Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора, що містить об'єктив, інфрачервоний приймач, що містить n окремих інфрачервоних сенсорів, дільник частоти, буферний регістр, комутатор, блок підготовки даних, два генератори імпульсів, два керовані підсилювачі, відеоконтрольний блок, лічильник, генератор напруги та блок пам'яті, датчик положення, блок задання положення, блок задання швидкості, розподілювач тактів, два регістри, два цифрових компаратори, цифровий суматор, два тригери, два елементи І та індикатор, причому вихід дільника частоти підключений до входів буферного регістра, лічильника та до першого входу відеоконтрольного блока, другий та третій входи якого з'єднані з виходами першого та другого керованих підсилювачів, перші входи яких підключені до виходу генератора напруги, а другі входи з'єднані відповідно з першим та другим виходами блока пам'яті, вхідна цифрова шина якого підключена до вихідної цифрової шини лічильника, четвертий вхід відеоконтрольного блока разом з першим входом блока підготовки даних з'єднані з виходом комутатора, вхідна цифрова шина якого підключена до вихідної цифрової шини буферного регістра, вхідна цифрова шина якого з'єднана з виходами n окремих інфрачервоних сенсорів інфрачервоного приймача, вихід блока підготовки даних підключений в кола ЕОМ, вихідна цифрова шина блока задання положення з'єднана з першою вхідною цифровою шиною першого цифрового компаратора, друга вхідна цифрова шина якого разом з вхідними цифровими шинами першого та другого регістрів підключені до вихідної цифрової шини датчика положення, вихід першого цифрового компаратора з'єднаний з першим входом першого елемента І, другий вхід якого підключений до першого виходу другого тригера, а вихід з'єднаний з першим входом першого тригера, другий вхід якого разом зі входом індикатора підключені до другого виходу другого тригера, перший вхід якого з'єднаний з виходом другого цифрового компаратора, друга вхідна цифрова шина якого підключена до вихідної цифрової шини блока задання швидкості, а перша вхідна цифрова шина з'єднана з вихідною цифровою шиною цифрового суматора, перша і друга вхідні цифрові шини якого підключені відповідно до вихідних цифрових шин першого та другого регістрів, входи яких з'єднані відповідно з першим та другим виходами розподілювача тактів, третій вихід якого підключений до другого входу другого тригера, вихід другого генератора імпульсів з'єднаний зі входом розподілювача тактів, вихід першого тригера підключений до першого входу другого елемента І, другий вхід якого з'єднаний з виходом першого генератора імпульсів, а вихід підключений до входів дільника частоти, генератора напруги, комутатора та до другого входу блока підготовки даних, який відрізняється тим, що в нього введено третій і четвертий регістри, табло з семисегментних елементів, аналого-цифровий перетворювач, третій елемент І, третій цифровий компаратор, причому вхідна цифрова шина табло семисегментних елементів з'єднана з вихідною цифровою шиною четвертого регістра, вхід якого підключений до виходу першого цифрового компаратора, а вхідна цифрова шина разом з першою вхідною цифровою шиною третього цифрового компаратора з'єднані з вихідною цифровою шиною третього регістра, вхід якого підключений до виходу третього елемента І, а вхідна цифрова шина разом з другою вхідною цифровою шиною третього цифрового компаратора з'єднані з вихідною цифровою шиною аналого-цифрового перетворювача, перший вхід якого підключений до виходу комутатора, а другий вхід разом з першим входом третього елемента І з'єднані з виходом другого елемента І, другий вхід третього елемента І підключений до виходу третього цифрового компаратора.

Текст

Реферат: UA 98350 U UA 98350 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до безконтактної термометрії і може бути використана для вимірювання температури об'єктів, що обертаються, зокрема ротора гідрогенераторів. Відомий пристрій для безконтактного вимірювання температури (Патент України № 14687, М. кл. G01К 13/00, бюл. № 5, 2006), що містить об'єктив, діафрагму, дзеркало, виконане у вигляді ввігнутого конуса з поверхнею, що відображає промені світлового потоку, інфрачервоний приймач, що являє собою циліндр, секції якого є окремими інфрачервоними сенсорами, виходи яких з'єднані відповідно зі вхідною шиною буферного регістра та зі вхідною шиною блока синхронізації, вихід якого через керований тактовий генератор підключений до першого входу блока підготовки даних, до входу комутатора, до входу генератора напруги та до входу дільника частоти, вихід якого з'єднаний з першим входом буферного регістра, з першим входом відеоконтрольного блока та з першим входом лічильника, вихід якого підключений до другого входу ключа, вихід якого з'єднаний зі входом крокового двигуна, вал якого зв'язаний з діафрагмою, вихідна шина буферного регістра підключена до вхідної шини комутатора, вихід якого з'єднаний з другим входом блока підготовки даних та з другим входом відеоконтрольного блока, третій і четвертий входи якого підключені відповідно до виходів першого і другого керованих підсилювачів, перші входи яких з'єднані з виходом генератора напруги, а другі входи підключені відповідно до першого і другого виходів постійного запам'ятовуючого пристрою, перша вхідна цифрова шина якого з'єднана з вихідною цифровою шиною лічильника, другий вхід якого підключений до першого виходу блока управління, другий вихід якого з'єднаний зі входом блока синхронізації, а третій вихід підключений до другого входу буферного регістра, вихід блока підготовки даних з'єднаний з колами ЕОМ, вихідна шина буферного регістра підключена до вхідної шини блока обробки сигнала, вхід якого з'єднаний з виходом першого генератора імпульсів, а вихід підключений до входу блока обчислення, вихід якого з'єднаний зі входом аналого-цифрового перетворювача, цифрова вихідна шина якого підключена до другої вхідної цифрової шини блока пам'яті, вихід дільника частоти з'єднаний з першим входом ключа. Головним недоліком даного пристрою є те, що він не дозволяє вимірювати температуру найбільш нагрітої точки обмотки ротора гідрогенератора в процесі його роботи, оскільки гідрогенератор є специфічною електричною машиною закритого виконання, що ускладнює доступ до його обертових частин. За прототип вибрано пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора (Патент України № 66866, М. кл. G01K 13/08, бюл. № 2, 2012), що містить об'єктив, інфрачервоний приймач, що містить n окремих інфрачервоних сенсорів, дільник частоти, буферний регістр, комутатор, блок підготовки даних, два генератори імпульсів, два керовані підсилювачі, відеоконтрольний блок, лічильник, генератор напруги та блок пам'яті, датчик положення, блок задання положення, блок задання швидкості, розподілювач тактів, два регістри, два цифрових компаратори, цифровий суматор, два тригери, два елементи І та індикатор, причому вихід дільника частоти підключений до входів буферного регістра, лічильника та до першого входу відеоконтрольного блока, другий та третій входи якого з'єднані з виходами першого та другого керованих підсилювачів, перші входи яких підключені до виходу генератора напруги, а другі входи з'єднані відповідно з першим та другим виходами блока пам'яті, вхідна цифрова шина якого підключена до вихідної цифрової шини лічильника, четвертий вхід відеоконтрольного блока разом з першим входом блока підготовки даних з'єднані з виходом комутатора, вхідна цифрова шина якого підключена до вихідної цифрової шини буферного регістра, вхідна цифрова шина якого з'єднана з виходами n окремих інфрачервоних сенсорів інфрачервоного приймача, вихід блока підготовки даних підключений в кола ЕОМ, вихідна цифрова шина блока задання положення з'єднана з першою вхідною цифровою шиною першого цифрового компаратора, друга вхідна цифрова шина якого разом з вхідними цифровими шинами першого та другого регістрів підключені до вихідної цифрової шини датчика положення, вихід першого цифрового компаратора з'єднаний з першим входом першого елемента І, другий вхід якого підключений до першого виходу другого тригера, а вихід з'єднаний з першим входом першого тригера, другий вхід якого разом зі входом індикатора підключені до другого виходу другого тригера, перший вхід якого з'єднаний з виходом другого цифрового компаратора, друга вхідна цифрова шина якого підключена до вихідної цифрової шини блока задання швидкості, а перша вхідна цифрова шина з'єднана з вихідною цифровою шиною цифрового суматора, перша і друга вхідні цифрові шини якого підключені відповідно до вихідних цифрових шин першого та другого регістрів, входи яких з'єднані відповідно з першим та другим виходами розподілювача тактів, третій вихід якого підключений до другого входу другого тригера, вихід другого генератора імпульсів з'єднаний зі входом розподілювача тактів, вихід першого тригера підключений до першого входу другого елемента І, другий вхід якого 1 UA 98350 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 з'єднаний з виходом першого генератора імпульсів, а вихід підключений до входів дільника частоти, генератора напруги, комутатора та до другого входу блока підготовки даних. Головним недоліком даного пристрою є те, що він не дозволяє вимірювати температуру найбільш нагрітої точки обмотки ротора гідрогенератора в процесі його роботи, із-за відсутності можливості доступу до його обертових частин, враховуючи, що гідрогенератор є специфічною електричною машиною закритого виконання. В основу корисної моделі поставлено задачу створення пристрою для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора, в якому за рахунок введення нових блоків та зв'язків між ними з'являється можливість на працюючому гідрогенераторі вимірювати температуру найбільш нагрітої точки обмотки ротора в процесі його обертання, що дозволяє розширити функціональні можливості пристрою. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора, що містить об'єктив, інфрачервоний приймач, що містить n окремих інфрачервоних сенсорів, дільник частоти, буферний регістр, комутатор, блок підготовки даних, два генератори імпульсів, два керовані підсилювачі, відеоконтрольний блок, лічильник, генератор напруги та блок пам'яті, датчик положення, блок задання положення, блок задання швидкості, розподілювач тактів, два регістри, два цифрових компаратори, цифровий суматор, два тригери, два елементи І та індикатор, причому вихід дільника частоти підключений до входів буферного регістра, лічильника та до першого входу відеоконтрольного блока, другий та третій входи якого з'єднані з виходами першого та другого керованих підсилювачів, перші входи яких підключені до виходу генератора напруги, а другі входи з'єднані відповідно з першим та другим виходами блока пам'яті, вхідна цифрова шина якого підключена до вихідної цифрової шини лічильника, четвертий вхід відеоконтрольного блока разом з першим входом блока підготовки даних з'єднані з виходом комутатора, вхідна цифрова шина якого підключена до вихідної цифрової шини буферного регістра, вхідна цифрова шина якого з'єднана з виходами п окремих інфрачервоних сенсорів інфрачервоного приймача, вихід блока підготовки даних підключений в кола ЕОМ, вихідна цифрова шина блока задання положення з'єднана з першою вхідною цифровою шиною першого цифрового компаратора, друга вхідна цифрова шина якого разом з вхідними цифровими шинами першого та другого регістрів підключені до вихідної цифрової шини датчика положення, вихід першого цифрового компаратора з'єднаний з першим входом першого елемента І, другий вхід якого підключений до першого виходу другого тригера, а вихід з'єднаний з першим входом першого тригера, другий вхід якого разом зі входом індикатора підключені до другого виходу другого тригера, перший вхід якого з'єднаний з виходом другого цифрового компаратора, друга вхідна цифрова шина якого підключена до вихідної цифрової шини блока задання швидкості, а перша вхідна цифрова шина з'єднана з вихідною цифровою шиною цифрового суматора, перша і друга вхідні цифрові шини якого підключені відповідно до вихідних цифрових шин першого та другого регістрів, входи яких з'єднані відповідно з першим та другим виходами розподілювача тактів, третій вихід якого підключений до другого входу другого тригера, вихід другого генератора імпульсів з'єднаний зі входом розподілювача тактів, вихід першого тригера підключений до першого входу другого елемента І, другий вхід якого з'єднаний з виходом першого генератора імпульсів, а вихід підключений до входів дільника частоти, генератора напруги, комутатора та до другого входу блока підготовки даних введено третій і четвертий регістри, табло з семисегментних елементів, аналого-цифровий перетворювач, третій елемент І, третій цифровий компаратор, причому вхідна цифрова шина табло семисегментних елементів з'єднана з вихідною цифровою шиною четвертого регістра, вхід якого підключений до виходу першого цифрового компаратора, а вхідна цифрова шина разом з першою вхідною цифровою шиною третього цифрового компаратора з'єднані з вихідною цифровою шиною третього регістра, вхід якого підключений до виходу третього елементу І, а вхідна цифрова шина разом з другою вхідною цифровою шиною третього цифрового компаратора з'єднані з вихідною цифровою шиною аналого-цифрового перетворювача, перший вхід якого підключений до виходу комутатора, а другий вхід разом з першим входом третього елемента І з'єднанні з виходом другого елемента І, другий вхід третього елемента І підключений до виходу третього цифрового компаратора. Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора пояснюється кресленням, на якому зображена його структурна схема. На схемі: 1 - об'єктив; 2 - інфрачервоний приймач, що містить n окремих інфрачервоних сенсорів; 3 - блок задання положення; 4 - перший цифровий компаратор; 5 - перший елемент І; 6 - перший генератор імпульсів; 7 - перший тригер; 8 - другий елемент І; 9 - дільник частоти; 10 буферний регістр; 11 - датчик положення; 12 - перший регістр; 13 - другий генератор імпульсів; 14 - розподілювач тактів; 15 - другий регістр; 16 - цифровий суматор; 17 - блок задання 2 UA 98350 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 швидкості; 18 - другий цифровий компаратор; 19 - другий тригер; 20 - індикатор; 21 - комутатор; 22 - блок підготовки даних; 23 - блок пам'яті; 24 - лічильник; 25 - відеоконтрольний блок; 26, 27 перший та другий керовані підсилювачі; 28 - генератор напруги, 29 - четвертий регістр, 30 табло з семисегментних елементів, 31 - аналого-цифровий перетворювач, 32 - третій регістр, 33 - третій елемент І, 34 - третій цифровий компаратор, причому вихід дільника частоти 9 підключений до входів буферного регістра 10, лічильника 24 та до першого входу відеоконтрольного блока 25, другий та третій входи якого з'єднані з виходами першого 26 та другого 27 керованих підсилювачів, перші входи яких підключені до виходу генератора напруги 28, а другі входи з'єднані відповідно з першим та другим виходами блока пам'яті 23, вхідна цифрова шина якого підключена до вихідної цифрової шини лічильника 24, четвертий вхід відеоконтрольного блока 25 разом з першим входом блока підготовки даних 22 з'єднані з виходом комутатора 21, вхідна цифрова шина якого підключена до вихідної цифрової шини буферного регістра 10, вхідна цифрова шина якого з'єднана з виходами п окремих інфрачервоних сенсорів 2.1-2.n інфрачервоного приймача 2, вихід блока підготовки даних 22 підключений в кола ЕОМ, вихідна цифрова шина блока задання положення 3 з'єднана з першою вхідною цифровою шиною першого цифрового компаратора 4, друга вхідна цифрова шина якого разом з вхідними цифровими шинами першого 12 та другого 15 регістрів підключені до вихідної цифрової шини датчика положення 11, вихід першого цифрового компаратора 4 з'єднаний з першим входом першого елемента І 5, другий вхід якого підключений до першого виходу другого тригера 19, а вихід з'єднаний з першим входом першого тригера 7, другий вхід якого разом зі входом індикатора 20 підключені до другого виходу другого тригера 19, перший вхід якого з'єднаний з виходом другого цифрового компаратора 18, друга вхідна цифрова шина якого підключена до вихідної цифрової шини блока задання швидкості 17, а перша вхідна цифрова шина з'єднана з вихідною цифровою шиною цифрового суматора 16, перша і друга вхідні цифрові шини якого підключені відповідно до вихідних цифрових шин першого 12 та другого 15 регістрів, входи яких з'єднані відповідно з першим та другим виходами розподілювача тактів 14, третій вихід якого підключений до другого входу другого тригера 19, вихід другого генератора імпульсів 13 з'єднаний зі входом розподілювача тактів 14, вихід першого тригера 7 підключений до першого входу другого елемента І 8, другий вхід якого з'єднаний з виходом першого генератора імпульсів 6, а вихід підключений до входів дільника частоти 9, генератора напруги 28, комутатора 21 та до другого входу блока підготовки даних 22, вхідна цифрова шина табло семисегментних елементів 30, з'єднана з вихідною цифровою шиною четвертого регістра 29, вхід якого підключений до виходу першого цифрового компаратора 4, а вхідна цифрова шина разом з першою вхідною цифровою шиною третього цифрового компаратора 34 з'єднані з вихідною цифровою шиною третього регістру 32, вхід якого підключений до виходу третього елементу І 33, а вхідна цифрова шина разом з другою вхідною цифровою шиною третього цифрового компаратора 34 з'єднані з вихідною цифровою шиною аналого-цифрового перетворювача 31, перший вхід якого підключений до виходу комутатора 21, а другий вхід разом з першим входом третього елемента І 33 з'єднанні з виходом другого елемента 18, другий вхід третього елемента 133 підключений до виходу третього цифрового компаратора 34. Запропонований пристрій працює так. При подачі напруги живлення перший 6 та другий 13 генератори імпульсів починають формувати відповідні послідовності імпульсів. Потік інфрачервоного випромінювання, який створюється поверхнею ротора гідрогенератора, що знаходиться на деякій відстані від оптичної системи пристрою, потрапляє через об'єктив 1 на лінійку n окремих інфрачервоних сенсорів 2.1-2.п інфрачервоного приймача 2, розташованих вздовж радіуса ротора. Очевидно, що при обертанні ротора гідрогенератора в кожен момент часу в поле зору інфрачервоного приймача 2 потрапляє лише фрагмент поверхні вздовж радіуса ротора. Отримуючи фрагменти теплового зображення, можна побудувати тепловий портрет всієї поверхні ротора гідрогенератора в процесі його роботи. Якщо ротор гідрогенератора знаходиться в нерухомому стані або його швидкість обертання менша від номінальної, то на екран відеоконтрольного блока 25 теплове зображення поверхні ротора не виводиться. Це обумовлено наступним. Під впливом другого генератора імпульсів 13 почергово на виходах розподілювача тактів 14 формуються сигнали. Сигналом з першого виходу розподілювача тактів 14 в перший регістр 12 записується код з виходу датчика положення 11. В другий регістр 15 сигналом з другого виходу розподілювача тактів 14 записується інший код з виходу датчика положення 11. Різниця зазначених кодів за одиницю часу, що забезпечується другим генератором імпульсів 13, являє собою швидкість обертання ротора гідрогенератора, що і визначається в цифровому суматорі 16 та подається на перший вхід другого цифрового компаратора 18, в якому здійснюється порівняння у вигляді кодів 3 UA 98350 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 поточної швидкості обертання ротора гідрогенератора з номінальною, яка записана в блоці задання швидкості 17. У випадку, коли швидкість менша від номінальної, на виході другого цифрового компаратора 18 з'являється сигнал логічного нуля, який під дією сигналу з третього виходу розподілювача тактів 14 записується в другий тригер 19. При цьому індикатор 20 залишається ввімкненим, тепловий портрет ротора не фіксується. Якщо ж швидкість обертання ротора гідрогенератора стає рівною номінальній, то на другому виході другого тригера 19 з'являється сигнал логічного нуля, індикатор 20 вимикається, на першому виході другого тригера 19 з'являється сигнал логічної одиниці, який подається на вхід першого елемента І 5. В момент обертання ротора, коли він знаходиться в умовному початковому положенні, коди з виходу датчика положення 11 та з виходу блока задання положення 3 співпадають, на виході першого цифрового компаратора 4 з'являється сигнал логічної одиниці, яким через перший елемент І 5 встановлюється в одиничний стан перший тригер 7. Внаслідок цього імпульси з виходу першого генератора імпульсів 6 через другий елемент І 8 починають надходити в блоки, за допомогою яких формується тепловий портрет на екрані відеоконтрольного блока 25. В залежності від кутової швидкості обертання ω ротора гідрогенератора вибрана частота формування імпульсів f1 першого генератора імпульсів, що пов'язано співвідношенням f1/n=ω/(2π·m), де m=360°/β, β - мінімальний сектор поверхні ротора, що потрапляє в поле зору інфрачервоного приймача 2, n - коефіцієнт ділення дільника частоти 9, що відповідає кількості окремих інфрачервоних сенсорів інфрачервоного приймача 2. Отже, з частотою f1/n, при номінальній швидкості обертання ротора, на виході дільника частоти 9 з'являються імпульси, якими фіксуються у буферному регістрі 10 на час ΔT=n/f1 електричні сигнали в аналоговому вигляді з виходів п окремих інфрачервоних сенсорів інфрачервоного приймача 2. Амплітуди цих сигналів пропорційні температурі елементарних ділянок поверхні об'єкта (кількість таких ділянок N=n·m). Комутатором 21 здійснюється зчитування інформації з буферного регістра 10 з наступним її перетворенням із паралельного виду представлення в послідовний. Сформований таким чином сигнал з виходу комутатора 21 потрапляє на вхід відеоконтрольного блока 25 і на вхід блока підготовки даних 22, в якому він перетворюється в цифрову форму та приводиться до зручного виду для передачі в ЕОМ. Генератор напруги 28, перший 26 та другий 27 керовані підсилювачі і блок пам'яті 23 призначені для формування сигналів розгортки відеоконтрольного блока 25. Сигнал частотою f1, що надходить на вхід генератора напруги 28, на виході приймає ступінчасту форму (містить n складових) і подається на входи першого 26 і другого 27 керованих підсилювачів, коефіцієнт підсилення яких задається вихідними сигналами блока пам'яті 23. При цьому коефіцієнти підсилення першого 26 та другого 27 керованих підсилювачів задаються так, що на їх виходах формуються сигнали, пропорційні Ri-sinφj та Ri-cosφj відповідно, де Ri - радіус, φj - кут координати елементарної ділянки поверхні ротора в полярній системі координат, що обумовлено сигналами з датчика положення 11. При цьому i  0, n , j  0, m . На вхід блока пам'яті 23 сигнали надходять з лічильника 24, коефіцієнт перерахунку якого дорівнює m. В результаті на екрані відеоконтрольного блока 25 при наявності одного інформаційного сигналу, двох сигналів розгортки та сигналу з виходу дільника частоти 9 формується зображення, що відповідає тепловому портрету ротора гідрогенератора. Очевидно, що, згідно із запропонованим алгоритмом, сканування ротора гідрогенератора здійснюється спочатку вздовж деякого радіуса Rj. Коли закінчено сканування п точок, що лежать на радіусі Rj, здійснюється сканування п точок, що лежать на радіусі Rj+1. Так знаходиться кругова розгортка всього теплового зображення ротора гідрогенератора в процесі його роботи. Визначення найбільш нагрітої точки обмотки ротора гідрогенератора в процесі його роботи відбувається наступним чином. Сигнал, що відповідає значенням температури обмотки ротора гідрогенератора, в послідовному коді з виходу комутатора 21 подається на перший вхід аналого-цифрового перетворювача 31. З виходу першого генератора імпульсів 6 через другий елемент 18 імпульси подаються на другий вхід аналого-цифрового перетворювача 31, внаслідок чого здійснюється перетворення аналогового сигналу в цифровий. Вихідний код аналого-цифрового перетворювача 31 подається на вхід третього регістра 32 та на другий вхід третього цифрового компаратора 34. Якщо цифровий код, що записаний в третьому регістрі 32 менший, ніж цифровий код на виході аналого-цифрового перетворювача 31, то на виході третього цифрового компаратора 34 з'являється сигнал логічної одиниці, внаслідок чого на виході третього елемента І 33 з'являється сигнал логічної одиниці, яким здійснюється перезапис цифрового коду з виходу аналого-цифрового перетворювача 31 в третій регістр 32. 4 UA 98350 U 5 У разі, коли записаний в третьому регістрі 32 цифровий код більший, ніж на виході аналогоцифрового перетворювача 31, то перезапис вмісту третього регістра 32 не відбувається. Таким чином в третьому регістрі 32 при скануванні теплового портрету обмотки ротора гідрогенератора записується цифровий код, що відповідає найбільшій температурі обмотки ротора. Одночасно з виходу третього регістра 32 цифровий код подається в четвертий регістр 29 і по сигналу з виходу першого цифрового компаратора 4 в кожному оберті ротора гідрогенератора виводиться значення найбільшої температури його обмотки на табло з семисегментних елементів 30. 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 25 30 35 40 45 50 Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора, що містить об'єктив, інфрачервоний приймач, що містить n окремих інфрачервоних сенсорів, дільник частоти, буферний регістр, комутатор, блок підготовки даних, два генератори імпульсів, два керовані підсилювачі, відеоконтрольний блок, лічильник, генератор напруги та блок пам'яті, датчик положення, блок задання положення, блок задання швидкості, розподілювач тактів, два регістри, два цифрових компаратори, цифровий суматор, два тригери, два елементи І та індикатор, причому вихід дільника частоти підключений до входів буферного регістра, лічильника та до першого входу відеоконтрольного блока, другий та третій входи якого з'єднані з виходами першого та другого керованих підсилювачів, перші входи яких підключені до виходу генератора напруги, а другі входи з'єднані відповідно з першим та другим виходами блока пам'яті, вхідна цифрова шина якого підключена до вихідної цифрової шини лічильника, четвертий вхід відеоконтрольного блока разом з першим входом блока підготовки даних з'єднані з виходом комутатора, вхідна цифрова шина якого підключена до вихідної цифрової шини буферного регістра, вхідна цифрова шина якого з'єднана з виходами n окремих інфрачервоних сенсорів інфрачервоного приймача, вихід блока підготовки даних підключений в кола ЕОМ, вихідна цифрова шина блока задання положення з'єднана з першою вхідною цифровою шиною першого цифрового компаратора, друга вхідна цифрова шина якого разом з вхідними цифровими шинами першого та другого регістрів підключені до вихідної цифрової шини датчика положення, вихід першого цифрового компаратора з'єднаний з першим входом першого елемента І, другий вхід якого підключений до першого виходу другого тригера, а вихід з'єднаний з першим входом першого тригера, другий вхід якого разом зі входом індикатора підключені до другого виходу другого тригера, перший вхід якого з'єднаний з виходом другого цифрового компаратора, друга вхідна цифрова шина якого підключена до вихідної цифрової шини блока задання швидкості, а перша вхідна цифрова шина з'єднана з вихідною цифровою шиною цифрового суматора, перша і друга вхідні цифрові шини якого підключені відповідно до вихідних цифрових шин першого та другого регістрів, входи яких з'єднані відповідно з першим та другим виходами розподілювача тактів, третій вихід якого підключений до другого входу другого тригера, вихід другого генератора імпульсів з'єднаний зі входом розподілювача тактів, вихід першого тригера підключений до першого входу другого елемента І, другий вхід якого з'єднаний з виходом першого генератора імпульсів, а вихід підключений до входів дільника частоти, генератора напруги, комутатора та до другого входу блока підготовки даних, який відрізняється тим, що в нього введено третій і четвертий регістри, табло з семисегментних елементів, аналого-цифровий перетворювач, третій елемент І, третій цифровий компаратор, причому вхідна цифрова шина табло семисегментних елементів з'єднана з вихідною цифровою шиною четвертого регістра, вхід якого підключений до виходу першого цифрового компаратора, а вхідна цифрова шина разом з першою вхідною цифровою шиною третього цифрового компаратора з'єднані з вихідною цифровою шиною третього регістра, вхід якого підключений до виходу третього елемента І, а вхідна цифрова шина разом з другою вхідною цифровою шиною третього цифрового компаратора з'єднані з вихідною цифровою шиною аналого-цифрового перетворювача, перший вхід якого підключений до виходу комутатора, а другий вхід разом з першим входом третього елемента І з'єднані з виходом другого елемента І, другий вхід третього елемента І підключений до виходу третього цифрового компаратора. 5 UA 98350 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Hrabko Volodymyr Vitaliiovych, Hrabko Valentyn Volodymyrovych

Автори російською

Грабко Владимир Витальевич, Грабко Валентин Владимирович

МПК / Мітки

МПК: G01K 13/08

Мітки: пристрій, безконтактного, гідрогенератора, ротора, вимірювання, температури

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-98350-pristrijj-dlya-bezkontaktnogo-vimiryuvannya-temperaturi-rotora-gidrogeneratora.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора</a>

Подібні патенти