Процес здійснення безконтактних платежів через pos-термінал з використанням засобу мобільного зв’язку

Номер патенту: 95299

Опубліковано: 25.12.2014

Автор: Бондаренко Денис Олексійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Процес здійснення безконтактних платежів через POS-термінал з використанням засобу мобільного зв'язку, за яким здійснюють верифікацію покупця, на сервері сервісу безконтактних платежів опрацьовують отримані дані замовлення та генерують ідентифікатор транзакції, списують суму платежу з рахунку покупця на рахунок мерчанта, авторизаційну відповідь отримують на POS-терміналі, а на засобі мобільного зв'язку покупця отримують повідомлення про проведену транзакцію, який відрізняється тим, що верифікацію покупця здійснюють шляхом авторизації у програмному забезпеченні Інтернет-банкінгу засобу мобільного зв'язку покупця, дані замовлення формують на засобі мобільного зв'язку та скеровують на сервер сервісу безконтактних платежів, на якому генерують ідентифікатор транзакції, визначають тип POS-терміналу, відповідно якого формують контрольні дані, надсилають дані транзакції на сервер керування POS-терміналами, на якому формують авторизаційний запит, при цьому отримують на POS-терміналі контрольні дані, які надсилають для перевірки на сервер керування POS-терміналами, за позитивним результатом перевірки авторизаційний запит надсилають серверу емітента платіжної картки, списують суму платежу з рахунку покупця на рахунок мерчанта, на сервері керування POS-терміналами отримують авторизаційну відповідь, яку надсилають на POS-термінал, а також на сервер сервісу безконтактних платежів, на якому формують повідомлення про проведенні транзакції, що скеровують на засіб мобільного зв'язку покупця.

2. Процес за п. 1, який відрізняється тим, що дані замовлення формують на засобі мобільного зв'язку за допомогою програмного забезпечення Інтернет-банкінгу, при цьому в автоматичному режимі за геокоординатами місцезнаходження покупця визначають ідентифікатор POS-терміналу, найменування, поштову адресу, номер рахунку мерчанта, ідентифікатор типу POS-терміналу, а також отримують дані карткових рахунків покупця з виводом на дисплей, опційно вибирають мерчанта та картковий рахунок та вводять суму платежу.

3. Процес за одним з пп. 1-2, який відрізняється тим, що на сервері сервісу безконтактних платежів за ідентифікатором типу POS-терміналу визначають GPRS POS-термінал, за ідентифікатором цього GPRS POS-терміналу отримують з бази даних POS-терміналів сервера керування POS-терміналами номер телефону SIM-картки GPRS POS-терміналу, при цьому, формують контрольні дані у вигляді SMS-повідомлення з номером карткового рахунку покупця, сумою платежу, ідентификатором транзакції та через SMS-шлюз надсилають на GPRS POS-термінал.

4. Процес за одним з пп. 1-2, який відрізняється тим, що на сервері сервісу безконтактних платежів за ідентифікатором типу POS-терміналу визначають POS-термінал, що не підтримує GPRS, формують контрольні дані у вигляді секретного коду, який разом з даними транзакції надсилають на сервер керування POS-терміналами, при цьому, повідомлення з секретним кодом скеровують на засіб мобільного зв'язку покупця, після цього вводять секретний код на POS-терміналі, що не підтримує GPRS.

Текст

Реферат: Процес здійснення безконтактних платежів через POS-термінал з використанням засобу мобільного зв'язку, за яким здійснюють верифікацію покупця, на сервері сервісу безконтактних платежів опрацьовують отримані дані замовлення та генерують ідентифікатор транзакції, списують суму платежу з рахунку покупця на рахунок мерчанта, авторизаційну відповідь отримують на POS-терміналі, а на засобі мобільного зв'язку покупця отримують повідомлення про проведену транзакцію. Верифікацію покупця здійснюють шляхом авторизації у програмному забезпеченні Інтернет-банкінгу засобу мобільного зв'язку покупця, дані замовлення формують на засобі мобільного зв'язку та скеровують на сервер сервісу безконтактних платежів, на якому генерують ідентифікатор транзакції, визначають тип POS-терміналу, відповідно якого формують контрольні дані, надсилають дані транзакції на сервер керування POS-терміналами, на якому формують авторизаційний запит. При цьому, отримують на POS-терміналі контрольні дані, які надсилають для перевірки на сервер керування POS-терміналами, за позитивним результатом перевірки авторизаційний запит надсилають серверу емітента платіжної картки, списують суму платежу з рахунку покупця на рахунок мерчанта, на сервері керування POSтерміналами отримують авторизаційну відповідь, яку надсилають на POS-термінал, а також на сервер сервісу безконтактних платежів, на якому формують повідомлення про проведенні транзакції, що скеровують на засіб мобільного зв'язку покупця. UA 95299 U (54) ПРОЦЕС ЗДІЙСНЕННЯ БЕЗКОНТАКТНИХ ПЛАТЕЖІВ ЧЕРЕЗ POS-ТЕРМІНАЛ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБУ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ UA 95299 U UA 95299 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до мобільного банкінгу, зокрема до процесів здійснення безконтактних платежів через POS-термінал з використанням засобу мобільного зв'язку. Найбільш близьким до процесу, що заявляється, є відомий процес здійснення безконтактних платежів через POS-термінал з використанням засобу мобільного зв'язку, за яким: - попередньо зареєстрований на сайті сервера сервісу безконтактних платежів покупець з засобом мобільного зв'язку вибирає оплату з використанням SMS; - касир мерчанта на POS-терміналі з завантаженим програмним забезпеченням безконтактних платежів вводить повідомлений покупцем номер засобу мобільного зв'язку покупця та ZIP-код, попередньо обраний покупцем при реєстрації. За варіантом, покупець вводить вищевказані дані за допомогою пристрою введення; - завантажене програмне забезпечення безконтактних SMS-платежів POS-терміналу генерує запит верифікації покупця, що містить суму платежу, ідентифікатор POS-терміналу, номер засобу мобільного зв'язку покупця, ZIP-код та скеровує на сервер сервісу безконтактних платежів; - на сервері сервісу безконтактних платежів перевіряють отримані номер засобу мобільного зв'язку покупця та ZIP-код у базі даних зареєстрованих покупців, після цього формують запит вводу PIN підтвердження платежу, що містить найменування мерчанта та суму платежу, та надсилають SMS-запит на засіб мобільного зв'язку покупця; - SMS-повідомлення з введеним покупцем PIN підтвердження платежу надходить до сервера сервісу безконтактних платежів, на якому перевіряють наявність цього коду (попередньо вибраного покупцем при реєстрації) у базі даних зареєстрованих покупців, після цього формують запит авторизації до банківської мережі аутентифікації, при цьому; - за ідентифікатором POS-терміналу отримують з бази даних зареєстрованих мерчантів номер рахунку мерчанта (отримувача), з бази даних карток/рахунків покупців дані картки (термін дії, номер, власник); - сформований авторизаційний запит через платіжний шлюз скеровують до банківської мережі аутентифікації емітенту платіжної картки, здійснюють списання коштів з карткового рахунка покупця на рахунок мерчанта; - позитивна авторизаційна відповідь з кодом авторизації надходить до сервера сервісу безконтактних платежів, з якого її скеровують на POS-термінал мерчанта, також формують SMS-повідомлення та скеровують на засіб мобільного зв'язку покупця. За варіантами, здійснюють додаткову верифікацію "запит - відповідь" та/або візуальну верифікацію покупця. Контрольний запит та відповідь, а також фото покупця виводять на дисплей POS-терміналу касира мерчанта. Відомий процес дозволяє здійснювати оплату товарів та послуг на POS-терміналі без використання платіжних карток за допомогою засобу мобільного зв'язку покупця. Проте відомий процес є недостатньо технологічним, оскільки для забезпечення безпеки здійснюють додаткову верифікацію "запит - відповідь" або візуальну верифікацію покупця, що обумовлює додаткові витрати операційного часу через значну участь людини у технологічному процесі. Це також незручно для касира мерчанта та покупця. Крім цього формування даних замовлення на POSтерміналі касира мерчанта, введення та підтвердження даних замовлення на засобі мобільного зв'язку покупця, покрокова верифікація покупця призводять до невиправданих витрат операційного часу. Недоліком відомого процесу також є те, що під час оплати товарів та/або послуг покупець позбавлений можливості вибирати платіжний засіб під час здійснення платежу, оскільки у базі даних зареєстрованих покупців дані покупця, зокрема номер його засобу мобільного зв'язку має пріоритетну зв'язку з вибраним при реєстрації картковим рахунком. Таким чином, у випадку відсутності необхідної суми коштів на вибраному при реєстрації рахунку, транзакція буде відхилена, а покупець буде змушений відмовитися від купівлі товару або одержання послуги. Крім цього галузь застосування відомого процесу обмежена закладами мерчантів з POSтерміналами на базі ПК касира з завантаженим програмним забезпеченням безконтактних платежів, за допомогою якого формують дані замовлення та скеровують на сервер сервісу безконтактних платежів [1]. В основу корисної моделі поставлена задача створення процесу здійснення безконтактних платежів через POS-термінал з використанням засобу мобільного зв'язку, у якому введення нових операцій, нова послідовність формування, перевірки та оброблення даних транзакції дозволить підвищити технологічність процесу, підвищити зручність для покупця, касира мерчанта, а також розширити галузь застосування процесу. 1 UA 95299 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Поставлена задача вирішується тим, що у процесі здійснення безконтактних платежів через POS-термінал з використанням засобу мобільного зв'язку, за яким здійснюють верифікацію покупця, на сервері сервісу безконтактних платежів опрацьовують отримані дані замовлення та генерують ідентифікатор транзакції, списують суму платежу з рахунку покупця на рахунок мерчанта, авторизаційну відповідь отримують на POS-терміналі, а на засобі мобільного зв'язку покупця отримують повідомлення про проведену транзакцію, згідно з корисною моделлю, верифікацію покупця здійснюють шляхом авторизації у програмному забезпеченні Інтернетбанкінгу засобу мобільного зв'язку покупця, дані замовлення формують на засобі мобільного зв'язку та скеровують на сервер сервісу безконтактних платежів, на якому генерують ідентифікатор транзакції, визначають тип POS-терміналу, відповідно якого формують контрольні дані, надсилають дані транзакції на сервер керування POS-терміналами, на якому формують авторизаційний запит, при цьому отримують на POS-терміналі контрольні дані, які надсилають для перевірки на сервер керування POS-терміналами, за позитивним результатом перевірки авторизаційний запит надсилають серверу емітента платіжної картки, списують суму платежу з рахунку покупця на рахунок мерчанта, на сервері керування POS-терміналами отримують авторизаційну відповідь, яку надсилають на POS-термінал, а також на сервер сервісу безконтактних платежів, на якому формують повідомлення про проведену транзакцію, що скеровують на засіб мобільного зв'язку покупця. Відповідно до корисної моделі, дані замовлення формують на засобі мобільного зв'язку за допомогою програмного забезпечення Інтернет-банкінгу, при цьому в автоматичному режимі за геокоординатами місцезнаходження покупця визначають ідентифікатор POS-терміналу, а найменування, поштову адресу, номер рахунку мерчанта, ідентифікатор типу POS-терміналу, а також отримують дані карткових рахунків покупця з виводом на дисплей, опційно вибирають мерчанта та картковий рахунок та вводять суму платежу. За варіантом, згідно з корисною моделлю, на сервері сервісу безконтактних платежів за ідентифікатором типу POS-терміналу визначають GPRS POS-термінал, за ідентифікатором цього GPRS POS-терміналу отримують з бази даних POS-терміналів сервера керування POSтерміналами номер телефону SIM-картки GPRS POS-терміналу, при цьому формують контрольні дані у вигляді SMS-повідомлення з номером карткового рахунку покупця, сумою платежу, ідентифікатором транзакції та через SMS-шлюз надсилають на GPRS POS-термінал. За іншим варіантом, відповідно до корисної моделі, на сервері сервісу безконтактних платежів за ідентифікатором типу POS-терміналу визначають POS-термінал, що не підтримує GPRS, формують контрольні дані у вигляді секретного коду, який разом з даними транзакції надсилають на сервер керування POS-терміналами, при цьому повідомлення з секретним кодом скеровують на засіб мобільного зв'язку покупця, після цього вводять секретний код на POS-терміналі, що не підтримує GPRS. Здійснення верифікації покупця шляхом авторизації у програмному забезпеченні Інтернетбанкінгу засобу мобільного зв'язку покупця сприяє підвищенню технологічності процесу, а також підвищує зручність для покупця та касира мерчанта. Формування даних замовлення на засобі мобільного зв'язку за допомогою програмного забезпечення Інтернет-банкінгу, визначення в автоматичному режимі за геокоординатами місцезнаходження покупця ідентифікатора POSтерміналу мерчанта, найменування, поштової адреси, номеру рахунку мерчанта, ідентифікатора типу POS-терміналу, а також отримання даних карткових рахунків покупця з виводом на дисплей, дозволяє опційно вибирати мерчанта та картковий рахунок та вводить суму платежу, що призводить до підвищення технологічності процесу та зручності для покупця та касира мерчанта. Визначення на сервері сервісу безконтактних платежів типу POS-терміналу, відповідно якого формують контрольні дані у вигляді SMS-повідомлення з даними транзакції або у вигляді секретного коду, надання даних транзакції на сервер керування POS-терміналами, на якому формують авторизаційний запит, а також отримання на POS-терміналі контрольних даних, які надсилають для перевірки на сервер керування POS-терміналами, дозволяє за позитивним результатом перевірки надіслати авторизаційний запит сервера емітента платіжної картки, таким чином, сприяє розширенню галузі застосування процесу через можливість застосування GPRS POS-терміналів та POS-терміналів, що не підтримують GPRS. Корисна модель пояснюється кресленням, на якому подана система для здійснення безконтактних платежів через POS-термінал з використанням засобу мобільного зв'язку. Система здійснення безконтактних платежів через POS-термінал з використанням засобу мобільного зв'язку містить множину АРМ 1 (автоматизованих робочих місць) касира мерчанта з ПК 1.1 касира, сканером 1.2 штрих-кодів та GPRS POS-терміналом 1.3, множину АРМ 2 касира мерчанта з ПК 2.1 касира, сканером 2.2 штрих-кодів та моноблочним POS-терміналом 2.3, що 2 UA 95299 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 не підтримує GPRS. На сервері 3 сервісу безконтактних платежів розташовані модуль 3.1 оброблення замовлень з генератором 3.1.1 ідентифікаторів транзакцій та секретних кодів, маршрутизатор 3.2, база 3.3 даних замовлень, модуль 3.4 авторизації покупців. Сервер 4 бази даних зареєстрованих мерчантів має базу 4.1 даних зареєстрованих мерчантів та блок 4.2 ідентифікації мерчантів. База 4.1 даних мерчантів містить файли профілів з наступними даними: найменування, поштова адреса місцезнаходження, номер рахунку мерчанта, геокоординати POS-терміналів, що зв'язані з ідентифікаторами POS-терміналів, ідентифікаторами типів POS-терміналів, інші дані. Сервер 5 бази даних зареєстрованих покупців має базу 5.1 даних зареєстрованих покупців та блок 5.2 ідентифікації покупців. База 5.2 даних зареєстрованих покупців містить файли профілів з наступними даними: ідентифікатор засобу мобільного зв'язку покупця, номер засобу мобільного зв'язку покупця, пароль, персональні дані покупця, номера рахунків банківських платіжних карток. Процесинговий центр 6 банку з'єднаний з серверами 7 емітентів банківських платіжних карток, а також з сервером 8 керування POS-терміналами, що має базу 8.1 даних POSтерміналів та модуль 8.2 авторизаційних запитів. База 8.1 даних POS-терміналів містить файли профілів з ідентифікатором POS-терміналу, моделлю POS-терміналу, версією встановленого програмного забезпечення, геокоординатами POS-терміналу, найменуванням та поштовою адресою місцезнаходження мерчанта, типом зв'язку, що підтримує POS-термінал, при цьому файли профілів GPRS POS-терміналів також містять номера телефонів SIM-карток. На схемі також подані SMS-шлюз 9, покупець 10, засіб 11 мобільного зв'язку покупця з завантаженим програмним забезпеченням 11.1 Інтернет-банкінгу, модуль 12 ОТР-паролів з генератором 12.1 ОТР-паролів та блоком 12.2 перевірки ОТР-паролів. Сервер 3 сервісу безконтактних платежів зв'язаний з засобом 11 мобільного зв'язку покупця, з сервером 4 бази даних зареєстрованих мерчантів, з сервером 5 бази даних зареєстрованих покупців, з сервером 8 керування POS-терміналами, який з'єднаний з POS-терміналами 2.3 мерчантів, що не підтримують GPRS. При цьому, GPRS POS-термінали 1.3 мерчантів через SMS-шлюз 9 з'єднані з сервером 8 керування POS-терміналами та з сервером 3 сервісу безконтактних платежів. Модуль 12 ОТР-паролів зв'язаний з сервером 3 сервісу безконтактних платежів та з засобом 11 мобільного зв'язку покупця. Елементи системи з'єднані лініями захищеного зв'язку. Обмін даними під час функціонування системи здійснюють наприклад за протоколом HTTPS. Процес здійснення безконтактних платежів через POS-термінал з використанням засобу мобільного зв'язку реалізують наступним чином. Покупець 10 з засобом 11 мобільного зв'язку попередньо завантажує наприклад програмне забезпечення 11.1 Інтернет-банкінгу, що дозволяє здійснювати безконтактні платежі через POSтермінал, та реєструється. У торгівельному закладі мерчанта, наприклад з АРМ 1 касира, за допомогою ПК 1.1 касира та сканера 1.2 штрих-кодів визначають суму платежу для розрахунку за вибрані покупцем 10 товари та/або послуги. Покупець 10 на засобі 11 мобільного зв'язку вмикає завантажене програмне забезпечення 11.1 Інтернет-банкінгу, вводить логін (номер засобу мобільного зв'язку) та пароль, що разом з ідентифікатором засобу 11 мобільного зв'язку надходять до сервера 3 сервісу безконтактних платежів, на якому у модулі 3.4 авторизації покупців формують запит авторизації сесії покупця 10 до сервера 5 бази даних зареєстрованих покупців. За допомогою блока 5.2 ідентифікації покупців визначають наявність у базі 5.2 даних зареєстрованих покупців номера засобу мобільного зв'язку та паролю, що зв'язані з ідентифікатором засобу 11 мобільного зв'язку у файлі профілю покупця. За позитивним результатом перевірки у модулі 3.4 авторизації покупців формують запит ОТР-паролю, який надсилають на модуль 12 ОТР-паролів. Сгенерований генератором 12.1 ОТР-паролів ОРТ-пароль надсилають на засіб 11 мобільного зв'язку користувача. Введений користувачем ОТР-пароль отримують на сервері 3 сервісу безконтактних платежів та скеровують на модуль 12 ОТР-паролів, на якому перевіряють у блоці 12.2 перевірки ОТР-паролів. Авторизаційна відповідь надходить на засіб 11 мобільного зв'язку користувача. Таким чином, згідно з корисною моделлю, верифікацію покупця 10 здійснюють шляхом авторизації у програмному забезпеченні Інтернет-банкінгу 11.1 засобу мобільного зв'язку покупця. За позитивним результатом авторизації, з засобу 11 мобільного зв'язку покупця запит з номером цього засобу скеровують через сервер 3 сервісу безконтактних платежів до сервера 5 бази даних зареєстрованих покупців та отримують відповідь з номерами карток покупця 10. На засобі 11 мобільного зв'язку в автоматичному режимі визначають геокоординати місцезнаходження покупця 10 за допомогою GPS/WiFi або інших засобів геолокації. Програмне 3 UA 95299 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 забезпечення 11.1 Інтернет-банкінгу засобу 11 мобільного зв'язку покупця формує запит переліку мерчантів за геокоординатами покупця 10 (геокоординатами GPRS POS-терміналу 1.3), який адресують через сервер 3 сервісу безконтактних платежів на сервер 4 бази даних зареєстрованих мерчантів. Відповідь з найменуванням мерчанта, поштовою адресою, номером рахунку мерчанта, ідентифікатором POS-терміналу, ідентифікатором типу POS-терміналу надсилають на засіб 11 мобільного зв'язку покупця 10. Покупець 10 вибирає мерчанта та картку з переліку на дисплеї засобу 11 мобільного зв'язку та вводить суму платежу, повідомлену касиром мерчанта. Дані замовлення (номер засобу 11 мобільного зв'язку покупця, номер карткового рахунку покупця, сума платежу, ідентифікатор POS-терміналу, ідентифікатор типу POS-терміналу, номер рахунку мерчанта) скеровують на сервер 3 сервісу безконтактних платежів та опрацьовують у модулі 3.1 оброблення замовлень. За ідентифікатором типу POS-терміналу визначають GPRS POS-термінал 1.3 (на АРМ 1 касира мерчанта). У цьому випадку, формують запит з ідентифікатором POS-терміналу до сервера 8 керування POS-терміналами. З бази 8.1 даних POS-терміналів за ідентифікатором POS-терміналу отримують номер телефону SIM-картки GPRS POS-терміналу 1.3 та адресують на сервер 3 сервісу безконтактних платежів. У модулі 3.1 оброблення замовлень генерують ідентифікатор транзакції, формують повідомлення з даними транзакції (номером карткового рахунку покупця, номером рахунку мерчанта, сумою платежу, ідентифікатором транзакції) та адресують серверу 8 керування POSтерміналами. На сервері 8 керування POS-терміналами у модулі 8.2 авторизаційних запитів формують запит авторизації транзакції в процесинговий центр 6 банку (з номером карткового рахунку покупця, номером рахунку мерчанта, сумою платежу, ідентифікатором транзакції). На сервері 3 сервісу безконтактних платежів у модулі 3.1 оброблення замовлень також формують контрольні дані у вигляді SMS-повідомлення з даними транзакції (номером карткового рахунку покупця, сумою платежу, ідентифікатором транзакції) та через SMS-шлюз 9 надсилають на GPRS POS-термінал 1.3 мерчанта. На GPRS POS-терміналі 1.3 опрацьовують отримане SMS-повідомлення з контрольними даними та надсилають через SMS-шлюз 9 запит підтвердження транзакції на сервер 8 керування POS-терміналами в автоматичному режимі. На сервері 8 керування POS-терміналами у модулі 8.2 авторизаційних запитів перевіряють дані транзакції, що отримані з сервера 3 сервісу безконтактних платежів та контрольні дані, що отримані з GPRS POS-терміналу 1.3. За позитивним результатом перевірки, сформований запит авторизації транзакції скеровують в процесинговий центр 6 банку, та за необхідності, на сервер 7 іншого емітента платіжної картки покупця. Списують суму платежу з карткового рахунку покупця на рахунок мерчанта. З процесингового центра 6 банку позитивну авторизаційну відповідь надсилають на сервер 8 керування POS-терміналами, з якого скеровують на GPRS POS-термінал 1.3 для друку чека, а також на сервер 3 сервісу безконтактних платежів. Сформоване на сервері 3 сервісу безконтактних платежів у модулі 3.1 оброблення замовлень інформаційне повідомлення про результат проведеної транзакції надсилають на засіб 11 мобільного зв'язку покупця 10 з виводом на дисплей. За варіантом здійснення процесу, що заявляється, на АРМ 2 касира мерчанта POS-термінал 2.3 касира мерчанта не підтримує GPRS. Процес здійснюють аналогічно, отримані з засобу 11 мобільного зв'язку покупця 10 дані замовлення на сервері 3 сервісу безконтактних платежів опрацьовують у модулі 3.1 оброблення замовлень. За ідентифікатором типу POS-терміналу визначають POS-термінал 2.3 касира мерчанта, що не підтримує GPRS. Таким чином, у модулі 3.1 оброблення замовлень генерують ідентифікатор транзакції, а також контрольні дані у вигляді секретного коду. Після цього формують повідомлення з даними транзакції (номером карткового рахунку покупця, сумою платежу, ідентифікатором транзакції та секретним кодом) і адресують серверу 8 керування POS-терміналами, на якому формують запит авторизації транзакції в процесинговий центр 6 банку. На сервері 3 сервісу безконтактних платежів також формують повідомлення з контрольними даними (секретним кодом) та скеровують на засіб 11 мобільного зв'язку покупця 10, який повідомляє секретний код касирові або особисто вводить секретний код на POS-терміналі 2.3. Введені контрольні дані у вигляді секретного коду с POS-терміналу 2.3 отримують на сервері 8 керування POS-терміналами у модулі 8.2 авторизаційних запитів та перевіряють з секретним кодом у складі повідомлення з даними транзакції, що отримані з сервера 3 сервісу безконтактних платежів. За позитивним результатом перевірки секретного коду, сформований авторизаційний запит скеровують в процесинговий центр 6 банку. З процесингового центра 6 банку позитивну авторизаційну відповідь надсилають на сервер 8 керування POS-терміналами, з якого скеровують на POS-термінал 2.3 для друку чека, а також на сервер 3 сервісу безконтактних платежів. Сформоване на сервері 3 сервісу безконтактних 4 UA 95299 U 5 платежів інформаційне повідомлення про результат проведеної транзакції надсилають на засіб 11 мобільного зв'язку покупця 10 з виводом на дисплей. Таким чином, запропонована корисна модель дозволила підвищити технологічність процесу здійснення безконтактних платежів через POS-термінал з використанням засобу мобільного зв'язку, підвищити зручність для покупця та касира мерчанта, а також розширити галузь застосування процесу. [1] заявка США на винахід № 2012290421, публ. 15.11.2012 p. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 20 25 30 35 40 45 1. Процес здійснення безконтактних платежів через POS-термінал з використанням засобу мобільного зв'язку, за яким здійснюють верифікацію покупця, на сервері сервісу безконтактних платежів опрацьовують отримані дані замовлення та генерують ідентифікатор транзакції, списують суму платежу з рахунку покупця на рахунок мерчанта, авторизаційну відповідь отримують на POS-терміналі, а на засобі мобільного зв'язку покупця отримують повідомлення про проведену транзакцію, який відрізняється тим, що верифікацію покупця здійснюють шляхом авторизації у програмному забезпеченні Інтернет-банкінгу засобу мобільного зв'язку покупця, дані замовлення формують на засобі мобільного зв'язку та скеровують на сервер сервісу безконтактних платежів, на якому генерують ідентифікатор транзакції, визначають тип POS-терміналу, відповідно якого формують контрольні дані, надсилають дані транзакції на сервер керування POS-терміналами, на якому формують авторизаційний запит, при цьому отримують на POS-терміналі контрольні дані, які надсилають для перевірки на сервер керування POS-терміналами, за позитивним результатом перевірки авторизаційний запит надсилають серверу емітента платіжної картки, списують суму платежу з рахунку покупця на рахунок мерчанта, на сервері керування POS-терміналами отримують авторизаційну відповідь, яку надсилають на POS-термінал, а також на сервер сервісу безконтактних платежів, на якому формують повідомлення про проведенні транзакції, що скеровують на засіб мобільного зв'язку покупця. 2. Процес за п. 1, який відрізняється тим, що дані замовлення формують на засобі мобільного зв'язку за допомогою програмного забезпечення Інтернет-банкінгу, при цьому в автоматичному режимі за геокоординатами місцезнаходження покупця визначають ідентифікатор POSтерміналу, найменування, поштову адресу, номер рахунку мерчанта, ідентифікатор типу POSтерміналу, а також отримують дані карткових рахунків покупця з виводом на дисплей, опційно вибирають мерчанта та картковий рахунок та вводять суму платежу. 3. Процес за одним з пп. 1-2, який відрізняється тим, що на сервері сервісу безконтактних платежів за ідентифікатором типу POS-терміналу визначають GPRS POS-термінал, за ідентифікатором цього GPRS POS-терміналу отримують з бази даних POS-терміналів сервера керування POS-терміналами номер телефону SIM-картки GPRS POS-терміналу, при цьому, формують контрольні дані у вигляді SMS-повідомлення з номером карткового рахунку покупця, сумою платежу, ідентификатором транзакції та через SMS-шлюз надсилають на GPRS POSтермінал. 4. Процес за одним з пп. 1-2, який відрізняється тим, що на сервері сервісу безконтактних платежів за ідентифікатором типу POS-терміналу визначають POS-термінал, що не підтримує GPRS, формують контрольні дані у вигляді секретного коду, який разом з даними транзакції надсилають на сервер керування POS-терміналами, при цьому, повідомлення з секретним кодом скеровують на засіб мобільного зв'язку покупця, після цього вводять секретний код на POS-терміналі, що не підтримує GPRS. 5 UA 95299 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G06Q 20/12, G06Q 30/06

Мітки: зв'язку, використанням, мобільного, процес, засобу, pos-термінал, безконтактних, платежів, здійснення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-95299-proces-zdijjsnennya-bezkontaktnikh-platezhiv-cherez-pos-terminal-z-vikoristannyam-zasobu-mobilnogo-zvyazku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Процес здійснення безконтактних платежів через pos-термінал з використанням засобу мобільного зв’язку</a>

Подібні патенти