Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Ручна граната, що містить корпус, виконаний товстостінним, метальний заряд, розміщений всередині корпусу, і механізм приведення в дію метального заряду, розміщений на корпусі та виконаний з можливістю контактування із зазначеним метальним зарядом, при цьому механізм приведення в дію метального заряду виконаний таким, що містить корпус з розміщеними в ньому вибуховою речовиною, капсулем-запалювачем, уповільнювачем, капсулем-детонатором, ударником з пружиною та запобіжним елементом, з'єднаним з елементом вилучення запобіжника з корпусу, яка відрізняється тим, що корпус виконано з легкого матеріалу, а бойові вражаючі елементи розміщено усередині зазначеного корпуса один біля одного, при цьому бойові вражаючі елементи виконано будь-якої геометричної форми, але однаковими між собою, а на корпусі зазначеної гранати нанесено вигляд бойового вражаючого елемента.

Текст

Реферат: Ручна граната містить корпус, виконаний товстостінним, метальний заряд, розміщений всередині корпусу, і механізм приведення в дію метального заряду, розміщений на корпусі та виконаний з можливістю контактування із зазначеним метальним зарядом. Механізм приведення в дію метального заряду виконаний таким, що містить корпус з розміщеними в ньому вибуховою речовиною, капсулем-запалювачем, уповільнювачем, капсулем-детонатором, ударником з пружиною та запобіжним елементом, з'єднаним з елементом вилучення запобіжника з корпусу. Корпус виконано з легкого матеріалу, а бойові вражаючі елементи розміщено усередині зазначеного корпуса один біля одного. Бойові вражаючі елементи виконано будь-якої геометричної форми, але однаковими між собою. На корпусі зазначеної гранати нанесено вигляд бойового вражаючого елемента. UA 123136 U (12) UA 123136 U UA 123136 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі озброєння, зокрема до боєприпасів, а саме до ручних гранат. Відома ручна граната, що містить корпус, метальний заряд, розміщений всередині корпусу, і механізм приведення в дію метального заряду, розміщений на корпусі, виконаний з можливістю контактування із зазначеним метальним зарядом, при цьому механізм приведення в дію метального заряду виконаний таким, що містить корпус з розміщеними в ньому вибуховою речовиною, капсулем-детонатором, ударником з пружиною та запобіжним елементом, з'єднаним з елементом вилучення запобіжника з корпусу [1]. Недоліками відомої ручної гранати є те, що спрацювання гранати призводить до розриву корпусу на неоднакові осколки. Також до недоліків гранати можливо віднести і те, що вона містить корпус, виконаний з листового матеріалу товщиною не більше 1,5 мм, що призводить до появи осколків недостатньої вбивчої сили. Недоліками є й те, що багато зусиль (енергії вибуху) витрачається на розрив корпусу гранати. Відома ручна граната, що містить корпус, метальний заряд, розміщений всередині корпусу, і механізм приведення в дію метального заряду, розміщений на корпусі, виконаний з можливістю контактування із зазначеним метальним зарядом, при цьому механізм приведення в дію метального заряду виконаний таким, що містить корпус з розміщеними в ньому вибуховою речовиною, капсулем-детонатором, ударником з пружиною та запобіжним елементом, з'єднаним з елементом вилучення запобіжника з корпусу [2]. Недоліками відомої гранати є те, що спрацювання гранати призводить до розриву корпусу на неоднакові осколки. Також до недоліків ручної гранати можливо віднести і те, що вона містить корпус, виконаний з листового матеріалу товщиною не більше 1,5 мм, що призводить до появи осколків недостатньої вбивчої сили. До недоліків зазначеної ручної гранати можливо віднести й те, що багато зусиль (енергії вибуху) витрачається на розрив корпусу гранати. Найбільш близьким аналогом, як за суттю, так і за задачею, що вирішується, є ручна граната, що містить корпус, виконаний товстостінним, метальний заряд, розміщений всередині корпусу, і механізм приведення в дію метального заряду, розміщений на корпусі, виконаний з можливістю контактування із зазначеним метальним зарядом, при цьому механізм приведення в дію метального заряду виконаний таким, що містить корпус з розміщеними в ньому вибуховою речовиною, капсулем-запалювачем, уповільнювачем, капсулем-детонатором, ударником з пружиною та запобіжним елементом, з'єднаним з елементом вилучення запобіжника з корпусу [3]. Недоліками ручної гранати, вибраної як найближчий аналог, є те, що спрацювання ручної гранати супроводжується розривом корпусу на осколки, які не завжди мають однакову геометричну форму, тому розлітаються по різних траєкторіях і мають неоднакову вбивчу силу. До недоліків зазначеної ручної гранати можливо віднести й те, що багато зусиль (енергії вибуху) витрачається на розрив корпусу гранати, що, у свою чергу, призводить до значного зменшення радіусу розльоту бойових вражаючих елементів та купчастості віялу осколків. В основу корисної моделі поставлено задачу шляхом утворювання однакових за масою та геометрією бойових вражаючих елементів, забезпечити підвищення ефективності застосування ручної гранати за рахунок купчастості віялу осколків Поставлена задача вирішується тим, що в ручній гранаті, що містить корпус, виконаний товстостінним, метальний заряд, розміщений всередині корпусу, і механізм приведення в дію метального заряду, розміщений на корпусі та виконаний з можливістю контактування із зазначеним метальним зарядом, при цьому механізм приведення в дію метального заряду виконано таким, що містить корпус з розміщеними в ньому вибуховою речовиною, капсулемзапалювачем, уповільнювачем, капсулем-детонатором, ударником з пружиною та запобіжним елементом, з'єднаним з елементом вилучення запобіжника з корпусу, згідно з корисною моделлю корпус виконано з легкого матеріалу, а бойові вражаючі елементи розміщено усередині зазначеного корпуса один біля одного, бойові вражаючі елементи виконано будь-якої геометричної форми, але однаковими між собою, а на корпусі зазначеної гранати нанесено вигляд бойового вражаючого елемента. Суть корисної моделі в ручній гранаті полягає в тому, що корпус конструктивно виконано з легкого матеріалу, наприклад твердого пінопласту або пластмаси, а бойові вражаючі елементи виконано будь-якої геометричної форми, але однаковими між собою. При цьому форма бойових вражаючих елементів може бути виконана у вигляді, наприклад, кульок, рівнобічних або рівносторонніх трикутників, пластин, куба або фігур складної форми з загостреними ребрами для посилення поразки живої сили супротивника. Також бойові вражаючі елементи можуть виконуватися стрілоподібними. Для визначення вигляду бойового вражаючого елемента (щодо його застосування у конкретній обставині) його геометрична форма наноситься на корпус 1 UA 123136 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 зазначеної ручної гранати, наприклад або фарбою, або способом видавлювання у вигляді випуклої/вогнутої форми. Порівняльний аналіз запропонованої корисної моделі з найближчим аналогом показує, що ручна граната, що заявляється, відрізняється тим, що корпус виконано з легкого матеріалу, бойові вражаючі елементи розміщено усередині зазначеного корпуса один біля одного, бойові вражаючі елементи виконано будь-якої геометричної форми, але однаковими між собою, а на корпусі зазначеної гранати нанесено вигляд бойового вражаючого елемента. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 показано конструктивнокомпонувальну схему ручної гранати, що запропонована, на фіг.2 показано схему спрацьовування ручної гранати, на фіг. 3-11 показані можливі варіанти конструкції бойових вражаючих елементів для ручної гранати, що запропоновано. Ручна граната конструктивно містить (як варіант конструктивного виконання - див. фіг. 1) корпус 1, виконаний товстостінним, метальний заряд 2, розміщений всередині корпусу 1, і механізм приведення в дію метального заряду 2 [4]. Механізм приведення в дію метального заряду 2 встановлений в отворі 3, виконаному на корпусі 1 з можливістю контактування з метальним зарядом 2. Механізм приведення в дію метального заряду 2, як варіант конструкції, містить корпус 4, всередині якого розміщені вибухова речовина 5, капсуль-запалювач 6, уповільнювач 7, капсуль-детонатор 8, ударник 9 з пружиною 10, і запобіжний елемент, що містить безпосередньо чеку 11, кільце 12 та важіль 13. В корпусі 1 розміщені бойові вражаючі елементи 14. При цьому бойові вражаючі елементи 14 можуть бути, як варіант конструктивного виконання, розміщені усередині корпусу 1 або рівномірно відносно товщини зазначеного корпуса 1, або тільки в районі бокових стінок корпуса 1. Корпус 1 конструктивно виконано з легкого матеріалу, наприклад, з твердого пінопласту або з пластмаси. Бойові вражаючі елементи 14 можуть бути виконані будь-якої геометричної форми, але однаковими між собою. При цьому форма бойових вражаючих елементів 14 може бути у вигляді, наприклад, кульок, рівнобічних або рівносторонніх трикутників, пластин, куба, або фігур складної форми з загостреними ребрами (див. фіг. 3-10) для посилення поразки живої сили супротивника. Також бойові вражаючі елементи можуть виконуватися стрілоподібними (див. фіг. 11). Для визначення типу бойового вражаючого елемента 14 його зовнішній вигляд (позиція 15) нанесено на корпус або фарбою, або способом видавлювання зазначеної геометричної форми, або з застосуванням разом зазначених методів, включаючи нанесення зображення за допомогою фарби, що фосфоресцює, як безпосередньо на корпус 1 гранати, так і на видавлене зображення бойового вражаючого елемента 14. Для надійного закріплення в отворі 3 механізму приведення в дію метального заряду 2, у згаданому отворі 3 встановлено елемент 16, на якому виконана різьба, аналогічна різьбі на корпусі механізму приведення в дію метального заряду 2. Як варіант конструктивного виконання, елемент 16 може запресовуватися у матеріал корпусу 1 (див. фіг. 1). Ручна граната, що запропонована, спрацьовує наступним чином. Для підготовки гранати до бойового застосування механізм приведення в дію метального заряду 2 закручується в елемент 16, встановлений в отворі 3 корпуса 1 гранати. Для приведення в дію гранати за допомогою кільця 12 витягується чека 11 запобіжного елемента механізму приведення в дію метального заряду 2 (див. фіг. 1). Після того, як чека 11 звільнить від утримання ударник 9, останній під дією пружини 10 переміщується в сторону капсуля-запалювача 6 та наколює його своєю гострою частиною. Водночас (при відпусканні руки) під дією пружини 10 механізму приведення в дію метального заряду 2 скидається важіль 13 запобіжного елемента. Після наколювання капсуля-запалювача 6 чиниться спрацьовування останнього. Від капсуля-запалювача 6 підривається уповільнювач 7, час горіння якого вибирається від 4 до 10 секунд (як варіант конструктивного виконання). Після згорання уповільнювача 7 спрацьовує капсуль-детонатор 8 і запалює вибухову речовину 5. Вибухова речовина 5, в свою чергу, підриває метальний заряд 2, розташований усередині корпуса 1. При спрацьовуванні метального заряду 2 (виконаного, наприклад, з тротилу) практично миттєво утворюються гази, які розширяються в усі боки рівномірно. У зв'язку з тим, що метальний заряд 2 знаходиться у замкнутому просторі корпуса 1, виконаного з твердого матеріалу (твердого пінопласту або пластмаси), корпус 1 практично миттєво розривається, а гази від метального заряду 2 починають діяти на бойові вражаючі елементи 14. При цьому бойові вражаючі елементи 14 летять з великою швидкістю у напрямку цілі (див. схему на фіг. 2). Бойові вражаючі елементи 14 можливо конструктивно виконувати як з важких матеріалів (наприклад, сталь, чавун та інше), так і з легких матеріалів (наприклад, гума, пластмаса). У першому випадку вражаючі елементи 14 будуть здійснювати вражаючу дію, а в другому - тільки наносити удари або легкі поранення. При цьому форма бойових вражаючих елементів 14 може 2 UA 123136 U 5 10 15 20 25 30 35 40 бути виконана у вигляді, наприклад, кульок, рівнобічних або рівносторонніх трикутників, пластин, куба, або фігур складної форми з загостреними ребрами (див. фіг. 3-10) для посилення поразки живої сили супротивника. Також бойові вражаючі елементи можуть виконуватися стрілоподібними (див. фіг. 11). Для визначення типу бойового вражаючого елемента 14 його зовнішній вигляд (позиція 15) наноситься на корпус або фарбою, або способом видавлювання зазначеної геометричної форми, або з застосуванням разом зазначених методів, включаючи фарбу, що фосфоресцює. Підвищення ефективності застосування ручної гранати, що заявляється, у порівнянні з найближчим аналогом, вирішується за рахунок утворення осколків однакової геометричної форми, зменшення енергії вибуху метального заряду на розрив корпусу та підвищення при цьому радіуса розльоту бойових вражаючих елементів та купчастості віялу осколків. Джерела інформації: 1. Наставления по стрелковому делу. - М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1985, Раздел "Ручные гранаты. Часть первая. Устройство гранат, обращение с ними, уход и сбережение. Глава 1. Назначение, боевые свойства и устройство ручной осколочной гранаты РГД-5", с. 591-595 - аналог. 2. Наставления по стрелковому делу. - М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1985, Раздел "Ручные гранаты. Часть первая. Устройство гранат, обращение с ними, уход и сбережение. Глава 1. Назначение, боевые свойства и устройство ручной осколочной гранаты РГ-42", с. 595-596 - аналог. 3. Наставления по стрелковому делу. - М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1985, Раздел "Ручные гранаты. Часть первая. Устройство гранат, обращение с ними, уход и сбережение. Глава 1. Назначение, боевые свойства и устройство ручной осколочной гранаты Ф-1", с. 596-597 - прототип. 4. Наставления по стрелковому делу. - М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1985, Раздел "Ручные гранаты. Часть первая. Устройство гранат, обращение с ними, уход и сбережение. Глава 1. Назначение, боевые свойства и устройство ручной осколочной гранаты РГД-5", с.592-594 "Запал гранаты УЗРГМ". ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Ручна граната, що містить корпус, виконаний товстостінним, метальний заряд, розміщений всередині корпусу, і механізм приведення в дію метального заряду, розміщений на корпусі та виконаний з можливістю контактування із зазначеним метальним зарядом, при цьому механізм приведення в дію метального заряду виконаний таким, що містить корпус з розміщеними в ньому вибуховою речовиною, капсулем-запалювачем, уповільнювачем, капсулем-детонатором, ударником з пружиною та запобіжним елементом, з'єднаним з елементом вилучення запобіжника з корпусу, яка відрізняється тим, що корпус виконано з легкого матеріалу, а бойові вражаючі елементи розміщено усередині зазначеного корпуса один біля одного, при цьому бойові вражаючі елементи виконано будь-якої геометричної форми, але однаковими між собою, а на корпусі зазначеної гранати нанесено вигляд бойового вражаючого елемента. 3 UA 123136 U 4 UA 123136 U 5 UA 123136 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F42B 27/00

Мітки: ручна, граната

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-123136-ruchna-granata.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ручна граната</a>

Подібні патенти