Водоохолоджуване склепіння дугової сталеплавильної печі

Номер патенту: 31540

Опубліковано: 15.12.2000

Автор: Тіщенко Петро Ілліч

Завантажити PDF файл.

Текст

М.кл. - F 27 D і/02 СКЛЕПІННЯ ДУГОВОЇ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ ло чорної металурги, зокрема до Бодоохолоддуьаних елементів дугових сталеплавильних печей. Відоме склепіння дугової сталеплавильної печі, що містить футерсвану центральну частину і водоохолоджуваку периферійну, виконану з трубчастих елементів і постачену екрануючою площиною, а між трубчастими елементами і екрануючою площиною утворені колові пази, ширина Б яких рівна: Д ВІДНОСИТЬСЯ де: ~ ного технічного результату. Існуюча схема виключає можливість інтенсифікації тепло і масо обмінних процесів у дуговий сталеплавильній печі, що не забезпечу і низькі тепловтрати та інтенсифікацію процесу плавки . Відомий пристрій ке забезпечує допалювання CO під склепіння зважаючи на відсутність окислювача 02- Накопичення CO відбуваєтьс під склепінням, після чого CO попадає в патрубок і направляється н допалювання в додатково встановлену поза піччю камеру допалювання що призводить до втрат енергії Втрати тепла з відхідним газом . сучасних дугових сталеплавильних пічах досягають £5-30% від загалі ної кількості електроенергії, що витрачається на виплавку сталі. Значна витрата повітря на інтенсивне видаляння пічних газів і забезпечує вибухобезпечність, а також вимагається додаткове ПІСЛІ факельне охолоджування газів спеціальними засобами і підтримай : безупинно високого ступеня розрідження в підсклепінному просто печі в течію перших двох періодів плавки. Б ОСНОБУ винаходу поставлено задачу вдосконалення водоохолодж ваного склепіння дугової сталеплавильної печі, в якому за рахун зміни конструкції досягається інтенсифікація тепло- і масообміни процесів, що забезпечить зниження енергетичних витрат. Поставлена задача вирішується тим що у водоохолоджувакс , склепінні дугової сталеплавильної печі, що містить футеровану це? ральну частину, периферійну частину у вигляді кільцевої каш з'єднаної із газовідвідним патрубком, нижня частина якої виконане вигляді трубчастої водоохолоджуваної решітки, згідно винаходу веі нд поверхня кільцевої камери виконана перфорованою і постач * прикріпленими до неї з боку порожнини камери водоохолоджуван : елементами, а висота камери складає 0,05-0,30 діаметру склепіння Доцільно водоохолоджувані елементи прикріпляти до верхньої верхні камери за допомогою ребер. Доцільно, щоб патрубок мав отвори з боку меншого радіусу к визни. -4Процес допалювання CO до СО^ здійснюється Б КІЛЬЦЕВІЙ камері Саморегуляція процесу трапляється із-за ефекту інжекції повітря зону горіння Б кількості строго необхідному на повне допалювання Таким чином ь камері створюються,сприятливі умови для оптимальної допалювання СО до Виконання верхньої поверхні камери перфорованою забезпечує пос тійне надходження повітря до камери з малою інтенсивністю , зумовлю ною малим ступенем розрідження газу в об'ємі камери, тому, що пер* нос процесу допалювання CG до С0«? в об'єм печі виключає необхі; ність значної витрати повітря на інтенсивне видаляння пічних газі: що забезпечує вибухобезпечність. Наявність отворів у верхній п< верхні камери сприяє вирівнюванню температурного поля всієї водо холоджуваної частини склепіння та доброму змішуванню повітря з за рахунок наявності велікої площини поверхні і малих струминок п ьітря. що знижує термічну напругу склепіння, зменшує втрати теплг Наявність водоохолоджуваних елементів, прикріплених до верхнь поверхні камери з боку її порожнини являється необхідною в утворе ні підсклепінної "камери" для допалювання СО до С0% методом posr діленого по увсій периферійкій поверхні гіідсклелінного простору

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Water-cooled ceiling of arc steel melting furnace

Автори англійською

Tischenko Petro Illich

Назва патенту російською

Водоохлаждаемый свод дуговой сталеплавильной печи

Автори російською

Тищенко Петр Ильич

МПК / Мітки

МПК: F27D 1/02

Мітки: дугової, склепіння, сталеплавильної, печі, водоохолоджуване

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-31540-vodookholodzhuvane-sklepinnya-dugovo-staleplavilno-pechi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Водоохолоджуване склепіння дугової сталеплавильної печі</a>

Подібні патенти