Виконавчий орган гірничопрохідницького комбайна

Номер патенту: 122221

Опубліковано: 26.12.2017

Автори: Толстов Вадим Львович, Андюк Олег Арсенійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Виконавчий орган гірничопрохідницького комбайна, який містить стрілу (1) з різцевою коронкою (14) і встановлені справа і зліва від стріли (1) монтажні майданчики (2), кожний з поворотним механізмом з можливістю повороту в горизонтальній площині, який відрізняється тим, що монтажні майданчики (2) з поворотними механізмами рухомо закріплені на додатково введених в конструкцію платформах (4), які встановлені з можливістю переміщення уздовж стріли (1) додатково введеними приводами (6) по нерухомо приєднаних справа і зліва до стріли (1) у взаємно пересічних площинах напрямних ковзання (7 і 8).

2. Виконавчий орган гірничопрохідницького комбайна за п. 1, який відрізняється тим, що напрямні ковзання (7 і 8) зміщені вздовж стріли (1) одна щодо іншої з можливістю одночасного контакту з платформою (4) в її крайніх положеннях.

3. Виконавчий орган гірничопрохідницького комбайна за п. 1 або 2 який відрізняється тим, що нерухомо приєднані справа і зліва на стрілі (1) у взаємно пересічних площинах напрямні ковзання (7 і 8) виконані в горизонтальній і вертикальній площинах, при цьому напрямна ковзання (8), яка виконана у вертикальній площині, зміщена на стрілі (1) у бік різцевої коронки (14).

4. Виконавчий орган гірничопрохідницького комбайна за п. 1, який відрізняється тим, що з'єднання платформ (4) з напрямними ковзання (7 і 8) в кожній з взаємно пересічних площин виконано у формі "ластівчин хвіст".

5. Виконавчий орган гірничопрохідницького комбайна за п. 1, який відрізняється тим, що привід (6) платформ (4) виконаний у вигляді встановленого на стрілі (1) гідроциліндра, шток (6а) якого з'єднаний з платформою (4).

Текст

Реферат: UA 122221 U UA 122221 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до гірничого машинобудування і може бути використана в гірничопрохідницьких комбайнах при зведенні металевого аркового або іншого кріплення в гірничих виробках. З рівня техніки відомий виконавчий орган гірничопрохідницького комбайна КПУ.87.10.100, який містить стрілу з різцевою коронкою, монтажні майданчики і встановлений між ними механізм підйому кріплення. Монтажні майданчики закріплені на каретці з можливістю лінійного переміщення уздовж стріли. На горизонтальних осях каретки встановлені попарно чотири ролики, які переміщуються по напрямних рами пристрою. Прямолінійне переміщення монтажних майданчиків здійснюється вручну, а фіксація їх положення виконується за допомогою шворнів [1]. Недоліки конструкції аналога. Через консольну конструкцію монтажних майданчиків і незначну довжину контактних поверхонь виникають високі навантаження на ролики каретки, що є причиною заклинювання роликового механізму при переміщенні монтажних майданчиків. З рівня техніки відомий і взятий як найближчий аналог виконавчий орган гірничопрохідницького комбайна КПД.85.01.000П-22, який містить стрілу з ріжучою коронкою, монтажні майданчики, встановлені на стрілі з можливістю повороту в одній площині до ріжучої коронки і встановлений між монтажними майданчиками механізм підйому кріплення. Для повороту в одній площині до різцевої коронки кожен монтажний майданчик на стрілі виконано з кулісно-важільним механізмом хитного гідроциліндра. Кулісно-важільний механізм хитного гідроциліндра представлений у вигляді важеля, жорстко з'єднаного з монтажною площадкою, який закріплено рухомо на вертикальній нерухомій осі стріли і шарнірно пов'язано зі штоком гідроциліндра, який встановлено з можливістю повороту навколо іншої нерухомої вертикальної осі стріли [2]. Недоліки конструкції найближчого аналога. Дистанція переміщення монтажного майданчика до забою обмежена при повороті його габаритними параметрами, що не дозволяє без збільшення площі монтажного майданчика наблизитися персоналу до забою на меншу відстань для забезпечення зручності монтажу кріплення, а також відвести від різцевої коронки монтажний майданчик у складеному положенні на відстань більше його габаритних параметрів. Задача: забезпечити більш зручні та безпечні умови монтажу кріплення в привибійній частині і біля бортів виробки. Технічний результат: - збільшення робочої зони використання монтажного майданчика уздовж виробки; - збільшення жорсткості кріплення монтажного майданчика. Досягнення заявленого технічного результату забезпечує технічному рішенню споживчі властивості: поліпшення стану техніки безпеки за рахунок збільшення надійності механізму прямолінійного переміщення монтажного майданчика. Причинно-наслідковий зв'язок між технічним результатом і ознаками відмітної частини формули пояснюється наступним: - при комбінуванні лінійного і поворотного переміщень монтажного майданчика подовжується дистанція його можливого переміщення вздовж стріли комбайна, що, відповідно, збільшує робочу зону використання монтажного майданчика уздовж виробки; - розподіл навантаження на опорні поверхні лінійних напрямних монтажної платформи в двох площинах, а також взаємодія монтажної платформи, у вихідному і крайньому висунутому до забою положеннях, з двома напрямні ковзання, одна з яких у вертикальній площині зміщена в бік забою, дозволяє забезпечити збільшення жорсткості кріплення монтажного майданчика без істотного збільшення поперечного габариту стріли комбайна в привибійній зоні, що знижує ймовірність ривків платформи при її переміщенні і відповідно забезпечує стійкість на монтажному майданчику персоналу, в результаті чого поліпшується стан техніки безпеки. Поставлена задача вирішується тим, що у виконавчому органі гірничопрохідницького комбайна, який містить стрілу (1) з різцевою коронкою (14) і встановлені справа і зліва від стріли (1) монтажні майданчики (2), кожен з поворотним механізмом і з можливістю повороту в горизонтальній площині, пропонується: монтажні майданчики (2) з поворотними механізмами рухомо закріпити на додатково введених в конструкцію платформах (4), які встановлено з можливістю переміщення уздовж стріли (1), додатково введеними, приводами (6) по нерухомо приєднаних справа і зліва до стріли (1) у взаємно пересічних площинах напрямних ковзання (7 і 8). 1 UA 122221 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Перераховані вище істотні ознаки технічногорішення, відмінні від найближчого аналога, необхідні і достатні у всіх випадках, на які поширюється обсяг правової охорони корисної моделі. Крім того, пропонується: - напрямні ковзання (7 і 8) змістити уздовж стріли (1) одна щодо іншої з можливістю одночасного контакту з платформою (4) в її крайніх положеннях; - нерухомо приєднані справа і зліва на стрілі (1) у взаємно пересічних площинах напрямні ковзання (7 і 8) виконати в горизонтальній і вертикальній площинах, при цьому напрямну ковзання (8), яка виконана у вертикальній площині змістити на стрілі (1) у бік різцевої коронки (14); - з'єднання платформ (4) з напрямними ковзання (7 і 8) в кожній із взаємно пересічних площин виконати в формі "ластівчин хвіст"; - привід (6) платформ (4) виконати у вигляді встановленого на стрілі (1) гідроциліндра, шток (6а) якого з'єднаний з платформою (4). Технічне рішення пояснюється прикладом, виконання якого не є єдино можливим, але наочно демонструє можливість досягнення заявленого технічного результату запропонованою новою сукупністю суттєвих ознак. Суть технічного рішення представлено на кресленнях, де: - на фіг. 1 показано вигляд збоку виконавчого органу комбайна; - на фіг. 2 показано вигляд зверху виконавчого органу комбайна; - на фіг. 3 показано поворотний механізм монтажного майданчика (2), закріплений на платформі (4); - на фіг. 4 показано поперечний розріз А-А платформи (4) з напрямними ковзання (7 і 8); - на фіг. 5 показано вигляд напрямних ковзання (7 і 8) без платформи (4). Короткий опис креслень: 1 - стріла; 2 - монтажний майданчик; 3 - механізм підйому кріплення; 4 - платформа; 4а - вушко; 5 - полиця; 6 - привід (далі гідроциліндр); 6а - шток; 7 - напрямна ковзання; 8 - напрямна ковзання; 9 - гідроциліндр; 9а - шток; 10- важіль; 11 - нерухома вісь; 12 - нерухома вісь; 13 - рухома вісь; 14 - різцева коронка; 15 - огорожа. Технічне рішення представлено на прикладі виконавчого органу гірничопрохідницького комбайна, в якому на стрілі (1) з різцевою коронкою (14) зліва і справа встановлені на рухомих платформах (4) монтажні майданчики (2) з поворотними механізмами. У прикладі, в конструкцію стріли включений механізм підйому кріплення (3), так як промислове застосування заявленого технічного рішення широко використовується саме для технологічних операцій по установці кріплення відразу після проведення виробки прохідницьким комбайном (фіг. 1 і фіг. 2). Поворотний механізм кожного монтажного майданчика (2) представлений (фіг. 3) у вигляді кулісно-важільного механізму хитного гідроциліндра, який виконаний у вигляді рухомо закріпленого на нерухомій осі (12) гідроциліндра (9), шток (9а) якого з'єднаний з рухомою віссю (13) важеля (10), посадженого на нерухому вісь (11) і поєднаного з монтажною площадкою (2), при цьому нерухомі осі (11 і 12) закріплені на платформі (4). Монтажний майданчик (2) виконано розкладним для зменшення поперечного габариту комбайна в режимі проходки. У розкладеному положенні на монтажний майданчик (2) персоналом встановлюється огорожа (15) (фіг. 1 і фіг. 2). На фіг. 3 для наочності роботи механізмів монтажний майданчик (2) представлено в розкладеному вигляді без огорожі (15). Напрямна ковзання (8) виконана у вертикальній площині на стрілі (1) комбайна, а напрямна ковзання (7) виконана в горизонтальній площині і закріплена на полиці (5) стріли (1). 2 UA 122221 U 5 10 15 20 25 30 35 Напрямна ковзання (8) зміщена щодо напрямної ковзання (7) уздовж стріли (1) у бік різцевої коронки (14) таким чином, що в крайніх положеннях платформа (4) взаємодіє одночасно з кожною з напрямних ковзання (7 і 8) і виключає виникнення консольного кріплення платформи (4) (фіг. 5). Напрямні ковзання (7 і 8) і платформа (4) контактують між собою по похилих поверхнях і утворюють з'єднання типу "ластівчин хвіст" (фіг. 4). Дана конструкція забезпечує між поверхнями тертя зазори, необхідні для надійного сполучення напрямних ковзання (7 і 8) з платформою (4) і розміщення мастильних матеріалів (фіг. 4). Привід для переміщення платформи (4) по напрямних ковзання (7 і 8) уздовж стріли (1) представлений на фіг. 1 у вигляді закріпленого під полицею (5) гідроциліндра (6), шток (6а) якого закріплений у вушку (4а) платформи (4). Перед здійсненням монтажних робіт стріла (1) з різцевою коронкою (14) опускається. Монтажний майданчик (2) приводиться в робочий стан шляхом повороту вручну персоналом його рухомої частини на 180° і подальшим закріпленням огорожі (15) по периметру розкладеного монтажного майданчика (2). Після чого, оператор через пульт управління активує лінійне переміщення платформи (4) з монтажним майданчиком (2) в бік різцевої коронки (14). Шток (6а) гідроциліндра переміщує платформу (4) по напрямних ковзання (7 і 8). Після зупинки висунутої лінійно до забою платформи (4) активується поворотний механізм, який при втягуванні штока (6а) в гідроциліндр (6) переміщує на нерухомій осі (11) під час взаємодії з рухомою віссю (13) важіль (10), в наслідок чого монтажний майданчик (2) повертається в горизонтальній площині у бік різцевої коронки (14), чим скорочує свою дистанцію до забою. Після підготовки монтажних майданчиків (2) до роботи, персонал піднімається на них і виконує технологічні операції, наприклад установку арки кріплення. Всі операції по приведенню монтажних майданчиків (2) у неробоче положення виконуються у зворотній послідовності. Використання монтажних майданчиків (2) не обмежено операціями з установки рам кріплення і можливо так само для виконання робіт, пов'язаних з установкою персоналом затяжок, підвіски пожежoзахисних судин та інших технологічних операцій згідно з паспортом проведення виробки. Джерела інформації: 1. ДКПП 29.52.12 "Комбайн проходческий кпу" Руководство по эксплуатации. Устройство крепемонтажное. Книга 5. КПУ.00.00.000-02 РЭ4 КПУ.87.10.100, 2012 г. 2. "Комбайн проходческий КПД", Руководство по эксплуатации, Устройство крепемонтажное, КПД.85.01.000П-22 РЭ, 2012 г. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 50 55 1. Виконавчий орган гірничопрохідницького комбайна, який містить стрілу (1) з різцевою коронкою (14) і встановлені справа і зліва від стріли (1) монтажні майданчики (2), кожний з поворотним механізмом з можливістю повороту в горизонтальній площині, який відрізняється тим, що монтажні майданчики (2) з поворотними механізмами рухомо закріплені на додатково введених в конструкцію платформах (4), які встановлені з можливістю переміщення уздовж стріли (1) додатково введеними приводами (6) по нерухомо приєднаних справа і зліва до стріли (1) у взаємно пересічних площинах напрямних ковзання (7 і 8). 2. Виконавчий орган гірничопрохідницького комбайна за п. 1, який відрізняється тим, що напрямні ковзання (7 і 8) зміщені вздовж стріли (1) одна щодо іншої з можливістю одночасного контакту з платформою (4) в її крайніх положеннях. 3. Виконавчий орган гірничопрохідницького комбайна за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що нерухомо приєднані справа і зліва на стрілі (1) у взаємно пересічних площинах напрямні ковзання (7 і 8) виконані в горизонтальній і вертикальній площинах, при цьому напрямна ковзання (8), яка виконана у вертикальній площині, зміщена на стрілі (1) у бік різцевої коронки (14). 4. Виконавчий орган гірничопрохідницького комбайна за п. 1, який відрізняється тим, що з'єднання платформ (4) з напрямними ковзання (7 і 8) в кожній з взаємно пересічних площин виконано у формі "ластівчин хвіст". 5. Виконавчий орган гірничопрохідницького комбайна за п. 1, який відрізняється тим, що привід (6) платформ (4) виконаний у вигляді встановленого на стрілі (1) гідроциліндра, шток (6а) якого з'єднаний з платформою (4). 3 UA 122221 U 4 UA 122221 U 5 UA 122221 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 6

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: E21C 29/24, E21C 27/24

Мітки: комбайна, орган, гірничопрохідницького, виконавчий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-122221-vikonavchijj-organ-girnichoprokhidnickogo-kombajjna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Виконавчий орган гірничопрохідницького комбайна</a>

Подібні патенти