Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Установка для буріння малогабаритна, що складається з розбірного каркаса, що містить нижню опорну конструкцію і верхню основу, опорні вертикальні і похилі штанги, а також рухому платформу, встановлену за допомогою напрямних на двох вертикальних опорних штангах, яка відрізняється тим, що нижня опорна конструкція виконана у вигляді плити з розташованими по її периметру обоймами, в кожній з яких розміщено висувний елемент з отвором під штир-фіксатор, верхня основа виконана у вигляді блока редуктора ланцюгової подачі рухомої платформи, а опорні вертикальні штанги закріплені кожна нижньою частиною в шарнірному вузлі, встановленому на проміжній опорній рамі з регулювальними гвинтами, що взаємодіють з плитою нижньої опорної конструкції, і верхньою частиною - в блоці редуктора ланцюгової подачі, причому похила опорна штанга виконана у вигляді телескопічного пристрою з фіксатором, сполученого одним кінцем за допомогою осі з проміжною опорною рамою, а іншим - за допомогою осі з корпусом редуктора ланцюгової подачі рухомої платформи, і проміжна опорна рама забезпечена притискною планкою з болтом, що взаємодіє з фіксувальною гайкою, жорстко закріпленою на плиті нижньої опорної конструкції.

Текст

Реферат: Установка для буріння малогабаритна, що складається з розбірного каркаса, містить нижню опорну конструкцію і верхню основу, опорні вертикальні і похилі штанги, рухому платформу, напрямні, висувний елемент з отвором під штир-фіксатор, блок редуктора, регулювальні гвинти. UA 77135 U (12) UA 77135 U UA 77135 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до пристроїв для обертального буріння, а саме до портативних бурових установок, і може бути використана для буріння свердловин у верхній частині геологічного масиву. Відома "Малогабаритная буровая установка" [1], що містить розбірний несучий опорний каркас у формі трикутної призми з верхньою і нижньою горизонтальними основами рамної конструкції. Між ними встановлені три опорні штанги. З них дві опорні штанги кріпляться у вузлах перетину плечей верхньої горизонтальної основи і спираються на бічні плечі нижньої горизонтальної основи. На цих двох штангах встановлена рухома платформа з приводом обертання бурового інструмента. Недоліки цього пристрою: жорстке з'єднання опорних штанг з верхньою і нижньою горизонтальними основами не дозволяє здійснювати буріння похилих свердловин, а нестійкість каркаса бурильної установки, зумовлена малою площею нижньої горизонтальної основи в поєднанні з високим центром маси установки і відсутністю у нижньої горизонтальної основи висувних елементів, не дозволяє використовувати її для буріння свердловин на схилах рельєфу. До того ж не представляється можливим забезпечити високу точність розташування свердловини, оскільки опорні вертикальні штанги жорстко сполучені з нижньою горизонтальною основою, і це не дозволяє плавно регулювати у просторі положення рухомої платформи із закріпленим на ній приводом обертання бурового інструмента. Найближчим аналогом є "Установка для буріння малогабаритна" [2], що складається з розбірного каркаса, що містить нижню опорну конструкцію у формі прямокутної рами і верхню основу. Нижня опорна конструкція жорстко сполучена з верхньою основою двома опорними вертикальними і двома опорними похилими штангами. На двох вертикальних опорних штангах за допомогою напрямних встановлена рухома платформа з приводом обертання бурового інструмента. Рухома платформа підвішена на тросі лебідки, закріпленої на рамі нижньої опорної конструкції. До місця передбачуваного буріння свердловини доставляють елементи бурової установки. У зоні планованого розташування свердловини встановлюють нижню опорну конструкцію, прикріплюють до неї опорні вертикальні й опорні похилі штанги і вмонтовують на них верхню основу з передавальними роликами троса лебідки. На опорних вертикальних штангах за допомогою напрямних розміщують рухому платформу з приводом обертання бурового інструмента і підвішують її на тросі лебідки. Включають привід обертання й опускають трос лебідки. Під вагою рухомої платформи і розміщеного на ній бурового обладнання буровий інструмент, обертаючись, заглиблюється у ґрунт і формує свердловину. Недоліки цього пристрою: жорстке з'єднання опорних штанг з нижньою опорною конструкцією і верхньою основою не дозволяє здійснювати буріння похилих свердловин, а нестійкість каркаса бурової установки, зумовлена відсутністю у нижньої горизонтальної основи висувних елементів, не дозволяє використовувати її для буріння свердловин на схилах рельєфу. До того ж не представляється можливим забезпечити високу точність розташування свердловини, оскільки опорні вертикальні штанги жорстко сполучені безпосередньо з нижньою опорною конструкцією, і це не дозволяє плавно регулювати у просторі положення рухомої платформи із закріпленим на ній приводом обертання бурового інструмента. В основу корисної моделі поставлена задача створення установки для буріння малогабаритної, в якій за рахунок виконання нижньої опорної конструкції у вигляді плити з розташованими по її периметру обоймами, в кожній з яких розміщено висувний елемент з отвором під штир-фіксатор, виконання верхньої основи у вигляді блока редуктора ланцюгової подачі рухомої платформи, закріплення кожної з опорних вертикальних штанг нижньою частиною в шарнірному вузлі, встановленому на проміжній опорній рамі з регулювальними гвинтами, що взаємодіють з плитою нижньої опорної конструкції, і верхньою частиною - в блоці редуктора ланцюгової подачі, причому похила опорна штанга виконана у вигляді телескопічного пристрою з фіксатором, сполученого одним кінцем за допомогою осі з проміжною опорною рамою, а іншим - задопомогою осі з корпусом редуктора ланцюгової подачі рухомої платформи, і проміжна опорна рама забезпечена притискною планкою з болтом, що взаємодіє з фіксувальною гайкою, жорстко закріпленою на плиті нижньої опорної конструкції, забезпечується технічний результат - підвищення надійності пристрою, розширення його функціональних можливостей, висока точність розташування свердловин. Поставлена задача вирішується тим, що в установці для буріння малогабаритної, яка складається з розбірного каркаса, що містить нижню опорну конструкцію і верхню основу, опорні вертикальні і похилі штанги, а також рухому платформу, встановлену за допомогою напрямних на двох вертикальних опорних штангах, згідно з корисною моделлю, нижня опорна конструкція виконана у вигляді плити з розташованими по її периметру обоймами, в кожній з яких 1 UA 77135 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 розміщено висувний елемент з отвором під штир-фіксатор, верхня основа виконана у вигляді блока редуктора ланцюгової подачі рухомої платформи, а кожна з опорних вертикальних штанг закріплена нижньою частиною в шарнірному вузлі, встановленому на проміжній опорній рамі з регулювальними гвинтами, що взаємодіють з плитою нижньої опорної конструкції, і верхньою частиною - в блоці редуктора ланцюгової подачі, причому похила опорна штанга виконана у вигляді телескопічного пристрою з фіксатором, сполученого одним кінцем за допомогою осі з проміжною опорною рамою, а іншим - за допомогою осі з корпусом редуктора ланцюгової подачі рухомої платформи, і проміжна опорна рама забезпечена притискною планкою з болтом, що взаємодіє з фіксувальною гайкою, жорстко закріпленою на плиті нижньої опорної конструкції. У найближчому аналогу розбірний каркас містить нижню опорну конструкцію і верхню основу, опорні вертикальні і похилі штанги, жорстко закріплені до нижньої опорної конструкції, а також рухому платформу, встановлену за допомогою напрямних на двох вертикальних опорних штангах. Це не дозволяє бурити похилі свердловини і свердловини на схилах рельєфу і не забезпечує високу точність розташування свердловин. У корисній моделі, що заявляється, нижня опорна конструкція розбірного каркаса виконана у вигляді плити з розташованими по її периметру обоймами, в кожній з яких розміщено висувний елемент з отвором під штирфіксатор, верхня основа виконана у вигляді блока редуктора ланцюгової подачі рухомої платформи, а опорні вертикальні штанги закріплені кожна нижньою частиною в шарнірному вузлі, встановленому на проміжній опорній рамі з регулювальними гвинтами, що взаємодіють з плитою нижньої опорної конструкції, і верхньою частиною - в блоці редуктора ланцюгової подачі, причому похила опорна штанга виконана у вигляді телескопічного пристрою з фіксатором, сполученого одним кінцем за допомогою осі з проміжною опорною рамою, а іншим за допомогою осі з корпусом редуктора ланцюгової подачі рухомої платформи, і проміжна опорна рама забезпечена притискною планкою з болтом, що взаємодіє з фіксувальною гайкою, жорстко закріпленою на плиті нижньої опорної конструкції. У результаті підвищується надійність пристрою, розширяються його функціональні можливості, забезпечується висока точність розташування свердловин. Порівняльний аналіз дозволяє зробити висновок, що пропонований пристрій відрізняється від відомого виконанням нижньої опорної конструкції у вигляді плити з розташованими по її периметру обоймами, в кожній з яких розміщено висувний елемент з отвором під штирфіксатор, виконанням верхньої основи у вигляді блока редуктора ланцюгової подачі рухомої платформи, закріпленням кожної з опорних вертикальних штанг нижньою частиною в шарнірному вузлі, встановленому на проміжній опорній рамі з регулювальними гвинтами, що взаємодіють з плитою нижньої опорної конструкції, і верхньою частиною - в блоці редуктора ланцюгової подачі, причому похила опорна штанга виконана у вигляді телескопічного пристрою з фіксатором, сполученого одним кінцем за допомогою осі з проміжною опорною рамою, а іншим - за допомогою осі з корпусом редуктора ланцюгової подачі рухомої платформи, і проміжна опорна рама забезпечена притискною планкою з болтом, що взаємодіє з фіксувальною гайкою, жорстко закріпленою на плиті нижньої опорної конструкції. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де на Фіг. 1 зображено загальний вид пристрою, на Фіг. 2 - вид А по Фіг. 1, на Фіг. 3 - вид Б по Фіг. 1. Пропонований пристрій містить нижню опорну конструкцію 1 (Фіг. 1), виконану у вигляді плити 2 із закріпленими по її периметру обоймами 3, в кожній з яких розміщено висувний елемент 4 з влаштованим в його кінцевій частині отвором 5 під штир-фіксатор 6 (Фіг. 2). На плиті 2 нижньої опорної конструкції 1 розташовано з можливістю переміщення по плиті 2 проміжну опорну раму 7, обладнану регулювальними гвинтами 8, контактуючими з поверхнею плити 2 (Фіг. 3). Проміжна опорна рама 7 забезпечена притискною планкою 9 з фіксувальним болтом 10, взаємодіючим з гайкою 11, жорстко закріпленою на плиті 2. На проміжній опорній рамі 7 встановлено два шарнірні вузли 12, в кожному з яких закріплена нижньою своєю частиною опорна вертикальна штанга 13. У верхній частині опорних вертикальних штанг 13 закріплено блок редуктора 14 ланцюгової подачі рухомої платформи 15 з приводом обертання бурового інструмента 16, встановленої за допомогою напрямних 17 на опорних вертикальних штангах 13. Корпус блока редуктора 14 сполучений з проміжною опорною рамою 7 за допомогою похилої опорної штанги 18, виконаної у вигляді телескопічного пристрою з фіксатором 19, сполученого одним кінцем за допомогою осі 20 з проміжною опорною рамою 7, а іншим - за допомогою осі 21 з блоком редуктора 14. Пристрій працює таким чином. До місця передбачуваного буріння свердловини доставляють елементи бурильної установки. У зоні планованого розташування свердловини встановлюють плиту 2 нижньої опорної конструкції 1, висувають з обойм 3, закріплених на плиті 2, висувні елементи 4 і 2 UA 77135 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 вставляють в отвори 5 кожного висувного елемента 4 штир-фіксатор 6. На плиту 2 нижньої опорної конструкції 1 встановлюють проміжну опорну раму 7 із заздалегідь закріпленими на ній шарнірними вузлами 12, опорними вертикальними штангами 13 з рухомою платформою 15, блоком редуктора 14 і похилою опорною штангою 18. При цьому регулювальні гвинти 8 входять в контакт з поверхнею плити 2. Потім переміщають проміжну опорну раму 7 на регулювальних гвинтах 8 по плиті 2 до сполучення осі приводу обертання бурового інструмента 16 з віссю свердловини і за допомогою регулювальних гвинтів 8 по кільцевому рівню здійснюють центрування проміжної опорної рами 7. Далі закручують болт 10 притискної планки 9 в гайку 11, фіксуючи в такий спосіб на плиті 2 проміжну опорну раму 7 з розміщеними на ній елементами. Потім на рухому платформу 15 встановлюють привід 16 бурового інструмента і приступають до буріння свердловини. Включають привід обертання бурового інструмента 16 і приводять в дію редуктор 14 ланцюгової подачі рухомої платформи 15. У результаті рухома платформа 15 переміщається в напрямних 17 по опорних вертикальних штангах 13 і подає буровий інструмент на вибій, а буровий інструмент, обертаючись, заглиблюється у ґрунт і формує свердловину. При цьому похила опорна штанга 18, сполучена одним кінцем за допомогою осі 20 з проміжною опорною рамою 7, а іншим - за допомогою осі 21 з корпусом редуктора 14, забезпечує достатню жорсткість всієї конструкції. Якщо необхідно здійснити буріння похилої свердловини, ослабляють фіксатор 19 похилої опорної штанги 18, повертають опорні вертикальні штанги 13 у шарнірних вузлах 12 на заданий кут, знову затискають фіксатор 19 телескопічного пристрою і здійснюють буріння похилої свердловини. Після закінчення буріння свердловини привід обертання бурового інструмента 16 знімають з рухомої платформи 15, викручують болт 10 притискної планки 9 з гайки 11, звільняючи в такий спосіб проміжну опорну раму 7, і демонтують її. Пропонована корисна модель забезпечує підвищення надійності пристрою, розширення його функціональних можливостей, високу точність розташування свердловин завдяки тому, що: - опорні вертикальні штанги закріплені кожна нижньою частиною в шарнірному вузлі, встановленому на проміжній опорній рамі, а похила опорна штанга виконана у вигляді телескопічного пристрою; - опорні вертикальні штанги з рухомою платформою встановлені на проміжній опорній рамі з регулювальними гвинтами; - центр маси бурової установки максимально зміщений вниз, а нижня опорна конструкція виконана у вигляді плити з розташованими по її периметру обоймами з висувними елементами. Джерела інформації: 1. Малогабаритная буровая установка [Электронный ресурс] / Киев, ООО "Бурстандарт". Режим доступа: www/gidro-burenie.com.ua. 2. Установка для буріння малогабаритна [Текст]: пат. 36280 Україна, МПК Е21В3/00 / Дерій А. А. (Україна). - № u200804176; заявл. 03.04.2008; опубл. 27.10.2008, Бюл. № 20. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Установка для буріння малогабаритна, що складається з розбірного каркаса, що містить нижню опорну конструкцію і верхню основу, опорні вертикальні і похилі штанги, а також рухому платформу, встановлену за допомогою напрямних на двох вертикальних опорних штангах, яка відрізняється тим, що нижня опорна конструкція виконана у вигляді плити з розташованими по її периметру обоймами, в кожній з яких розміщено висувний елемент з отвором під штирфіксатор, верхня основа виконана у вигляді блока редуктора ланцюгової подачі рухомої платформи, а опорні вертикальні штанги закріплені кожна нижньою частиною в шарнірному вузлі, встановленому на проміжній опорній рамі з регулювальними гвинтами, що взаємодіють з плитою нижньої опорної конструкції, і верхньою частиною - в блоці редуктора ланцюгової подачі, причому похила опорна штанга виконана у вигляді телескопічного пристрою з фіксатором, сполученого одним кінцем за допомогою осі з проміжною опорною рамою, а іншим за допомогою осі з корпусом редуктора ланцюгової подачі рухомої платформи, і проміжна опорна рама забезпечена притискною планкою з болтом, що взаємодіє з фіксувальною гайкою, жорстко закріпленою на плиті нижньої опорної конструкції. 3 UA 77135 U 4 UA 77135 U 5 UA 77135 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Compact drilling device

Автори англійською

Antsyferov Andrii Vadymovych, Kyseliov Mykola Mykolaiovych, Filatov Valerii Fedorovych

Назва патенту російською

Установка для бурения малогабаритная

Автори російською

Анциферов Андрей Вадимович, Киселев Николай Николаевич, Филатов Валерий Федорович

МПК / Мітки

МПК: E21B 7/02, E21B 3/00

Мітки: буріння, малогабаритна, установка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-77135-ustanovka-dlya-burinnya-malogabaritna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Установка для буріння малогабаритна</a>

Подібні патенти