Прокладка ущільнювальна для ливарних форм

Завантажити PDF файл.

Текст

of' 9809SQ38 МПК 6 В 22 D 7/08 ПРОКЛАДКА УЩІЛЬНЮВАЛЬНА ДЛЯ ЛИВАРНИХ ФОРМ Винахід відноситься до лиття металів, до відливки зливків у роз'ємні ливарні форми і може бути використаний, наприклад, при відливці спокійної сталі у розширені догори виливниці з прибувальними надставками. Для отримання якісних зливків при відливці сталі у роз'ємні ливарні форми елементи цих форм повинні щільно прилягати один до одного. З цією метою нижні основи чавунних каркасів прибувальних надставок на виливниці та верхні торці виливниць періодично обточують або простругують на верстаті, що є дуже трудомістким. Для усунення зазору між прибувальною надставкою та виливницею на верхній торець виливниці кладуть прокладку ущільнювальну з вогнетривкого матеріалу. Відома прокладка ущільнювальна для ливарних форм, яка містить ущільнювальний елемент з вогнетривкого матеріалу, в якості якого використана инструкцию каолінова по вата разливке стали (див. Типовую технологическую ТТИ-5.4-15-21-85, Институт черной металлургии, УДК 621.746:669.18.001.5, Днепропетровск, 1985 г., с. 52) . У суттєві об'єкта, що ознаки: заявляється, прокладки та аналога співпадають такі містять ущільнювальний елемент з вогнетривкого матеріалу. Отриманню використанні очікуваного аналога ущільнювального погіршеннями Погіршення умов перешкоджають елемента умов нового праці праці з такі вати утворення відчутне результату причини. каолінової внаслідок найбільш технічного при при Виготовлення пов'язано каолінового видаленні з пилу. залишків відпрацьованих прокладок ущільнювальних з каолінової вати шляхом здування їх стисненим повітрям з торцевих поверхонь виливниць та прибувальних надставок. Найбільш близьким за сукупністю ознак до винаходу, що заявляється, є обрана в якості прототипу прокладка ущільнювальна для ливарних форм, яка містить ущільнювальний елемент з 2 вогнетривкого матеріалу, в якості якого використана азбестова прокладка (див. Типовую технологическую инструкцию по разливке стали ТТИ-5.4-15-21-85, Институт черной металлургии, УДК 621.746:669.18.001.5, Днепропетровск, 1985 г., с. 52). У об'єкта, що заявляється, та прототипу співпадають такі суттєві ознаки: прокладки містять ущільнювальний елемент з вогнетривкого матеріалу. Отриманню використанні очікуваного прототипу нового технічного перешкоджають такі результату причини. при Виготовлення ущільнювального елемента з азбесту пов'язано з погіршеннями умов праці внаслідок канцерогенних властивостей пиловидних частинок азбесту. Погіршення умов праці найбільш відчутне при видаленні залишків відпрацьованих прокладок ущільнювальних з азбесту шляхом здування їх стисненим повітрям з торцевих поверхонь виливниць та прибувальних надставок, що призводить до підвищення запиленості оточуючого середовища канцерогенними пиловидними частинками азбесту. В основу винаходу поставлено задачу створити таку Прокладку ущільнювальну для ливарних форм, у якій удосконалення шляхом введення нових елементів та зміни матеріалів, з яких виготовлені елементи, дозволило б при використанні винаходу забезпечити досягнення технічного результату, що полягає у покращанні умов праці як при виготовленні прокладки, так і при її транспортуванні та використанні для ущільнення зазорів ливарних форм. Винахід, ознаками, що заявляється, характеризується які висловлені певними ідентифікації, направлені на поняттями, вирішення такими суттєвими достатніми поставленої для задачі їх і є достатніми для досягнення очікуваного технічного результату в усіх випадках, на які поширюється обсяг правової охорони. Прокладка ущільнювальна для ливарних форм, що заявляється згідно з першим пунктом формули винаходу, містить ущільнювальний елемент з вогнетривкого матеріалу і від прототипу відрізняється тим, що ущільнювальний елемент виконаний з пластичної маси на основі глини та забезпечений оболонкою із синтетичного полімеру. При використанні винаходу очікується досягнення технічного результату, що полягає у покращанні умов праці як при виготовленні прокладки, так і при її транспортуванні та використанні для ущільнення зазорів ливарних форм. Між сукупністю суттєвих ознак винаходу за першим пунктом формули винаходу і технічним результатом, що досягається, існує такий причинно-наслідковий зв'язок. Виконання ущільнювального елемента з пластичної маси на основі глини забезпечує надійне ущільнення зазорів ливарних форм за рахунок розтікання пластичної глиняної маси під дією ваги виливниці або прибувальної надставки та рівномірного заповнення глиною навіть ливарних нерівномірних форм. При цьому та малих пластична зазорів між глиняна виготовлення прокладки ущільнювальної для маса ливарних елементами в процесі форм та в процесі ущільнення ливарних форм не утворює шкідливого пилу. Після заливки у ливарну форму рідкого металу глиняна маса під впливом високої температури спікається, і при її видаленні після розливки утворюються глиняні черепки, а не пил, який погіршує умови праці» Розміщення ущільнювального елемента з пластичної маси на основі глини всередині тривале оболонки зберігання ізоляції її зберігання укладання від і із синтетичного пластичних взаємодії з властивостей оточуючим транспортування. прокладок при полімеру При ущільненні глиняної середовищем цьому забезпечує маси в процесі спрощується ливарних форм. при процес Крім того, оскільки оболонка із синтетичного полімеру перебуває у затисненому стані між елементами ливарної форми, то під впливом високої температури і практично без доступу повітря відбувається її піроліз із утворенням найтоншого шару з вуглецю. Завдяки цьому шару забезпечуються протипригарні властивості для оболонки, лопереджується спікання глини з матеріалом елементів ливарних форм та спрощується процес видалення глиняних черепків ущільнювального елемента, що спікся, за рахунок забезпечення можливості видалення крупних глиняних черепків практично без утворення пилу. В якості синтетичного полімеру для виготовлення оболонки може бути використаний поліетилен, полівінілхлорид, поліхлорвініл. В окремих випадках виконання винахід, що заявляється, характеризується такими відмітними від прототипу ознаками. 4 За другим пунктом формули винаходу він відрізняється тим, що площа прохідного перерізу оболонки для ущільнювального елемента в 1, 7 — 6,2 рази пер евищу є пл ощу попер ечног о пе реріз у ущільнювального елемента. Між суттєвими ознаками цього пункту і технічним результатом, що досягається, існує такий причинно-наслідковий зв'язок. Виконання оболонки для ущільнювального елемента з більшою площею прохідного перерізу, ніж це необхідно для розміщення ущільнювального елемента, крім спрощення технології виготовлення прокладки, у оболонки ряді при випадків попереджує роздавлюванні ущільнювального елемента під механічне пластичної. вагою руйнування глиняної прибувальної маси надставки або виливниці. Завдяки збереженню оболонки цілою найтонша вуглецева плівка, що спікання утворюється після ущільнювального поверхні роздавленого піролізу елемента з ливарною ущільнювального зменшенню пилоутворення за видалення відпрацьованого оболонки, рахунок попереджує формою елемента, забезпечення ущільнювального по що всій сприяє можливості елемента крупними частинами, що спеклися. За третім пунктом формули винаходу Прокладка ущільнювальна для ливарних форм відрізняється тим, що оболонка для ущільнювального елемента виконана з поліетилену. Виконання оболонки для ущільнювального елемента з поліетилену обумовлено досить матеріалу, його оболонки та температури високими технологічністю високою в характеристиками схильністю ущільнених при до зазорах міцності виготовленні піролізу ливарних при форм з цього замкненої підвищенні утворенням найтоншого прошарку з вуглецю, що сприяє зменшенню пилоутворення за рахунок можливості видалення відпрацьованого ущільнювального елемента крупними частинами, що спеклися. Даний винахід забезпечує також досягнення інших технічних результатів, що полягають у підвищенні терміну служби виливниць та прибувальних надставок, ущільнених за допомогою прокладки, що заявляється, та підвищенні якості прокату із зливків, відлитих у ці виливниці. 5 Досягненню цих технічних результатів сприяє такий причиннонаслідковий зв'язок з відмітними ознаками винаходу. Виконання ущільнювального елемента з пластичної основі глини та забезпечення його оболонкою із маси на синтетичного полімеру забезпечує хороше заповнення ущільнювальним елементом всіх нерівномірних зазорів та заглиблень на контактуючих площинах виливниці та прибувальноі надставки, що спільно з найтоншою не змочуваною рідким металом плівкою з вуглецю, що утворюється при піролізі оболонки, контактуючих перешкоджає площин. контактуючими руйнуванню Відсутність площинами затіканьвиливниці та рідким металом цих рідкого металу між прибувальноі надставки дозволяє уникнути при наступній прокатці зливка появи в прокаті плів, тріщин та волосовин. Суть винаходу пояснюється ілюструючими матеріалами, на яких зображено: на фіг. 1 — спрощений загальний вигляд прокладки ущільнювальної для ливарних форм; на фіг. 2 — поперечний переріз прокладки ущільнювальної для ливарних форм, зображеної на фіг. 1. На графічних матеріалах проставлені такі позначення: 1 — ущільнювальний елемент; 2 — оболонка; Di — діаметр ущільнювального елемента; Бг — діаметр оболонки. 1. У конкретному прикладі Прокладка ущільнювальна для ливарних форм, що заявляється згідно з першим пунктом формули винаходу, містить ущільнювальний елемент 1 з вогнетривкого матеріалу. Ущільнювальний елемент 1 виконаний з пластичної маси на основі глини та забезпечений оболонкою 2 із синтетичного полімеру (фіг. 1 та фіг. 2). Для отримання ущільнювального елемента у вигляді пластичної маси глину зачиняють на воді при постійному перемішуванні, доводячи вологість пластичної маси до заданої. Отримана пластична маса з глини не містить токсичних речовин і має високі вогнетривкі властивості. Діаметр Di ущільнювального елемента 1 при виготовленні обирається у межах 0,012 — 0,015 м (12 — 15 мм) і складає, наприклад, 0,014 м (14 ш) . Оболонка 2 із синтетичного 6 полімеру забезпечує зберігання заданої вологості пластичної маси з глини протягом щонайменше двох місяців. Ця ж оболонка забезпечує протилригарні властивості для прокладки після того, як в результаті піролізу при підвищенні температури вона перетворюється у найтонший шар вуглецю. Діаметр D2 заздалегідь виготовленої оболонки 2 обирають у межах 0,020 — 0,030 м (20 — ЗО мм) і складає, наприклад, 0,025 м (25 мм) . При цьому площа прохідного перерізу оболонки 2 для ущільнювального елемента 1 у 3,2 рази перевищує площу поперечного перерізу ущільнювального елемента. Прокладку ущільнювальну для ливарних форм виготовляють шляхом видавлювання вологої ущільнювального пластичної елемента 1 маси заданого на основі діаметра глини Di для всередину заздалегідь виготовленої із синтетичного полімеру — поліетилену — оболонки 2 заданого діаметра D2- Довжина прокладок ущільнювальних для ливарних форм складає 2,5 м. Готові до використання прокладки мають у поперечному перерізі трохи приплюснуту форму. Пластична маса на основі глини всередині оболонки 2 не повинна мати розриви, більші за 0,020 м (20 мм). Виготовлення, транспортування ущ ільню вальн их для ли варни х пиловиділенням. Припустимий та ф орм термін зберігання не прокладок су прово джуєт ься зберігання прокладок ущільнювальних для ливарних форм у поліетиленових пакетах — два місяці. Затвердіння прокладок в період зберігання при температурі нижче 0°С не є бракувальною ознакою. Перед застосуванням замерзлу прокладку розморожують, наприклад, за рахунок видержки у теплому приміщенні. Перед використанням прокладку ущільнювальну для ливарних форм вирівнюють за довжиною та кладуть на поверхню ливарної форми, що ущільнюється, наприклад, на торцеву поверхню розширеної догори виливниці, яка підготована для установлення на неї прибувальної надставки. Після установлення прибувальної надставки пластична маса на основі глини ущільнювального елемента 1 під дією ваги прибувальної надставки роздавлюється в межах сплюснутої оболонки 2 із синтетичного полімеру нерівності поверхонь розливки розплаву і ливарної під дією щільно заповнює форми, що високої всі зазори стикуються. В температури та процесі відбувається 7 спікання глини в ущільнювальному елементі 1 та піроліз поліетилену оболонки 2, стикуються, затисненої з між утворенням поверхнями найтоншого ливарної шару форми, вуглецю між що цими поверхнями. Завдяки цьому шару вуглецю ущільнювальний елемент 1 не пригоряє до ливарної форми та легко видаляється з поверхні ливарної форми після закінчення розливки крупними частинами, що спеклися, практично без пилоутворення. При використанні винаходу досягається технічний результат, що полягає у покращанні умов праці як при виготовленні прокладок ущільнювальних для ливарних форм, так і при їх транспортуванні та використанні для ущільнення зазорів ливарних форм. Вибір граничних значень параметрів, включених до другого пункту формули винаходу, обумовлений таким. Якщо площа прохідного перерізу оболонки 2 для ущільнювального елемента 1 перевищує площу поперечного перерізу ущільнювального елемента 1 менше ніж у 1,7 рази, то, крім ускладнення технології виготовлення прокладки, у ряді випадків можливе механічне руйнування оболонки 2 при роздавлюванні пластичної глиняної маси ущільнювального елемента 1 під вагою прибувальної надставки або виливниці. Завдяки збереженню оболонки цілою найтонша вуглецева плівка, що утворюється після піролізу оболонки 2, попереджує спікання ущільнювального елемента 1 з ливарною формою по всій поверхні роздавленого ущільнювального зменшенню пилоутворення за видалення відпрацьованого рахунок елемента, забезпечення ущільнювального елемента що сприяє можливості 1 крупними частинами, що спеклися. Перевищення площі прохідного перерізу оболонки 2 для ущільнювального елемента 1 більше ніж у 6,2 рази є недоцільним, бо практично не впливає на протипригарні властивості оболонки 2. Граничні значення параметрів, включені до формули винаходу, визначені експериментально. ФИГ. 1 ПРОКЛАДКА УЩІЛЬНЮВАЛЬНА ДЛЯ ЛИВАРНИХ ФОРМ ФИГ. 2 Ю. I. МАРКОВ Б. В. ХАРЧЕНКО І. Ю. МАРКОВ

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Sealing gasket for foundry molds

Автори англійською

Markov Yurii Illich, Kharchenko Borys Vasyliovych, Markov Inokentii Yurievych

Назва патенту російською

Прокладка уплотнительная для литейных форм

Автори російською

Марков Юрий Ильич, Харченко Борис Васильевич, Марков Инокентий Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: B22D 7/08

Мітки: форм, прокладка, ливарних, ущільнювальна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-31551-prokladka-ushhilnyuvalna-dlya-livarnikh-form.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Прокладка ущільнювальна для ливарних форм</a>

Подібні патенти