Номер патенту: 37387

Опубліковано: 15.05.2001

Автори: Ітін Леонід Семенович, Істратов Сергій Миколаєвич

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. У м’які меблі що трансформуються, які складаються з двох елемен­тів, перший з котрих нерухомий, а другий установлений з можливістю повороту навколо горизонтальної восі для трансформації в положен­ня плоскої меблевої одиниці і складання її шляхом накладання його наверх нерухомого елемента з утворенням спинки і сидіння, який відрізняється тим, що перший елемент утворює одну по­ловину певної форми розкладенної зовнішньої конфігурації меблевої одиниці, а другий, маючий туж, зовнішню конфігурацію як і перший, симетрично до нього розташований, являється другою половиною зовнішньої конфігурації розкладенної меблевої одиниці і має виріз, який утворює порожнину усередині нього для установки третього еле­мента в положенні плоскої меблевої одиниці, а шарнірне з’єднання першого і другого елементів виконані по верхнім пругам Їх спряже­них сторін для трансформації в складене положення, при цьому порож­нина в другому елементі, утворена вирізом, і частина першого еле­мента утворюють місце для сидіння.

2. Меблі по п. 1, які відрізняються тим, що перший і другий елементи утворюють плоску меблеву одиницю круглої форми.

3. Меблі по п. 1, які відрізняються тим, що пер­ший і другий елементи утворюють плоску меблеву одиницю овальної форми.

4. Меблі по п. 1, які відрізняються тим, що пер­ший і другий елементи утворюють плоску меблеву одиницю прямокут­ної форми.

5. Меблі по п. 1, які відрізняються тим, що еле­менти виконані у вигляді блоків з пінного матеріалу.

6. Меблі по п. 1, які відрізняються тим, що тре­тій елемент виконаний у вигляді декількох секцій.

7. Меблі по п. 1-6, які відрізняються тим, що за­собом з'єднання першого і другого елементів може бути оббивка меблів.

8. М'які меблі, які складаються з двох еле­ментів, перший з котрих нерухомий, а другий установлений з можливістю повороту навколо горизонтальної восі для трансформації в положення плоскої меблевої одиниці і складання її шляхом накладан­ня його наверх нерухомого елемента з утворенням спинки і сидіння, які відрізняються тим, що елементи утворюють плоску меблеву одиницю певної форми і конфігурації, при цьому у другому елементі виконаний виріз, а шарнірне з'єднання першого і другого елементів виконані по верхнім пругам їх спряжених сторін для трансформації в складене положення, при цьому порожнина в другому елементі, утворена вирізом, і частина першого елемента утворюють місце для сидіння.

9. Меблі по п. 8, які відрізняються тим, що еле­менти утворюють плоску меблеву одиницю круглої форми.

10. Меблі по п. 8, які відрізняються тим, що елементи утворюють плоску меблеву одиницю овальної форми.

11. Меблі по п. 8, які відрізняються тим, що елементи утворюють плоску меблеву одиницю прямокутної форми.

12. Меблі по п. 8, які відрізняються тим, що елементи виконані у вигляді блоків з пінного матеріалу.

13. Меблі по п. 8, які відрізняються тим, що засобом з'єднання першого і другого елементів може бути оббивка меблів.

Текст

1. М'які меблі, що трансформуються, які складаються з двох елементів, перший з котрих нерухомий, а другий установлений з можливістю повороту навколо горизонтальної осі для трансформації в положення плоскої меблевої одиниці і складання її шляхом накладання його наверх нерухомого елемента з утворенням спинки і сидіння, відрізняється тим, що перший елемент утворює одну половину певної форми розкладеної зовнішньої конфігурації меблевої одиниці, а другий, маючи туж зовнішню конфігурацію як і перший, симетрично до нього розташований, є другою половиною зовнішньої конфігурації розкладеної меблевої одиниці і має виріз, який утворює порожнину усередині нього для установки третього елемента в положенні плоскої меблевої одиниці, а шарнірне з'єднання першого і другого елементів виконані по верхнім пругам їх спряжених сторін для трансформації в складене положення, при цьому порожнина в другому елементі, утворена вирізом, і частина першого елемента утворюють місце для сидіння. 2. Меблі по п. 1, відрізняються тим, що перший і другий елементи утворюють плоску меблеву одиницю круглої форми. 3. Меблі по п. 1, відрізняються тим, що перший і другий елементи утворюють плоску меблеву одиницю овальної форми. 4. Меблі по п. 1, відрізняються тим, що перший і другий елементи утворюють плеску меблеву одиницю прямокутної форми. A (54) М'ЯКІ МЕБЛІ ЩО ТРАНСФОРМУЮТЬСЯ (ВАРІАНТИ) 37387 тимальний варіант естетичності потребує, щоб висота спинки була на 15-20% менше ширини. Відома конструкція диван-кроваті, яка містить каркас, до складу котрого входять задня 1 бокові спинки (див. пат. РФ № 2016533 МКВ5 А47С 17/04, опубл. 30.04.94), основу, м'який елемент, який складається з трьох послідовно установлених в положення "кровать" подушок, одна з яких-крайня, виконана висувною на колесній підпорі, засіб трансформації і засіб фіксації. Виконання м'якого елемента з трьох подушок дозволило знизити висоту спинки і, відповідно, поліпшити його зовнішній вигляд. Недолік відомої конструкції диван-кроваті полягає в наступному. Для перетворення обладнання із положення "диван" в положення "кровать" й назад потребує здійснення багаторазових переміщень рухомих частин у різні сторони, докладання додаткових зусиль для підіймання подушок, пересування візка з подушкою. Крім того, основа 1 бокові стінки є опорними елементами, через це найбільш загальні види руйнувань, у випадку використання відомої системи, це руйнування деревно-стружкових основ у місцях концентрації напружень. Такі руйнування не підлягають відновленню і потребують заміну одного чи більш елементів. Навіть тоді, коли можливий ремонт, то відремонтованій зоні не повертається початкова міцність. Відома конструкція обумовлює наявність проблем не тільки при використанні, а і при виготовленні. Із-за складності кріпильної системи виникає необхідність в конструюванні компонентів і їх пристосування до певної меблевої одиниці. Наявність арматури або механічних з'єднувальних деталей не тільки ускладнюють процес виготовлення, але й потребує додаткового часу на процес складання і розбирання готової продукції. Найбільш близьким по технічній суті і досягненому результату є крісло-кровать (див. а. с. СССР № 1722447, МКВ5 А47СІ7/32, опубл. 30.03.92), до складу якого входить два елемента, перший з котрих нерухомий, а другий установлений з можливістю повороту навколо горизонтальної осі для трансформації в положення плоскої меблевої одиниці і складанні її шляхом накладання його наверх нерухомого елемента з утворенням спинки 1 сидіння. Крісло-кровать містить основу, з жорстко закріпленими ніжками, і знімні м'які елементи, засоби трансформації і фіксації. Незважаючи на конструктивні відміни згаданих вище трансформуючих меблевих предметів, диван-кроваті, крісло-кроваті, вони володіють загальними недоліками, так як мають складну кінематику механізму трансформації за рахунок великої кількості важелів і пружин, і, внаслідок чого, складні в виготовленні і незручні в експлуатації. Ці відомі конструкції є громіздкими, важкими і потребують значного напруження і відповідної сили для їх перетворення з одного положення в друге і навпаки. Крім того, елементи фіксації не відрізняються надійністю і довговічністю. Відомі меблеві предмети не економічні в виготовленні, незручні для схову і трансформування, включають безліч конструктивних елементів, що ускладнює процес виготовлення, потребує додат кового часу на процес монтажу меблевих предметів із-за великої кількості конструктивних елементів. Конструктивні меблеві елементи для відпочинку, наприклад, диван-кроваті, крісло-кроваті, несумірні і розробляються в залежності від виконуючих самостійних функцій. Це попередньо спроектовані диван-кроваті, крісло-кроваті і являються більшою частиною наслідком ускладненого проекту. В основу винаходу поставлена задача удосконалення конструкції трансформуючих м'яких меблів шляхом створення легко перетворюючої і простої по конструкції меблевої одиниці в вигляді модуля, який забезпечує одержання різних варіантів і типів меблів підвищеної комфортності, досягнення більш легкого складення, яке дозволяє переналагоджувати виробництво з одних виробів на другі. Поставлена задача вирішується тим, що трансформуючі м'які меблі, які складаються з двох елементів, перший з котрих нерухомий, а другий установлений з можливістю повороту навколо горизонтальної осі для трансформації в положення плоскої меблевої одиниці і складання її шляхом накладання його наверх нерухомого елемента з утворенням спинки і сидіння, перший елемент утворює одну половину певної форми розкладеної зовнішньої конфігурації меблевої одиниці, а другий має ту ж зовнішню конфігурацію як і перший, симетрично до нього розташований, і являється другою половиною зовнішньої конфігурації розкладеної меблевої одиниці і має виріз, який утворює порожнину усередині нього для установки третього елементу в положенні плоскої меблевої одиниці, а шарнірне з'єднання першого і другого елементів виконані по верхнім пругам їх спряжених сторін для трансформації в складене положення, при цьому порожнина в другому елементі і частина першого елемента утворюють місце для сидіння. Перший і другий елементи утворюють плоску меблеву одиницю круглої форми. Перший і другий елементи утворюють плоску меблеву одиницю овальної форми. Перший і другий елементи утворюють плоску меблеву одиницю прямокутної форми. Елементи виконані у вигляді блоків з пінного матеріалу. Перший елемент виконай у вигляді декількох секцій. Засобом з'єднання першого і другого елементів може бути оббивка меблів. Трансформуючі м'які меблі, які складаються з двох елементів, перший з котрих нерухомий, а другий установлений з можливістю повороту навколо горизонтальної осі для трансформації в положення плоскої меблевої одиниці і складання її шляхом накладання його наверх нерухомого елемента з утворенням спинки і сидіння, елементи утворюють плоску меблеву одиницю певної форми і конфігурації, при цьому у другому елементі виконаний виріз, а шарнірне з'єднання першого і другого елементів виконані по верхнім прутам їх спряжених сторін для трансформації в складене положення, при цьому порожнина в другому елементі, утворена вирізом, і частина першого елемента утворюють місце для сидіння. 2 37387 Елементи утворюють плоску меблеву одиницю круглої форми. Елементи утворюють плоску меблеву одиницю овальної форми. Елементи утворюють плоску меблеву одиницю прямокутної форми. Елементи виконані у вигляді блоків з пінного матеріалу. Засобом з'єднання першого і другого елементів може бути оббивка меблів. Виконання двох елементів таким чином, дозволяють утворювати меблі в розкладеному положенні замкнену в плані поверхню кроваті певної форми, що дозволить одержати велику кількість варіантів конструкцій меблів, і за рахунок цього забезпечити можливість задоволення самих різноманітних запитів населення. Другий елемент має виріз, в якому може бути вільно установлений третій елемент, форма якого в плані повторює форму вирізу в другому елементі. Внаслідок чого утворюється порожнина в другому елементі, і при накладенні його на перший елемент забезпечується комфортне місце для сидіння володаря на меблях у складеному положенні. Крім того, виконання елементів такий чином, дозволить створювати не тільки меблі різної конфігурації, але й типів меблів: диван-кроваті, кріслокроваті і тому подібне. Третій елемент використовується як пуф, столик, коли перший і другий елементи використовуються як диван, крісло, сидіння і тому подібне. Виконання шарнірного з'єднання першого і другого елементів по верхнім пругам їх спряжених сторін забезпечує одержання простого засобу для згинально-зв'язуючихся елементів і далі дозволяє осьове переміщення другого елемента. Засоби для згинально-зв'язуючихся елементів можуть включати в собі оббивку, яка в даній конструкції виконує додаткову функцію. Конструкція основи меблів першого і другого елементів, дозволяє використовувати меблі для сну, для одного чи двох людин, індивідуального відпочинку в кріслі, на дивані. Геометричні форми елементів і кінематика механізму трансформації забезпечує простоту конструкції, технологічність, компактність у складеному положенні. Немає необхідності в якомусь складанні за допомогою кріпильних засобів, не потребується додаткового часу на процес монтажу предметів меблів. Простота кріпильної системи знімає багато конструктивних проблем систем збірно-розбірних меблів, що приводить до відповідної гнучкості, оскільки немає необхідності в конструюванні компонентів для їх пристосування до конкретної механічної кріпильної системи. Це також спрощує процес виготовлення, оскільки відсутні арматура чи механічні з'єднувальні деталі. Шарнірне з'єднання першого і другого елементів виконані по верхнім кругам їх спряжених сторін, що дозволяє включити необхідність в якомусь складанні за допомогою кріпильних засобів. При використанні кріпильного матеріалу, який складається з самої оббивки, виключається можливість виламування деревно-стружкової плити, і система не потребує додаткових компонентів, таких як елементи трансформації і фіксації, або щонебудь для додавання міцності і стійкості вибору типа основи з дерева. Це безумовно, означає, що виготовлення є не тільки більш простим, але й потребує меншої інтенсивності праці і засобів виробництва, оскільки система потребує меншої кількості стадій виготовлення і менш відповідальної механічної обробки. Засіб для трансформації, виконання елементів, їх форма і розташування надає можливість пристосовувати окремі елементи до фізіологічних форм людини, ураховуючи його антропометричні ознаки, сприяє його ефективному відпочинку, підвищує ступінь комфортності, не потребує складного обслуговування та приводить до поліпшення його зовнішнього вигляду. Перевагами винаходу є економічність виготовлення, легкість зберігання і транспортування, компактність і взаємозамінність компонентів, а також швидке складання і розбирання готової продукції. Винахід забезпечує створення простого по конструкції меблевого модуля з незначних по розмірам уніфікованих елементів. Однією з задач, які вирішуються винаходом, є надання меблевому модулю таких властивостей, щоб його можливо було використовувати для створення різних варіантів видів і типів меблів. Ще однією задачею, яка вирішується винаходом, є створення високотехнологічної конструкції, яка характеризувала б меблевий модуль з точки зору оптимального розподілу витрат матеріалів, засобів праці і часу при його виготовленні, зокрема, досягнення більш легкого складання і дозволяє переналагоджувати виробництво з одних виробів на другі. Велика кількість варіантів конструкцій меблів забезпечує можливість задоволення самих різноманітних запитів населення. На фіг. 1 зображена меблева одиниця - диванкровать в складеному положенні в аксонометрії. Варіант № 1. На фіг. 2 - схематично зображена плоска меблева одиниця круглої форми. На фіг. 3 - теж саме овальної форми. На фіг. 4 - теж саме прямокутної форми. На фіг. 5 - зображена меблева одиниця - диван-кровать в складеному положенні в аксонометрії. Варіант № 2. На фіг. 6 - теж саме круглої форми. На фіг. 7 - теж саме овальної форми. На фіг. 8 - теж саме прямокутної форми. Трансформуючі м'які меблі (див. фіг. 1 - варіант № 1) складаються з двох елементів, перший 1 з котрих нерухомий, а другий 2 установлений з можливістю повороту навколо горизонтальної осі для трансформації в положення плоскої меблевої одиниці і складання її шляхом накладання другого елемента 2 наверх нерухомого елемента 1 з утворенням спинки і сидіння. Перший елемент 1 утворює одну половину певної форми розкладеної меблевої одиниці, а другий 2, має ту ж конфігурацію як і перший, симетрично до нього розташований, являється другою половиною зовнішньої конфігурації розкладеної меблевої одиниці, а шарнірне з'єднання першого 1 і другого 2 елементів виконані 3 37387 по верхнім пругам спряжених сторін 3 для трансформації в складене положення, при цьому порожнина 4 утворює місце для сидіння 5. Зв'язуючим засобом може бути оббивка 6. Наприклад, елементи 1, 2 конструюються із блоків пінного матеріалу (паралона), з яких вирізають бажану форму і конфігурацію. Виявлені оптимальні і відповідні форма і матеріал для використання в даному винаході. Використовували пінополіуретан до границі середньої густини і відлитий вприскуванням у формі пластини або типового блока, можливе також використання і інших видів пінних матеріалів. Перший і другий 1, 2 елементи шарнірно зв'язуються для осьового переміщення другого елемента 2 із складеного положення "диван", "крісло" і тому подібне, в якому другий елемент 2 в накладеному положенні наверх першого 1, і забезпечує їх шарнірне з'єднання по верхнім пругам спряжених сторін 3. У цьому положенні виріз 4 у другому елементі 2 забезпечує комфортне місце для сидіння 5 власника на частині елемента І, як показано на фіг. 1. Засоби, шарнірно зв'язуючі перший і другий елементи 1, 2, дозволяють осьове переміщення другого елемента 2, як показано на фіг. 2, в розкладене положення сторона першого елемента до сторони другого елемента для забезпечення плоскої меблевої одиниці з незакріплюючимися елементами для використання в положенні "кровать". Засобом для згинання та зв'язування першого і другого елементів може бути оббивка 6, яка покриває по меншій мірі частини першого і другого елементів, котрі з'єднуються разом для зв'язування і згинання. Блоки, піноутворюючихся елементів, виконуються висотою 32 см, так що повна меблева одиниця в складеному стані, як диван, крісло, або подібне, приблизно дорівнює 63 см в висоту. Трансформуючий предмет меблів включає третій елемент 7, який переважно є частиною пінного блоку вирізаного з другого елемента 2, коли в ньому утворюється виріз 4, і являється частиною форми і конфігурації вирізу 4 і використовується як пуф (подушка), або пуфи (подушки) меблевої одиниці, коли перший 1 і другий 2 елементи в складеному положенні (див. фіг. 1) для використовування як диван, крісло і т.п., і розміщується усередині вирізу 4, коли другий 2 елемент знаходиться в розкладеному положенні для використання меблевої одиниці як "кровать", елемент 7 заповнює порожнину 4, утворену внаслідок вирізу в елементі 2, щоб забезпечити плоску поверхню в розкладеному положенні, коли предмет меблів використовується як "кровать". Третій елемент 7 може бути покритий тією ж оббивкою, щоб відповідати решті елементів, і може бути одним тільки елементом для ручного переміщення, або розподіленням на пару елементів 8 для використання їх як пуфи. Оббивка 6 може повністю охоплювати елементи 1 і 2 і з'єднуватися разом уздовж бокового краю опорної поверхні елементів 2 і 3, розташованих сторона до сторони, коли меблева одиниця знаходиться в розкладеному положенні, або оббивка 6 може частково покривати елементи 1 і 2 і поєднуватися з дешевою тканиною або покриттям іншого типу для частин елементів 1, 2, коли пред мет меблів у складеному положенні з додатковими подушками або подібним на ньому. Оббивка може мати змійку навколо зовнішньої сторони кожного елемента 1, 2, щоб знімати оббивочне покриття для чистки. Перший і другий елементи утворюють плоску меблеву одиницю зовнішньої конфігурації прямокутної форми (див. фіг. 4). Перший і другий елементи утворюють плоску меблеву одиницю зовнішньої конфігурації овальної форми.(див. фіг. 3). Перший і другий елементи утворюють плоску меблеву одиницю зовнішньої конфігурації круглої форми, (див. фіг. 2). Трансформуючі м'які меблі (див. фіг. варіант № 2), які складаються з двох елементів, перший 1 з котрих нерухомий, а другий 2 установлений з можливістю повороту навколо горизонтальної осі, елементи 1 і 2 утворюють плоску меблеву одиницю - "кровать" - певної форми і конфігурації. Другий елемент 2 має виріз 4, який утворює в ньому порожнину. Перший 1 і другий 2 елементи шарнірно зв'язуються для осьового переміщення другого елемента 2 із складеного положення "диван", "крісло" і тому подібне, в якому другий елемент 2 у накладеному положенні наверх першого і з'єднуються по верхнім прутам спряжених сторін 3. В цьому положенні виріз 4 у другому елементі 2 забезпечує комфортне місце 5 для сидіння володаря на частині, ним обмеженій, на елементі 1, як показано на фіг. 5. Засоби, шарнірно зв’язуючи перший 1 і другий 2 елементи, дозволяють осьове переміщення другого 2 елемента, як показано на фіг. 6, в розкладене положення сторона першого елемента до сторони другого елемента для забезпечення плоскої меблевої одиниці з незакріплюючимися елементами для використання в положенні "кровать". Засобом для згинання та зв'язування елементів 1, 2 може бути оббивка 6, яка покриває по меншій мірі частини першого і другого елементів і з'єднуються разом для зв'язування і згинання. Елементи утворюють плоску меблеву одиницю круглої форми в плані (див. фіг. 6) для використання в положенні "кровать". Елементи утворюють плоску меблеву одиницю овальної форми в положенні "кровать" (див. фіг. 7). Елементи утворюють плоску меблеву одиницю прямокутної форми в плані в положенні "кровать" (див. фіг. 8). Даний винахід за рахунок геометричної форми, конструкції елементів меблевої одиниці і кінематики механізму трансформації забезпечує простоту конструкції меблів, її технологічність, компактність у складеному положенні. Наявність оригінального засобу зв'язування елементів забезпечує швидкість процесу трансформації і зручність у використанні. Ці властивості забезпечують створення простого по конструкції меблевого модуля, що послужило початком створення різних варіантів і типів меблів. Підприємство-заявник виготовило дослідні зразки меблів і провело перевірку. Результати підтверджують можливість виготовлення меблів на 4 37387 будь-якому меблевому підприємстві, так як для цього не потребується складного обладнання і переоснащення існуючих меблевих підприємств, і виробництво не пов'язане з додатковими капітальними вкладеннями. Фіг. 1 Фіг. 2 5 37387 Фіг. 3 Фіг. 4 6 37387 Фіг. 5 Фіг. 6 7 37387 Фіг. 7 Фіг. 8 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 8

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Convertible furniture (variants)

Автори англійською

Istratov Serhii Mykolaiovych, Itin Leonid Semenovych

Назва патенту російською

Трансформируемая мягкая мебель (варианты)

Автори російською

Истратов Сергей Николаевич, Итин Леонид Семенович

МПК / Мітки

МПК: A47B 85/00, A47C 17/00

Мітки: меблі, трансформуються, варіанти, м'які

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-37387-myaki-mebli-shho-transformuyutsya-varianti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">М’які меблі що трансформуються (варіанти)</a>

Подібні патенти