Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Ручна осколкова граната, що містить корпус, виконаний товстостінним, метальний заряд, розміщений всередині корпусу, і механізм приведення в дію метального заряду, розміщений на корпусі та виконаний з можливістю контактування із зазначеним метальним зарядом, при цьому механізм приведення в дію метального заряду виконаний таким, що містить корпус з розміщеними в ньому вибуховою речовиною, капсулем-запальником, уповільнювачем, капсулем-детонатором, ударником з пружиною та запобіжним елементом, з'єднаним з елементом вилучення запобіжника з корпусу, яка відрізняється тим, що корпус виконано з легкого матеріалу, бойові уражаючі елементи розміщено усередині зазначеного корпуса один біля одного, при цьому бойові уражаючі елементи виконано будь-якої геометричної форми.

2. Ручна осколкова граната за п. 1, яка відрізняється тим, що вона споряджена різними по формі та за масою уражаючими елементами.

3. Ручна осколкова граната за п. 1, яка відрізняється тим, що на корпусі зазначеної гранати нанесено вигляд бойових уражаючих елементів, якими споряджена граната.

Текст

Реферат: Ручна осколкова граната містить корпус, виконаний товстостінним, метальний заряд, розміщений всередині корпусу, і механізм приведення в дію метального заряду, розміщений на корпусі та виконаний з можливістю контактування із зазначеним метальним зарядом, при цьому механізм приведення в дію метального заряду виконаний так, що містить корпус з розміщеними в ньому вибуховою речовиною, капсулем-запальником, уповільнювачем, капсулемдетонатором, ударником з пружиною та запобіжним елементом, з'єднаним з елементом вилучення запобіжника з корпусу. Корпус виконано з легкого матеріалу, бойові уражаючі елементи розміщено усередині зазначеного корпусу один біля одного. Бойові уражаючі елементи виконано будь-якої геометричної форми. UA 123135 U (12) UA 123135 U UA 123135 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі озброєння, зокрема до боєприпасів, а саме до ручних осколкових гранат. Відома ручна осколкова граната, що містить корпус, метальний заряд, розміщений всередині корпусу, і механізм приведення в дію метального заряду, розміщений на корпусі, виконаний з можливістю контактування із зазначеним метальним зарядом, при цьому механізм приведення в дію метального заряду виконаний таким, що містить корпус з розміщеними в ньому вибуховою речовиною, капсулем-детонатором, ударником з пружиною та запобіжним елементом, з'єднаним з елементом вилучення запобіжника з корпусу [1]. Недоліками відомої ручної осколкової гранати є те, що спрацювання гранати призводить до розриву корпусу на неоднакові осколки. Також до недоліків гранати можливо віднести і те, що вона містить корпус, виконаний з листового матеріалу товщиною не більше 1,5 мм, що призводить до появи осколків недостатньої вбивчої сили. Недоліками є й те, що багато зусиль (енергії вибуху) витрачається на розрив корпусу гранати. Відома ручна осколкова граната, що містить корпус, метальний заряд, розміщений всередині корпусу, і механізм приведення в дію метального заряду, розміщений на корпусі, виконаний з можливістю контактування із зазначеним метальним зарядом, при цьому механізм приведення в дію метального заряду виконаний таким, що містить корпус з розміщеними в ньому вибуховою речовиною, капсулем-детонатором, ударником з пружиною та запобіжним елементом, з'єднаним з елементом вилучення запобіжника з корпусу [2]. Недоліками відомої осколкової гранати є те, що спрацювання гранати призводить до розриву корпусу на неоднакові осколки. Також до недоліків ручної осколкової гранати можливо віднести і те, що вона містить корпус, виконаний з листового матеріалу товщиною не більше 1,5 мм, що призводить до появи осколків недостатньої вбивчої сили. До недоліків зазначеної ручної гранати можливо віднести є й те, що багато зусиль (енергії вибуху) витрачається на розрив корпусу гранати. Найбільш близьким технічним рішенням, як за суттю, так і за задачею, що вирішується, яке вибране за найближчий аналог (прототип), є ручна осколкова граната, що містить корпус, виконаний товстостінним, метальний заряд, розміщений всередині корпусу, і механізм приведення в дію метального заряду, розміщений на корпусі та виконаний з можливістю контактування із зазначеним метальним зарядом, при цьому механізм приведення в дію метального заряду виконаний таким, що містить корпус з розміщеними в ньому вибуховою речовиною, капсулем-запальником, уповільнювачем, капсулем-детонатором, ударником з пружиною та запобіжним елементом, з'єднаним з елементом вилучення запобіжника з корпусу [3]. Недоліками ручної осколкової гранати, вибраної за найближчий аналог (прототип), є те, що спрацювання ручної гранати супроводжується розривом корпусу на осколки, які не завжди мають однакову геометричну форму, тому розлітаються по різних траєкторіях і мають неоднакову вбивчу силу. До недоліків зазначеної ручної осколкової гранати можливо віднести й те, що багато зусиль (енергії вибуху) витрачається на розрив корпусу гранати, що, у свою чергу, призводить до значного зменшення радіуса розльоту бойових уражаючих елементів та купчастості віяла осколків. В основу корисної моделі поставлена задача шляхом спорядження гранати різними за формою та масою уражаючими елементами забезпечити підвищення ефективності застосування ручної осколкової гранати за рахунок збільшення радіуса розльоту осколків та утворювання при вибуху купчастості віяла осколків. Поставлена задача вирішується тим, що ручна осколкова граната містить корпус, виконаний товстостінним, метальний заряд, розміщений всередині корпусу, і механізм приведення в дію метального заряду, розміщений на корпусі та виконаний з можливістю контактування із зазначеним метальним зарядом, при цьому механізм приведення в дію метального заряду виконаний таким, що містить корпус з розміщеними в ньому вибуховою речовиною, капсулемзапальником, уповільнювачем, капсулем-детонатором, ударником з пружиною та запобіжним елементом, з'єднаним з елементом вилучення запобіжника з корпусу, полягає в тому, що корпус виконано з легкого матеріалу, бойові уражаючі елементи розміщено усередині зазначеного корпуса один біля одного, при цьому бойові уражаючі елементи виконано будь-якої геометричної форми. Суть корисної моделі полягає і в тому, що вона споряджена різними по формі та за масою уражаючими елементами. Суть корисної моделі полягає також і в тому, що на корпусі зазначеної гранати нанесено вигляд бойових уражаючих елементів, якими споряджена граната. Суть корисної моделі в ручній осколковій гранаті полягає в тому, що корпус конструктивно виконується з легкого матеріалу, наприклад, твердого пінопласту або пластмаси, а бойові 1 UA 123135 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 уражаючі елементи виконуються будь-якої геометричної форми, але однаковими між собою. При цьому форма бойових уражаючих елементів може бути у вигляді, наприклад, кульок, рівнобічних або рівносторонніх трикутників, пластин, куба або фігур складної форми з загостреними ребрами для посилення ураження живої сили супротивника. Також бойові уражаючі елементи можуть виконуватися стрілоподібними. Для визначення вигляду бойового уражаючого елемента (щодо його застосування у конкретній обставині) його геометрична форма наноситься на корпус зазначеної ручної осколкової гранати, наприклад, або фарбою, або способом видавлювання у вигляді випуклої/увігнутої форми. Порівняльний аналіз технічного рішення, що заявляється, із прототипом показує, що ручна осколкова граната, що заявляється, відрізняється тим, що корпус виконано з легкого матеріалу, бойові уражаючі елементи розміщено усередині зазначеного корпуса один біля одного, бойові уражаючі елементи виконано будь-якої геометричної форми, граната споряджена різними по формі та за масою уражаючими елементами, а на корпусі зазначеної гранати нанесено вигляд бойових уражаючих елементів, якими споряджена граната. Таким чином, ручна осколкова граната, що заявляється, відповідає критерію корисної моделі "новизна". Суть корисної моделі пояснює креслення. На фіг. 1 показано конструктивно-компонувальну схему ручної осколкової гранати, що заявляється. На фіг. 2 показано схему спрацьовування ручної гранати. На фіг. 3-11 показані можливі варіанти конструкції бойових уражаючих елементів для ручної осколкової гранати, що заявляється. Ручна осколкова граната (що заявляється) конструктивно містить (як варіант конструктивного виконання - див. фіг. 1) корпус 1, виконаний товстостінним, метальний заряд 2, розміщений всередині корпусу 1, і механізм приведення в дію метального заряду 2 [4]. Механізм приведення в дію метального заряду 2 встановлений в отворі 3, виконаному на корпусі 1 з можливістю контактування з метальним зарядом 2. Механізм приведення в дію метального заряду 2, як варіант конструкції, містить корпус 4, всередині якого розміщені вибухова речовина 5, капсуль-запальник 6, уповільнювач 7, капсуль-детонатор 8, ударник 9 з пружиною 10, і запобіжний елемент, що містить безпосередньо чеку 11, кільце 12 та важіль 13. В корпусі 1 розміщені бойові уражаючі елементи 14. При цьому бойові уражаючі елементи 14 можуть бути, як варіант конструктивного виконання, розміщені усередині корпусу 1 або рівномірно відносно товщини зазначеного корпуса 1, або тільки в районі бокових стінок корпуса 1. Корпус 1 конструктивно виконується з легкого матеріалу, наприклад з твердого пінопласту або з пластмаси. Бойові уражаючі елементи 14 виконуються будь-якої геометричної форми, при цьому граната споряджається різними по формі бойовими уражаючими елементами 14. При цьому форма бойових уражаючих елементів 14 може бути у вигляді, наприклад, кульок, рівнобічних або рівносторонніх трикутників, пластин, куба, або фігур складної форми з загостреними ребрами (див. фіг. 3-10) для посилення поразки живої сили супротивника. Також бойові уражаючі елементи можуть виконуватися стрілоподібними (див. фіг. 11). Для визначення типу бойового уражаючого елемента 14 його зовнішній вигляд (позиція 15) наноситься на корпус або фарбою, або способом видавлювання зазначеної геометричної форми, або з застосуванням разом зазначених методів, включаючи нанесення зображення за допомогою фарби, що фосфоресціює, як безпосередньо на корпус 1 гранати, так і на видавлене зображення бойового уражаючого елемента 14. Для надійного закріплення в отворі 3 механізму приведення в дію метального заряду 2, у згаданому отворі 3 встановлюється елемент 16, на якому виконана різьба, аналогічна різьбі на корпусі механізму приведення в дію метального заряду 2. Як варіант конструктивного виконання, елемент 16 може запресовуватися у матеріал корпусу 1 (див. фіг. 1). Ручна осколкова граната, що заявляється, спрацьовує наступним чином. Для підготовки гранати до бойового застосування механізм приведення в дію метального заряду 2 закручується в елемент 16, встановлений в отворі 3 корпуса 1 гранати. Для приведення в дію гранати за допомогою кільця 12 витягується чека 11 запобіжного елемента механізму приведення в дію метального заряду 2 (див. фіг. 1). Після того, як чека 11 звільнить від утримання ударник 9, останній під дією пружини 10 переміщується в сторону капсуля-запальника 6 та наколює його своєю гострою частиною. Водночас (при відпусканні руки) під дією пружини 10 механізму приведення в дію метального заряду 2 скидається важіль 13 запобіжного елемента. Після наколювання капсуля-запальника 6 чиниться спрацьовування останнього. Від капсуля-запальника 6 підривається уповільнювач 7, час горіння якого вибирається від 4 до 10 секунд (як варіант конструктивного виконання). Після згорання 2 UA 123135 U 5 10 15 20 25 30 35 40 уповільнювача 7 спрацьовує капсуль-детонатор 8 і запалює вибухову речовину 5. Вибухова речовина 5, в свою чергу, підриває метальний заряд 2, розташований усередині корпуса 1. При спрацьовуванні метального заряду 2 (виконаного, наприклад, з тротилу) практично миттєво утворюються гази, які розширяються в усі боки рівномірно. У зв'язку з тим, що метальний заряд 2 знаходиться у замкнутому просторі корпуса 1, виконаного з твердого матеріалу (твердого пінопласту або пластмаси), корпус 1 практично миттєво розривається, а гази від метального заряду 2 починають діяти на бойові уражаючі елементи 14. При цьому бойові уражаючі елементи 14 летять з великою швидкістю у напрямку цілі (див. схему на фіг. 2). Бойові уражаючі елементи 14 можливо конструктивно виконувати як з важких матеріалів (наприклад, сталь, чавун та інше), так і з легких матеріалів (наприклад, гума, пластмаса). У першому випадку уражаючі елементи 14 будуть здійснювати уражаючу дію, а в другому - тільки наносити удари або легкі поранення. При цьому форма бойових уражаючих елементів 14 може бути виконана у вигляді, наприклад, кульок, рівнобічних або рівносторонніх трикутників, пластин, куба або фігур складної форми з загостреними ребрами (див. фіг. 3-10) для посилення ураження живої сили супротивника. Також бойові уражаючі елементи можуть виконуватися стрілоподібними (див. фіг. 11). Для визначення типу бойового уражаючого елемента 14 його зовнішній вигляд (позиція 15) наноситься на корпус або фарбою, або способом видавлювання зазначеної геометричної форми, або з застосуванням разом зазначених методів, включаючи фарбу, що фосфоресціює. Підвищення ефективності застосування ручної осколкової гранати, що заявляється, у порівнянні з прототипом, досягається за рахунок утворення осколків різної геометричної форми та за масою, зменшення енергії вибуху метального заряду на розрив корпусу та підвищення при цьому радіуса розльоту бойових уражаючих елементів та купчастості віяла осколків. Джерела інформації: 1. Наставления по стрелковому делу. - М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1985, Раздел "Ручные гранаты. Часть первая. Устройство гранат, обращение с ними, уход и сбережение. Глава 1. Назначение, боевые свойства и устройство ручной осколочной гранаты РГД-5", с. 591-595 - аналог. 2. Наставления по стрелковому делу. - М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1985, Раздел "Ручные гранаты. Часть первая. Устройство гранат, обращение с ними, уход и сбережение. Глава 1. Назначение, боевые свойства и устройство ручной осколочной гранаты РГ-42", с. 595-596 - аналог. 3. Наставления по стрелковому делу. - М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1985, Раздел "Ручные гранаты. Часть первая. Устройство гранат, обращение с ними, уход и сбережение. Глава 1. Назначение, боевые свойства и устройство ручной осколочной гранаты Ф-1", с. 596-597 - прототип. 4. Наставления по стрелковому делу. - М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1985, Раздел "Ручные фанаты. Часть первая. Устройство гранат, обращение с ними, уход и сбережение. Глава 1. Назначение, боевые свойства и устройство ручной осколочной гранаты РГД-5", с. 592-594 "Запал гранаты УЗРГМ". ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 55 1. Ручна осколкова граната, що містить корпус, виконаний товстостінним, метальний заряд, розміщений всередині корпусу, і механізм приведення в дію метального заряду, розміщений на корпусі та виконаний з можливістю контактування із зазначеним метальним зарядом, при цьому механізм приведення в дію метального заряду виконаний таким, що містить корпус з розміщеними в ньому вибуховою речовиною, капсулем-запальником, уповільнювачем, капсулем-детонатором, ударником з пружиною та запобіжним елементом, з'єднаним з елементом вилучення запобіжника з корпусу, яка відрізняється тим, що корпус виконано з легкого матеріалу, бойові уражаючі елементи розміщено усередині зазначеного корпуса один біля одного, при цьому бойові уражаючі елементи виконано будь-якої геометричної форми. 2. Ручна осколкова граната за п. 1, яка відрізняється тим, що вона споряджена різними по формі та за масою уражаючими елементами. 3. Ручна осколкова граната за п. 1, яка відрізняється тим, що на корпусі зазначеної гранати нанесено вигляд бойових уражаючих елементів, якими споряджена граната. 3 UA 123135 U 4 UA 123135 U 5 UA 123135 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F42B 8/26, F42B 27/00

Мітки: ручна, граната, осколкова

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-123135-ruchna-oskolkova-granata.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ручна осколкова граната</a>

Подібні патенти