовій пластині (9) так, що більша частина поверхні останньої доступна для прийняття продуктів, оброблених касиром, і для передачі їх вниз.

3. Контрольно-касовий стіл за п. 2, який відрізняється тим, що містить датчики (13, 113) і/або інший відповідний засіб, який, залежно від положення вказаної обертової розділювальної напрямної (105), перемикає обертання вказаної обертової пластини (9).

4. Контрольно-касовий стіл за п. 1, який відрізняється тим, що вказана обертова пластина (9) розташована всередині відповідного отвору (15), утвореного в нижній частині (7) вказаної кінцевої частини (4) контрольно-касового стола, і не виступає з цього отвору.

5. Контрольно-касовий стіл за п. 1, який відрізняється тим, що вказана обертова пластина (9) розташована всередині відповідного отвору (15), утвореного в нижній частині (7) вказаної кінцевої частини (4) контрольно-касового стола, і виступає з цього отвору розширеною частиною, яка накриває вказану нижню частину (7).

6. Контрольно-касовий стіл за п. 4, який відрізняється тим, що протилежні поверхні вказаного отвору (15) для розташування обертової пластини (9) і периметр вказаної пластини мають лінійну, пряму, похилу, ламану або іншу конфігурацію (X, Х3, Х4, Х5), здатну запобігти вставленню листоподібних об'єктів або інших сторонніх тіл між протилежними поверхнями, що переміщуються одна відносно одної.

7. Контрольно-касовий стіл за п. 1, який відрізняється тим, що вказана обертова пластина (9) має невелику конусність зверху, таким чином, щоб примушувати продукти розміщуватися на периферії цієї пластини і зміщуватися з неї легше.

8. Контрольно-касовий стіл за п. 1, який відрізняється тим, що вказана обертова пластина (9) співвісно закріплена на упорному підшипнику (16) відповідного діаметра, який, в свою чергу, підтримується верхнім фланцем (117) чашоподібного супорта (17), який закріплений за допомогою регульованого засобу (18, 19) з можливістю вертикального і горизонтального регулювання щонайменше на одному поперечному елементі і/або на скобах (20), в свою чергу, прикріплених за допомогою засобу (21) будь-якого відповідного типу до нижньої і/або внутрішньої частини секцій (108), які утворюють бічні буртики (8) контрольно-касового стола, причому вказаний супорт (17) містить всередині себе мотор-редуктор (10) з подвійним напрямком обертання, який за допомогою свого вала (110) передає обертання з'єднувальній деталі (22), яка прикріплена в осьовому напрямку до нижньої сторони вказаної обертової пластини (9).

9. Контрольно-касовий стіл за п. 8, який відрізняється тим, що вздовж секції, зайнятої вказаною з'єднувальною деталлю (22), вказана обертова пластина (9) виконана з радіальними підсилювальними ребрами (109) так, щоб з'єднання між з'єднувальною деталлю (22) і валом мотора-редуктора (10) могло бути також виконане з деякою мірою свободи в осьовому напрямку.

Текст

Реферат: Запропонований контрольно-касовий стіл, передбачений з кінцевою частиною (4), яка виконана в цілому розширюваною і має форму жолоба, який має розташовану в його верхній частині похилу нижню частину (7) і закінчується двома кінцевими накопичувальними зонами (104, 204), причому зони відокремлені одна від одної щонайменше однією подовжньою центральною напрямною (5), і який має пристрій для альтернативного сортування продуктів, що купуються, в одну із вказаних кінцевих накопичувальних зон (104, 204), який виконаний у вигляді круглої обертової пластини (9), що утворює або накриває частину вказаної похилої нижньої частини. Кругла обертова пластина (9) приєднана до засобу (10) для обертання в обох напрямках, який керується, наприклад, будь-яким селективним впливом касира, залежно від того, в одну або в іншу із вказаних двох кінцевих накопичувальних зон (104, 204) призначені продукти, при цьому пристрій для альтернативного сортування виконаний з можливістю поміщення продуктів касиром на найближчу до себе частину вказаної обертової пластини (9), а обертова пластина виконана з можливістю, за допомогою обертового переміщування, супроводжування продуктів, що спускаються, які зміщуються з пластини завдяки дії гравітації і/або відцентрової сили і/або взаємодії із вказаною подовжньою центральною напрямною (5) і накопичуються в кінцевій частині зони, в яку вони призначені. UA 98669 C2 (12) UA 98669 C2 UA 98669 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід стосується контрольно-касових столів в магазинах, супермаркетах, гіпермаркетах або в інших торгових приміщеннях, де покупці самі поміщають в сумки товари, що купуються. Широко відомі контрольно-касові столи, кінцева частина яких є в основному розширюваною і має форму жолоба для збирання і поміщення в сумки продуктів, які були перевірені касиром. Ця кінцева зона контрольно-касового стола передбачена з центральною розділювальною напрямною, частина якої, що знаходиться близько до каси, є обертовою і може бути переміщена касиром так, щоб знаходитися поруч з однією або іншою з двох бічних плечей початкової частини вказаного жолоба для того, щоб продані товари могли бути альтернативно сортовані в одну з двох вказаних кінцевих зон. У деяких столах нижня частина вказаної розширюваної кінцевої частини стола в центральному положенні передбачена із стрічковим транспортером, який сприяє касиру в його роботі і акуратно транспортує продукти в одну з двох зон, визначених вказаною центральною розділювальною напрямною. Так, з документа FR 1508299 А відомий контрольно-касовий стіл, передбачений з кінцевою частиною, яка виконана в цілому розширюваною і має форму жолоба, що має розташовану в його верхній частині похилу нижню частину і закінчується двома кінцевими накопичувальними зонами, причому ці зони відокремлені одна від одної щонайменше однією подовжньою центральною напрямною, і містить пристрій для альтернативного сортування продуктів, що купуються, в одну із вказаних кінцевих накопичувальних зон, виконаний у вигляді круглої обертової пластини, що утворює або накриває частину вказаної похилої нижньої частини. Дане рішення є складним і важким в обслуговуванні і приводить до того, що продукти скупчуються в кінцевих накопичувальних зонах контрольно-касового столу. Винахід спрямований на подолання цих недоліків відомого рівня техніки, зокрема, вирішує задачу виключення скупчення продуктів, що купуються, в кінцевих накопичувальних зонах контрольно-касового столу. Вказана технічна задача вирішується за допомогою контрольно-касового столу, що передбачений з кінцевою частиною, яка виконана в цілому розширюваною і має форму жолоба, що має розташовану в його верхній частині похилу нижню частину і закінчується двома кінцевими накопичувальними зонами, причому ці зони відокремлені одна від одної щонайменше однією подовжньою центральною напрямною, і містить пристрій для альтернативного сортування продуктів, що купуються, в одну із вказаних кінцевих накопичувальних зон, виконаний у вигляді круглої обертової пластини, що утворює або накриває частину вказаної похилої нижньої частини, причому згідно з винаходом вказана обертова пластина приєднана до засобу для обертання в обох напрямках, що керується, наприклад, будь-яким селективним впливом касира, залежно від того, в одну або в іншу із зазначених двох кінцевих накопичувальних зон призначені продукти, при цьому вказаний пристрій для альтернативного сортування виконаний з можливістю поміщення продуктів касиром на найближчу до нього частину вказаної обертової пластини, а вказана обертова пластина виконана з можливістю, за допомогою обертового переміщування, супроводжування продуктів, що спускаються, які зміщуються з обертової пластини завдяки дії гравітації і/або відцентрової сили і/або взаємодії з вказаною подовжньою центральною напрямною і скупчуються в кінцевій частині зони, в яку вони призначені. Переважно, вказана подовжня центральна напрямна закінчується в середній частині контрольно-касового столу обертовою розділюючою напрямною, вільний кінець якої альтернативно переміщується касиром так, щоб знаходитись близько до однієї або іншої з двох бічних плечей початкової частини вказаного жолоба, так що продані товари можуть бути сортовані та краще передані альтернативно в одну із вказаних двох кінцевих накопичувальних зон, причому вказана обертова пластина розташована під цією обертовою розділювальною напрямною, яка, в залежності від того, в яку з вказаних кінцевих накопичувальних зон призначені продукти, приймає перехресне положення на обертовій пластині так, що більша частина поверхні останньої доступна для прийняття продуктів, оброблених касиром, і для передачі їх вниз. Контрольно-касовий стіл переважно містить датчики і/або інший відповідний засіб, який залежно від положення вказаної обертової розділювальної напрямної перемикає обертання вказаної обертової пластини. Вказана обертова пластина переважно розташована всередині відповідного отвору, утвореного в нижній частини вказаної кінцевої частини контрольно-касового столу, і не виступає з цього отвору. Крім того, вказана обертова пластина може бути розташована всередині відповідного отвору, утвореного в нижній частині вказаної кінцевої частини контрольно-касового столу, і виступати з цього отвору розширеною частиною, яка накриває вказану нижню частину. 1 UA 98669 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Протилежні поверхні вказаного отвору для розташування обертової пластини і периметр вказаної обертової пластини переважно мають лінійну, пряму, похилу, ламану або іншу конфігурацію, здатну запобігти вставлянню листоподібних об'єктів або інших сторонніх тіл між протилежними поверхнями, що переміщуються одна відносно одної. Вказана обертова пластина переважно має невелику конусність зверху, так, щоб змушувати продукти розміщуватися на периферії цієї обертової пластини і зміщуватися з неї легше. Крім того, вона може бути співвісно закріплена на упорному підшипнику відповідного діаметра, який, в свою чергу, підтримується верхнім фланцем чашоподібного супорта, який закріплений за допомогою регульованого засобу з можливістю вертикального і горизонтального регулювання щонайменше на одному поперечному елементі та/або на скобах, в свою чергу, прикріплених за допомогою засобу будь-якого відповідного типу до нижньої і/або внутрішньої частини секцій, які утворюють бічні буртики контрольно-касового столу, причому вказаний супорт містить всередині себе мотор-редуктор з подвійним напрямком обертання, який за допомогою свого вала передає обертання з'єднувальній деталі, яка прикріплена в осьовому напрямку до нижньої сторони вказаної обертової пластини. Уздовж секції, зайнятої вказаною з'єднувальною деталлю, вказана обертова пластина переважно виконана з радіальними підсилювальними ребрами, так, щоб з'єднання між з'єднувальною деталлю і валом мотора-редуктора могло бути також виконане з деякою мірою свободи в осьовому напрямку. Відмітні особливості і переваги даного винаходу будуть зрозуміліші з наведеного нижче опису переважного варіанта його здійснення, що проілюстрований тільки як необмежувальний приклад, з посиланням на прикладені комплекти креслень, на яких: Фіг. 1 являє собою вигляд зверху в плані контрольно-касового стола з сортувальним пристроєм згідно з винаходом; Фіг. 2 являє собою більш докладний вигляд розділювального пристрою в розрізі, взятому по лінії II-II на фіг. 1; Фіг. 3, 4 і 5 являють собою вигляди різних профілів суміжних зон обговорюваного пристрою, які здійснюють відносне переміщування і які знаходяться в обведеній колом зоні, позначеній позицією X на фіг. 2. На фіг. 1 позицією В і безперервними лініями позначений контрольно-касовий стіл, забезпечений початковим стрічковим транспортером 1, верхня секція якого переміщується в напрямку стрілки 2, і на якому продукти, що купуються, розміщуються покупцем і транспортуються цим же транспортером в середню частину 3 вказаного стола, де розташований оператор Q, і де знаходяться каса 103, сканер 203 для зчитування штрихових кодів на продуктах і клавіатура 303. Позицією 4 відмічена розширювана кінцева частина контрольно-касового столу, яка поділена на дві зони 104 і 204 центральною напрямною 5, яка частково закріплена і яка має кінцеву секцію 105, що обертається навколо вертикальної осі 6, і яка на одному кінці продовжується в положення, близьке до оператора Q, так, щоб вона могла бути захоплена останнім і переміщена в одне з двох положень, зображених безперервними лініями і пунктирними лініями, щоб дозволити товарам, які переміщуються оператором, бути переданими до однієї або іншої з двох зон 104 і 204, які поєднуються із середньою частиною 3 контрольно-касового стола. Нижня частина початкової частини кінцевої секції 4 контрольнокасового стола в частині, позначена позицією 7 і знаходиться між лініями 107 і 207, відповідним чином нахилена вниз зі схилом у бік лінії 207, у той час як інша частина нижньої частини вказаної секції 4 може бути горизонтальною. Кінцева секція 4 контрольно-касового стола, очевидно, оточена відповідними відомими утримувальними і захисними бічними буртиками 8. Згідно з винаходом, в найвищій частині вказаної нижньої частини 7 розташована кругла обертова пластина 9, причому вказана обертова пластина замінює або накриває відповідну частину вказаної нижньої поверхні частини 7 і з'єднана з будь-яким підтримувальним і обертальним засобом 10, який може бути приведений в дію так, щоб обертати її в напрямку за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки, як позначено на фіг. 1 стрілкою F1 або стрілкою F2, відповідно. Згідно з переважним варіантом здійснення винаходу, електронний пульт керування для керування роботою контрольно-касового стола, до якого, наприклад, приєднані двигун початкового транспортера 1, кнопковий вузол 12 і/або будь-який інший засіб, приєднаний до вказаного привідного вузла 10 і до датчиків або мікровимикачів 13, 113, які, наприклад, переміщуються на кулачку 14, закріпленому на обертовій осі розділювальної напрямної 105 так, щоб приводитися в дію альтернативно залежно від положення цієї розділювальної напрямної. Коли розділювальна напрямна знаходиться в положенні, зображеному на фіг. 1 безперервними лініями, кулачок 14 переміщує мікровимикач 13, який передає пульту керування 11 це положення напрямної 105, і пульт керування подає енергію на 2 UA 98669 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 вузол 10 так, щоб обертова пластина 9 оберталася в напрямку для транспортування продуктів в зону 204. Фактично, продукти, які розташовані оператором Q в найвищій частині обертової пластини 9, транспортуються останньою вниз і, завдяки дії відцентрової сили і гравітації, зміщаються із вказаної обертової пластини і сходяться в напрямку нижньої кінцевої частини зони 204. Особливо легкі продукти могли б залишитися на обертовій пластині 9, але будуть неминуче відтранспортовані вниз, коли розділювальна напрямна 105 переміститься в положення, зображене пунктирними лініями. Для того, щоб забезпечити також видалення цих легких продуктів, може бути здійснене зворотне обертання привідного вузла 10 з відповідною затримкою відносно переміщування мікровимикачів 13, 113 так, щоб обертальна пластина продовжувала обертатися в одному напрямку, щонайменше доти, доки розділювальна напрямна 105 не завершить обертальне переміщування, переміщуючи інший із вказаних мікровимикачів. Коли розділювальна напрямна 105 переміщується оператором в положення, зображене пунктирними лініями, обертальна пластина 9 синхронно обертається в напрямку F2 проти годинникової стрілки, прийнятному для передачі продуктів в зону 104. Обертання обертальної пластини 9 в будь-який момент може бути перерване оператором Q за допомогою спеціального керуючого елемента, передбаченого, наприклад, на кнопковому вузлі 12. Потрібно розуміти, що розташування точки обертання 6 відносно обертальної пластини 9, як зображено на фіг. 1, є чисто індикативним і необмежувальним і, отже, може бути змінене в залежності від результату експериментальних досліджень. Призначенням даної патентної заявки є захист сортування продуктів в кінцеву частину контрольно-касового стола за допомогою обертальної пластини з подвійним напрямком обертання, як описано вище, яка переважно нахилена і переважно взаємодіє з розділювальною напрямною незалежно від особливостей конструкції і збирання такого пристрою. Далі йде опис особливо функціонального, простого і надійного варіанту здійснення пристрою. З креслень видно, що обертальна пластина 9 розміщена, наприклад, в одній площині, всередині отвору 15, утвореного в нижній частині 7, і співвісно закріплена на упорному підшипнику 16 відповідного радіуса, який, в свою чергу, підтримується верхнім фланцем 117 чашоподібного супорта 17, який закріплений за допомогою регульованого засобу 18 і 19 з можливістю вертикального і горизонтального регулювання щонайменше на одному поперечному елементі або на спеціальних скобах 20, в свою чергу, прикріплених за допомогою засобу 21 будь-якого відповідного типу до секцій 108, які утворюють вказані вище бічні буртики 8 контрольно-касового стола. Супорт 17, який може бути відкритий вбік, містить мотор-редуктор 10, який за допомогою свого вала 110 передає обертальний момент з'єднувальній деталі 22, яка прикріплена в осьовому напрямку до нижньої сторони обертальної пластини 9, яка вздовж секції, зайнятої цією з'єднувальною деталлю, може бути передбачена зі спеціальними радіальними підсилювальними ребрами 109 так, щоб з'єднання між вказаною з'єднувальною деталлю 22 і валом мотора-редуктора 10 могло бути досягнуте з деякою мірою свободи в осьовому напрямку. Загалом, це рішення забезпечує точне і швидке розташування обертальної пластини 9 і відповідної привідної системи і забезпечує однаково просте і швидке розбирання всього вузла для потреб будь-якого штатного і позаштатного обслуговування. Для того, щоб запобігти проникненню листоподібних об'єктів або інших сторонніх тіл в маленьку відкриту зону, що існує між отвором 15 і периметром обертальної пластини 9, як визначено позицією X на фіг. 2, ця зона може бути спроектована, як така, що має витягнуту і похилу форму, як визначено позицією Х3 на фіг. 3, або як така, що має форму зигзагу, як визначено позицією Х4 на фіг. 4 або позицією Х5 на фіг. 5, де обертальна пластина 9 передбачена з верхньою губою, яка простягається від вказаного отвору 15 і розташована над нижньою частиною 7. Потрібно розуміти, що опис стосується переважного варіанта здійснення винаходу, в якому можуть бути виконані численні зміни і модифікації конструкції, які, наприклад, полягають в розробці обертальної пластини 9 з невеликою конусністю зверху для того, щоб продукти прямували до розташування на периферії цієї обертальної пластини і, отже, могли бути більш легко зміщені з неї, всі з яких, крім того, не повинні відходити від основоположного принципу винаходу, як пояснено вище, як зображено і заявлено нижче. Захист винаходу потрібно розуміти, як розширений також на контрольно-касові столи, що мають форму, яка відрізняється від тієї, що зображена безперервними лініями і позначена позицією В на фіг. 1, наприклад, також на контрольно-касові столи відомого типу, що мають форму, при вигляді в плані позначену позицією В' і пунктирними лініями на тій ж фіг. 1. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 60 1. Контрольно-касовий стіл, передбачений з кінцевою частиною (4), яка виконана в цілому розширюваною і має форму жолоба, який має розташовану в його верхній частині похилу 3 UA 98669 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 нижню частину (7) і закінчується двома кінцевими накопичувальними зонами (104, 204), причому зони відокремлені одна від одної щонайменше однією подовжньою центральною напрямною (5), і який має пристрій для альтернативного сортування продуктів, що купуються, в одну із вказаних кінцевих накопичувальних зон (104, 204), який виконаний у вигляді круглої обертової пластини (9), що утворює або накриває частину вказаної похилої нижньої частини, який відрізняється тим, що кругла обертова пластина (9) приєднана до засобу (10) для обертання в обох напрямках, який керується, наприклад, будь-яким селективним впливом касира, залежно від того, в одну або в іншу із вказаних двох кінцевих накопичувальних зон (104, 204) призначені продукти, при цьому вказаний пристрій для альтернативного сортування виконаний з можливістю поміщення продуктів касиром на найближчу до себе частину вказаної обертової пластини (9), а обертова пластина виконана з можливістю, за допомогою обертового переміщування, супроводжування продуктів, що спускаються, які зміщуються з пластини завдяки дії гравітації і/або відцентрової сили і/або взаємодії із вказаною подовжньою центральною напрямною (5) і накопичуються в кінцевій частині зони, в яку вони призначені. 2. Контрольно-касовий стіл за п. 1, який відрізняється тим, що вказана подовжня центральна напрямна (5) закінчується в середній частини контрольно-касового стола обертовою розділювальною напрямною (105), вільний кінець якої альтернативно переміщується касиром так, щоб знаходитися близько до одного або іншого з двох бічних плечей початкової частини вказаного жолоба, так що продані товари можуть бути сортовані і краще передані альтернативно в одну із вказаних двох кінцевих накопичувальних зон (104, 204), причому вказана обертова пластина (9) розташована під цією обертовою розділювальною напрямною (105), яка, залежно від того, в яку із вказаних накопичувальних зон призначені продукти, приймає перехресне положення на обертовій пластині (9) так, що більша частина поверхні останньої доступна для прийняття продуктів, оброблених касиром, і для передачі їх вниз. 3. Контрольно-касовий стіл за п. 2, який відрізняється тим, що містить датчики (13, 113) і/або інший відповідний засіб, який, залежно від положення вказаної обертової розділювальної напрямної (105), перемикає обертання вказаної обертової пластини (9). 4. Контрольно-касовий стіл за п. 1, який відрізняється тим, що вказана обертова пластина (9) розташована всередині відповідного отвору (15), утвореного в нижній частині (7) вказаної кінцевої частини (4) контрольно-касового стола, і не виступає з цього отвору. 5. Контрольно-касовий стіл за п. 1, який відрізняється тим, що вказана обертова пластина (9) розташована всередині відповідного отвору (15), утвореного в нижній частині (7) вказаної кінцевої частини (4) контрольно-касового стола, і виступає з цього отвору розширеною частиною, яка накриває вказану нижню частину (7). 6. Контрольно-касовий стіл за п. 4, який відрізняється тим, що протилежні поверхні вказаного отвору (15) для розташування обертової пластини (9) і периметр вказаної пластини мають лінійну, пряму, похилу, ламану або іншу конфігурацію (X, Х3, Х4, Х5), здатну запобігти вставленню листоподібних об'єктів або інших сторонніх тіл між протилежними поверхнями, що переміщуються одна відносно одної. 7. Контрольно-касовий стіл за п. 1, який відрізняється тим, що вказана обертова пластина (9) має невелику конусність зверху, таким чином, щоб примушувати продукти розміщуватися на периферії цієї пластини і зміщуватися з неї легше. 8. Контрольно-касовий стіл за п. 1, який відрізняється тим, що вказана обертова пластина (9) співвісно закріплена на упорному підшипнику (16) відповідного діаметра, який, в свою чергу, підтримується верхнім фланцем (117) чашоподібного супорта (17), який закріплений за допомогою регульованого засобу (18, 19) з можливістю вертикального і горизонтального регулювання щонайменше на одному поперечному елементі і/або на скобах (20), в свою чергу, прикріплених за допомогою засобу (21) будь-якого відповідного типу до нижньої і/або внутрішньої частини секцій (108), які утворюють бічні буртики (8) контрольно-касового стола, причому вказаний супорт (17) містить всередині себе мотор-редуктор (10) з подвійним напрямком обертання, який за допомогою свого вала (110) передає обертання з'єднувальній деталі (22), яка прикріплена в осьовому напрямку до нижньої сторони вказаної обертової пластини (9). 9. Контрольно-касовий стіл за п. 8, який відрізняється тим, що вздовж секції, зайнятої вказаною з'єднувальною деталлю (22), вказана обертова пластина (9) виконана з радіальними підсилювальними ребрами (109) так, щоб з'єднання між з'єднувальною деталлю (22) і валом мотора-редуктора (10) могло бути також виконане з деякою мірою свободи в осьовому напрямку. 4 UA 98669 C2 5 UA 98669 C2 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Checkout counter

Автори англійською

Mugnoz, Antonio

Назва патенту російською

Контрольно-кассовый стол

Автори російською

Муньоц Антонио

МПК / Мітки

МПК: A47F 9/00

Мітки: контрольно-касовий, стіл

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-98669-kontrolno-kasovijj-stil.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Контрольно-касовий стіл</a>

Подібні патенти