Завантажити PDF файл.

Текст

Барабанний скидач прокату, переважно гарячекатаних тр уб, на холодильник, який включає завантажувальний рольганг, розташований уздовж вісі рольганга горизонтальний приводний вал, послідовно закріплені на ньому секції гальмувальних барабанів із поздовжніми співвісними жолобами, утвореними ребрами, розміщеними на зовнішній циліндричній поверхні гальмувальних барабанів, яка збігається з рівнем завантажувального рольганга, та підвішені уздовж гальмувальних бараба 39034 прокату при його попаданні у поздовжні жолоби барабану та мінімізувати імовірність його викривлення при видачі на стіл холодильника. Відомий викидач прокату на холодильник барабанного типу, який складається з низки зубчатих барабанів, насаджених на спільний вал так, що зуби барабанів утворюють по довжині викидача напрямні жолоби, при цьому барабани установлені нижче рівня завантужального рольганга (Авт. свід. СРСР № 116451,кл. B65G31/04, 1958 p.) - аналог. Недоліком такого барабанного скидача прокату є те, що установка барабану нижче рівня завантажувального рольганга обов'язково передбачає вигин прокату при його розміщенні у напрямних жолобах з усіма наслідками при його укладці на холодильник через те, що падіння викривленого прокату на холодильник гарантує не одночасове зіткнення прокату по довжині з останнім. Це веде до додаткового його викривлення та збільшення труднощів по його транспортуванню по холодильнику. Відомий барабанний скидач прокату, переважно гарячекатаних тр уб, на холодильник, що включає завантажувальний рольганг, розташований уздовж вісі завантажувального рольганга горизонтальний приводний вал, послідовно закріплені на ньому секції гальмувальних барабанів із поздовжніми співвісними жолобами, утвореними ребрами, розміщеними на зовнішній циліндричній поверхні гальмувальних барабанів, яка збігається з рівнем завантажувального рольганга, та упор, розташований перед першим барабаном по ходу транспортування (Авт. свід. СРСР № 737048, кл. В21 в 43/00, 1978 p.) - аналог. Такий барабанний скидач прокату усуває недолік наведеного вище пристрою, а саме, усуває обов'язковий вигин прокату при його розміщенні у напрямних жолобах. Але установка упору перед першим барабаном по ходу транспортування прокату веде до співудару його заднього торця о цей упор при зупиненні в момент підрівнювання положення в жолобах і, як наслідок, підгинання задньої частини прокату. Таке підгинання заднього кінця прокату, як і у попередньому випадку, веде до додаткового викривлення прокату і збільшує тр уднощі при його транспортуванні по холодильнику. Найближчим за технічною суттю та досягаємим результатом до даного є барабанний скидач прокату, переважно гарячекатаних тр уб, на холодильник, який включає завантажувальний рольганг, розташований уздовж вісі завантажувального рольганга горизонтальний приводний вал, послідовно закріплені на ньому секції гальмувальних барабанів із поздовжніми співвісними жолобами, утвореними ребрами, розташованими на зовнішній циліндричній поверхні гальмувальних барабанів, яка збігається з рівнем завантажувального рольганга, та, підвішені уздовж гальмувальних барабанів з боку холодильника на стояках, бічні напрямні. Він також обладнаний жорстко закріпленим на валу за торцем останнього барабану диском з підпружиненими упорними щитками, розташованими по колу напроти кожного з жолобів барабану (Авт. свід. СРСР № 1007776А, кл. В21 в 43/08, В21 в 39/08, 1983 p.) - прототип. Недоліком такого барабанного скидача є те, що запропоновані підпружинені упорні щитки хоч і зменшують імовірність підгинання переднього кінця прокату при його гальмуванні, але повністю його не виключають. Тому, хоч і у меншій мірі, такий барабанний скидач прокату не виключає додаткове викривлення прокату і не усуває, труднощі по його транспортуванню по холодильнику. Крім того, слід підкреслити, що схема роботи та конструкція вище перерахованих відомих барабанних скидачів прокату на холодильник однакові і відповідають описаним вище, у зв'язку з чим температура прокату, який випадає з їх поздовжніх жолобів на стіл холодильника, є близькою до температури прокату, що поступає з завантажувального рольганга, і становить 850-900°С. В той же час відомо, що температура прокату, який падає на стіл холодильника з жолобів барабанного скидача, істотно впливає на його поздовжню жорсткість, а отже і на викривлення після співудару зі столом холодильника. Задачею винаходу є модернізація барабанного скидача прокату та забезпечення, шляхом трикратного збільшення часу знаходження прокату у поздовжніх жолобах барабанів при попередній швидкості їх прокручування, забезпечити зниження температури прокату до моменту його випадіння з жолобів барабанів та співудару із столом холодильника. За рахунок цього попереджується викривлення прокату, виключаються перебої у роботі механізмів холодильника, збільшується продуктивність прокатного стана та зменшуються відходи металу. Поставлена задача вирішується тим, що у барабанному скидачі прокату, переважно гарячекатаних тр уб, на холодильник, який включає завантажувальний рольганг, розташований уздовж вісі завантажувального рольганга горизонтальний приводний вал, послідовно закріплені на ньому секції гальмувальних барабанів із поздовжніми співвісними жолобами, утвореними ребрами, розміщеними на зовнішній циліндричній поверхні гальмувальних барабанів, яка збігається з рівнем завантажувального рольганга, та, підвішені уздовж гальмувальних барабанів з боку холодильника на стояках, бічні напрямні, згідно з винаходом, барабанний скидач обладнаний додатковими бічними напрямними, розташованими з протилежного холодильнику боку та напроти роз'ємів його секцій, робочі поверхні додаткових напрямних розташовані дотично вершин ребер, починаючи з нижчого з них, яке знаходиться у вертикальній площині, та закінчуючи ребром, що лежить у горизонтальній площині, які проходять через вісь приводного вала, у торцях гальмувальних барабанів, які стоять поруч, по середині висоти їх ребер виконано кільцеві вибірки загальною шириною, яка відповідає ширині робочої поверхні додаткових бічних напрямних, у вибірки установлені незамкнені кільця з роз'ємами, спрямованими униз, причому початки роз'ємів цих кілець жорстко закріплені на додаткових бічних напрямних за їх нижню частину, а відповідні кінці роз'ємних кілець - шарнірно закріплені на приводному валу цих гальмувальних барабанів. Наведена нова сукупність спільних (відомих) та відмінних (нових) від прототипу істотних ознак, 2 39034 якими характеризується барабанний скидач прокату, є достатньою в усіх випадках, на які розповсюджується об'єм правового захисту винаходу, через те, що розв'язує поставлену технічну задачу. Причинно-наслідковий зв'язок між новою сукупністю ознак винаходу і технічним результатом полягає у нижчевикладеному. Зазначена модернізація конструкції барабанного скидача прокату дозволяє утворити вн утрішній та зовнішній яруси поздовжніх жолобів, обладнаних засобами для передачі прокату з внутрішнього ярусу на зовнішній ярус та з зовнішнього ярусу на холодильник у нижній частині барабану. У результаті прокат перебуває в удосконаленому барабанному скидачі втричі довше, ніж у прототипі, тобто на протязі часу його повороту майже на 540 (180° на внутрішньому ярусі та 360° на зовнішньому ярусі) на відміну від 120 - 160° у прототипа. Це забезпечує зниження температури прокату до моменту його випадіння з жолобів барабанів та співудару зі столом холодильника. При цьому попереджується викривлення прокату, виключаються перебої у роботі механізмів холодильника, збільшується продуктивність прокатного стана та зменшуються відходи металу. Будова барабанного скидача прокату пояснюється кресленнями. Фіг. 1 ілюстр ує загальний вид (зборку, з боку додаткових бічних напрямних) пропонованого барабанного скидача прокату. Фіг. 2 ілюструє, переріз А-А фі г. 1. Фіг. 3 ілюструє переріз Б-Б фіг. 1. Фіг. 4 ілюструє вид В на фі г. 3. Барабанний скидач прокату включає (фіг. 1-4) завантажувальний рольганг 1, горизонтальний вал 2 з приводом 3 його обертання, секції гальмувальних барабанів 4 з поздовжніми співвісними ребрами 5, розміщеними на зовнішній циліндричній поверхні 6 гальмувальних барабанів 4, яка збігається з рівнем завантажувального рольганга 1, підвішені на стояках 7 бічні напрямні 8 з боку гвинтови х секцій 9 холодильника та додаткові бічні напрямні 10, розташовані напроти роз'ємів секцій гальмувальних барабанів 4. У вибірках 11, виконаних по середині висоти торців ребер 5 секції гальмувальних барабанів 4, розміщені незамкнені кільця 12. Початки 13 роз'ємів незамкнених кілець 12 жорстко закріплені за нижні частини додаткових бічних напрямних 10, а кінці 14 роз'ємів незамкнених кілець 12 шарнірне закріплені на горизонтальному валу 2 через підшипникові опори 15. Прокат 16, переважно гарячекатана труба 16, надходить у співвісні жолоби 17, утворені ребрами 5 гальмувальних барабанів 4. Розглянемо роботу барабанного скидача, наприклад, в умовах ТПА 30-102 ЗАТ НЗБТ "НикоТьюб". Труба 16 з завантажувального рольганга 1 потрапляє у жолоб 17 барабанного скидача, утворений поздовжніми співвісними ребрами 5 та циліндричною поверхнею 6 гальмувальних барабанів 4. В міру прокручування барабанного скидача приводом 3 через вал 2 труба 16 спочатку нерухомо лежить у цьому жолобі 17, а далі після його повороту на кут, дещо більший 900, під впливом сил гравітації і тертя починає прокручуватись навколо своєї поздовжньої вісі, взаємодіючи з внутрішньою стороною незамкнених кілець 12 та ребрами 5. Після повороту барабанного скидача на кут близько 180" труба 16 підходить до початку 13 роз'ємів незамкнених кілець 12 і під дією сил гравітації опускається на нижні відтинки додаткових бічних напрямних 10. При подальшому прокручуванні барабанного скидача на сумарний кут 2700, труба 16 прокручується навколо своєї поздовжньої вісі, взаємодіючи з робочою поверхнею додаткових напрямних 10 та ребрами 5. Після того, як барабанний скидач прокручується на кут більший 2700 і до самого його повороту на сумарний кут 450°, труба 16 обертається навколо своєї поздовжньої вісі, взаємодіючи з зовнішньою стороною незамкнених кілець 12 та ребрами 5. Коли барабанний скидач повернеться на сумарний кут більший 450 0, труба 16 перекочується та лягає на робочу поверхню бічних напрямних 8, взаємодіючи з нею і ребрами 5, повертається навколо своєї поздовжньої вісі при подальшому обертанні барабану. При підході труби 16 до кінця робочої поверхні бічних напрямних 8, вона під дією сил гравітації випадає з барабанного скидача на гвинтові секції 9 холодильника, які забирають її з-під бічних напрямних 8 і транспортують до ланцюгових секцій холодильника. Таким чином, труба 16 знаходиться у барабанному скидачі на протязі часу його повороту майже на 540° на відміну від 120-160° для відомих аналогічних пристроїв, що дозволяє істотно знизити її температуру до моменту падіння на холодильник, а отже підвищувати поздовжню жорсткість труби 16 та виключити вигин її від співудару о холодильник, забезпечуючи, тим самим, безперебійну роботу ТП А 30-102, особливо при прокатці труб малого діаметра. Крім того, якщо перші 90° повороту барабану труба 16 лежить у жолобі барабанного скидача нерухомо, то решту 450° її повороту тр уба прокручується навколо своєї поздовжньої вісі під дією сил гравітації та тертя, що сприятливо позначається на рівномірності її охолодження та прямо лінійності. Винахід не обмежується описаними та показаними на кресленнях варіантами реалізації, але може бути змінений, модифікований та доповнений в рамках об'єму, визначеного формулою винаходу. Винахід може бути реалізовано промисловим способом на будь - якому підприємстві трубопрокатного виробництва. ПЕРЕЛІК позначень для посилань та найменувань елементів 1. Завантажувальний рольганг. 2. Горизонтальний вал. 3. Привод горизонтального вала. 4. Секції гальмувального барабану. 5. Ребра. 6. Зовнішня циліндрична поверхня гальмувального барабану. 7. Стояк. 8. Бічні напрямні. 9. Гвинтова секція холодильника. 10. Додаткові бічні напрямні. 11. Вибірки. 12. Незамкнені кільця. 3 39034 13. Початки роз'ємів незамкнених кілець. 14. Кінці роз'ємів незамкнених кілець. 15. Підшипникова опора. 16. Прокат (труба). 17. Жолоб. 4 Фіг. 1 39034 5 Фіг. 2 39034 6 Фіг. 3 39034 7 39034 Фіг. 4 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 8

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Drum pusher of rolled metal

Автори англійською

Paniushkin Yevhen Mykolaiovych, Kondratiev Serhii Valentynovych, Kisil Volodymyr Kostiantynovych, Sivak Vladyslav Olehovych, Kohan Mykhailo Markovych

Назва патенту російською

Барабанный сбрасыватель проката

Автори російською

Панюшкин Евгений Николаевич, Кондратьев Сергей Валентинович, Кисиль Владимир Константинович, Сивак Владислав Олегович, Коган Михаил Маркович

МПК / Мітки

МПК: B21B 43/00, B65G 31/00, B21B 39/02

Мітки: прокату, барабанний, скидач

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-39034-barabannijj-skidach-prokatu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Барабанний скидач прокату</a>

Подібні патенти