Технологічна лінія з виробництва помадних цукерок

Номер патенту: 8954

Опубліковано: 15.08.2005

Автор: ЛОГВІНОВ Олег Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Технологічна лінія з виробництва помадних цукерок, що містить послідовно з'єднані змішувальну місткість, проміжний резервуар, варильну машину, помадозбивальну машину, відливальну машину, глазурувальну та темперувальну машини, обгорткові автомати, яка відрізняється тим, що додатково містить станцію приготування жиру, вузол приготування желеутворювального розчину, універсальний варильний апарат періодичної дії CARASTAR для приготування желейних та карамельних мас, як змішувальну місткість використано автоматичну розважувально-змішувальну місткість AVTOGRAV D та додаткову розважувально-змішувальну місткість AVTOGRAV В, обидві з вузлами дозування інгредієнтів, як варильну машину - дві плівкові варильні установки роторного типу SUCROFILM, як помадозбивальну машину - дві помадозбивальні машини MICRON безперервної дії, кожна з яких містить охолоджувальний і збивальний шнек та два темперувальні шнеки, як відливальну машину використовують відливальну головку, що має дві або три секції - для оболонки та начинки і три нагрівальні прилади.

2. Технологічна лінія за п. 1, яка відрізняється тим, що як автоматичну розважувально-змішувальну місткість AVTOGRAV D використано AVTOGRAV D 500.

3. Технологічна лінія за п. 1, яка відрізняється тим, що додаткова розважувально-змішувальна місткість AVTOGRAV В містить вузол дозування згущеного молока з електричним пневматичним дозувальним клапаном DN 65 для грубого/тонкого дозування, вузол дозування жиру з електричним пневматичним дозувальним клапаном DN 32 для грубого/тонкого дозування, вузол дозування желеутворювального розчину з електричним пневматичним дозувальним клапаном DN 40 для грубого/тонкого дозування.

4. Технологічна лінія за п. 1 або п. 3, яка відрізняється тим, що як додаткову розважувально-змішувальну місткість AVTOGRAV В використано AVTOGRAV В 100.

5. Технологічна лінія за п. 1, яка відрізняється тим, що станція приготування жиру містить жиротопку, сполучену через трубопровід зі змішувальною місткістю з мішалкою для жирової суспензії, з'єднану за допомогою насоса-дозатора для жиру з двома витратними місткостями, сполученими з вузлами дозування преміксу.

6. Технологічна лінія за п. 1, яка відрізняється тим, що вузол приготування желеутворювального розчину містить змішувальну місткість і витратну місткість, сполучені з насосом.

7. Технологічна лінія за п. 1, яка відрізняється тим, що як універсальний варильний апарат періодичної дії CARASTAR використано CARASTAR 300.

8. Технологічна лінія за п. 1, яка відрізняється тим, що як плівкові варильні установки роторного типу SUCROFILM використано SUCROFILM 500.

9. Технологічна лінія за п. 1, яка відрізняється тим, що як помадозбивальні машини MICRON використано MICRON 600.

10. Технологічна лінія за п. 1, яка відрізняється тим, що як глазурувальну машину використано GROSSMASTER СТ 100.

11. Технологічна лінія за п. 1, яка відрізняється тим, що як темперувальну машину використано „Турботемпер ТС".

12. Технологічна лінія за п. 1, яка відрізняється тим, що як обгорткові автомати використано ”Nouafima”.

13. Технологічна лінія за п. 1, яка відрізняється тим, що в неї вмонтовано систему контрольних датчиків для контролювання параметрів технологічного процесу.

14. Технологічна лінія за п. 1, яка відрізняється тим, що містить два Конті - змішувачі типу SNN 400 для безперервного змішування домішок з помадною масою.

Текст

1. Технологічна лінія з виробництва помадних цукерок, що містить послідовно з'єднані змішувальну місткість, проміжний резервуар, варильну машину, помадозбивальну машину, відливальну машину, глазурувальну та темперувальну машини, обгорткові автомати, яка відрізняється тим, що додатково містить станцію приготування жиру, вузол приготування желеутворювального розчину, універсальний варильний апарат періодичної дії CARASTAR для приготування желейних та карамельних мас, як змішувальну місткість використано автоматичну розважувально-змішувальну місткість AVTOGRAV D та додаткову розважувальнозмішувальну місткість AVTOGRAV В, обидві з вузлами дозування інгредієнтів, як варильну машину дві плівкові варильні установки роторного типу SUCROFILM, як помадозбивальну машину - дві помадозбивальні машини MICRON безперервної дії, кожна з яких містить охолоджувальний і збивальний шнек та два темперувальні шнеки, як відливальну машину використовують відливальну головку, що має дві або три секції - для оболонки та начинки і три нагрівальні прилади. 2. Технологічна лінія за п.1, яка відрізняється тим, що як автоматичну розважувальнозмішувальну місткість AVTOGRAV D використано AVTOGRAV D 500. 3. Технологічна лінія за п.1, яка відрізняється тим, що додаткова розважувально-змішувальна місткість AVTOGRAV В містить вузол дозування згущеного молока з електричним пневматичним дозувальним клапаном DN 65 для грубого/тонкого дозування, вузол дозування жиру з електричним пневматичним дозувальним клапаном DN 32 для грубого/тонкого дозування, вузол дозування желеутворювального розчину з електричним пневмати чним дозувальним клапаном DN 40 для грубого/тонкого дозування. 4. Технологічна лінія за п.1 або п.З, яка відрізняється тим, що як додаткову розважувальнозмішувальну місткість AVTOGRAV В використано AVTOGRAV В 100. 5. Технологічна лінія за п.1, яка відрізняється тим, що станція приготування жиру містить жиротопку, сполучену через трубопровід зі змішувальною місткістю з мішалкою для жирової суспензії, з'єднану за допомогою насоса-дозатора для жиру з двома витратними місткостями, сполученими з вузлами дозування преміксу. 6. Технологічна лінія за п.1, яка відрізняється тим, що вузол приготування желеутворювального розчину містить змішувальну місткість і витратну місткість, сполучені з насосом. 7. Технологічна лінія за п.1, яка відрізняється тим, що як універсальний варильний апарат періодичної дії CARASTAR використано CARASTAR 300. 8. Технологічна лінія за п.1, яка відрізняється тим, що як плівкові варильні установки роторного типу SUCROFILM використано SUCROFILM 500. 9. Технологічна лінія за п.1, яка відрізняється тим, що як помадозбивальні машини MICRON використано MICRON 600. 10. Технологічна лінія за п.1, яка відрізняється тим, що як глазурувальну машину використано GROSSMASTERCT100. 11. Технологічна лінія за п.1, яка відрізняється тим, що як темперувальну машину використано „Турботемпер ТС". 12. Технологічна лінія за п.1, яка відрізняється тим, що як обгорткові автомати використано "Nouafima". 13. Технологічна лінія за п.1, яка відрізняється тим, що в неї вмонтовано систему контрольних датчиків для контролювання параметрів технологічного процесу. 14. Технологічна лінія за п.1, яка відрізняється тим, що містить два Конті - змішувачі типу SNN 400 для безперервного змішування домішок з помадною масою. со ю О) 00 о> 8954 Корисна модель належить до пристроїв з виготовлення цукристих кондитерських виробів, зокрема, помадних цукерок. Помадні цукерки займають одну з позицій, що лідирує серед усіх видів цукерок, і є традиційними та доступними широким верствам населення за ціною. Кондитерські фабрики виробляють глазуровані та неглазуровані помадні цукерки. Лінії помадних цукерок установлені практично на всіх кондитерських фабриках, що спеціалізуються на випуску цукристих виробів як великої, так і середньої потужності. Виробництво помадних цукерок в наш час здійснюється на більшості підприємств за так званою "могульною" схемою, тобто з відливанням помади у крохмаль. Відомо технологічну лінію з виробництва помадних цукерок, яка містить диссутор, обладнаний змійовиком та барботером, для приготування цукрово-паточного сиропу, змішувач для змішування цукрово-паточного сиропу із згущеним молоком при виробництві молочної помади, проміжну місткість для зберігання цукрово-паточного, цукровопаточного фруктового або цукрово-паточного молочного сиропу, сполучену за допомогою плунжерного насосу із змійовиковою варильною колонкою, з'єднаною через паровідділювач з помадозбивальною машиною ШАЕ-800, що складається з циліндра, в якому обертається шнек, шести секцій - трьох робочих, однієї приймальної та двох опорних, темперувальну машину ТМ-250 для темперування та вимішування помади, сполучену через шестеренчастий насос з цукеркове відливальною машиною СГА в крохмаль, вузол очистки від крохмалю, глазуровальну машину ТМ100 і горизонтальну темперувальну машину ШТА та обгорткові автомати А2-ШЗП, РУМ автоматів [Технологічні інструкції по підготовці сировини та півфабрикатів до виробництва цукерок, ірису та шоколаду, ДЕРЖХАРЧПРОМ УКРАЇНИ, ЗАТ "Укркондитер", Київ, 1997]. Зазначена лінія працює за "могульною" схемою, яка не забезпечує стабільної якості продукції. В лінії відсутня система автоматичного дозування цукру, патоки, згущеного молока, фруктового пюре, немає комплексних ділянок автоматичного підготування (темперування) шоколадної глазурі, автоматичної безперервної системи приготування сиропів, їх уварювання, збивання помадних мас, автоматичної ділянки глазурування корпусів цукерок, подання цукерок на пакування. Крім того, лінія не передбачає одночасного відливання двох або трьох цукеркових мас, тому що вона призначена для виробництва тільки одного виду помади. В основу корисної моделі поставлено задачу створення технологічної лінії з виробництва помадних цукерок, яка би працювала за "безкрохмальною" схемою, мала систему дозування сировини, комплексні автоматичні ділянки, включаючи комплексну автоматичну ділянку безперервного та одночасного відливання двох помадних цукеркових мас, двох помадних цукеркових мас разом з начинкою та помадної цукеркової маси разом з домішками розміром 2-Змм для виробництва цуке рок з різною комбінацією помадних мас, що розширить асортимент продукції. Поставлену задачу вирішують тим, що в технологічній лінії з виробництва помадних цукерок, яка містить послідовно з'єднані змішувальну місткість, проміжний резервуар, варильну машину, помадозбивальну машину, відливальну машину, глазурувальну та темперувальну машини, обгорткові автомати, згідно з корисною моделлю, вона додатково містить станцію приготування жиру, вузол приготування желеутворювального розчину, універсальний варильний апарат періодичної дії CARASTAR для приготування желейних та карамельних мас, як змішувальну місткість використано автоматичну розважувально-змішувальну місткість AVTOGRAV D та додаткову розважувальнозмішувальну місткість AVTOGRAV В, обидві з вузлами дозування інгредієнтів, як варильну машину дві плівкові варильні установки роторного типу SUCROFILM, як помадозбивальну машину - дві помадозбивальні машини MICRON безперервної дії, кожна з яких містить охолоджувальний і збивальний шнек та два темперувальні шнеки, як відливальну машину використовують відливальну головку, що має дві або три секції та три нагрівальні прилади, Як автоматичну розважувально-змішувальну місткість AVTOGRAV D може бути використано AVTOGRAV D 500. Додаткова розважувально-змішувальна місткість AVTOGRAV В містить вузол дозування згущеного молока з електричним пневматичним дозувальним клапаном DN 65 для грубого/тонкого дозування, вузол дозування жиру з електричним пневматичним дозувальним клапаном DN 32 для грубого/тонкого дозування, вузол дозування желеутворювального розчину з електричним пневматичним дозувальним клапаном DN 40 для грубого/тонкого дозування. Як додаткову розважувально-змішувальну місткість AVTOGRAV В може бути використано AVTOGRAV В 100. Станція приготування жиру містить жиротопку, сполучену через трубопровід зі змішувальною місткістю з мішалкою для жирової суспензії, з'єднану за допомогою насоса-дозатора для жиру з двома витратними місткостями, сполученими з вузлами дозування преміксу. Вузол приготування желеутворювального розчину містить змішувальну місткість і витратну місткість, сполучені з насосом. Як універсальний варильний апарат періодичної дії CARASTAR може бути використано CARASTAR 300. Як плівкові варильні установки роторного типу SUCROFILM може бути використано SUCROFILM 500. Як помадозбивальні машини MICRON може бути використано MICRON 600. Як глазурувальну машину може бути використано GROSSMASTER СТ 100. Як темперувальну машину може бути використано "Турботемпер ТС". Як обгорткові автомати може бути використано "Nouafima". 8954 В технологічну ЛІНІЮ вмонтовано систему контрольних датчиків для контролювання параметрів технологічного процесу Технологічна ЛІНІЯ може містити два Конті змішувачі типу SNN 400 для безперервного змішування домішок розміром 2-Змм з помадною масою Технологічна ЛІНІЯ, ЩО пропонується, включає в себе наступні ділянки виробництва - комплексну ділянку автоматичної системи дозування на ЛІНІЮ цукру, патоки, згущеного молока, фруктового пюре, жиру, - комплексну ділянку автоматичної безперервної системи приготування сиропів, їх уварювання, збивання помадних мас, - комплексну автоматизовану ділянку безперервного та одночасного відливання двох або трьох цукеркових мас, охолодження та вивантаження з форм, - комплексну ділянку автоматичного підготування, (темперування) шоколадної глазурі, - комплексну автоматичну ділянку глазурування корпусів цукерок, - комплексну ділянку автоматичного подання цукерок на загортання та пакування Усі стади процесу виробництва здійснюють за заданою програмою у ВІДПОВІДНОСТІ З рецептурами Увесь хід технологічного процесу, усі технологічні параметри відображено на моніторі Оператор лінії може миттєво проконтролювати параметри технологічного процесу у будь-якій точці завдяки системі контрольних датчиків, вмонтованих у лінію Комплексне обладнання дозволяє використовувати комбінацію одночасного відливання двох типів помад, наприклад, цукрової на зовнішню оболонку та молочної у внутрішню Технологічна ЛІНІЯ, ЩО заявляються, дозволяє не лише розширити асортимент продукції, але й створити поліпшену смакову гаму помадних цукерок через гармонічний та економічно доцільний підбор двох помадних мас за двома різними рецептурами, комбінувати усі види помад - молочну, цукрову, крем-брюле, фруктову - між собою у широкому діапазоні Технологічна ЛІНІЯ ДОЗВОЛЯЄ виробляти не ли ше помадні цукерки з різною комбінацією помадних мас, але й одночасно відливати помадні маси з рідкими начинками - желейною або карамельною начинкою "тофі" Технічна комплектація лінії дозволяє випускати цукерки групи "тріпл-шот", тобто такі, в яких помадний корпус цукерки одночасно відливають з двох різних помадних цукеркових мас, а начинкою є желе або карамель "тофі" Технологічна ЛІНІЯ ДОЗВОЛЯЄ отримати цукерки стабільної якості Корисна модель пояснюється рисунком, де зображено технологічну ЛІНІЮ З виробництва помадних цукерок за "безкрохмальною" схемою Технологічна ЛІНІЯ З виробництва помадних цукерок містить автоматичну розважувальнозмішувальну МІСТКІСТЬ AVTOGRAV D, наприклад, AVTOGRAV D 500, - 1 і додаткову розважувальнозмішувальну МІСТКІСТЬ AVTOGRAV В, наприклад AVTOGRAV В 100, - 2, насос 3 для подання жиру до розважувально-змішувальної МІСТКОСТІ AVTOGRAV D - 1 та додаткової розважувальнозмішувальної МІСТКОСТІ AVTOGRAV В - 2, насос 4 для подання фруктового пюре до розважувальнозмішувальної місткості AVTOGRAV D - 1, роторнопоршневий насос 5, що обігрівається, для подання патоки до розважувально-змішувальної МІСТКОСТІ AVTOGRAV D - 1, роторно-поршневий насос 6, що обігрівається, для подання згущеного молока до розважувально-змішувальної МІСТКОСТІ AVTOGRAV D - 1 та до додаткової розважувальнозмішувальної МІСТКОСТІ AVTOGRAV В - 1, трубопровід 7 для подання води Розважувально-змішувальна МІСТКІСТЬ AVTOGRAV D - 1 призначена для автоматичного зважування, нагрівання та перемішування рідкої, кристалічної та порошкоподібної сировини згідно з вибраною рецептурою за допомогою якірної мішалки зі скребками Додаткова розважувально-змішувальна місткість AVTOGRAV В - 2 містить вузол дозування згущеного молока з електричним пневматичним дозувальним клапаном DN 65 для грубого/тонкого дозування, вузол дозування жиру з електричним пневматичним дозувальним клапаном DN 32 для грубого/тонкого дозування, вузол дозування желеутворювального розчину з електричним пневматичним дозувальним клапаном DN 40 для грубого/тонкого дозування Технологічна ЛІНІЯ має вузол дозування цукрупіску, що містить накопичувальну лійку 8 для цукру-шску, з'єднано шнековим транспортером 9 з лійкою 10, яку сполучено вібраційним жолобом 11 для грубого/тонкого дозування з вузлами дозування 12 інгредієнтів до AVTOGRAV D-1 Технологічна ЛІНІЯ має станцію з приготування жиру 13, що містить жиротопку 14, сполучену через насос 3 з розважувально-змішувальною МІСТКІСТЮ AVTOGRAV D - 1 та додатковою розважувально-змішувальною МІСТКІСТЮ AVTOGRAV В - 2 Трубопровід 15 сполучено зі змішувальною МІСТКІСТЮ 16 з мішалкою, а далі за допомогою насосудозатору 17 для жиру - з двома витратними місткостями 18 і через два вузли дозування преміксу 19-з таблетувальною частиною другого темперувального шнека 20 помадозбивальної машини MICRON, наприклад, MICRON 600, - 21 Розважувально-змішувальна МІСТКІСТЬ AVTOGRAV D - 1 сполучена з двома проміжними резервуарами 22 з якірними мішалками, що оснащено тефлоновими скребками, для зберігання помадних сиропів Проміжні резервуари 22 за допомогою роторно-поршневих насосів 23, що обігріваються, з'єднано з двома плівковими варильними установками роторного типу SUCROFILM, наприклад, SUCROFILM 500, - 24, які з'єднано з двома помадозбивальними машинами MICRON - 21 безперервної дії, кожна з яких містить охолоджувальний та збивальний шнек 25 для охолодження помадного сиропу і збивання з великим зусиллям розрізу та два темперувальні шнеки 20 вимішування інгредієнтів і темперування помадної маси Технологічна ЛІНІЯ має вузол приготування желеутворювального розчину, який містить змішувальну МІСТКІСТЬ 26, витратну МІСТКІСТЬ 27 та насос 28 для подання желеутворювального розчину до 8954 вузла дозування 12 розважувально-змішувальної місткості AVTOGRAV D - 1 та до дозувального пристрою 29 додаткової розважувальнозмішувальної місткості AVTOGRAV В - 2. Дві помадозбивальні машини MICRON, наприклад, MICRON 600, - 21 сполучені з проміжними місткостями ЗО з мішалками, які трубопроводами 31 та за допомогою насосів 32 з'єднано з відливальною головкою 33. З трубопроводом 31 сполучено насос-дозатор 34 для введення смакових та ароматичних домішок. Статичний змішувач 35 вмонтовано у трубопровід 31. Технологічна лінія має універсальний варильний апарат періодичної дії CARASTAR, наприклад, CARASTAR 300, - 36 для приготування желейних та карамельних мас, який сполучено з резервуаром 37 з якірною мішалкою для желейної та карамельної маси, що трубопроводом 38 з'єднано через насос-дозатор 39 для подання готової желейної або карамельної маси, 2-секційний дозувальний насос 40, 1-секційний дозувальний насос 41 для рідкої кислоти та статичний змішувач 42 з відливальною головкою 33. Частотний перетворювач 43 вмонтовано у трубопровід 38 для вимірювання та регулювання Рн. Відливальна головка 33 може мати дві або три секції та три нагрівальні прилади. Технологічна лінія може також мати два Конті змішувача 44 типу SNN 400 для безперервного змішування домішок розміром 2-3 мм (цукати, кокосова стружка, дроблений горіх) з помадною масою, глазурувальну машину, наприклад, СТ 100, (не показано) і темперувальну машину, наприклад, "Турботемпер ТС" (не показано). В технологічну лінію вмонтовано контрольні датчики (не показано) для миттєвого контролювання параметрів технологічного процесу у будьякій точці, що відображено на моніторі. Технологічна лінія працює наступним чином. З лійки 8, де знаходиться цукор-пісок, його подають вертикальним шнековим транспортером 9 до лійки 10, а звідти вібраційним жолобом 11 для грубого/тонкого дозування до вузлів дозування інгредієнтів 12 AVTOGRAV D - 1. Для приготування рецептурної суміші для молочної помади у розважувально-змішувальну місткість AVTOGRAV D - 1 згідно з рецептурою дозують воду, подаючи її по трубопроводу 7, і цукор у співвідношенні 1:3, перемішують, додають патоку за допомогою роторно-поршневого насоса 5, перемішують, отриману суспензію нагрівають. Рецепт дозувань закладають у комп'ютері згідно з рецептурою. Далі у розважувально-змішувальну місткість AVTOGRAV В - 2 з мішалкою дозують згущене молоко, подаючи його роторно-поршневим насосом 6. З розважувально-змішувальної місткості AVTOGRAV D - 1 суміш одночасно зі згущеним молоком з розважувально-змішувальної місткості AVTOGRAV В - 2 подають до одного з двох проміжних резервуарів 22 для зберігання суспензії. Для приготування рецептурної суміші для цукрової помади та цукрової помади з додатком фруктового пюре перед дозуванням цукру та патоки дозують воду, подаючи її по трубопроводу 7, і 8 фруктове пюре, подаючи його роторно-поршневим насосом 4, а отриману суміш нагрівають для видалення сірчистого ангідриду. Після процесу десульфації у розважувальнозмішувальну місткість AVTOGRAV D - 1 завантажують патоку і цукор, суміш підігрівають. Для приготування рецептурної суміші для помади крем-брюле у розважувально-змішувальну місткість AVTOGRAV D - 1 дозують воду, цукор та патоку. Суспензію нагрівають для розчинення кристалів цукру. Після цього в розважувальнозмішувальну місткість AVTOGRAV D - 1 подають згущене молоко з проміжної місткості. Отриманий сироп нагрівають. З розважувально-змішувальної місткості AVTOGRAV D - 1 сироп подають у проміжний резервуар 22 з мішалкою, обладнаною скребками. Приготовану рецептурну суміш з проміжного резервуара 22 роторно-поршневим насосом 23, що обігріваються, дозовано подають до плівкової варильної установки роторного типу SUCROFILM 24, де рецептурну суміш остаточно уварюють. Далі приготовану суміш по трубопроводу, що обігрівається, надсилають до випарної камери (не показано) для видалення вторинної пари. Потім помадний сироп надсилають у перший охолоджувальний та збивальний шнек 25 помадосбивальної машини MICRON - 21 безперервної дії, де відбувається перемішування та попереднє охолодження сиропу. Охолоджений сироп надсилають у другий темперувальний шнек 20 помадозбивальної машини MICRON - 2 1 , де відбувається охолодження та інтенсивне збивання. На виході з помадозбивальної машини MICRON - 21 додають жир або премікс у таблетувальній частині другого темперувального шнека 20. Жир готують на станції 13 з приготування жиру, що містить жиротопку 14, звідки по трубопроводу 15 за допомогою насоса 3 розтоплений жир подають до змішувальної місткості 16 з мішалкою, а далі за допомогою насосу-дозатору 17 для жиру подають жирову суспензію до витратної місткості (дві) 18, з якої через вузли дозування жиру (або префіксу) 19 жирову суспензію подають до таблетувальної частини другого темперувального шнека 20. З помадозбивальної машини MICRON 600 - 21 помаду разом із жиром (або преміксом) надсилають до проміжної місткості ЗО з мішалкою та по трубопроводу 31 за допомогою насоса 32 - до відливальної головки 33. Смакові та ароматичні домішки за допомогою насоса-дозатора 34 подають у помаду безпосередньо у трубопроводі 31. Можливе також дозування підварки в помаду. Після цього цукеркова маса для рівномірного розподілення смакових та ароматичних домішок проходить статичний змішувач 35, який вмонтовано у трубопровід 31. Для приготування фруктово-желейної маси в розважувально-змішувальну місткість AVTOGRAV D 500 - 1 згідно з робочою рецептурою дозують воду, цукор, патоку, сік, желейний агент, і отриману суспензію нагрівають. 8954 З розважувально-змішувальної місткості AVTOGRAV D - 1 сироп подають до універсального варильного апарату періодичної дії CARASTAR - 36, де суміш уварюють. Звідки уварену масу надсилають до резервуару 37 з якірною мішалкою для желейної та карамельної мас, а далі трубопроводом 38 за допомогою насоса-дозатора 39 - до відливальної головки 33. Смакові та ароматичні домішки за допомогою 2-секційного насоса-дозатора 40 подають у желейну масу безпосередньо в трубопроводі 38. Лимонну кислоту 1-секційним дозувальним насосом 41 дозують перед статичним змішувачем 42 в залежності від Рн, що вимірюють та регулюють частотним перетворювачем 43, вмонтованим у трубопровід 38. Для приготування маси "тофі" в розважувально-змішувальну місткість AVTOGRAV D - 1 згідно з робочою рецептурою дозують воду, цукор, патоку, згущене молоко, жировий агент, і отриману суспензію нагрівають. З розважувально-змішувальної місткості AVTOGRAV D - 1 сироп подають до універсального варильного апарату періодичної дії CARASTAR - 36, де суміш уварюють. Звідки уварену масу подають до резервуару 37 з якірною мішалкою, а далі по трубопроводу 38 за допомогою насосадозатора 39 - до відливальної головки 33. Смакові та ароматичні домішки за допомогою 2-секційного насоса-дозатора 40 подають у масу безпосередньо в трубопроводі 38. Також можливо дозування в масу "тофі" какао тертого або глазурі безпосередньо у трубопроводі 38 перед статичним змішувачем 40. Жировий агент, як і желейний, готують у спеціальній місткості (не показано) з обігріванням. Зважування сировини для приготування начинок може здійснюватися безпосередньо в CARASTAR - 36. Для додавання домішок розміром 2-Змм у помадну масу можуть використовувати Контізмішувачі 44. Керування та контролювання системою відливання здійснюють за допомогою електронної системи. Всі настоювання, що належать до відливання продукту (вага, швидкість відливання тощо), настроюють на керувальному комп'ютері (не показано). 10 Після того, як форма встала у позицію відливання, починають цикл відливання на відливальній головці 33, що має три секції. При використанні двосекційної відливальної головки відливання здійснюють наступним чином: в першу секцію подають помадну цукеркову масу, яка буде оболонкою корпусів цукерок, у другу секцію - помадну цукеркову масу, желе або "тофі" (начинка корпусів цукерок. При використанні трисекційної відливальної головки відливання цукерок з начинками "тофі" і желе здійснюють наступним чином: в першу та третю секції подають помадну цукеркову масу, яка буде оболонкою корпусів цукерок, у другу секцію желе або "тофі" (начинка корпусів цукерок). При використанні трисекційної відливальної головки відливання цукерок з помадною начинкою здійснюють наступним чином: у першу секцію подають помадну цукеркову масу, яка буде оболонкою корпусів цукерок, у третю секцію - помадну цукеркову масу (начинка корпусів цукерок). Після відливання силіконові форми з масою надсилають в охолоджувальну шафу (не показано), де вироби охолоджуються. Охолоджені корпуси цукерок витягають з форм двома рядами валків, які прокочують по гнучкому оборотному боці силіконових форм. Вироби, витягнуті з форм, розміщують упорядковано на ґратчастій смузі, і в такому положенні вони надходять на сітку глазурувальної машини СТ 100 (не показано). Глазур надсилають у темперувальну машину "Турботемпер ТС" (не показано) для темперування шоколадної маси. Оттемперована глазур надходить до глазурувальної машини СТ 100, де відбувається покриття корпусів цукерок. Далі готові цукерки стрічковим транспортером (не показано) подають до обгорткових автоматів "Nouafima", де їх загортають. Усі стадії процесу виробництва здійснюють за заданою програмою у відповідності з рецептурами. Увесь хід технологічного процесу, усі технологічні параметри відображено на моніторі. Оператор лінії може миттєво проконтролювати параметри технологічного процесу у будь-якій точці завдяки системі контрольних датчиків, вбудованих у лінію. Корисна модель пояснюється прикладами, де в таблиці показано склад різних сортів цукерок, виготовлених на технологічній лінії, що заявляється. Таблиця Назва цукерок 1 "Гранд-Конти" фундук Транд-Конти" кокос Склад 2 Цукерки куполоподібної форми, глазуровані шоколадною або кондитерською глазур'ю. Корпуси цукерок складається з молочної помади з додаванням рослинного жиру, фундукової пасти, какао тертого, горіху фундука дробленого та коньяку. Цукерки куполоподібної форми, глазуровані шоколадною або кондитерською глазур'ю. Корпуси цукерок складається з молочної помади з додаванням рослинного жиру, кокосової стружки та коньяку. 11 8954 12 Продовження таблиці 1 "Беліссімо" крем-брюле "Беліссімо" коньячна горіхово "Беліссімо" кавово-лікерна "Беліссімо" бейліз "Беліссімо" ромова вишня "Беліссімо" бьянко "Беліссімо" коньяк з лимоном "Мелодика" вишнева мелодія "Мелодика" яблучна нота "Мелодика" акорд лимонний "Мелодика" персикова соната 2 Цукерки куполоподібної форми, глазуровані шоколадною або кондитерською глазур'ю. Корпуси цукерок складається з оболонки та начинки. Оболонка корпусів складається з помади крем-брюле з додаванням рослинного жиру та коньяку. Начинкою є м'яка карамель. Цукерки куполоподібної форми, глазуровані шоколадною або кондитерською глазур'ю. Корпуси цукерок складається з оболонки та начинки. Оболонка корпусів складається з молочної помади з додаванням рослинного жиру та какао тертого. Начинка складається з м'якої карамелі з вмістом какао тертого та спирту. Цукерки куполоподібної форми, глазуровані шоколадною або кондитерською глазур'ю. Корпуси цукерок складається з оболонки та начинки. Оболонка корпусів складається з молочної помади з додаванням рослинного жиру, какао тертого та розчинної кави. Начинка складається з м'якої карамелі з вмістом какао тертого та спирту. Цукерки куполоподібної форми, глазуровані шоколадною або кондитерською глазур'ю. Корпуси цукерок складається з оболонки та начинки. Оболонка корпусів складається з молочної помади з додаванням рослинного жиру та какао тертого. Начинка складається з м'якої карамелі з вмістом спирту. Цукерки куполоподібної форми, глазуровані шоколадною або кондитерською глазур'ю. Корпуси цукерок складається з оболонки та начинки. Оболонка корпусів складається з молочної помади з додаванням рослинного жиру та какао тертого. Начинка складається з м'якої карамелі з вмістом спирту. Цукерки куполоподібної форми, глазуровані шоколадною або кондитерською глазур'ю. Корпуси цукерок складається з оболонки та начинки. Оболонка корпусів складається з молочної помади з додаванням рослинного жиру. Начинка складається з м'якої карамелі з вмістом спирту. Цукерки куполоподібної форми, глазуровані шоколадною або кондитерською глазур'ю. Корпуси цукерок складається з оболонки та начинки. Оболонка корпусів складається з помади крем-брюле з додаванням рослинного жиру та коньяку. Начинка складається з цукрової помади з додаванням фруктового пюре та рослинного жиру. Цукерки прямокутної форми, глазуровані шоколадною або кондитерською глазур'ю. Корпуси цукерок складається з оболонки та начинки. Оболонка корпусів складається з молочної помади з додаванням рослинного жиру. Начинка складається з цукрової помади з додаванням фруктового пюре та рослинного жиру. Цукерки прямокутної форми, глазуровані шоколадною або кондитерською глазур'ю. Корпуси цукерок складається з оболонки та начинки. Оболонка корпусів складається з молочної помади з додаванням рослинного жиру. Начинка складається з цукрової помади з додаванням фруктового пюре та рослинного жиру. Цукерки прямокутної форми, глазуровані шоколадною або кондитерською глазур'ю. Корпуси цукерок складається з оболонки та начинки. Оболонка корпусів складається з молочної помади з додаванням рослинного жиру. Начинка складається з желейної маси з додаванням лимонного соку. Цукерки прямокутної форми, глазуровані шоколадною або кондитерською глазур'ю. Корпуси цукерок складається з оболонки та начинки. Оболонка корпусів складається з молочної помади з додаванням рослинного жиру. Начинка складається з желейної маси з додаванням персикового соку. 13 Комп'ютерна верстка А Рябко 8954 Підписне 14 Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул Урицького, 45, м Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Глазунова, 1, м Київ - 4 2 , 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Production line for cream production

Автори англійською

Lohvinov Oleh Mykolaiovych

Назва патенту російською

Технологическая линия по производству помадных конфет

Автори російською

Логвинов Олег Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A23G 3/00, B01B 1/00

Мітки: лінія, виробництва, цукерок, помадних, технологічна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-8954-tekhnologichna-liniya-z-virobnictva-pomadnikh-cukerok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Технологічна лінія з виробництва помадних цукерок</a>

Подібні патенти