Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Укладальник-забірник роторний, який містить стрілу забірника, виконану підйомно-опускною та поворотною в горизонтальній площині шляхом встановленого на базовому засобі, виконаного у вигляді порталу з механізмом пересування, опорно-поворотного пристрою, привод повороту стріли забірника, яка має забірний орган роторного типу, який відрізняється тим, що роторне колесо з ковшами закріплено на корпусі приводного планетарного редуктора, маточину кріплення редуктора виконано у вигляді тарілчастої пружини, а вісь обертання роторного колеса та корпусу редуктора виконано горизонтальною, гнучкий шлейфовий струмовідвід під'єднаний до стріли, виконаний кільцевим ззовні металоконструкції платформи, яка обладнана площадкою, що знімається, пересипний пристрій, обладнаний вмонтованим ремонтним підйомним механізмом та монтажними пристосуваннями.

Текст

Реферат: Укладальник-забірник роторний містить стрілу забірника, виконану підйомно-опускною та поворотною в горизонтальній площині шляхом встановленого на базовому засобі, виконаного у вигляді порталу з механізмом пересування, опорно-поворотного пристрою. Роторне колесо з ковшами закріплено на корпусі приводного планетарного редуктора, маточину кріплення редуктора виконано у вигляді тарілчастої пружини, вісь обертання роторного колеса та корпусу редуктора розташована горизонтальною. При цьому гнучкий шлейфовий струмовідвід до стріли, виконаний кільцевим ззовні металоконструкції платформи, яка обладнана площадкою, що знімається, пересипний пристрій, обладнаний вмонтованим ремонтним підйомним механізмом та монтажними пристосуваннями. UA 70648 U (54) УКЛАДАЛЬНИК-ЗАБІРНИК РОТОРНИЙ UA 70648 U UA 70648 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до пристроїв для укладання та транспортування різних кускових матеріалів з укладанням в штабель, а також для відбирання матеріалу зі штабелю та його транспортування до місця подальшого перероблення. Може бути використана на складах накопичення різних мінеральних та органічних матеріалів, на теплових електростанціях, в металургії - на аглофабриках, коксохімічних виробництвах, у портах та ін. Є відомими роторні екскаватори, у яких крутний момент передається на роторне колесо за допомогою привода, що містить циліндричний редуктор та двигун. Роторне колесо за допомогою муфти з'єднане з тихохідним валом редуктора [1]. Аналогічним чином виконані приводи роторних коліс укладальників-забірників виробництва Новокраматорського машинобудівного заводу [2]. Недоліком зазначених пристроїв є низька продуктивність, через те, що великий габарит привода збоку від роторного колеса не дозволяє, за інших рівних умов, глибоко врізатися у штабель матеріалу. У зв'язку з цим необхідно було б, у міру зняття невеликого шару матеріалу, піднімати стрілу з роторним колесом та переміщувати її вздовж штабеля, після чого опускати та знову здійснювати заглиблення в матеріал. У цьому випадку зазначені вище операції займають робочий час укладальника-забірника, знижуючи його продуктивність. Крім того, в зазначених пристроях відсутні належні можливості для ремонту та технічного обслуговування. Найбільш близьким за сукупністю ознак до корисної моделі є вибраний за прототип укладальник-забірник для сипких матеріалів [3], що містить стрілу забірника, виконану підйомноопускною та поворотною в горизонтальній площині шляхом встановленого на базовому засобі, виконаного у вигляді порталу з механізмом пересування, опорно-поворотного пристрою, привод повороту стріли забірника, яка має забірний орган роторного типу. Аналіз технічних властивостей прототипу, обумовлений його ознаками, показує, що одержанню очікуваного технічного результату при використанні прототипу перешкоджають такі причини. Низька продуктивність прийнятого за прототип укладальника-забірника, як і у аналогів, обумовлена великим габаритом приводу роторного колеса, що не дозволяє глибоко заглиблюватись у штабель матеріалу за один прохід. Окрім того, виконання осі роторного колеса під кутом до горизонталі призводить до передчасного виходу з ладу ковшів через те, що вони заглиблюються в матеріал однією стороною, боком, що зумовлює нерівномірне спрацювання різальних елементів ковшів. Виконання жорсткої коробчастої маточини кріплення роторного колеса на тихохідному валу редуктора веде до передачі на вал ударних навантажень при врізанні в матеріал ковшів ротора, що руйнівним чином діє на редуктор. Також, завдяки нахилу роторного колеса, виникає додатковий момент сили на тихохідний вал планетарного редуктора, зумовлений наявністю вертикального навантаження на роторне колесо під час заглиблення останнього у штабель та плечем цієї сили, яке дорівнює відстані між місцем врізання ковшів роторного колеса в матеріал та місцем кріплення роторного колеса на тихохідному валу редуктора. Зазначений момент сили викликає додаткові навантаження на тихохідний вал редуктора та його підшипники, що знижує надійність. Наявність гнучкого шлейфового струмопідводу всередині металоконструкції платформи ускладнює технічне обслуговування зазначеного струмопідводу у зв'язку з відсутністю місця для проведення техобслуговування та ремонту всередині механізму обертання стріли. Цей фактор також знижує надійність. Окрім того, в прототипі відсутня можливість технічного обслуговування та ремонту механізму обертання стріли та його змащувальних пристроїв, а також заміни та поповнення мастила зсередини механізму обертання, що приведе до зниження терміну служби зазначеного механізму, зниження надійності та зручності технічного обслуговування. В укладальника-забірника роторного, що розглядається, конструктивно не передбачена можливість зручного монтажу та демонтажу швидкозношуваних воронок та інших елементів завантажувального пристрою, які піддаються значному абразивному спрацюванню в процесі експлуатації та потребують періодичної заміни, що знижує продуктивність укладальниказабірника роторного у зв'язку з тривалими простоями, пов'язаними із заміною спрацьованих вузлів. Задачею корисної моделі, що заявляється, - створити такий укладальник-забірник роторний, у якому вдосконалення шляхом введення нових елементів і зв'язків між ними, дозволило б при використанні корисної моделі забезпечити досягнення технічного результату, що полягає у підвищенні продуктивності укладальника-забірника роторного, підвищенні його терміну служби, надійності та зручності технічного обслуговування. Поставлена задача вирішується тим, що в укладальнику-забірнику для сипких матеріалів, який містить стрілу забірника, виконану підйомно-опускною та поворотною в горизонтальній площині шляхом встановленого на базовому засобі, виконаного у вигляді порталу з механізмом 1 UA 70648 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 пересування, опорно-поворотного пристрою, привод повороту стріли забірника, яка має забірний орган роторного типу, згідно з корисною моделлю, роторне колесо з ковшами закріплено на корпусі приводного планетарного редуктора, маточину кріплення редуктора виконано у вигляді тарілчастої пружини, а вісь обертання роторного колеса та корпусу редуктора виконано горизонтальною, гнучкий шлейфовий струмовідвід під`єднаний до стріли, виконаний кільцевим ззовні металоконструкції платформи, яка обладнана площадкою, що знімається, пересипний пристрій, обладнаний вмонтованим ремонтним підйомним механізмом та монтажними пристосуваннями. Зроблені зміни в конструкції дозволять отримати такі технічні результати: - закріплення роторного колеса з ковшами на корпусі приводного планетарного редуктора дозволяє розмістити редуктор практично всередині роторного колеса, без проміжних валів та муфт, що скорочує габарит всього привода обертання роторного колеса, що, у свою чергу, дозволяє глибше врізатися у штабель матеріалу, не зачіпаючи приводом за відкоси розроблюваного матеріалу у штабелі, тим самим скорочуючи час непродуктивних робіт, пов'язаних з підйомом та переміщенням стріли з роторним колесом, підвищуючи таким чином продуктивність укладальника-забірника роторного, окрім того, виконання маточини кріплення роторного колеса до корпуса планетарного редуктора у вигляді тарілчастої пружини дозволяє зменшити передачу навантажень на редуктор, в тому числі ударних, які виникають під час врізання ковшів роторного колеса в матеріал штабеля, за рахунок демпфуючої дії зазначеної маточини, що приведе до збільшення терміну служби редуктора та укладальника-забірника роторного в цілому. Виконання осі роторного колеса горизонтальною виключає нерівномірність спрацьовування різальних елементів ковшів, а також зменшення дії на редуктор додаткового шкідливого моменту сили, який спричиняється наявністю вертикального зусилля на роторному колесі під час врізання у штабель та плечем цієї сили, яке дорівнює відстані між місцем врізання ковшів ротора в матеріал та місцем кріплення роторного колеса на редукторі; зменшення зазначеного моменту сили, за інших рівних умов, збільшить час безвідмовної роботи редуктора та машини в цілому. Виконання гнучкого шлейфового струмопровідного кабелю до стріли ззовні металоконструкції платформи, на відміну від прототипу, де зазначений струмопідвід виконаний всередині металоконструкції, дозволяє виконувати технічне обслуговування та ремонт струмопровідного кабелю без демонтажу захисних металоконструкцій, що забезпечує зручність технічного обслуговування та підвищує надійність за рахунок оперативності виконання ремонтних робіт. Обладнання платформи площадкою, що знімається, дозволяє виконувати технічне обслуговування, в тому числі змащування, та ремонт опорно-поворотного вузла механізму обертання стріли, знаходячись всередині механізму обертання, що дозволяє візуально контролювати стан, спрацювання та наявність мастила на роликах та опорах кочення поворотного круга, тим самим забезпечує якість та зручність проведення технічного обслуговування та ремонту. Обладнання пересипного пристрою підіймальним механізмом та монтажними пристосуваннями дозволяє виконати зняття для ремонту і профілактики, та установлення вузлів, що прийшли в непридатність від абразивного спрацювання під час пересипання транспортованого матеріалу без їх розбирання, зняття яких, без зазначених підіймального механізму та монтажних пристроїв зв'язано з великими труднощами, пов'язаними з тим, що спрацьовуванні вузли - циліндрична воронка та навантажувальний лоток розташовані безпосередньо над стрічковим конвеєром, а простір над ними повністю перекритий іншими вузлами та механізмами укладальника-забірника роторного, що виключає можливість скористатися для монтажу та демонтажу автономними вантажопідіймальними механізмами. Таким чином, використання в корисній моделі, що заявляється, підіймального пристрою та монтажних пристосувань підвищує надійність за рахунок оперативного виконання ремонтних робіт та забезпечує зручність виконання зазначених робіт. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: - фіг. 1 - Загальний вид; - фіг. 2 - Вид спереду на роторне колесо укладальника-забірника роторного; - фіг. 3 - Механізм обертання стріли (ремонтне положення); - фіг. 4 - Механізм обертання стріли, вид за стрілкою А (робоче положення); - фіг. 5 - Вузол пересипання матеріалу на стрічковий конвеєр; - фіг. 6 - Вузол пересипання матеріалу на стрічковий конвеєр, вид за стрілкою Б; Укладальник-забірник роторний, що заявляється як корисна модель, містить платформу 1, виконану з барабанним розвантажувачем стрічкового конвеєра 2 та встановлену на рейковій 2 UA 70648 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 колії (позицією не позначено), на платформі встановлено стрілу 3 з можливістю обертання навколо вертикальної осі та нахилу навколо горизонтальної осі, на стрілі розташований реверсивний стрічковий конвеєр 4, кабіна керування 5, противага 6 та роторне колесо 7 з ковшами 8. На платформі 1 також установлений завантажувальний пристрій (на кресленні не показаний) та механізм обертання 9. Для подачі електроживлення до стріли 3 слугує гнучкий шлейфовий струмовідвід 10, розташований ззовні металоконструкції механізму обертання стріли 9. Вісь 11 роторного колеса 7 з ковшами 8 розташована горизонтально та закріплена за допомогою маточини 12, виконаної у вигляді тарілчастої пружини на корпусі планетарного редуктора 14. Механізм обертання стріли 9 складається з металоконструкції 15 та опорного пристрою 16, який виконаний у вигляді упорного роликового підшипника. Всередині механізму обертання стріли 9 розташована циліндрична воронка 17, до якої прикріплені канати 18 підіймального механізму 19, закріпленого на металоконструкції 15 механізму обертання стріли 9, металоконструкція 15 у верхній частині обладнана люком 20, площадкою, що знімається 21, та сходами 22. Платформа 1 обладнана вантажною віссю 23, прикріпленою до платформи 1 за допомогою підвісок 24 та, одночасно, з'єднаною з навантажувальним лотком 25 з можливістю подовжнього переміщення за допомогою двох вушок 26. Навантажувальний лоток 25 встановлений на платформі 1 над стрічковим конвеєром 2. Укладальник-забірник роторний працює наступним чином: Під час забирання матеріалу зі штабеля роторне колесо 7, яке обертається проти годинникової стрілки, підводиться до верхівки штабеля (на кресленні не показаний) та захоплює ковшами 8 матеріал (на кресленні не показаний), за допомогою похилого лотка (на кресленні не позначений) перемішує матеріал на реверсивний стрічковий конвеєр 4, який переміщує його до завантажувального пристрою, та через циліндричну воронку 17 та навантажувальний лоток 25 направляє матеріал на стрічковий конвеєр 2 для транспортування до місця розвантаження (на кресленні не показано). Під час укладання матеріалу у штабель (на кресленні не показаний), матеріал рухається направо по конвеєру 2, попадає на похилу частину платформи 1, виконаної у вигляді барабанного перевантажувача та потрапляє на завантажувальний пристрій, який направляє потік матеріалу на реверсивний конвеєр 4, розташований на стрілі 3, зазначений конвеєр транспортує матеріал направо, у напряму до роторного колеса та скидає його через кінцевий барабан у штабель. У міру, необхідності укладальник-забірник роторний переміщується уздовж осі стрічкового конвеєра 2 рейковою колією (на кресленні не показано) вперед та назад. Також, у міру необхідності, стріла 3 може здійснювати обертання навколо вертикальної осі та нахил навколо горизонтальної осі. При обертанні роторного колеса 7 крутний момент передається за допомогою маточини 12 виконаної у вигляді тарілчастої пружини від корпуса планетарного редуктора 14, який є тихохідним вихідним елементом редуктора. Для поповнення мастила та технічного обслуговування опорного пристрою 16, циліндричну воронку 17 (див. фіг. 3, 4), яка знаходиться у робочому положенні, опускають за допомогою підіймального пристрою 19 униз до упору у кільцеподібний виріз (на кресленні не позначений) платформи 1 (див. фіг. 3), тим самим відкриваючи доступ до опорного пристрою 16. Після того у отворі воронки 17 встановлюють площадку, що знімається, 21. Обслуговуючий персонал потрапляє на площадку 19 через люк, що відкривається 20, за допомогою переносних сходів 22. Після проведення технічного обслуговування, площадка 21 та сходи 22 прибираються, а циліндрична воронка 17 за допомогою підіймального механізму 19 приводиться у вихідне положення. Для демонтажу навантажувального лотка 25, розташованого над стрічковим конвеєром 2, спочатку встановлюють вантажну вісь 23, виконану у вигляді стальної труби, у два вушка 26 на лотку 25, потім вісь 23 прикріплюють за допомогою підвісок 24 до металоконструкції платформи 1 (див. фіг. 3, 6). Після чого від'єднують болти кріплення (на кресленні не показані) лотка 25 до платформи 1 та переміщують лоток 25 уздовж осі 23 у бік від конвеєра 2 за допомогою монтажної лебідки (на кресленні не показана). Після того опускають навантажувальний лоток униз на землю (на кресленні не показано) за допомогою монтажної лебідки, попередньо видаливши вантажну вісь 23. Монтаж навантажувального лотка 25 виконують у зворотній послідовності. Реалізація даного укладальника-забірника роторного дозволить зменшити металоємність, підвищити продуктивність та надійність укладальника-забірника, забезпечити зручність виконання ремонтних робіт . Джерела інформації: 3 UA 70648 U 1. Строительные машины. Учебник для ВУЗов в 2-х частях. Ч. 2-я. И.Г. Домбровский, Ю.Л. Картвелишвили, М.И. Гальперин - М. «Машиностроение», 1976. 2. Патент України №60634, кл. B65G47/02, від 25.06.2011. 3. Патент Російської Федерації № 2255034 С2 від 04.01.2003. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Укладальник-забірник роторний, який містить стрілу забірника, виконану підйомно-опускною та поворотною в горизонтальній площині шляхом встановленого на базовому засобі, виконаного у вигляді порталу з механізмом пересування, опорно-поворотного пристрою, привод повороту стріли забірника, яка має забірний орган роторного типу, який відрізняється тим, що роторне колесо з ковшами закріплено на корпусі приводного планетарного редуктора, маточину кріплення редуктора виконано у вигляді тарілчастої пружини, а вісь обертання роторного колеса та корпусу редуктора виконано горизонтальною, гнучкий шлейфовий струмовідвід під'єднаний до стріли, виконаний кільцевим ззовні металоконструкції платформи, яка обладнана площадкою, що знімається, пересипний пристрій, обладнаний вмонтованим ремонтним підйомним механізмом та монтажними пристосуваннями. 4 UA 70648 U 5 UA 70648 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Rotary stacker-intake

Автори англійською

Pyvovar Pavlo Hryhorovych, Zaitsev Yurii Ivanovych, Isiemini Ihor Isakovych, Krutohuzenko Ihor Ivanovych, Yakshtes Ihor Liutsianovych

Назва патенту російською

Укладчик-заборник роторный

Автори російською

Пивовар Павел Григорьевич, Зайцев Юрий Иванович, Исьемини Игорь Исакович, Крутогузенко Игорь Иванович, Якштес Игорь Люцианович

МПК / Мітки

МПК: B65G 65/28

Мітки: роторний, укладальник-забірник

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-70648-ukladalnik-zabirnik-rotornijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Укладальник-забірник роторний</a>

Подібні патенти