Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб розміщення вуличної реклами, що включає визначення напрямів розміщення конструкцій зовнішньої реклами, визначення необхідної кількості конструкцій з носіями зовнішньої реклами та їх розподіл і установка на кожному з вибраних напрямів, який відрізняється тим, що виготовлення реклами здійснюють на матеріалі, що має клейку основу або без неї, кріплення реклами здійснюють на рекламних щитах, спеціально обладнаних освітлювальними і/або аудіоприладами на сонячних батареях з датчиками руху, а встановлення рекламних щитів/носіїв виконують у місцях, безпечних для водіїв та пішоходів.

2. Спосіб розміщення вуличної реклами за п. 1, який відрізняється тим, що розміщення рекламних носіїв здійснюють поблизу пішохідних переходів, з можливістю кращого освітлення останніх в темну пору доби.

3. Спосіб розміщення вуличної реклами за п. 1, який відрізняється тим, що рекламні носії додатково освітлюють лампами на сонячних батареях, а/або на рекламних носіях встановлюють освітлювальні прилади, оснащені датчиками руху, а на рекламних щитах/носіях в пішохідних зонах додатково встановлюють аудіопристрої із записом рекламного тексту, який вмикається від фотоелемента і/або датчика руху.

4. Спосіб розміщення вуличної реклами за п. 1, який відрізняється тим, що після визначення необхідної кількості конструкцій з носіями зовнішньої реклами здійснюють розподіл площин для кожного міста, розраховуючи три індекси

Ri=R/r100, де R - рейтинг вулиці, r - середній рейтинг по місту;

Pi=Z/z100, де Z ціна вулиці, z - середня ціна по місту;

Iі - зона покриття, до якої належить вулиця, далі на основі індексів підраховують загальний індекс по формулі

C=K1Ri+K2(1-Pi) + K3Ii,

де К1, К2, К3 - коефіцієнти вагомості, які залежать від задач марки та компанії і сума яких дорівнює одиниці, причому вулиці з найбільшим індексом є найбільш пріоритетним для розміщення реклами, потім, враховуючи загальний індекс, визначають тактику розміщення рекламних конструкцій на вулицях міст, наносячи їх на карти міст і створюючи зони покриття рекламою, згідно з якою розміщують рекламні конструкції на вулицях міст.

Текст

Реферат: Спосіб розміщення вуличної реклами включає визначення напрямів розміщення конструкцій зовнішньої реклами, визначення необхідної кількості конструкцій з носіями зовнішньої реклами та їх розподіл і установка на кожному з вибраних напрямів. Виготовлення реклами здійснюють на матеріалі, що має клейку основу або без неї, кріплення реклами здійснюють на рекламних щитах, спеціально обладнаних освітлювальними і/або аудіо- приладами на сонячних батареях з датчиками руху, а встановлення рекламних щитів/носіїв виконують у місцях, безпечних для водіїв та пішоходів. UA 84561 U (54) СПОСІБ РОЗМІЩЕННЯ ВУЛИЧНОЇ РЕКЛАМИ UA 84561 U UA 84561 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до інформаційних технологій і може бути використана як засіб надання інформації рекламного та пізнавального характеру та як засіб оформлення дизайну життєвого середовища людини. До засобів зовнішньої реклами належать щитові конструкції, реклама на транспорті, оформлення фасадів будинків, архітектурно-художнє підсвічення будинків, рекламні конструкції, що стоять окремо, інші нетрадиційні засоби реклами. На сьогоднішній день існує багато систем надання інформації та способів її розміщення шляхом нанесення на широке поле матеріальних об'єктів різноманітного призначення, які оточують пересічного громадянина в усіх сферах його життя. Відомий також спосіб представлення візуальної інформації [Патент України № 3570 U, МПК 7 G09F 21/04, 19/22, опубл. 15.11.2004, бюл. № 11, 2004 р.], як носій для нанесення візуальної інформації використовують поверхні гранітних плит, якими вимощують пішохідні зони та вулиці з утворенням площинного малюнка. Даний спосіб оригінальний за своєю суттю, але він досить статичний за рахунок того, що не можливо за потреби досить часто змінювати зображення утвореного малюнка. Крім цього цей спосіб можливо застосовувати лише в окремих, пристосованих для цього місцях. До того ж він досить трудомісткий. Відомий спосіб розміщення реклами в приміщеннях метрополітену [Патент України № 66316 А, МПК 7 G09F23/00, опубл. 15.04.2004, бюл. № 4, 2004 p.], що включає виготовлення реклами та наклеювання або кріплення на колійних стінах і/або склепіннях над ескалаторами. Недоліком даного способу є також небезпечність для пасажирів при русі по ескалатору або очікуванні поїздів метрополітену, а також низька ефективність такого розміщення реклами за рахунок досить швидкого просування сходів ескалатора та закриттям інформації поїздами, що підходять на станцію. Відомий спосіб розміщення текстової реклами [Заявка РФ № 2004128232, МПК8G09F 15/00, опубл. 10.03.2006], що включає розміщення рекламної інформації на проїжджій частині на рекламних щитах. Такий спосіб має головний недолік через свою небезпечність, тому що відволікає увагу як пішоходів, так і водіїв і створює небезпечну аварійну ситуацію на дорозі. Найближчим аналогом є спосіб побудови мережі конструкцій з носіями зовнішньої реклами, що полягає у виборі напрямів розміщення конструкцій зовнішньої реклами, визначення напруженості транспортного потоку на кожному вибраному напряму, поетапне визначення необхідної кількості конструкцій з носіями зовнішньої реклами та їх розподіл і установка на кожному з вибраних напрямів пропорційно напруженості транспортного потоку, причому необхідна кількість конструкцій мережі на початковому етапі визначається в діапазоні від 0,1 до 2,5 % від загальної кількості рекламних поверхонь і/або в діапазоні від 0,05 до 4,5 % від площі усіх конструкцій, що установлюють на території, яку охоплює мережа [RU № 2005137390 А, G09F 15/00, 2007]. Зазначений спосіб є недостатньо ефективним. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу розміщення реклами шляхом кріплення на рекламних щитах освітлювальних та озвучувальних приладів з датчиками руху та встановлення рекламних щитів у місцях безпечних для водіїв та пішоходів, що забезпечує підвищення ефективності представлення інформації, безпечність в експлуатації, зниження затрат на встановлення такого рекламного засобу та зниження затрат на освітлення вулиць міста. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі розміщення реклами, що включає підбір рекламної інформації, виготовлення реклами на матеріалі, що має клейку основу або без неї та кріплення реклами, згідно з корисною моделлю, кріплення реклами здійснюють на рекламних щитах, спеціально обладнаних освітлювальними і/або аудіо-приладами на сонячних батареях з датчиками руху. В іншій конкретній формі виконання рекламу розміщують на поверхні гладкогощита, що закріплюють уздовж фасадної частини будинку, споруди. На першому етапі, який включає визначення напрямів розміщення конструкцій зовнішньої реклами, визначення необхідної кількості конструкцій з носіями зовнішньої реклами та їх розподіл і установка на кожному з вибраних напрямів, згідно з корисною моделлю, після визначення необхідної кількості конструкцій з носіями зовнішньої реклами здійснюють розподіл площин для кожного міста, розраховуючи три індекси Ri = R/r100, де R - рейтинг вулиці, r - середній рейтинг по місту; P1 = Z/z100, де Z ціна вулиці, z - середня ціна по місту; 1 UA 84561 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Ii - зона покриття, до якої належить вулиця, далі на основі індексів підраховують загальний індекс по формулі C = K1Ri + K2(1-Рі) + K3Іi, де K1, K2, K3 - коефіцієнти вагомості, які залежать від задач марки та компанії і сума яких дорівнює одиниці, причому вулиці з найбільшим індексом є найбільш пріоритетним для розміщення реклами, потім, враховуючи загальний індекс, визначають тактику розміщення рекламних конструкцій на вулицях міст, наносячи їх на карти міст і створюючи зони покриття рекламою, згідно з якою розміщують рекламні конструкції на вулицях міст. На наступному етапі встановлюють рекламні носії (рекламні щити) і/або рекламні полотна на фасадах будівель, споруд і освітлювальні прилади на них. Як додатковий варіант виконання рекламної кампанії - на деяких рекламних носіях, що знаходяться в пішохідних зонах встановлюється аудіопристрій, оснащений фотоелементом (датчиком руху), який реагує, коли людина підходить до реклами ознайомитися з інформацією на ній, або просто проходить поруч. Текст, який звучить може бути найрізноманітнішим, починаючи від привітання і побажання міцного здоров'я до докладного пояснення того, що саме розміщено на даній рекламі і для чого воно потрібне. Це буде особливим подарунком для людей із слабким зором. Виконання усіх етапів, зазначених у способі, включаючи розрахунок загального індексу для розміщення рекламних конструкцій на вулицях міст, дозволяє підвищити ефективність розміщення реклами, ефективність освітлення вулиць міст, безпечність руху для водіїв та пішоходів, а також покращити естетичне сприйняття реклами. Спосіб включає наступні етапи: - визначення ефективності охвату рекламою території міста: - визначення ефективності частоти реклами; - визначення видів реклами, кількості рекламних конструкцій по кожному місту; - розподіл площин під рекламу для кожного міста; - тактику розміщення рекламних конструкцій; - розміщення реклами на вулицях міст. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом полягає у наступному. За рахунок розміщення освітлених рекламних щитів поблизу пішохідних переходів на вулицях міст ми підвищуємо безпеку на дорогах для водіїв та пішоходів. Використовуючи лампи на сонячних батареях, які заряджаються вдень, а світять в темний час доби, ми не порушуємо екологічної безпеки, не використовуємо додаткової енергії. Ефективність реклами підвищується за рахунок її правильно розрахованого розміщення і особливо за рахунок освітлення, адже більшість рекламних щитів ми бачимо тільки вдень. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де зображені зони покриття рекламою вулиць різних міст України. Зона 1 - це спальні райони, зона 2 - райони, що прилягають до центру, зона 3 - центр міста. На Фіг. 1 зображено зони покриття у Києві; на Фіг. 2 - зони покриття у Харкові; на Фіг. 3 - зони покриття у Дніпропетровську; на Фіг. 4 - зони покриття у Донецьку; на Фіг. 5 - зони покриття у Одесі; на Фіг. 6 - зони покриття у Львові. За рахунок кріплення реклами на фасадній частині будинку, споруди знижуються витрати матеріалів та скорочується час, необхідний на розміщення реклами. При цьому фасадна частина будинку, споруди набуває нової, не властивої для неї ролі, а саме - ролі носія рекламної або пізнавальної інформації. Нанесена на саму фасадну частину будинку, споруди рекламна інформація зручна для сприйняття будь-якою пересічною людиною, і підсвідомо налаштовує на ефективне запам'ятовування, особливо коли рекламна інформація, розташована в нетрадиційних для цього місцях, світиться і говорить або співає. 55 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 1. Спосіб розміщення вуличної реклами, що включає визначення напрямів розміщення конструкцій зовнішньої реклами, визначення необхідної кількості конструкцій з носіями зовнішньої реклами та їх розподіл і установка на кожному з вибраних напрямів, який відрізняється тим, що виготовлення реклами здійснюють на матеріалі, що має клейку основу 2 UA 84561 U 5 10 15 20 або без неї, кріплення реклами здійснюють на рекламних щитах, спеціально обладнаних освітлювальними і/або аудіоприладами на сонячних батареях з датчиками руху, а встановлення рекламних щитів/носіїв виконують у місцях, безпечних для водіїв та пішоходів. 2. Спосіб розміщення вуличної реклами за п. 1, який відрізняється тим, що розміщення рекламних носіїв здійснюють поблизу пішохідних переходів, з можливістю кращого освітлення останніх в темну пору доби. 3. Спосіб розміщення вуличної реклами за п. 1, який відрізняється тим, що рекламні носії додатково освітлюють лампами на сонячних батареях, а/або на рекламних носіях встановлюють освітлювальні прилади, оснащені датчиками руху, а на рекламних щитах/носіях в пішохідних зонах додатково встановлюють аудіопристрої із записом рекламного тексту, який вмикається від фотоелемента і/або датчика руху. 4. Спосіб розміщення вуличної реклами за п. 1, який відрізняється тим, що після визначення необхідної кількості конструкцій з носіями зовнішньої реклами здійснюють розподіл площин для кожного міста, розраховуючи три індекси Ri = R/r100, де R - рейтинг вулиці, r - середній рейтинг по місту; Pi = Z/z100, де Z ціна вулиці, z - середня ціна по місту; Iі - зона покриття, до якої належить вулиця, далі на основі індексів підраховують загальний індекс по формулі C = K1Ri + K2(1-Pi) + K3Ii, де K1, K2, K3 - коефіцієнти вагомості, які залежать від задач марки та компанії і сума яких дорівнює одиниці, причому вулиці з найбільшим індексом є найбільш пріоритетним для розміщення реклами, потім, враховуючи загальний індекс, визначають тактику розміщення рекламних конструкцій на вулицях міст, наносячи їх на карти міст і створюючи зони покриття рекламою, згідно з якою розміщують рекламні конструкції на вулицях міст. 3 UA 84561 U 4 UA 84561 U 5 UA 84561 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G09F 19/22, G09F 15/00

Мітки: вуличної, спосіб, реклами, розміщення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-84561-sposib-rozmishhennya-vulichno-reklami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб розміщення вуличної реклами</a>

Подібні патенти