Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Опорна рама крокуючого екскаватора, що виконана у вигляді круглої плити, що складена з окремих транспортабельних частин, сполучених за допомогою кріпильних елементів і що містить нижній опорний настил, верхній настил з привареними елементами для кріплення нижнього рейкового кругу та опорним елементом цапфи центральної, і розташовані між ними зовнішню вертикальну кільцеву стінку, розміщену у зоні установлення нижнього рейкового круга та систему взаємно пересічених вертикальних подовжніх і поперечних стінок, що утворюють просторову раму, яка розділяє опорну плиту на окремі секції, яка відрізняється тим, що опорна плита забезпечена вертикальною кільцевою стінкою, встановленою концентрично до зовнішньої вертикальної кільцевої зовнішньої стінки і з'єднана з вертикальними подовжніми і поперечними стінками і додатковими ребрами жорсткості, привареними до нижнього настилу, по середині між вертикальними стінками, а вищезазначені окремі транспортабельні частини утворені розділенням кругової плити вертикальними паралельними площинами, що проходять уздовж подовжніх стінок, за умови утворення двох однакових бічних частин і розміщеної між ними центральної частини, при цьому складові частини в зонах верхнього та нижнього настилів зв'язані один з одним внахлест та скріплені призонними болтами, а кріплення частин в місцях сполучення їх з вертикальними бічними стінками виконані за допомогою високоміцних болтів (прогоничів) і електрозаклепок, крім того кутові секції бічних частин кругової плити додатково забезпечені радіальними стінками, зв'язаними з кільцевими стінками та верхнім і нижнім настилами.

2. Опорна рама крокуючого екскаватора за п. 1, яка відрізняється тим, що опорний елемент цапфи центральної виконаний у вигляді цільного потовщеного механічно обробленого листа, а вертикальні стінки в центральній частині, в зоні установки центральної цапфи, виконані із більш товстого металопрокату, чим основні несучі вертикальні стінки.

3. Опорна рама крокуючого екскаватора за п. 1, яка відрізняється тим, що основні несучі елементи металоконструкцій, наприклад верхній і нижній настили, вертикальні кільцеві і прямолінійні стінки виконані із сталі з високими механічними властивостями, за умови забезпечення експлуатації опорної рами при низьких температурах, наприклад до - 60 °C.

4. Опорна рама крокуючого екскаватора за п. 1, яка відрізняється тим, що на зовнішній опорній частині нижнього настилу, по периметру бази, у зоні зовнішньої кільцевої стінки додатково приварений захисний кільцевий платик, наприклад з високоміцної сталі.

Текст

Реферат: Опорна рама крокуючого екскаватора виконана у вигляді круглої плити, що складена з окремих транспортабельних частин, сполучених за допомогою кріпильних елементів, і що містить нижній опорний настил, верхній настил з привареними елементами для кріплення нижнього рейкового кругу та опорним елементом цапфи центральної, і розташовані між ними зовнішню вертикальну кільцеву стінку, розміщену у зоні установлення нижнього рейкового круга та систему взаємно пересічених вертикальних подовжніх і поперечних стінок, що утворюють просторову раму, яка розділяє опорну плиту на окремі секції. Опорна плита забезпечена вертикальною кільцевою стінкою, встановленою концентрично до зовнішньої вертикальної кільцевої зовнішньої стінки і з'єднана з вертикальними подовжніми і поперечними стінками і додатковими ребрами жорсткості, привареними до нижнього настилу, по середині між вертикальними стінками. Вищезазначені окремі транспортабельні частини утворені розділенням кругової плити вертикальними паралельними площинами, що проходять уздовж подовжніх стінок, за умови утворення двох однакових бічних частин і розміщеної між ними центральної частини. При цьому складові частини в зонах верхнього та нижнього настилів зв'язані один з одним внахлест та скріплені призонними болтами, а кріплення частин в місцях сполучення їх з вертикальними бічними стінками виконані за допомогою високоміцних болтів (прогоничів) і електрозаклепок. Крім цього кутові секції бічних частин кругової плити додатково забезпечені радіальними стінками, зв'язаними з кільцевими стінками та верхнім і нижнім настилами. UA 86239 U (54) ОПОРНА РАМА КРОКУЮЧОГО ЕКСКАВАТОРА UA 86239 U UA 86239 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до крокуючих екскаваторів-драглайнів, а саме до складених опорних рам екскаваторів-драглайнів, і може бути використана під час їх виготовлення. Відома опорна рама (база) крокуючого екскаватора ЕШ-15/90, яка за конструкцією є круглою плитою (просторовою металоконструкцією), що складається з системи рівномірно розташованих по колу радіальних балок, що пересічні системою концентрично розташованих кругових балок. Поясами кругових і радіальних балок є нижній і верхній листи або настили рами. Ця конструкція рами розділена монтажними стиками на одну центральну і дванадцять радіальних секцій [див. наприклад книгу: X.А. Вінокурскій "Стальные конструкции в тяжелом машиностроении". - М. - Свердловськ: МАШГИЗ, 1960. - С. 256-257, фіг. 131.]. До недоліків відомої опорної рами слід віднести велику кількість монтажних частин, що збільшило складність її виготовлення та терміни і складність її монтажу у замовника. Відомі також опорні рами (бази) крокуючих екскаваторів - драглайнів ЕШ-10/70, ЕШ - 13/50, ЕШ-11/70 або ЕШ-14/50, що за конструкцією також є круглою плитою, що складена з системи рівномірно розташованих по колу радіальних балок, пересічених системою концентрично розташованих колових балок. Поясами колових і радіальних балок є нижній та верхній настили рами. Відомі конструкції рами розділені монтажними стиками на одну центральну секцію та три радіальні секції, що сполучені за допомогою високоміцного кріплення, [(див. наприклад, Каталог МП "МОНТОРЕМ", "Запасні частини до екскаватора ЕШ - 10/70А (ЕШ - 13/50)", Кемерово, 1992 р.] До недоліків відомої рами слід віднести складність її монтажу, а також необхідність постійного контролю моментів затягування високоміцного кріплення в монтажних стиках, які знаходяться під інтенсивною дією вигинаючих моментів, а також необхідність виконання додаткової підготовки монтажних стиків під час монтажу у замовника. Відома також конструкція опорної рами екскаваторів ЕШ -14/75 або ЕШ - 25 /100, що також є круглою плитою, що складена з системи пересічних між собою подовжніх і поперечних балок, та системи радіальних балок і кругової зовнішньої балки. Поясами подовжніх, поперечних, кругових та радіальних балок є нижній і верхній настили рами. Відома конструкція рами складена з п'яти окремих частин, з'єднаних за допомогою чотирьох паралельних монтажних стиків, що виконані із застосуванням високоміцного кріплення, [див. наприклад, книгу X.А. Вінокурскій "Стальные конструкции в тяжелом машиностроении". - М. - Свердловськ: МАШГИЗ, 1960. - С. 257-258, фіг. 132.]. Відома опорна рама за сукупністю істотних ознак є найбільш близькою до заявленої корисної моделі, і може бути прийнята як найбільш близький аналог (прототип). Відома опорна рама та опорна рама, що заявляється, містять наступні схожі істотні ознаки: опорна кругла плита, щоскладена з розташованої усередині зовнішньої кільцевої балки системи пересічних між собою подовжніх, поперечних і радіальних балок. Поясами подовжніх, поперечних, кругових та радіальних балок є нижній та верхній настили рами. Опорна рама складена з окремих частин, з'єднаних за допомогою паралельних монтажних стиків, що виконані із застосуванням високоміцного кріплення До недоліків прототипу можна віднести його низьку надійність і довговічність, що є наслідком низької опірності вигинаючим моментам, що виникають в процесі копання або "крокування" екскаватора, яка обумовлена тим, що опорну раму розділено монтажними стиками на п'ять паралельних частин. Крім цього місця сполучення окремих частин опорної рами (монтажні стики) піддаються під час експлуатації інтенсивному зносу, що також зменшує довговічність та надійність опорної рами. В основу корисної моделі поставлено задачу підвищити довговічність та надійність опорної рами крокуючого екскаватора шляхом підвищення її жорсткості, і за рахунок технічного результату, що полягає в підвищенні конструктивних ресурсів рами протистояти втомному руйнуванню. Для отримання зазначеного технічного результату, в опорній рамі крокуючого екскаватора, що виконана у вигляді круглої плити, яка складена з окремих транспортабельних складових частин, сполучених за допомогою кріпильних елементів, і що містить нижній опорний настил, верхній настил з привареними елементами кріплення нижнього рейкового кругу та зубчастого вінця і опорним елементом цапфи центральної, і розташовані між ними зовнішню вертикальну кільцеву стінку, що розміщена у зоні кріплення нижнього рейкового круга та систему взаємно пересічених вертикальних, подовжніх і поперечних стінок, що утворюють просторову раму, яка розподіляє опорну плиту на окремі секції, опорна плита додатково забезпечена вертикальною кільцевою стінкою, встановленою концентрично до зовнішньої вертикальної кільцевої стінки і поєднана з вертикальними подовжніми і поперечними стінками, та додатковими ребрами жорсткості, що приварені до нижнього настилу, в середині між вертикальними стінками, а 1 UA 86239 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 вищезазначені складові частини утворені розділенням кругової плити вертикальними паралельними площинами, що проходять уздовж подовжніх стінок за умови утворення двох однакових бічних складових частин і розміщеної між ними центральної складової частини, при цьому складові частини в зонах верхнього та нижнього настилів зв'язані один з одним внахлест та скріплені призонними болтами, а кріплення частин в місцях сполучення їх з вертикальними бічними стінками, виконані за допомогою високоміцних болтів і електрозаклепок, крім того кутові секції бічних складових частин кругової плити додатково забезпечені радіальними стінками, зв'язаними з кільцевими стінками та верхнім і нижнім настилами. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом полягає у такому. За рахунок того, що опорна плита забезпечена вертикальною кільцевою стінкою, встановленою концентрично до зовнішньої вертикальної кільцевої стінки і зв'язана з вертикальними подовжніми і поперечними стінками та додатковими ребрами жорсткості, привареними на нижньому настилі в середині між вертикальними стінками, а вищезазначені складові частини утворені розділенням кругової плити вертикальними паралельними площинами, що проходять уздовж подовжніх стінок, за умови утворення двох однакових бічних складових частин і розташованої між ними центральної складової частини, при цьому, складові частини в зонах верхнього і нижнього настилів зв'язані один з одним внахлест і скріплені призонними болтами, а кріплення складових частин в місцях сполучення їх з вертикальними бічними стінками, виконані у вигляді високоміцних болтів і електрозаклепок, крім того кутові секції бічних частин кругової плити додатково забезпечені радіальними стінками, зв'язаними з кільцевими стінками та верхнім і нижнім настилами, забезпечено підвищення конструктивного ресурсу рами протистояти втомному руйнуванню під впливом зовнішніх навантажень, підвищена надійність і забезпечена безвідмовна робота опорної рами крокуючого екскаватора в умовах циклічних навантажень. Додатковий корисний результат, що полягає в підвищенні міцності центральної частини опорної рами екскаватора, забезпечений тим, що опорний елемент цапфи центральної виконаний у вигляді цільного потовщеного механічно обробленого листа, а вертикальні стінки в центральній частині, в зоні установки центральної цапфи, виконані з більш товстого металопрокату, чим основні несучі вертикальні стінки а вертикальні стінки в центральній частині, в зоні установки центральної цапфи, виконані із більш товстого металопрокату, чим основні несучі вертикальні стінки. Виконання основних несучих елементів металоконструкцій, наприклад, верхнього та нижнього настилів, вертикальних кільцевих і прямолінійних стінок із сталі з високими механічними властивостями, забезпечило експлуатацію опорної бази крокуючого екскаватора в умовах низьких негативних температурах, наприклад, до - 60 °C. Приварювання на зовнішній опорній частині нижнього настилу опорної рами крокуючого екскаватора додаткового захисного кільцевого платика з високоміцної сталі, розташованого по периметру опорної рами, у зоні зовнішньої кільцевої стінки, підвищило зносостійкість та збільшило термін служби нижнього настилу та опорної рами. Вказаний корисний результат неможливо отримати, якщо з перерахованої сукупності істотних ознак виключити будь-яку. Корисна модель є промислово застосовною, оскільки на ПАТ НКМЗ розроблена робоча документація та виготовлено опорну базу крокуючого екскаватора із застосуванням заявленого технічного рішення. Заявлену корисну модель пояснено кресленнями, де: на фіг. 1 показаний загальний вид рами в аксонометрії з частково видаленим верхнім настилом; на фіг. 2 - переріз А-А на фіг. 1; на фіг. 3 - вигляд Б на фіг. 1. Опорна рама крокуючого екскаватора виконана у вигляді круглої плити, що складається з окремих транспортабельних частин 1, 2 і 3 (див. фіг. 1, 2 і 3). Частини 1, 2 і 3 круглої плити опорної рами сполучені між собою за допомогою кріпильних елементів. Верхній настил частин 1, 2 і 3 опорної рами утворений листами 4, 5 і 6. Листи 4, 5 і 6 верхнього настилу забезпечені кільцевими привареними кріпильними елементами під нижній рейковий круг і зубчатий вінець, а також опорним елементом під цапфу центральну. Нижній настил частин 1, 2 і 3 опорної рами утворений листами 7, 8 і 9 (див. фіг. 3). Вертикальні дугоподібні листи 10, 11, 12, і 13, розташовані у зоні установки нижнього рейкового круга (на кресленнях умовно не показаний), між листами 4, 5, 6 верхнього настилу і листами 7, 8 і 9 нижнього настилу, та утворюють зовнішню вертикальну кільцеву стінку 14. 2 UA 86239 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Внутрішній простір частин 1, 2 і 3 опорної рами розділено на окремі секції за допомогою взаємних перпендикулярних і рівномірно розподілених п'яти вертикальних подовжніх стінок 15 і п'яти поперечних стінок 16, утворюючих силову просторову раму. Відмінностями заявленої корисної моделі є: складові частини 1, 2 і 3 опорної рами утворено розділенням круглої плити вертикальними паралельними площинами В - Г та Д - Е, що проходять уздовж двох крайніх вертикальних подовжніх стінок 15. Вказані площини розділяють вищезазначену круглу опорну плиту на центральну частину 3 і дві однакові бічні частини 1 і 2, при цьому в центральній частині розташовано п'ять подовжніх вертикальних стінок 15 та центральні частини п'яти поперечних стінок 16. Кінцеві частини вертикальних поперечних стінок 16 розміщені в середній частині бічних частин 1 і 2; опорна рама додатково забезпечена вертикальною кільцевою стінкою 17, встановленою концентрично відносно зовнішньої вертикальної кільцевої стінки 14, під верхніми листами 4, 5, 6 верхнього настилу, у зоні монтажу зубчастого вінця, і складається з чотирьох дугоподібних вертикальних стінок 18, 19, 20 і 21, з'єднаних з вертикальними подовжніми стінками 15 і вертикальними поперечними стінками 16; у кутових секторах кожної з бічних частин 1 або 2, що утворені вертикальними листами зовнішньої кільцевої стінки 10, 12 відповідно, і крайніми поперечними вертикальними стінками 16 додатково приварені радіальні стінки 22; на внутрішній поверхні листів 7, 8 і 9 нижнього настилу, по посередині кожній секції, що утворені подовжніми вертикальними стінками 15 і поперечними вертикальними стінками 16, додатково приварені ребра жорсткості 23; опорний елемент цапфи центральної виконаний у вигляді цільного потовщеного механічно обробленого листа; центральні частини вертикальних подовжніх стінок 15 і середня частина поперечних стінок 16 центральної частини 3, в зоні установки центральної цапфи, виконані з більш товстого металопрокату. Всі вище перелічені відмітні ознаки корисної моделі забезпечили підвищення конструктивного ресурсу опорної рами крокуючого екскаватора протистояти втомному руйнуванню під впливом зовнішніх навантажень, підвищили надійність і забезпечили її безвідмовну роботу в умовах циклічних навантажень. Виконання сполучення складових частин 1, 2 і 3 в зонах верхнього і нижнього настилів внахлест і скріплення їх призонними болтами 24, а кріплення частин 1 2 і 3 в місцях сполучення їх з вертикальними бічними стінками за допомогою високоміцних болтів 25 та електрозаклепок, окрім підвищення надійності, забезпечило додатковий корисний результат, що полягає в підвищенні монтажної готовності опорної рами крокуючого екскаватора та зменшенні витрат на монтаж і скорочення часу монтажу. Виготовлення основних несучих елементів опорної рами крокуючого екскаватора, а саме листів 4,5 і 6 верхнього настилу і листів 7, 8 і 9 нижнього настилу, вертикальних кільцевих стінок 14 і 17, подовжніх вертикальних стінок 15, поперечних вертикальних стінок 16 і радіальних вертикальних стінок 22 із сталі з високими механічними властивостями, забезпечило експлуатацію опорної рами в умовах низьких температур, наприклад, до - 60 °C. Для збільшення терміну служби зовнішній поверхні листів 7, 8 і 9 нижнього настилу, по периметру опорної рами, у зоні зовнішньої кільцевої стінки 14, отримано за рахунок додатково привареного захисного кільцевого платика 26 з високоміцної сталі. Працює опорна рама крокуючого екскаватора таким чином. Для неї характерні два випадки навантаження зовнішніми силами: перший випадок - робота екскаватора в звичайному режимі копання і другий випадок - переміщення, тобто "крокування" крокуючого екскаватора. В процесі копання екскаватора виникають циклічні знакозмінні зусилля і вигинаючі моменти від ваги поворотної платформи, що обертається разом із стрілою з канатами і ковшем з вантажем. Вони сприймаються всіма елементами опорної рами: листами 4, 5 і 6 верхнього настилу, листами 7, 8 і 9 нижнього настилу, вертикальними дугоподібними листами 10, 11, 12, і 13, що утворюють зовнішню вертикальну кільцеву стінку 14, вертикальними дугоподібними стінками 18, 19, 20 і 21, що утворюють внутрішню вертикальну кільцеву стінку 17, встановлену концентрично відносно зовнішньої вертикальної кільцевої стінки 14, вертикальними подовжніми стінками 15, поперечними стінками 16 і радіальними стінками 22, ребрами жорсткості 23, а також призонними болтами 24, високоміцними болтами 25 і електрозаклепками 26. Під час "крокування" крокуючого екскаватора, зусилля і вигинаючі моменти, що виникають від ваги поворотної платформи з механізмами, стріли екскаватора, ковша також сприймаються всіма вище перерахованими силовими елементами металоконструкції опорної рами, а 3 UA 86239 U додаткові стираючі зусилля, що виникають на зовнішній кромці нижнього настилу під час її пересування, сприймаються захисним кільцевим платиком 27. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 20 25 30 35 1. Опорна рама крокуючого екскаватора, що виконана у вигляді круглої плити, що складена з окремих транспортабельних частин, сполучених за допомогою кріпильних елементів, і що містить нижній опорний настил, верхній настил з привареними елементами для кріплення нижнього рейкового кругу та опорним елементом цапфи центральної, і розташовані між ними зовнішню вертикальну кільцеву стінку, розміщену у зоні установлення нижнього рейкового круга та систему взаємно пересічених вертикальних подовжніх і поперечних стінок, що утворюють просторову раму, яка розділяє опорну плиту на окремі секції, яка відрізняється тим, що опорна плита забезпечена вертикальною кільцевою стінкою, встановленою концентрично до зовнішньої вертикальної кільцевої зовнішньої стінки і з'єднана з вертикальними подовжніми і поперечними стінками і додатковими ребрами жорсткості, привареними до нижнього настилу, по середині між вертикальними стінками, а вищезазначені окремі транспортабельні частини утворені розділенням кругової плити вертикальними паралельними площинами, що проходять уздовж подовжніх стінок, за умови утворення двох однакових бічних частин і розміщеної між ними центральної частини, при цьому складові частини в зонах верхнього та нижнього настилів зв'язані один з одним внахлест та скріплені призонними болтами, а кріплення частин в місцях сполучення їх з вертикальними бічними стінками виконані за допомогою високоміцних болтів (прогоничів) і електрозаклепок, крім того кутові секції бічних частин кругової плити додатково забезпечені радіальними стінками, зв'язаними з кільцевими стінками та верхнім і нижнім настилами. 2. Опорна рама крокуючого екскаватора за п. 1, яка відрізняється тим, що опорний елемент цапфи центральної виконаний у вигляді цільного потовщеного механічно обробленого листа, а вертикальні стінки в центральній частині, в зоні установки центральної цапфи, виконані із більш товстого металопрокату, чим основні несучі вертикальні стінки. 3. Опорна рама крокуючого екскаватора за п. 1, яка відрізняється тим, що основні несучі елементи металоконструкцій, наприклад верхній і нижній настили, вертикальні кільцеві і прямолінійні стінки виконані із сталі з високими механічними властивостями, за умови забезпечення експлуатації опорної рами при низьких температурах, наприклад до - 60 °C. 4. Опорна рама крокуючого екскаватора за п. 1, яка відрізняється тим, що на зовнішній опорній частині нижнього настилу, по периметру бази, у зоні зовнішньої кільцевої стінки додатково приварений захисний кільцевий платик, наприклад з високоміцної сталі. 4 UA 86239 U 5 UA 86239 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Silchenko Yurii Anatoliiovych, Masiuk Serhii Vasyliovych, Sokolov Volodymyr Mykolaiovych

Автори російською

Сильченко Юрий Анатольевич, Масюк Сергей Васильевич, Соколов Владимир Николаевич, Некрасов Виктор Петрович

МПК / Мітки

МПК: E02F 9/12

Мітки: рама, крокуючого, опорна, екскаватора

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-86239-oporna-rama-krokuyuchogo-ekskavatora.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Опорна рама крокуючого екскаватора</a>

Подібні патенти