Система “mamagi” для віддаленого контролю й коректування ранніх зразків швейних виробів

Номер патенту: 67942

Опубліковано: 12.03.2012

Автор: Головацький Дмитро Васильович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Система для віддаленого контролю й коректування ранніх зразків швейних виробів, яка складається із комп'ютера з програмним забезпеченням і манекена, встановленого на опорі з можливістю обертання навколо своєї осі, яка відрізняється тим, що опора для манекена виконана у вигляді обертової платформи, робота механічного приводу якої керується за допомогою комп'ютера, а також зоровий цифровий образ зразка швейного виробу складається з серії цифрових фотознімків манекена у різних ракурсах, які отримують за допомогою фото- або відеокамери, встановленої на певній віддалі від манекена та зв'язаної з комп'ютером виробника, який з'єднаний через мережу Інтернет з комп'ютером розробника, крім того, комп'ютер розробника наділений програмним забезпеченням, яке дозволяє безпосередньо на зоровому цифровому образі швейного зразка, тобто на екрані монітора, залишати свої зауваження, рекомендації, пропозиції у вигляді графічних елементів та текстових коментарів з подальшим переданням їх безпосередньо на комп'ютер виробника.

2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що для виконання функції манекена залучена людина для безпосереднього коректування на ній зразка швейного виробу, що ще більшою мірою відтворить реальну картину зорового вигляду зразка при різному положенні тіла та кінцівок людини, що, загалом, дозволить враховувати всі нюанси носіння даного одягу та максимально його вдосконалити.

Текст

Реферат: Система для віддаленого контролю й коректування ранніх зразків швейних виробів належить до легкої промисловості, зокрема, стосується конструкції допоміжних засобів для підвищення ефективності швейного виробництва, і може бути використана на швейних фабриках, на підприємствах служби побуту, у дизайнерських студіях та будинках мод для віддаленого контролю й коректування ергономічних, експлуатаційних, технологічних, конструктивних та естетичних показників якості та ранніх зразків швейних виробів, які разом складають їхні споживчі властивості. UA 67942 U (54) СИСТЕМА "MAMAGI" ДЛЯ ВІДДАЛЕНОГО КОНТРОЛЮ Й КОРЕКТУВАННЯ РАННІХ ЗРАЗКІВ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ UA 67942 U UA 67942 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до легкої промисловості, зокрема, стосується конструкції допоміжних засобів для підвищення ефективності швейного виробництва, і може бути використана на швейних фабриках, на підприємствах служби побуту, у дизайнерських студіях та будинках мод для віддаленого контролю й коректування ергономічних, експлуатаційних, технологічних, конструктивних та естетичних показників якості та ранніх зразків швейних виробів, які разом складають їхні споживчі властивості. Відомо, що для надання об'ємно-просторової форми раннім зразкам швейних виробів зазвичай використовують манекени. Так, наприклад, відома конструкція манекену для моделювання, пошиття та демонстрації одягу, який містить встановлений на опорі корпус, що відтворює форму торсу фігури людини, виконаний із пластмаси і обтягнутий зовні еластичним полотном [див. патент Російської 7 Федерації № 24619 (U1) з класу МПК А41Н5/00, опублікований 20.08.2002 року]. Недоліком цього відомого технічного рішення є низька функціональність конструкції манекена як допоміжного засобу для організації контролю й коректування ранніх зразків швейних виробів. Даний недолік пояснюється низьким рівнем візуалізації можливих дизайнерських і конструктивних недоліків або переваг - їх можуть бачити тільки ті люди, що безпосередньо присутні на примірюванні готових зразків, а отже для прийняття об'єктивних рішень у суперечливих випадках запрошувати до місця розташування манекену потрібно всіх фахівців з різних відділів, які, так чи інакше, пов'язані з розробкою нової моделі швейного виробу. Це особливо не зручно, коли окремі структурні підрозділи швейного підприємства віддалені один від одного, наприклад, знаходяться у різних країнах і навіть на різних континентах. Найбільш близькою за своєю суттю та ефектом, що досягається, і яка приймається за прототип є система для визначення координат точок поверхні манекена, яка складається із комп'ютера з програмним забезпеченням і манекена, встановленого на опорі з можливістю обертання навколо своєї осі і з'єднаного з градуйованою платформою, механічного ролика, що перекочується по поверхні манекена та з'єднаний з трьома датчиками контролю переміщення ролика по висоті та радіально. Дані від вказаних датчиків передаються на комп'ютер, де за допомогою програми перетворюються у цифрові сигнали, які на екрані монітора утворюють об'ємне зображення одягненого манекена, тобто цифрову модель швейного виробу, у який 11 одягнений манекен [див. патент України № 63491 (А) з класу МПК А41Н1/00, опублікований 15.01.2004 року у Бюл. № 1]. Вказана механічно-електронна система, безумовно, здатна створювати цифрові моделі об'ємно-просторової форми одягу, що одягнений на манекен. Отже, відтепер розробнику немає сенсу знаходитися безпосередньо біля манекена - він його бачить на моніторі, а тому її можна використовувати як допоміжне обладнання для віддаленого контролю за процесом розбудови нової моделі одягу. Проте відома система має ряд суттєвих недоліків. Основним недоліком відомої системи є обмеженість її застосування. Систему взагалі неможливо використовувати для отримання моделей вільного одягу або для одягу, який має додаткові об'ємні форми. Справа в тому, що відома система може аналізувати об'ємнопросторову форму одягу тільки найпростіших моделей, зокрема, що облягають силует та не мають просторових тканинних елементів у одязі, що зумовлено використанням у відомій конструкції засобу для «зчитування» інформації, виконаного у вигляді механічного ролика, який рухається по поверхні манекену, точно повторюючи його форму. Підпружинений ролик приминає одяг до манекену, особливо його об'ємні чи вільні елементи, які на думку дизайнера придають неповторний вигляд одягу, внаслідок чого отримана цифрова модель не відповідає дійсності щодо реального зовнішнього вигляду одягу, коли він знаходиться на людині, як вона в ньому виглядатиме. Наступним суттєвим недоліком відомої системи є недостатній рівень візуалізації створених за її допомогою цифрових об'ємних моделей одягу. Такі моделі одягу або інших видів швейних виробів будуються тільки на основі перетворення координат точок зовнішньої поверхні одягненого манекена в декартові або полярні за допомогою комп'ютерної програми. Графічна складова створених таким способом моделей не враховує ні колір, ні складки, ані тіні тощо, тобто є занадто слабкою, що ускладнює процес корекції одягу, зокрема удосконалення дизайну окремих елементів, сполучення кольорових відтінків тощо. Ще одним суттєвим недоліком відомої системи є загальна складність її конструкції, яка полягає у наявності аж трьох контактних датчиків, що визначають дані для побудови цифрових моделей, а також градуйованої платформи, прикріпленої до манекена, та механізму пересування ролика у вертикальному та радіальному напрямах. Кожен з цих елементів має свій окремий привод, що призводить до обтяження конструкції системи і значного 1 UA 67942 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 енергоспоживання, а також знижується надійність роботи системи через зростання ймовірності виходу з ладу численних вузлів системи. Черговим суттєвим недоліком відомої системи є те, що вона виключає можливість розробнику коректування одягу безпосередньо на своєму комп'ютері та передання зауважень виконавцю. Суть цього недоліку пояснюється наступним. Якщо розробнику щось не сподобалася у сконструйованому одязі, він за допомогою засобу зв'язку, наприклад з допомогою телефону, підказує виконавцю що саме і яким чином треба змінити. Тут є сенс згадати гру про зіпсований телефон: виконавцю важко точно уяснити, що треба робити, наскільки змінити той чи інший елемент (наприклад, поняття «трошечки» люди розуміють порізному). Як-то кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Але відома система виключає можливість внесення розробником візуальних графічних змін безпосередньо на цифровій моделі, залишення на моніторі своїх коментарів, кольорів та побажань та пропозицій, оскільки комп'ютерне забезпечення розробника не дозволяє цього зробити, через що процес вдосконалення виявляється досить тривалим, нервовим як для розробника, так і виконавця. Також важливим недоліком відомої системи є відсутність можливості оперативно передавати інформацію про створені цифрові моделі на великі відстані іншим розробникам та виконавцям, що, без сумнівів, є необхідним при організації віддаленого контролю за процесом виробництва. Цей недолік, перш за все, полягає у відсутності зв'язку комп'ютерів розробників та виконавців у відомій системі з мережею Інтернет. Можна було б продовжити перелічення недоліків відомої системи, але зупинимося на наведених, яких сповна достатньо для надання безкомпромісних доказів невдосконаленості відомого об'єкту промислової власності. Загалом, відома система має обмежену область використання (тільки для одягу, що щільно облягає манекен), не здатна відтворювати реальне зображення зразка одягу (не відтворює колорит та «гру» кольорової гами), не дозволяє робити зауваження та коректування безпосередньо у електронному вигляді у реальному часі (для цього не передбачено відповідних програмного забезпечення та засобів зв'язку у розробника з виконавцем). В основу корисної моделі поставлена задача розширення області використання та функціональних можливостей відомої системи, збільшення інформативності з одночасним удосконаленням та спрощенням її конструкції за рахунок принципової зміни отримання об'ємних цифрових моделей зразків швейних виробів, покращення їхніх візуальних характеристик, можливості внесення рекомендацій безпосередньо в електронному вигляді під час перегляду зразка швейного виробу шляхом залишення розробником на зображенні моделі побажань, зауважень, рекомендацій тощо безпосередньо на екрані монітора та передання їх виконавцю. Рішення поставленої задачі досягається тим, що у відомій системі для віддаленого контролю й коректування ранніх зразків швейних виробів, яка складається із комп'ютера з програмним забезпеченням і манекена, встановленого на опорі з можливістю обертання навколо своєї осі, згідно з пропозицією, опора для манекена виконана у вигляді обертової платформи, робота механічного приводу якої керується за допомогою комп'ютера, а також зоровий цифровий образ зразка швейного виробу складається з серії цифрових фотознімків манекена у різних ракурсах, які отримують за допомогою фото- або відеокамери, встановленої на певній віддалі від манекену та зв'язаної з комп'ютером виробника, який з'єднаний через мережу Інтернет з комп'ютером розробника, крім того, комп'ютер розробника наділений програмним забезпеченням, яке дозволяє безпосередньо на зоровому цифровому образу швейного зразка, тобто на екрані монітора, залишати свої зауваження, рекомендації, пропозиції у вигляді графічних елементів та текстових коментарів з подальшим переданням їх безпосередньо на комп'ютер виробника. Зрозуміло, до виконання функції манекена може бути залучена безпосередньо людина, що більшою мірою дозволяє відтворити реальну картину вигляду зразка швейного виробу при різному положенні тіла та кінцівок людини, що, загалом, дозволяє враховувати всі нюанси не тільки у статиці, але й під час носіння даного одягу, та максимально його вдосконалити. Цифрові багаторакурсні фотомоделі швейних виробів у першому приближенні можна вважати 3D-моделями, оскільки зорово мало чим від них відрізняються, але отримані більш простим способом за допомогою запропонованої системи «Mamagi», та, безумовно, мають покращені візуальні характеристики через їхню реалістичність, що досягається завдяки наявності у конструкції фото- чи відеокамери, пов'язаної з комп'ютером виробника. Цифрові моделі будуються не на основі точок координат, як у прототипі, а на основі серії знімків (фотосесії) одягненого манекена (чи людини) у різних ракурсах, зміна яких на екрані відтворює повну об'ємну модель. Це дозволяє суттєво спростити процес передачі зображення від виробника розробнику через мережу Інтернет та коректування розробником ранніх зразків 2 UA 67942 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 швейних виробів шляхом внесення відповідних пропозицій, доповнень та коментарів у реальному часі спілкування (наприклад, online). Зміни елементів дизайну або конструкції швейних виробів, а також коментарі та побажання, відтепер розробнику, незалежно від свого місцезнаходження чи віддаленості від виробника, можна вносити графічним шляхом в електронному вигляді (коректувати цифрові моделі) завдяки наявності відповідного програмного забезпечення на комп'ютері розробника. Розробник може стрілками на моніторі точно вказати на той чи інший елемент цифрової моделі одягу на будь-якому ракурсі її зображення та залишити на екрані свого монітора текстову інформацію щодо потреби внесення змін у елемент одягу, вказаного стрілкою. Важливим є і те, що запропонована система не дозволяє виробнику самостійно змінювати та модифікувати дизайнерську думку (це авторське право дизайнера), в той же ж час, система дозволяє розробнику на будь-якій відстані від виробника писати пропозиції у вигляді коментарів на різних ракурсах зображення одягу, застосовуючи для цього певний програмний продукт. Використання фото- чи відеокамери, розташованої на певній відстані від манекену, розширює область застосування запропонованої системи. Адже відсутність безпосереднього контакту засобу отримання інформації з манекеном дозволяє отримати дані про об'єм і форми зразка одягу без їх притиснення чи зминання, як це відбувається у прототипі. Наявність обертової платформи, на якій встановлений манекен (чи безпосередньо людина), розширює функціональні можливості запропонованої системи. Вказана платформа служить одночасно опорною основою для манекена (чи людини) та механізмом його обертання. При цьому використання у запропонованій конструкції всього одного приводу (того, що приводить у рух обертову платформу), дозволяє суттєво спростити систему та знизити її енергоспоживання. Зрозуміло, платформа може обертатися з постійною швидкістю (тоді розраховується час спрацьовування фото- чи відеокамери) або примусово зупинятися на момент зйомки, що управляється певним програмним забезпеченням комп'ютера виробника. Наявність зв'язку комп'ютера з мережею Інтернет дозволяє використовувати запропоновану систему «Mamagi» для віддаленого контролю за швейним виробництвом і при цьому виконувати розробнику корекцію ранніх зразків виробів практично у режимі «реального часу». Це дозволяє знизити часові витрати і можливі матеріальні втрати під час виробництва, що сприяє підвищенню продуктивності швейних підприємств та покращенню якості готових швейних виробів, тобто, підвищити ефективність швейного виробництва. Отже, уся сукупність нових суттєвих ознак запропонованого рішення, завдяки внесенню відповідних конструктивних змін та принципу отримання цифрових зображень зразків одягу, принципу внесення в них певних змін розробником у режимі реального часу, дозволяє запропонованій системі віддаленого контролю й коректування ранніх зразків швейних виробів досягти технічного результату, зазначеного вище у постановці задачі. Подальша суть запропонованої корисної моделі пояснюється спільно з ілюстративним матеріалом, на якому зображено наступне: фіг. 1 - загальний схематичний вигляд запропонованої системи «Mamagi»; фіг. 2 - приклад реального застосування системи «Mamagi», зокрема вигляд зразка сукні на моніторі розробника з його коментарем на екрані. Запропонована система «Mamagi» для віддаленого контролю й коректування ранніх зразків швейних виробів містить манекен 1, встановлений на обертовій платформі 2, що працює від приводу (не показаний, зважаючи на загальновідомість) та керується за допомогою комп'ютера 3, з'єднаного з мережею Інтернет. Фотокамера 4 з'єднана з комп'ютером 3 виробника. Робота фотокамери 4 синхронізована з роботою обертової платформи 2. Запропонована система «Mamagi» для віддаленого контролю й коректування ранніх зразків швейних виробів працює на такий спосіб. Перед початком роботи системи ранній зразок швейного виробу одягають на манекен 1 або безпосередньо на людину. Після цього керована за допомогою комп'ютера 3 обертова платформа 2 разом із розташованим на її поверхні манекеном 1 робить один оберт на 360°. Одночасно з цим фотокамера 4 в автоматичному режимі виконує серію фотознімків манекена 1 у різних ракурсах (те ж саме робить відеокамера). На основі отриманого фотоматеріалу спеціальне програмне забезпечення «Mamagi» створює цифрову, так звану, «псевдотривимірну» 3D-модель об'ємно-просторової форми одягненого на манекен швейного виробу у вигляді набору фотознімків у різних ракурсах. Отримана цифрова модель зорового образу швейного виробу миттєво надсилається за допомогою мережі Інтернет адресату (розробнику, конструктору, дизайнеру), відповідальному за підготовку швейних виробів до серійного випуску (віддалений контроль), який вносить до неї необхідні зміни та доповнення (здійснює коректування ранніх зразків швейних виробів), наносячи на зображення зразка одягу текстову інформацію та вказує стрілками (або іншими 3 UA 67942 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 простішими графічними елементами) якого саме елемента одягу торкається ця інформація. Коментарі розробника миттєво надсилається виробнику для внесення певних змін у реальній зразок одягу. Технічне рішення, що заявляється, перевірене на практиці. Запропонована система «Mamagi» для віддаленого контролю й коректування ранніх зразків швейних виробів не містить у своєму складі жодних елементів конструкції чи програмного забезпечення, які неможливо було б відтворити на сучасному етапі розвитку науки і техніки, зокрема, у галузі технологій для організації швейного виробництва, а отже є придатною для промислового застосування, має технічні та інші переваги перед відомими аналогами, що підтверджує можливість досягнення технічного результату об'єктом, що заявляється. У відомих джерелах патентної та іншої науково-технічної інформації не виявлено подібних систем віддаленого контролю й коректування ранніх зразків швейних виробів із вказаною в пропозиції сукупністю суттєвих ознак, тому запропоноване технічне рішення вважається новим, завдяки чому може отримати правовий захист. Суттєва відмінність запропонованої системи «Mamagi» для віддаленого контролю й коректування ранніх зразків швейних виробів, від раніше відомих, полягає у тому, що опора для манекена виконана у вигляді обертової платформи, яка керується за допомогою комп'ютера, з'єднаного з мережею Інтернет, а також у наявності фото- чи відеокамери для отримання серії знімків манекена у різних ракурсах, з'єднаної з комп'ютером виробника та синхронізованої з обертовою платформою, а також оснащення комп'ютера розробника програмним забезпеченням для здійснення записів на цифровій моделі. Вказані відмінності, у сукупності, забезпечують можливість ефективно здійснювати віддалений контроль й коректування ранніх зразків швейних виробів шляхом внесення пропозицій безпосередньо на знімках, дозволяє підвищувати продуктивність швейних підприємств та покращувати якість готової продукції, розширити область застосування через відокремлення фотоапаратури від манекену. Жодна із відомих систем віддаленого контролю й коректування ранніх зразків швейних виробів не може одночасно мати всі перераховані властивості, оскільки не передбачає у своему складі відповідних конструктивних вузлів та елементів, дистанційного отримання об'ємних зображень, тим паче можливості внесення в них змін розробником у режимі реального часу. До технічних переваг запропонованої системи «Mamagi» для віддаленого контролю й коректування ранніх зразків швейних виробів, у порівнянні з прототипом, можна віднести наступне: - розширення області використання за рахунок безконтактного отримання даних про зоровий образ зразка швейного виробу завдяки використанню фото- чи відеокамери, розташованої на певній відстані від манекена та з'єднаної з комп'ютером виробника; - можливість зберігання об'ємно-просторової форми ранніх зразків швейних виробів через відсутність безпосереднього фізичного контакту засобу отримання даних; - можливість отримувати дійсний цифровий об'ємний вигляд зразка швейного виробу з будьякого боку завдяки його формуванню з серії фотознімків; - покращення візуальних характеристик моделі, що досягається завдяки застосуванню у системі фотокамери чи відеокамери; - можливість внесення змін, пропозицій чи зауважень у режимі реального часу безпосередньо на екрані монітора за рахунок оснащення комп'ютера розробника відповідним для цього програмним забезпеченням; - забезпечення ефективності віддаленого контролю за процесом швейного виробництва з тієї ж причини та зв'язку комп'ютера з мережею Інтернет; - спрощення конструкції за рахунок відмовлення від численних датчиків та механізму вертикального переміщення контролюючого вузла використання у конструкції обертової платформи з одним єдиним приводом та використання вузлів, що виготовляються серійно. Споживчо-соціальний ефект від використання запропонованої корисної моделі, у порівнянні з впровадженням прототипу, отримують за рахунок підвищення якості задоволення естетичних потреб споживачів через покращення зорового вигляду швейних виробів. Економічний ефект від упровадження запропонованої корисної моделі, у порівнянні з використанням прототипу, отримують за рахунок підвищення швидкості та продуктивності процесу конструювання швейних виробів та зниження вартості системи, зниження випуску бракованих швейних виробів. Після опису запропонованої системи «Mamagi» для віддаленого контролю й коректування ранніх зразків швейних виробів фахівцям у даній галузі знань повинно бути наочним, що все вищеописане є лише ілюстративним, а не обмежувальним, будучи представленим даним прикладом. Численні можливі варіанти виконання вказаної системи, зокрема, типу та вигляду 4 UA 67942 U 5 10 15 манекену, конструкції обертової платформи, виду приводу, типу фото- чи відеокамери, програмного забезпечення тощо можуть змінюватися залежно від специфіки її використання, характеру виробництва, корпоративної культури фірми виробника та розробника та, зрозуміло, знаходяться в межах об'єму одного із звичайних і природних підходів в даній області знань і розглядаються такими, що знаходяться в межах об'єму запропонованого технічного рішення. Квінтесенцією запропонованого технічного рішення є зміна принципу формування об'ємної цифрової моделі зразка швейного виробу у вигляді серії його фотознімків з різних ракурсів, відсутність з ним фізичного контакту будь-яких засобів отримання інформації через застосування фотокамери чи відеокамери, а також оснащення програмним продуктом для коректування зразка у реальному часі, у поєднанні з мережею Інтернет, синхронізації обертової платформи з комп'ютерною зйомкою виробу тощо, і саме ці обставини у сукупності (а не окремо кожний) дозволили надбати запропонованій системі віддаленого контролю й коректування ранніх зразків швейних виробів дійсно нові властивості для отримання вищезгаданих й інших переваг. Використання окремих конструктивних елементів обладнання із всієї сукупності заявлених, природно, обмежує спектр переваг, перерахованих вище, і не може вважатися новими технічними рішеннями в даній області знань, оскільки інші конструктивні вузли та елементи, подібні описаній, вже не вимагатимуть будь-якого творчого підходу від конструкторів та інженерів і не можуть вважатися результатами їх творчої діяльності або новими об'єктами інтелектуальної власності, відповідними до захисту охоронними документами. 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 1. Система для віддаленого контролю й коректування ранніх зразків швейних виробів, яка складається із комп'ютера з програмним забезпеченням і манекена, встановленого на опорі з можливістю обертання навколо своєї осі, яка відрізняється тим, що опора для манекена виконана у вигляді обертової платформи, робота механічного приводу якої керується за допомогою комп'ютера, а також зоровий цифровий образ зразка швейного виробу складається з серії цифрових фотознімків манекена у різних ракурсах, які отримують за допомогою фото- або відеокамери, встановленої на певній віддалі від манекена та зв'язаної з комп'ютером виробника, який з'єднаний через мережу Інтернет з комп'ютером розробника, крім того, комп'ютер розробника наділений програмним забезпеченням, яке дозволяє безпосередньо на зоровому цифровому образі швейного зразка, тобто на екрані монітора, залишати свої зауваження, рекомендації, пропозиції у вигляді графічних елементів та текстових коментарів з подальшим переданням їх безпосередньо на комп'ютер виробника. 2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що для виконання функції манекена залучена людина для безпосереднього коректування на ній зразка швейного виробу, що ще більшою мірою відтворить реальну картину зорового вигляду зразка при різному положенні тіла та кінцівок людини, що, загалом, дозволить враховувати всі нюанси носіння даного одягу та максимально його вдосконалити. 5 UA 67942 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

"mamagi" system for remote control and adjusting preproduction garment

Автори англійською

Holovatskyi Dmytro Vasyliovych

Назва патенту російською

Система "mamagi" для удаленного контроля и корректирования ранних образцов швейных изделий

Автори російською

Головацкий Дмитрий Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A41H 5/00, G02B 27/00

Мітки: система, mamagi, коректування, контролю, віддаленого, виробів, ранніх, швейних, зразків

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-67942-sistema-mamagi-dlya-viddalenogo-kontrolyu-jj-korektuvannya-rannikh-zrazkiv-shvejjnikh-virobiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система “mamagi” для віддаленого контролю й коректування ранніх зразків швейних виробів</a>

Подібні патенти