Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Вінчик горловини скляної пляшки, який містить закупорювальне кільце та нижній кільцевий буртик з утворенням між ними виїмки у вигляді циліндричного пояску, який відрізняється тим, що нижній буртик виконаний із зовнішнім діаметром D від 58,1 мм до 65,0 мм, при цьому поверхня виїмки утворена циліндричною поверхнею, яка сполучена з нижнім буртиком, та конічною поверхнею, сполученою з закупорювальним кільцем, причому конічна поверхня виконана з нахилом у межах 5°… 10°.

2. Вінчик за п. 1, який відрізняється тим, що закупорювальне кільце утворене циліндричною поверхнею, яка сполучена у верхній частині зі зрізаною конічною поверхнею.

3. Вінчик за п. 1, який відрізняється тим, що закупорювальне кільце утворене зрізаною конічною поверхнею.

4. Вінчик за пп. 2, 3, який відрізняється тим, що закупорювальне кільце містить кути скруглення у місцях сполучення поверхонь.

5. Вінчик за пп. 2, 3, який відрізняється тим, що відношення висоти h закупорювального кільця до зовнішнього діаметра d кільця складає у межах 0,08…0,13.

Текст

Реферат: Вінчик горловини скляної пляшки містить закупорювальне кільце та нижній кільцевий буртик з утворенням між ними виїмки у вигляді циліндричного пояска. Нижній буртик виконаний із зовнішнім діаметром D від 58,1 мм до 65,0 мм. При цьому поверхня виїмки утворена циліндричною поверхнею, яка сполучена з нижнім буртиком, та конічною поверхнею, сполученою з закупорювальним кільцем. Причому конічна поверхня виконана з нахилом у межах 5°… 10°. UA 96104 U (12) UA 96104 U UA 96104 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до конструкції скляної пляшки з шийкою, що має обмежений отвір, через який виливається вміст пляшки, наприклад харчова рідина, призначеної для закупорювання кришкою, переважно з полімерних матеріалів, та може бути використана при виробництві склотари, переважно для харчової промисловості. Винахідникам відомо пристрій для видачі рідини, подібний до описаного у патенті US 5,332,127, опублікованому 26.07.1994, або патенті US 5,678,737, опублікованому 21.10.1997, автор - Jonathan Z. White. Зазначені пристрої (диспенсери) дозволяють здійснити видачу вмісту пляшки, наприклад харчової рідини, шляхом їх розташування на вінчику горловини пляшки при знятій кришці та вмиканні механізму видачі рідини, яким обладнано зазначений пристрій. Таким чином, досягають підвищення зручності використання самої пляшки та експлуатації пристрою для видачі рідини. Використання зазначеного пристрою призначене у першу чергу разом з пляшками з полімерного матеріалу (наприклад ПЕТ), які мають закупорювальне кільце, на якому розташовують пристрій, з зовнішнім діаметром 56 мм. Проте такі пляшки мають відносно обмежене використання (не для всіх харчових продуктів), а також несприятливі умови зберігання харчових продуктів у таких пляшках через полімеризацію полімерного матеріалу. Серед уніфікованих та стандартизованих вінчиків горловин скляних пляшок винахідникам відомо вінчики скляних пляшок для харчових рідин відповідно до ГОСТ 10117.2-2001 (Типи, параметри і основні розміри), які мають зовнішній діаметр закупорювального кільця не більше 34,0 мм, що не є прийнятним для використання разом з пристроєм для видачі рідини, наприклад, подібним до описаного у патенті US 5,332,127 або патенті US 5,678,737. Також відомо вінчики горловин банок скляних для консервів (ГОСТ 5717-91. Технічні умови), які мають зовнішній діаметр закупорювального кільця у межах 58,6…82,0 мм, зокрема, 68,0 мм для вінчика горловини банки скляної типу II, який є більш прийнятним для застосування з описаним вище пристроєм для видачі рідини, проте має достатньо обмежену сферу використання. Також винахідникам відомо вінчик горловини скляної пляшки відповідно до корисної моделі за патентом RU 22858 U1, опублікованим 10.05.2002, МПК: A45D34/04. Вінчик горловини містить закупорювальне кільце з зовнішнім діаметром не більше 20 мм, що обумовлене сферою застосування пляшки переважно для косметичної продукції та не дозволяє встановлення зазначеного вище пристрою для видачі рідини на пляшку та його використання. З відомих винахідникам найближчим за сукупністю суттєвих ознак є вінчик горловини скляної пляшки (прийнятий за прототип), розроблений для використання разом з описаним вище пристроєм для видачі рідини (патент України №4073, опублікований 15.12.2004, бюл. №12, 2004, МПК: B65D 1/02). Вінчик горловини містить закупорювальне кільце та нижній кільцевий буртик з утворенням між ними виїмки у вигляді циліндричного пояска. Закупорювальне кільце та нижній кільцевий буртик обидва мають зовнішні діаметри у межах від 34,0 мм до 58, 0 мм. Виїмка між ними утворена циліндричною поверхнею, яка співвісна з вертикальною віссю вінчика горлечка. При цьому закупорювальне кільце відомого вінчика горловини утворене округлою у подовжньому перерізі поверхнею, яка внизу сполучена з виїмкою. Такий вінчик горловини скляної пляшки дозволяє встановити пристрій для видачі рідини, наприклад, подібний до описаного у патенті US 5,332,127 або патенті US 5,678,737, на пляшку та використовувати його для видачі рідини. Проте недоліком такого вінчика горловини є виконання нижнього кільцевого буртика з діаметром рівним діаметру закупорювального кільця, що призводить до розташування пояска на кришці з полімерного матеріалу під кутом, недостатнім для зручного знімання кришки при відкриванні пляшки. Також застосування закупорювального кільця з подовжнім перерізом округлої форми не дозволяє підвищити надійність розташування пристрою для видачі рідини, описаного вище. В основу корисної моделі поставлена задача спрощення відкривання пляшки шляхом зняття кришки, розташованої на вінчику горловини, з одночасним забезпеченням можливості використання скляної пляшки з вінчиком горловини запропонованої конструкції разом з пристроєм для видачі рідини, наприклад, подібним до описаного у патенті US 5,332,127 або патенті US 5,678,737. При цьому додатково вирішується задача підвищення щільності сполучення зазначеного пристрою з вінчиком горловини при його встановленні на пляшку, а також підвищення технологічності виготовлення пляшки, яка має запропоновану конструкцію вінчика горловини. Поставлена задача вирішується таким чином, що у вінчику горловини скляної пляшки, який містить закупорювальне кільце та нижній кільцевий буртик з утворенням між ними виїмки у вигляді циліндричного пояска, згідно з корисною моделлю, нижній буртик виконаний із зовнішнім діаметром D від 58,1 мм до 65,0 мм, при цьому поверхня виїмки утворена циліндричною 1 UA 96104 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 поверхнею, яка сполучена з нижнім буртиком, та конічною поверхнею, сполученою з закупорювальним кільцем, причому конічна поверхня виконана з нахилом у межах 5°… 10°. При цьому закупорювальне кільце може бути утворене циліндричною поверхнею, яка сполучена у верхній частині зі зрізаною конічною поверхнею або зрізаною конічною поверхнею. Причому закупорювальне кільце може містити кути скруглення у місцях сполучення поверхонь. При цьому відношення висоти h закупорювального кільця до зовнішнього діаметра d кільця може бути у межах 0,08. …0,13. Між сукупністю суттєвих ознак корисної моделі та технічним результатом, що досягається при її використанні, є наступний причинно-наслідковий зв'язок. Заявлена конструкція вінчика горловини скляної пляшки, а саме виконання та діаметр закупорювального кільця, на якому розташовують полімерну кришку, та наявність виїмки у вигляді циліндричного пояска нижче закупорювального кільця дозволяє забезпечити застосування пристрою для видачі рідини, подібного до зазначених вище, шляхом розташування зазначеного пристрою на вінчику горловини при знятій кришці з наступним його закріпленням на закупорювальному кільці гвинтовим затискачем та ущільненням. При цьому нижня частина кришки, яка опирається на нижній кільцевий буртик при її розташуванні на горлечку пляшки та її закупорюванні таким чином, обладнана пояском для відкривання. Заявлена конструкція вінчика горловини відрізняється від прототипу у першу чергу тим, що містить нижній кільцевий буртик із зовнішнім діаметром D у межах від 58,1 мм до 65,0 мм (тобто більшим зовнішнім діаметром, ніж описаний у прототипі), що дозволяє розташувати поясок кришки при закупорюванні пляшки на нижньому буртику у положенні, коли поясок достатньо відігнутий від поверхні пляшки (під кутом, достатнім для його захвату рукою). Таким чином, поясок більш зручно захоплюється рукою при його відривання та, таким чином, спрощується відкривання пляшки з вінчиком горловини запропонованої конструкції. Додатково утворення поверхні виїмки циліндричною поверхнею, яка сполучена з нижнім буртиком, та конічною поверхнею, сполученою з закупорювальним кільцем, з нахилом конічної поверхні у межах 5°…10°, дозволяє забезпечити рівну циліндричну поверхню для розташування нижньої поверхні кришки біля нижнього кільцевого буртика та сполучення циліндричної поверхні закупорювального кільця з закупорювальним кільцем, яке має відповідний зовнішній діаметр для забезпечення можливості становлення зазначеного вище пристрою для видачі рідини. Таким чином, забезпечують технологічність виготовлення скляної пляшки з запропонованим вінчиком горловини, а також необхідну для закупорювання ширину виступу закупорювального кільця, обумовлену різницею між діаметром виїмки у місці сполучення з закупорювальним кільцем та зовнішнім діаметром закупорювального кільця. Також виконання закупорювального кільця з циліндричною зовнішньою поверхнею, яка сполучена у верхній частині зі зрізаною конічною поверхнею, або виконання закупорювального кільця зі зовнішньою зрізаною конічною поверхнею дозволяє утворити на вінчику рівну поверхню, що призводить до поліпшення контакту вінчика горловини з пристроєм для видачі рідини, зазначеним вище, за рахунок збільшення стійкості встановленого на пляшку пристрою. Виконання закупорювального кільця з кутами скруглення R у місцях сполучення поверхонь як самого кільця так і кільця з виїмкою дозволяє поліпшити встановлення кришки на горловині пляшки та контакт її поверхні з поверхнею вінчика горловини. При цьому, виконання відношення висоти h закупорювального кільця до зовнішнього діаметра d кільця у межах 0,08…0,13 дозволяє забезпечити площу поверхні закупорювального кільця на його зовнішньому діаметрі, достатню для контакту з поверхнею кришки для надійного закупорювання пляшки. Заявлена корисна модель ілюструється наступним прикладом виконання вінчика горловини скляної пляшки, а також відповідними кресленнями, на яких зображено наступне: на фіг. 1 - загальний вигляд з частковим перерізом вінчика горловини скляної пляшки, який містить закупорювальне кільце з циліндричною зовнішньою поверхнею, яка сполучена у верхній частині зі зрізаною конічною поверхнею, на фіг. 2 - вигляд І на фіг. 1, на фіг. 3 - загальний вигляд з частковим перерізом вінчика горловини скляної пляшки, який містить закупорювальне кільце зі зовнішньою зрізаною конічною поверхнею, на фіг. 4 - вигляд І на фіг. 3, на фіг. 5 - вигляд II на фіг. 1 та фіг. 3, на фіг. 6 - фото вінчика горловини скляної пляшки з розташованою на ньому кришкою з полімерного матеріалу з пояском для відкривання. 2 UA 96104 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Зображувальні матеріали, що ілюструють заявлену корисну модель, а також наведений приклад конкретного здійснення вінчика горловини скляної пляшки ніяким чином не обмежують обсяг домагань, викладений у формулі, а тільки пояснюють суть корисної моделі. Вінчик горловини скляної пляшки містить закупорювальне кільце 1 та нижній кільцевий буртик 2. Закупорювальне кільце 1 має висоту h та зовнішній діаметр d. Відношення висоти h закупорювального кільця 1 до зовнішнього діаметра d складає у межах 0,08…0,13. Наприклад, при виконанні зовнішнього діаметра d рівним 54,3 мм висота h закупорювального кільця може складати 6 мм (фіг. 4). Нижній буртик виконаний із зовнішнім діаметром D від 58,1 мм до 65,0 мм, наприклад, 59,3 мм. Нижній буртик виконаний з радіусами скруглення R та сполучений з прилеглими поверхнями також радіусами скруглення R. Між закупорювальним кільцем 1 та нижнім кільцевим буртиком 2 утворено виїмку 3 у вигляді циліндричного пояска. Поверхня виїмки 3 утворена циліндричною поверхнею 4, яка сполучена з нижнім буртиком, та конічною поверхнею 5, сполученою з закупорювальним кільцем. Конічна поверхня 5 виконана з нахилом у межах 5°… 10°, наприклад, 7°30'. Закупорювальне кільце 1 утворене циліндричною поверхнею 6, яка сполучена у верхній частині зі зрізаною конічною поверхнею 7 (фіг. 1, 2) або закупорювальне кільце 1 утворене зрізаною конічною поверхнею 8 (фіг. З, 4). Закупорювальне кільце 1 містить кути скруглення R у місцях сполучення поверхонь. Використовують скляну пляшку з вінчиком горловини запропонованої конструкції наступним чином. Кришку з полімерного матеріалу 9 (фіг. 6) закріплюють на вінчику горловини пляшки 10 будь-яким з відомих засобів закупорювання, наприклад пневматичною закупоркою, при цьому кришка 9 охоплює закупорювальне кільце 1 та циліндричну поверхню 4. Нижня поверхня кришки 9 розташована з упором у нижній кільцевий буртик 2. При цьому поясок для відкривання 11 кришки 9 розташований під кутом до поверхні пляшки, достатнім для зручного захвату його рукою. Відкривання пляшки здійснюють шляхом захвату пояска 11 рукою та переміщенням його у напрямку кришки 9 з наступним зняттям кришки 9 та вивільненням отвору горловини пляшки 10. Після цього здійснюють розташування пристрою для видачі рідини, подібного до зазначених вище, на вінчику горловини пляшки 10 з наступною видачею рідини відповідно до конструкції пристрою. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Вінчик горловини скляної пляшки, який містить закупорювальне кільце та нижній кільцевий буртик з утворенням між ними виїмки у вигляді циліндричного пояска, який відрізняється тим, що нижній буртик виконаний із зовнішнім діаметром D від 58,1 мм до 65,0 мм, при цьому поверхня виїмки утворена циліндричною поверхнею, яка сполучена з нижнім буртиком, та конічною поверхнею, сполученою з закупорювальним кільцем, причому конічна поверхня виконана з нахилом у межах 5°… 10°. 2. Вінчик за п. 1, який відрізняється тим, що закупорювальне кільце утворене циліндричною поверхнею, яка сполучена у верхній частині зі зрізаною конічною поверхнею. 3. Вінчик за п. 1, який відрізняється тим, що закупорювальне кільце утворене зрізаною конічною поверхнею. 4. Вінчик за пп. 2, 3, який відрізняється тим, що закупорювальне кільце містить кути скруглення у місцях сполучення поверхонь. 5. Вінчик за пп. 2, 3, який відрізняється тим, що відношення висоти h закупорювального кільця до зовнішнього діаметра d кільця складає у межах 0,08…0,13. 3 UA 96104 U 4 UA 96104 U 5 UA 96104 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65D 1/02, B65D 47/06

Мітки: вінчик, скляної, горловини, пляшки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-96104-vinchik-gorlovini-sklyano-plyashki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вінчик горловини скляної пляшки</a>

Подібні патенти