Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Браслет, що складається з основи, яка має на одному кінці замок, а на другому подовжувач, який відрізняється тим, що вільний від з'єднання з основою кінець подовжувача має замок.

2. Браслет за п. 1, який відрізняється тим, що основу виконують суцільною, або з частин, які з'єднують між собою за допомогою декоративних елементів та/або з'єднувальних елементів.

3. Браслет за п. 1, який відрізняється тим, що основа, або щонайменше одна з її частин, має щонайменше один декоративний елемент.

4. Браслет за пп. 2, 3, який відрізняється тим, що декоративні елементи виконують із каменю та/або металу, та/або сплаву металів, та/або дерева, та/або пластика, та/або скла, та/або намистин, та/або натуральної шкіри, та/або штучної шкіри, та/або текстилю, з отворами для фіксації в них замка подовжувача, та/або замка основи, та/або з'єднувальних елементів.

5. Браслет за п. 1, який відрізняється тим, що подовжувач прикріплюють до основи або декоративного елемента через з'єднувальний елемент.

6. Браслет за п. 1, який відрізняється тим, що замки прикріплюють до основи та/або подовжувача через з'єднувальний елемент.

Текст

Реферат: UA 86473 U UA 86473 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі легкої промисловості і стосується такого ювелірного виробу та виробу біжутерії, як браслет, і може використовуватись як прикраса. Браслети, як наручний аксесуар, давно використовуються людством як прикраси. Традиційно конструкція браслета складається з основи, закріплених на ній декоративних елементів та застібки [1]. Недоліком зазначених браслетів є їх стала, визначена виробником довжина, що, по суті, створює умови для обмеження кола осіб, які їх носять, в залежності від товщини їх рук. Відомий браслет (Свідоцтво Російської Федерації на корисну модель № 8217 від 16.11.1998 p., A44C 5/00), який складається з трьох жорстких ланок (основи браслета), що мають рухоме з'єднання між собою. Середня ланка має гнізда для вставок з каміння. На кінцях крайніх ланок шарнірно закріплено елементи замка у вигляді багатоланкової петлі з одного боку, та пряжки, що розкривається, з іншого. На кінці пряжки розміщено відігнаний перпендикулярно язичок. Конструкція замка дозволяє фіксувати пряжку у різних отворах багатоланкової петлі, і тим самим змінювати довжину браслета. Однак зазначена конструкція замка не дозволяє змінювати довжину браслета у широких межах. В даному випадку мова йде про незначне корегування фіксованої довжини браслета. Також для регулювання довжини браслета відомо використання подовжувача у формі ланцюга [2]. Такий подовжувач прикріплено до одного кінця основи браслета, а інший кінець основи має замок. Замок застібується або у місці з'єднання подовжувача з основою, або до будь-якої ланки подовжувача, залежно від того, якої довжини повинен бути браслет для його фіксації на руці. Конструктивно подовжувач може бути виконано довільної довжини, що дозволяє у широких межах змінювати довжину браслета. Однак у випадках, коли замок застібується або у місці з'єднання подовжувача з основою, або до будь-якої ланки подовжувача, окрім останньої, утворюється вільний, звисаючий сегмент подовжувача. Наявність такого сегмента при експлуатації браслета створює небезпеку відриву подовжувача від основи або розриву подовжувача у місці його з'єднання із замком, за умови чіпляння вільного, звисаючого сегмента за оточуючі предмети. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення надійності фіксації браслета на руці будь-якої товщини за рахунок усунення звисаючого сегмента подовжувача при застібанні замка браслета у місці з'єднання подовжувача з основою або приєднанні до будь-якої ланки подовжувача, окрім останньої. Поставлена задача вирішується в браслеті, який складається з основи; замка, прикріпленого до одного кінця основи; подовжувача, прикріпленого до іншого кінця основи. Вільний від з'єднання з основою кінець подовжувача додатково має замок. Крім цього поставлена задача вирішується також тим, що основу браслета виконують суцільною або з частин, які з'єднують між собою за допомогою декоративних елементів та/або з'єднувальних елементів. Також поставлена задача вирішується тим, що основа або щонайменше одна з її частин, має щонайменше один декоративний елемент. При цьому для вирішення поставленої задачі декоративні елементи виконують із каменю та/або металу, та/або сплаву металів, та/або дерева, та/або пластика, та/або скла, та/або намистин, та/або натуральної шкіри, та/або штучної шкіри, та/або текстилю, з отворами для фіксації в них замка подовжувача, та/або замка основи, та/або з'єднувальних елементів. До того ж поставлена задача вирішується тим, що подовжувач прикріплюють до основи або декоративного елемента через з'єднувальний елемент. Також поставлена задача вирішується тим, що замки прикріплюють до основи та/або подовжувача через з'єднувальний елемент. Під терміном "основа" розуміють центральну, частину браслета, до одного кінця якої прикріплено замок, а до іншого подовжувач, і яка може бути виконана як з одного виду матеріалів (шкіри, штучної шкіри, текстилю, хутра, ланцюга, низки намистин, низки бісеру, низки каміння, низки страз, послідовно з'єднаних намистин, послідовно з'єднаного каміння, послідовно з'єднаних страз), так і з їх довільної комбінації. Під терміном "подовжувач" розуміється ланцюг, або набірна конструкція з ланок різної форми, наприклад у формі кола. Під терміном "з'єднувальний елемент" розуміється кільце, вушко, ланка ланцюга. Під терміном "замок" розуміється пристрій для фіксації окремих рухомих частин ювелірного або виробу з біжутерії. Використовується для застібання бус, намист, інших шийних прикрас, браслетів, ланцюгів. Замки існують різних конструкцій, але для даної корисної моделі мається на увазі: шпренгельний замок, карабінний замок, застібка на костиль, замок крючок [3. - С. 147150; 4. - С. 371-376]. 1 UA 86473 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом полягає в наступному: запропонована конструкція браслета, який складається з основи, прикріплених до основи замка та подовжувача, та прикріпленого до подовжувача другого замка, дозволяє за рахунок фіксації останнього на одному з конструктивних елементів браслета уникнути звисання вільного сегмента подовжувача при фіксації першого замка у місці з'єднання подовжувача з основою, або до будь-якої ланки подовжувача, окрім останньої. При цьому для збільшення елементів, на яких може фіксуватися замок подовжувача, що дозволяє у широких межах корегувати довжину браслета без звисання вільного сегмента подовжувача, основу браслета виконують не обов'язково суцільною. При виконанні основи з частин, кожна з них з'єднується одна з одною за допомогою декоративних елементів та/або з'єднувальних елементів, на яких в свою чергу фіксується замок подовжувача. Декоративні елементи також можуть фіксуватися безпосередньо на основі, або щонайменше на одній з її частин. В свою чергу декоративні елементи виконують із каменю, металу, сплаву металів, дерева, пластика, скла, намистин, натуральної шкіри, штучної шкіри, текстилю тощо з отворами для можливості фіксації в них як замка подовжувача так і замка основи, а також з'єднувальних елементів. Додатково збільшення елементів, на яких може фіксуватися замок подовжувач здійснюється за рахунок того, що подовжувач може бути прикріпленим до основи або декоративного елемента не безпосередньо, а через з'єднувальний елемент. Це саме стосується і замків браслета, які можуть бути прикріплені до основи та/або подовжувача не безпосередньо, а через з'єднувальний елемент. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де на Фіг. 1 наведено загальний вигляд браслета з суцільною основою; на Фіг. 2 - загальний вигляд браслета, основа якого складається з частин; на Фіг. 3 - один з варіантів виконання декоративного елемента; на Фіг. 4 та Фіг. 5 - варіанти виконання складових елементів браслета та з'єднань між ними. Браслет, що складається з основи (1), яка має на одному кінці замок (2), а на другому подовжувач (3), вільний від з'єднання з основою кінець якого має замок (4). Основа браслета може бути виконана суцільною (1а) або з частин (1б). При цьому частини основи з'єднані між собою декоративними елементами (5) та/або з'єднувальними елементами (6) у будь-якій варіантах виконання, реалізація яких є зрозумілою та очевидною для фахівця зі створення ювелірних або виробів з біжутерії (див., наприклад, Фіг. 2; Фіг. 5b, c, d). Декоративні елементи браслета можуть не тільки з'єднувати частини основи, а й бути прикріпленими до основи або її частин будь-яким способом, що використовується при виробництві ювелірних та виробів з біжутерії і може бути застосованим у даному випадку (див. наприклад Фіг. 1; Фіг. 4a-g, i; Фіг. 5b). Для цього, а також для приєднання замків (2, 4), вони мають отвори (7). Найкращий варіант виконання декоративного елемента, який дозволяє зробити в ньому зазначені вище отвори, це із каменю, металу, сплаву металів, дерева, пластика, скла, намистин, натуральної шкіри, штучної шкіри, текстилю, тощо. Конструктивно всі елементи браслета (основа, або її частини, подовжувач, замки, декоративні елементи) можуть приєднуватися один до одного безпосередньо, або через з'єднувальний елемент (6), що у даному випадку є переважним варіантом виконання корисної моделі. Нижче наведено окремі приклади виконання корисної моделі, її елементів та зв'язків між ними. Суцільна основа браслета або основа, що складається з окремих частин, може бути виконана зі стрічок довільної ширини, довжини та форми із штучної та/або натуральної шкіри та/або текстилю та мати, за необхідності, наскрізні отвори довільної форми, розміру та в будьякій кількості (Фіг. 4a-f). Зазначені отвори можуть мати оброблені або не оброблені краї (Фіг. 4а, b, с), краї декоровані люверсами (Фіг. 4d), вишивкою або малюнком (Фіг. 4е), до яких можливо приєднувати декоративні та/або з'єднувальні елементи та/або фіксувати замки. Наприклад, до отворів на основі браслета за допомогою декоративних та/або з'єднувальних елементів може бути прикріплений ланцюг та/або низка намистин, та/або низки бісеру, та/або низки каміння, та/або низки страз. Також суцільна основа браслета, або основа, що складається з окремих частин, може бути виконана з ланцюга або з декількох ланцюгів довільної форми (Фіг. 4і). Окремими, але не виключними, варіантами приєднання декоративних елементів до основи браслета є: приєднання до отворів на основі безпосередньо або за допомогою з'єднувальних елементів (Фіг. 4а-f); нанизування на основу (Фіг. 4g); у вигляді заклепок будь-якої форми та розміру (Фіг. 4h); приєднання до ланок основи та/або подовжувача безпосередньо або за допомогою з'єднувальних елементів (Фіг. 4і). 2 UA 86473 U 5 10 15 20 Для покращення споживчих характеристик браслета його основа може бути виконана ажурною (Фіг. 4f) та мати малюнок (Фіг. 5а) виконаний фарбою, або методом пірографії, або методом тиснення, або методом вирізання, або методом декупажу, або методом штампування, або методом друкування або іншими відомими способами. Як декоративний елемент може використовуватись годинник (Фіг. 5d). Викладена вище інформація дає повну уяву про можливість реалізації заявленої корисної моделі у різних варіантах її виконання середнім фахівцем в галузі виготовлення виробів біжутерії, зокрема браслетів. Наведений приклад підтверджує досягнення технічного результату заявленої корисної моделі, а саме: підвищення надійності фіксації браслету на руці будь-якої товщини за рахунок усунення звисаючого сегмента подовжувача при застібанні замка браслета у місці з'єднання подовжувача з основою, або приєднанні до будь-якої ланки подовжувача, окрім останньої. При цьому заявлена корисна модель відрізняється від відомих аналогів введенням додаткового конструктивного елемента - замка для подовжувача, і, як наслідок, новою сукупністю конструктивних елементів та зв'язків між ними. Джерело інформації: 1. Джудит Миллер. Справочник коллекционера "Ювелирные украшения" / Джудит Миллер [пер. с англ. И.В. Артемова, ред. Т. Карпенко]. - М.: ACT. Астрель, 2004. - 256 с. 2. Энциклопедия драгоценных камней и лечебных минералов / Джаспер Стоун. - Спб.: ООО "СЗКЭО", 2008 г. - 272 с. 3. Телесов М.С. Изготовление и ремонт ювелирных изделий. / Телесов М.С., Ветров А.В. М.: Легпромбытиздат, 1986. - 192 с. 4. Бреполь Э. Теория и практика ювелирного дела / Бреполь Э.; [пер. с нем. В.П. Кузнецова]. - Л.: "Машиностроение", Ленинградское отделение, 1982. - 384 с. 25 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 40 1. Браслет, що складається з основи, яка має на одному кінці замок, а на другому подовжувач, який відрізняється тим, що вільний від з'єднання з основою кінець подовжувача має замок. 2. Браслет за п. 1, який відрізняється тим, що основу виконують суцільною або з частин, які з'єднують між собою за допомогою декоративних елементів та/або з'єднувальних елементів. 3. Браслет за п. 1, який відрізняється тим, що основа або щонайменше одна з її частин, має щонайменше один декоративний елемент. 4. Браслет за пп. 2, 3, який відрізняється тим, що декоративні елементи виконують із каменю та/або металу, та/або сплаву металів, та/або дерева, та/або пластика, та/або скла, та/або намистин, та/або натуральної шкіри, та/або штучної шкіри, та/або текстилю, з отворами для фіксації в них замка подовжувача та/або замка основи, та/або з'єднувальних елементів. 5. Браслет за п. 1, який відрізняється тим, що подовжувач прикріплюють до основи або декоративного елемента через з'єднувальний елемент. 6. Браслет за п. 1, який відрізняється тим, що замки прикріплюють до основи та/або подовжувача через з'єднувальний елемент. 3 UA 86473 U 4 UA 86473 U 5 UA 86473 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Sorokina Ganna Mykolaivna

Автори російською

Сорокина Анна Николаевна

МПК / Мітки

МПК: A44C 5/00

Мітки: браслет

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-86473-braslet.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Браслет</a>

Подібні патенти