Пристрій для видачі плодоовочевої продукції

Номер патенту: 74494

Опубліковано: 25.10.2012

Автор: Завгороднюк Сергій Борисович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для видачі плодоовочевої продукції, що містить каркас, ємність для зберігання плодоовочевої продукції та рухомий стіл з приймальною поверхнею, який відрізняється тим, що каркас містить внутрішню порожнину для розташування ємності для зберігання плодоовочевої продукції та оснащений засобом для вертикального підйому ємності для зберігання плодоовочевої продукції, причому ємність виконана з можливістю утворення отвору у нижній частині фронтальної поверхні ємності, приймальна поверхня рухомого столу розташована на висоті, яка менше або дорівнює висоті нижньої кромки отвору у нижній частині фронтальної поверхні ємності, при цьому пристрій містить засіб фіксації розташування столу відносно каркаса.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що приймальна поверхня столу містить заглиблення.

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що приймальна поверхня столу містить ділянку з прорізами.

4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що каркас містить гумові фіксатори, виконані з можливістю сполучення з виступами на бічних поверхнях столу.

5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що каркас містить підйомну кришку, яка закриває фронтальну поверхню ємності вище отвору у нижній частині фронтальної поверхні ємності.

Текст

Реферат: Пристрій для видачі плодоовочевої продукції містить каркас, ємність для зберігання плодоовочевої продукції та рухомий стіл з приймальною поверхнею. Каркас містить внутрішню порожнину для розташування ємності для зберігання плодоовочевої продукції та оснащений засобом для вертикального підйому ємності для зберігання плодоовочевої продукції. Ємність виконана з можливістю утворення отвору у нижній частині фронтальної поверхні ємності, приймальна поверхня рухомого столу розташована на висоті, яка менше або дорівнює висоті нижньої кромки отвору у нижній частині фронтальної поверхні ємності. Додатково пристрій містить засіб фіксації розташування столу відносно каркаса. UA 74494 U (12) UA 74494 U UA 74494 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до обладнання для зберігання продукції землеробства або садівництва, а саме до меблів або устаткування, спеціально пристосованого для особливих типів систем обслуговування, зокрема для видачі фруктів та овочів, наприклад яблук, апельсинів, помідорів покупцеві, та може бути використана у торговельних закладах самообслуговування або сховищах для зберігання плодоовочевої продукції тощо. Заявнику відомо багато аналогічних за сукупністю суттєвих ознак пристроїв для видачі плодоовочевої продукції (далі за текстом - пристрій), серед яких найближчими є наступні. Відомий пристрій за патентом України № 11549, опуб. 15.12.2005 р. у бюл. 12, 2005 р., МПК A47F 10/00. Пристрій містить каркас та набір ємностей для зберігання плодоовочевої продукції. Ємності виконані стаціонарними та висувними та розташовані під кутом для зручності відбору плодоовочевої продукції покупцем на різній висоті від полу до висоти зросту людини. Недоліком відомого пристрою є зниження зручності відбору продукції, обумовлене різним за висотою розташуванням ємності. При цьому аналог не містить засобів для автоматичної видачі продукції з ємності та підтримання рівня продукції при її відборі, що зменшує також зручність обслуговування пристрою, і, як наслідок, роботу працівників торговельного закладу самообслуговування або сховища. Також відомо пристрій за патентом США № 7,445,126 В2, опублікованим 04.11.2008 р., МПК: A47F 3/08. Відомий пристрій містить каркас та ємність для зберігання плодоовочевої продукції. Ємність виконана стаціонарною та сполучена із засобом для вертикального підйому ємності. Засіб для вертикального підйому ємності включає датчик автоматичного контролю рівня продукції в ємності відносно верхнього краю ємності. Зазначений пристрій дозволяє автоматично підтримувати рівень продукції в ємності, що покращує зручність як самообслуговування для покупця так і дії персоналу з наповнення продукції. Недоліком відомого пристрою є відносна складність реалізації засобу автоматичного контролю рівня продукції в ємності через датчики, а також необхідність завантаження продукції через верх ємності, що дещо ускладнює роботу персоналу. За прототип прийнято пристрій відповідно до міжнародної заявки WO 02/03835 А1, опублікованої 17.01.2002, МПК A47F 1/08. Прототип містить каркас, ємність для зберігання плодоовочевої продукції та рухомий стіл з приймальною поверхнею. Ємність містить рухомий простінок, який за рахунок еластичних підтримуючих елементів має можливість зміни кута нахилу відносно дна ємності у напрямку отвору у нижній частині фронтальної поверхні ємності. Це дозволяє здійснювати спустошення ємності від продукту під час його відбору з приймальної поверхні рухомого столу, та, відповідно, дозволяє автоматично підтримувати певний рівень продуктів на приймальній поверхні столу, що підвищує зручність самообслуговування покупця продукції та обслуговування пристрою персоналом. Недоліком прототипу є необхідність наповнення ємності продуктом через верх, що зменшує зручність обслуговування пристрою персоналом. Також прототип не містить засобів для фіксації столу відносно каркаса або ємності, що знижує зручність та безпеку експлуатації пристрою. Також прототип не дозволяє використовувати ємності з вже навантаженим продуктом усередині, що додатково зменшує універсальність застосування пристрою. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення зручності відбору плодоовочевої продукції з пристрою шляхом забезпечення розташування продукції на зручній для людини, наприклад покупця, висоті, що досягається зміною конструкції ємності, каркаса та сполучення ємності з каркасом. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для видачі плодоовочевої продукції містить каркас, ємність для зберігання плодоовочевої продукції та рухомий стіл з приймальною поверхнею, відповідно до корисної моделі, каркас містить внутрішню порожнину для розташування ємності для зберігання плодоовочевої продукції та оснащений засобом для вертикального підйому ємності для зберігання плодоовочевої продукції, причому ємність виконана з можливістю утворення отвору у нижній частині фронтальної поверхні ємності, при цьому приймальна поверхня рухомого столу розташована на висоті, яка менше або дорівнює висоті нижньої кромки отвору у нижній частині фронтальної поверхні ємності, причому пристрій містить засіб фіксації розташування столу відносно каркаса. Наявність у каркасі внутрішньої порожнини для розташування ємності для зберігання плодоовочевої продукції та обладнання засобом для вертикального підйому ємності дозволяє забезпечити застосування ємності з вже завантаженою продукцією та підйом такої ємності на необхідну висоту. При цьому утворення отвору у нижній частині фронтальної поверхні ємності дозволяє забезпечити автоматичний вихід продукції з ємності на приймальну поверхню рухомого столу. 1 UA 74494 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 При цьому розташування приймальної поверхні рухомого столу на висоті, яка менше або дорівнює висоті нижньої кромки отвору у нижній частині фронтальної поверхні ємності, забезпечує розташування продукції для її відбору на зручній для покупця висоті. При цьому засіб фіксації розташування столу відносно каркаса забезпечує підвищення зручності обслуговування пристрою за рахунок автоматичного розташування столу на потрібному місці перед каркасом та піднятою ємністю. Усі перераховані суттєві ознаки у сукупності дозволяють забезпечити розташування продукції на постійній зручній для покупця висоті за рахунок надходження нової порції продукції з ємності по мірі відбору продукції на приймальній поверхні столу. Це підвищує зручність відбору плодоовочевої продукції, наприклад при її реалізації покупцем, а також забезпечує автоматичне підтримання рівня продукції для відбору на столі, що також спрощує обслуговування пристрою. Приймальна поверхня столу може містити заглиблення, за рахунок чого продукція надходить з ємності до заповнення заглиблення та своєю масою перекриває висипання з ємності всієї продукції. Приймальна поверхня столу містить ділянку з прорізами для потрапляння пилу від продукції з приймальної поверхні у нижню частину столу, що дозволяє підтримувати чистоту приймальної поверхні столу та зручність у обслуговуванні пристрою. Каркас може містити гумові фіксатори, виконані з можливістю сполучення з виступами на бічних поверхнях столу, для додаткового закріплення рухомого столу та підвищення безпеки його експлуатації. Каркас може містити підйомну кришку, яка закриває фронтальну поверхню ємності вище отвору у нижній частині фронтальної поверхні ємності, для того, щоб при використанні ємностей з вже завантаженим продуктом після утворення отвору у нижній частині фронтальної поверхні ємності забезпечити фіксацію ємності та частин ємності, які утворюють отвір. Для пояснення суті корисної моделі нижче наведено приклад конструкції пристрою. Приклад ілюструється наступними графічним зображеннями, а саме на: фіг. 1 - каркас пристрою, вид спереду (ємність для зберігання плодоовочевої продукції розташована на платформі засобу для вертикального підйому ємності в опущеному стані); фіг. 2 - каркас пристрою, вид збоку (ємність для зберігання плодоовочевої продукції не показано), фіг. 3 - приймальний стіл, вид спереду; фіг. 4 - приймальний стіл, вид зверху. Наведений приклад конкретного виконання пристрою та графічні матеріали ніяким чином не обмежують обсяг домагань, викладений у формулі, а тільки пояснюють суть корисної моделі. Пристрій містить каркас 1, ємність 2 для зберігання плодоовочевої продукції, стіл 3 та засіб фіксації 4 розташування столу відносно каркаса. Каркас 1 містить внутрішню порожнину 5 для розташування ємності 2 для зберігання плодоовочевої продукції, утворену бічними та заднім листами обшивки 6. Верхня частина каркаса 1 спереду закрита підйомною кришкою 7. Каркас оснащений засобом 8 для вертикального підйому ємності 2 для зберігання плодоовочевої продукції. Засіб 8 містить двигун, мотор-редуктор та ланцюгову передачу (не показано на зображеннях) для забезпечення підйому платформи 9 на необхідну висоту. Каркас 1 містить гумові фіксатори 10, виконані з можливістю сполучення з виступами 11 на бічних поверхнях столу 3. Ємність 2для зберігання плодоовочевої продукції виконана з можливістю встановлена на платформу 9 засобу 8, що забезпечується габаритним розмірами ємності 2. Можливість утворення отвору 12 ємності 2 може бути реалізована через місця послаблення або через наявність отвору, закритого дверцятами, у нижній частині фронтальної поверхні ємності 2 або іншим відомим шляхом. Стіл 3 оснащений приймальною поверхнею 13 та виконаний рухомим за допомогою коліс 14. Приймальна поверхня рухомого столу 3 розташована на висоті, яка менше або дорівнює висоті нижньої кромки отвору. Приймальна поверхня 13 столу містить заглиблення 15 та ділянку 16 з прорізами. Засіб фіксації 4 розташування столу відносно каркаса може бути виконаний у вигляді передньої поверхні 17 столу 3, яка виступає на потрібну відстань. Використовують пристрій наступним чином. Розташовують ємність 2 з плодоовочевою продукцією, наприклад картоплею, яблуками тощо, на платформі 9 засобу 8 каркаса 1. При цьому отвір 12 ємності 2 закритий дверцятами або частиною стінки ємності 2, обмеженою послабленою ділянкою, з можливістю утворення отвору. 2 UA 74494 U 5 10 15 20 Далі приводять у рух привід (наприклад електричний) засобу 8 для вертикального підйому ємності 2 для зберігання плодоовочевої продукції, при цьому ємність 2 вертикально підіймають на висоту або вище розташування нижньої кромки отвору 12. Потім приставляють стіл 3 до каркаса 1 таким чином, щоб його передня поверхня 17 була сполучена з передньою гранню платформи 9, забезпечуючи фіксацію розташування столу відносно каркаса. Також здійснюють сполучення гумових фіксаторів 10 з виступами 11 на бічних поверхнях столу 3. Далі утворюють отвір 12 шляхом піднімання дверцят, які його закривають, або руйнуванням послабленої ділянки фронтальної стінки ємності, яка обмежує цей отвір. Після чого опускають кришку 7, закриваючи ємність 2 спереду та залишаючи відкритим отвір 12. При відкритті отвору 12 плодоовочева продукція під дією власної ваги потрапляє з ємності 2 через отвір 12 до приймальної поверхні 13 столу 3. Плодоовочева продукція висипається до заповнення заглиблення 15 та своєю масою перекриває висипання з ємності 2. По мірі відбору плодоовочевої продукції покупцем з приймальної поверхні столу об'єм продукції поповнюється з ємності 2 під дією ваги продукції в ємності. Після закінчення плодоовочевої продукції в ємності 2 здійснюють її видалення та заміну з каркаса 1 на ємність 2 з новою продукцією шляхом повтору дій, які зазначені вище. Пристрій дозволяє підвищити зручність реалізації вагової овочевої продукції шляхом забезпечення її розташування на зручній для покупця висоті за рахунок підйому нової продукції в міру відбору з приймальної поверхні столу. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 40 1. Пристрій для видачі плодоовочевої продукції, що містить каркас, ємність для зберігання плодоовочевої продукції та рухомий стіл з приймальною поверхнею, який відрізняється тим, що каркас містить внутрішню порожнину для розташування ємності для зберігання плодоовочевої продукції та оснащений засобом для вертикального підйому ємності для зберігання плодоовочевої продукції, причому ємність виконана з можливістю утворення отвору у нижній частині фронтальної поверхні ємності, приймальна поверхня рухомого столу розташована на висоті, яка менше або дорівнює висоті нижньої кромки отвору у нижній частині фронтальної поверхні ємності, при цьому пристрій містить засіб фіксації розташування столу відносно каркаса. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що приймальна поверхня столу містить заглиблення. 3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що приймальна поверхня столу містить ділянку з прорізами. 4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що каркас містить гумові фіксатори, виконані з можливістю сполучення з виступами на бічних поверхнях столу. 5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що каркас містить підйомну кришку, яка закриває фронтальну поверхню ємності вище отвору у нижній частині фронтальної поверхні ємності. 3 UA 74494 U 4 UA 74494 U 5 UA 74494 U Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Unit for deliver fruit and vegetable products

Автори англійською

Zavhorodniuk Serhii Borysovych

Назва патенту російською

Устройство для выдачи плодоовощной продукции

Автори російською

Завгороднюк Сергей Борисович

МПК / Мітки

МПК: B65G 47/14, A47F 10/00, A47F 5/00, B65D 85/00, A47F 1/00, A47F 7/00, B65D 85/34

Мітки: пристрій, продукції, плодоовочевої, видачі

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-74494-pristrijj-dlya-vidachi-plodoovochevo-produkci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для видачі плодоовочевої продукції</a>

Подібні патенти