Пристрій для репозиції та зовнішньої фіксації внутрішньосуглобових переломів п’яткової кістки

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для репозиції та зовнішньої фіксації внутрішньосуглобових переломів п'яткової кістки, що включає різьбові штанги та їх вузли фіксації, який відрізняється тим, що різьбові штанги з'єднані між собою вузлами фіксації у вигляді трикутника з закріпленими на кінцях рухливими трубками та кріпильними гайками, причому на різьбовій штанзі однієї із рухливих трубок під кутом 90° зафіксована трубчаста штанга із закріпленою на ній дугоподібною трубчастою градуйованою штангою, на якій зафіксований стержнетримач з черезкістковим репонуючим різьбовим стержнем з можливістю переміщення, а черезкісткові різьбові фіксуючі стержні встановлені у стержнетримачах та зафіксовані на рухливих трубках.

Текст

Пристрій для репозиції та зовнішньої фіксації внутрішньосуглобових переломів п'яткової кістки, що включає різьбові штанги та їх вузли фіксації, який відрізняється тим, що різьбові штанги з'єднані між собою вузлами фіксації у вигляді трикутника з закріпленими на кінцях рухливими трубками та кріпильними гайками, причому на різьбовій штанзі однієї із рухливих трубок під кутом 90° зафіксована трубчаста штанга із закріпленою на ній дугоподібною трубчастою градуйованою штангою, на якій зафіксований стержнетримач з черезкістковим репонуючим різьбовим стержнем з можливістю переміщення, а черезкісткові різьбові фіксуючі стержні встановлені у стержнетримачах та зафіксовані на рухливих трубках Винахід відноситься до медицини, а саме до травматології та ортопедії і може бути використаний для оперативного лікування зміщених внутрішньосуглобових переломів п'яткової кістки Відомий ШПИЦЬОВИЙ апарат зовнішньої фіксації Ілізарова для лікування переломів п'яткової кістки [2] є найбільш близьким за функціональними можливостями до запропонованого пристрою Цей апарат монтується з чотирьох ЗОВНІШНІХ опор (одного кільця і трьох напівкілець), з'єднаних між собою різьбовими штангами з шпильками та вузлами фіксації у вигляді гайок На кожній ЗОВНІШНІЙ опорі розміщені шпицезатискачі, в яких закріплені та натягнуті через КІСТКОВІ фіксуючі шпиці, які проведені через дистальну третину великої гомілкової кістки, п'яткову кістку та основи усіх плесневих та на КІНЦІВЦІ Також шпиці апарата, за допомогою яких виконується репозиція та фіксація внутрішньосуглобових уламків п'яткової кістки, розташовуються у перехресті фронтальної та горизонтальної площин і проходять через шкіру з двох боків п'ятки, що не дає вільно поводити репозицію уламка та не гарантує точність її виконання Додаткові конструкції та пристрої апарата не завжди дають можливість утримувати спиці в натягнутому стані, що негативно впливає на надійність та жорсткість фіксації Таким чином, аналізуючи все вищевикладене, можна сказати, що відомий апарат не завжди дозволяє точно репонувати та стабільно утримувати внутрішньосуглобовий уламок п'яткової кістки при и внутрішньосуглобовому переломі КІСТОК Однак, репозиція та фіксація внутрішньосуглобових уламків п'яткової кістки за допомогою цього апарату не завжди може бути виконана належним чином Це пов'язано з конструктивними недоліками зазначеного апарату при лікуванні саме внутрішньосуглобових переломів п'яткової кістки та неможливістю виконання керованого оберту язикоподібного внутрішньосуглобового фрагмента При цьому, його недоліком є наявність великої КІЛЬКОСТІ гайок для кріплення додаткових шпильок, громіздкість елементів для здійснення репозиції та фіксації, що потребує додаткових витрат часу при оперативному втручанні та при монтуванні апара Відомий стержньовий рамочний ЗОВНІШНІЙ фіксатор для лікування переломів п'яткової кістки [1], який є найбільш близьким за конструктивними особливостями до запропонованого пристрою, взятий нами за прототип Він складається з трьох трубчастих штанг з'єднаних між собою у вигляді трикутника за рахунок вузлів фіксації на його вершинах Вузлами фіксації є стержнетримачі з встановленими та закріпленими в них трьома черезкістковими фіксуючими різьбовими стержнями, які вводяться в дистальну третину великої гомілкової кістки, кубовидну кістку та горб п'яткової кістки Недоліком цього рамочного фіксатора є його низькі репонуючі якості, особливо при внутрішньосуглобовому характері перелома, що призводить СО го го сч (О до неможливості усунення обертальнопоступального зміщення язикоподібного внутрішньосуглобового уламка по дугоподібній траєкторії та неповного анатомічного відновлення конгруентності суглобових поверхонь підтаранного суглоба Тому цей фіксатор у своєму загалі використовується як фіксаційний засіб В основу винаходу поставлено задачу удосконалення пристрою для репозиції та зовнішньої фіксації внутрішньосуглобових переломів п'яткової кістки, в якому за рахунок введення нових конструктивних елементів та їх взаєморозміщення спрощується процес репозиції уламків, гарантується надійність фіксації і міжуламкової компреси, зменшується час його монтажу, вага і габарити Поставлена задача вирішується тим, що у пристрої для репозиції та зовнішньої фіксації внутрішньосуглобових переломів п'яткової кістки, що включає різьбові штанги та їх вузли фіксації, згідно з винаходом, різьбові штанги з'єднані між собою вузлами фіксації у вигляді трикутника з закріпленими на кінцях рухливими трубками та кріпильними гайками, причому на різьбовій штанзі однієї із рухливих трубок під кутом 90° фіксована трубчаста штанга із закріпленою на ній дугоподібною трубчастою градуйованою штангою, на якій фіксований стержнетримач з черезкістковим репонуючим різьбовим стержнем з можливістю переміщення, а черезкісткові різьбові фіксуючі стержні встановлені у стержнетримачах та фіксовані на рухливих трубках 62333 тання кріпильних гайок, дає змогу виправити повздовжнє зміщення цого внутрішньосуглобового уламку п'яткової кістки у сагітальній площині Винахід пояснюється ілюстративно На фіг 1 — схема загального вигляду пристрою на КІНЦІВЦІ у латеральній проекції, на фіг 2 — загальний вигляд пристрою в аксіальній проекції, на фіг 3 — фотовідбиток латеральної рентгенограми лівої стопи хворого С-к В О 32 роки (Іст хвороби № 26226) після травми, на фіг 4 — фотовідбиток латеральної рентгенограми лівої стопи цього ж хворого піс У запропонованому пристрої різьбові штанги з'єднані між собою вузлами фіксації у вигляді трикутника, що надає конструкції достатньої жорсткості як у статиці, так і при динамічних навантаженнях Наявність рухливих трубок з вузлами фіксації на різьбових штангах та кріпильних гайок дає змогу дозовано і контрольовано переміщувати рухливі трубки з різьбовими черезкістковими фіксуючими стержнями, за рахунок синхронізованого поступального обертання кріпильних гайок, виконуючи репозицію позасуглобових фрагментів у фронтальній та горизонтальній площинах, таким чином реконструюючи висоту та довжину п'яткової кістки Дугоподібна трубчаста градуйована штанга з стержнетримачем і черезкістковим репонуючим різьбовим стержнем, що закріплена на трубчастій штанзі та фіксована на одній з рухливих трубок під кутом 90°, дають можливість виконати контрольований складний обертально-поступальний репозиційний рух язикоподібного внутрішньосуглобового фрагмента у сагітальній площині та його надійну фіксацію Це досягається можливістю переміщення різьбового репонуючого черезкісткового стержня із стержнетримачем по дузі дугоподібної градуйованої трубчастої штанги на необхідний кут, за рахунок чого виконується обертання язикоподібного фрагмента п'яткової кістки, тобто виправляється його кутове зміщення у сагітальній площині та створюється міжуламкова компресія, що оптимізує умови зрощення перелому, а кут необхідного репозиційного руху візуально контролюється по насічкам шкали дугоподібної градуйованої трубчастої штанги Переміщення трубчастої штанги, що фіксована на одній з рухливих трубок під кутом 90°, за рахунок синхронізованого обер ля операції, на фіг 5 — ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД пристрою збоку після його застосування у цього хворого, на фіг 6 — ЗОВНІШНІЙ вигляд пристрою знизу після його застосування у цього хворого Пристрій для репозиції та зовнішньої фіксації внутрішньосуглобових переломів п'яткової кістки, що включає дві нахилені під гострим кутом різьбові штанги 1, 2 і перетинаючу їх третю різьбову штангу 3, які з'єднані стандартними тримачами "штанга-штанга" 4, зафіксовані на рухливих трубчастих штангах 5-6, 7-8, 9-10 Рухливі трубчасті штанги 5, 7, 10 із закріпленими стержнетримачами 11, в яких фіксують різьбові фіксуючі черезкісткові стержні 12, розміщені на кінцях різьбових штанг 1, 2 та закріплені на них з обох сторін кріпильними гайками 13 Окрім того на рухливій трубчастій штанзі 9 стандартним тримачем "штанга-штанга" 4 під прямим кутом до неї закріплена трубчаста штанга 14 Причому, у середній її третині закріплена стандартним тримачем "штанга-штанга" 4 градуйована дугоподібна трубчаста штанга 15, до якої стержнетримачем 11 фіксований різьбовий репонуючий черезкістковий стержень 16 Конструктивний взаємозв'язок елементів пристрою та введення в його конструкцію перпендикулярно закріпленої трубчастої штанги із встановленою на ній дугоподібною градуйованою трубчастою штангою 3 насічками у вигляді шкали і зафіксованим на ній різьбовим репонуючим черезкістковим стержнем визначає суттєвість ВІДМІННИХ ознак Запропонований пристрій застосовують наступним чином пристрій монтують по ЗОВНІШНІЙ (або внутрішній) поверхні голшковоступневого суглоба Після обробки операційного поля роблять 3-5 міліметровий розтин шкіри по внутрішній (або ЗОВНІШНІЙ) поверхні нижньої третини гомілки, через який у фронтальній площині проводять до великої гомілкової кістки захисник м'яких тканин, а через нього виконують свердління отвору вКІСТЦІ через обидва кортикальні шари та загвинчують різьбовий фіксуючий черезкістковий стержень 12 У такій ПОСЛІДОВНОСТІ і такій же площині виконують введення другого різьбового фіксуючого черезкісткового стержня 12 у горб п'яткової кістки із зовнішньої (внутрішньої) поверхні стопи Ці стержні фіксують стандартними стержнетримачами 11 на рухливих трубках 5, 10, які закріплюють на різьбовій штанзі 1 кріпильними гайками 13 за рахунок законтрагаювання Третій різьбовий фіксуючий черезкістковий стержень 12 за тією самою методикою вкручують у кубовидну кістку у фронтальній площині із зовнішньої (внутрішньої) поверхні стопи та фіксують стандартним стержнетримачем 11 на рухливій трубці 7, яку закріплюють на різьбовій штанзі 2 кріпильними гайками 13 62333 Різьбові штанги 1 та 2 з'єднують та фіксують нетримача 11 різьбового репонуючого черезкісткоразом під гострим кутом за допомогою стандартвого стержня 16 Переміщуючи різьбовий ного тримача "штанга-штанга" 4, закріпленого на репонуючий черезкістковии стержень 16 із стержрухливих трубках 5-6 зразу вище місця введення нетримачем 11 по дузі вертикальної дугоподібної різьбового фіксуючого через кісткового стержня 12 градуйованої трубчастої штанги 15 вниз на необНижні КІНЦІ різьбових штанг 1 і 2 виступають нижче хідний кут, виправляється кутове зміщення язикопідошовної поверхні стопи на 5-8см У цьому МІСЦІ подібного фрагмента п'яткової кістки у сагітальній їх з'єднують разом додатковою горизонтальною площині та створюється міжуламкова компресія, різьбовою штангою 3 з рухливими трубками 8 та 9 що оптимізує умови зрощення перелому Кут неза рахунок стандартних тримачів "штанга-штанга" обхідного репозиційного руху візуально контролю4, фіксованих на рухливих трубках 7-8 та 9-10 ється по насічкам шкали дугоподібної градуйоваРухливі трубки 8 та 9 також фіксують на різьбовій ної трубчастої штанги 15 Після досягнення штанзі 3 за допомогою кріпильних гайок 13 необхідного положення фрагмента, що контролюється інтраопераційною рентгенографією, різьбоТаким чином із трьох різьбових фіксуючих стевий репонуючий черезкістковии стержень 16 знову ржнів 12, різьбових штанг 1, 2, 3 з рухливими трубфіксується стержнетримачем 11 до вертикальної ками 5, 6, 7, 8, 9, 10, які можна дозовано перемідугоподібної градуйованої трубчастої штанги 15 щувати по різьбових штангах (за рахунок При необхідності, (наявності залишкового зміщенсинхронізованого обертання кріпильних гайок на ня фрагмента у фронтальній площині ) перемірізьбових штангах) та фіксувати (за рахунок законщенням рухливої трубки 9 по горизонтальній різьтрагаювання кріпильних гайок на різьбових штанбовій штанзі 3, за рахунок синхронізованого гах) за допомогою кріпильних гайок 13, які знахообертання кріпильних гайок 13 у вентральному дяться на різьбових штангах з обох КІНЦІВ кожної із або дорзальному напрямку, виправляється порухливих трубок, ми отримали жорстку конструквздовжнє зміщення цого внутрішньосуглобового цію у вигляді трикутника, на вершинах якого знауламку п'яткової кістки ходяться фіксуючі різьбові черезкісткові стержні 12 За рахунок гайок на різьбових штангах, які фікНаводимо приклад практичного використання сують або переміщують рухливі трубки з різьбовизапропонованого пристрою Хворий С-к В О 32 ми черезкістковими фіксуючими стержнями, можроки (Іст хвороби № 26226) поступив у травматоливо створювати різну механічну напругу в логічне відділення № 2 Київської міської клінічної КІСТКОВО-ЗВ'ЯЗКОВІЙ системі кісток заднього відділу лікарні швидкої медичної допомоги 08 09 2001 р стопи і дистальних КІНЦІВ ГОМІЛКОВИХ КІСТОК, викопісля виробничої травми (падіння з висоти 5 метнувати репозицію позасуглобових фрагментів п'ятрів), де йому після КЛІНІЧНОГО та рентгенологічного кової кістки у фротальній та горизонтальній плообстеження був поставлений діагноз Закриті зміщині щені внутрішньосуглобові уламкові переломи обох п'яткових кісток з язикоподібними фрагментами Горизонтальна різьбова штанга 3 на 5-8см висуглобових фасеток заднього підтаранного суглоступає дорзальне за п'ятковий горб В цьому МІСЦІ ба (див на фіг 3) В ургентному порядку хворому на рухливій трубці 9 за допомогою стандартного виконано закриті ручні репозиції уламків обох п'яттримача "штанга-штанга" 4 горизонтально кріпитькових кісток з наступним накладанням гіпсових ся трубчаста штанга 14, яка лежить за п'ятковою пов'язок на обидві КІНЦІВКИ, ЯКІ були безуспішними кісткою у фронтальній площині під кутом 90° до В зв'язку із значними внутрішньосуглобовими змігоризонтальної різьбової штанги 3 До горизонтащеннями п'яткових кісток 16 09 2001 р хворому льної трубчастої штанги за рахунок стандартного виконані оперативні втручання — 1 Закрита репотримача "штанга-штанга" 4 вертикально у сагітазиція та металоостеосинтез лівої п'яткової кістки льній площині кріпиться дугоподібна градуйована запропонованим пристроєм для репозиції та зовтрубчаста штанга 15 з насічками у вигляді шкали нішньої фіксації (див на фіг 4, фіг 5, фіг 6), 2 Через 3-5 міліметровий розтин шкіри за допоВідкрита репозиція, металоостеосинтез правої могою захисника м'яких тканин та після попереп'яткової кістки металевою пластиною з гвинтами днього свердління отвору у тіло язикоподібного Післяопераційний період перебігав без ускладвнутрішньосуглобового фрагмента п'яткової кістки нень На 14 добу після операцій хворий виписаний із задньої його поверхні у сагітальній площині зана амбулаторне лікування Через 6 тижнів з момегвинчується різьбовий репонуючий черезкістковии нту операції пристрій з лівої нижньої КІНЦІВКИ було стержень 16 на глибину його різьби, після чого демонтовано та замінено простою задньою гіпсойого хвостова частина фіксується стандартним вою лонгетою Через 12 тижнів після оперативного стержнетримачем 11 до вертикальної дугоподібної втручання хворому дозволено вагове навантаженградуйованої трубчастої штанги 15 За рахунок ня на КІНЦІВКИ та ходьба Функціональний резульцього язикоподібний фрагмент стає жорстко притат лікування простежено через рік та оцінено як в'язаним до системи апарат-гомілка-стопа добрий На вертикальній дугоподібній градуйованій трубчастій штанзі 15 є насічки у вигляді шкали, які За останній час запропонований пристрій вивідображають градусне положення різьбового рекористаний нами у чотирьох хворих Функціональні понуючого через кісткового стержня 16, який вверезультати лікування простежені у всіх хворих в дений у язикоподібний фрагмент п'яткової кістки термін від 8 до 12 МІСЯЦІВ та оцінені як добрі та та фіксований до дугоподібної градуйованої трубВІДМІННІ частої штанги стандартним стержнетримачем 11 Запропонований пристрій закритим способом Репозицію внутрішньосуглобового уламка п'ядозволяє відновити висоту п'яткової кістки та реткової кістки виконують після розкріплення стержконструювати склепіння стопи, усунути зміщення 62333 язикоподібного внутрішньосуглобового уламка по дугоподібній траєкторії в напрямку зверху-вниз до повного відновлення кута Бел ера та конгруентності суглобових поверхонь підтаранного суглоба, усунути зміщення уламків в передньо-задньому напрямку для нормалізації довжини п'яткової кістки, здійснити надійну та стабільну фіксацію уламків п'яткової кістки при и внутрішньосуглобовому переломі з можливістю створення міжуламкової компреси, скоротити час оперативного втручання на 25-30% шляхом максимального спрощення конструкції пристрою та мінімальної КІЛЬКОСТІ імплантатів, які застосовані в ньому Література, принята до уваги при експертизі 1 Анкин Л Н , Анкин Н Л Практическая травматология Европейские стандарты диагностики и лечения —Москва Книга плюс,—2002 — С 405406 2 Швед С И , Сысоенко Ю М , Шилов В Г Способ лечения внутрисуставных компрессионных переломов пяточной кости // Гений ортопедии — 1997 — № 4 — С 51-53 62333 10 12 62333 '?•::

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for reposition and external fixation of intra-articular fractures of heel bone

Автори англійською

Nikitin Petro Vitaliiovych, Ankin Lev Mykolaiovych, Laksha Andrii Mykhailovych

Назва патенту російською

Устройство для репозиции и наружной фиксации внутрисуставных переломов пяточной кости

Автори російською

Никитин Петр Виталиевич, Анкин Лев Николаевич, Лакша Андрей Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/66

Мітки: п'яткової, внутрішньосуглобових, кістки, зовнішньої, переломів, пристрій, фіксації, репозиції

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-62333-pristrijj-dlya-repozici-ta-zovnishno-fiksaci-vnutrishnosuglobovikh-perelomiv-pyatkovo-kistki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для репозиції та зовнішньої фіксації внутрішньосуглобових переломів п’яткової кістки</a>

Подібні патенти