Спосіб та система базової станції для конфігурування радіоінтерфейсу між мобільною станцією та базовою станцією мобільної радіосистеми пакетної передачі даних з часовим мультиплексуванням

Номер патенту: 53669

Опубліковано: 17.02.2003

Автори: Оттль Мартін, Менцель Хрістіан

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб формування конфігурації радіоінтерфейсу між мобільною станцією (MS) та базовою станцією (BS) мобільної радіосистеми з часовим мультиплексуванням для пакетної передачі даних, причому

• передача від мобільної станції (MS) на базову станцію (BS) позначається передачею у висхідному напрямку, а від базової станції (BS) на мобільну станцію (MS) - передачею у низхідному напрямку;

• утворюється канал (GPRS-K) з принаймні одного канального інтервалу (ts, Т, А) на кожний цикл часового мультиплексування (R);

• здійснюється пакетна передача даних кількох мобільних станцій (MS) за допомогою каналу (GPRS-K);

• у каналі (GPRS-K) з циклічними інтервалами передбачений канальний інтервал

(ts, А) для сигналізації, який відрізняється тим, що

• кілька часових інтервалів (ts, А) для сигналізації у низхідному напрямку об'єднуються в один блок сигналізації (GACCH) для кількох мобільних станцій (MS);

• застосовується блок сигналізації (GACCH) для сигналізації значень часу випередження (ТА), що використовуються мобільними станціями (MS) під час передачі;

• причому кількість мобільних станцій (MS), адресація яких здійснюється за допомогою одного блока сигналізації (GACCH), регулюється, та

• причому інформації послідовних каналів (ts, А) відповідного блока для сигналізації (GACCH) розташовані з перемежуванням.

2. Спосіб за п. 1, у якому інформація послідовних канальних інтервалів (ts, Т, А) одного блока для сигналізації (GACCH) або для пакетної передачі даних (ТСН) розміщуються з перемежуванням.

3. Спосіб за одним з попередніх пунктів, у якому пакетна передача даних здійснюється незалежно в обох напрямках.

4. Спосіб за одним з попередніх пунктів, у якому мобільні станції (MS) для пакетної передачі даних додатково позначаються скороченими ідентифікаційними кодами (id), і мобільним станціям (MS) через канальні інтервали (ts, А) для сигналізації у низхідному напрямку за допомогою індикаторних повідомлень, що містять скорочені ідентифікаційні коди (id) та позначення канальних інтервалів, підпорядковується один або кілька канальних інтервалів (ts, А) для сигналізації у висхідному напрямку.

5. Спосіб за одним з попередніх пунктів, у якому за допомогою базової станції (BS) мобільним станціям (MS) передається певний час випередження (ТА) та/або значення (PC), пов'язане з певним рівнем приймання (рb) базової станції (BS), за допомогою канальних інтервалів (ts, А) для сигналізації у низхідному напрямку.

6. Спосіб за одним з пп. 4 або 5, у якому мобільній станції (MS) підпорядковується кілька скорочених ідентифікаційних кодів (id).

7. Спосіб за одним з пп. 4 - 6, у якому кількість скорочених ідентифікаційних кодів (id) для одного каналу регулюється у відповідності з параметрами передачі.

8. Спосіб за одним з пп. 4 - 7, у якому кількість скорочених ідентифікаційних кодів (id) для одного каналу є невеликим та обмежується значенням 4.

9. Система базової станції (BSS) для формування конфігурації радіоінтерфейсу між мобільною станцією (MS) та базовою станцією (BS) мобільної радіосистеми з часовим мультиплексуванням для пакетної передачі даних, причому

• передача від мобільної станції (MS) на базову станцію (BS) називається передачею у висхідному напрямку, а від базової станції (BS) на мобільну станцію (MS) - передачею у низхідному напрямку;

• канал (GPRS-K) утворюється з принаймні одного канального інтервалу (ts, A) на кожний цикл часового мультиплексування (R);

• здійснюється пакетна передача даних кількох мобільних станцій (MS) за допомогою (GPRS-K);

• у каналі (GPRS-K) з циклічними інтервалами передбачений канальний інтервал (ts, А) для сигналізації,

з пристроєм регулювання (BSC) для впорядкування мобільної станції (MS) канальних інтервалів (ts, А) для сигналізації у низхідному напрямку, який відрізняється тим, що пристрій регулювання (BSC) побудований таким чином, що

• кілька канальних інтервалів (ts, А) для сигналізації у низхідному напрямку об'єднуються в один блок сигналізації (GACCH) для кількох мобільних станцій (MS);

• застосовується блок сигналізації (GACCH) для сигналізації значень часу випередження (ТА), що використовуються мобільними станціями (MS) під час передачі;

• причому кількість мобільних станцій (MS), адресація яких здійснюється за допомогою одного блока сигналізації (GACCH), регулюється, та

• причому інформації послідовних канальних інтервалів (ts, А) відповідного блока для сигналізації (GACCH) розміщені з перемежуванням.

Текст

1 Спосіб формування конфігурації радюінтерфейсу між мобільною станцією (MS) та базовою станцією (BS) мобільної радіосистеми з часовим мультиплексуванням для пакетної передачі даних, причому • передача від мобільної станції (MS) на базову станцію (BS) позначається передачею у висхідному напрямку, а від базової станції (BS) на мобільну станцію (MS) - передачею у низхідному напрямку, • утворюється канал (GPRS-K) з принаймні одного канального інтервалу (ts, T, А) на кожний цикл часового мультиплексування (R), • здійснюється пакетна передача даних кількох мобільних станцій (MS) за допомогою каналу (GPRS-K), • у каналі (GPRS-K) з циклічними інтервалами передбачений канальний інтервал (ts, А) для сигналізації, який відрізняється тим, що • кілька часових інтервалів (ts, А) для сигналізації у низхідному напрямку об'єднуються в один блок сигналізації (GACCH) для кількох мобільних станцій (MS), • застосовується блок сигналізації (GACCH) для сигналізації значень часу випередження (ТА), що використовуються мобільними станціями (MS) під час передачі, • причому КІЛЬКІСТЬ мобільних станцій (MS), адресація яких здійснюється за допомогою одного блока сигналізації (GACCH), регулюється, та • причому інформації послідовних каналів (ts, A) ВІДПОВІДНОГО блока для сигналізації (GACCH) розташовані з перемежуванням 2 Спосіб за п 1, у якому інформація послідовних канальних інтервалів (ts, T, А) одного блока для сигналізації (GACCH) або для пакетної передачі даних (ТСН) розміщуються з перемежуванням 3 Спосіб за одним з попередніх пунктів, у якому пакетна передача даних здійснюється незалежно в обох напрямках 4 Спосіб за одним з попередніх пунктів, у якому мобільні станції (MS) для пакетної передачі даних додатково позначаються скороченими ідентифікаційними кодами (id), і мобільним станціям (MS) через канальні інтервали (ts, А) для сигналізації у низхідному напрямку за допомогою індикаторних повідомлень, що містять скорочені ідентифікаційні коди (id) та позначення канальних інтервалів, підпорядковується один або кілька канальних інтервалів (ts, А) для сигналізації у висхідному напрямку 5 Спосіб за одним з попередніх пунктів, у якому за допомогою базової станції (BS) мобільним станціям (MS) передається певний час випередження (ТА) та/або значення (PC), пов'язане з певним рівнем приймання (pb) базової станції (BS), за допомогою канальних інтервалів (ts, А) для сигналізації у низхідному напрямку 6 Спосіб за одним з пп 4 або 5, у якому мобільній станції (MS) підпорядковується кілька скорочених ідентифікаційних кодів (id) 7 Спосіб за одним з пп 4 - 6, у якому КІЛЬКІСТЬ скорочених ідентифікаційних кодів (id) для одного каналу регулюється у ВІДПОВІДНОСТІ З параметрами передачі 8 Спосіб за одним з пп 4 - 7, у якому КІЛЬКІСТЬ скорочених ідентифікаційних кодів (id) для одного каналу є невеликим та обмежується значенням 4 9 Система базової станції (BSS) для формування конфігурації радюінтерфейсу між мобільною станцією (MS) та базовою станцією (BS) мобільної радіосистеми з часовим мультиплексуванням для пакетної передачі даних, причому • передача від мобільної станції (MS) на базову станцію (BS) називається передачею у висхідному напрямку, а від базової станції (BS) на мобільну CM О CD (О CO Ю 53669 станцію (MS) - передачею у низхідному напрямку, ції у низхідному напрямку об'єднуються в один блок сигналізацГі (GACCH) для кількох мобільних • канал (GPRS-K) утворюється з принаймні одного станцій (MS), канального інтервалу (ts, А) на кожний цикл часо• застосовується блок сигналізації (GACCH) для вого мультиплексування (R), сигналізації значень часу випередження (ТА), що • здійснюється пакетна передача даних кількох використовуються мобільними станціями (MS) під мобільних станцій (MS) за допомогою (GPRS-K), час передачі, • у каналі (GPRS-K) з циклічними інтервалами пе• причому КІЛЬКІСТЬ мобільних станцій (MS), адрередбачений канальний інтервал (ts, А) для сигсація яких здійснюється за допомогою одного блоналізації, ка сигналізації (GACCH), регулюється, та з пристроєм регулювання (BSC) для впорядкуван• причому інформації послідовних канальних іння мобільної станції (MS) канальних інтервалів (ts, тервалів (ts, А) ВІДПОВІДНОГО блока для сигналізації А) для сигналізації у низхідному напрямку, який (GACCH) розміщені з перемежуванням відрізняється тим, що пристрій регулювання (BSC) побудований таким чином, що • кілька канальних інтервалів (ts, А) для сигналіза Для передачі даних між двома комунікаційними терміналами можна користуватись концепціями, орієнтованими на використання фізичного з'єднання, та концепціями на базі логічних зв'язків При передачі даних, орієнтованих на використання фізичного з'єднання, протягом усього часу передачі даних необхідно підтримувати у стані готовності фізичні ресурси між двома комунікаційними терміналами При передачі даних із використанням логічних зв'язків немає потреби у підтримуванні фізичних ресурсів у стані готовності протягом тривалого часу Прикладом такої передачі даних є пакетна передача даних При цьому протягом всього процесу передачі даних існує логічний зв'язок між двома комунікаційними терміналами, але стан готовності фізичних ресурсів підтримується лише протягом тих відрізків часу, коли здійснюється передача пакетів даних Цей спосіб базується на тому, що дані передаються у вигляді коротких пакетів даних з довшими інтервалами між ними В інтервалах між пакетами даних підтримується стан готовності фізичних ресурсів для інших логічних зв'язків Забезпечується економія фізичних ресурсів відносно логічного зв'язку Спосіб пакетної передачі даних, відомий з опису до патенту Німеччини DE 44 02 903 А1, передбачений, зокрема, для комунікаційних систем з обмеженими фізичними ресурсами Наприклад, у таких мобільних радіосистемах, як мобільна радіосистема GSM (Global System for Mobile Communications), фізичні ресурси у діапазоні частот - тобто КІЛЬКІСТЬ частотних каналів та канальний інтервал обмежені, тому їх слід використовувати раціонально Мобільна радіосистема GSM є прикладом мобільної радіосистеми з часовим мультиплексуванням, у якій можна забезпечити розділення канальних інтервалів для різних комунікаційних приладів у межах одного частотного каналу Радіостанцією мережі мобільного радіозв'язку зі сторони мережі є базова станція, яка за допомогою радюінтерсрейсу підтримує зв'язок з мобільними станціями Передачу від мобільної станції на базову станцію називають передачею у висхідному напрямку, передачу від базової станції на мобільну станцію - пере дачею у низхідному напрямку Канап, зарезервований для пакетної передачі даних, утворюється з принаймні одного канального інтервалу у межах одного циклу часового мультиплексування Іншими характеристиками каналу є несуча частота та ПОСЛІДОВНІСТЬ стрибків частоти Мобільна радіосистема GSM спочатку була розроблена для передачі мовних повідомлень, причому один канал було зарезервовано для постійної передачі інформації між мобільною та базовою станціями Проте, у разі пакетної передачі даних для кількох мобільних станцій використовується один спільний канал Крім пакетів даних, додатково передаються також інформації для сигналізації, для яких у межах каналу з циклічними інтервалами передбачений канальний інтервал Розділення на ЛОГІЧНІ та фізичні з'єднання (зв'язки) обумовлено тим, що, хоча для мобільної станції існує логічний зв'язок, але протягом певного інтервалу часу не передається жодний пакет даних Проте, поки не відбувається передача від мобільної станції на базову станцію, вимірювання параметрів базової станції відносно параметрів передачі зі сторони мобільної станції неможливі Розраховані заздалегідь значення втрачають чинність, тому їх треба знову визначати у разі повторного розподілу фізичних каналів, і базова станція має забезпечити, щоб параметри передачі були встановлені належним - чином для забезпечення надійної передачі Останній фактор призводить, наприклад, до встановлення підвищеної або взагалі максимальної потужності передачі Тому в основу винаходу було покладено завдання щодо розробки способу та системи базової станції для формування конфігурації повітряного інтерфейсу для пакетної передачі даних, у яких зменшується часова затримка сигналу для реалізації конфігурованого радюінтерфейсу між мобільною та базовою станціями Спосіб для формування конфігурації радюінтерфейсу згідно з винаходом об'єднує кілька канальних інтервалів для сигналізації у межах одного каналу для пакетної передачі даних в один блок сигналізації При цьому канальні інтервали не повинні безпосередньо належати до послідовних циклів часового мультиплексування Такий блок 53669 шення витрат на сигналізацію та фактичних посигналізації можна використовувати, зокрема, для треб мобільних станцій для пакетної передачі дапередачі у низхідному напрямку, оскільки за допоних могою нього отримується інформація для формуЗгідно З винаходом, протягом часу виперевання конфігурації радюінтерфейсів для мобільної дження існує доступ до замкненого контуру регустанції, наприклад, рівень сигналу, що лювання, оскільки мобільним станціям у висхіднопередається, або час випередження (Timing Adму напрямку підпорядковані канальні інтервали vance) Внаслідок об'єднання кількох канальних для сигналізації, а у низхідному напрямку блоки інтервалів в один блок сигналізації період часу до сигналізації для мобільних станцій надходять з укомплектування блока сигналізації зі сторони невеликими інтервалами затримки Перевагою приймача є мінімальним Тому мобільні станції цього контуру регулювання є те, що він охоплює швидко отримують інформацію, потрібну для фотільки мобільну та базову станції Оскільки для цієї рмування конфігурації радюінтерфейсу За допосигналізації, на відміну від пакетної передачі дамогою блоку сигналізації можна здійснювати сигних, немає потреби у конкретному підпорядкуванні налізацію для кількох мобільних станцій блоку даних мобільній станції (що здійснюється Об'єднання конфігураційних даних в одному зазвичай у контролері базової станції), базова повідомленні дозволяє економити пропускну здатстанція самостійно може визначати час випереність каналу передачі, що звільняється і може бути дження При цьому відпадають витрати на сигнавикористана для вимірювань параметрів сусідніх лізацію між базовою станцією та контролером баблоків або іншої інформації для сигналізації зової станції Перевагою такого розподілу є те, що він не залежить від напрямку пакетної передачі даних, Згідно З ІНШИМ варіантом реалізації винаходу, тобто від мобільної станції або до неї Завдяки формування конфігурації для часу випередження цьому постійному підпорядкуванню канального та регулювання потужності передачі здійснюється інтервалу для сигналізації також для мобільних незалежно Час випередження визначається у станцій, яким на цей момент часу не підпорядкозалежності від замкненого контуру регулювання ваний жоден фізичний канал, можна за допомогою між мобільною станцією та базовою станцією, базової станції здійснювати поточне вимірювання причому шляхом належного вибору канальних відносно радюінтерфейсу Таким чином, у разі інтервалів для сигналізації можна вибирати довпоновлення пакетної передачі даних для формуший цикл між двома встановленими значеннями вання конфігурації радюінтерфейсу у розпоряВнаслідок того, що рух мобільної станції є повільдженні відразу є ДІЙСНІ виміряні значення ним відносно швидкості розповсюдження сигналу, час випередження можна вибирати лише у діапаЗгідно З переважним варіантом реалізації визоні кількох секунд находу, в один блок даних для пакетної передачі об'єднується кілька послідовних канальних інтерУ разі визначення потужності передачі базової валів Оскільки блок даних для пакетної передачі станції потужність передачі переважно орієнтуєтьутворюється з інформації кількох канальних інтерся на мобільну станцію з найгіршими параметрами валів, можна розташувати інформацію одного блопередачі у спільному каналі Для цього, незалежно ку даних для пакетної передачі з перемежуванням від визначення часу випередження, можна переді полегшити процес реконструкції інформаци Пебачити відкриті або замкнені контури регулювання ремежування можна застосовувати також для даУ разі значної розбіжності між значеннями потужних сигналізації ності передачі, потрібними для окремих мобільних станцій, та у разі наявності кількох спільних канаДані конфігурації для однієї мобільної станції лів переважним є варіант розподіл мобільних старазом з даними конфігурації для інших мобільних нцій по каналах у ВІДПОВІДНОСТІ ДО потрібної потустанцій можна передавати в одному єдиному кажності передачі нальному інтервалі для сигналізації у низхідному напрямку, у цьому разі переважно із повторенням Пакетна передача даних здійснюється доцільабо з кодуванням або розпізнаванням помилок, но незалежно в обох напрямках, тобто у висхідноабо для сигналізації у кількох не розташованих му та низхідному напрямках Внаслідок цього мопослідовно канальних інтервалах В останньому більна станція може передавати дані у висхідному випадку перемежування забезпечує захист від напрямку або приймати дані від мережі у низхідпомилок Можна вибирати, які саме канальні інному напрямку Для мобільної станції можна також тервали можна об'єднувати в один такий блок сигпередбачити пакетну передачу даних в обох наналізації У разі подібного використання для сигпрямках РОЗПОДІЛ на висхідний та низхідний наналізації, наприклад, кожного другого канального прямок дозволяє забезпечити велику гнучкість при інтервалу розташовані між ними канальні інтервавикористанні радіотехнічнихресурсів і, природно, ли можна використовувати для вимірювання патакож при формуванні конфігурації мобільних стараметрів сусідніх блоків нцій, які у залежності від обставин лише передають або лише приймають дані КІЛЬКІСТЬ канальних інтервалів для вимірювань параметрів сусідніх блоків даних можна додатково Згідно З ІНШИМ варіантом реалізації винаходу, підвищити, якщо передавати лише невелику КІЛЬмобільні станції, крім найменувань у межах мобіКІСТЬ даних конфігурації (наприклад, лише час вильної радіосистеми для пакетної передачі даних, передження), або якщо треба забезпечувати лише позначаються також скороченими ідентифікаційневелику КІЛЬКІСТЬ мобільних станцій При цьому ними кодами У межах канальних інтервалів для можна передбачити циклічне узгодження ПОСЛІДОсигналізації у низхідному напрямку мобільним стаВНОСТІ об'єднання Завдяки такому узгодженню нціям за допомогою ідентифікаційних повідомзабезпечується можливість оптимізаци співвіднолень, що містять скорочені ідентифікаційні коди та 53669 8 Якщо на протилежність так званому Access Burst найменування канальних інтервалів, підпорядковикористовуються звичайні блоки передачі (normal вуються один або кілька канальних інтервалів для burst), потужність приймання можна визначати на сигналізації у висхідному напрямку Застосування підставі повідомлення про більшу КІЛЬКІСТЬ біт, скорочених ідентифікаційних кодів дозволяє оптивнаслідок чого підвищується точність вимірювань, мізувати використання ресурсів між мережею та а також потрібна менша КІЛЬКІСТЬ повторюваних мобільними станціями у межах радюінтерфейсу, виміряних значень для встановлення потужності оскільки вони не залежать від відомих у мережі передачі Такі довші блоки передачі переважно адрес для мобільних станцій використовуються для встановлення потужності Перевага полягає в тому, що від мобільної передачі, якщо вже існують ДІЙСНІ значення для станції у межах канального інтервалу для сигналічасу випередження зації на базову станцію передається закінчене повідомлення Це закінчене повідомлення містить, Нижче винахід пояснюється на прикладах ренаприклад, параметри приймання (RXLEV, алізації із посиланням на креслення На них зоRXQUAL) мобільної станції для сигналів базової бражено станції, внаслідок чого можна відразу встановити фіг 1 - блок-схема мобільної радіосистеми з потужність передачі базової станції у разі пакетної часовим мультиплексуванням для пакетної перепередачі даних у низхідному напрямку Внаслідок дачі даних, того, що на кожний канальний інтервал передаєтьфіг 2 - частотний канал з часовим мультиплекся одне закінчене повідомлення, зменшується час суванням, до моменту досягнення рівня приймання мобільної фіг 3 - канальні інтервали одного каналу для станції на базовій станції і час для формування пакетної передачі даних, а також конфігурації радюінтерфейсу Базова станція на фіг 4- використання канальних інтервалів для підставі передач для сигналізації у висхідному сигналізації (таблиці 1, 2 та 3) напрямку встановлює час випередження та рівень Прикладом мобільної радіосистеми з часовим приймання базових станцій відносно відповідної мультиплексуванням згідно з фіг 1 є мобільна рамобільної станції діомережа GSM, що складається принаймні з однієї системи базової станції BSS з пристроєм регуПевне або певні значення або параметри релювання BSC та базовою станцією BS У радіодіагулювання для часу випередження та потужності пазоні показаної на кресленні базової станції BS передачі передаються на мобільну станцію у низзнаходяться мобільні станції MS Система базової хідному напрямку, внаслідок чого ця станція також станції BSS забезпечує зв'язок з іншими пристроможе встановлювати необхідні параметри для ями мобільної радіомережі GSM Пристрій регуформування конфігурації радюінтерфейсу лювання BSC можна, реалізувати у контролері Крім того, процес формування прискорюється, базової станції, базовій станції BS або як автономякщо додатково визначається час випередження ний конструктивний вузол та/або рівень приймання базової станції ВІДПОВІДНО до канальних інтервалів для пакетної передачі Цими іншими пристроями є, наприклад, мобіданих Завдяки присвоєнню скорочених ідентифільний комутаційний вузол MSC та блок для забезкаційних кодів мобільним станціям можна регулюпечення функцій міжмережного обміну IWF Завати також час для встановлення конфігурації вдяки взаємодії мобільного комутаційного вузла Якщо, наприклад, мобільній станції присвоєно кіMSC та функцій міжмережного обміну IWF утволька скорочених ідентифікаційних кодів, час встарюється пакетний комутаційний вузол, який назиновлення конфігурації скорочується Якщо вибравають також GSN (GPRS support node) Цей пакетти належні скорочені ідентифікаційні коди наприкіний комутаційний вузол підключений до MSC для нці макроциклу, можна підтримувати невеликий передачі мовних повідомлень, альтернативним час затримки Шляхом обмеження КІЛЬКОСТІ скороваріантом є його реалізація як самостійного авточених ідентифікаційних кодів також можна скорономного блока тити час підготовки до повторного використання Мобільна радіомережа GSM може бути з'єдканального інтервалу для сигналізації для мобільнана з іншими комунікаційними мережами ної станції, а також час затримки КІЛЬКІСТЬ скороНаприклад, можна з'єднати інший комунікаційчених ідентифікаційних кодів встановлюється пений термінал KEG з мобільною радіомережею реважно у ВІДПОВІДНОСТІ до параметрів передачі та GSM, або він, у свою чергу, є блоком цієї мобільКІЛЬКОСТІ мобільних станцій, передбачених для ної радіомережі GSM служби пакетної передачі даних Мобільну радіомережу GSM для пакетної пеЯкщо кілька канальних інтервалів для сигналіредачі даних слід використовувати паралельно з зації у низхідному напрямку об'єднуються в один відомою системою передачі мовних повідомлень блок сигналізації, сигналізація здійснюється переПри цьому пристрій для реалізації функцій міжмеважно для кількох мобільних станцій одночасно режного обміну IWF може забезпечувати зв'язок Проте, сигналізація у низхідному напрямку може мобільної радіомережі GSM з мережами передачі здійснюватись також у межах даних для пакетної даних, і, таким чином, з іншим комунікаційним тепередачі, так що, наприклад, потужність можна рміналом KEG безперервно, без використання канальних інтерРадюінтерфейс між мобільними станціями MS валів регулювати для сигналізації, а додаткові та базовою станцією BS характеризується частоканальні інтервали є у розпорядженні для вимірютою та принаймні одним канальним інтервалом ts вань параметрів сусідніх блоків Згідно З фіг 2, наприклад, ВІСІМ канальних інтервалів (tsO ts7) об'єднуються в один цикл R Цикл R Витрати на сигналізацію можна зменшити таперіодично повторюється, причому до одного какож за допомогою певних типів блоків передачі 10 У низхідному напрямку розміщуються з перемежуванням не лише чотири ПОСЛІДОВНІ канальні інтервали Т для пакетної передачі даних, а також інформація для сигналізації, з якої утворюється блок сигналізації GACCH При цьому згідно з фіг З кожний другий канальний інтервал А для сигналізації об'єднується з блоком сигналізації GACCH, у межах якого проміжні канальні інтервали І використовуються для вимірювань параметрів мобільних станцій MS у сусідніх блоках ПОСЛІДОВНІСТЬ канальних інтервалів А, І для сигналізації та вимірювання параметрів сусідніх каналів може здійснюватись також в ІНШІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ, наприклад, А/І = 1/3 Переключення послідовностей здійснюється базовою станцією BS у ВІДПОВІДНОСТІ ДО параметрів передачі Вимірювання параметрів сусідніх блоків служать для визначення базових станцій BS, які можна вибирати у разі погіршання параметрів передачі на канал, підпорядкований на поточний момент Завдяки цим вимірюванням мобільна станція має перелік пріоритетів Блок сигналізації GACCH при цьому містить інформації для кількох мобільних станцій MS (див таблиці 1 та 2) Альтернативно (таблиця 3) можна зменшити КІЛЬКІСТЬ канальних інтервалів на кожний блок сигналізації GACCH і додатково або альтернативно для перемежування кілька разів передавати дані конфігурації (час випередження ТА та/або встановлену потужність передачі PC) в одному канальному інтервалі або забезпечувати для них додатковий захист, наприклад, шляхом кодування Особливо переважним спосіб згідно з винаходом є у тому разі, якщо визначається лише час випередження, і сигналізація про це здійснюється зазначеним нижче способом Потужність передачі визначається незалежно від цього Завдяки такому розділенню визначення обох параметрів конфігурації ТА, PC забезпечується підвищена гнучкість для формування конфігурації радюінтерфейсу Проте, для спрощення далі при визначенні часу випередження ТА, а також потужності передачі PC орієнтуються на подібний контур регулювання Наприклад, блок GACCH містить значення часу випередження ТА, а також потужності передачі PC (наприклад, рівень приймання базової станції BS або потрібну потужність передачі) для мобільних станцій 1 4 Таким чином, тривалість до повторення часувипередження ТА, а також потужності передачі становить 480мс Якщо сигналізація здійснюється лише для двох мобільних станцій, наприклад, двох мобільних станцій, які здійснюють передачу у висхідному напрямку, КІЛЬКІСТЬ скорочених ідентифікаційних кодів id можна зменшити до двох, отже, час випередження становитиме тепер 240мс У висхідному напрямку підпорядкування канальних інтервалів А для сигналізації здійснюється таким чином Згідно з табл 1 підпорядкування канальних інтервалів АО А1 здійснюється для мобільних станцій 1 2 у висхідному напрямку (скорочені ідентифікаційні коди id 0 1), а канальних інтервалів А2 A3 для мобільних станцій MS2 MS3 - у низхідному напрямку (скорочені ідентифікаційні коди id2 3) Якщо мобільні станції MS 53669 налу належить один повторюваний канальний інтервал, наприклад канальний інтервал ts = ts4 Цей канальний інтервал ts надалі використовується як канал GPRS-K для пакетної передачі даних у межах дії служби GPRS (General Paket Radio Services) Якщо мобільна станція MS повинна використовувати цю службу, тоді, ВІДПОВІДНО до термінології GSM, вона здійснює довільний доступ (Random Access) з коротким так званим access burst і переходить на підпорядкований контрольний канал Здійснюється автентифікація та визначення контексту відносно логічного зв'язку (standby state) Якщо інший комунікаційний термінал KEG зв'язується з мобільною станцією MS за допомогою служби пакетної передачі даних, зі сторони мережі надходить виклик (Paging), а також здійснюється вже описаний довільний доступ У тому разі, коли мобільна станція MS має передавати або приймати пакети даних (ready state), у разі наявності логічного зв'язку здійснюється наступний довільний доступ При цьому мобільній станції MS також присвоюється скорочений ідентифікаційний код id та підпорядковується ВІДПОВІДНИЙ канал GRPS-K Після цього зі сторони мережі визначаються час випередження (Timing Advance) ta та рівень приймання pb у базовій станції BS Далі мобільній станції MS підпорядковуються чотири послідовний канальних інтервали Т як один пакет даних ТСН у висхідному напрямку У залежності від обставин додатково передаються дані для контролю потужності передачі Пояснення щодо пакетної передачі даних і відповідної сигналізації наведені нижче з використанням фіг 3 та фіг 4 (таблиці 1 - 3) Чотири канальних інтервали Т для пакетної передачі даних об'єднуються ВІДПОВІДНО В ОДИН блок даних для пакетної передачі ТСН Три такі блоки даних для пакетної передачі ТСН та один канальний інтервал А, І для сигналізації повторюються чотири рази у межах макроблока, що об'єднує 52 цикли R Це є чинним як для висхідного, так І для низхідного напрямку Крім того, два таких макроцикли, у свою чергу, утворюють цикл вищого порядку Передача макроциклу триває 240мс Інформація у блоці даних для пакетної передачі ТСН з чотирма канальними інтервалами Т розміщується з перемежуванням Підпорядкування блоків даних для пакетної передачі ТСН різним мобільним станціям MS здійснюється у висхідному та низхідному напрямках для однієї або кількох мобільних станцій MS При цьому можна передавати дані з різною швидкістю Вибір між мобільними станціями MS щодо доступу до каналу GPRS можна здійснювати у ВІДПОВІДНОСТІ ДО визначеного пріоритету Далі детально окремо розглядається передача у висхідному та у низхідному напрямках, причому мобільна станція MS взагалі може забезпечувати зв'язок в обох напрямках Підпорядкування блоків даних для пакетної передачі ТСН протягом періоду існування логічного зв'язку здійснюється у межах діапазону, тобто у межах блоку даних для пакетної передачі ТСН мобільні станції одержують ідентифікаційні повідомлення про те, хто може користуватись наступними блоками даних для пакетної передачі ТСН 11 53669 12 Якщо мобільні станції MS забезпечують зв'язок як Приклади реалізації винаходу можна модифіу висхідному, так і у низхідному напрямках, підпокувати так, що перевага надається скороченим рядкування канальних інтервалів А для сигналізаідентифікаційним кодам id 1 або З У цьому разі ції здійснюється згідно з табл 2 час затримки приблизно відповідає оптимальному значенню 240мс Також у разі подвійного викорисДля підпорядкування згідно з табл 2, тобто тання скорочених кодів id інтервал між надхороздільної процедури для висхідного та низхідного дженням нових значень скорочується Якщо КІЛЬнапрямків, кожна мобільна станція MS у межах КІСТЬ скорочених ідентифікаційних кодів обмежупідпорядкованого їй канального інтервалу А для ється і надалі, скорочується також час затримки сигналізації здійснює спеціально закодований доЯкщо для довших проміжків часу придатні неактуступ access burst до базової станції BS При цьому алізовані значення, КІЛЬКІСТЬ скорочених ідентифівона сигналізує про те, з якою силою поля та якіскаційних кодів id можна підвищувати кроками, кратю (RXLEV, RXQUAL) були прийняті блоки сигналітними чотирьом, тобто у 8, 12, 16 і т д разів зації GACCH базової станції BS у низхідному напрямку Базова станція BS вимірює блоки передачі Присвоєння скорочених кодів id узгоджується, (підпорядковані канальні інтервали А для сигналізокрема, з параметрами передачі, тобто поперезації) мобільної станції MS, щоб визначати час дньо зареєстрованими змінами часу випередженвипередження ТА, а також потужність передачі PC ня ТА, а також потужності передачі Також врахомобільної станцГі MS і сигналізувати їй про це При вується, скільки мобільних станцій MS бажають цьому мобільна станція MS отримує значення, які користуватись пакетною передачею даних через використовує, якщо здійснюється пакетна передаканал GPRS-K ча блоків даних ТСН у висхідному напрямку Завдяки фіксованому підпорядкуванню канальних інтервалів А для сигналізації у висхідному Базова станція BS використовує рівень принапрямку базова станція BS постійно отримує інймання р т , про який повідомила мобільна станція формацію про актуальні параметри передачі раMS, для того, щоб встановити належну потужність дюінтерфейсу і може ВІДПОВІДНИМ чином формувапередачі, якщо блоки даних ТСН способом пакетти конфігурацію радюінтерфейсу Для мобільних ної передачі даних послідовно передаються на станцій MS, що таким способом здійснюють сигнамобільну станцію MS Для актуалізації часу випелізацію у висхідному напрямку, і яким у низхідному редження ТА, а також потужності передачі у винапрямку через блоки сигналізації GACCH пересхідному напрямку час затримки виявляється тадаються значення для визначення часу випереким мобільна станція MS отримує нові значення з дження ТА, а також потужності передачі PC, пеінтервалом 480мс При ПОСЛІДОВНОСТІ канальних редбачений замкнений контур регулювання Конінтервалів 1, А слідкують за тим, щоб час між сигтур регулювання можна передбачати також у тому налізацією у висхідному напрямку, що здійснюєтьразі, коли мобільна станція MS на поточний мося мобільною станцією MS, та передачею у низмент часу не передає і не приймає жодних пакетів хідному напрямку, передбаченою для цієї мобільданих ної станції MS, був малим Згідно з табл 3 сигналізація здійснювалась у Проте, якщо мобільній станції MS підпорядконизхідному напрямку таким способом, що кожній вані також блоки для пакетної передачі даних ТСН мобільній станції 1 4 був індивідуальний канау висхідному або низхідному напрямках, для цього льний інтервал А для сигналізації, у межах якого можна також додатково розраховувати і передавачас затримки ТА передається з додатковим захисти значення часу випередження ТА або рівня притом від помилок Чим менше мобільних станцій ймання pb користуються спільним каналом GPRS-K, тем меЗокрема, інформація, орієнтована на пакетну нше потреба у таких канальних інтервалах А для передачу за допомогою радюінтерфейсу, придатсигналізації і тим більше канальних інтервалів і є у на для застосування у телемеханічних системах, розпорядженні для вимірювання параметрів сусідфаксимільних системах та системах передачі даніх блоків, для додаткової сигналізації (наприклад, них, реалізації Point of Sales, керування морськими роз'єднання зв'язків, ЗМІНИ частоти) або також для перевезеннями та транспортним рухом додаткової передачі даних Час М І М І ) tsO ts1 ts2 ts3 ts4 ts5 ts6 ts7 I \ /I GPRS-K ФІГ. 2 ФІГ 1 Низхідний напрямок Таблиця 1 Пакет GACCH Висхідний напрямок ТСН'ТСН'ТСН I АО A1 A2 A3 240 Виміри відносно суодніх блоків MS1 id 0 у висхідному напрямку MS2 id 1 у висхідному напрямку MS3 id 2 у низхідному напрямку MS4 И 3 у низхідному напрямку Низхідний напрямок ОПОК u n L A ^ n ТА та PC для MS 1 ТА та PC для M S I ТА та PC для MS 1 ТА та PC для MS 1 Таблиця 2 у Пакет GACCH Висхідний напрямок Низхідний напрямок блок GACCH АО А1 А2 A3 ТА ТА ТА ТА 240 мс Висхідний напрямок MS1 MS2 MS3 MS4 id 0 в обох к) 1 в обох id 2 в обох id 3 в обох напрямках напрямках напрямках напрямках 1 1 1 1 4 4 4 4 MS2 тсн'тсн Таблиця 3 Пакет GACCH Ш для MS для MS для MS для MS рррри ц ц т ці і т лтпТДТУПИ Ч MS4 MS3 fflfflffl Висхідний напрямок I АО A1 A2 A3 Виміри відносно суодніх циклів MS1 кі 0 в обох напрямках MS2, id 1 в обох напрямках MS3 id 2 в обох напрямках MS4 id 3 в обох напрямках Y 240 не ФІГ. З Фіг 4 ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)236 - 47 - 24 Низхідний напрямок блок GACCH ТА ТА ТА ТА для MS для MS для MS для MS 1 1 1 1 4 4 4 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method and device for setting configuration of a radio channel for connecting mobile and stationary station of a radio communication system in batch data communication with time-division multiplex

Назва патенту російською

Способ и система для настройки радиоканала для сопряжения подвижной и базовой станций системы радиосвязи с подвижными объектами при использовании режима пакетной передачи данных с временным разделением

МПК / Мітки

МПК: H04B 7/26, H04Q 7/22, H04Q 7/38

Мітки: часовим, мультиплексуванням, станцією, мобільною, радіоінтерфейсу, базової, конфігурування, станції, спосіб, базовою, передачі, даних, система, мобільної, радіосистеми, пакетної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-53669-sposib-ta-sistema-bazovo-stanci-dlya-konfiguruvannya-radiointerfejjsu-mizh-mobilnoyu-stanciehyu-ta-bazovoyu-stanciehyu-mobilno-radiosistemi-paketno-peredachi-danikh-z-chasovim-mult.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб та система базової станції для конфігурування радіоінтерфейсу між мобільною станцією та базовою станцією мобільної радіосистеми пакетної передачі даних з часовим мультиплексуванням</a>

Подібні патенти