Вітамінно-мінеральна кормова добавка для бройлерів на основі мінерального концентрату

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Вітамінно-мінеральна кормова добавка для бройлерів на основі мінерального концентрату, яка відрізняється тим, що мінеральний концентрат одержаний з відходів м'ясопереробної промисловості та містить у доступній формі кальцій і фосфор, а також збагачений мікроелементами та вітамінами, відповідно до добової потреби птиці-бройлерів, у наступному співвідношенні компонентів, мас. %: Са - 36 % та Р - 12 %, мікроелементи Fe - 0,6 %, Zn - 1,0 %, Mn - 1,6 %, %, Сu - 0,013 %, Со - 0,016 % (у вигляді солей вугільної кислота), вітаміни А - 0,0144 %, D - 0,0003 %, Е - 0,12 %.

Текст

Реферат: UA 86749 U UA 86749 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до годівлі сільськогосподарської птиці і може бути використана для усунення дефіциту вітамінів та мікроелементів у раціонах та комбікормовій продукції для них. Мінеральні речовини та вітаміни є життєво необхідними для обмінних процесів у організмі птиці. Мікроелементи забезпечують сталість осмотичного тиску та кислотно-основного балансу, включаються в різні реакції обміну речовин, процеси усмоктування, секреції, кровотворення, згортання крові, виділення з організму метаболітів. Вітаміни - це високомолекулярні органічні сполуки різної хімічної будови, які синтезуються головним чином рослинами і частково мікроорганізмами. В організмі вони присутні дуже в малих кількостях, але забезпечують виконання життєво важливих функцій, регулюючи обмінні процеси. Птиця найбільш чутлива до нестачі або надлишку вітамінів та мікроелементів у кормах. Це пов'язано з її біологічними особливостями (високою швидкістю росту, швидким просування корму по шлунково-кишковому тракті, обмеженим всмоктуванням у травному тракті, недостатнім синтезом вітамінів, низькою біологічною доступністю мікроелементів та інше). На потребу балансування вмісту мікроелементів та вітамінів у раціонах і комбікормах птиці має вплив включення у рецептуру сировини багатої на вміст цих біологічно активних речовин. До такої кормової сировини належить, в першу чергу, відходи м'ясокомбінатів та рибокомбінатів. Дана кормова сировина є цінною ще і тому, що мікроелементи в ній знаходяться у високо доступній формі. Адже з літературних джерел відомо і підтверджено нашими дослідженнями, що доступність заліза з рибного борошна, при вмісті 180 мг/кг, знаходиться на рівні 35-40 %. Марганцю, при вмісті 12 мг/кг - 50 %. Цинку, при вмісті 130 мг/кг - 60-70 %. Міді, при вмісті 8 мг/кг - 40-50 %. Проте негативним є той факт, що долю кормової сировини, отриманої в результаті переробки м'яса та риби, у складі раціонів та комбікормів для птиці зменшено і включено більш дешевші інгредієнти. Значний вплив на вміст вітамінів у кормовій сировині мають способи її зберігання, теплова обробка, використання зерна з підвищеною вологістю та нестабілізованих жирів. Дефіцит або надлишок вітамінів і біогенних елементів призводить до виникнення різних захворювань. Дефіцит найчастіше виникає при недостатньому споживанні їх з кормами або внаслідок інших причин. Так, надлишок жиророзчинних вітамінів у кормах спричиняє низьке утримання мікроелементів у організмі тварин. Корми та кормова сировина рослинного походження надзвичайно бідна на вміст жиророзчинних вітамінів, тому раціони, які включають корми рослинного походження, обов'язково балансуються за вмістом цих біологічно активних речовин. Лише вітамін Е в деякій мірі може бути забезпечений рослинними кормами. Тому, потрібно чітко контролювати введення вітамінів в склад раціонів у вигляді вітамінно-мінеральних добавок, адже їх надлишок, так само як недостача негативно впливає на біохімічні процеси у організмі птиці. Відомі мінеральні добавки для балансування комбікормів та раціонів птиці на основі вапняку (1), карбонатіон-кремнисто-цеолітової руди (2), природного цеоліту (3), цеолітовмісного кремнеземистого мергелю (4), бентоніту (5). Їх недоліком є низька засвоюваність, насамперед кальцію, магнію, фосфору, а також низький вміст заліза, марганцю, цинку, міді та недостатнє утримання у організмі. Відомі кормові добавки, які як джерела мікроелементів містять хелатні сполуки [6, 7]. Мікроелементи, що містяться в таких сполуках, знаходяться в легкодоступній формі та добре засвоюються тваринами. Недоліком таких добавок є недостатня поширеність та дороговизна. Відомо, що вітчизняні та зарубіжні виробники виготовляють кормові мінеральні добавки, до складу яких входять біогенні елементи у вигляді солей сірчаної кислоти [8]. Недоліком таких -2 добавок є те, що іон SO4 може викликати ускладнення при обміні речовин в організмі тварини. Потрапляючи у травну систему, він повільно вивільняється із солей сильної кислоти по мірі вилучення біогенного елементу. Під час проходження по шлунково-кишковому тракту даний іон може реагувати з солями слабих кислот і утворювати сполуки - солі сильної кислоти, що негативно вплине на стан здоров'я тварин та їх продуктивність. За прототип нами взято "Вітамінно-мінеральну кормову добавку для сільськогосподарської птиці" (9), в яку вітаміни Е і D вводяться у комплексі з казеїном, що містить солі кальцію, магнію, калію, фосфору та кобальту. Природа передбачила осадження казеїну молочною кислотою. Відповідно солі, які при цьому утворюються, є гарним компонентом та джерелом елементів. Недоліком добавки в цій частині є те, що технологія промислового виробництва казеїну передбачає осадження його соляною кислотою. Тому, згадані елементи, які містяться у ньому, знаходяться у вигляді солей соляної кислоти. Це солі сильної кислоти, які можуть мати шкідливий вплив на організм птиці (10, 11). У склад даної добавки вводиться створений природою мінеральний комплекс - мінерол, який являє собою природні відкладення декембрійського періоду. Завдяки йому добавка 1 UA 86749 U 5 10 15 20 25 збагачується солями кальцію, заліза, калію, магнію, марганцю, йоду, сірки, цинку, міді. Ми уже зазначали, що недоліком природних мінеральних комплексів є низька доступність з них елементів. А також достатньо висока ціна даного природного мінерального комплексу, адже 50 мг мінеролу коштує 85 грн. Задачею корисної моделі є створення вітамінно-мінеральної кормової добавки для курчатбройлерів, яка б забезпечувала організм, у відповідності до норми, вітамінами A, D, E, кальцієм і мікроелементами Fe, Mn, Zn, Cu, Co, а також сприяла вищій продуктивності та не мала токсичного впливу на організм. Суть корисної моделі полягає у тому, що вітамінно-мінеральна кормова добавка для бройлерів виготовлена на основі мінерального концентрату, який одержаний з відходів м'ясопереробної промисловості та містить у доступній формі Са - 36 % і Р - 12 %, збагачений мікроелементами Fe-0,6 %, Zn-1,0 %, Mn-1,6 %, %, Сu-0,013 %, Со - 0,016 % (у вигляді солей вугільної кислоти) та вітамінами А - 0,0144 %, D-0,0003 %, Е - 0,12 %. Доступність кальцію та фосфору з даного мінерального концентрату практично стовідсоткова, що дозволяє використовувати його для балансування раціонів та комбікормів, не використовуючи при цьому трикальційфосфат. Приклади переваги заявленої нами вітамінно-мінеральної добавки ми наводимо нижче. Приклад 1. Для того, щоб встановити доступність елементів з вітамінно-мінеральної добавки на основі мінерального концентрату, нами було проведено балансовий дослід на двох групах бройлерів, віком 4-5 тижнів (табл. 1). Контрольна та дослідна групи отримували однаковий за складом комбікорм. Для курчат-бройлерів контрольної групи комбікорм був збалансований вітамінномінеральним концентратом промислового виробництва, введення якого рекомендовано виробником у кількості 2,5 %. Для забезпечення птиці кальцієм та фосфором вводився трикальційфосфат у кількості 1,3 %. Курчата-бройлери дослідної групи одержували у складі комбікорму вітамінно-мінеральну добавку на основі мінерального концентрату, яка включала жиророзчинні вітаміни: А - 480000 МО/кг, D-120000 МО/кг, Е - 1200 мг/кг та елементи у вигляді солей вугільної кислоти: FeC2O4·Н2О - 5,8 г, ZnCO3-10,2 г, MnCO3-16,7 г, CuCO3-0,132 г, СоСО30,161 г. 30 Таблиця 1 Схема досліду на бройлерах Групи Кількість птиці 1 5 контрольна 2 дослідна 5 Характеристика раціону Ячмінь - 74,9 %, соняшниковий шрот 9,0 %, соєва макуха - 14,0 % (ОК) + вітамінно-мінеральний кормовий концентрат промислового виробництва - 2,5 %, трикальційфосфат - 1,3 %. (ОК) + вітамінно-мінеральна кормова добавка на основі мінерального концентрату - 2,5 % Періоди досліду, їх тривалість зрівняльний обліковий 10 15 10 15 *ОК - основний комбікорм, який включає: ячмінь - 74,9 %, соняшниковий шрот - 9,0 %, соєва макуха - 14,0 % 35 Під час досліду відбиралися зразки корму, залишків та посліду. У кінці облікового періоду формувалися середні зразки, які пройшли відповідну підготовку та дослідження на вміст елементів. Проаналізувавши одержані результати, ми встановили доступність кальцію та основних мікроелементів у організмі курчат-бройлерів контрольної та дослідної групи (табл. 2). 2 UA 86749 U Таблиця 2 Утримання та доступність елементів у організмі курчат-бройлерів Встановлена доступність № п/п елементу з добавки, % (ОК) + вітамінно-мінеральний кормовий концентрат промислового виробництва 1 Кальцій 1000 1190,0 712,5 71 2 Залізо 2,5 14,14 4,5 32 3 Цинк 7,0 4,83 2,2 46 4 Марганець 10,0 4,05 2,0 49 5 Мідь 0,25 1,40 0,9 64 6 Кобальт од 0,22 0,1 45 (ОК) + вітамінно-мінеральна кормова добавка на основі мінерального концентрату 1 Кальцій 1000 1020,0 999,0 98 2 Залізо 2,5 4,8 2,6 54 3 Цинк 7,0 13,6 7,05 52 4 Марганець 10,0 20,0 9,95 49 5 Мідь 0,25 0,31 0,22 71 6 Кобальт 0,1 0,2 0,1 50 Характеристика елементу 5 10 15 Добова норма, мг Спожито з Утримано комбікормом, мг організмом, мг Птиця, яка отримувала розроблену нами вітамінно-мінеральну добавку на основі мінерального концентрату практично повністю була забезпечена відповідно нормі кальцієм, залізом, цинком, марганцем, міддю та кобальтом. Доступність елементів з вітамінномінеральної добавки на основі мінерального концентрату була досить високою порівняно з контрольними курчатами-бройлерами. Приклад 2. Відомо, що комбікорми для бройлерів промислового виробництва часто містять значно вищий вміст жиророзчинних вітамінів або навпаки вони там практично відсутні. Ми уже згадували що ці біологічно активні речовини мають значний вплив на засвоєння елементів з корму та добавок, які вводяться у склад комбікормів. Тому проведено балансовий дослід на бройлерах з метою встановлення норм введення вітамінів A, D, Е, що мають позитивний або мінімальний вплив на доступність елементів з мінерального концентрату та солей елементів, які є складовими добавки (табл. 3). Таблиця 3 Схема досліду на бройлерах Група 1 контрольна 2 дослідна 3 дослідна 4 дослідна 20 25 Кількість птиці 5 5 5 5 Тривалість досліду 49 діб Основний раціон ОК + 10 % (до норми) вітаміну А ОК + 15 % (до норми) вітаміну А ОК + по 10 % (до норми) вітаміну А і D Під час досліджень перевірили ефективність прийнятих норм жиророзчинних вітамінів, а разом з тим вивчили доступність елементів з комбікорму, збалансованого вітамінномінеральною добавкою на основі мінерального концентрату. Перша група була контрольна і отримувала основний раціон, який включав 2,5 % вітамінно-мінеральної балансуючої добавки на основі мінерального концентрату. Друга група отримувала основний раціон і додатково 10 % до норми вітаміну А. Птиця третьої групи отримувала основний раціон і додатково 15 % до норми вітаміну А. Птиця четвертої групи отримувала комбікорм, у якому вміст вітаміну А і D був вищим від норми на 10 %. Під час досліду велось спостереження за зміною ваги у птиці та її середньодобовими приростами (табл. 4). На початку досліду птиця кожної з груп мала приблизно однакову вагу. Друге зважування показало, що різниці у середній вазі по групах майже не має. Під час третього 3 UA 86749 U зважування ми уже помітили різницю між середньою вагою птиці по групах. У рості відстала птиця третьої і четвертої груп, причому четверта найбільше. Таблиця 4 Зміна ваги курчат-бройлерів протягом досліду, г. Характеристика періоду Вага на початку досліду Вага на п'ятнадцяту добу Вага на тридцять першу добу Вага на тридцять восьму добу Вага на п'ятдесят восьму добу 5 10 Контрольна 948 1122 1300 1474 1658 2 дослідна 949 1125 1301 1479 1669 3 дослідна 948 1121 1287 1443 1599 4 дослідна 952 1123 1248 1355 1462 Під час четвертого зважування різниця у вазі ще збільшилася. На кінець досліду одержано підтвердження того, що курчата-бройлери, споживаючи підвищені на 15 % дози жиророзчинного вітаміну А, мали на 4 % нижчу вагу порівняно з контролем, а ті, які одержували в складі раціону вищі на 10 % дози вітаміну А і вітаміну D одночасно - на 12 %. Визначені середньодобові прирости курей-бройлерів доводять, що підвищені дози одночасно кількох жиророзчинних вітамінів у комбікормі негативно впливають на їх ріст та розвиток. Адже різниця між середньодобовими приростами досить суттєва. Так прирости у контрольної птиці були на рівні 14,5 г, а у третій групі 13,3 г, а у птиці четвертої групи, яка споживала комбікорм з одночасно підвищеним вмістом вітаміну А і D лише 10,4 г (табл. 5). Таблиця 5 Середньодобові прирости дослідної птиці Характеристика показника Початкова вага, г Кінцева вага, г Середньодобовий приріст, г Контрольна 948 1658 14,5 2 дослідна 949 1669 14,7 3 дослідна 948 1599 13,3 4 дослідна 952 1462 10,4 15 20 Що стосується утримання елементів у організмі, то у складі комбікорму, щодобово всі дослідні курчата-бройлери отримували макро- та мікроелементи у однаковій кількості відповідно до норми, з врахуванням встановленої їх доступності з кормів - складових компонентів комбікорму. Під час досліду вівся контроль за спожитим кормом і його залишками, за виділеним послідом та його кількістю. Проводилися виїмки та формування середніх проб корму, залишок, посліду. Після проведення належної підготовки середніх проб та визначення у них масової частки кальцію, магнію, заліза, цинку, марганцю та міді було встановлено їх утримання у організмі курчат-бройлерів, відповідно доступність і нестачу (табл. 6). 4 UA 86749 U Таблиця 6 Утримання та доступність елементів у організмі курчат-бройлерів № п/п 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 10 15 20 Характеристика елементу Добова норма, мг Спожито з Утримано комбікормом, мг організмом, мг Комбікорм, збалансований вітамінно-мінеральною добавкою Кальцій 1000 1020,0 1000,0 Залізо 2,5 4,8 2,9 Цинк 7,0 13,6 7,05 Марганець 10,0 20,0 9,95 Мідь 0,25 0,31 0,20 Кобальт 0,1 0,2 0,1 OK+10 % (до норми) вітаміну А Кальцій 1000 1020,0 867,0 Залізо 2,5 4,8 2,9 Цинк 7,0 13,6 6,61 Марганець 10,0 20,0 9,68 Мідь 0,25 0,31 0,19 Кобальт 0,1 0,2 0,09 ОК + 15 % (до норми) вітаміну А Кальцій 1000 1020,0 795,6 Залізо 2,5 4,8 2,4 Цинк 7,0 13,6 6,61 Марганець 10,0 20,0 9,4 Мідь 0,25 0,31 0,22 Кобальт 0,1 0,2 0,08 ОК + по 10 % (до норми) вітаміну А і D Кальцій 1000 1020,0 428,4 Залізо 2,5 4,8 1,25 Цинк 7,0 13,6 4,84 Марганець 10,0 20,0 5,1 Мідь 0,25 0,31 0,13 Кобальт 0,1 0,2 0,08 Встановлена доступність елементу з добавки, % 98 60 52 50 65 50 85 60 48 48 61 45 78 50 49 47 71 40 42 26 36 26 42 40 Отже, організм курчат-бройлерів, який отримує розроблену вітамінно-мінеральну добавку на основі мінерального концентрату, забезпечується вітамінами A, D, Е та кальцієм і основними мікроелементами відповідно норми. Джерела інформації: 1. Україна, Пат. № 12766, МПК А23К1/16. Заяв. № 4945121/SU, 14.06.1991 р., 78.02.1997, бюл. № 1/1997 "Мінеральна добавка для птиці". 2. Російська федерація, Пат. № 2268614, А23К1/16. Заяв. № 2004118731/13, 21.06.2004, опубл. 27.01.2006. "Кормовая минеральная добавка для птицы". 3. Російська федерація, Пат. № 2262863, А23К1/16, А23К1/175 Заяв. № 2003125150/13, 11.08.2003, опубл. 27.10.2005. „Кормовая добавка для профилактики микотоксикозов птицы "Цеотон" и способ ее скармливания". 4. Російська федерація, Пат. № 2044494, А23К1/175 Заяв. № 94039559/15, 16.11.1994, опубл. 27.09.1995. "Кормовая добавка "Порцеол" для сельскохозяйственных животных, птиц и зверей". 5. Україна, Пат. № 58822, МПК А23К1/16. Заяв. № 2002118747, 05.11.2002, опубл. 15.08.2003 "Кормова добавка для птиці". 6. Україна, Пат. № 5714, МПК А01К67/00, А23К1/00, Заяв. № 20040806547, 05.08.2004, Опубл. 15.03.2005, Бюл. № 3, 2005 р. БІОХЕМ LTD. "Спосіб підвищення продуктивності птиці шляхом додавання у склад корму хелатних мікроелементів". 7. Україна, Пат. № 44481, МПК А23К1/16. Заяв. № 2001042541, 17.04.2001 р., Опубл. 15.02.2002. Бюл. № 2, 2002 р. Львівська державна академія ветеринарної медицини ім. С.З. 5 UA 86749 U 5 10 Гжицького "Мікроелементно-хелатний (метіонатний) премікс для молодняка великої рогатої худоби на відгодівлі". 8. Україна, Пат. № 21229, МПК А23К1/16. Заяв. № 2006072133, 29.06.2006 р., Опубл. 15.03.2007. Бюл. № 3, 2007 р. Дніпропетровський державний аграрний університет "Кормова мінеральна добавка для жуйних". 9. Україна, Пат. № 53733, МПК А23К1/16, А23К1/175, Заяв. № 2000021120, 25.02.2000, Опубл. 17.09.2001, Бюл. № 8, 2001 р. ЗАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод". "Вітамінно-мінеральна кормова добавка для сільськогосподарської птиці. 10. Кузнецов С.Г. Биологическая доступность и метаболизм минеральных веществ у молодняка свиней. Автореферат диссертации доктора биологических наук 06.00.07. // ВНИИФБиП Боровск, 1989. - 37 с. 11. Савицький І.В. Біологічна хімія. -К.: Вища школа, 1973. - 488 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 Вітамінно-мінеральна кормова добавка для бройлерів на основі мінерального концентрату, яка відрізняється тим, що мінеральний концентрат одержаний з відходів м'ясопереробної промисловості та містить у доступній формі кальцій і фосфор, а також збагачений мікроелементами та вітамінами, відповідно до добової потреби птиці-бройлерів, у наступному співвідношенні компонентів, мас. %: Са - 36 % та Р - 12 %, мікроелементи Fe - 0,6 %, Zn - 1,0 %, Mn - 1,6 %, %, Сu - 0,013 %, Со - 0,016 % (у вигляді солей вугільної кислота), вітаміни А 0,0144 %, D - 0,0003 %, Е - 0,12 %. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Chornolata Liudmyla Petrivna, Zdor Larysa Petrivna, Lykhach Svitlana Mykolaivna

Автори російською

Чорнолата Людмила Петровна, Здор Лариса Петровна, Лихач Светлана Николаевна

МПК / Мітки

МПК: A23K 1/16

Мітки: концентрату, мінерального, добавка, вітамінно-мінеральна, кормова, основі, бройлерів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-86749-vitaminno-mineralna-kormova-dobavka-dlya-brojjleriv-na-osnovi-mineralnogo-koncentratu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вітамінно-мінеральна кормова добавка для бройлерів на основі мінерального концентрату</a>

Подібні патенти