Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій синхронізації для систем радіозв'язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти, що містить блок проміжної частоти, блок дискретного перетворення Фур'є, опорний генератор, блок управління, генератор псевдовипадкових послідовностей та демодулятор псевдовипадкової перестройки робочої частоти, при цьому вихід блока проміжної частоти з'єднано з першим входом блока дискретного перетворення Фур'є, вихід якого з'єднано з входом демодулятора псевдовипадкової перестройки робочої частоти, вихід опорного генератора з'єднано з блоком управління, перший вихід блока управління з'єднано з другим входом блока дискретного перетворення Фур'є, другий вихід блока управління з'єднано з входом демодулятора псевдовипадкової перестройки робочої частоти, третій вихід блока управління з'єднано з входом генератора псевдовипадкових послідовностей, а вихід зазначеного генератора псевдовипадкових послідовностей з входом демодулятора псевдовипадкової перестройки робочої частоти, який відрізняється тим, що пристрій синхронізації для систем радіозв'язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти додатково містить аналого-цифровий перетворювач, блок "віконної" обробки сигналів, блок формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті та блок визначення глобального максимуму, при цьому аналого-цифровий перетворювач та блок "віконної" обробки сигналів розміщено в ланцюзі між блоком проміжної частоти та блоком дискретного перетворення Фур'є так, що вихід блока проміжної частоти з'єднано з першим входом блока дискретного перетворення Фур'є послідовно через зазначені аналого-цифровий перетворювач та блок "віконної" обробки сигналів, блок формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті та блок визначення глобального максимуму розміщено в ланцюзі між блоком дискретного перетворення Фур'є та демодулятором псевдовипадкової перестройки робочої частоти так, що вихід блока дискретного перетворення Фур'є з'єднано з демодулятором псевдовипадкової перестройки робочої частоти послідовно через зазначені блок формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті та блок визначення глобального максимуму, причому вихід блока дискретного перетворення Фур'є з'єднано з першим входом блока формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті, другий вихід блока управління з'єднано з другим входом блока формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті, вихід генератора псевдовипадкових послідовностей з'єднано з третім входом блока формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті, четвертий вихід блока управління з'єднано з другим входом аналого-цифрового перетворювача, а п'ятий вихід блока управління з'єднано з другим входом блока "віконної" обробки сигналів.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що зв'язок між блоком формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті, блоком визначення глобального максимуму та демодулятором псевдовипадкової перестройки робочої частоти виконано багатоканальним.

Текст

Реферат: Пристрій синхронізації для систем радіозв'язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти, містить блок проміжної частоти, блок дискретного перетворення Фур'є, опорний генератор, блок управління, генератор псевдовипадкових послідовностей та демодулятор псевдовипадкової перестройки робочої частоти. Пристрій синхронізації для систем радіозв'язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти додатково містить аналого-цифровий перетворювач, блок "віконної" обробки сигналів, блок формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті та блок визначення глобального максимуму. UA 98283 U (12) UA 98283 U UA 98283 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі зв'язку, зокрема до спеціальної техніки зв'язку, а саме до систем передачі даних за допомогою бездротового зв'язку спеціального призначення. Відома радіолінія з програмною перестройкою робочої частоти, що містить генератор псевдовипадкового коду, суматор по модулю 2, генератор несучої частоти, другий суматор по модулю 2, причому генератор псевдовипадкового коду з'єднаний послідовно з суматор по модулю 2, вихід якого з'єднано з входом другого суматора по модулю 2, другий вхід другого суматора по модулю 2 з'єднано з виходом генератора несучої частоти [1]. До недоліків радіолінії з програмною перестройкою робочої частоти, який обрано за аналог, є високий час на синхронізацію та висока вимогливість до завадової обстановки (якості каналу синхронізації). Найбільш близьким технічним рішенням, вибрано як прототип, є пристрій синхронізації для систем радіозв'язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти, що містить блок проміжної частоти, блок дискретного перетворення Фур'є, опорний генератор, блок управління, генератор псевдовипадкових послідовностей та демодулятор псевдовипадкової перестройки робочої частоти, при цьому вихід блока проміжної частоти з'єднано з першим входом блока дискретного перетворення Фур'є, вихід якого з'єднано з входом демодулятора псевдовипадкової перестройки робочої частоти, вихід опорного генератора з'єднано з блоком управління, перший вихід блока управління з'єднано з другим входом блока дискретного перетворення Фур'є, другий вихід блока управління з'єднано з входом демодулятора псевдовипадкової перестройки робочої частоти, третій вихід блока управління з'єднано з входом генератора псевдовипадкових послідовностей, а вихід зазначеного генератора псевдовипадкових послідовностей з входом демодулятора псевдовипадкової перестройки робочої частоти [2]. До недоліків відомого пристрою синхронізації для систем радіозв'язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти, який вибрано за найближчий аналог (прототип) є відсутність врахування роботи системи при впливі ефекту Допплера та навмисних завад. В основу корисної моделі поставлено задачу шляхом додаткового введення до складу пристрою синхронізації для систем радіозв'язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти аналого-цифрового перетворювача, блока "віконної" обробки сигналів, блока формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті, а також блока визначення глобального максимуму, забезпечити зменшення часу синхронізації радіолінії з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти, можливість функціонування системи при впливі ефекту Допплера та навмисних завад. Суть корисної моделі в пристрої синхронізації для систем радіозв'язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти, що містить блок проміжної частоти, блок дискретного перетворення Фур'є, опорний генератор, блок управління, генератор псевдовипадкових послідовностей та демодулятор псевдовипадкової перестройки робочої частоти, при цьому вихід блока проміжної частоти з'єднано з першим входом блока дискретного перетворення Фур'є, вихід якого з'єднано з входом демодулятора псевдовипадкової перестройки робочої частоти, вихід опорного генератора з'єднано з блоком управління, перший вихід блока управління з'єднано з другим входом блока дискретного перетворення Фур'є, другий вихід блока управління з'єднано з входом демодулятора псевдовипадкової перестройки робочої частоти, третій вихід блока управління з'єднано з входом генератора псевдовипадкових послідовностей, а вихід зазначеного генератора псевдовипадкових послідовностей з входом демодулятора псевдовипадкової перестройки робочої частоти, полягає в тому, що пристрій синхронізації для систем радіозв'язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти додатково містить аналого-цифровий перетворювач, блок "віконної" обробки сигналів, блок формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті та блок визначення глобального максимуму. Суть корисної моделі полягає і в тому, що аналого-цифровий перетворювач та блок "віконної" обробки сигналів розміщено в ланцюзі між блоком проміжної частоти та блоком дискретного перетворення Фур'є так, що вихід блока проміжної частоти з'єднано з першим входом блока дискретного перетворення Фур'є послідовно через зазначені аналого-цифровий перетворювач та блок "віконної" обробки сигналів, блок формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті та блок визначення глобального максимуму розміщено в ланцюзі між блоком дискретного перетворення Фур'є та демодулятором псевдовипадкової перестройки робочої частоти так, що вихід блока дискретного перетворення Фур'є з'єднано з демодулятором псевдовипадкової перестройки робочої частоти послідовно через зазначені блок формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті та блок визначення глобального максимуму. 1 UA 98283 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Суть корисної моделі полягає також і в тому, що вихід блока дискретного перетворення Фур'є з'єднано з першим входом блока формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті, другий вихід блока управління з'єднано з другим входом блока формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті, вихід генератора псевдовипадкових послідовностей з'єднано з третім входом блока формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті, четвертий вихід блока управління з'єднано з другим входом аналого-цифрового перетворювача, а п'ятий вихід блока управління з'єднано з другим входом блока "віконної" обробки сигналів. Новим в корисній моделі є те, що зв'язок між блоком формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті, блоком визначення глобального максимуму та демодулятором псевдовипадкової перестройки робочої частоти виконано багатоканальним. Порівняння технічного рішення, що заявляється, із прототипом, дозволяє зробити висновок, що пристрій синхронізації для систем радіозв'язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти, що заявляється, відрізняється тим, що додатково містить аналого-цифровий перетворювач, блок "віконної" обробки сигналів, блок формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті та блок визначення глобального максимуму. Суть корисної моделі пояснюється за допомогою креслень, де на Фіг. 1 показано блок-схему пристрою синхронізації для систем радіозв'язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти, що вибраний за прототип, на Фіг. 2 показано блок-схему пристрою синхронізації для систем радіозв'язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти, що заявляється. Пристрої (позиція "П") синхронізації для систем радіозв'язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти, що заявляється, містить (як варіант конструктивного виконання див. блок-схему на Фіг. 2) блок 1 проміжної частоти, аналого-цифровий перетворювач 2, блок 3 "віконної" обробки сигналів, блок 4 дискретного перетворення Фур'є, блок 5 формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті, опорний генератор 6, блок 7 управління, генератор 8 псевдовипадкових послідовностей, блок 9 визначення глобального максимуму, демодулятор 10 псевдовипадкової перестройки робочої частоти. Шляхом введення до складу пристрою (позиція "П") синхронізації аналого-цифрового перетворювача 2 забезпечується підвищення скритності функціонування пристрою синхронізації для систем радіозв'язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти, за рахунок цифрової обробки сигналів. Шляхом введення до складу пристрою (позиція "П") синхронізації блока 3 "віконної" обробки сигналів забезпечується зменшення часу синхронізації радіолінії з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти, за рахунок побудови поточного частотного спектра сигналів з мінімальними спотвореннями. Шляхом введення до складу пристрою (позиція "П") синхронізації блока 5 формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті, забезпечується підвищення точності оцінки часу затримки і допплерівського зсуву по частоті, за рахунок визначення залежності від можливих меж часу затримки і величини допплерівського зсуву, а також від допустимих втрат завадостійкості прийнятих сигналів через похибку. Шляхом введення до складу пристрою (позиція "П") синхронізації блока 9 визначення глобального максимуму визначаються значення часових (imax) та частотних (jmax) поправок, для забезпечення приймання сигналів з ППРЧ при мінімальній вірогідності помилок. При цьому блок 1 проміжної частоти послідовно з'єднаний з входом аналого-цифрового перетворювача 2, вихід якого послідовно з'єднано з входом блока 3 "віконної" обробки сигналів, вихід якого послідовно з'єднаний з входом блока 4 дискретного перетворення Фур'є, вихід якого послідовно з'єднаний з першим входом блока 5 формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті, вихід якого послідовно з'єднаний багатоканальною лінією зв'язку з входом блока 9 визначення глобального максимуму, вихід якого послідовно з'єднаний багатоканальною лінією зв'язку з входом демодулятора 10 псевдовипадкової перестройки робочої частоти, опорний генератор 6 з'єднаний з входом блока 7 управління. Безпосередньо у блоці 7 управління (див. блок-схему на Фіг. 2): перший вихід з'єднано з другим входом блока 4 дискретного перетворення Фур'є; другий вихід з'єднано з другим входом блока 5 формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті; третій вихід з'єднано з входом генератора 8 псевдовипадкових послідовностей; 2 UA 98283 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 четвертий вихід з'єднано з другим входом опорного генератора 6; п'ятий вихід з'єднано з другим входом блока 3 "віконної" обробки сигналів. Вихід генератора 8 псевдовипадкових послідовностей з'єднано з третім входом блока 5 формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті. Пристрій (позиція "П") синхронізації для систем радіозв'язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти (далі - ППРЧ) працює наступним чином: Сигнал з блока 1 проміжної частоти надходить на вхід аналого-цифрового перетворювача 2, де здійснюється їх перетворення в цифрову форму. Частота перетворення задається блоком 7 управління і визначається шириною смуги частот сигналів з ППРЧ. Далі інформаційна послідовність (відліки значень напруг сигналу з частотою) надходить на вхід блока 3 "віконної" обробки сигналів. "Віконна" обробка сигналів забезпечує побудову за допомогою дискретного перетворення Фур'є поточного частотного спектра сигналів з мінімальними спотвореннями зумовленими ефектом "витоку" спектра оброблюваних сигналів, та задається управляючими послідовностями з блока 7 управління. Далі послідовність надходить на перший вхід блока 4 дискретного перетворення Фур'є, що здійснює дискретне перетворення Фур'є. На другий вхід блока 4 дискретного перетворення Фур'є надходить тактова послідовність з першого виходу блока 7 управління, необхідна для реалізації процедури блока 4 дискретного перетворення Фур'є. Система "віконної" обробки сигналу і дискретного перетворення Фур'є виконують одночасно функції гребінки вузькосмугових фільтрів, кількість яких забезпечує фільтрацію сигналів ППРЧ в межах смуги частот, визначення затримки сигналів ППРЧ в радіолінії, а також усунення частотного зсуву при прийомі сигналів ППРЧ, викликаного впливом ефекту Допплера. Далі інформаційна послідовність надходить на перший вхід блока 5 формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті. Для забезпечення прийому тестової комбінації в блоці 5 формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті з другого виходу блока 7 управління надходять керуючі сигнали (на другий вхід блока 5 формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті), а від генератора 8 псевдовипадкової послідовності на третій вхід блока 5 формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті надходять псевдовипадкові послідовності, відповідні переданої тестової послідовності. Кількість формованих гіпотез, що визначають вірогідність прийому сигналів (точність оцінки часу затримки і допплерівського зсуву по частоті) залежить від можливих меж часу затримки і величини допплерівського зсуву, а також від допустимих втрат завадостійкості прийнятих сигналів через похибку. Опорний генератор 6 призначений для формування сітки високо стабільних частот для роботи блока 7 управління. Блок 7 управління (див. блок-схему на Фіг. 2) подає команди управління: з першого виходу - на другий вхід блока 4 дискретного перетворення Фур'є; з другого виходу - на другий вхід блока 5 формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті; з третього виходу - на вхід генератора 8 псевдовипадкових послідовностей; з четвертого виходу - на другий вхід опорного генератора 6; з п'ятого виходу - на другий вхід блока 3 "віконної" обробки сигналів. Блок 9 визначення глобального максимуму призначений для визначення значення часових (ітах) та частотних (jmax) поправок, для забезпечення приймання сигналів з ППРЧ при мінімальній вірогідності помилок. З виходу блока 9 визначення глобального максимуму інформаційна послідовність надходить на вхід демодулятора 10 псевдовипадкової перестройки робочої частоти, де відбувається демодуляція псевдовипадкової послідовності. За допомогою демодулятора 10 псевдовипадкової перестройки робочої частоти визначаються значення амплітуд бін спектра сигналу в смузі частот. Кожен бін може розглядатися як результат вузько смугової фільтрації сигналів, що надходять на вхід пристрою синхронізації в смузі частот ППРЧ. Відстань по частоті між бінами, вибирається таким чином, щоб залишкова похибка оцінки зсуву сигналів по частоті, що виникає після визначення частотного зсуву через ефект Допплера шляхом вибору відповідного біна частотного спектра, не перевищувала допустиму з точки зору втрат завадостійкості сигналу. Підвищення ефективності пристрою синхронізації для систем радіозв'язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти, що заявляється, у порівнянні з прототипом, досягається за рахунок додаткового введення до складу пристрою синхронізації для систем радіозв'язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти аналого-цифрового 3 UA 98283 U 5 10 перетворювача, блока "віконної" обробки сигналів, блока формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті, а також блока визначення глобального максимуму, які в комплексі забезпечують зменшення часу синхронізації радіолінії з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти, можливість функціонування системи при впливі ефекту Допплера та навмисних завад тощо. Джерела інформації: 1. Мельников А.А. и др. Радиолинии с програмной перестройкой рабочих частот, Ленинград: ВАС, 1989, 94 с. - аналог. 2. Борисов В.И. и др. Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра прямой модуляцией псевдослучайной последовательностью", - М: "Радиософт", 2011, стр. 446 прототип. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 25 30 35 40 45 50 1. Пристрій синхронізації для систем радіозв'язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти, що містить блок проміжної частоти, блок дискретного перетворення Фур'є, опорний генератор, блок управління, генератор псевдовипадкових послідовностей та демодулятор псевдовипадкової перестройки робочої частоти, при цьому вихід блока проміжної частоти з'єднано з першим входом блока дискретного перетворення Фур'є, вихід якого з'єднано з входом демодулятора псевдовипадкової перестройки робочої частоти, вихід опорного генератора з'єднано з блоком управління, перший вихід блока управління з'єднано з другим входом блока дискретного перетворення Фур'є, другий вихід блока управління з'єднано з входом демодулятора псевдовипадкової перестройки робочої частоти, третій вихід блока управління з'єднано з входом генератора псевдовипадкових послідовностей, а вихід зазначеного генератора псевдовипадкових послідовностей з входом демодулятора псевдовипадкової перестройки робочої частоти, який відрізняється тим, що пристрій синхронізації для систем радіозв'язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти додатково містить аналого-цифровий перетворювач, блок "віконної" обробки сигналів, блок формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті та блок визначення глобального максимуму, при цьому аналого-цифровий перетворювач та блок "віконної" обробки сигналів розміщено в ланцюзі між блоком проміжної частоти та блоком дискретного перетворення Фур'є так, що вихід блока проміжної частоти з'єднано з першим входом блока дискретного перетворення Фур'є послідовно через зазначені аналого-цифровий перетворювач та блок "віконної" обробки сигналів, блок формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті та блок визначення глобального максимуму розміщено в ланцюзі між блоком дискретного перетворення Фур'є та демодулятором псевдовипадкової перестройки робочої частоти так, що вихід блока дискретного перетворення Фур'є з'єднано з демодулятором псевдовипадкової перестройки робочої частоти послідовно через зазначені блок формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті та блок визначення глобального максимуму, причому вихід блока дискретного перетворення Фур'є з'єднано з першим входом блока формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті, другий вихід блока управління з'єднано з другим входом блока формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті, вихід генератора псевдовипадкових послідовностей з'єднано з третім входом блока формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті, четвертий вихід блока управління з'єднано з другим входом аналогоцифрового перетворювача, а п'ятий вихід блока управління з'єднано з другим входом блока "віконної" обробки сигналів. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що зв'язок між блоком формування гіпотези про значення величини затримки сигналів по часу зсуву та по частоті, блоком визначення глобального максимуму та демодулятором псевдовипадкової перестройки робочої частоти виконано багатоканальним. 4 UA 98283 U 5 UA 98283 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Bashkyrov Oleksandr Mykolaiovych, Komarov Volodymyr Oleksandrovych

Автори російською

Башкиров Александр Николаевич, Комаров Владимир Александрович

МПК / Мітки

МПК: H04B 3/00, H04B 1/00

Мітки: псевдовипадковою, частоти, радіозв'язку, перестройкою, робочої, пристрій, систем, синхронізації

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-98283-pristrijj-sinkhronizaci-dlya-sistem-radiozvyazku-z-psevdovipadkovoyu-perestrojjkoyu-robocho-chastoti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій синхронізації для систем радіозв’язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти</a>

Подібні патенти