Спосіб психологічного он-лайн консультування

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб психологічного он-лайн консультування, який включає використання апаратно-програмного комплексу з щонайменше одним веб-сервером з сформованими базами даних, розміщення на веб-сервері попередньо створеного програмного модуля з динамічним алгоритмом роботи, який інтегрований у веб-сайт, надання користувачам доступу до даного веб-сайту за допомогою комп'ютеризованих пристроїв із застосуванням програмного інтерфейсу, вхід користувачів на веб-сайт, реєстрацію користувачів на веб-сервері та збереження їх даних в особистому кабінеті, вхід в який здійснюється після правильного введення пароля та логіна користувача, який відрізняється тим, що при проведенні сеансу психологічного он-лайн консультування користувачі взаємодіють з програмним модулем та отримують запити з відкритими або закритими питаннями, з тестами, з послідовністю кроків виконання вправ та психологічних технік, які закладені в бази даних веб-сервера, вибирають варіанти відповідей або вводять текст в поля для вводу, використовуючи програмний інтерфейс, при цьому користувачі при необхідності зберігають пройдені етапи консультування, дані яких автоматично зберігаються в базі даних для збереження, а продовження консультування здійснюють в будь-який час після входу в свій особистий кабінет та натискання відповідного функціоналу інтерфейсу, далі в процесі консультування засоби програмного модуля враховують та аналізують відповіді та реакції користувачів і визначають відповідний наступний хід взаємодії, осібно для кожного користувача.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що користувачі мають можливість переглядати збережену стенограму свого сеансу он-лайн консультування в особистому кабінеті.

3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що на завершальному етапі психологічного он-лайн консультування здійснюють двосторонній зв'язок з користувачами, пропонуючи ввести відповіді на заключні питання в поля для запису, які зберігають у відповідних базах даних.

4. Спосіб за пп. 1-3, який відрізняється тим, що проведення психологічного он-лайн консультування супроводжують музичним супроводом.

5. Спосіб за пп. 1-4, який відрізняється тим, що засоби програмного модуля проводять сеанси психологічного он-лайн консультування одночасно з одним або більше користувачем.

Текст

Реферат: Спосіб психологічного он-лайн консультування, який включає використання апаратнопрограмного комплексу з щонайменше одним веб-сервером з сформованими базами даних, розміщення на веб-сервері попередньо створеного програмного модуля з динамічним алгоритмом роботи, який інтегрований у веб-сайт, надання користувачам доступу до даного веб-сайту за допомогою комп'ютеризованих пристроїв із застосуванням програмного інтерфейсу, вхід користувачів на веб-сайт, реєстрацію користувачів на веб-сервері та збереження їх даних в особистому кабінеті, вхід в який здійснюється після правильного введення пароля та логіна користувача. При проведенні сеансу психологічного он-лайн консультування користувачі взаємодіють з програмним модулем та отримують запити з відкритими або закритими питаннями, з тестами, з послідовністю кроків виконання вправ та психологічних технік, які закладені в бази даних веб-сервера, вибирають варіанти відповідей або вводять текст в поля для вводу, використовуючи програмний інтерфейс, при цьому користувачі при необхідності зберігають пройдені етапи консультування, дані яких автоматично зберігаються в базі даних для збереження, а продовження консультування здійснюють в будьякий час після входу в свій особистий кабінет та натискання відповідного функціоналу інтерфейсу, далі в процесі консультування засоби програмного модуля враховують та аналізують відповіді та реакції користувачів і визначають відповідний наступний хід взаємодії, осібно для кожного користувача. UA 81001 U (12) UA 81001 U UA 81001 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до психології і може бути використана для психологічної консультації або психологічної допомоги з застосуванням комп'ютерних технологій, а саме мережі Інтернет. Відомий спосіб діагностики психоемоційного стану людини (Патент України № 94542, МПК А61В 5/00, А61В 5/16,G01N 33/50, опубл. 10.05.2011, Бюл. № 9, 2011 p.), який включає реєстрацію і аналіз показників фізіологічних функцій, в якому додатково шляхом анкетування визначають показники психоемоційного стану людини, а як показник його фізіологічних функцій використовують індекс індукції апоптозу, по отриманих показниках анкетування та показника індексу індукції апоптозу визначають психоемоційний стан людини, при значенні показника індексу індукції апоптозу менше 0,590 або більше 0,690 та значенні попередньо визначених показників психоемоційного стану людини, що вказують на порушення психоемоційного стану, діагностують відхилення від норми психоемоційного стану людини. Спосіб реалізується таким чином: пацієнт заповнює анкету, що складена для діагностування психоемоційного стану людини (анкета включає в себе шкалу самооцінки і оцінки тривожності Спілберга-Ханіна, метод діагностики стану агресії опитувальник «Басса-Даркі», тест «Дім-дерево-людина», «Людина під дощем», тест на депресію Цунга, паралельно з цим натщесерце виконується венопункція для здійснення визначення індексу індукції апоптозу (отримуємо дані про функціональний резерв клітин і про реактивність організму, імунологічний стан). На основі отриманих результатів про психоемоційний стан людини проводять корекцію психоемоційного стану людини та психофізіологічних порушень в його організмі за допомогою комплексного психотерапевтичного, а за необхідністю з урахуванням індивідуального підходу й медикаментозного лікування. Даний спосіб використовується тільки для діагностики психоемоційного стану і не може бути використаним при анонімному діагностуванні без медичних працівників. Відомий спосіб комп'ютерної психодіагностики індивідуально-типологічних особливостей і стану особистості (Патент РФ № 2234858, МПК А61В5/16, опубл. 27.08.2004 p.), що включає пред'явлення випробуваному зображень ситуацій міжособистісної взаємодії, спонукання випробуваного до відповідних реакцій, обробку відповідних реакцій, за результатами якої виносять судження про індивідуально-типологічні особливості і стан особистості, в якому спочатку формують і вводять в комп'ютер вихідну базу даних, що відображає взаємозв'язок між когнітивно-емоційними оцінками особистості різного роду проблемних ситуацій себе та інших в подібних ситуаціях, і індивідуально-типологічними особливостями цієї особистості та її поведінковими реакціями в подібних проблемних ситуаціях, на основі яких здійснюють висунення програмним шляхом випробуваному на екрані монітора комп'ютера анімаційних зображень закінчених ситуацій міжособистісних взаємодій анімаційних персонажів, при цьому реєстрацію відповідних реакцій здійснюють шляхом введення в комп'ютер даних про вибір випробуваним реакцій одного з анімаційних персонажів, а обробку відповідних реакцій випробуваного здійснюють шляхом порівняння вибраних реакцій анімаційних персонажів з когнітивно-емоційними оцінками і поведінковими реакціями, введеними в вихідну базу даних. В даному способі комп'ютерна програма на основі математичної моделі поведінки людей з різними типологічними структурами і станами особистості робить обробку варіантів приєднання (вибору) випробуваного до одного з анімаційних персонажів і виробляє висновок (судження) про типологічні особливості структури і стану особистості. Недоліком даного способу є те, що проведення психодіагностики одночасно здійснюється тільки одній людині. Крім того, використання даного способу не передбачає надання психологічної консультації випробуваним. З рівня техніки відомі способи проведення он-лайн тестів через мережу Інтернет (див. матеріали сайтів http://upsihologa.com.ua/tests.html, http://vsetesti.ru/, http://www.onlinepsiholog.su/). Дані тести містять стандартні завдання, по результатам яких судять про психофізіологічні і особистісні характеристики, знання, уміння і навички випробуваного. Крім того, після аналізу результатів психологічних тестів, програма видасть поради з усунення негативних підсвідомих установок (якщо такі є), які виявляють себе в поведінкових реакціях або знаходяться в латентному стані. Недоліком таких тестів є їх вузька спрямованість, яка пов'язана тільки зі збиранням даних (відповідей на питання), підсумовуванням цих даних та видачі результату на основі шкали результатів, яка закладена в програму. Також, при проведенні таких тестів випробувальний не може перервати процес тестування зі збереженням результатів попередніх етапів. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити спосіб психологічного он-лайн консультування, в якому шляхом зміни сукупності операцій з використанням нових засобів для їх виконання, підвищується швидкість автоматичної обробки результатів та вибору методології проведення психологічного он-лайн консультування, з одночасним диференційованим підходом до кожного користувача. 1 UA 81001 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Поставлена задача вирішується тим, що запропоновано спосіб психологічного он-лайн консультування, який включає використання апаратно-програмного комплексу з щонайменше одним веб-сервером з сформованими базами даних, розміщення на веб-сервері попередньо створеного програмного модуля з динамічним алгоритмом роботи, який інтегрований у вебсайт, надання користувачам доступу до даного веб-сайту за допомогою комп'ютеризованих пристроїв із застосуванням програмного інтерфейсу, вхід користувачів на веб-сайт, реєстрацію користувачів на веб-сервері та збереження їх даних в особистому кабінеті, вхід в який здійснюється після правильного введення пароля та логіна користувача, в якому згідно з корисною моделлю при проведенні сеансу психологічного он-лайн консультування користувачі взаємодіють з програмним модулем та отримують запити з відкритими або закритими питаннями, з тестами, з послідовністю кроків виконання вправ та психологічних технік, які закладені в бази даних веб-сервера, вибирають варіанти відповідей або вводять текст в поля для вводу, використовуючи програмний інтерфейс, при цьому користувачі при необхідності зберігають пройдені етапи консультування, дані яких автоматично зберігаються в базі даних для збереження, а продовження консультування здійснюють в будь-який час після входу в свій особистий кабінет та натискання відповідного функціоналу інтерфейсу, далі в процесі консультування засоби програмного модуля враховують та аналізують відповіді та реакції користувачів і визначають відповідний наступний хід взаємодії, осібно для кожного користувача. Крім того, користувачі мають можливість переглядати збережену стенограму свого сеансу он-лайн консультування в особистому кабінеті. Крім того, на завершальному етапі психологічного он-лайн консультування здійснюють двосторонній зв'язок з користувачами, пропонуючи ввести відповіді на заключні питання в поля для запису, які зберігають у відповідних бузах даних. Крім того, проведення психологічного он-лайн консультування супроводжують музикальним супроводом. Крім того, засоби програмного модуля проводять сеанси психологічного он-лайн консультування одночасно з одним або більше користувачем. Даний спосіб замінює проведення реального консультування в психолога-практика, але в його використання закладені основні етичні принципи, якими керуються психологи-практики при проведення сеансів психологічного консультування та надання психологічної допомоги. Такими принципами є: - конфіденційність: доступ до даних клієнтів-користувачів мають тільки розробники, які використовують ці дані тільки в цілях удосконалення програмного алгоритму. Користувач може проходити консультацію під вигаданим ім'ям - це не впливає на ефективність консультації; - права особистості на володіння інформацією: зареєстрований користувач має доступ до всієї наданої ним інформації, а також до стенограми консультації в своєму особистому кабінеті (в програмному модулі на сайті); границі компетентності: відвідувачів та користувачів сайту інформують, що даний спосіб є програмою, і вона не призначена замінити живого психолога та консультування у нього. У більшості випадків програма не може бути єдиним засобом для подолання таких складних психічних розладів, як шизофренія, посттравматичний стресовий розлад, тяжка форма наркозалежності та інші. Але в таких випадках даний спосіб зможе стати тим ресурсом, який допоможе клієнту-користувачу прийняти рішення звернутися до психолога або психіатра; - зацікавленість з боку користувача: гіпотеза про ефективність допомоги консультування ґрунтується на тому факті, що психологічні методи впливу ефективні тільки для людей, які добровільно звернулися за допомогою і ставлять перед собою таку мету. Процес здійснення способу моделює процес бесіди психолога з клієнтом-користувачем, яка спрямована на вирішення певної психологічної проблеми. Використовувані тести, вправи, техніки, які закладені в роботу алгоритму програмного модулю, мають двосторонню спрямованість - це не сухі інструкції, а спрямовані і адресовані особисто до користувача слова, установки. При здійсненні он-лайн консультування, до кожного зареєстрованого користувача звертаються по тому імені, під яким він зареєстрований. Запропонований спосіб реалізують наступним чином. Використовуючи програмні засоби, створюють програмний модуль з динамічним алгоритмом роботи, який інтегрований у веб-сайт, та розміщують його на веб-сервері апаратно-програмного комплексу. Даний веб-сайт дозволяє Інтернет-користувачу проходити психологічну консультацію в режимі реального часу. Користувач заходить на веб-сайт і, використовуючи програмний інтерфейс, починає он-лай консультування. В ході консультування, для збереження пройдених етапів, користувач реєструється, для цього вводить у відповідні поля вибраний пароль та логін. Для продовження 2 UA 81001 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 сеансу консультування користувач заходить в свій особистий кабінет, ввівши вибраний при реєстрації пароль та логін. При цьому пройдені етапи консультування зберігаються в базі даних для збереження, яка знаходиться на веб-сервері. При проведенні сеансу психологічного он-лайн консультування користувачі взаємодіють з програмним модулем та отримують запити з відкритими або закритими питаннями, з тестами, з послідовністю кроків виконання вправ та психологічних технік, які закладені в бази даних вебсервера. Спочатку відбувається збір даних про користувача (збір і конкретизація також тривають протягом всіх консультацій). Ці дані враховуються для вибору форми взаємодії і варіантів відповідей користувачу. На основі всіх зібраних даних засоби програмного модуля підбирають певні методи допомоги та консультування. Хоча консультація є динамічною і підлягає змінам в процесі її здійснення, але її умовно можна розбити на такі етапи: - знайомство (ввід імені користувача, статі та віку); - ознайомлення з правилами та вимогами до проведення сеансів; - дослідження особистості користувача за допомогою опитувальника по типології І. МайерсБріггс; - дослідження за методикою «Незакінчені речення» (вибіркові пропозиції), адаптованої Саксом і Леві, які мають не тільки діагностичну функцію, а і терапевтичну; - формулювання особистого запиту користувачем, який вводять в поле для запису, первинна робота із особистим запитом за допомогою уточнюючих питань; - дослідження за методикою «Копінг-стратегії подолання стресу», створеної Д. Амірхановим, адаптованої Ялтонським і Сиротою; - робота з допомогою адаптованих під інтерактивні можливості програми психологічних методів і технік різних напрямків психотерапії та консультування; - осмислення резервів і ресурсів за допомогою функцій виводу і інтеграції тексту самого користувача, формування перспектив, підготовка до завершення консультації. Також на всіх етапах програмний модуль реалізує зворотний зв'язок, тобто перевіряє актуальний стан клієнта і при необхідності, коригує подальші кроки. При проведенні сеансу он-лайн консультування, кожен користувач в будь-який момент може завершити сеанс та зберігати всі пройдені етапи консультування, дані яких автоматично зберігаються в базі даних для збереження, а продовження консультування користувач може здійснити в будь-який час, після входу в свій особистий кабінет та натискання відповідного функціоналу інтерфейсу. Також, користувач має можливість переглядати збережену стенограму свого сеансу он-лайн консультування в особистому кабінеті. Веб-сайт для проведення психологічного он-лайн консультування має кнопку-функціонал музичного плеєра, який по бажанню користувач може включати або виключати. Музика підібрана спеціально для того, щоб створити правильну атмосферу сеансу, поліпшити уважність користувача і дати йому можливість розслабитися. У ході консультації на сайті користувач працює в основному зі своїм минулим і з сказаними ним же словами. Саме завдяки активній, цілеспрямованій переробці знань про минуле, отримуються і нові знання - знання нових способів поведінки і стратегій взаємодії. Але ефект консультації зводиться тільки до прогнозування, оскільки основна її функція в переосмисленні на основі цієї переробки відбувається і коригування поглядів, цінностей, переконань тощо. Використовуючи зміни в процесах уваги, сприйняття, формування образів і фантазій, внутрішню мову і пам'ять користувач стає здатним трансформувати сенси і значення переживань, на більш високий рівень виходять його процеси мислення, переживання часу, емоційні почуття, рівень активації, самоконтроль, навіювання і навіть сприйняття образу тіла і відчуття власної ідентичності. Один з прикладів алгоритму містить проведення консультування, містить наступні кроки: Крок 1: визначення проблеми. Користувач висловлює свою проблему, після чого відтворюється актуальна ситуація фрустрації. Завдання цього етапу: сприяти тому, щоб користувач описав детально ситуацію, яка викликає негативні переживання. Особлива увага приділяється усвідомленню неефективності своєї поведінки і відчуттю безсилля. На завершення користувач дає повний монолог від себе: визначає, що він робить «зараз» і свої актуальні почуття. Технічно це втілюється за допомогою написання користувачем послідовності подій, дій, фраз і своїх реакцій у вигляді тексту в поля для вводу. Крок 2: дзеркало. Користувач читає те, що записав, програмний модуль відтворює написаний текст. Завдання: перевірити правильність відтворення та усвідомлення користувачем моделі поведінки. Головне питання до користувача: «Давайте спробуємо зрозуміти, що Ви робите, у чому полягає Ваш спосіб поведінки в цій ситуації?» - направлено на 3 UA 81001 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 виявлення того, як користувач бачить ситуацію, які саме заходи вживає. Результат - визначення засвоєного способу взаємодії. За допомогою технік конкретизації можливо точніше зрозуміти модель «спосіб-ситуація». Для цього використовуються такі питання: - Що це за ситуація? Що тут відбувається? Що тут головне? - Що Ви бачите тут, що Ви робите? Як Ви тут поводитеся? - Чи є це ефективним? Крок 3: пошук джерела - використовується техніка «Лінія часу». Завдання - знайти першоджерело ситуації, звідки вона з'явилася і де вперше виникла. Один з варіантів інструкції: «Пропоную дослідити, як давно Ви вирішуєте подібним способом такі ситуації. Знайти, де Ви цього навчилися ». Крок 4: дитяча сцена. Послідовно відтворюються зовнішня ситуація («Де Ви? Що на Вас одягнуто? Хто поруч із вами?» - Питання на конкретизацію того, що відбувається, завдання повністю відтворити і прописати зовнішню складову) і внутрішній план (що відбувається всередині користувача, деталізація всіх його почуттів, всі нюанси змін і динаміки стану потребують запису). Увага звертається на те, як завершується сцена, яке рішення приймає користувач, як діє. Це «щось», що робить користувач, і є способом (умінням, сценарієм, стереотипом, гештальтом, прототипом), повторюваним в майбутньому, обмежуючи свободу дій в дорослому етапі. Крок 5: аналіз дитячої та дорослої сцен. Завдання - порівняти дві сцени, проаналізувати подібності та відмінності. Виводиться текст першої ситуації і другої, фрази «підлаштовуються» в діалог, який звучить (якщо користувач в полі для введення тексту написав «мої почуття в ситуації», то в наступному кроці з'являється текст «Ваші почуття в ситуації ...» і виводиться текст, написаний самим же користувачем). Після цього повертаються в дитячу сцену і дається інструкція: «Яка потреба залишилася незадоволеною? Що Ви пожертвували, приймаючи таке рішення?». Користувач дає відповідь у полі для введення тексту. Крок 6: трансформація ситуації слабкості в дорослому стані. Шляхом актуалізації та застосування тих ресурсів, які були придушені в дитячій сцені пропонується переписати дорослу сцену, використовуючи набуті вміння. В кінці консультування користувачам пропонується заповнити короткий опитувальник, також бажаючі можуть заповнити розширений бланк опитувальника. Метою збору даних є зворотній зв'язок від пройшовших консультацію користувачів, аналіз суб'єктивної оцінки ефективності, а також поліпшення роботи он-лайн консультування. Запитання та відповіді можуть бути такими: Що Вам сподобалося найбільше в консультації? - Хороші вправи, корисні історії, можна дізнатися цікаве про себе, послідовність; - Результати консультації мене повністю задовольнили, але деякі технічні подробиці (зазначені мною у звіті за проходженні консультації) було б непогано доопрацювати; - Зрозуміло, залишилося відчуття, що можна було б досягти більшого при живому спілкуванні, але для неглибоких проблем, які я готовий опрацювати самостійно, такий помічник більш ніж достатній; - Доброзичливість тексту, знайомі або нові і такі, що викликають довіру методики, позитивні переживання в процесі виконання вправ; - Історії та притчі; - Я зміг розібратися в проблемі, хоча не виявив її безпосередньо у запиті, зробив перші кроки до її вирішення і зрозумів, що робити далі; - Цікаво формально розкласти себе по поличках без внесення перешкод від індивідуальних особливостей співрозмовника; - Вправи на розслаблення і створення образів - в ході вправ з'являлися додаткові відповіді на поставлене питання, новий погляд на нього; - Те, що програма не обмежилася формальним налаштуванням на успіх (перші кілька дій), а поступово привела мене до розуміння істинної проблеми та шляхам її (саме її, а не абстрактної проблеми «виправити недолік») рішення; - Це є нове і невідоме; - Формалізація спілкування і хороша структура; - Робота з образами і надихаючі твердження, що допомагають щирості; Чи відчули прогрес у вирішенні Вашої проблеми? (Оцінки від 1 - відчули значний прогрес, до 5 - прогрес повністю був відсутній). У дужках - відповідь на наступне запитання «Обґрунтуйте будь ласка оцінку»: - 4 (хочу результату і конкретики); - 3 (Вдалося зняти напругу, але не вдалося поміняти мислення); - 1 (Я чекав тільки пояснення своєї проблеми, але отримав більше - план дій, складений мною ж); 4 UA 81001 U 5 10 15 20 25 - 1 (з великим гумором і легкістю дивлюся на ситуацію); - 1 (в ході вправ, де потрібно було зосередження (особливо на образі), погляд на проблему змінювалося). Що викликало здивування, побоювання, нерозуміння? - Багато слів; - Аналіз особистості по тестах; - Техніка руху очей; - Чи зберігаються дані, чи може їх використовувати хтось інший; - Безліч відступів, що імітують живу розмову. Постійно пам'ятаючи про те, що веду алгоритм, я не бачив в цьому необхідності; - Уроки самонавіювання; - Не отримати результат; Як оцінюєте зміну свого емоційного стану? - Зниження тривоги; - Упевнений у вирішенні своєї проблеми, готовий діяти; - Легше став ставитися до реальності; - Більш позитивний, конструктивний погляд на проблему, оптимізм. Яка вправа принесла Вам найбільше користі? - Рух очей. Легкий та приємний; - На розрив прихильності - тому що було найнеобхіднішим у вирішенні моєї проблеми; - Спілкування з проблемою. Смішно, наочно, ефективно; - Вправа, де потрібно відтворити образ струмка і оленя, мені дуже подобаються образи, цей дуже запам'ятовується і після нього був позитивний ефект, нова відповідь. Запропонований спосіб он-лайн консультування використовується для проведення психологічної консультації Інтернет-користувачем в режимі реального часу. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 40 45 50 55 1. Спосіб психологічного он-лайн консультування, який включає використання апаратнопрограмного комплексу з щонайменше одним веб-сервером з сформованими базами даних, розміщення на веб-сервері попередньо створеного програмного модуля з динамічним алгоритмом роботи, який інтегрований у веб-сайт, надання користувачам доступу до даного веб-сайту за допомогою комп'ютеризованих пристроїв із застосуванням програмного інтерфейсу, вхід користувачів на веб-сайт, реєстрацію користувачів на веб-сервері та збереження їх даних в особистому кабінеті, вхід в який здійснюється після правильного введення пароля та логіна користувача, який відрізняється тим, що при проведенні сеансу психологічного он-лайн консультування користувачі взаємодіють з програмним модулем та отримують запити з відкритими або закритими питаннями, з тестами, з послідовністю кроків виконання вправ та психологічних технік, які закладені в бази даних веб-сервера, вибирають варіанти відповідей або вводять текст в поля для вводу, використовуючи програмний інтерфейс, при цьому користувачі при необхідності зберігають пройдені етапи консультування, дані яких автоматично зберігаються в базі даних для збереження, а продовження консультування здійснюють в будь-який час після входу в свій особистий кабінет та натискання відповідного функціоналу інтерфейсу, далі в процесі консультування засоби програмного модуля враховують та аналізують відповіді та реакції користувачів і визначають відповідний наступний хід взаємодії, осібно для кожного користувача. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що користувачі мають можливість переглядати збережену стенограму свого сеансу он-лайн консультування в особистому кабінеті. 3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що на завершальному етапі психологічного онлайн консультування здійснюють двосторонній зв'язок з користувачами, пропонуючи ввести відповіді на заключні питання в поля для запису, які зберігають у відповідних базах даних. 4. Спосіб за пп. 1-3, який відрізняється тим, що проведення психологічного он-лайн консультування супроводжують музичним супроводом. 5. Спосіб за пп. 1-4, який відрізняється тим, що засоби програмного модуля проводять сеанси психологічного он-лайн консультування одночасно з одним або більше користувачами. 5 UA 81001 U Комп’ютерна верстка С. Чулій Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for psychological on-line counseling

Автори англійською

Kryvonos Oleh Leonidovych, Starodubova Nataliia Stanislavivna

Назва патенту російською

Способ психологического он-лайн консультирования

Автори російською

Кривонос Олег Леонидович, Стародубова Наталья Станиславовна

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/16, G06F 3/00, G06F 17/40

Мітки: спосіб, психологічного, он-лайн, консультування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-81001-sposib-psikhologichnogo-on-lajjn-konsultuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб психологічного он-лайн консультування</a>

Подібні патенти