Пристрій для дистанційного приведеня в дію ручних осколочних гранат та їх підривників

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для дистанційного приведення в дію ручних осколочних гранат та їх підривників, який містить металеву раму, а також штирі для кріплення рами до ґрунту, який відрізняється тим, що на рамі розташовано кутник з гальмівним елементом для створення початкового натягу шнура, кутник з утворенням підтримуючої полиці і з пазом для встановлення кільця чеки підривника гранати, два двоплечих важелі в опорах, з'єднаних стяжкою, регульована запобіжна рамка, а торець рами встановлюється перед стінкою колодязя, яка направлена у нього під кутом 45°, конструктивні параметри пристрою для дистанційного приведення в дію ручних осколочних гранат з метою забезпечення ефективного скидання гранати у колодязь вибирають з умови:

A≤D/2,

де А - довжина полиці, мм, D - діаметр гранати, мм, а конструктивні параметри пристрою для дистанційного приведення в дію підривників вибирають з умови, що підтримуюча полиця відсутня: А=0.

Текст

Реферат: Пристрій для дистанційного приведення в дію ручних осколочних гранат та їх підривників, який містить металеву раму, а також штирі для кріплення рами до ґрунту, причому на рамі розташовано кутник з гальмівним елементом для створення початкового натягу шнура, кутник з утворенням підтримуючої полиці і з пазом для встановлення кільця чеки підривника гранати, два двоплечих важелі в опорах, з'єднаних стяжкою, регульована запобіжна рамка, а торець рами встановлюється перед стінкою колодязя, яка направлена у нього під кутом 45°, конструктивні параметри пристрою для дистанційного приведення в дію ручних осколочних гранат з метою забезпечення ефективного скидання гранати у колодязь вибирають з умови: A≤D/2, де А - довжина полиці, мм, D - діаметр гранати, мм, а конструктивні параметри пристрою для дистанційного приведення в дію підривників вибирають з умови, що підтримуюча полиця відсутня: А=0. UA 123069 U (12) UA 123069 U UA 123069 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до вибухового обладнання, а конкретно до пристроїв для дистанційного приведення в дію вибухових пристроїв, а саме ручних осколочних гранат (Ф-1, РГД-5, РГ-42 РГО, РГН) та підривників (УЗРГМ, УЗРГМ-2, УДЗ) з метою проведення експериментальних підривів. Відома установка для знищення детонаторів [1], що містить блок нагрівання, пристрій для завантаження та розвантаження, джерело регулювання живлення, датчики контролю детонації та завантаження і вивантаження, блок логіки. Недоліками даної установки для знищення детонаторів є тривалий період часу і складність її завантаження та розвантаження, додаткове джерело енергії для розігрівання детонаторів, а також вплив на елементи конструкції установки вибухової хвилі та осколків. Найбільш близьким за технічною суттю є пристрій для дистанційного підриву гранат [2], що містить станину на якій розташовано кронштейн з обвідним роликом для руху привідного тросика, який приєднано до кільця чеки підривника гранати, та розміщена над колодязем. Граната з привідним тросиком, пропущеним через обвідний ролик, встановлюється на дні колодязя. До вад відомого пристрою належить те, що при спрацюванні пристрою для дистанційного підриву гранат вибухова хвиля та осколки наносять пошкодження станині та блоку обвідного ролика та відсутні безпечні умови підривання. Задачею корисної моделі є забезпечення безпечного ефективного дистанційного приведення в дію ручних осколочних гранат та їх підривників без негативного впливу факторів вибуху на елементи конструкції пристрою. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для дистанційного приведення в дію ручних осколочних гранат та їх підривників, який містить металеву раму, а також штирі для кріплення рами до ґрунту, на якій розташовано кутник з гальмівним елементом для створення початкового натягу шнура, кутник з утворенням підтримуючої полиці і з пазом для встановлення кільця чеки підривника гранати, два двоплечних важелі в опорах, з'єднаних стяжкою, регульована запобіжна рамка, а торець рами встановлюється перед стінкою колодязя, яка направлена у нього під кутом 45°. Конструктивні параметри пристрою для дистанційного приведення в дію ручних осколочних гранат з метою забезпечення ефективного скидання гранати у колодязь вибирають з умови: A≤D/2, де А- довжина полиці, мм, D - діаметр гранати, мм, а конструктивні параметри пристрою для дистанційного приведення в дію підривників вибирають з умови, що підтримуюча полиця відсутня: А=0. Конструкція пристрою для дистанційного приведення в дію ручних осколочних гранат та їх підривників показана на Фіг. 1: вона складається із рами 1, на якій розташовано кутник 2 з утворенням полиці А і з пазом для встановлення кільця 3 чеки підривника гранати 4 та кутник 5 з гальмівним елементом 6 для створення початкового натягу шнура 7, які закріплені гвинтами 8. До рами приварено дві опори 9, в які на осях 10 встановлено два зварних двоплечних важелі 11, з'єднаних стяжкою 12, та болтами 13 на них закріплено регульовану запобіжну рамку 14. Шнур 7 з'єднаний карабіном 15 з шнуром 16, що приводить в дію підривник гранати. Рама 1 фіксується відносно ґрунту штирями 17, встановленими у отвори 18. Кільце 3 чеки підривника гранати 4 з'єднано роз'ємним карабіном 19 зі шнуром 7, який проходить крізь отвір у кутнику 5 та фіксується гальмівним елементом 6. Пристрій встановлюється перед стінкою 20 колодязя 21, стінка 20 якого направлена у колодязь 21 під кутом 45. Працює пристрій наступним чином: рама 1 з кутником 2, та двоплечим важелем 11 з регульованою запобіжною рамкою 14 і шнуром 7 з гальмівним елементом 6 встановлюється перед стінкою 20 та зафіксовується штирями 17, які встановлюються у отвори 18 та заглиблюються у ґрунт. Двоплечий важіль 11 знаходиться у положенні, яке показано на Фіг. 1 та Фіг. 2, із налаштованою на розмір вибухового пристрою, регульованою запобіжною рамкою 14, яка унеможливлює несанкціоноване випадання у колодязь 21 вибухового пристрою. Кільце 3 чеки підривника гранати 4 подається крізь паз кутника 2 та з'єднується з роз'ємним карабіном 19 шнура 7. Граната 4 розташовується на полиці А рами 1 та здійснюється попередній натяг шнура 7 з фіксацією його гальмівним елементом 6. Вільний кінець шнура 7 заводиться за стяжку 12. Для запобігання неконтрольованому вибуху шнур 16, що приводить в дію підривник, розмотується на безпечну відстань підриву та приєднується карабіном 15 до вільного кінця шнура 7. Виконується розпрямлення чеки підривника гранати 4. Здійснюється відхід на безпечну відстань. Далі тягнеться шнур 16, що приводить в дію підривник, і шнур 7, який здійснює перекидання двоплечного важеля 11 із регульованою запобіжною рамкою 14, як показано на Фіг. 3. 1 UA 123069 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Подальше витягування шнура 16, що приводить в дію підривник, і шнура 7 призводить до повного витягування чеки підривника гранати 4. Здійснюється ініціювання сповільнювача підривника, а саме в цей час граната 4 скочується по стінці 20 у колодязь 21 - відбувається її підрив. Уражаючі фактори вибуху гранати 4 спрямовуються у стінки колодязя 21 та уверх без руйнівного впливу на елементи пристрою. Для дистанційного приведення в дію підривників на рамі 1 розташовано ряд отворів з кроком А (Фіг. 1). Проводиться переналаштування кутника 2. Він зміщується на крок А та закріплюється за допомогою гвинтів 8 таким чином, що його торець зрівнюється з торцем рами 1. Регульована частина запобіжної рамки 14 налаштовується на розмір підривника осколочної гранати та закріплюється болтами 13. Підривник встановлюється у пристрій і приводиться у дію з тією ж послідовністю, що і граната 4. З метою перевірки працездатності запропонованого пристрою було виготовлено діючу конструкцію пристрою для дистанційного приведення в дію ручних осколочних гранат та їх підривників і були проведені польові експериментальні підриви ручних осколочних гранат та їх підривників, вказаних вище типів. На Фіг. 4,a показано момент ініціювання сповільнювача підривника, на Фіг. 4,б показано момент вибуху, на Фіг. 4,в показано неушкоджений пристрій для дистанційного приведення в дію ручних осколочних гранат та їх підривників після вибуху. У результаті перевірки встановлено, що експериментальні підриви відбувались безпечно із 100 %-вим спрацюванням підривання без руйнування елементів пристрою. Таким чином, корисна модель, що заявляється, дозволяє забезпечити безпечне та ефективне дистанційне приведення в дію ручних осколочних гранат і їх підривників, вище вказаних типів, без впливу уражаючих факторів вибуху на елементи пристрою. Джерела інформації: 1. Патент RU № 2155319, F42B 3/02. Установка для уничтожения взрывателей / Гнеденко В.В., Данилушкин А.И., Зимин Л.С, Калашников В.В., Мушкаев М.И. (RU). - заявл. 04.07.1996; опубл. 27.08.2000 г. 2. Пащенко В.І. Способи знищення боєприпасів методом підриву. Інструкція / B.I. Пащенко, Р.Л. Хомко.; Київ - 2007. - 47 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Пристрій для дистанційного приведення в дію ручних осколочних гранат та їх підривників, який містить металеву раму, а також штирі для кріплення рами до ґрунту, який відрізняється тим, що на рамі розташовано кутник з гальмівним елементом для створення початкового натягу шнура, кутник з утворенням підтримуючої полиці і з пазом для встановлення кільця чеки підривника гранати, два двоплечих важелі в опорах, з'єднаних стяжкою, регульована запобіжна рамка, а торець рами встановлюється перед стінкою колодязя, яка направлена у нього під кутом 45°, конструктивні параметри пристрою для дистанційного приведення в дію ручних осколочних гранат з метою забезпечення ефективного скидання гранати у колодязь вибирають з умови: A≤D/2, де А - довжина полиці, мм, D - діаметр гранати, мм, а конструктивні параметри пристрою для дистанційного приведення в дію підривників вибирають з умови, що підтримуюча полиця відсутня: А=0. 2 UA 123069 U 3 UA 123069 U 4 UA 123069 U 5 UA 123069 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F42B 3/02

Мітки: ручних, дистанційного, приведеня, підривників, дію, осколочних, пристрій, гранат

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-123069-pristrijj-dlya-distancijjnogo-privedenya-v-diyu-ruchnikh-oskolochnikh-granat-ta-kh-pidrivnikiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для дистанційного приведеня в дію ручних осколочних гранат та їх підривників</a>

Подібні патенти