Застосування ропи озера соляне херсонської області для профілактики і корекції порушень гомеостазу організму людини

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Застосування ропи озера Соляне Херсонської області для профілактики і корекції порушень гомеостазу організму людини.

2. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що ропу призначено для зовнішнього застосування, яке реалізують у вигляді ванн, фізіотерапевтичних масажів та аплікацій.

Текст

Реферат: Застосування ропи озера Соляне Херсонської області для профілактики і корекції порушень гомеостазу організму людини. UA 120051 U (12) UA 120051 U UA 120051 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до курортології, терапії, шкірних хвороб, гастроентерології, психоневрології, та може бути використана для профілактики і корекції порушень гомеостазу організму людини. Організм людини - це комплекс різних саморегулюючих систем, що формуються на метаболічній основі під впливом факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. При цьому основу організму як системи становить взаємозумовленість його окремих функціональних підсистем, яка визначає складні процеси цільової адаптації як всередині організму, так і при його взаємодії із середовищем проживання. Відомі способи корекції механізмів гомеостазу шляхом підвищення адаптивнокомпенсаторних реакцій при дисфункціональних розладах біліарного тракту та хронічних вертеброгенних дорсалгіях із супутнім синдромом вторинної імунної недостатності за допомогою спрямованого впливу ультрафонофітокорекції [Гайдамака І.І. Корекція адаптаційнокомпенсаторних механізмів гомеостазу хворих з позицій системного підходу на курортному етапі реабілітації: автореф. дис. … докт. мед. наук. - П'ятигорськ, 2010. - 22 с.]. Відомі методи стимулюючої терапії також включають арт-терапію, магнітолазеропунктуру корпоральних точок у поєднанні з колірною і музичною терапією, а також різновиди терапії, при яких пацієнти спілкуються з тваринами, займаються фізичними вправами і будь-якою іншою загальнозміцнюючою активністю, що, за даними досліджень, помірним ступенем впливає на поведінку, настрій та на рівень функціонування пацієнта [Practice Guideline for the Treatment of Patients with Alzheimer s disease and Other Dementias (PDF). American Psychiatric Association (October 2007). doi: 10.1176 / appi.books.9780890423967.152139]. Відомий вплив на антиоксидантну систему і перекисне окислення ліпідів як загальнопатологічний механізм при комбінованому застосуванні низькоінтенсивної інфрачервоної лазеротерапії на ділянку тимусу і електрофорезу пантовегіну [Дугиева М.З. К вопросу оптимизации комплексного применения физических факторов для улучшения гомеостаза у пациенток с длительным послеоперационным болевым синдромом / М.З. Дугиева, К.В. Котенко // Вестник здоровье и образование. - 2013. - Т. 15 (12). - С. 67-74]. Найближчим до корисної моделі, що заявляється, є спосіб профілактики та корекції порушень адаптивно-компенсаторних механізмів гомеостазу організму на курортному етапі, який включає проведення наступного комплексного впливу: загальні ванни з радоновою водою, загальний гідродинамічний масаж (ОГДМ), що проводиться в радонової воді за допомогою насадки, виконаної з можливістю подачі води за принципом водяної воронки, кишковий лаваж, психотерапія, прийом антигельмінтик рослинного походження і імуномодулятора рослинного походження, кожен з яких запивають склянкою радонової води, загальний міофасціальний масаж, при цьому процедури кишкового лаважу проводять через день, в дні, коли проводяться процедури кишкового лаважу, виконуються тільки загальні ванни, прийняті вранці перед лаважом, в інші дні - вранці чергуються один день ОГДМ, інший день міофасціальний масаж, в другій половині дня - загальні ванни; процедури психотерапії проводять у вигляді музикотерапії, яка реалізується на тлі ОГДМ і загальних ванн, причому проведення загальних ванн супроводжують музикотерапією розслаблюючого характеру, а ОГДМ - тонізуючого характеру [RU № 2557413 С1, А61Н 33/00, А61Н 9/00, Опубл. 20.07.2015]. Використання радонової води Алтаю (прийом всередину, ванни, фізіотерапевтичний масаж) у відомому способі обумовлено тим, що під впливом радону і продуктів його розпаду нормалізуються функціональна активність кори головного мозку, діяльність вищих вегетативних центрів: у хворих швидко відновлюється сон, зменшується дратівливість, головні болі, запаморочення, шум у голові, поліпшується настрій. Нормалізуються кровообіг коронарного і церебрального кровотоку, показники ліпідного обміну (холестерин, ліпопротеїни і ін.), проникність капілярів, азотистих і нуклеїнових обмінів, гормональний фон, підвищується антикоагулянтна активність крові, активність фібринолізу, підвищується імунологічна реактивність організму, відбувається його омолодження. Зазначений спосіб є недостатньо ефективним і призначено для профілактики та корекції порушень адаптивно-компенсаторних механізмів гомеостазу організму конкретно водою Алтаю. В основу корисної моделі поставлено задачу підвищення якості профілактики і корекції порушень гомеостазу організму людини шляхом застосування ропи і розширення арсеналу природних водних речовин. Поставлену задачу вирішують, згідно з корисною моделлю, застосуванням ропи озера Соляне Херсонської області для профілактики і корекції порушень гомеостазу організму людини. Ропу призначено для зовнішнього застосування, яке може бути реалізовано у вигляді ванн, фізіотерапевтичних масажів та аплікацій. 1 UA 120051 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Підвищення якості профілактики і корекції порушень гомеостазу організму людини обумовлено синергізмом властивостей ропи озера Соляне та способом її застосування. Зовнішнє застосування ропи чинить заспокійливий вплив на функціональний стан центральної нервової системи, регулює сечоутворювальну функцію нирок, викликає перебудову метаболічних процесів у печінкових клітинах, підвищує жовчовивідну функцію печінки, викликає помірну фізіологічну відповідь з боку показників периферійної крові та імунної системи. Спосіб, крім того, розширює арсенал природних водних речовин, що використовують для профілактики і корекції порушень гомеостазу організму людини. Спосіб виконують наступним чином. Для профілактики і корекції порушень гомеостазу організму людини при зовнішньому застосуванні використовують ропу озера Соляне у вигляді ванн, фізіотерапевтичних масажів та аплікацій. За своїми фізико-хімічними показниками поверхневі води озера Соляне можуть бути охарактеризовані як високомінералізовані хлоридні натрієві, слабко лужні. Біологічно активні компоненти та сполуки, що нормуються в бальнеології і додають водам специфічні властивості, такі як бром, метакремнієва кислота, ортоборна кислота, йод, виявлені в концентраціях нижче бальнеологічних норм. Проби води оцінено як суттєво бактерицидні. Експериментальними дослідженнями встановлено, що ропа озера Соляне при курсовому зовнішньому застосуванні є безпечна для організму та має біологічну активність. Розвиток мережі курортних закладів для лікування та реабілітації населення базується на використанні природних лікувальних ресурсів. Природні лікувальні ресурси є найціннішим надбанням українського народу, тому їх раціональне використання та охорона мають дуже важливе соціально-економічне значення. Віднесення ропи до категорії лікувальних проводиться на підставі бальнеологічного (медичного) висновку, який надається після проведення комплексу доклінічних досліджень та клінічних випробувань і у кожному конкретному випадку визначає біологічну активність природної сировини, її безпечність для організму. Ефективність ропи озера Соляне Херсонської області як речовини для профілактики і корекції порушень гомеостазу організму людини при застосуванні її у вигляді ванн, фізіотерапевтичних масажів та аплікацій доведена експериментально. Експеримент проведено на 40 білих щурах-самицях лінії Вістар аутбредного розведення з масою тіла 180-200 г. Під час експерименту тварини знаходилися на постійному харчовому та питному режимах згідно з правилами утримання експериментальних тварин, встановлених Директивою Європейського парламенту та Ради (2010/63/EU) та наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2012 р. № 249 "Про затвердження Порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах". До початку досліджень щурів було поділено на 2 рівноцінні групи: перша група (20 шт.) - це інтактні тварини, які слугували контрольною групою; друга група (20 шт.) - здорові тварини, які отримували курс з ропою. Шлях надходження ропи до організму тварин другої групи - шкірно-резорбтивний. Хвости тварин, які знаходились у фіксованому стані (спеціальна установка), занурювали у пробірки з досліджуваним засобом на 2/3 довжини, що становить 5 % від поверхні тіла. Температуру досліджуваної речовини підтримували у межах 38-40 °C. Щоденна експозиція тривала 2 години, курс складався з 6 процедур з інтервалом у 1 добу. Статистичну обробку отриманих даних у серіях дослідів проводили методом непрямих різниць і прямої регресійної залежності змін показників від тривалості курсу водних навантажень. При всіх засобах обробки статистичного матеріалу достовірними зрушеннями вважались ті, що знаходяться в межах вірогідності за таблицями Стьюдента 0,5) за рахунок активації канальцевої реабсорбції води у ниркових канальцях (р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61H 33/00, A61H 9/00

Мітки: застосування, ропи, соляне, профілактики, гомеостазу, корекції, херсонської, області, озера, людини, порушень, організму

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/8-120051-zastosuvannya-ropi-ozera-solyane-khersonsko-oblasti-dlya-profilaktiki-i-korekci-porushen-gomeostazu-organizmu-lyudini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Застосування ропи озера соляне херсонської області для профілактики і корекції порушень гомеостазу організму людини</a>

Подібні патенти