Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. УЗВ-модуль фільтр-кондиціонер води, який складається з корпусу, заповненого сипучим фільтруючим завантаженням, трубопроводів подачі води на очищення і відводу очищеної води, який відрізняється тим, що фільтруюче завантаження виконане комбінованим і включає основний фільтруючий пласт із гранул активованого кліноптилоліту, в якому розташована додаткова фільтрувальна касета, заповнена сорбентом із суміші цеоліту, бруситу, кізельгуру і/або активованого вугілля, імпрегнованого електрохімічно іонізованим сріблом 99,99 (Ag2+), а трубопровід відводу очищеної води приєднаний до дренажної системи збору фільтрату, розташованої в додатковій фільтрувальній касеті.

2. УЗВ-модуль фільтр-кондиціонер води по п. 1, який відрізняється тим, що додатково обладнаний електролізним модулем, котрий включає електроди, виконані із матеріалу, що містить залізо і/або алюміній, при цьому фільтруюче завантаження складається з плаваючих спінених гранул пінополістиролу, активованих католітом, отриманих в прикатодній зоні окремого перетинкового електролізера, а також із важких гранул цеоліту і/або бруситу, і/або кремнію, і/або шунгіту, активованих анолітом, отриманим в прианодній зоні окремого перетинкового електролізера конструкції Филипчука.

Текст

Реферат: УЗВ-модуль фільтр-кондиціонер води ZEOLIT-141 складається з корпусу, заповненого сипучим фільтруючим завантаженням, трубопроводів подачі води на очищення і відводу очищеної води. Фільтруюче завантаження виконане комбінованим і включає основний фільтруючий пласт із гранул активованого кліноптилоліту, в якому розташована додаткова фільтрувальна касета, заповнена сорбентом із суміші цеоліту, бруситу, кізельгуру і/або активованого вугілля, 2+ імпрегнованого електрохімічно іонізованим сріблом 99,99 (Ag ). Трубопровід відводу очищеної води приєднаний до дренажної системи збору фільтрату, розташованої в додатковій фільтрувальній касеті. UA 123172 U (12) UA 123172 U UA 123172 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель призначена для глибокого синергетичного очищення природної і стічної води шляхом комплексної фільтрації та коагуляції води від органічних і мінеральних багатокомпонентних домішкових включень шляхом комплексної фільтраційної обробки та знезараження води і може застосовуватись на станціях водопідготовки, очищення і фітодоочищення стічної комунально-побутової води та води промислових підприємств, для систем без мембранного і безреагентного фітоопріснення солонуватих вод, кондиціювання і активації природних і зворотних вод, в системах водопідготовки і фітодоочищення води від гомеопатичних залишків ліків, гормонів, тринітротолуолу (ТНТ), присадок до палива, залишків антибіотиків, барвників, біогенних сполук азоту і фосфору, іонів важких металів, нафтопродуктів, миш'яку, ПАР, СПАР і пестицидів, для створення тренінгових центрів з очищення води і екології, отримання і активація води технічної якості із забруднених комунальних і промислових вод, а також техно-театралізовані демонстраційні покази різних способів очищення води з постановочним демонструванням інноваційних досягнень в сфері гідророботизованого і природного фітоочищення і самоочищення води, енергозбереження, охорони довкілля при екологічному вихованні дітей і молоді, проведенні виставок і при практичній підготовці спеціалістів, створення надійних самовідновлювальних станцій очищення води для питних цілей, доочищення води перед бутилюванням від пестицидів, біогенних сполук азоту, фосфору при водопостачанні з поверхневих і закритих джерел, для активації води в теплицях, або перед мембранною очисткою води, в системах підготовки питної води для бутилювання і для закритих екологічно чистих рибних ферм із замкненими системами УЗВ при водопостачанні, а також для очищення води від радіонуклідів. Відомий фільтр [1] для очищення води, конструкція якого складається з корпусу, заповненого гранульованим фільтруючим матеріалом, наприклад дробленим керамзитом, або спіненим полістиролом, трубопроводів підводу води на очищення та відводу фільтрату, пристрою для збору і відведення промивної води, розташованого в нижній частині корпусу. До недоліків фільтра слід віднести низькі значення градієнта редокс-потенціалу води перед фільтруванням і як наслідок, невисоку ефективність очищення від високодисперсних багатокомпонентних домішкових включень, а також неможливість проведення знезараження води. Для цього фільтр такого типу вимагає проведення попередньої реагентної обробки води, щоб забезпечити знезараження води та коагуляції частинок, а це потребує обслуговуючого персоналу. Найбільш близьким до технічного рішення, що пропонується, є відомий пристрій для очищення води, який складається з корпусу, заповненого фільтруючим сипучим завантаженням, трубопроводів подачі води на очищення, відводу очищеної води [2] (прототип). Недоліком пристрою є низькі значення градієнта редокс-потенціалу води перед фільтруванням і відсутність елементів, що забезпечують знезараження води від патогенної мікрофлори, адже елементи фільтруючого завантаження виконують функцію осадження на них домішок, який базується на механічній взаємодії забруднень із поверхнею гранул фільтруючого завантаження. Часточки забруднень, що осаджуються на гранулах фільтруючого завантаження утворюють тонкий шар покриття. Таким чином, в подальшому домішки, особливо ті, що містять шкідливі речовини, можуть бути джерелом для подальшого забруднення води. Ними можуть бути мікроорганізми, для яких, за певних умов, може утворюватись сприятливе середовище для життєдіяльності і розмноження. Недоліком також є наявність патогенних мікроорганізмів в осаді, що вилучається з пристрою і накопичення їх на мулових майданчиках, адже традиційний підхід до знезараження включає проведення цього процесу із очищеною водою, у той час як осад на муловому майданчику може бути об'єктом накопичення і розвитку небажаних бактерій. Окрім цього як знезаражуючий агент у більшості випадків використовують розчини реагентів, котрі потребують підготовленого персоналу за наглядом за проведенням процесу та обслуговування апаратури, що створює додаткові ускладнення для автономних, віддалених об'єктів, а традиційний підхід із застосуванням хлору робить пристрій як дорогим, так і небезпечним у використанні. В основу корисної моделі поставлена задача в запропонованому УЗВ-модулі фільтркондиціонер води ZEOLIT-141, який складається з корпусу, заповненого сипучим фільтруючим завантаженням, трубопроводів подачі води на очищення і відводу очищеної води, в якому фільтруюче завантаження виконане комбінованим і включає основний фільтруючий пласт із гранул активованого клиноптилоліту, в якому розташована додаткова фільтрувальна касета, заповнена сорбентом із суміші цеоліту, бруситу, кізельгуру і/або активованого вугілля, 2+ імпрегнованого електрохімічно іонізованим сріблом 99,99 (Ag ), а трубопровід відводу очищеної води приєднаний до дренажної системи збору фільтрату, розташованої в додатковій фільтрувальній касеті, при цьому, пристрій додатково обладнаний електролізним модулем, 1 UA 123172 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 котрий включає електроди, виконані із матеріалу, що містить залізо і/або алюміній, при цьому фільтруюче завантаження складається з плаваючих спінених гранул пінополістиролу, активованих католітом, отриманих в прикатодній зоні окремого перетинкового електролізера, а також із важких гранул цеоліту і/або бруситу, і/або кремнію, і/або шунгіту, активованих анолітом, отриманим в прианодній зоні окремого перетинкового електролізера конструкції Филипчука, забезпечити збільшення градієнта редокс-потенціалу води перед фільтруванням. Поставлена задача вирішується в УЗВ-модулі фільтр-кондиціонер води ZEOLIT-141, який складається з корпусу, заповненого сипучим фільтруючим завантаженням, трубопроводів подачі води на очищення і відводу очищеної води, за рахунок того, що фільтруюче завантаження виконане комбінованим і включає основний фільтруючий пласт із гранул активованого клиноптилоліту, в якому розташована додаткова фільтрувальна касета, заповнена сорбентом із суміші цеоліту, бруситу, кізельгуру і/або активованого вугілля, 2+ імпрегнованого електрохімічно іонізованим сріблом 99,99 (Ag ), а трубопровід відводу очищеної води приєднаний до дренажної системи збору фільтрату, розташованої в додатковій фільтрувальній касеті. Поставлена задача вирішується і за рахунок того, що УЗВ-модуль фільтр-кондиціонер води ZEOLIT-141 додатково обладнаний електролізним модулем, котрий включає електроди, виконані із матеріалу, що містить залізо і/або алюміній, при цьому фільтруюче завантаження складається з плаваючих спінених гранул пінополістиролу, активованих католітом, отриманих в прикатодній зоні окремого перетинкового електролізера, а також із важких гранул цеоліту і/або бруситу, і/або кремнію, і/або шунгіту, активованих анолітом, отриманим в прианодній зоні окремого перетинкового електролізера конструкції Филипчука. Виконання фільтруючого зернистого завантаження комбінованим, особливо завдяки тому, що фільтруюче завантаження включає основний фільтруючий пласт із гранул активованого клиноптилоліту, в якому розташована додаткова фільтрувальна касета, заповнена сорбентом із суміші цеоліту, бруситу, кізельгуру і/або активованого вугілля, імпрегнованого електрохімічно 2+ іонізованим сріблом 99,99 (Ag ), а трубопровід відводу очищеної води приєднаний до дренажної системи збору фільтрату, розташованої в додатковій фільтрувальній касеті, дозволяє реалізувати вибірковість сорбційного вилучення забруднень із води із максимальною ефективністю. Використання як основного фільтруючого пласта гранул клиноптилоліту, активованого електролізним модулем, досягається поступове підвищення редокс-потенціалу водного середовища, що очищається, що призводить до утворення градієнту цього параметру. Результатом є інтенсифікація процесів коагуляції домішкових включень у водному середовищі, сприяє зміні електрокінетичних властивостей домішок їх окислення і мінералізація. У цьому випадку досягається більш глибоке очищення водного середовища і за рахунок вилучення іонних форм забруднень. Особливо це стосується використання клиноптилоліту, котрий має здатність до сорбування речовин, що зафарбовують воду. Тому його використання, у поєднанні з іншими фільтруючими матеріалами дозволяє отримати градієнт редокс-потенціалу води, підвищення контактної коагуляції домішок, особливо при активізації поверхні клиноптилоліту. Фільтруюче завантаження набуває активних (по відношенню до частинок забруднення) електрокінетичних властивостей за рахунок матеріалу з якого виготовлені пластини катоду та аноду електролізного модуля. Таким чином, вода, що знаходиться в надфільтровому просторі набуває градієнт редокс-потенціалу, а наявність електролізного модуля дозволяє проводити одночасне коагуляційне зв'язування домішок, відділених від завантаження і вилучати їх із флотошламом із верхньої частини корпусу, або при їх остаточному окисленні провадити осадження на фільтраційному шарі. Тому вода проходить комплексне очищення, що не обмежується однією фільтраційною обробкою, а пристрій є більш універсальним у порівнянні із обладнанням аналогічного призначення і може використовуватись для вилучення забруднень, які мають різні фізико-хімічними властивості із максимальною швидкістю масообмінних процесів, чим забезпечується в запропонованому пристрої збільшення градієнту редокспотенціалу води до і після очищення. Виконання пристрою таким, що останній додатково обладнаний електролізним модулем, котрий включає електроди, виконані із матеріалу, що містить залізо і/або алюміній, при цьому, фільтруюче завантаження складається з плаваючих спінених гранул пінополістиролу, активованих католітом, отриманих в прикатодній зоні окремого перетинкового електролізера, а також із важких гранул цеоліту і/або бруситу, і/або кремнію, і/або шунгіту, активованих анолітом, отриманим в прианодній зоні окремого перетинкового електролізера конструкції Филипчука, дозволяє створити в зоні обробки неоднорідності електричних параметрів обробки при мінімальному гідравлічному опорі потоку, що надходить в зернисте завантаження, генерувати "чистий" коагулянт (гідроксиди алюмінію і оксид алюмінію АІ2О3), надає активних властивостей 2 UA 123172 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 клиноптилолітовому фільтруючому завантаженню, що призводить до керованого підвищення редокс-потенціалу води, за рахунок чого процес окислення розчинених забруднень при обробці в зоні контактно-іонізаційної обробки значно прискорюється. Цьому сприяє і те, що оксид алюмінію прискорює іонну активність елементів, які використовуються для контактноіонізаційної обробки води. Попередня обробка води розчином, що містить гідроксиди і оксид алюмінію, вода збагачується комплексними алюмогідроксильними катіонами, здатними утворювати пластівці як при взаємодії з багатозарядними аніонами оксикислот (сульфати фосфати карбонати силікати й ін.) і за рахунок швидкого одностадійного гідролізу катіонів до гідроксиду алюмінію, швидкість утворення пластівців при коагулюванні у 1,5-3 рази більше чим при використанні сульфату алюмінію. Обладнання пристрою додатковою фільтрувальною касетою, заповнену сорбентом із активованого вугілля, імпрегованого сріблом, досягається остаточне вилучення забруднень а також із високою ефективністю провадити знезараження води, адже срібло є реагентом у відношенні до всіх патогенних мікроорганізмів. Воно має особливу властивість консервувати воду на тривалий час. Вода, оброблена сріблом (0,02….0,1 мг/л), зберігає високі санітарногігієнічні показники протягом тривалого часу (року) й більше. Одночасно знезараженню підлягай й осад, що утворюється на фільтруючих елементах. Розташування дренажної системи збору фільтрату в фільтрувальній касеті дозволяє оптимально використати сорбційний об'єм комплексного фільтруючого завантаження і відводити очищену і знезаражену воду після очищення, забезпечуючи необхідний час контакту води із іонами срібла і робить більш автономною роботу фільтрувального вузла, незалежно від витрат води, що надходить на фільтрування і потреб в її використанні, чим забезпечується в запропонованому пристрої збільшення градієнту редокс-потенціалу води до і після очищення. На кресленні зображена загальна схема запропонованого УЗВ-модуля фільтр-кондиціонер води ZEOLIT-141. УЗВ-модуль фільтр-кондиціонер води ZEOLIT-141 складається з трубопроводу подачі води на очищення 1, приєднаного до корпусу 2 знизу і/або зверху корпусу, електролізного модуля 3, струмопровідні пластини котрого виконані із матеріалу, що містить алюміній, розташованого в зоні корпусу 2, окремого електричного блока живлення 4 низькою напругою, комбінованого фільтруючого завантаження, яке включає основний фільтруючий пласт 5 із гранул активованого електролізним модулем клиноптилоліту, при цьому, фільтруюче завантаження складається з плаваючих спінених гранул пінополістиролу, активованих католітом, отриманих в прикатодній зоні окремого перетинкового електролізера, а також із важких гранул цеоліту і/або бруситу, і/або кремнію, і/або шунгіту, активованих анолітом, отриманим в прианодній зоні окремого перетинкового електролізера конструкції Филипчука, в середній і/або нижній частині якого розташована фільтрувальна касета 6, заповнена сорбентом із активованого вугілля 7, імпрегнованого сріблом (99,99), або також із суміші цеоліту, бруситу, кізельгуру і/або 2+ активованого вугілля, імпрегнованого електрохімічно іонізованим сріблом 99,99 (Ag ), дренажної системи збору фільтрату 8, розташованої в фільтрувальній касеті 6 і приєднаної до трубопроводу відводу очищеної води 9. УЗВ-модуль фільтр-кондиціонер води ZEOLIT-141 працює наступним чином. Вода на очищення подається окремим насосом по напірному трубопроводу подачі води 1 в корпус 2, заповнюючи його. При цьому вода потрапляє в електролізний модуль 3. котрий розташований в просторі корпусу 2. Електролізний модуль представляє собою набір струмопровідних пластин (катоду та аноду), котрі виконані із матеріалу, що містить алюміній і/або залізо, які через систему контактів приєднані до електричного блока живлення 4 випрямленим струмом низької напруги. Електрична енергія, що подається на електроди з алюмінію (заліза, силуміну) призводить до їхнього електрохімічного розчинення з утворенням алюміній- (залізо)вмісткого коагулянту з одночасним газо-шламоутворенням. Цей процес призводить до зростання редокс-потенціалу середовища, порушується стабільність забруднень, а присутність електрохімічно генерованого коагулянту сприяє проведенню з'єднання колоїдних частинок забруднень, молекулярно розчинених речовин, іонів і мікроорганізмів. Іони алюмінію (заліза), що сприяють процесу коагулювання забруднень, надходять також в основний фільтраційний шар із 5 із клиноптилоліту, або із суміші цеоліту, бруситу, кізельгуру і/або активованого вугілля, 2+ імпрегнованого електрохімічно іонізованим сріблом 99,99 (Ag ), гранули котрого набувають активованих властивостей по відношенню до забруднень. Таким чином, пласт із клиноптилоліту виконує функцію активного сорбенту, який призначений для осадження домішок, а також для зміни їх функціонального стану. 3 UA 123172 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Звільнившись від основної маси забруднень, за рахунок їх осадження на гранулах завантаження 5, чому сприяє коагуляція забруднень в на поверхні гранул завантаження, при цьому, фільтруюче завантаження складається з плаваючих спінених гранул пінополістиролу, активованих католітом, отриманих в прикатодній зоні окремого перетинкового електролізера, а також із важких гранул цеоліту, і/або бруситу, і/або кремнію, і/або шунгіту, активованих анолітом, отриманим в прианодній зоні окремого перетинкового електролізера конструкції Филипчука, вода потрапляє у фільтрувальну касету 6, заповнену сорбентом із активованого вугілля 7, або із суміші цеоліту, бруситу, кізельгуру і/або активованого вугілля, імпрегнованого 2+ електрохімічно іонізованим сріблом 99,99 (Ag ), котре попередньо імпрегноване сріблом. Фільтрування крізь таке завантаження (поверхня якого збагачена іонами й колоїдними частками електрохімічно генерованого срібла) забезпечує кондиціювання води шляхом знешкодження хвороботворних бактерій, вірусів, грибків за рахунок сорбування клітинною оболонкою, порушується функція її розподілу - наступає бактеріостатичний ефект. Контакт із активованим вугіллям, або із фільтраційної суміші цеоліту, бруситу, кізельгуру і/або активованого вугілля, 2+ імпрегнованого електрохімічно іонізованим сріблом 99,99 (Ag ), а також колоїдами і іонами срібла (99,99), котре здатне проникати у середину клітини й затримуватись цитоплазматичною мембраною, у якій розташовані основні ферментні системи клітини. Для того щоб викликати загибель мікробної клітини, досить блокувати хоча б один фермент, який утримується цитоплазматичною мембраною. А іони срібла блокують більшість ферментів мікроорганізму, чим викликають його неминучу загибель. Таким чином, вода доочищається і пройшовши знезараження збирається дренажною системою збору фільтрату 8, розташованою в фільтрувальній касеті і по приєднаному трубопроводу відводу очищеної води 9 направляється для споживання. Запропоновані в УЗВ-модулі фільтр-кондиціонер води ZEOLIT-141 конструктивні рішення мають суттєві відмінності від відомих технічних рішень. Відмінністю УЗВ-модуля фільтр-кондиціонер води ZEOLIT-141 є використання комбінованого завантаження, котре у поєднанні з електролізним модулем призводить до процесу інтенсифікації сорбційних властивостей комбінованого фільтруючого завантаження, надає активних властивостей його поверхні, впливає на редокс-потенціал водного середовища води до і після очищення. Використання в УЗВ-модулі фільтр-кондиціонер води ZEOLIT-141 фільтраційного модуля заповненого сорбентом із активованого вугілля, імпрегованого сріблом здатне знешкоджувати хвороботворні бактерії більш ефективно за відомі засоби, наприклад, в 1750 разів перевищує дію карболової кислоти, в 3,5 рази сильніше сулеми (дихлориду ртуті) і в 5 разів ефективніше хлору при їхній рівній концентрації. При цьому іони срібла, що містяться у воді (в передбачених концентраціях) є безпечними для людей. Використання в УЗВ-модулі фільтр-кондиціонер води ZEOLIT-141 електролізного модуля, розташованим в зоні корпусу пристрою, котрий включає струмопровідні пластини катоду та аноду, виконані із матеріалу, що містить алюміній і/або залізо дозволяє досягти активізування сорбційних властивостей фільтраційного завантаження, флото-шлакоутворення, також сприяє знезараженню води. При цьому досягається автономність роботи основного обладнання, а також контроль енергопостачання дозволяє контролювати генерування активного агенту (концентрацію коагулянту) і впливати на результати ефективності очищення в залежності від характеру забруднень і витрат води, що надходить на очищення. Використання пристрою УЗВ-модуль фільтр-кондиціонер води ZEOLIT-141 є безпечним для використання на станціях водопідготовки великої продуктивності, а його блочно-модульна конструкція базується на автоматичності роботи основного обладнання і незалежності від зовнішніх комунікацій, що робить доцільним впровадження пристрою для систем автономного водопостачання окремих об'єктів. Експлуатація пристрою блочно-модульної конструкції не потребує високопрофесійного обслуговуючого персоналу. Впровадження УЗВ-модуля фільтр-кондиціонер води ZEOLIT-141 може також забезпечити багатовекторну фільтраційно-біологічну фітоактивацію води для закритих рибних фермах з оборотним (замкненим) водопостачанням, а також плавальних басейнів і бальнеологічних комплексів, відкритих рибних ферм з прямоточним водопостачанням, для потреб при поливі і зрошенні, а також комерційне вирощування дерев енергетичних порід і зеленої біомаси для фермерських потреб (отримання зеленої біомаси для годівлі тварин), при фітоопрісненні солонуватих вод і фіто-біовідновленні природних властивостей води після її техногенного очищення з використанням мембранної технології ультрафільтрації і гіперфільтрації води, очищення хімічними реагентами, флокулянтами і синтетичними смолами, при фітоактивації 4 UA 123172 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 аерозолі в теплицях і в системах очищення води на закритих рибних фермах з оборотним (замкненим) водопостачанням. Експлуатація запропонованого УЗВ-модуль фільтр-кондиціонер води ZEOLIT-141 на станціях малої продуктивності і для побутових пристроїв також відрізняється простотою і низькими експлуатаційними витратами, що впливає на надійність процесу і собівартість водопідготовки питної води для її бутилювання і водопостачання в водопровідну мережу поселень і промислових об'єктів, а також переробки солонуватої фунтової і стічної води в технічну воду для її повторного використання при питному водопостачанні тваринницьких ферм і птахофабрик, очищення і опріснення солонуватої води з відкритих джерел водопостачання, каналів і шахтних кар'єрів. Річний економічний ефект від впровадження УЗВ-модуль фільтр-кондиціонер води ZEOLIT141 продуктивністю, наприклад, 135 000,0…155 000,0 м3/добу може складати більше 5 300 000,0…5 900 000,0 грн./рік (що в порівняльному еквіваленті до дол… США складає 2,00…2,30 млн. дол. США за рік) за рахунок значної економії на обслуговуванні комплексу кваліфікованим персоналом, економії реагентів (зменшення витрат на 90…95 %), порівняно з типовими рішеннями і прототипом, при цьому, буде економитися чиста вода, створяться оптимальні умови повторного використання солей зворотних вод (в комплексі з біомасою), а також гарантованими є умови глибокого природного самоочищення солонуватих (фунтових) вод з поверхневих джерел водопостачання і самоочищення зворотних вод, екологічне відновлення малихводойм і річок. Впровадження запропонованого УЗВ-модуль фільтр-кондиціонер води ZEOLIT-141 може забезпечити роботу пересувних (мобільних) станцій водопідготовки та природну активацію води для фермерських потреб, вирощування зернових, рису, для тваринницьких і екологічно чистих закритих рибних ферм з циркуляційною водою УЗВ, для птахофабрик, плавальних басейнів і бальнеологічних комплексів, для отримання води в умовах польової експлуатації споруд. Створюються природні умови впровадження УЗВ-модуля фільтр-кондиціонер води ZEOLIT141 в комплексі повністю автоматизованих синергетичних одноподібних фільтраційних комплексів самоочищення води, забезпечення природного очищення і опріснення солонуватої і поверхневої води від пестицидів, ТНТ, ДДТ, добрив і біогенних сполук азоту і фосфору, доочищення води з відкритих водойм від присутніх там гомеопатичних залишків ліків, гормонів, антибіотиків, ПАР, нафтопродуктів, присадок до палива і інших домішок техногенного походження, включаючи радіоактивні елементи (ізотопи), миш'як, діоксини і меркаптани, якщо останні присутні в воді, а також видалення з води яєць гельмінтів, шистсоми, хвороботворних вірусів і бактерій, а також біологічно активної води для лікувальних потреб госпіталів і санаторно-бальнеологічних комплексів. Джерела інформації: 1.А.С. СРСР № 682246, В01D 23/26; 1975 р 2. Патент № 2003076861 Полістирольний фільтр імпрегований сріблом (прототип). ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. УЗВ-модуль фільтр-кондиціонер води, який складається з корпусу, заповненого сипучим фільтруючим завантаженням, трубопроводів подачі води на очищення і відводу очищеної води, який відрізняється тим, що фільтруюче завантаження виконане комбінованим і включає основний фільтруючий пласт із гранул активованого кліноптилоліту, в якому розташована додаткова фільтрувальна касета, заповнена сорбентом із суміші цеоліту, бруситу, кізельгуру 2+ і/або активованого вугілля, імпрегнованого електрохімічно іонізованим сріблом 99,99 (Ag ), а трубопровід відводу очищеної води приєднаний до дренажної системи збору фільтрату, розташованої в додатковій фільтрувальній касеті. 2. УЗВ-модуль фільтр-кондиціонер води по п. 1, який відрізняється тим, що додатково обладнаний електролізним модулем, котрий включає електроди, виконані із матеріалу, що містить залізо і/або алюміній, при цьому фільтруюче завантаження складається з плаваючих спінених гранул пінополістиролу, активованих католітом, отриманих в прикатодній зоні окремого перетинкового електролізера, а також із важких гранул цеоліту і/або бруситу, і/або кремнію, і/або шунгіту, активованих анолітом, отриманим в прианодній зоні окремого перетинкового електролізера конструкції Филипчука. 5 UA 123172 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C02F 1/24, B01D 24/46, C02F 1/00, B01D 36/04

Мітки: фільтр-кондиціонер, zeolit-141, води, узв-модуль

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-123172-uzv-modul-filtr-kondicioner-vodi-zeolit-141.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Узв-модуль фільтр-кондиціонер води zeolit-141</a>

Подібні патенти