Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Вимикач автоматичний, що містить корпус з кришкою, електромагнітні розчіплювачі, максимальні струму, щонайменше один механізм вільного розчеплення з рукояткою і скобами, які мають упорний виступ і встановлені на загальній траверсі, контактну систему, що складається з нерухомих контактів і рухомих контактів, дугогасильну систему у вигляді камер, які установлені в корпусі, зафіксовані кришкою і містять бічні стінки з електроізоляційного матеріалу, між якими розташовані і жорстко з'єднані з ними металеві пластини, що утворюють деіонну решітку, обмежену з боку рукоятки зігнутою металевою пластиною, також жорстко з'єднаною зі стінками камери, який відрізняється тим, що кінець металевої пластини, повернений до механізму вільного розчеплення, має відігнутий кінець у бік рухомого контакту, причому відігнутий кінець пластини виконує функцію упора для рухомого контакту при спрацьовуванні механізму вільного розчеплення, кришка містить підпружинений прямоходовий штовхач у вигляді кнопки, виконаний з можливістю безпосередньої дії на рейку механізму вільного розчеплення.

Текст

Реферат: Вимикач автоматичний містить корпус з кришкою, електромагнітні розчіплювачі, максимальні струму, щонайменше один механізм вільного розчеплення з рукояткою і скобами, які мають упорний виступ і встановлені на загальній траверсі, контактну систему, дугогасильну систему. Кінець металевої пластини, повернений до механізму вільного розчеплення, має відігнутий кінець у бік рухомого контакту, який виконує функцію упора для рухомого контакту при спрацьовуванні механізму вільного розчеплення. Кришка містить підпружинений прямоходовий штовхач у вигляді кнопки, виконаний з можливістю безпосередньої дії на рейку механізму вільного розчеплення. UA 90942 U (54) ВИМИКАЧ АВТОМАТИЧНИЙ UA 90942 U UA 90942 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до електротехніки, зокрема до низьковольтних автоматичних вимикачів. Відомо автоматичний вимикач, що містить корпус з кришкою, електромагнітні розчіплювачі максимального струму і щонайменше один механізм вільного розчеплення, який містить рукоятку і скоби, що мають упорний виступ і встановлені на загальній траверсі. Контактна система вимикача містить нерухомі контакти у вигляді петлі і рухливі контакти, встановлені з можливістю обертання на осі, що проходить крізь скоби механізму вільного розчеплення. Рухливі контакти мають також осі для фіксації пружин контактного натискання. Дугогасильна система виконана у вигляді камер, встановлених у корпусі та зафіксованих кришкою. Камери мають бічні стінки з електроізоляційного матеріалу, між якими розміщені металеві пластини, що жорстко з'єднані зі стінками і утворюють деіонну решітку. Решітка обмежена з боку рукоятки зігнутої металевою пластиною, також жорстко з'єднаною зі стінками [RU №53814, Н01H73/48, 2006]. Недоліком відомого пристрою є те, що при спрацьовуванні механізму вільного розчеплення під дією граничних струмів короткого замикання немає повернення рухомих контактів у вихідне положення. Це призводить до неможливості повторного включення вимикача автоматичного (відсутність електричного кола). В основу корисної моделі поставлено задачу створення конструкції, яка би дозволила гарантовано забезпечити повернення рухомих контактів у вихідне положення при спрацьовуванні механізму вільного розчеплення після впливу граничних струмів короткого замикання, а також забезпечила стабільність і надійність роботи вимикача автоматичного за рахунок можливості перевірки працездатності механізму вільного розчеплення в процесі експлуатації. Поставлену задачу вирішують тим, що у вимикачі автоматичному, який містить корпус з кришкою, електромагнітні розчіплювачі максимального струму, щонайменше один механізм вільного розчеплення з рукояткою і скобами, що мають упорний виступ і встановлені на загальній траверсі, контактну систему, яка складається з нерухомих контактів і рухомих контактів, дугогасильну систему у вигляді камер, що установлені в корпусі, зафіксовані кришкою і містять бічні стінки з електроізоляційного матеріалу, між якими розташовані і жорстко з'єднані з ними металеві пластини, які утворюють деіонную решітку, обмежену з боку рукоятки зігнутою металевою пластиною, також жорстко з'єднаною зі стінками камери, згідно з корисною моделлю, кінець металевої пластини, повернений до механізму вільного розчеплення, мас відігнутий кінець у бік рухомого контакту, причому відігнутий кінець плаcтини виконує функцію упора для рухомого контакту при спрацьовуванні механізму вільного розчеплення, кришка містить підпружинений прямоходовий штовхач у вигляді кнопки, виконаний з можливістю безпосередньої дії на рейку механізму вільного розчеплення. Конструкція, що заявляється, дозволяє підвищити надійність роботи вимикача автоматичного за рахунок повернення рухомих контактів у вихідне положення при спрацьовуванні механізму вільного розчеплення, а також за рахунок можливості перевірки працездатності механізму вільного розчеплення. Корисна модель пояснюється кресленнями. На Фіг.1 зображено вимикач автоматичний у включеному положенні (контакти замкнені), розріз; на Фіг.2 - вимикач автоматичний в момент електродинамічного відкидання контактів; на Фіг.3 - вимикач автоматичний в момент упору рухомого контакту у відігнутий кінець металевої зігнутої пластини дугогасильної камери; на Фіг.4 - вимикач автоматичний у вихідному положенні; на Фіг.5 - вимикач автоматичний, вид збоку в розрізі з вирізом А; на Фіг.6 - виріз А на фігурі 5. Вимикач автоматичний містить корпус 1 з кришкою 2, що має внутрішні виступи 3 і електромагнітні розчіплювачі 4 максимального струму (Фіг. 1). Механізм 5 вільного розчеплення має рукоятку 6 і скоби 7 з упорним виступом 8. Скоби 7 встановлені на загальній траверсі 9, що має вісь 10 обертання. Контактна система вимикача складається з нерухомих контактів 11 у вигляді петлі для забезпечення електродинамічного відкидання і рухомих контактів 12, встановлених з можливістю обертання на осі 13, що проходить крізь скоби 7 механізму 5 вільного розчеплення. Рухливі контакти 12 мають пружини 14 контактного натискання, які зафіксовані на осях 15. Дугогасна система виконана у вигляді дугогасильних камер, що складаються кожна з двох стінок 16 з ізоляційного матеріалу, між якими розташовані металеві пластини 17, що утворюють 1 UA 90942 U 5 10 15 20 25 30 35 деіонну решітку. З боку рукоятки 6 деіонна решітка обмежена зігнутої металевою пластиною 18. Металеві пластини 17 і 18 жорстко з'єднані зі стінками 16 камер. Кінець металевої пластини 18, повернений до механізму 5 вільного розчеплення, виконано з відігнутим кінцем 19 у бік рухомого контакту 12. Довжина відігнутого кінця 19 пластини 18 вибрана так, щоб забезпечити упор в нього рухомого контакту 12 при спрацьовуванні механізму 5 вільного розчеплення після впливу граничних струмів короткого замикання. Внутрішні виступи 3 кришки 2 спираються на стінки 16 дугогасильних камер, забезпечуючи фіксацію дугогасильних камер. Фіксація дугогасильних камер і пластини 18 є необхідною умовою для виконання відігнутого кінця 19 металевої пластини 18 функції упору. Кришка 2 (Фіг. 5, 6) містить підпружинений пружиною 21 прямоходовий штовхач у вигляді кнопки 20, встановлений з можливістю безпосередньої дії на рейку 22 механізму 5 вільного розчеплення. Вимикач автоматичний працює наступним чином. При відключенні граничних струмів короткого замикання (Фіг. 2) відбувається електродинамічне відкидання і розворот на осі 13 рухомого контакту 12 до упору осі 15 у виступ 8 скоби 7 з його утриманням в цьому положенні пружиною 14. Далі під дією електромагнітного розчіплювача 4 максимального струму відбувається спрацьовування механізму 5 вільного розчеплення (Фіг. 3). Траверса 9 розгортається за годинниковою стрілкою разом із закріпленими на ній скобами 7. У певний момент рухливий контакт 12 впирається у відігнутий кінець 19 пластини 18. Траверса 9 продовжує розгортатися, при цьому вісь 13 обертання рухомого контакту 12 перетинає поздовжню вісь пружини 14 і виникає момент, що вимикає і забезпечує повернення рухомого контакту 12 у вихідне положення. Повернення рухомого контакту 12 і його розворот навколо осі 13 відбувається до моменту його торкання з віссю обертання 10 траверси 9 (Фіг. 4). Після повернення рухомого контакту 12 у вихідне положення вимикач автоматичний готовий до повторного циклу "взвід-включення". У процесі експлуатації вимикача автоматичного виникає необхідність у перевірці працездатності механізму 5 вільного розчеплення. Ця перевірка здійснюється шляхом дії на підпружинений пружиною 21 прямоходовий штовхач, виконаний у вигляді кнопки 20 "Тест" і встановлений в кришці 2. Прямоходовий штовхач у вигляді кнопки 20, в свою чергу, впливає на рейку 22 механізму 5 вільного розчеплення. Рейка 22 повертається, при цьому відбувається спрацьовування механізму 5 вільного розчеплення і, як наслідок, відключення вимикача автоматичного. При цьому рукоятка 6 встановлюється в середнє положення, як при спрацьовуванні вимикача від надструму. Для повторного включення вимикача автоматичного необхідно рукоятку 6 перевести в положення "Відключено". Далі рукоятка 6 зводиться в положення "Включено" на замикання рухомих 12 і нерухомих 11 контактів. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 50 Вимикач автоматичний, що містить корпус з кришкою, електромагнітні розчіплювачі, максимальні струму, щонайменше один механізм вільного розчеплення з рукояткою і скобами, які мають упорний виступ і встановлені на загальній траверсі, контактну систему, що складається з нерухомих контактів і рухомих контактів, дугогасильну систему у вигляді камер, які установлені в корпусі, зафіксовані кришкою і містять бічні стінки з електроізоляційного матеріалу, між якими розташовані і жорстко з'єднані з ними металеві пластини, що утворюють деіонну решітку, обмежену з боку рукоятки зігнутою металевою пластиною, також жорстко з'єднаною зі стінками камери, який відрізняється тим, що кінець металевої пластини, повернений до механізму вільного розчеплення, має відігнутий кінець у бік рухомого контакту, причому відігнутий кінець пластини виконує функцію упора для рухомогоконтакту при спрацьовуванні механізму вільного розчеплення, кришка містить підпружинений прямоходовий штовхач у вигляді кнопки, виконаний з можливістю безпосередньої дії на рейку механізму вільного розчеплення. 2 UA 90942 U 3 UA 90942 U 4 UA 90942 U 5 UA 90942 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

Автори російською

Сараев Николай Петрович

МПК / Мітки

МПК: H01H 73/00

Мітки: автоматичний, вимикач

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-90942-vimikach-avtomatichnijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вимикач автоматичний</a>

Подібні патенти